Hemeldal

Er waren meer gebouwen met de naam of de functie van Hemeldal.

Antigone
Hartenstein Hemeldal Bethesda
Hemeldal 1, In den Eng 204
Hemeldal 2, Holleweg A 73
Hemeldal 3, Oranjeweg
Inrichting tot verplegen van Zenuwlijderessen
Klein Sonneberg
Landgoed Hartenstein
villa Eureka
Schoone Veldheuvel

Hans Braakhuis

juli 2022
Bij de Kamer van Koophandel zijn oude inschrijvingen te vinden. In een map over Hemeldal gaat het met name over Bartha Zwarts

Mej Barta Zwarts, geboren 26 oktober 1893 te Kampen, overleden 12 oktober 1965. Barta vertrekt op 12 september 1925 van het Ziekenhuis te Wolfheze waar ze haar opleiding als verpleegkundige heeft gedaan, Ze gaat het Hemeldal huren op 17 september 1925

 Bij de KvK zijn de volgende wijzigingen te vinden:

Hemeldal

1925 huurder van Hemeldal (geen oudere inschrijvingen bij de KvK gevonden)
1928 B. Zwarts is dan directrice van 't sanatorium Hemeldal
1934 vestiging filiaal de Schoone Veldheuvel
1943 verplaatsing van de dependance Huize Hartenstein
1947 nieuwe naam: Rust- en herstellingsoord de Schoone Veldheuvel aan de Utrechtsche straatweg 133 te Oosterbeek
1947 nieuwe opgaaf de Schoone Veldheuvel wordt Eureka
1952 wijziging adressen, het herstellingsoord Eureka verhuisd naar de Utrechtse straatweg 181 te Oosterbeek en B. Zwarts gaat daar zelf ook wonen.
1965 opheffing. B. Zwarts is overleden.
Hemeldal

Zwarts
Adresboek in 1930, en hetzelfde in 1940

Zwarts
adresboek 1961, met familielid.
Er waren meer gebouwen met de naam Hemeldal.

Bij de Kamer van Koophandel zijn oude inschrijvingen te vinden. In een map over Hemeldal gaat het met name over E.H.J. Zwarts

Evert Hendrik Jan Zwarts, 19 december 1891 - 22 december 1958
"Evert Zwarts (Kampen, 19 december 1891 - Oosterbeek, 22 december 1958) was een handelsreiziger en eigenaar van pension 't Hemeldal te Oosterbeek. Dit pension was tijdens de bezetting het hoofdkwartier van de LO-Gelderland. Na zijn arrestatie op 25 mei 1944 was zijn bevrijding het hoofddoel van de spectaculaire Overval op het Huis van Bewaring te Arnhem". Bron: WO2 Biografieën Netwerk Oorlogsbronnen.

Bij de KvK zijn de volgende wijzigingen te vinden:
Hemeldal

1948 eerste opgave Hemeldal aan de van Lennepweg ?
1958 EHJ Zwarts overleden een erfgenaam verkoopt Hemeldal, het bedrijf wordt wel voortgezet.
Helaas:
Hemeldal
Leuk adres: Klein Zonnenberg.

Zwarts
Adresboek in 1930, en hetzelfde in 1940

Zwarts
adres gezocht in 1945. Het gaat hier om de theologiestudent H.J. (Jan) Zwarts die al in 1938 naar Kampen verhuisd zou zijn.

Over Evert H.J. Zwarts is op vele websites iets te vinden:
Oorlogsbronnen
Open Archieven
Oorlogs helden
Oorlogslevens
Jaar van Verzet
overval HvB Arnhem
Rust- en Herstellingsoord, Paul Krugerweg,  Oosterbeek

Derk Hendrik Nicolaus Adriani; (3 maart 1859 - 11 augustus 1929), gehuwd met Elizabeth Maria van der Goot.
Derk Hendrik Nicolaus Adriani was ook de directeur van het Zander instituut in Arnhem. Hij woont aan de Paul Krugerweg D 173 in Oosterbeek. In 1901 laat Adriani zich niet kiezen voor de gemeenteraad, te ziekelijk.

Johan Marcus Busch Adriani, (10-06-1865 - 10-03-1928)
Het is me niet duidelijk waarom er soms alleen de naam Adriani en soms Busch Adriani gebruikt wordt.
In 1913 woont Johan Marcus Adriani op de Utrechtsche straat B 4 in Oosterbeek. Idem in 1920. Of te wel de villa Merlet, ten oosten van Hotel Schoonoord.
 In 1910 staat er in de telefoonlijst: Busch Adriani, Dr. J. M., Geneesheer, Utrechtschestr. E 408, Oosterbeek. En vanaf 1927 Utrechtsestr. 104 Oosterbeek.
In 1930 woont de weduwe Dedina Jantina Adriani - Buzeman, Utrechtseweg 32 Oosterbeek
Johan Marcus Busch Adriani, destijds de behandelend geneesheer van villa Antigone en ‘t Hemeldal aan de Kneppelhoutweg. De dokter verlaat Warffum als jong huisarts in oktober 1897 en vestigt zich in Oosterbeek. Hij trekt in bij zijn achterneef Derk Hendrik Nicolaus Adriani en neemt diens huisartsenpraktijk over. Hij was in Oosterbeek huisarts tot zijn overlijden in 1928. Hij is 63 jaar geworden. Naast zijn werk was hij o.a. consul van de A.N.W.B. en was hij in 1901 betrokken bij de oprichting van een waterleidingmaatschappij. In 1910 secretaris van de wijkverpleging Oosterbeek.

In 1897 kopen Dr. Derk Hendrik Nicolaas Adriani uit Oosterbeek en Hendrik Jan van der Goot (2e officier bij West Indische Maildienst) de boerderij op de Buunderkamp in Wolfheze en in 1902
wordt hier een klein pension met de heer Johannes Smit, een oud-zendeling, als exploitant. In 1904 laat Dr. Adriani het inrichten als Rust- en Herstellingsoord.

Adriani
1897

Neem aan dat dhr DHN Adriani zelf een inrichting bestierde aan de Krugerweg en als arts verbonden aan de Inrichting tot verplegen van Zenuwlijderessen.
Adriani
1904


Adriani
1905
Hier zien we mej. S. Genis samenwerken met dr. Busch Adriani.

Mogelijk is het pand aan de Paul Krugerstraat in 1907 de inrichting voor zenuwlijders van zuster De Vries te Oosterbeek (Hoog).
Inrichting tot verplegen van Zenuwlijderessen, Antigone, Oosterbeek

In 1899 werkt mej. J. Genis als directrice in de villa Ruimzicht in Ede.
Hemeldal
en werft vanuit Ede personeel voor het herstellingsoord Oosterbeek

Genis
1899

Helaas komt mej Jeanette Genis in 1900 te overlijden
Hemeldal

Jeanette Genis (2-10-1886 Tonsel (Harderwijk) - 30-01-1900 Renkum) heeft een zus: Sofia Genis (02-10-1866 Tonsel (Harderwijk) - 13-09-1921 Arnhem). Het is Sofia die de werkzaamheden van haar zus overneemt.

Al op 19-4-1900 is deze advertentie te vinden: "Aan de Inrichting tot verpl. van Zenuwlijderessen te Oosterbeek kan met 1 Mei geplaatst worden een net BURGERMEISJE, voor Huiswerk en Keuken. Zich in persoon aan te melden bij de Directrice S. GENIS, te Ede" Het nieuws van den dag: kleine courant 19-04-1900
De vestiging in Ede wordt overgedaan:
Hemeldal

"Verpleegster. Spoed. Terstond gevraagd een nette Verpleegster, die geschiktheid heeft om eene Zenuwlijderes met liefde en geduld bezig te houden enz. Franco brieven aan de Directrice S. GENIS, te Oosterbeek". Het nieuws van den dag: kleine courant 09-07-1902

Aan de Inrichting tot verpl. van Zenuwlijderessen te Oosterbeek kan met 1 Mei 1904 geplaatst worden een net BURGERMEISJE, voor Huiswerk en Keuken. Zich in persoon aan te melden bij de Directrice S. GENIS, te Ede

"Maar op 2 juni 1904 verhuist zij (Sophia Genis, directrice van de Inrichtng voor Zenuwzwakke Dames in Ede) naar de gemeente Renkum, dat zal naar Antigone in Oosterbeek (gemeente Renkum) geweest zijn, waarin Sophia ook een inrichting voor zenuwzwakke dames exploiteerde, die tot 1900 onder leiding stond van haar jongere zuster Jeanette. Toen Jeanette in dat jaar overleed deed Sophia haar Edese activiteiten over aan dr. Mensonides, en vertrok naar Oosterbeek om daar de leiding over te nemen" bron.

"Aan de Inrichting voor Zenuwlijderessen te Oosterbeek wordt gevraagd eene beschaafde Verpleegster. Zij die bekend zijn met deze verpleging genieten de voorkeur. Br. fr. of in persoon bij de Directrice S. GENIS, aldaar". Uit  Het nieuws van den dag: kleine courant 28-07-1908

Antigone
1909

Sophia Genis vertrekt in 1909 van Antigone naar al bestaande  't Hemeldal.

Genis

J.M. Busch Adriani, overleden in 1928

Antigone wordt hier genoemd omdat Antigone een voorloper is geweest van "t Hemeldal.

Hemeldal
de Inrichting tot verplegen van Zenuwlijderessen wordt Huize Hemeldal: Het nieuws van den dag : kleine courant 04-05-1910

't Hemeldal, 1 (1820 - 1847) of (1826 - 1847)

Adres ?? Wel gevonden ouder adres: In den Eng 204, later: In den Eng A 16. Maar In den Eng is nu de Bildersweg. De Eng is gebruikelijk landbouwgrond en om de park van de Hemelse berg nu landbouwgrond te noemen? Rond 1735 wordt de Hemelse berg al een park.

"de voormalige kostschool voor Jonge Heren het Hemeldal, gesticht door Lucia Kallenberg van den Bosch in 1826, na het overlijden van haar eerste echtgenoot". Bron Heemkunde Renkum.
Lucia M. Kallenberg van den Bosch, geboren De Jongh (1789 - 1846)
Jan Anthonij Kallenberg van den Bosch (1791 - 1823)

Bron onderstaande tekst: Heemkunde Renkum
"Hendrik Roodhuyzen ... die jaren leiding gaf aan de kostschool voor jonge heren “Het Hemeldal”. Deze school werd in opdracht van J. A. Kallenberg van den Bosch, bewoner van het landgoed “De Hemelse berg” te Oosterbeek, in 1826 gebouwd op de plek van de watermolen aan de Holleweg (Kneppelhoutweg), nabij het kruispunt met de Hoofdlaan".

Hemeldal
De eigenaren van een pand volgens Hisgis in 1832

Het stond aan de Kneppelhoutweg. Aan de achterkant zicht op één van de vijvers van de Hemelse Berg. De vijvers zijn er nog (uitgebreid) het pand is verdwenen.

Gebouwd vanaf 1820 als kostschool voor Jonge Heren het Hemeldal, gesticht door Jan Antonie Kallenberg van den Bosch. Bewoner van het landgoed “De Hemelse Berg” te Oosterbeek.
In het boek Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum en Renkum in de negentiende eeuw van H. Romers wordt 1826 genoemd als bouwjaar.

Demoed pagina 284: De villa Hemeldal is in 1826 door de heer Kallenberg gebouwd aan de Kneppelhoutweg nabij de plaats, waar tot pl.m. 1820 een papiermolen bij twee watervallen stond. Na de bouw in 1826 vestigde een onderwijzer, meester H. Roodhuizen er zich, die daarin een kostschool voorjongens begon.
Hemeldal
1847

"Hendrik Roodhuyzen werd in 1791 in Leiden geboren als zoon van de timmerman Pieter
Roodhuyzen. Hij bleek een studiebol te zijn en werd in later jaren, naast de pedagoog
Petrus de Raadt die leiding gaf aan de kostschool “Noorthey” te Voorschoten, een
vooraanstaand pedagoog die jaren leiding gaf aan de kostschool voor jonge heren “Het
Hemeldal”. Bron Heemkunde Renkum

Hemeldal Oosterbeek
Het Oosterbeekse Hemeldal in 1841. (prent van Johannes Franciscus Christ bron Gelders Archief)

Na aankoop van “De Hemelse Berg” in 1847 door Jan Kneppelhout liet deze de eerste kostschool afbreken en er een groter gebouw iets verder op, neerzetten, nodig om aan het toenemende aantal leerlingen onderdak te verlenen.

Demoed; pagina 285: "De villa Hemeldal, die bij de verkoop van het landgoed in 1848 als een apart perceel eveneens door J. Kneppelhout aangekocht was, werd door hem in 1854 geheel opnieuw opgetrokken en gemoderniseerd, zodat het „sedert lang reeds gunstig bekende Instituut voor jonge heeren’ de roem van Oosterbeek mede hoog hield".

De heer H. Roodhuijzen verhuisd mee naar het nieuwe adres
't Hemeldal, 2 (1847 - 1982) als kostschool tot 1908. In 1909 overgenomen door mw. Genis van Antigone. Zo vanaf 1928 van B. Zwarts
Oud adres; 1900; Holleweg A 73
ander adres: Kneppelhoutweg A 49
Kneppelhoutweg A89, (Benedendorpsweg) Oosterbeek.
Later: Kneppelhoutsche weg 3 en Kneppelhoutweg 3.

Demoed pagina 285: De villa Hemeldal, die bij de verkoop van het landgoed in 1848 als een apart perceel eveneens door J. Kneppelhout aangekocht was, werd door hem in 1854 geheel opnieuw opgetrokken en gemoderniseerd, zodat het „sedert lang reeds gunstig bekende Instituut voor jonge heeren" de roem van Oosterbeek mede hoog hie". Het gaat dus in 1854 om een nieuw pand en op een andere lokatie. Bekijk de plattegronden.

Hemeldal
Een Kadasterkaart uit 1852

Kneppelhout liet na 1847 de vijvers bij het Hemeldal aanleggen in de hoek van een moerassig bos.

"10 julij. — zaterdag herdacht de heer H. Roodhuyzen, te Oosterbeek, op zijn 75sten verjaardag zijn 40jarige loopbaan als kostschoolhouder in het Hemeldal. Van heinde en verre waren de oud-leerrlingen toegesneld om den geliefden leermeester en vriend met zijn gezin te begroeten. Een prachtig album, in de fabriek der heeren van Kempen vervaardigd, werd den jubilaris met eene hartelijke toespraak aangeboden, prijkende met het opschrift: »Aan Hendrik Roodhuyzen, zijne dankbare leerlingen". Het album bevatte de portretten van de meesten zijner nog in leven zijnde oud-scholieren. Des middag, vereenigde men zich op "De oorsprong"aan den disch, waar de liefde voor den waardigen onderwijzer zich gedurig in treffende en hartelijke toespraken uitte, waarin ook vooral de uitnemende zorg voor de zedelijke vorming in jongere jaren werd herdacht en gehuldigd. Nadat aan het einde van den maaltijd de oudste zoon van den jubilaris, door wien hij op uitstekende wijze ter zijde wordt gestaan, den dank zijner ouders aan de oud-kameraden had overgebragt, sprak de grijsaard met een van aandoening trillende stem een zegening over allen uit". Uit de Rotterdamsche courant 12-07-1866   

"Zondag avond overleed te Oosterbeek de heer Hendrik Roodhuyzen. Meer dan vijftig jaren stond hij aan het hoofd der kostschool te Oosterbeek , en mogt in die betrekking menig nuttig lid der maatschappij vormen , die zijne leiding tot eer strekt. Algemeen geacht om zijne kennis, heeft hij zich ook door zijn regtschapen hart vele vrienden verworven bij allen , met wie hij in aanraking kwam. Hij stierf op den hoogen leeftijd van 79 jaren, bijna tot het laatst zijns levens met lust zich wijdende aan zijne schoone taak"  Anhemsche courant 21 12 1870.

Hemepldal
1871, kennelijk de zoon van de H. Roodhuijzen.

Hemeldal
1872

Hemeldal
1875

Hemeldal
heropening in 1876

"’T HEMELDAL, Inrichting voor Opvoeding en Onderwijs TE OOSTERBEEK, bij ARNHEM.
Het doel dezer Inrichting is, jongelieden voor de Kon. Mil. Akademie te Breda, voor het Instituut der Marine te Willemsoord, voor Gymnasiën en Hoogere Burgerscholen, alsmede voor den handel te bekwamen. Het onderwijs wordt zooveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de zedelijke vorming der leerlingen; terwijl voor eene beschaafde opvoeding gezorgd wordt. De vakken van onderwijs zijn: de NEDERLANDSCHE, de FRANSCHE, de ENGELSCHE en de HOOGDUITSCHE TAAL (spreken en correspond.), WISKUNDE, GESCHIEDENIS, AARDRIJKSKUNDE en NATUURKUNDE. Tusschen de schooluren wordt gezorgd, dat de leerlingen de hun opgegeven taak afwerken, terwijl hun bovendien dagelijks gelegenheid gegeven wordt, zich door spel of wandeling te ontspannen. VOORWAARDEN:
Voor onderwijs, kost, inwoning en bewasschen wordt betaald ƒ 600
Entrée ƒ 40
Kermis en Nieuwjaar aan de dienstboden ƒ 3.
De betaling geschiedt bij het begin van elk kwartaal. Het onderwijs in vakken, niet onder de bovengenoemde begrepen, wordt afzonderlijk betaald. Voor meer dan één kind uit ’t zelfde gezin wordt vermindering van prijs toegestaan. De VACANTIEN zijn: De Groote vacantie zes weken omstreeks het midden van Juli; terwijl van Kerstmis tot Nieuwjaar de lessen worden gestaakt en de jongelieden hunne Ouders of Voogden bezoeken. Voor verblijf gedurende de zomervaeantie wordt f 60. betaald. De Directeur, 351 J. N. GROES".
Uit het  Makassaarsch handels-blad 04-08-1876

Hemeldal
1880

Een kadasterkaart uit 1881, er wordt een nieuw pand gebouwd. Het noorden is links op deze kaart:  
Hemeldal I Oosterbeek
1881

Hemeldal
1891

d. Instituut „’t Hemeldal” te Oosterbeek Dir. J. N. Groes. Ex- en Internaat (12 a 16). Uit: Wat moet mijn dochter worden? Hoe moet zij te werk gaan? gids bij de keuze van een beroep voor leerlingen .. [1906].

Hemeldal

Het instituut ,,'t Hemeldal" van den heer J. N. Groes is opgeheven. Hiermede is een onderwijsinrichting verdwenen, die door haar goede resultaten langen tijd een ge vestigden naam had. Vroeger behoorde de kostschool onder leiding van den heer Roodhuizen tot de eerste in den lande, waar tal van jongelieden, die later aanzienlijke betrekkingen bekleedden, hunne opleiding ontvingen. Ook onder directie van den heer Groes droeg het onderwijs rijke vruchten, en velen herinneren zich met dankbaarheid den tijd aan „'t Hemeldal" doorgebracht. De heer Groes staat thans aan het eind van zijn 54-jarigen onderwijzersloopbaan, terwijl hij 44 jaren als hoofd eener school fungeerde waarvan 32 jaren als instituteur aan ,,'t Hemeldal". Moge hem na een welbesteed leven ten dienste der maatschappij nog vele jaren gezondheid en welverdiende rust geschonken worden, nu hij zich te Apeldoorn gaat vestigen. Uit de Arnhemsche courant van 20-07-1908.
Hemeldal
1908

Sophia Genis vertrekt in 1909 van Antigone naar 't Hemeldal.


Genis

Vanaf 1 Mei 1909 is de Inrichting tot verpleging van Zenuwlijderessen, directrice Mej. S. Genis, te Oosterbeek, verplaatst van Vilia Antigone, naar Huize 't Hemeldal, aan de Kneppelhoutweg. (vermoedelijk Kneppelhoutweg 18). Zeer rustig gelegen, op een van de mooiste punten.
Uit de krant in 1909.

Hemel Dal
De Holle Weg is aangegeven in 1912. In 1907 werd de Holleweg hernoemd in de Kneppelhoutweg. Ook de weg naar links, de latere Hoofdlaan is aangegeven.

Hemeldal
Andere directie in 1913

Zo rond 1915 verdwijnt de naam Inrichting tot verpleging van Zenuwlijderessen en zien we de naam sanatorium:
Hemeldal

Hemeldal
1924

Hemeldal
In de week van 21 tot 28 april 1925 komt EHJ Zwarts, met gezin, in Oosterbeek wonen.

Hemeldal

In  september 1925 gaat mej B. Zwarts 't Hemeldal huren en wordt de vorige huurder ontheven

Hemeldal Oosterbeek

In 1928 verhuisde het Hemeldal van de Kneppelhoutweg naar het hieronder vermelde pand aan de Oranjeweg. Zie hieronder.

Hemeldal
advertentie in handboek uit 1934 ook in 1928 wordt mw Zwarts genoemd.

Hemeldal voor Zenuwzieken sinds 1896
Uit het Alg Handelsblad 1939

Herman Romijn vestigt zich in 1940 in Oosterbeek. In 1941 staat in de Arnhemse Courant:  "Expositie Herman Romijn. HET HEMELDAL TE OOSTERBEEK. In het huis, dat den vriendelijken naam van „het Hemeldal" bezit en dat gelegen is op het landgoed „De Hemelsche Berg", woont thans Herman Romijn. In een der ruime kamers houdt deze thans een expositie van zijn werk. Op een tentoonstelling van Artibus Sacrum vestigden wij reeds de aandacht op een schilderij met een s boom en bank en wij noemden den schilder toen dichterlijk, in deze meening zijn wij versterkt nu wij meer werk van hem kunnen beschouwen. Hoewel hier een niet onverdienstelijk zelfportret hangt schijnt ons Romijn toch meer een landschapsschilder te zijn".
 
Herman Romijn verkreeg de leegstaande portierswoning op het terrein van het toenmalige hotel Hartenstein aan de Utrechtseweg.

Hemeldal

Hemeldal
Deze kaart bij het Gelders Archief

In 1928 verhuisde het rustoord Hemeldal van de Kneppelhoutweg naar het hieronder vermelde pand aan de Oranjeweg.

Hemeldal
Hoe is deze kaart te lezen? De kaart heeft dienstjaar 1983 en is dus gemaakt in 1982. Gezocht is op kavel E 1001 en te zien is dat het Hemeldal wel is ingetekend en dat er nog het oudere kavel nummer E 357 gebruikt wordt. Op de Veldwerkkaart van E 1001 is te lezen: Sloping op perceelnummer 357.

Hemeldal
In het midden Hemeldal op de splitsing Hoofdlaan - Kneppelhoutweg.
Rechts op deze foto de villa Wiesenthal, Kneppelhoutweg 18, volgens de BAG uit 1872.

Hier een iets andere foto bij het Gelders Archief van Harry Smit

Hemeldal

Het pand is afgebroken in april 1968 en daar zijn ook foto's van: foto 1, foto 2. Tegenwoordig is er een prachtig bospad, voor een stuk langs de Gielenbeek.
Mej, Genis

Sophia Genis, 12 april 1852 Amsterdam - 13 september 1921 in het St. Elisabeth’s Gesticht te Arnhem

Mej. Genis stopt in Oosterbeek:
Hemeldal

Nu is het gerecontrueerde Renkumse bevolkings register een slecht hulpmiddel. Het bevat helaas fouten en is verre van compleet. Maar beter iets dan niets, mw Genis komt weer terug.

Hemeldal
Hemeldal
Mej. Barta Zwarts

Barta Zwarts 26 oktober 1893 Kampen - 12 oktober 1965 Kampen

Hemeldal
Arnhemsche-courant-11-4-1924

Dit is het Hemeldal aan de Kneppelhoutweg.

Hemeldal
In 1927 wordt het Hemeldal opnieuw aan mej Zwarts voor 3 jaar verhuurd.
Klein Sonneberg (Zonnenberg), Oranjeweg 6, Oosterbeek

Zonnenberg
In 1895, misschien Klein Zonnenberg?
Mw Maria Elisabeth van den Bosch verkoopt in 1922 aan mej. B. Zwarts het voormalige rusthuis Dennenkamp aan de Stationsweg F 42 te Oosterbeek. De landmeter J. Schoonenberg dateerd zijn veldwerkkaart voor C 427 in februari 1923 en het dienstjaar is 1929???
zie C 2043 gevonden via adres Stationsweg F 42 - F

Hemeldal
1922


Klein Sonnenberg


Hemeldal
telefoonboek uit 1925

In 1932 geeft EHJ Zwarts als adres Klein Zonnenberg

Hemeldal
adres: Klein Zonnenberg.

Met Klein Zonnenberg is er een probleem. Als Klein Zonnenberg een voorloper was van 't Hemeldal op de Oranjeweg 6, dan kan ik dat bij het Historisch Kadaster nog niet terug vinden.
't Hemeldal, 3, Oranjeweg 6, Oosterbeek.

Rust- en Herstellingsoord voor rust behoevende zenuwpatiënten aan de Oranjeweg 6, Oosterbeek. Opvolger van het gelijknamige pand aan de Kneppelhoutweg in 1928.

Bij de Kamer van Koophandel is deze inschrijving te zien:
Hemeldal
datum van deze inschijving is 30 november 1928. In de tekst staat: ongeveer 30 jaar geleden overgenomen. 1928 - 30 = 1898.
In veel teksten staat Hemeldal sinds 1896, misschien wordt dat hierboven zo bedoeld. Kan nog nergens een vestiging in 1896 terug vinden, ook niet bij de KvK.

Hemeldal
Hierboven bij Antigone is te lezen dat dr. Busch Adriani en zr. Genis in 1909 naar Hemeldal verhuizen.

Waar stond het pand op de Oranjeweg. In 1922 is de eigenaar nog mw ME vd Bosch (Sonneberg) en het pand bevind zich ten noorden aan de LANDWEG, die kruist met de LANDWEG, die naar het noordenweer uitkomt op de spoorweg Utrecht - Arnhem. Tegenwoordig is de lokatie op de linkerhoek van het bospad, in het verlengde van de ORANJEWEG, te noorden van de kruising met de Graaf van Rechterenweg.

Hemeldal

Hemeldal

Hemeldal
Uitsnede van een veldwerkkaart uit 1930 vwn B 552. Bij het uitzetten van de kavel zijn aanwezig de boswachter, Spek voor de gemeente en Zwarts voor mej B. Zwarts. De Landweg gaat in het midden, zo van noord naar zuid. Nu komt de naam Landweg te vaak voor in het bos.

Als in Zwolle mw, G van Dijk, de weduwe van H.J. Zwarts overlijd in 1926 dan zijn enkele ondertekenaars uit Zwolle: mw M. Boven—Zwarts  gehuwd met J. Boven.
Uit Oosterbeek: Evert Hendrik Jan Zwarts, gehuwd met mw Egberdina Zwarts—Blijenburg en B. Zwarts
Te zien is dan de familierelatie tussen Zwarts en Boven. Evert Hendrik Jan Boven, de latere verzetsheld die ook op Hemeldal actief was, was zoon van J. Boven en E. Zwarts verbleef op Hemeldal bij zijn oom.

Uit de Raadsvergadering van 24 maart 1927. Oosterbeeksche Courant 26-03-19: Sanatorium Hemeldal wordt verhuurd aan Mej. B. Zwarts.

Hemeldal Oosterbeek

In 1933 neemt Hemeldal het rusthuis Betseda over gelegen op het landgoed Hartenstein. Zie meer bij Betseda

Hemeldal
1929

Opgericht door B. Zwarts in 1896, staat in deze advertentie!
Hemeldal
Hier gaat het over het Hemeldal aan van Kneppelhoutweg.

Hemeldal

G. Zwarts verhuisd van Utrecht naar de gemeente Renkum in de week van 30 april - 13 mei 1931.  Helaas, het gereconstrueerde bevokingsregister is niet volledig, we weten dus niet wanneer G Zwarts weer verhuisd.

Hemeldal
1934

Hemeldal
H.J. Zwarts verhuisd van de Oranjeweg naar Kampen. Helaas, het gereconstrueerde bevokingsregister is niet volledig, we weten dus niet wanneer HJ Zwarts hier gaat wonen. Evert Zwarts had een zoon, de theologiestudent H.J. (Jan) Zwarts, die actief was bij de Zwolse KP van Beernink.

Hemeldal
M. Zwarts verhuisd van de Oranjeweg naar Den Haag. Helaas, het gereconstrueerde bevokingsregister is niet volledig, we weten dus niet wanneer M. Zwarts hier gaat wonen.

Hemeldal Oosterbeek

Hier een foto van de achterkant, bron Heemkunde Renkum

Hemeldal was in de tweede wereldoorlog een centrum van de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers) (het verzet) van de Veluwe. In ‘Het Grote Gebod’ het grote tweedelige Gedenkboek van het verzet in LO en LKP (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers; Landelijke Knokploegen), wordt ’t Hemeldal beschreven als het meest actieve centrum van de provincie.

Hemeldal
1946

Hemeldal
De graaf van Rechterenweg is goed te zien, de Oranjeweg, nu een voetpad, niet. De rode panden zijn verwoest volgens de schadekaart (een uitsnede). Het linkerpand is het toenmalige Hemeldal.

Na september 1944 was er een teveel aan schade. Vanaf half december 1947 gaat het Hemeldal aan de Van Lennepweg 7 (zie hieronder) weer open.

Hemeldal is in 1983 gesloopt ten behoeve van de appartementen flat Rechterenborch, aan de Graaf van Rechterenweg Link
Oorlogsschade , lees de toegiften van het verhaal over de Oranjeweg van de St Heemkunde Renkum.

villa 't Hemeldal, 3, van Lennepweg 7, Oosterbeek.

De villa in Oosterbeek (naar een ontwerp van de Gooise architect J.W. Hanrath) is gebouwd tussen 1929 en 1930 door aannemer Riksen.

De BAG geeft aan dat dit pand in 1929 voor het eerst bewoond is. De BAG kent helaas veel fouten. Op Veldwerk kavel Oosterbeek E 726 uit dj 1930 is er nog geen bebouwing te zien (Eerst met HK 1931 HK E 726  VW_OTB00_E_110_0 is de eerste bebouwing aangegeven:

Van Lennepweg 7

Mw. de Grauw is de eerste eigenaar in dienstjaar 1931 (E726). Hendrik Albertus van Leeuwen en de Dorothea Hendrika Helena Grauw wonen in 1930-1940 nog op het adres Van Lennepweg 7 Oosterbeek (adresboek 1930 en1940). En ze zijn eigenaar volgens een kadasterlegger in 1937. Idem D.M.H. van Leeuwen de Grauw wordt in een advertentie genoemd.

Een eerste advertentie:
Van Lennepweg 7
Uit de Arnhemsche-courant-12-sep-1931

Van Lennepweg 7
Uit de Arnhemsche-courant-16-aug-1947.

Een van de voormalige huurders na 1945 was verzetsstrijder E.H.J. Zwarts.

Een laatste personeelsadvertentie van het Hemeldal is uit 1972. Verkocht in 1973. Zwarts was geen eigenaar, hij huurde het pand en woonde zelf aan de Utrechtseweg 43 in Oosterbeek
Hemeldal
Zwarts woont in 1948 aan de Utrechtseweg 43.

Bij zijn overlijden in 1958 zien we de volgende advertentie:
Hemeldal
Alleen familie uit Vlaardingen en Katwijk aan Zee ondertekend deze advertentie.

Hemeldal
Kvk uit 1958. Ivm overlijden overgedragen aan W.J. Zonnenberg uit Randwijk. De opgave is gedaan door H.J. Zwarts uit Vlaardingen op 31 december 1958.

Het echtpaar Zonnenberg neemt 't Hemeldal over na overlijden van de heer Zwarts. Uit de
Hoog en Laag 16-01-1959

In 1960 wordt  't Hemeldal omschreven als rust- herstellingsoord, pensionbedrijf.
In 1972 wordt de omschrijving rust- en verpleeghuis.

Raadsvergadering 19 december 1962. Hoog en Laag 20-12-1962: Het terrein Hemeldal van fam. Zwarts is verkocht. Diverse plannen voor woningbouw.

Hemeldal Oosterbeek

Inschrijfjaar Kamer van Koophandel: 1948. Uitschrijfjaar: 1976

HEMELDAL
Herstellingsoord Bethesda, Utrechtseweg 130, Utrechtsche weg 210, Utrechtse Straatweg 210, Oosterbeek
Meer bekend als Hartenstein

Een eerste advertentie van Bethesda uit 1933:
Hemeldal

Er is een eerste inschrijving in het Handelsregister juni 1933: Christelijk Sanatorium Bethesda, Oosterbeek, Utrechtscheweg 120, ziekenhuis. Eigenaar.: H. A. van Duijn. (9012).

Hemedal

In 1933 neemt Hemeldal ook het rusthuis Bethesda over, Hartenstein wordt een verpleeginrichting.

Hartenstein
1933

"OOSTERBEEK, 24 Nov. Naar wij vernemen is het vier maanden geleden op het landgoed Hartenstein te Oosterbeek geopende Rusthuis „Bethesda" overgegaan in handen van de directie van het Herstellingsoord „Het Hemeldal", dat zooals men weet een tiental jaren te Oosterbeek is gevestigd. „Het Hemeldal" was aanvankelijk gevestigd in een pand aan den Kneppelhoutweg te Oosterbeek, maar moest na 5 jaren, reeds uitbreiden. Men betrok daarop — nu 5 jaar geleden — een grooter pand aan het verlengde van den Graaf van Rechterenweg op den Bilderweg. Vanaf morgen zal Hartenstein een dépendance van „Het Hemeldal" zijn". Uit  Arnhemsche courant 24-11-1933
Typo, bedoeld wordt: een grooter pand aan het verlengde van den Graaf van Rechterenweg op den Bilderberg.

Hemeldal
1934

Betsheda
1934

Hemeldal
deze aangifte bij de KvK van een vestiging op Hartenstein wordt gedaan op 17 januari 1934

Hartenstein
Na 1934 zien we de naam Bethesda niet meer terug. Qua marketing is Huize Hartenstein of Landgoed Hartenstein veel beter.

Hartenstein

Betsheda
1934

Na 1935 wordt als naam Landgoed Hartenstein gebruikt.

Hartenstein

Hemeldal
  Kamer van Koophandel. Hier wordt beschreven dat Huize Hartenstein wordt verplaatst naar de Schoone Veldheuvel.

Hemeldal
een persoonlijke verklaring uit 1947 van B. Zwarts.

In 1940, 1941, 1942 wordt Hartenstein een kraamkliniek. In 1943 een hotel restaurant van J. Kolfschoten
Voormalige Villa Schoone Veldheuvel, later Veldheuvel, Utrechtsche weg 133 Oosterbeek.

We kennen de Schoone Veldheuvel ook als Villa Op de Hoogte.

"De heer R.I. Schooneveld, die rond 1845 naast de oprijlaan naar "De Dennenkamp" en de later (in 1885) te bouwen rooms-katholieke kerk aan de villa "Schooneveldsheuvel' - ook weI "Veldheuvel" genaamd - gestalte gaf". Bron: Erkens, Oosterbeek in oude ansichten deel 2

Schoone Veldheuvel

In gebruik geweest als dependance van Hemeldal vanaf 1934

Hemeldal

Hemeldal

op 25 april 1947 is er deze aangifte van Barta Zwarts bij de Kvk. De Schoone Veldheuvel begint als dependance van Huize Hartenstein. Het woonadres van B. Zwarts is dan ook Utrechtsche Straat weg 133


Schoone Veldheuvel

De villa 'Schoone Veldheuvel'. Na de Tweede Wereldoorlog woonde dokter Stuijt er (het huis met de adelaar) tot het gesloopt werd

Schooneveld heuvel
Kadaster C 431 in 1964. Rond 1971 verschijnt hier de Albert Hein.

Anno 2011: oostelijke hoek Utrechtseweg - Pastoor Bruggemanlaan (Albert Heijn).
Eureka, Utrechtscheweg 181 Oosterbeek

oude naam: villa Welgelegen

gebouwd in 1885.

In 1887 verschijn te volgende advertentie in het blad Het Oosten, een wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1887, no 867, 10-08-1887
Eureka
Het lijkt dus dat Eureka een dependance is van Neerbos in Nijmegen.

In 1912 wordt Eureka genoemd als adres van de Buitengewoon Onderwijs. pres. Mevr. Elcker-De Wit, Villa Eureka, Oosterbeek.
In 1913: Buitengewoon Onderwijs: pres. Mevr. Welckerde Wit, Villa Eureka Oosterbeek.

Van 1952-1964 heeft mej. B. Zwarts daar met haar bedrijf ingeschreven gestaan.

In 1952 laat mej Zwarts bij de Kamer van Koophandel weten dat in plaats van de naam Schoone Veldheuvel, nu de naam Eureka gebruikt zal gaan worden.

Hemeldal
1952

Hemeldal

Hemeldal
een van de bewoners in 1954
Hemeldal
een van de bewoners in 1957

Hemeldal
Opname uit 1972 van Harry Smit.

Op 21 april 1965 wordt de Kamer van Koophandel geïnformeerd dat het bedrijf per 1 april 1965 is opgeheven. Barta Zwarts is zelf later dat jaar overleden.

Eureka
onduidelijk in 1988 is mw Zwarts al overleden.

Eureka is een gemeentelijk monument.Hemeldal

Er waren in Oosterbeek 2 pensions met de naam Eureka, Cornelis Schadeweg en Mariënbergweg

Hemeldal

De villa Eureka bestaat in 2022 nog steeds.
Opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen, graag:
Hans Braakhuis