de Heer Straet van Utrecht naer Arnhem

home

Hans Braakhuis

laatste update: juli 2020.
de Heer Straet van Utrecht naer Arnhem, volgens Geelkercken 1643

In het Renkumse begint eigenlijk alles in Wolfheze.

De oorspronkelijke weg van Utrecht naar Arnhem zal er al geweest zijn rond het jaar 1000. De verdwenen Wolfhezer kerk is uit die tijd. Het Stratius Rondeel, het Hof te Wolfheze en de burgwal op de Duno zijn ook herrineringen aan de belangrijke verbindingsroutes. Dit om het verkeer op de oost-west route en de kruising met de noord-zuid verbinding bij Wolfheze te beveiligen. De oost west verbinding ging van Amsterdam, Utrecht, Arnhem naar Munster en verder Duitsland in. De noord - zuid verbinding ging van de Veluwe naar het zuiden en was van belang voor vervoer van ijzeroer. Bij Heveadorp was de Nederrijn doorwaadbaar. Een rivier was in die tijd vrijwel nooit dieper dan 1 meter. Kwam er meer water, dan kwamen er meer meanderende Rijnen. In 1260 wordt het kasteel Doorwerth voor het eerst beschreven als een versterking op een heuvel in de Rijn. In de Nederijn, ja bij Doorwerth waren er drie . rivieren. Hier is daar meer over te vinden.
Pal naast de kruising in Wolfheze begint een boer met het verstrekken van water en verfrissingen. Dat punt kennen we nu als Hotel Wolfheze. Deze internationale wegen bij Wolfheze waren er van de IJzertijd tot de vorige eeuw. De actuele kruising van de autowegen A12 en A50 ligt enkele honderden meters verder. In Wolfheze veranderd er niet zoveel.

Andere benamingen voor deze weg, of gedeelten er van: Oude" Kloosterweg",  "de Weg naer Utrecht", "de Heerwech",  "Heerweg", "Openen wech" en "Schelmseweg".
Jan Gielis Wolfhezen
Een bewerkte kaart van Jan Gielis uit 1553, waarbij het dorp Wolfhees te zien is, later genoemd Laag Wolfhees. Noord en Zuid zijn omgedraaid. De kerk van Wolfheze is zeer goed te zien. En daarboven, bouwlanden, en ook duidelijk het Stratius Rondeel.Ook de noord zuid verbinding is te zien, doch die is op deze kaart duidelijk minder belangrijk.
Meer info over het Stratius Rondeel bij Heelsums Beekdal. Andere info op de website Landschap Lopen van Mathilde Maijer. Op deze website ook een duidelijk routekaartje van de noord zuidverbinding, een Middeleeuwse handelsweg die langs het rondeel in het Heelsums Beekdal liep, en langs Hof te Seelbeeck bij Heveadorp.
Kempinck 1616
Een bewerking van een kaart van Kempinck uit 1616. Bron Gelders Archief 2286 0001. Op de site Landschap lopen is er meer over te lezen.
Heerweg Geelkecken
Een kaart van Geelkercken uit 1632
Geelkercken
Hier een uitsnede van een kaart van 1643 van Nicolaas van Geelkercken. Het noorden is hier rechts-boven. De "heer Straet van Utrecht naer Arnhem" is goed te zien.
Ten zuiden van deze oude weg, waren moerassen en vandaar dat de doorgaande weg ten noorden van de huidige Utrechtseweg liep.De huidige Utrechtseweg heet op deze kaart nog gewoon de Wageningshe Wegh.
Geelkerck Elshof Renkum
Een uitsnede van een kaart van Geelkerck uit 1631, bewerkt door B. Elshof in 1731
Je ziet een wat groter geheel van de "weg naer Utrecht" die vanuit Arnhem, boven MariŽndaal langs gaat, dan langs het toenmalige Wolfhees, en dan boven Heelsum naar Rinkom
Bleau 1644
Een gekantelde uitsnede van een kaart van Bleau uit 1644. De huidige Utrechtseweg is hier ook goed te zien. De oude heerweg is bij Wolfheze te herkennen aan de versterking, gewerkt met het rondje en kruisje, Richting Arnhem gaat de weg niet door en eindigt bij MariŽndaal.
Isaac Anne Nijhof Arnhem 1845
Een uitsnede uit een kaart in het boek van Isaac Anne Nijhof uit 1828: Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en plaatsbeschrijvende Beschouwing van de Omstreken der stad Arnhem, met ene plaat, uit een latere herdruk. De oude Heerweg staat er nog gewoon op, doch is al duidelijk geen hoofdweg meer.
Kaart gemeente Renkum 1926
Nog een wat actuelere kaart., een Renkums uitbreidingsplan uit 1926 Het noorden is hier rechts-boven. De oude heerweg is nog  te zien boven de Heelsumsebeek. Het klopt niet helmaal Want we zien het nog steeds bestaande fietspad dat aan de zuidkant van de Heelsumseweg in Wolfheze naar Renkum gaat. De bouw van de A50 heeft dit pad iets verlegd, De lokatie is dezelfde gebleven. Onder het huidige Wolfheze langs, naar Veentjesbrug in Heelsum, en dan de huidige Utrechtseweg Heelsum, Renkum en de Dorpsstraat. Het gaat om een plan voor uitbreidingen waarbij bestaand en nieuw op een kaart te zien is. Een grote uitbreiding van Wolfheze, ten  oorden van de spoorlijk is niet gerealiseerd. Het doortrekken van de Molenweg en Groeneweg over de Fonteinallee naar het Doorwerth wat in 1926 nog geheel aan de Fonteinallee lag, gelukkig ook niet gerealiseerd.
Hoe ziet het er in 2020 uit
Oude Kloosterweg Wolfheze
grafheuvels Wolfheze
Ga op zoek naar de Oude Kloosterweg in Wolfheze.. Zie eventueel de kaart hierboven. Parkeer eventueel op de parkeerplaats tegenover het Hotel Wolfheze te Wolfheze.
Ga op het voetpad, de Oude Kloosterweg naar het westen.

Al vrij vlot zie je aan je linkerhand de restanten van 2 grote grafheuvels.
monument kerk Wolfheze
Daarna passeer je aan de rechterkant dit monument, waar in het gaas de verdwenen kerk van Wolfheze te zien is. Kijk naar het noorden en dan is de loktie van de kerk in het landschap nog te zien.
lokatie voormalige kerk Wolfheze
De plek waar de kerk gestaan heeft, is goed herkenbaar. Een duidelijke verhoging in het landschap. Een kerk werd destijds op een verhoging in het landschap gebouwd. Ook handig voor een grafkelder.
Kerk te Wolfheze
Veel meer lezen over de Kerk van Wolfheze, klik hier

Het ging om een belangrijke kerk. Ook de heren van Doorwerth vielen onder de parochie Wolfheze. Klik hier voor het kerkpad van kasteel naar kerk.
Heerweg Wolfheze
Als je verder wandeld dan maakt de Oude Kloosterweg een bocht naar links, en eindigt dan bij het voormalige Kousenhuisje in Wolfheze.

Je kunt hier ook de Oude Kloosterweg naar het zuiden volgen om bij de Heelsumserbeek te komen.

Voor de oude de Heer Straet van Utrecht naer Arnhem ga je rechtdoor, of te wel ga rechtsaf en vervolg naar het Westen.

oude weg naar Utrecht
Hier begint dan zo'n beetje de oude Heerwegh, of te wel Hessenweg naar Utrecht.
Wat op vanlt al je zo gewandeld hebt, is de laagte aan je rechterhand. Daar liep of loopt soms de Heelsumsebeek.
Wandel verder. Op een geven moment is er een doodlopend pad naar rechts, bezoek daar het Stratius Rondeel.

Wandel verder, de landweer is nog duidelijk te herkennen. Op een geven moment loopt het pad dood op een bouwland, Je kunt dan alleen maar naar links. Richting een van de mooiste plekken van de Heelsumsebeek. Ga rechtdoor, omhoog, en je komt achter het voormalige Mooiland weer op de actuele Utrechtseweg, de N225.
Hessenweg Wolfheze
Als je je omdraait op de plek waar (let op de zwerfsteen met de blauwe stip) de foto hierboven is genomen, dan zou je de sporen van de Hessenkarren kunnen zien. Meerdere geulen zijn nog zichtbaar. Als een kar het pad te veel uit sleet, dan ging de volgende Hessenkar er een stukje naast rijden. Een Hessenweg is dus altijd wat breder dan een normaal pad.

Als je naar het eind bij het weiland - bouwland komt. dan heb je daar vanaf de parkeerplaats zo'n 1400 meter afgelegd.

Aan te bevelen is de route langs de Heelsumer beek weer naar het Oosten te volgen. De wandeling wordt er wat langer door, maar je komt langs (restanten van) de Wodanseiken. Probeer het pad rechtdoor te volgen en je komt weer bij de parkeerplaats bij Hotel Wolfheze uit.
Meerdere links van de Stichting Heelsums Beekdal
Kijk hier, waar ongeveer dezelfde wandeling wordt beschreven: Heelsums Beekdal
Artikel over het verdwenen dorp Wolfheze: Heelsums Beekdal
Artikel over de Landweer op de Website: Heelsums Beekdal
Artikel over het Rondeel op de Website: Heelsums Beekdal
Artikel over de Koningsheuvel op de Website: Heelsums Beekdal
Artikel over de Wodanseiken op de Website: Heelsums Beekdal
slechts een poging, verbeteringen en aanvullingen, graag naar m'n mailadres: