Driessen cacao- en chocolade fabriek Rotterdam. Hans Braakhuis

Laatste update: april 2023

hoofdpagina Jagershuis                                             home
De geschiedenis van de Driessen’s begint ongeveer in 1820 als A. Driessen in de Molensteeg te Rotterdam een chocolade winkel - werkplaats en bovenwoning heeft.

Omdat de fabriek is opgericht door A. Driessen, houden alle latere eigenaren dezelfde naam aan voor de fabriek.
De Molensteeg was een smalle winkelstraat. Winkels op straatniveau, werkplaatsen er achter en wonen erboven. Na de WWII is de naam Molensteeg veranderd in de huidige Dominee Jan Scharpstraat en je vindt er de Markthal.
Molensteeg Rotterdam
Molensteeg rond 1930
vjjetgphp
1838: Driessen, (A.) Molensteeg B (ook D) 226 , Chocolaadfabrikant.

Molensteeg: vanaf 1965 Ds. Jan Scharpstraat.
Tegenwoordig is er nog steeds chocola in de Markthal te vinden,
1847: Fabrikanten In Chocolaad. A. Driessen , Molensteeg, 4 - 229. 1851: Driessen, mej. de wed. A. chocolaadfabriek. Molensteeg 4 - 229.
"In 1854 werd de Driessen Cacao en Chocolaadfabriek in de Rotterdamse wijk Rubroek in gebruik genomen". bron: Wikipedia
De Warmoezierslaan/straat is in de wijk Rubroek gelegen.
Vóór 1864 heette de Warmoeziersstraat, de Warmoezierslaan.
In 1858 vier inschrijvingen aan de Molensteeg: 
229 A. Driessen, chocolade-fabriekant
229 Mej. de wed. P. G. Driessen, chocolade-fabriekant
229 C. A. Driessen, chocolade-fabriekant
230 Chocolade-fabriek van A. Driessen

In 1866-67 woont A. Driessen, chocolaadfabrikant, aan de Warmoezierstraat (Wijk 13) Rubroek.
Zo dan wel gevonden in het adesboek, doch  A. Driessen kan hier niet gewoond hebben in omdat hij al in 1851 was overleden. De naam A. Driessen wordt gebruikt voor de chocolaad fabriek.

In 1869-70 Warmoeziersstraat 605, Stoomchocolaadfabriek van A. Driessen.
Hier in het adresboek wel eeen vermelding van de Warmoeziersstraat 605, doch of het nu een woonhuis of een fabriek is. Beide zou kunnen gezien de bebouwing rond 1866 middels http://www.topotijdreis.nl De polder Rubroek wordt rond die tijd gebruikt voor nieuwe woningen en neringdoenden.
In 1873 A. Driessen, Molensteeg 29, stoomfabriek Regterrottekade 3. De fabriek begint hier in 1872.
1875: Mosterd fabrikant. A. Driessen, Molensteeg 29 We proberen eens wat anders erbij.
1878: A. Driessen, Stoom-Chocolaadfabriek, Kantoor: Regter Rotte kade 4 Winkel: Molensteeg 29
J.P. Driessen, fabrikant, Molensteeg 29
C.A. Driessen, fabrikant, Regterrottekade 4
H.T. Driessen, fabrikant, Wijnhaven 7
Op 10 juli 1872 opent de nieuwe fabriek aan de Rottekade.
Waar: De Noorderbrug is het ijkpunt, de brug is er nog steeds, als je de Noorderbrug over gaat richting Noordplein ga je over de brug gelijk links af dus niet het plein op. Als je linkssaf gegaan bent gelijk weer linksaf de éénrichtingstraat in. Dat is de Rechter Rottekade. Op de hoek aan de rechterkant zat in de jaren 50 een café en daarnaast pakhuizen van de groentegrossiers die op het Noorplein hun groenten en fruit verkochten aan de winkeliers, dus de groentenboeren, na 6 of 7 panden stond de fabriek iets naar achteren gebouwd, er voor was een parkeerplaats. De fabriek liep door tot aan de Kievitstraat de straat pal achter de fabriek. De Kievitstraat liep van het Noordplein naar de Rottestraat en is verdwenen bij de nieuwbouw vanaf 1976.
1892: Passage 25; A. Driessen, in chocolaad.

In 1892 wordt de winkel in De Passage voor het eerst genoemd. De Passage was een overdekte luxe winkel straat die begon in 1879 en helaas bij het WWII bombardement in 1940 verdween.

"A. Driessen's Cacao- en Chocolaadfabrieken" had in Rotterdam in Plan C 12 ook een winkel.

Driessen baan 60 Rotterdam
Foto van facebook, kan van een Driessen fabriek aan de Baan 60 te Rotterdam niets terug vinden! Baan is in de WWII vrijwel geheel verwoest. Waarschijnlijk is dit de fabriek van Ringers (rond 1912). Ook Verbeek of Pax had een chocolade fabriek aan de Baan.
kleurpassage

De winkel van Driessen geheel rechts.
1894: A. Driessen, Passage 25 en Gelderschestraat 12
kantoor: Rechter Rottekade 15. Idem in 1896, 1899.

In het boek van de Telefoondienst staat in 1920 en 1921 vermeld:
Driessen N.V. tot Expl. v. cacao en choc. fabrieken, Mij., A. Kant. en fabr. Rechter Rottekade 15. Idem, Depots, v. Hogendorpsplein 7.
In 1893 werd de fabriek op de Rechter Rottekade uitgebreid en tegen het einde van de eeuw was Driessen een van de belangrijkste chocoladebedrijven in Nederland.
Bij de heden namiddag in de bovenzaal van Café Fritschy aan het Beursplein, door den architect P. A. Weeldenburg, namens de directie der Naamlooze Vennootschap A. Driessen s Cacao en Chocolaadfabrieken" gehouden aanbesteding voor het bouwen van een kantoor en van werkplaatsen op het fabrieksterrein aan de Kievitstraat alhier, waren eenige inschrijvers: Gebrs. Van Linschoten voor Hfl. 31984,=. Dadelijk bij het verschijnen van het bestek was door eenige aannemers de opmerking gemaakt dat daarin verouderde en onaannemelijke bepalingen voorkwamen, waarmede men zich niet vereenigen kon, en bij de aanwijzing werd die opmerking herhaald. Daar de directie niet nodig achtte de gewenschte wijzigingen in de voorwaarden te brengen, werd hedenmorgen een vergadering belegd van aannemers waarin besloten werd de directie schriftelijk hunne bezwaren mede te deelen en heden niet in te schrijven. Toen dan hedenmiddag de bepaalde tijd voor de inlevering der biljetten was aangebroken, was de zaal vol belanghebbenden, doch kwam slechts éen biljet in terwyl verder de bedoelde brief werd overhandigd, door een zeer groot aantal aannemers onderteekend. Aangezien de brief aan de directie gericht was, zeide de architect dien aan de directie te zullen overhandigen.
Bron: Rotterdamsch nieuwsblad 16-06-1904.
De Kievitstraat is vernoemd naar de verf-, tras- en schulpzandmolen 'De Kievit' van de firma Hubert en Co., die men al in de eerste helft van de 19de eeuw aan de Rotte vond. De straat liep van het Noordplein naar de Rottestraat. Bij besluit B&W 20 april 1976 werd de naam ingetrokken. En verdween de straat.
Nu staan er flats.

Een foto van het pand aan de Kievitstraat is bij het Rotterdams Stadsarchief in te zien.
Het Witte Huis in Rotterdam komt veel op ansichtkaarten voor. Je kon voor een bepaalde periode je naam op het dak laten aanbrengen.
Wiki: Het Witte Huis is de naam van een gebouw in Rotterdam dat een tijdlang het hoogste kantoorgebouw van Europa is geweest. Het heeft in 1940 als een van de weinige gebouwen in het stadscentrum het bombardement op Rotterdam doorstaan. In de jaren 1990 werd het zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

193_001
ansichtkaart van het Witte Huis, gelopen in 1904
bron Schoutens Archief bron Schoutens archief
Beide foto's: Schoutens Archief
En een andere bron: Album met foto's betreffende exterieur en interieur van A. Driessen's Chocoladefabriek aan de Kievitstraat in te zien bij het Rotterdams Stadsarchief.
bron Schoutens archief Op het www stond tot 2017 het Schoutens Archief met een verhaal over de Rotterdamse periode van de Driessen Chocola en Cacao fabriek. Daar komen de foto's vandaan.
Heb contact gezocht met het vermelde mailadres, geen resultaat.bron Schoutens archief
Foto C. Kramer, pand Kievitstraat 1938 - 1940
Driessen Chocolaa bron Schoutens archief
Na het uitbreken van een crisis op de cacaomarkt in 1907 stegen de grondstofprijzen fors. Het was echter de beurskrach van 1929 en de daaropvolgende Grote Depressie die de fabriek de das omdeed. In 1935 werd Driessen overgenomen door de Bredase chocoladefabriek Kwatta. Na meer dan een eeuw kwam er een einde aan het eens zo fameuze bedrijf. Theo Driessen woont sinds 1920 al in Doorwerth. De fabriek werd op afstand bestuurd.

De productie in de Rotterdamse fabriek van Driessen aan de Rottekade wordt in 1935 stilgelegd. Productie van chocola met de naam Driessen door Kwatta wordt voortgezet in de Kwatta fabriek in Princenhage. In 1955 wordt de fabriek in Princenhage verkocht. In 1965 komt er een einde aan de chocola productie bij Kwatta. Kwatta International wordt een houdstermaatschappij van onder andere Van Dungen en Frank Rademaker. In 1972 komt Kwatta in handen van het Belgische bedrijf Continental Foods. Sinds 2001 is het een onderdeel van het Amerikaanse concern Heinz.
Driessen
verbouwingen tussen 1861 en 1889
Driessen
Verbouwingen en sloop tussen 1949 en 1971

Met dank aan Jan Keulemans, bron: stadsarchief Rotterdam; bouwdossiers.
Bij het Rotterdams Stadsarchief is een foto te zien van een leslokaal met studenten van de Academie van Beeldende Kunsten. De Academie is ondergebracht in de fabriek van Driessen aan de Kievitstraat.

De leegstaande fabriek heeft de oorlog overleeft. De brandgrens van het Duitse bombardement op  Rotterdam van 14 mei 1940 liep dwars door de Vriendenlaan ten zuidwesten van de fabriek. Een chef liep elke ochtend om 7.30 uur door de Rottestraat om naar de fabriek te gaan, hij woonde in de Banierstraat, vlakbij de Bergweg (z’n naam helaas onbekend). De fabriek is na 1935 steeds verhuurd geweest. Een grote huurder was meubelmagazijn Hoogenboezem. De sloop is na 1970 ingezet en daarna is er tussen 1976 - 1980, nieuwbouw gekomen. Die appartementen staan er nu nog. De handel en de bedrijven die in de fabriek gevestigd waren zijn allen verhuisd en velen bestaan niet meer. (bron mail met Henk Zoutwelle)

Een grote huurder was meubelmagazijn Hoogenboezem. De sloop is in 1971 gedaan en daarna is er tussen 1976 - 1980, nieuwbouw gekomen. Die appartementen staan er nu nog. De handel en de bedrijven die in de fabriek gevestigd waren zijn allen verhuisd en velen bestaan niet meer.
bron en toestemming Henk Zoutwelle
Heeft u aanvullingen, opmerkingen, ansichtkaarten of foto's, graag.

mail adres
Gebruikte bronnen:

www.delpher.nl

Rotterdamse adresboeken. (deze website bestaat niet meer)

de familie Driessen

Jan Keulemans