Jagershuis in de krant.

Meerdere artikelen uit de krant.
Hans Braakhuis

Laatste update: 16 maart 2017

hoofdpagina Jagershuis                                             home
"Arbeiders Co÷rperatie "de Vooruitgang"
Het bestuur der „Vooruitgang" had j.l. Woensdag voor de kleine duizend kinderen harer leden weer een boottocht georganiseerd naar den Duno. Twee Concordiabooten vertrokken gelijktijdig vanuit de Haven. Aan 't opgewekte gejoel en gejuich kwam geen einde en het vond weerklank op de oevers en vaartuigen, vanwaar een menigte belangstellenden de blijde jeugd toewuifde. Vanaf den steiger ging het verder te voet naar 't Jagershuis, waar de fouragewagen reeds wachtte om de magen te vullen. Waarlijk voor 't geleide geen gemakkelijke taak. Onze boschhellingen leenen zich hiervoor echter uitstekend. Door de ouderen werd aan 't kasteel Doorwerth een bezoek gebracht en het museum. De jongeren maakten intusschen tochtjes langs de mooie boschpaden, om zich bij 't kasteel weer bij de museumgangers aan te sluiten. Op den terugtocht werd de wagen nog eens voorgoed „nagezien", om daarna zingend de bosschen doorkruisend, langzamerhand naar de booten terug te keeren die om negen uur aan de Rijnkade aankwamen, waar een groote menschenmassa de vreugde der terugkeerende joelende jeugd op zich liet inwerken, 't Was een schitterende dag, die voor deze kinderen althans iets aangenaams bracht, wat te velen nog in de zomervacantie moeten derven, vooral in dezen zorgelijken tijd. De geleiders hadden een zwaren dag maar.. smaakten de vreugd van het gelukkig maken is gelukkig syn. Het publiek en de politie komt een woord van lof toe voor de tactische wijze, waarop de getroffen regelingen voor dit vacantie-kinderfeest werden in de hand gewerkt."

Uit de Arnhemsche courant van 17-08-1917 
scan004HB-glopen13-juli-xxxx
De Arnhemse VVV organiseerde regelmatig uitstapjes naar de Duno en het Jagershuis. Hier een voorbeeld van  Arnhemse courant 23-08-1930 Arnhemsche-courant23-08-1930

De Arnhemse VVV organiseerde regelmatig uitstapjes naar de Duno en het Jagershuis. Hier een voorbeeld van Arnhemse courant 13-05-1933.

De openbare bezoeken aan het Jagershuis vinden maar enkele jaren plaats. Soms is er een combinatie met een bezoek aan Doorwerth Hoog, waar kavels te koop waren. Bedenk de recessie in 1929, en tegen een vergoeding werkt Driessen ook wel mee.
Arnhemsche-courant13-05-1933
Theologen Conferentie te Arnhem. Van 27 Juli tot 2 Aug. 1937. In het Oolgaardhuis.

Aan te nemen valt dat de heer Driessen een van de bezoekers was op deze conferentie.
Arnhemsche-courant22-07-1936
Er blijven veel vragen open. Heeft u aanvullingen, opmerkingen, ansichtkaarten of foto's, graag.

mail adres
Gebruikte bronnen:

www.delpher.nl