Hans Braakhuis

home
Wodans eiken

bijgewerkt in juli 2024
De naam 'Wodanseiken' werd rond 1850 bedacht door oa Johannes Warnardus Bilders, een van de promotors van de 'Oosterbeekse School'.  De 1000 jarige den, was een boom  met een "goede" naam. Het romantische spat er van af. De boom  was geen 1000 maar rond de 400 jaar oud. De 1000 jarige den stond achter Hotel Wolfheze. Het restant ligt er nog steeds. Omgevallen in 2006.

HB Schilderijen en ansicht kaarten zijn door mij gerestaureerd, opgefrist. Velen hebben een link naar het origineel.
Hier bij de Wolfhezer beek vinden wij de Wodanseiken en de Duizendjarige Den, waarvan wel vaststaat, dat men zeer overdrijft met hun leeftijd, maar die desniettemin toch hoogeerwaardig zijn. De eiken houden in elk geval de herinnering aan den ouden Wodansdienst, eens in deze wouden gevestigd, nog steeds levendig. Merkwaardig is, dat in deze streek het eikenloof nog altijd geëerd is. En wat een prachtig symbool is de eikel in het napje, kleine voorafbeelding van graalbeker en wonderleven daarin. Een oud versje zegt van het eikenloof in dit gebied:
Een mirtetak versiere in 't Zuid Doch hier een eikenkrans Den jonkman en zijn lieve bruid Bij vluggen kermisdans."
Uit In 't Geldersche Rijnland rondom de Doorwerth; Jan L. de Boer
't Loopt zo tegen het middaguur en gaandeweg komen er meer collega's. Ditmaal genieten onze vrienden van een biertje. Ook kunstschilders hebben, na een morgen van ingespannen werken, behoefte aan een hartig hapje en willen hun dorst lessen. Mauve introduceert zijn pasverworven vriend, de 20 jarige Willem Maris; hij is de jongste van het gezelschap. 't Is een gezellig uurtje en de sterke verhalen komen los. Vanuit hun zitje kunnen ze de duizendjarige den zien en Bilders vertelt dat Prins Maurits daar met zijn staf gerust heeft tijdens een van zijn veldtochten. De stafkaarten lagen uitgespreid op het mos. Daar werd het legerplan aan de commandanten doorgegeven en de strategie vastgesteld. Volgens Bilders is het dus een historische plaats in onze vaderlandse geschiedenis. Ja. En dan komt het gesprek als vanzelf weer op de ouderdom van de reuzen den. Ze zijn er al meer over aan het bakkeleien geweest. Onderwijl komt Metje, de dochter van de kastelein, de glazen nog eens vullen. „Metje", vraagt één der schilders, met een twinkeling in zijn ogen, „hoe oud is die boom eigenlijk?" Metje, ook niet op haar mondje gevallen, antwoordt:„Och meneer Bilders, dat he'k nou al zo vaak gezeid: de man die hem gepoot het, is al lang dood. En dié kon het weten!" Een schaterend gelach klinkt hoog op van onder het geboomte.
Uit 'T Wolfenbosch; Gerrit van Dolderen; 1977
Wodans eik
J. W. Bilders; Wodanseiken aan de beek, ca. 1860 tot 1875. Teylers museum, Haarlem
Wodanseiken
1935 Algemeen Handelsblad.
Wodans eik
Frederik Hendrik Hendriks tussen 1828 – 1865
Wolfheze
Frederik Hendrik Hendriks tussen 1828 – 1865
Wolfheze
Frederik Hendrik Hendriks tussen 1828 – 1865
Wolfheze
J.H.M. Tilmes in 1884
Boslandschap met reizigers uit 1849; J.J. Cremer
Wodans eik
Het lijkt wel of een schilderij van Jan Jacob Cremer spiegel verkeerd wordt gebruikt. De versie hierboven is van het Rijksmuseum. Kijk hiernaast voor een andere versie.
Wodans eik
Deze versie is oa te vinden bij het literatuur museum
Wodans eik
Jan Jacob Cremer uit 1849
wodanseiken
Eugene Lücker
Wolfheze
weet u wie de maker is?
wodanseiken
Een ansichtkaart naar een ets van Cor van der Woerd, na 1941.
Wolfheze Wodans eik
Carel Nicolaas Storm van 's Gravesande, Old Oaks at Wolfhezen, 1880-1884
Wolfheze-wodanseik-fbdfdxf Wodans eik
ca 1905
wodanseik

"Wodanseiken werden bedreigd Oosterbeek, — Dinsdag. Over het landgoed.Laag-Wolfheze stroomt de Heelsumsche beek. Even voorbij de plaats waar de trotsche Wodanseiken hun breede kruinen verheffen verwijdt de beek zich tot een plasje van enkele meters oppervlakte, waarin het water ongeveer een kniehoogte diep staat. Een prachtige gelegenheid was het voor vele kleuters om in hun badpakjes in het frlssche water rond te plassen. J.L. Zondag is aan deze vreugde evenwel een einde gekomen. Het is verboden de peuters in badpakje te laten rondplassen. Vanwege de zedelijkheid moeten de kinderen voortaan het bovenlijf met een blousje op een jasje bedekken. Zondagmiddag heeft een boschwachter zelfs gerulmen tijd de wacht gehouden om zedenschandalen van kinderen van 6 a 7 jaar te voorkomen. . ' Als het niet teekenend was voor de ziekelijke mentaliteit, die door de voortdurende actie van onze zedelijkheidsapostelen bij vele menschen doordringt, zou het om te gieren van het lachen zijn. Kleuters van zes jaar ln badpakje bedreigen de zedelijkheid. Hoe kan het ter wereld bestaan." Uit Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij 24-08-1932
wodanseik
Wodans eik Wodans eik
Wodans eik Wodans eik
Wodans eik Wodans eik
Wodans eik

wodanseiken
Wodans eik
Duizend jarige den
Duizend jarige den Duizend jarige den
Wolfheze Wolfheze
Eik of den?
Wolfheze "De Duizendjarige Den
Deze knaap is 22 meter hoog. De kruin is als een reusachtige paraplu uitgespreid. Hij overkoepelt een geslacht van bomen dat na hem opgekomen is.
Heldring en Graadt Jonckers komen er op hun wandeling ook voorbij: „Ik stond verstomd over de prachtige bomen die zich rondom Wolfhees verheffen. Ik vond er de koninklijke den die vier voeten middellijn bezit. Hij staat er met de heugenis van eeuwen". De stam (omtrek 3.90 meter) is prachtig rood geschubd. Vier mannen zijn er nodig om hem te omarmen! De reusachtige wortelvoet is nu enigszins beschermd door een laag gehouden hekwerkje. Een goed idee. Maar waar is het onopvallende bordje waarop voor de toerist enkele feiten vermeld staan? De „koninklijke den" moet overigens het praedikaat 1000-jarige maar behouden, ook al wordt hij steeds ouder of al is hij nog lang geen 1000 jaar oud".
Uit 'T Wolfenbosch; Gerrit van Dolderen; 1977
Wolfheze Wolfheze
J.W. Bilders; Duizendjarige den Wolfheze
Wolfhezer omgeving, een beek bij Wolfheze
Theophile de Bock
Herfstmiddag. De beek van Wolfheze' 1898 - olieverf op doek: Théophile de Bock, Haags Gemeente museum
Bernardus Wilders
Johannes Warnardus Bilders, de heide bij Wolfheze, voor 1866, Rijksmuseum
Frederik Willem Hendriks
Frederik Hendrik , Vee en rustende figuren bij een voorde, Wolfheze
Wodans eik
Arend Jan van Driesten; Beek bij Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
J.W. Bilders, 1890
Bilders
J.W. Bilders; een plaats om te rusten
Wolfheze
Wolfheze 
Markus 1921, Brug bij hotel Wolfheze.
wodanseiken
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
foto's uit 2022 (eigen opnamen)
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
Wolfheze Wolfheze
restanten 1000 jarige den
opnamen uit eerdere jaren
Wolfheze
2009
Wolfheze
2009
Wolfheze
2018

Is er een blauwe rand om een prent - foto, klik en u ziet het origineel.

Natuur monumenten: Unieke wandeling geïnspireerd op 10 schilderijen Wolfheze

wandelmagazine.nu: Wandelen in Wolfheze langs wodanseiken en wolfhezerheide
Bronnen en krachtplaatsen

Natuur scanner: de Wodan route

Te gek om los te lopen: Henrie van Zoggel
De Duizendjarige Den

De Duizendjarige Den Beekdal
Wikipedia
Bomen info
Nationaal Archief
Wodanseiken

info Natuurmonumenten

geschiedenis van de directe omgeving
op- aanmerkingen, aanvullingen, graag mail