Exadé en Wahlhalde Hans Braakhuis

Laatste update: mei 2019

hoofdpagina Jagershuis                                             home
Exadé is een afkorting voor Ex. A. Driessen. A. Driessen is de naam van de cacao en chocolade fabriek in A. Driessen in Rotterdam. De fabriek wordt in 1935 verkocht aan Kwatta. De gelden van de verkoop zijn voor de aandeelhouders van de N.V.. Exadé is te zien als een familie- beleggingsvennootschap, waar Theo Driessen de directie van voert.
De naam Exadé komt vaak voor in het dagboek van Theo Driessen. In het dagboek beschrijft hij hoe alles in Doorwerth verloren is gegaan, maar Exadé is een rechtspersoon, een besloten Naamloze Vennootschap. De documenten van Exadé werden in de oorlogsperiode bewaard in een safeloket bij de Ned. Handel Mij. Agentschap Rotterdam. Driessen schrijft hierover in 1944-45. De inhoud van de safe is niet verloren gegaan bij het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De administratie werd gevoerd door de Rotterdamse accountants Moret en Starke. De N.V. Exadé heeft ook onroerende goederen in bezit en deze zijn ten volle tegen brand en tegen molest verzekerd.
Exadé wordt al in 1932 opgericht:

CACAO- EN CHOCOLAADFABRIEKEN MIJ. A. DRIESSEN. De naam gewijzigd in N.V- „Exadé". Volgens byvoegsel no. 768 tot de Ned. Stcrt. no. 66, is de ministerieele verklaring van geen bezwaar verleend op de wijziging der statuten van de N.V. tot Expl. van Cacao- en Chocolaadfabrieken My. A. Driessen te Rotterdam. De vennootschap draagt voortaan den naam: N.V. ,,Exadé", te Rotterdam. De vennootschap heeft ten doel het beheer van de bedryfsmiddelen, gediend hebbende voor de exploitatie van haar vroeger fabrieksbedryf, thans overgegaan aan de Naamlooze Vennootschap Cacao- en Chocolaadfabrieken A. Driessen, gevestigd te Rotterdam, zoomede van haar verder eigen kapitaal en wel door belegging in of deelneming aan ondernemingen van handel, industrie of landbouw, alles in den ruimsten zin. Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ 1.000.000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot ƒ 25.000. Ter vergrooting van het bedrijfskapitaal zullen obligatieleeningen kunnen worden uitgegeven en gelden à deposito genomen. Van het kapitaal der vennootschap zyn op heden 20 aandeelen geplaatst en volgestort.


De Maasbode 08-04-1932UIT DE STAATSCOURANT. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN. Met Stscrt. no. 66 zyn verzonden afdrukken van de akten betreffende de volgende Naamlooze Vennootschappén : no. 596. ...... no., 768. „Exadé", te Rotterdam.
De Maasbode, 07-04-1932
    Exade
 MEDEDELINGEN VAN VERSCHILLENDE AARD; BIJVOEGSELS Met dit nummer worden verzonden afdrukken van de akten betreffende de NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN: Naamlooze Vennootschap „Exadé", te Rotterdam. Nederlandsche staatscourant 13-03-1950 Liquidatie van de N.V. Exadé in 1950.
Villa Wahlhalde
Tot aan de oorlog was de heer Driessen op Duitsland gesteld. Hij had er een tweede (vakantie) woning. De villa Walhalde in Titisee, Schwarzwald.
Iedere zomer reisde de hele familie daar naar toe reisde, met 36 koffers en ik weet-niet-hoeveel personeel, Men reisde met de beroemde Lorelei-trein. 36 koffers en het belangrijkste was "het koffertje BIJ de hand", daar zaten de meest belangrijke documenten in, daar was Theo Driessen altijd heel bezorgd om.

Wahlhalde betekent Paradijs. Het is gebouwd in opdracht van Theo Driessen er is een brief waarin Theo Driessen schrijft over het grote moedwillige verlies van Wahlhalde, dat hij met zoveel liefde had laten bouwen.

Wahlhalde is een knots van een vakantiehuis in Titisee, (Schwarzwald) dat Th.H. Driessen in het begin van de WWII gedwongen heeft moeten verkopen aan de Duitse staat omdat hij van de Duitsers moest kiezen: of daar wonen, of het aan de Staat verkopen. Hij kreeg er een habbekrats voor. Confiscatie is de juiste benaming. Dochter Helen is er na de oorlog nog een keer geweest, het was uitstekend gebouwd en nog helemaal intact. De oude huishoudster - dienstbode, kreeg het destijds en het is nog steeds in haar familie en het is nu een hotel. Dan kun je voorstellen hoe groot het is. Het heet destijds nog steeds Wahlhalde.

Er zijn meerdere pogingen gedaan om dit bezit terug te krijgen. Enkele jaren geleden nog is er een overleg geweest met de gemeente Titisee en een Duitse advocaat, om er schadevergoeding voor te krijgen.

Helen Driessen: "Op de foto van het hotel/pension/Konfiterei ziet het huis er anders uit, ondanks dat het op de website onder Wahlhalde staat aangegeven. In het begin aarzelde ik even, het dak is nu anders, dus ik neem aan, dat ze er aan hebben zitten veranderen, maar het IS wel het huis, want zoals ik je schreef, ik ben er zelf wezen kijken in 1993 en ben er zelfs binnen geweest, waar ik zelfs verschillende dingen meende te herinneren (de tegels van de badkamer en van het terras). Bij de Confitterie kan je het heerlijkste gebak van de wereld eten, en trouwens is Titisee helemaal een oord voor mensen die van lekker eten houden. Ik was toen nog niet streng vegetariër en herinner me dat ik in het hotelletje aan het meer, waar ik logeerde, hazenbout met preiselbeeren gegeten heb, en dat dat onvergetelijk lekker was......"
villa Wahlhalde, Sieg,
80390-villa-wahlhalde-saig
Een foto van Wahlhalde gevonden op het www. Bron ?

Wahlhalde, Titiseestraße 15, 79853 Lenzkirch, Duitsland link
ansichtkaart
Een ansichtkaart uit 1995 van het www. Het Gästehaus Wahlhalde staat op deze kaart rechts-onder. Ten tijde van de ansichtkaart was Wahlhalde apart te huren.Wahlhalde Titisee Saig
Driessen Wahlhalde, bron Helen Driessen
Uit het fotoboek van Helen Driessen.
Driessen werd tijdens de 2de Wereldoorlog voor Duitsland een buitenlander met beperkte rechten en zijn bezittingen vielen voor de Duitsers onder de materialistische wereldorde. Wahlhalde werd gezien als een buitenlands particulier eigendom. En aldus werd Wahlhalde door de Duiters genationaliseerd, geconfisceerd.   Driessen Wahlhalde, bron Helen Driessen
bron: Helen Driessen
Stichting Doorwerth
Driessen bracht - wellicht om belastingtechnische redenen - in 1925 het westelijke deel van zijn landgoed onder in de Stichting Doorwerth, in zijn woorden 'een gereconstrueerde stichting van de familie Driessen uit het jaar 1824. Zelf bleef hij in 't Jagershuis wonen, waarvan hij naar eigen zeggen 'de naam met tegenzin aanhield'. De Stichting Doorwerth kent slechts één vruchtgebruiker en bestuurslid: Th.H. Driessen.
In het dagboek beschrijft Driessen meerdere zaken. De Stichting is in het leven geroepen om een scheiding aan te kunnen brengen in de verschillende kavels.
Th. Driessen blijft in persoon eigenaar van kavel 1247 (Jagershuis).
De Stichting Doorwerth wordt eigenaar van kavel nr 1363 en 1365.

Er blijven veel vragen open. Heeft u aanvullingen, opmerkingen, ansichtkaarten of foto's, graag.

mail adres