Hans Braakhuis
home
Buunderkamp bij Wolfheze
update mei 2024
De heren van Rosendaal waren eigenaar van oa het Planken Wambuis, gelegen in het Beemsterveld, vallende onder de juridictie Otterloo. Minstens nog tot 1809.
Rechts van het Beemsterveld waren het Aanstoter Veld, Deelensche Veld. Rozendaalse Veld, Terletse Veld, Langoed Presikhaaf, ook vallende onder de heerlijkheid Roosendael

In de achttiende eeuw bestond het totale grondbezit van Roosendael ruim 10.000
hectare.
De Buunderkamp, net ten zuiden van de Planken Wambuis, is in 1809 in eigendom bij de Heerlijkkheid Doorwerth
Vanaf de 16e-eeuw waren de gronden eigendom van de Staten van het kwartier Veluwe en werden beheerd door de Rekenkamer. De Buunderkamp was een niet herkenbaar onderdeel van de Moft, een 220 Ha. groot bos -en heidegebied tussen Wageningen, Bennekom, Ede en Renkum. Tot het midden van de 19de eeuw bestond dit gebied uit woeste gronden.
De kaart van Nicolaas van Geelkercken uit 1570 van de Moft is hier te vinden.
Geheel rechts staat dan de Ginkel en iets naar links is Die Wegh van Arnhem naar Ede, of te wel de Heer Straet

Begin graag met HisGis omdat de periode van 1832 en het begin is van het Kadaster en omdat je dan makkelijk kunt zien welke huizen (de rode stippen) er al zijn.
situatie in HisGis in 1832
Buunderkamp
ter verduidelijking links onder is Quadenoord. De rode stippen zijn opstallen in 1832.
situatie in HisGis in 1832 met de BRT van 2019
Buunderkamp
Veel andere omliggende terreinen zijn in 1832 van Charles Grave van Aldenburg Bentinck,
rentenier te Londen.
In de Buunderkamp en omgeving ontsprongen ooit een aantal beken die via het Renkums Beekdal uitmonden in de Nederrijn. Deze beken werden gebruikt door de Quadenoord en andere Renkumse watermolens.
Kijk bij de kaart van het Renkums Beekdal naar de kaart van de Oliemolenbeek.
Wikipedia over de Molenbeek
Het begin.

Ten noorden van de Kabeljauw en de Renkumse heide strekten zich rond 1850 grote heidevelden uit, en daar ligt Wolfheze. Er wonen mensen die van heidestruiken boenders maakten. Deze werden gebruikt voor het schoonmaken van pannen en melkgerei. Het waren bosjes stugge heide, omwonden met een bandje geschilde braamtakken, en aan beide einden netjes bijgeknipt. Met grote bossen van dat spul trokken ze de boer op. Meestal konden ze op de boerderijen mee eten en ze sliepen dan in het hooi. De volgende ochtend trokken ze weer verder. Het was een natuurvolk, altijd buiten, gebruind en gehard tegen weer en wind. De streek heet nog steeds de Boenderkamp of te wel tegenwoordig Buunderkamp.

De naam kan ook afgeleid zijn van bunder of "buunder", een eenheid voor een hoeveelheid land. Boeren op de Buunderkamp zouden dan één of meerdere buunder aan grond bezitten. Het lijkt me niet dat op de Buunderkamp de naam bunder verbasterd is. De Buunderkamp begint met ontginning door de Heidemei.

Knap, Willem; Gedenkboek, Arnhem 1933, blz 108: Heide-ontginningen in de 17e en 18e eeuw; "In het begin van de 15e eeuw vond men onmiddellijk buiten de stad Arnhem het ongerepte landschap van de Veluwe. Voor het belangrijkste deel heide. De heide bij Arnhem behoorde voor het grootste deel aan de stad. Zij stond onder het beheer van een der schepenen. Pas in 1628 is begonnen met het uitgeven van heidegronden voor ontginning (een heideveld achter de Kemperberg, dat zich uitstrekte tot aan Papendal). De onderneming slaagde en de eerste heide-ontginners vonden navolgers. Van de eigenaars der schaapskudden rezen echter bezwaren. Het gebied waar de schapen konden grazen werd ingekrompen. Het houden van schapen was destijds een zeer winstgevend bedrijf. Het was een soort monopolie, want slechts enkele ingezetenen bezaten schaapsdriften. Het schapenvlees werd destijds in ons land meer dan thans gewaardeerd. Het was echter in hoofdzaak te doen om de wol. De eigenaars van schaapsdriften en de boeren vonden steun bij de overheid. In 1649 besloot men voortaan geen heidevelden in het schependom meer uit te geven. De reeds aangelegde velden moesten voorzover zij aan heidevelden en wegen waren gelegen met wallen worden omgeven. Het had er in de tweede helft van de 17e eeuw alle schijn van dat de heide voor de schapenteelt, voor plaggen steken en hei-maaien was veilig gesteld."

Ginckelse Struijcken
Buunderkamp
De familie Torck woode op kasteel Roosendael. Men bezat een groot grondgebied. Van Roosendaal tot Kemperberg, Arnhem, Papendal, het gebied ten noorden van de gemeente Doorwerth, Mossel, Reemst tot Wekerom.

 Rond 1722 was Reemst in het bezit van Lubbert Adolf Torch (1687-1758) De heer Torck verpachte het gebied de zogenaamde Ginckelse struijcken. Dat gebied lag ten zuiden en zuidwesten van het gehucht Nieuw Reemst. Nu is dat ongeveer het Ginkelse Zand, de Buunderkamp en het bosgebied ten noorden van de Arnhemseweg. Hiet gebied was begroeid met heide, gras en verspreide eikenstruiken. Torck was vermoedelijk van plan het gebeid om te vormen tot een echt productief hakhout gebied en hield daarom hier al rekening mee met de pachtcontracten. De pachters en boeren uit Ginkel en Wolfheze konden gebruik blijven maken van het gebied, maar ze moesten ook anderen toelaten. Tegen het einde van de 18de eeuw was het gebied van de Ginckelse struijken een lastig te bedwingen zandverstuiving geworden. Het Ginkelse zand en de Buunderkamp kwamen toen als eerste in aanmerking om met dennen beplant te worden. In een contract uit 1790 worden heftige boetes genoemd als schapen een dennenaanplant aanvreten. Naar oa bron Nieuwe Veluwe.

Op de kaart van het Ginkelse Veld door Nicolaas van Geelkercken, 1653, valt op dat het Ginkelse veld met struiken begroeid is. Die zijn ook te vinden in de zuid­ westhoek van het Reemsterveld ten zuiden van de Arnhemse weg, de huidige Buunderkamp. Deze kaart wordt hier boven al genoemd.
Meer lezen:
Boek; Een oase in de wildernis, geschiedenis van Planken Wambuis, door Gerrit Breman, Martin Hijink en Piet Hofman. Historische cahiers van de gemeente Ede. ISBN 9789079623198.

Boek; Planken Wambuis - Wild en Bijsterland, Vereniging Natuurmonumenten, SBN 9789072603968.

Als de spoorlijn wordt aangelegd in 1845 dan is het overheidsuitgangspunt: "THORBECKE, verlangt, volgens het Eindverslag, den Spoorweg „grootendeels door onbewoonde Heidegronden" om ook daar welvaart te verspreiden, luttel onteigeningsgelden te betalen, Weilanden en welige Akkers te sparen en te eerbiedigen".

Uit het Algemeen Handelsblad van  29-07-1868: Arnhem 27 julij, Van gisteren in den voormiddag tot tegen den avond zag men, in eene W.N.W. rigting van deze stad, ontzaggelijke rookwolken opstijgen. Menigeen begaf van hier derwaarts maar keerde terug omdat de plaats van de brand was in de heide, tusschen Wolfheze en Ede, welke over eene groote uitgestrektheid in vlam stond, aangestoken door het vuur uit een locomotief, even als de boschbrand te Wolfheze Vrijdag de 11de.

"De percelen die rond 1885 eigendom werden van "De Renkumsche Heide", werden waarschijnlijk via De Heidemij van de "Domeinen des Rijks" aangekocht. Ten noorden van de spoorlijn (die omstreeks 1845 werd aangelegd) kochten de gebroeders Caderius van Veen enkele percelen aan, en op één ervan wonen in 1995 nog steeds nazaten van het geslacht Van Lonkhuysen".
naar Cor Janse: Blik Omhoog.

kaart 2022
Kaart uit 2022 van OpenStreetMap Foundation
Buunderkamp
Nog eens uitzoeken waar de nieuwe kavels Renkum A 50 t.m. 58 nu precies gelegen hebben. Maar te lezen is wel wanneer de ontginningen plaats vinden. Dienstjaar van de kaart 1845 In de linker kolom gaat het alleen over heide en de latere toestand, de kolom rechts heeft het over heide en om en om dennenbosch. Sectie A 46 en 48 is later de Buunderkamp, dit gebied is dus vrijwel aangrenzend.

A 50 is in dienstjaar 1845 een stuk van de spoorweg Ede - Wolfheze. Ook de andere nummers liggen op of net naast de spoorbaan.

Eigenaren genoemd op een veldwerkkaart uit dienstjaar 1845; 334 later 347 = Elmendorp; 242 later 251 = van Ingen; 242 later 250 = Brands; 140 later 351 = van Dielen; 188 later 353 = Van Ingen
255 later 256 = van de Grampel en 255 later 257 = Jansen. Op deze veldwerkkaart staat sectie C ??
De gemeente Renkum verkreeg de heide ten zuiden van de spoorlijn, die rond 1845 aangelegd werd. "Ten noorden daarvan kwam op 8 Jan. 1848 een stuk nieuw aangelegd dennenbos, groot 137 ha, met andere kavels in handen van de heren C. Dros en A. Tieleman, zeepzieders te Leiden. Dit gebied omvatte de Buunderkamp, dat door aankopen nog vergroot werd. Dit nu uitgebreide gebied ter grootte van 177 ha, behoorde omstreeks 1880 in eigendom aan de wed. J. W. Heldring-Fabricius te Lienden". Bron: Demoed pagina 48.

Drost en Tieleman komen we ook hierboven tegen als eigenaren van de Oostereng.
Zie hieronder, mw Heldring-Fabricius, was nog geen weduwe. Ze is in 1889 gescheiden van haar man.

buunderkamp

In 1847 of 1848 werd 280 hectare aan de Bennekomseweg verkocht aan de heren C. Dros en A. Tieleman, die in 1854 een boerderij bouwden op de plek van de latere villa Oostereng.

In een gemeentelijk bestemmingsplan staat: Rond het hotel, dat oorspronkelijk in 1872 als boerderij was opgericht, ontstaan na 1900 een aantal woningen.

1872 zal fout zijn. Op de hieronder getoonde veldwerkkaart 154 is een boerderij te zien en die kaart is gemaakt in 1872. Op die datum zal de gemeente zich baseren. Doch voordien was er al een andere, later afgebroken boerderij. De verkoop van de oudere boerderij wordt vermeld in de advertentie hieronder.
Er werd meer rondom Wolfheze gebouwd:

Het landgoed Waldfrieden bestond van 1860 tot 1908. Je hebt het over het  gebied ten noorden van de spoorlijn, van de Airbornebegraafplaats in Oosterbeek tot aan de Buunderkamp in Wolfheze. Daarna heette het Johannahoeve van 1908 tot 1945 en daarna Nieuw Vrijland, enz.

In 1861 werd op de Renkumse heide door Baron van Brakell de Jonkershoeve gebouwd, met schuur en een tweetal schaapskooien.

In 1880, bijna daags na de boedelscheiding van de erfenis van Van Brakel - Schuylenburg verkoopt zoon J. G. W. Baron van Brakell  een gebied van 212 ha. aan enkele particulieren, die zich in 1892 verenigden tot de Vennootschap“Heideontginning te Wolfheze.

In 1901 verkoopt deze Vennootschap ruim 1 ha 53 are (De Buunderkamp) aan Dr. D.H.N. Adriani, (uit Oosterbeek)  (1859-1952) directeur van het Zander Instituut te Arnhem en aan H.J. van de Goot, gezagvoerder op de West-Indische maildienst.

In 1906 werd een stuk bosgebied van 86 hectare aangekocht door de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders (voorganger van psychiatrisch ziekenhuis) en begon er in 2 fases te bouwen.

Blindengesticht

In 1911 verschijnt het gesticht voor Blinden in Wolfheze.

Deze Wikipedia informatie klopt niet helemaal.

De Slag om Arnhem in 1944 had veel verwoesting van gebouwen tot gevolg. Een aantal woningen en het landhuis de Boschhoeve is niet herbouwd.
Verkoop van een oude boerderij de Buunderkamp

Buunderkamp
Arnhemsche courant 30-06-1874

De genoemde stoommachine van 8 paardenkrachten zal gebruikt zijn bij het ontginnen, ploegen van de heide.

Apart wordt verkocht, op 6 juli 1875: De Notaris TEDING VAN BERKHOUT, te Arnhem, zal op Dinsdag 6 Juli 1875, des morgens 11 uur op de Boerderij "de Buunderkamp" bij het Station Wolfheze onder Renkum, op dag tot 24 December verkoopen: Ongeveer 17 Bunders, uitmuntend te veld staande ROGGE, in Perceelen. Bron: Arnhemsche courant 28-06-1875.
De verkoop van de inboedel is eerder dan de veiling van de boerderij zelf.

Buunderkamp
Arnhemsche courant 24-06-1874

"De Notaris TEDING VAN BERKHOUT, te Arnhem, zal op Woensdag 16 Junij 1875, des morgens 10 uur, op de Boerderij de Buunderkamp onder Renkum, bij het station Wolfhezen, publiek voor contant geld verkoopen: Een stoommachine met hulp, dito van 7 Paardenkracht (horizontaal), snij- , dors en Maalmachines, BOONENBREKER, ZAADKNEUZER, KERNRAD en verder alle de daartoe behoorende Machinerien en Riemen, zoowel afzonderlijk als in Massa". AC 14/6/1875

Middels een onderzoek op het Gelders Archief in de stukken van de genoemde notaris kan misschien de akte gevonden worden, een omschrijving en bouwjaar en naam van de eigenaar in 1874. Dit is niet door de auteur gedaan. Er zijn in Arnhem 2 notarissen met dezelfde naam Teding van Berkhout: Willem F.A. en Willem P.A., en bladeren door hun boeken tussen 1843 en 1854 kan wel, doch 1875 is zo niet te vinden.

Is deze boerderij, de eerste boerderij? Misschien gebouwd rond of na 1845 als de ontginning ter hand wordt genomen
Eerste boerderij; nieuwe eigenaar in 1874:

Buunderkamp
Uit de Wageningsche courant van 20 augustus 1874. G Heldring is geen directe familie van de bekende predikant O.G Heldring uit Zetten.

Bedoeld wordt ds. Leonard Johannes Heldring, (1846-1909) die in 1870-1873 werkte voor de Hervormde Gemeente Austerlitz. Tot 1874 predikant in Lienden. Daarna emeritaat. Tot 1889 gehuwd met Johanna Wilhelmina Fabricius. In 1875 woonde men in Velp, want aldaar werd zoon
    Gijsbertus Johannes Martinus Heldring, geboren op 20 januari 1875.
"Renkum, 14 aug. Naar men verneemt is de emeritus-predikant O. G. Heldring kooper geworden van de boerenhofstede de Buunderkamp in deze gemeente voor de som van ƒ35,000. Wanneer men bedenkt, dat de gebouwen op die hofstede f 90,000 en de grond ƒ27,000 hebben gekost, dan is de tegenwoordige koopprijs allezins laag te noemen. Men zegt, dat de heer Heldring voornemens is, de Buunderkamp tot eene uitbreiding zijner gestichten te Zetten te doen inrigten. — In den laatsten tijd zijn opmetingen gedaan aan den ontworpen spoorweg Rotterdam-Arnhem Munster tusschen den weg naar Bennekom en dien naar Plankenwambuis in deze gemeente op de plaats, waar men hier gaarne het station zou zien verrijzen. Het is te hopen , dat die werkzaamheden tot een bevredigend resultaat zullen leiden" 
Uit de Arnhemsche courant van 15-08-1874

Buunderkamp
Arnhemsche courant 18 8 1874
Leonard Johannes Heldring heeft in 1876 een studie naar het kweken van wilgen op arme grond uitgebracht.

Buunderkamp
Wageningsche courant  28/12/1876

Buunderkamp
Landbouw courant 1877
Buunderkamp
    Wageningsche Courant 25/1/1877

"Naar aanleiding van de brochure: Behandeling van den Kaspischen wilg uit 1876, van den heer L.J. Heldring, em. predikant, eigenaar van het bij Wolfhezen gelegen landgoed den Buunderkamp, heb ik in 1877 den Kaspischen wilg bij mij op de "Ooster-Eng" geplant. Volgens voorm. brochure moet men den Kaspischen wilg op 2, 3 of nog beter op 4 voet diep omgespitten heidegrond planten. Ik plantte dien wilg op vier verschillende plaatsen en op 4 voet diep omgezetten en 1 jaar bezonken grond, waar andere houtsoorten best groeiden; doch de Kaspische wilg groeide slecht en daarbij knaagden de konijnen veel van de jonge loten af. Van hetzelfde stek, dat ik op de 4 plaatsen op heidegrond plantte, nam ik drie stekken en plantte die in mijn moestuin, die zijn nu 9 jaren oud en 24 voet hoog, terwijl die op heidegrond slechts 4 vt. hoog zijn. Vernomen hebbende, dat de heer Heldring op den Buunderkamp verscheiden hectaren met Kaspischen wilg beplant had, ging ik in 1881 daarheen om te zien hoe het daar met de cultuur gesteld was. Ik vond die daar nog slechter dan bij mij en de heer Heldring bekende mij dan ook dat hij in den Kaspischen wilg zeer teleurgesteld was. De resultaten op den "Ooster-Eng" hebben dus bewezen, dat zandgronden totaal ongeschikt zijn voor de cultuur van den Kaspischen wilg. Brem heb ik hier veel, maar die is dezen winter geheel af gescheld geworden door de konijnen, zooals trouwens elk jaar plaats heeft indien er sneeuw ligt en de konijnen gebrek aan voedsel hebben". Uit de  De Gooi- en Eemlander van 20-03-1886

En zo stopt dus het kweken van wilgen.
Buunderkamp
Een hulpkaart met dienstjaar 1873. Villa de Buunder in het zuiden en de boerderij in het noorden, worden al vermeld. De datum van de kaart is 16 september 1872. Welk gebouw staat halverwege?. Lijkt een schaapskooi. Op de kaart hieronder is dat gebouw weer verdwenen. Want er komt een weg.
De eerste boerderij.

De eerste boerderij de Buunderkamp wordt al te koop aangeboden in de Arnhemsche courant van  30-06-1874 (zie hierboven). Hiernaast een eerste kadasterkaart uit 1872. Met de kadasterviewer kan ik vwb deze kavel niet verder terug in de geschiedenis.

Volgens Demoed; Van een groene zoom aan een vaal kleed uit 1953, pagina 230; werd in 1884 de boerderij de Buunderkamp en de villa de Buunder gebouwd. De boerderij de Buunderkamp werd bij wijze van proef door dhr. Heldring op de zandgrond gebouwd, voor melkvee en kaasmakerij. ?????? Geen idee waar Demoed het melkvee en kaasmakerij vandaan haalt. Kan niets vinden over een kaasmakerij en melkvee op de Buunderkamp. Neem aan dat de eerste boerderij is afgebroken en vervangen is door nieuwbouw. Het jaartal 1884 zou kunnen slaan op nieuwbouw, doch de kadasterkaarten, veldwerkkaart dienstjaar 1883 hieronder, laten dezelfde panden zien. Of er is op de oude fundering nieuw gebouwd.

"In 1884 waren even geïsoleerd, de boerderij de Buunderkamp en de villa de Buunder, gebouwd. De boerderij de Buunderkamp werd bij wijze van proef door dhr. Heldring op de zandgrond gebouwd, voor melkvee en kaasmakerij. Dit experiment is echter een mislukking geworden, zodat de boerderij ten dele is afgebroken. De rest werd in 1896 door dhr. Smit verbouwd tot pension, en in 1904 door dr. Adriani ingericht als rust- en herstellingsoord. De laatste 20 jaren wordt het als hotel geëxploiteerd door dhr. Evers." Uit Demoed 1953.

"Zonder twijfel is de aard der Duitsche zandgronden, waar de Kaspische zandwilg zoo welig tiert, beter dan de onze, want tusschen zand en zand bestaat zeker een groot verschil en de grond op den Buunderkamp van den heer Heldring te Wolfheze, heeft zeker veel overeenkomst met dien van de Duitsche Oostzeeprovinciën. Ten slotte zij nog medegedeeld, dat de proeven door mij genomen zijn op een stuk heidegrond, liggende onder de gemeente de Bilt nabij de Lage Vuursche, en wat de gesteldheid van den grond aangaat, zal hij veel overeenkomst hebben met onze Veluwsche heidegronden". Uit de  Landbouw-courant van 13-12-1877

Oudere Kadasterkaarten, de Filiatie van perceel RKM00 A 159, geeft aan dat er geen oudere hulpkaarten zijn. Idem voor het Veldwerk
Buunderkamp
Uitsnede van een kadaster hulpkaart A 219, dienstjaar 1883. zichtbaar zijn de boerderij met schuur, een schaapskooi onder de geprojecteerde weg, de huidige Buunderkamp 5 (de Buunder), en het spoorwachtershuis. Op een andere kaart (hieronder - 1883) is de Buunderkamp 5 niet aangegeven.
De Buunderkamp, uitgebaat door de Heidemij.

Bij het Gelders Archief is in te zien: Stukken betreffende het technisch en administratief beheer van de landgoederen Bloemenheuvel, Buunderkamp en andere gronden, eigendom van M. van Notten en diens erven, 1918-1968. Zoek naar 0923 Heidemij, Rentambt Leusden
Bij het Gelders Archief is in te zien: 0920 Heidemij, Bedrijfsboekhouding
0920   Heidemij, Bedrijfsboekhouding  11. 25, 26 De Ginkel en "Buunderkamp" (Erven F.M. baron van Lynden) grootboek, diversen, 1917-1945. 217 grootboek, 1953-1959. balansen, winst- en verliesrekeningen, 1911-1959.

Bij het Gelders Archief is de administratie van de VVV Buunderkamp in te zien.
Spoorlijn halte Buunderkamp

Van Stationsinfo.nl: "Aanvankelijk werd deze halte speciaal aangelegd voor een grote militaire parade, die in september 1898 werd gehouden, maar aan het begin van de 20e eeuw werd dit opnieuw een stopplaats. Pas in 1938 zou de halte definitief uit de spoorboekjes verdwijnen. De massale belangstelling voor die militaire parade, ter gelegenheid van het inhuldigingsfeest van Koningin Wilhelmina, in september 1898, zorgde hier trouwens voor een complete chaos, waarover nog lang werd nagepraat. Kennelijk was de halte niet berekend op de enorme reizigersstroom.

De halte van de spoorwegen bij de Buunderkamp werd geopend op 1 jan 1911 en gesloten op 15 mei 1938.
Demoed, pagina 230: "Ten behoeve van de Buunderkamp werd omstreeks 1913 een gelijknamige halte door de Ned. Spoorwegen aldaar geschapen, welke echter rond 1933 reeds weer opgeheven werd".

Wikipedia heeft het over de sluiting in 1938

stationsinfo.nl

militaire legerschouw
Buunderkamp
Uit: Wilhelmina Levensgeschiedenis in foto's, Dr Jane de Jongh en Drs M. Kohnstamm 1948; Bezige Bij Amsterdam.

Het zou kunnen dat de bovenstaande opname niet gemaakt is bij de tijdelijke halte Buunderkamp, maar bij de tijdelijke halte van de renbaan bij Wolfheze, Papendal op  24 augustus 1893. Doch op een foto van dat feest is te zien dat Emma een andere hoed draagt.
Buunderkamp
plan om een tweede woning bij de Buunderkamp te bouwen. Uit 1915

De eerste boerderij op de Buunderkamp.

Gebouwd in ??
Buunderkamp
Het Nieuws van den Dag 17-06-1882 Wel of niet verkocht? 

Een paar jaar later:


"Wildrijk landgoed "De Buunderkamp'- onder Renkum, bij het station Wolfhezen, met woonhuis, stallingen, schuur, bouwland, boomgaard, kweekerijen, dennenbossen en, akkermaalshout, heide, arbeiderswoningen, tuin en moesgrond, samen 173.87.05 Hectaren. Veiling door de notarissen Bland van den Berg en Sanders van Rotterdam en J. Karseboom van Oosterbeek, bij inzet en toeslag op Woensdagen 11 en 25 Nov., 's nam. 2 uur, in het koffiehuis van A. van der Velden te Oosterbeek"
. Uit het  Algemeen Handelsblad 25-10-1896

Buunderkamp
romantische naam Natuurwoud
In 1897 kopen Dr. Derk Hendrik Nicolaas Adriani uit Oosterbeek en Hendrik Jan van der Goot (2e officier bij West Indische Maildienst) de boerderij op de Buunderkamp in Wolfheze en in 1902
wordt hier een klein pension met de heer Johannes een oud-zendeling, als exploitant. In 1903 laat Dr. DHN Adriani het inrichten als Rust- en Herstellingsoord.

Johannes Smit was gehuwd met Alegonda Geertruida Adriani.

Buunderkamp

De heer D.H.N Busch Adriani uit Oosterbeek  was tot 1911 huisarts te Oosterbeek. Zijn broer, bestierde in Oosterbeek een rust- en herstellingsoord, Antigone, later Hemeldal.

Adriani
1903

Buunderkamp
1904
"Men deelt aan de Oosterb. Courant" mede, dat het uitgestrekte landgoed de „Buunderkamp" gelegen onder de gemeente Renkum, voor vier of vijf jaar verhuurd is aan Geertruida Carelsen (mej. A. G. de Leeuw), voor het oprichten van een opleidingschool voor tuinbouw voor dames en meisjes".  Arnhemsche courant van 16-05-1904

Mej. A.G. de Leeuw gebruikte het pseudoniem Carelsen.

Buunderkamp
Zutphensche courant 18-05-1904

Mevrouw Carelsen was van plan te huren van de heer Adriani. Kan niet vinden of deze plannen echt zijn doorgegaan, want de naam van J. Smit komt steeds weer voor.

Het Rust- en herstellingsoord heeft maar een paar jaar bestaan en wordt weer een gewoon pension. met als uitbater weer de heer Smit. Daarna werd de boerderij in 1908 door Adriani verkocht aan Baron Francis Van Lijnden uit Haarlem.

Buunderkamp
1913

De heer J. Smit kan in 1918 ?? de boerderij en erf kopen van de van de familie Van Lijnden.
Vanaf 1920 wordt het als hotel geëxploiteerd door dhr. Evert Evers. Lees verder bij Buunderkamp 8.

Buunderkamp
1928, klopt alles wat in de krant staat?
"Baron van Brakell verkoopt in 1880 een groot stuk heide en bos, groot 212 ha. aan enkele particulieren, die zich in 1892 verenigden tot de Vennootschap “Heideontginning te Wolfheze”. De vennootschap bestond uit vier personen, die elk het volgende deel hadden: • 1/6 deel: Hendrika Johanna Brinkhorst, weduwe van Cornelius Dasse-Vieter uit Dieren. • !/6 deel: Jeantine Haitsema-Vieter, zonder beroep, te Dieren. • 1/3 deel: Mr. Zacharius Henricus Post, advocaat te Oosterhout. • 1/3 deel: Baronesse Wilhelmina P. Rengers, weduwe van mr. W. de Sitter, te Groningen".

Het doel van de stichting om woeste gronden te ontginnen is slechts ten dele gelukt, alleen ten noorden van de spoorbaan werd een klein gebied ontgonnen. Het grootste gedeelte bleef bos en heide. In 1901 verkoopt de Vennootschap ruim 1 ha 53 are (De Buunderkamp) aan Dr. Adriani, directeur van het Zander Instituut te Arnhem en aan H.J. van de Goot, gezagvoerder op de West-Indische maildienst. In 1906 verkoopt deze vennootschap 86 ha aan het Psychiatrisch Ziekenhuis en in 1907 aan Hellingman ca. 126 ha. Totaal zou het bezit van Hellingman dan ongeveer 600 ha zijn. Bron Kees Klaver en Schoutambt en Heerlijkheid van Heemkunde Renkum 2009 nummer 1.

"Een groot stuk heide van 212 ha werd aan enkele particulieren verkocht die later overgingen tot stichting van de N.V. Heideontginning Wolfheze. Voor deze ontginning werd een, in de onmiddellijke nabijheid van de spoorhalte Wolfheze staande, boerderij en vier daglonerswoningen aan de overkant van de spoorlijn (de zgn. Vierslag) gebruikt. De erven van Van Brakell hadden deze omstreeks 1875 laten bouwen, waarschijnlijk ook met oog op mogelijke ontginningen of voor andere doeleinden. Het doel van de Ontginningsmaatschappij werd slechts voor een deel verwezenlijkt. Het grootste gedeelte bleef heide en (wild) bos".
Bron Ulbe Anema; Wolfskreet; 7 sep 2004

Welke gronden zijn dit?
Een veldwerkkaart met dienstjaar 1883
Buunderkamp
Links is het zuiden. Eigenlijk hetzelfde dienstjaar 1883 als de kaart hieronder. Kavel 196 kent al een boerderij, op kavel 211 staat nog niks, nu is dat de Buunderkamp 5 Maar er is wel een ouder kadaster nummer: 158. Ook is te zien dat de huidige weg Buunderkamp aangepast, verbreed is.
Buunderkamp
Een veldwerkkaart 219, dienstjaar 1883. Er is een boerderij met schuur (A196) en vrijwel naast de spoorbaan de villa de Buunder. Nu is de villa de Buunder in 1882 wel rood ingekleurd. Of te wel: gesticht, nieuw. De boerderij de Buunderkamp is niet rood ingekleurd. Of te wel, die was er in dienstjaar 1883 al. Demoed vermeldt dat de boerderij in 1884 gebouwd wordt?
Buunderkamp
Kadaster kavel RKM A 196 met dienstjaar 1911 is van latere datum dan de kaart hierboven. Het oude kavelnummer is ook A 196! Er is bij de boerderij bijgebouwd en aangebouwd. Ten zuiden van de boerderij staat een nieuw pand dat we nu kennen als Buunderkamp 4. Zie hieronder.

De buren (ten oosten) van de Buunderkamp: Reyerskamp tot aan de Johanna-hoeve.

14 mei 1903 koopt Hellingman’s Bouwmaatschappij te Amsterdam de goederen van de erven Van Embden en Loopuyt ter grootte van 377 ha voor de prijs van f. 99987,70 en 10 oktober 1903 koopt Hellingman’s Bouwmaatschappij het landgoed Reyerskamp ter grootte van ca. 100 ha gelegen onder Arnhem.
In de Oosterbeeksche Courant van 2 juni 1906 lezen we: “… dat op een gebied, begrenst ten noorden door de rijksweg Arnhem- Ede, ten oosten door de Dreijenseweg, ten zuiden door de spoorbaan Arnhem- Utrecht, ten westen door de renbaan, gelegen in de gemeente Renkum en Arnhem een ganse stad zal verrijzen. De hoofdweg loopt van de Dreijenseweg dwars door de heide naar station Wolfheze, waar ingevolge een overeenkomst met de Staatsspoorwegmaatschappij een losplaats wordt ingericht”

Bron Cor de Winkel + Kees Klaver
"Door de Vereeniging tot Chr. verzorging van krankzinnigen is — zooals is gemeld — een terrein aangekocht. Dit terrein, zoo meldt de „Oosterb. Ct." met bosch hakhout met boschwachterswoning, is groot ongeveer 90 hectaren en is gelegen te Wolfhezen onmiddellijk grenzende aan het station van dien naam. Het terrein loopt ten zuiden langs den spoorweg en is voor dat doel zeer geschikt. De  stichting komt alzoo in de onmiddellijke nabijheid van deze plaats. Op het terrein zullen ongeveer 24 paviljoenen worden gesticht met de daarbij behoorende gebouwen voor personeel, docterswoning enz. Was er vroeger sprake van de stichting te doen verrijzen op „Buunderkamp" te Renkum, om den hoogen prijs, die daarvoor gevraagd werd, moest men daarvan afzien. Met inbegrip van personeel enz. zullen op deze stichting ongeveer 700 personen verblijf houden. Gemeentelijk zal deze stichting behooren onder Doorwerth, voor een klein gedeelte onder Oosterbeek als het meest nabij gelegen".  Arnhemsche courant 27-12-1905 Of te wel het ziekenhuis koopt niet de Buunderkamp, doch de kavel waar het ziekenhuis nu staat.

Verkoper de baron van Brakell.
De Renkumsche Heide als Buunderkampse beleggingsmaatschappij.

De N.V. werd op 23 juni 1921 bij de Kamer van Koophandel in Arnhem in het Handelsregister ingeschreven. Het doel van de NV, die gevestigd was aan de Eusebiusbuitensingel, wordt omschreven als: "Het kopen, verkopen, verhuren, etc. van gronden". De eerste bezittingen werden in 1918 op naam van De Renkumsche Heide bij het kadaster geregistreerd, en omvatten een stuk of 15-20 percelen in de omgeving van de Telefoonweg, aansluitend aan de spoorlijn. Directeur van de NV is Gj.C. Caderius van Veen, terwijl zijn broer J.H.C. Caderius van Veen en J.P. van Lonkhuysen twee van de vier commissarissen worden.
Laatstgenoemde wordt in 1939 waarnemend directeur. De NV leidt een gelijkmatig bestaan tot september 1943. Dan treedt de directeur uit, en ook vier commissarissen, en het vestigingsadres van de NV wordt Sickesplein 1 in Arnhem. Er komt een directrice (de echtgenote van Alexander Veeren uit Apeldoorn) en er worden nieuwe commissarissen benoemd (waaronder ook de toen 26-jarige J.P.van Lonkhuysen uit Apeldoorn; de voornamen J.P. gingen van vader op zoon). In mei 1944 wordt er nog een commissaris uit Apeldoorn ingehaald, maar ruim een maand later (de geallieerden zijn al geland in Normandië) treden de drie laatstgenoemden allen uit. Bovendien worden de statuten gewijzigd en Alexander Veeren wordt de directeur.
In die tijd moeten de bezittingen van de NV van de hand zijn gedaan aan twee kopers: houthandelaar J.L.Timmermans uit Tegelen en J.v.d. Krol uit Bilthoven (de juiste datum en documenten van deze transactie zijn ons niet bekend). Het KvK-dossier noteert geen opheffing van de NV, maar "verplaatsing naar Apeldoorn" en met deze opmerking wordt dossier no. 1949 in Arnhem kennelijk toch als gesloten beschouwd.
Mw. Bruinier (dochter van Gerrit Caderius van Veen, die gehuwd was met Nel Root): 'Dat terrein aan de overkant van de spoorlijn (zuidkant; C) is een poos in eigendom geweest. Maar hoe dat verder gelopen is weet ik niet. Ik heb nooit gehoord van plannen ermee. Was er niet een Bakker die er iets mee van plan was? Die was niet helemaal te vertrouwen geloof ik. Dat was een individu (ik was kind) die dat geloof ik als tussenpersoon verkocht. Maar ik weet bet niet zeker. Met dat land aan de overkant was iets fout. Daarmee deugde iets niet. Maar hoe dat zat weet jk niet meer!"
De Renkumsche Heide als Apeldoornse beleggingsmaatschappij.

De nieuwe NV draagt dezelfde naam, maar het is niet duidelijk of deze nog bezittingen bij de Buunderkamp had. Het waren nu niet meer de Van Lonkhuysens die domineerden, maar de familie Veeren (zijn vader kwam uit Huissen; hij trouwde in Nijmegen waar de eerste twee kinderen werden geboren, maar woonde in 1944 in Apeldoorn). De NV was nu in Apeldoorn gevestigd, en de NV moet toen meer een beleggingsinstelling dan een ontwikkelingsmaatschappij zijn geworden. Hoe het contact tussen Ben de Graaf en "De Renkumsche Heide" lag, is niet bekend. In ieder geval werd 't Kervel (door Gerda Bloch; de "stand- in" voor de transactie van Ben) aan de NV verkocht en in hetzelfde jaar (1950) doorverkocht aan de zusters Clarissen. Bij Gerard van Schaar, boer aan de Koningsweg, komen herinneringen aan de onroerendgoed handel boven.
Hij weet dat er belangen waren op de Buunderkamp, maar ook dat de NV van Veeren ('een knetterhard kereltje') bezittingen hier in de omgeving opkocht: Rijk der Heide, Mariazorg, het terrein waar thans het Bio-vakantieoord op staat, de Heidepol, en waarschijnlijk ook Westerheide. Veeren had een kantoortje met secretaresse bij jachtopzichter 'Kromme Peet Veldhuizen'. Hij denkt dat de NV failliet is gegaan.
Dat kan kloppen. Want boer v.d. Berg uit Kootwijk vertelt dat de bezittingen van "De Renkumsche Heide" in Kootwijk, na tientallen jaren in handen van Veeren te zijn geweest, wegens faillissement zijn verkocht (naar men in die tijd langzaam ging beseffen, werden faillissementen vaak misbruikt om schulden op te heffen, nadat betrokkenen zich via administratieve sluiproutes veilig hadden gesteld; dat leidde vaak tot verrijking; of dat hier het geval was is ons niet bekend). In de zomer van 1973 vond in hotel 't Hilletje (Kootwijk) een grote openbare verkoping plaats (twee hotels, o.a. 't Hilletje, en 28 ha grond werden toen verkocht).
Over de na-oorlogse NV zou het handelsregister duidelijkheid moeten bieden.

In de jaren 1973 -1976 gaat de Renkumse Heide kennelijk failliet.
Buunderkamp
Uit de plannen van de gemeente Renkum. In het zwart een nieuwe hoofdwegen stuctuur uit plannen in de jaren 1922 - 1942, Ook goed te zien de verkaveling van de Buunderkamp en weide omgeving. Klik op de kaart voor het origineel bij het Gelders Archief.
Buunderkamp
De Maasbode 1925
Buunderkamp
Vanuit het werkkamp Het Wijde Veld in Ede werd werk gezocht, hier wordt in 1935 een weg onderhouden op de Buunderkamp

Buunderkamp
de te onderscheiden adressen:

Als adres wordt tegenwoordig alleen Buunderkamp gebruikt. De Buunderkamp is de weg naar het hotel. De andere weg, naar het tunneltje onder de A12 en de Ginkel heet het Buunderkamppad en die naam wordt niet bij adressen gebruikt.
Kruislaan Ede

De Kruislaan is het noordelijke vervolg van de Buunderkampweg, na de tunnel in de A12 verandert hier van naam in Kruislaan. De vroegere Buunderkampweg heet nu Buunderkamppad.
Hutlaan Ede

Ca. 375 meter ten noorden van de A12 is nu de kruising Hutlaan - Kruislaan.
Parallelweg 55, 6874 NA, Wolfheze
Adres in het boek van Cor Janse; Blik Omhoog: BU-1

Op de kruising Telefoonweg, Parallelweg, Wolfheze
Het boekje 'Tussen bommen en gliders' gaat gedeeltelijk over de familie Kelderman en hun huis aan de spoorlijn bij de Buunderkamp, 1 km westelijk van Wolfheze, door Robert Voskuil. Ministory No. 26, bijvoegsel bij Nieuwsbrief No. 38 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 1990. Er is ook de Engelse versie: 'Between bombs and gliders'. link

Bij de Vrienden van het Airbornemuseum (publicaties) is een luchtfoto te vinden van het gebied ten zuiden van de spoorwegovergang bij de Buunderkamp genomen in de middag van 17 september 1944, enkele uren na het bombardement op Wolfheze en omgeving. Daar staat de bedoelde woning op.
Buunderkamp
de Boslaan, Buunderkamp
Buunderkamp
de Berkenlaan in 1930
Buunderkamp
Hoofdlaan
Buunderkamp
Berkenlaantje
Buunderkamp

Buunderkamp
grasveld bij het hotel
Buunderkamp
Uitzichttoren
Buunderkamp
De Mechelse kuil in 1930

De legende van de Mechelse herberg.

Waar: Neem het Buunderkamppad en ga naar het noorden. Tunnel onder de A12 door en je bent dan op de Kruislaan. Na 2 kilometer naar links, een mountainbikepad. Volgen en je komt bij een diepe inzinking in het terrein met een klein waterpoeltje. En een Rotary informatiebord.

Mechelse kuil
Halverwege de Wijde Veldweg en de Kruislaan

Mechelse kuil
Buunderkamp
De Sperwerlaan in 1930
oude en actuele adressen
In 1965 worden meerdere huizen en zomerhuisjes in het bos verkocht. Eigenaren: Frans Susan van Bouwdijk Bastiaanse, hotelier en woonachtig in een hotel te Grand Bru in de Ardennen, België. En Jkvr. Maria Clementine van  Nispen tot Sevenaer.
De kavelnummers zijn A 481 voor drie zomerhuisjes, 402 erf, 419 tuin, 457 huis met bos, 397 uitweg, 399 huis en laan, 418 huis, 400 huis erf schuur en 455 laan.

A 400 = hotel de Buunderkamp op nr 8
A 402 - huis en erf Buunderkamp 4 (Smit)
 419, de tuin van Smit, onder de Boschhoeve
A 457 gehele perceel van Buunderkamp 6, van Buunderkamp tot Buunderkamppad.
Buunderkamp 0, Wolfheze Dit adres wordt alleen genoemd in het Bestemmingsplan 2010
bestemmingsplan buitengebied 1973
- Bestemming Landhuizen II: Buunderkamp 5, 9, 11, 17
- Bestemming horecabedrijven: Buunderkamp 0, 2a, 3, 4, 4a, 6, 6a
- Bestemming bos: Buunderkamp 2, 7, 8a, 10, 12, 13

De adressen Buunderkamp 2a, 7, 10 en 12 zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan.
Bestemmingsplan 2010 buitengebied
- Bestemming recreatiewoning: Buunderkamp 0, 2, 3, 8a, 4a,
- Bestemming Woondoeleinden cat. a: 2a, 4, 6, 7, 10, 12, 13,
- Bestemming Woondoeleinden cat. c: Buunderkamp 5, 9, 11
- Bestemming Woondoeleinden cat d: 17
Goedkeuring onthouden aan Buunderkamp 2a, 7, 10 en 12
Rond 1920 wordt het postbode-route-adres veranderd in een straatnaam en huisnummer adres.
Het postbode-route-adres, was niet meer houdbaar, werd er een woning gebouwd, dan kregen alle verdere woning in die straat of wijk een hoger nummer. De postbode begon dus zijn route met nummer 1 en eindigde bij het hoogste nummer.

Oudere adressen, zoals genoemd in het gereconstrueerde bevolkingsregister van Renkum bij het Gelders Archief, waarvan nu niet meer te achterhalen is welk huidig adres daar bij hoort.


Gommans, M.J. Beroep: leerling opzichter Heide Mij Adres: Buunderkamp D 6, Renkum Vestigings datum: 18/24-8-1920

Hendriksen, B. Beroep: landbouwer Adres: Buunderkamp D 11, Renkum Vestigings datum:
19/31-12-1918

Buunderkamp D 13 / Renkumse Heide 10, Renkum, op 26-5/8-6-1920 komt mw Schut-Snellen, J. vanuit Ede en ze vertrekt weer op 16/23-1-1923 naar Ede. Hier een oud en een nieuw adres. Maar waar was de Renkumse Heide 10?

J.H.J.C. Caderius van Veen, koopman, Adres: Buunderkamp, Renkum, Vestigings datum: 10/16-4-1919
Datum vertrek: 2/9-8-1921

Bruggink, G. Beroep: opzichter R.W. Adres: Buunderkamp 16, Wolfheze/Renkum Vestigings datum: 12-7-1941 Datum vertrek: 17/30-12-1942 Gezien de data, kan dit niet. Het Blokhuis bestaat dan al niet meer. Of er is een andere adres dat nr 16 heeft gekregen.
Ridder, W. de. Beroep: wegwerker Staats Spoor. Adres: Buunderkamp D 14, Renkum. Vestigings datum: 14/20-3-1918 Datum vertrek: 29-5/4-6-1919

Ridder, W. de. Beroep: wegwerker Staats Spoor. Adres: Buunderkamp D 14, Renkum, datum vertrek: 26-5/8-6-1920

Kraats, W. van de Beroep: banketbakker Adres: Buunderkamp D 14, Renkum Vestigings datum:
3/9-5-1917

Notenboom, E.J. Beroep: huishoudster Adres: Buunderkamp D 14, Renkum Vestigings datum:
29-5/4-6-1919


Brink, B. van den Beroep: landbouwer Adres: Buunderkamp D 15, Renkum Vestigings datum: 20/26-6-1918

 Giesen, W. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp D 15, Renkum Datum vertrek: 4/11-6-1919

Maanen, J. van Beroep: spoorwegbeambte Adres: Buunderkamp D 15/Renkumse Heide 1, Renkum
Vestigings datum: 8/15-6-1920 Datum vertrek: 16/23-10-1923

Cor Janse noemt in zijn boek: Blik omhoog, op pagina 520 enkele adressen die ik nog niet heb kunnen plaatsen:

De woning van spoorman Vos was BU-3
Dhr en mw Fousert woonden op BU-11 een woning in de buurt van het hotel, dhr Fousert was verpleegkundige op het ziekenhuis Wolfheze.

Mw Veenendaal (misschien de echtgenote van de heer Veenendaal (fam Braat) woonde op de Buunderkamp in het barakkenkamp Verstoep!
Henk Zanen bouwde samen met Dirk Verstoep van 1942 tot 1944 aan de latere A12 (Hazepad), de verbinding van Den Haag naar de Duitse grens. Zijn landbouwgronden verpachte hij aan de zittende boeren aldaar. In de septemberdagen 1944 vonden hier een groot deel van de luchtlandingen plaats, rond de Reijerscamp zijn 161 gliders geland. Het barakkenkamp zou een onderdeel van de werkzaamheden aan de A12 geweest kunnen zijn.
Buunderkamp
In het geel gearceerd de 4 adressen op de Buunderkamp uit de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1943
Buunderkamp Teksten uit 1969:

A 424 sloping Kavel 424 is waar later de Boschhoeve verschijnt. Waarschijnlijk wordt met sloping dus de Blokhut bedoeld,


Kadastrale grenzen aangewezen aan
T.N. van de Zee, namens de gemeente
Mevr. Flentrop, eigenaar van perceel 420
Mevr. Parmentier van Bokkel, eigenaar perceel 443
Mevr. C. de Roos - Noordam eigenaar van perceel 497 - 507 en 408 - 410 (nr 17)
Mevr. A. Voskamp - Oliemans, eigenaar perceel 382- 383 - 413 - 414 - 438
Andere eigenaren niet verschenen.
oude en actuele adressen
Buunderkamp 1 Wolfheze

Adres wordt niet meer gebruikt.
Vlastuin, F., spoorwegarbeider, Vestigings datum: 29-1/5-2-1924, vertrekt: 10-2-1925.

Riessen, J. van, Beroep: opperman, Vestigings datum: 8/14-6-1927

Riessen, J. van, Beroep: los arbeider, Vestigings datum: 16/29-10-1929 Datum vertrek: 24-9/1-10-1930

1943 wegwerker G. Kelderman.
Buunderkamp 1 A, Wolfheze

In de BAG staat 1975 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.

Bungalow ten noorden van hotel Wolfheze
Buunderkamp
Buunderkamp 2 A Wolfheze

Zonnebloem

BAG oorspronkelijk bouwjaar 1975.

Zonnebloem
De Zonnebloem voor 1940, met veranda.

Buunderkamp
Buunderkamp 2a, zomerhuisje de Zonnebloem (bijgebouw hotel de Buunderkamp) 1930-1940, zonder veranda.
Buunderkamp

"De woning aan Buunderkamp 2a is gelegen direct ten noorden van hotel de Buunderkamp (nr. 8) en grenst aan bosgebied. De woning bestaat uit één bouwlaag en een flauw hellend dak. Rondom de woning is een tuin aanwezig met veel bomen, waardoor de woning grotendeels aan het zicht wordt onttrokken. De woning wordt ontsloten door middel van een zijweg op de Buunderkamp". Bestemmingsplan 2010.

Buunderkamp
Een (h)eerlijk oud hek
Buunderkamp 2, Wolfheze

De Cantharel

BAG oorspronkelijk bouwjaar 1926.

Bungalow ten zuiden van hotel de Buunderkamp en de Buunderkamp 4 (4A)
Cantharel
Buunderkamp 2 a, Wolfheze

In de BAG staat 1975 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.
Bungalow ten noord noord oosten van hotel de Buunderkamp
Buunderkamp 3, Wolfheze

Het adres wordt niet meer gebruikt.

Buunderkamp
De Hut in de jaren 1920 - 1925 Vermoedelijk is het oude adres Buunderkamp D14 hetzelfde als Buunderkamp 3 De Hut hoorde aanvankelijk bij Hotel de Buunderkamp. Later werd het huisje eigendom van minister Jan B. Kan.

Kraats, W. v.d. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp D 14, Renkum Datum vertrek:
10/16-8-1916
Kraats, G.D. v.d. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp D 14, Wolfheze Datum vertrek:
10/16-1-1918
Kraats, G.D. v.d. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp D 14, Renkum Datum vertrek:
1/7-8-1918
Kraats C. v.d. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 3, Renkum Datum vertrek:
14/21-11-1922

Aartsen, J. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 3, Renkum Vestigings datum:  18/24-12-1923 Datum vertrek: 12/19-1-1926

Aartsen, A. Beroep: arbeider N.S.W. Adres: Buunderkamp 3, Renkum  Vestigings datum: 16/23-1-1923 Datum vertrek: 7/14-10-1924

Bruin, J.A. de, Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 3, Renkum Vestigings datum: 5-8-1933
Datum vertrek: 14-9-1935

Brouwer, N.M. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 3, Renkum Vestigings datum: 5-8-1933

Hazeleger, J. Beroep: spoorwegbeambte/arbeider, telegrafist Adres: Buunderkamp 3, Renkum
Vestigings datum: 2/9-2-1926 Datum vertrek: 24/30-7-1929

1943 Sigger, M., wegwerker NS,
Swanink, K., Beroep: spoorwegbeambte, Vestigings datum: 24/30-7-1929, Datum vertrek: 9/15-10-1930

J. Smits, spoorwegarbeider, vestiging: 20-7-1935, vertrek 17/28-10-1940

Sigger M. wegwerker N.S. Vestigings datum: 19-10-1940

"Het historische vakantiehuisje De Hut in Wolfheze lijkt te duur voor de Stichting Oud Renkum, die plannen heeft het te verplaatsen naar de veerstoep in Renkum. Oud Renkum probeert het vakantiehuisje samen met CDA-raadslid John Bartels aan te kopen. De Hut staat nog steeds op de verkoopsite Marktplaats.nl. De voormalige vakantiewoning van oud-premier Jan Kan, de vader van cabaretier Wim Kan, moet voor 15 juli weg zijn van een terrein bij hotel De Buunderkamp bij Wolfheze. Volgens eigenaar Teije Bakker, die het huisje in februari te koop zette, hebben verschillende partijen interesse getoond, maar heeft geen van hen een concreet bod uitgebracht. „Er is de nodige belangstelling van instellingen uit Renkum, met een hoogste bod dat tussen de 5.000 en 10.000 euro ligt. Maar tot nu toe is er nog niets concreet." Hoewel Bakker De Hut graag behouden zou zien voor de gemeenschap, is dat voor hem geen vereiste. „Het huisje staat nu immers ook bij een particulier. Alle opties zijn nog open, maar de datum van 15 juli komt steeds dichterbij en ik wil het weg te halen. Die afspraak met de gemeente staat en daar wil ik me graag aan houden." Uit De Gelderlander 10-4-2008.

Buunderkamp

In 2010 is de bestemming recreatiewoning voor enkele panden omgezet naar wonen. De kavels van Buunderkamp 3 De Hut en Buunderkamp nr 12, zijn op verzoek van de eigenaar samengevoegd.  Daarmee verdween het adres Buunderkamp 3.
Buunderkamp 4, Wolfheze

Voormalige naam: De Berk.

BAG: oorspronkelijk bouwjaar 1926.

De Berk
Kadaster Veldwerk A 401 dienstjaar 1919.
Smit is ook eigenaar van de Buunderkamp en de directe omgeving.

Ouder adres: Buunderkamp 4 A Wolfheze (historisch)
 
Buunderkamp
Buunderkamp 4, het bijgebouw (van het hoofdgebouw, het hotel)
Buunderkamp

Het pand op Kadaster kavel RKM A 196 (zie hierboven) met dienstjaar 1911; nr 200 is het pand met adres Buunderkamp 4 Wolfheze.

 Bestemmingsplan Buitengebied 2008: Buunderkamp 4 blijkt gebouwd te zijn als dienstwoning voor de jachtopziener.

Op Funda staat in 2008 een villa te koop: De Berk, een vrijstaand jachthuis met een aangebouwd recreatie/gastenhuis, met 330m 2 vloeroppervlak, op een perceel van ruim I ha en de vraagprijs is €895.000,-. Volgens de BAG is de vloeroppervlakte 186 m2 ??

Buunderkamp
Denijs, M.J., Beroep: zonder beroep, Adres: Buunderkamp 4, Renkum, Datum vertrek: 19-10-1940

Buunderkamp

Buunderkamp Wolfheze

Buunderkamp
Opname 2014.

Buunderkamp

Buunderkamp
2021
Buunderkamp 5, Wolfheze.

Landhuis De Buunder

In de BAG staat 1950 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar !!

Logiesfunctie, WOZ: woonfunctie.

Een eerste Kadasterhulpkaart (uitsnede) met dienstjaar 1873
Buunderkamp
Geheel bovenaan 154 en 155, het latere hotel Buunderkamp, daaronder met 156 een schapenschuur en daaronder op kavel 158 een nieuw bouwwerk, tegenwoordig Buunderkamp 5. Let op het jaartal van deze kadasterkaart, gemaakt in 1872.

Als je kijkt op de hierboven geplaatste veldwerkkaart 219, dienstjaar 1883, dan staat huis op kavel 158 meer naar het oosten dan het pand op de kaart van 1883. Kan helaas niet verder terug in de tijd.

Buunderkamp
Kavel A 158 is 212 geworden met dienstjaar 1883. Aan de achterkant (rood) vanaf de weg is er aangebouwd.

Het landhuis werd in 1896 verbouwd tot pension. In 1903 is het een rust- en herstellingsoord en in 1904 volgde verhuurd aan Geertruida Carelsen ten behoeve van een opleidingsschool voor tuinbouw voor dames en meisjes.

Buunderkamp
Kavel 212 is 289 geworden, dienstjaar 1911. De uitbouw uit 1882 is verdwenen en er komt een schuur naast de woning.

Buunderkamp
Nog steeds kavel 289, een veldwerkkaart met dienstjaar 1913. De schuur wordt oud genoemd en idem een gedeelte van het huis. Aan de straatkant komt er een uitbouw.

Buunderkamp
Dienstjaar 1919. Veldwerk A 413. De kavel wordt nog wel aangegeven met 289 het oudere nummer. Er wordt veel verbouwd, een serre en verder een nieuwe vleugel. Zie zo weinig overeenkomsten met de vorige kaart.
Pension de Buunder
Buunderkamp
Opname uit 1931: De heer J. Root, exploitant van pension de Buunder (op de Buunderkamp bij Wolfheze), werd in 1926 gekozen als bestuurslid van de VVBW (foto van prentbriefkaart). VVBW staat voor Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Buunderkamp-Wolfheze.

Buunderkamp

Op 22 juni 1940 kwam de heer C. Root, exploitant van het pension de Buunder te overlijden. Zijn weduwe Neeltje Root zet het pension voort.

"In De Buunder zat wel een joods echtpaar ondergedoken, Margaretha en Isaäc Wallega uit Den Haag. Velle vertelde hun dat er verschillende razzia's in de buurt op komst waren, maar dat hij wel een veilig toevluchtsoord wist. Op 25 juni ging het echtpaar met hen mee. Onderweg naar Arnhem werden ze echter gearresteerd". Bron Wikipedia

Er zijn veel oorlogsverhalen over Neeltje Root. In de boeken van Cor Janse wordt haar naam ook genoemd. Zie hieronder. Razzia van Wolfheze.

Uit het verhaal: https://www.meitotmei.nl/de-verzetsstrijdster-de-v-man-en-het-verraad/ blijkt dat er in de oorlog, Neeltje Root de pensionhoudster is. Het verhaal is nogal ingewikkeld, maar het komt er op neer dat er joodse onderduikers zijn geweest en dat deze uiteindelijk de oorlog hebben overleefd, Nel Root is verdacht geweest van een participatie in een dubbelrol inzake deze onderduik geschiedenis. Daarvan is ze vrijgesproken.

Huize de Buunder

In 1949 mocht het pand door G.J. Blink herbouwd worden. Gelders Archief. De heer G. Blink te Wolfheze, was voorzitter van de vereniging van Zuivel Maatschappijen. Werkzaam bij het NIZO in Ede.

Buunderkamp
Dienstjaar 1959, Veldwerk kavel 413. Er vindt bijbouw en herbouw plaats

Buunderkamp

De woning was zo van rond 1970 tot 2008 in het bezit van Arie Klapwijk, revalidatie arts (1921 - 2008), de initiator van "Het Dorp" in Arnhem.

Buunder Wolfheze

Enkele namen uit het gereconstrueerde bevolkingsregister:

Boot, C. Beroep: makelaar Adres: Buunderkamp 5, Renkum Datum vertrek: 2/9-10-1923

Schoen, T. Beroep: zonder beroep. Vestigings datum: 27-1/2-2-1925 Datum vertrek: 26-6/9-7-1929

Heitmann, J.F.H.M. Beroep: fabrikant Adres: Buunderkamp 5, Renkum Vestigings datum: 1-6-1935
Heitmann, J.F.H.M. Beroep: fabrikant Adres: Buunderkamp 5, Renkum Datum vertrek: 30-11-1935

Daams, W.H. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 5, Wolfheze Datum vertrek: 1-11-1935

Janssen,  J.J.C. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 5, Renkum Vestigings datum:
2-11-1940

Huenen, H.W. van Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 5, Wolfheze Datum vertrek:
27-9-1941

Janssen, J.J.C. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 5, Renkum Vestigings datum:
10/16-9-1942

Buunderkamp
Vervolg Buunderkamp 5, Wolfheze.

Uit het boek van Cor Janse: Blik Omhoog:

"Nel Root en pension De Buunder Het onderwerp Buunderkamp zou na bestudering en onderzoek een prachtig en interessant boekwerkje op kunnen leveren. Met de ontstaansgeschiedenis van bet gebied en als middelpunt bet hotel van Evers, waar vele prominenten (dikwijls vaste gasten, zoals b.v. minister Kan, de vader van de beroemde cabaretier Wim Kan) zich gedurende een aangename vakantie of zakelijk verblijf verpoosden. De ontwikkelingen in de bezittingen van de gebroeders Caderius van Veen en de rol die Van Lonkhuijzen, een Heidemij-topman, vervulde in de onroerend goed NV's van de Buunderkamp, en waarin (hoe merkwaardig) ook de jood Ben de Graaf van Het Kervel opduikt. Hoe zou de historie van de bewoners van villa's en zomerhuisjes rondom het hotel er uitzien en wie hebben er niet allemaal gehuisd? De interessante familie De Nijs (de artiesten), de Noordam's (niet de boer, maar de industrieel (van Buunderkamp 17)), het huis van Braat (van het grote staalconstructiebedrij), de verdere geschiedenis van het Hazepad en de plaats van de eenvoudige familie Eggen daarin. En niet te vergeten de halte Buunderkamp waar Wilhelmina's koninklijke spoorrijtuig haar bracht en haalde voor de legerparade in 1898. Dit boek biedt helaas geen mogelijkheden voor die historie. Reeds voor de oorlog woonde Nel Root op de Buunderkamp. Zij was in augustus 1895 geboren en huwde na de Eerste Wereldoorlog de oudere Gerrit Caderius van Veen. Deze had vroeger, samen met zijn broer en Van Lonkhuijzen stukken grond gekocht van de Heidemaatschappij (v. Lonkhuijzen was daar directeur). Het driemanschap had grote plannen voor die terreinen. Zo zou er op de hoek van de Telefoonweg en de Parallelweg (het huidige bosgebied ten zuiden van de spoorlijn) een sanatorium of zoiets moeten verrijzen. Daar is het niet van gekomen maar de segment-achtige parkstructuur van de reeds aangelegde paden is in het huidige bos aan de spoorlijn goed te herkennen. Mw. Bruinier, dochter van Gerrit Caderius van Veen (maar niet van Nel Root): 'Dat terrein is ingeplant met dennetjes en daar speelden we wel tussen die jonge boompjes. Er was niet genoeg mest maar het moest voor het inplanten wel bemest worden en toen hebben ze mest van zee laten komen. En toen zagen we daar eens een krab lopen; die had het overleefd. Er zijn ook schelpen daar, maar de mensen moeten niet denken dat daar de zee gestroomd heeft'! Beide gebroeders Caderius van Veen lieten (in 1913?) een groot huis zetten. Dat van Gerrit werd De Buunder en dat van zijn broer stond ernaast. Beide huizen waren buitenhuizen. De gebroeders woonden in Arnhem en deden daar zaken.

Toen Gerrit Caderius van Veen overleed, liet hij zijn hele bezit na aan zijn echtgenote Nel Root. Nel Root trouwde daarna ene Jules Heitman, een vriend van haar man. Deze had een azijn- en inlegfabriek (piccalilly ed.) in Arnhem en voor dat bedrijf moet Nel Root ook veel werk hebben gedaan als boekhoudkundige kracht. Heitman (en Caderius van Veen) liefhebberden in auto's en motoren (Heitman had een van de eerste auto's van Arnhem). Het huwelijk met Heitman duurde maar kort, want op een dag vonden ze hem aan een handdoek in de badkamer. Niemand begreep waarom hij zelfmoord had gepleegd, totdat bleek dat hij grote speculatieschulden had. Dat was in 1936. Nel Heitman-Root ging De Buunder permanent bewonen. Ze haalde haar ouders uit Zaandam naar het grote huis en ontving er altijd veel gasten. Ze had veel vrienden, vooral in Arnhem. En toen begon Nel Root, ondernemend als ze was, een pension. Het moet een gezellig en vriendelijk pension geweest zijn, waar de gasten zich op hun gemak voelden en ook regelmatig weer terugkeerden voor een korte of langere vakantie. Zus v.d.Kaaij: 'Ik kende de Buunderkamp al van ver voor de oorlog. Dat pension was er in 1940 al. Het was een pension voor vakantiegangers (zeg voor 14 dagen) tegen een pensionprijs per dag. 1k heb het meegemaakt dat er 6 gasten waren en dan was het huis vol!” In haar dagboek tekent mevrouw Mansvelt op 16 mei 1939 aan: 'Met 24 blinden en dames gewandeld naar Heer Root, pension De Buunder, die ons op de thee hadden gevraagd. Heel gezellig.” Piet de Vries uit Alkmaar weet nog dat hij er wel met zijn ouders kwam: 'Het was een heel mooi ingericht huis met een dependance; in beiden hebben we een keer gelogeerd; in oorlogstijd. Wij zaten daar met kennissen uit Zaandam. Neeltje Root woonde daar met haar oude moeder. Ik herinner me Neel Root als een hele struise vrouw, nogal volborstig en een beetje manziek en daar kwamen ook nogal eens kerels over de vloer en daar kon ze goed mee omgaan. Wij hadden daar verder niet mee te maken. Ik zie me nog veel in de keuken daar komen en dan zat die oude moeder aardappels te schillen. Wij hebben daar goede herinneringen aan.' Gaandeweg onderging echter het pension onder de druk van de bezettingstijd, een andere wending. De joden wisten het pension te vinden en het werd woekeren met de beschikbare ruimte".

Lees verder pagina 227, 228, 229.

"Er waren op de Buunderkamp diverse zomerhuisjes, waar allerlei zomergasten, onderduikers, joden een tijdelijke verblijfplaats verkregen. Tot welke categorie ze behoorden, wisten de meer permanente bewoners van de Buunderkamp niet, áls men al opmerkte dat er bewoning was. De Buunderkamp was een pracht oord om mensen te verbergen". pagina 237

Nel Root werd op 13 juni 1945 op vrije voeten gesteld. Zij keerde nooit terug op de Buunderkamp. In Beverwijk werd ze directrice van een bejaardentehuis.
Buunderkamp 6, Wolfheze

In de BAG staat 1926 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.

Dit adres hoorde later bij hotel de Buunderkamp.

 Arntz, J.Th. Beroep: kok Adres: Buunderkamp 6/Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum:
14/20-5-1931 Datum vertrek: 4-3-1934

gildse land
In 1918 is de heer D. Lorentz eigenaar van kavel A 407 met dennen. De kavel wordt later gesplitst.

Buunderkamp
Evers, eigenaar van het hotel, wordt op deze kaart genoemd


De Den

Buunderkamp
Buunderkamp 6 A, Wolfheze

In de BAG staat 1926 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.
WOZ: Bouwjaar: 1926. Gebruiksdoel: winkelfunctie, industriefunctie

Buunderkamp
Ens, J. van Beroep: timmerman Adres: Buunderkamp D 6a, Renkum. Datum vertrek: 23/29-6-1920

Kavel RKM00 Sectie A Perceel 599
Buunderkamp 7, Wolfheze

In de BAG staat 1991 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar !!

De Eckel

"De woning aan Buunderkamp 7 ligt op korte afstand ten noorden van de spoorlijn Ede - Arnhem. Het perceel ligt op de grootste afstand van het hotel de Buunderkamp. De woning bestaat uit één bouwlaag en een flauw hellend dak. Naast de woning staat een bijgebouw wat voorheen een koetshuis/garage was uit 1914. Rondom de woning is een perceel aanwezig, dat grotendeels is ingericht als botanische tuin. Hierbij is veel aandacht besteed aan een landschappelijke inpassing, zowel in ecologisch/botanisch opzicht als vanuit historisch oogpunt. Op het perceel zijn natuurlijke vijvers aanwezig. De woning is ontsloten via een pad op de Buunderkamp. Deze woning is gebouwd omstreeks 1913 als een van de eerste woningen in dit gebied.". Bron: Bestemmingsplan 2010.

Buunderkamp
Zelfde bron: "Uit archiefonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ter plaatse van de woning aan de Buunderkamp 7 reeds sinds na de oorlog mensen gewoond hebben en stonden ingeschreven".

Buunderkamp
Buunderkamp
Eigenaren in 1923
G.J. Carderius van Veen vwb A 433, 434, 436 en 437.
volgens bevolkingsregister: J.H.J.C. Caderius van Veen Beroep: koopman, Adres: Buunderkamp, Renkum. Vestigings datum: 10/16-4-1919 Datum vertrek: 2/9-8-1921 9 (helaas veel typo's) Twee broers Caderius van Veen waren aandeelhouder in De Renkumsche Heide als Buunderkampse beleggingsmaatschappij.

A 400 is Hotel Wolfheze
A 407 is Buunderkamp 6

Op een veldwerkkaart staan meerdere opstanden. Daar waar er nog plek is op een A4tje tekenen we gewoon een andere opstand. Hier staan er dus drie.
Hotel Buunderkamp, Buunderkamp 8, Wolfheze

BAG oorspronkelijk bouwjaar 1975, logies functie, verblijfsobject in gebruik. Of te wel Hotel Buunderkamp.

De gemeente Renkum vermeld in een bestemmingsplan Buunderkamp uit 2010 dat: "Rond het hotel, dat oorspronkelijk in 1872 als boerderij was opgericht, ontstaan na 1900 een aantal woningen. Vermoedelijk is het grootste deel van de bebouwing tot stand gekomen in de periode tussen 1913 en 1937, toen station De Buunderkamp als vaste halteplaats was opgenomen in de dienstregeling van de spoorwegen"

Buunderkamp Wolfheze
Uitsnede kadasterkaart uit 1918 Hotel  en directe omgeving zijn dan van Joh. Smit.


Veldwerkkaart Renkum A 401 met dienstjaar 1919:Buunderkamp

Vanaf 1920 wordt het als hotel geëxploiteerd door dhr. Evert Evers. Evert Evers was gehuwd met Drika Johanna van Scherrenburg.

Buunderkamp
Opname uit de periode 1915 - 1920

Evert Evers (1895-1978) begint in 1920 het Pension de Buunderkamp, Kvk nr 8341. De volgende 40 jaar heeft de heer Evers het bedrijf geëxploiteerd. In die tijd is het gebouw enkele malen uitgebreid en verbeterd. In 1938 wordt het pension omgezet naar een hotel-pension. Evers is ook bestuurslid van de V.V.V. Renkum, Heelsum, Doorwerth.

Op 17 april 1885 begint Evert Evers het pension de Buunderkamp aan de Buunderkamp 8.
Op 17 april 1931 is er bij de KvK een inschrijving van het pension.
Op 9 maart 1943 wijziging soort van bedrijf en is er een nieuwe opgave. De naam wordt Hotel Restaurant de Buunderkamp Wolfheze.
Op 5 juli 1960 is de inschrijving bij de KvK vervallen. Iets eerder per 1 april 1960 is de zelfstandige bedrijfsuitoefening gestaakt, en wordt het bedrijf verpacht aan W. Sprenger. Hotel de Buunderkamp wordt voortgezet als filiaal van hotel Rest. De Pauw. (Roermond?)
Bron: Toegang: 1176 1176 - Handelsregister Arnhem 1921-1969

Op 1 april 1965 is er een Kvk inschrijving van Peter Kok uit Monster (1936-xxxx) als eigenaar - directeur. H.B.M. Lancée (1936-xxxx), gaat op de Buunderkamp 8 wonen en zal als gevolmachtigde het bedrijf uitoefenen. Bron: Toegang: 1176 1176 - Handelsregister Arnhem 1921-1969

Buunderkamp

Buundrkamp

Het hotel wordt in 1936 aangesloten op de fietspaden die in het kader van de werkverschaffing worden aangelegd tussen de Amsterdamseweg bij Wolfheze.

Hotel de Buunderkamp


Buunderkamp
Het hotel in 1925

Een interieuropname uit 1935.

Een interieuropname uit 1935.

Buunderkamp Wolfheze
Links het hotel Buunderkamp en het  rechts het latere Jachthuis.

In 1943 wordt het pension hotel omgezet naar een hotel restaurant.

Buunderkamp Wolfheze

De oorlog maakte dat het hotel zwaar beschadigd raakte, evenals een tweetal villa’s (oa De Boschhoeve) ten noordoosten van het hotel.


Wolfheze Buunderkamp

Dochter Elly Evers gaat in ondertrouwd met C.A. Jongboer (Hotel de Buunderkamp, Wolfheze), in de Algemene Koerier voor Overijssel en Gelderland, 14 september 1946;

Buunderkamp
opname uit 1948Buunderkamp Wolfheze

Buunderkamp

Buunderkamp
het hotel in 1950

Per 1 april 1960 komt de inschrijving van de heer Evers bij de Kvk te vervallen. Het hotel restaurant wordt verpacht aan de heer W. Sprenger die het bedrijf voortzet als een filiaal van hotel restaurant de Pauw, in de Pauwstraat te Arnhem.

Op 12-06-1961 staat er in de Telegraaf:
De toekomst van 't vakantie-oord. In de jaren dertig schreef de jonge H.B.S.'er Frans van Bouwdijk Bastiaanse het beste opstel in zijn klas. Dit opstel heette „Mijn hotel". Thans brengt mr. F. S. W. M. van Bouwdijk Bastiaanse dit opstel in praktijk. Met zijn vrouw jkvr. Marijke van Nispen tot Sevenaer exploiteert hij namelijk het door hem gekochte hotel „De Buunderkamp" bij Wolfheze. De vele oude stamgasten zullen dit bericht met vreugde vernemen. Want sinds de vorige eigenaar, de heer Peters, na op de Büunderkamp 40 jaar zijn gasten tot hun volle tevredenheid te hebben verzorgd, vorig jaar besloot het hoteliersbijltje er cij neer te leggen, is er onzekerheid geweest over de toekomst van dit rustige vakantieoord. Opknapbeurt. Nu echter is er zekerheid: De Buunderkamp blijft; en wel in zijn oude hoedanigheid: „hotel voor oude families met jonge kinderen". Hotelier Van Bouwdijk — tot voor kort personeelschef bij een zeer grote industrie — is al even enthousiast als de oude getrouwe gasten die nu weer toestromen. De chalets op het 6 ha grote terrein hebben al een opknapbeurt gehad; voor de kinderen is er een speeltuin, een miniatuurstrandje en een poedelbadje bij gekomen; voor de ouderen een tennisbaan en in het oude koetshuis een sfeervolle ruimte om een drankje te nuttigen, en voor de nog ouderen een rustig zitje voor het hotel.

"Gemeente Renkum sluit hotel. Van een onzer verslaggevers WOLFHEZE, donderdag. Op last van Burgemeester en Wethouders van Renkum wordt het Hotel Buunderkamp in de bosrijke omgeving van Wolfheze gesloten. Er zouden niet de vereiste vergunningen aanwezig zijn om het hotelbedrijf uit te oefenen. „Het vreemde hierbij is, dal het hotel op naam staat van mijn vrouw, Jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer", vertelde de heer mr. F. W. M. van Bouwdijk Bastiaanse. „Ik ben alleen eigenaar van het onroerend goed. Volgens mij wordt deze zaak aanhangig gemaakt door de burgemeester naar aanleiding van persoonlijke moeilijkheden.„Het geval van het flesje appelsap is niet het enige. Er zijn ook moeilijkheden met de hotelvergunning. Deze is namelijk kort geleden geweigerd". In het hotel, dat voor bijna het gehele seizoen was volgeboekt, zouden per 1 augustus een groep Russen en omstreeks 15 augustus een groep Polen logeren". Telegraaf 09-07-1964

"Voorraad wijn reeds in beslag genomen. Appelsap wordt hotel fataal
Renkum, 9 juli — Hotel Buunderkamp te Wolfheze zal op last van burgermeester en wethouder's  van Renkum wegens overtreding van de drankwet zijn deuren moeten sluiten. Volgens de eigenaar van het hotel, mr F. S. W. M. Bouwdijk Bastiaanse, die samen met zijn echtgenote freule van Nispen tot Sevenaer het hotel enkele jaren geleden voor 170 duizend gulden kocht, bestaat de overtreding van de drankwet in het verkopen van een flesje appelsap aan een toevallige passant. Dat is verboden aangezien het hotel geen vergunningen heeft. „De burgemeester heeft mij vorig jaar toegezegd mijn zaak met alle legale middelen kapot te zullen maken en hij schijnt dit nu met de wet in de hand te kunnen doen", zegt mr Bouwdijk Bastiaanse, die beweert niet te weten waarom de burgemeester zo boos op hem is. De eerste burger van Renkum, mr D. Matzer van Bloois, is met vakantie. Vandaar dat het besluit tot sluiting van het hotel nog niet definitief is. Wethouder De Winkel wilde niet ontkennen dat er in principe een dergelijk besluit bestaat, maar kon er verder niets over vertellen. „Het is een pijnlijke zaak en in het belang van de betrokkene is het béter om er voorlopig maar over te zwijgen. Te meer omdat de zaak zijn beslag nog niet heeft gekregen", zei hij."
Uit de  De Volkskrant 09-07-1964

Buunderkamp

"KANS OP HEROPENING HOTEL BUUNDERKAMP Van onze correspondent. — De kans is groot dat hotel de Buunderkamp in Wolfheze vanmorgen weer open gaat Aan de raad van Renkum zou vanochtend een voorstel worden voorgelegd, dat gisteravond door loco-burgemeester Klaasse en de vertegenwoordiger van de hoteleigenaar, mr. O. J. L. van Nispen tot Sevenaar, is uitgewerkt. Over dit worstel hebben beide beren gisteravond intensief onderhandeld. Gaat de raad er mee akkoord, dan zal de Buunderkamp worden heropend. Op de vraag of de heer Van Bouwdijk Bastiaanse het hotel nog zal leiden, antwoordde de heer Van Nispen: „Van verre. Hij blijft natuurlijk eigenaar, maar zal zich niet direct met de exploitatie bemoeien”. Uit het Algemeen Dagblad 11-07-1964.

Buunderkamp

Meer details: Kwestie De Buunderkamp. Privéleven van hoteleigenaar staat vergunning in de weg. "Twentsch dagblad Tubantia". Enschede, 11-07-1964, p. 13. Geraadpleegd op Delpher, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMHCO02:163819010:mpeg21:p00013

Brand in hotel de Buunderkamp: "Gisteravond heeft een brand gewoed in hotel De Buunderkamp in Wolfheze. De bovenverdieping brandde geheel uit en de benedenverdieping liep ernstige schade op. Bij het uitbreken van de brand bevonden zich geen gasten in het hotel. Alleen de kok, de heer Van Velzen, was aanwezig. Daar het hotel middenin een bos staat, moest het bluswater per tankauto worden aangevoerd. Na anderhalf uur waren de brandweerlieden het vuur meester, maar het nablussingswerk heeft de gehele nacht geduurd. De oorzaak van de brand is niet bekend. De schade wordt geschat op ƒ50.000". Algemeen Handelsblad, dd 16-03-1966

Na de brand is er een heropening in augustus 1966.

Buunderkamp
Algemeen-Dagblad-13-1-1967

Van 1967 tot 1969 was J. Kant de eigenaar van de Buunderkamp.

Vanaf augustus 1972 komen er de plannen van de Bilderberg voor een groot en nieuw gebouw op de locatie van het oude hotel en het nog bestaande Jachthuis.

De provincie Gelderland beslist in 1974 dat de Buunderkamp geen verzorgingstehuis mag  worden.

Kant verkoopt in 1974 de Buunderkamp aan de N.V. Schadeverzekeringmaatschappij van de Nederlandsche vereeniging van Artsen - Automobilisten aan de Burgemeester Reigerstraat 89 te Utrecht. De naam wordt in 1976 omgezet naar de CV. de Buunderkamp te Utrecht.

Buunderkamp
Volgens dit Kadaster register met dienstjaar 1975 is het oude hotel in 1974 gesloopt.

Buunderkamp
In 1976 is de oude (zwart) en nieuwe situatie (rood) zichtbaar. Renkum A 514. 555 was het Jachthuis. 566

Trouw, 13 feb 1976: "Sommige hotels in deze provincie gingen economisch door diepe dalen, andere sloten de deuren voorgoed. Een aantal van hen stapte over op moderne vormen van dienstverlening. Aan het front van de nieuwbouw is nauwelijks activiteit. Eén uitzondering is er. Dat is het hotel, dat de Nederlandse Vereniging van Artsen- Automobilisten in Wolfheze (gemeente Renkum) heeft laten bouwen. Men spreekt van het artsenhotel, maar officieel heet het De Buunderkamp. Ook niet-artsen kunnen er terecht, zelfs gaarne. In mei wordt het in gebruik genomen. Het is allemaal vrij luxe, met sauna's, solarium, overdekt zwembad enz. Capaciteit: 47 appartementen en 37 kamers; in totaal circa 250 bedden. De appartementen zijn voor 2 tot en met 8 personen en variëren in prijs van ƒ 175 tot ƒ 200 per dag; dus buiten de maaltijden. Voor wie hiervan lichtelijk mocht schrikken, vermelden we dat er in Gelderland ook nog allergezelligste dorpshotelletjes zijn, waar men voor ƒ 20 logies met ontbijt kan krijgen".

Het nieuwe hotel de Buunderkamp van de Doorwerth-groep opent in mei 1976.

Buunderkamp Wolfheze

In 1972 hoor ik dat de Bilderberg groep uit Oosterbeek de nieuwe eigenaar wordt.

In 1990 wordt het beheer van de BV Buunderkamp gedaan door de Exploitatie BV van Heteren. In 1994 stopt dit beheer en verschijnt de Bilderberg BV, tevens de eigenaar, weer.

Buunderkamp
Dit klopt net niet, de omgeving zal best 20 hectare groot zijn, maar is niet privé.

In 2018 heeft Fletcher de Buunderkamp overgenomen van De Bilderberg.

Oudere bewoners:
Paul-Gezema, A., Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum:
17/24-4-1923 Datum vertrek: 19/26-6-1923

Arntz, J.Th. Beroep: kok Adres: Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum: 19/25-6-1929

Adams, J. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum: 21/27-8-1930
Datum vertrek: 13/26-10-1932

Meijden, A. v.d. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum: 1-12-1934

Boras, E.  Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Wolfheze Vestigings datum: 3-8-1935

Kwint, H.J. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Wolfheze Vestigings datum: 8-5-1937 Datum vertrek: 23-10-1937

Kwint, M.H. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Wolfheze Vestigings datum: 8-5-1937 Datum vertrek: 23-10-1937

Frekenhorst-Blokker, G. Beroep: huishoudster Adres: Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum:
22-4-1939 Datum vertrek: 23-9-1939

Mom, M.B. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Wolfheze Datum vertrek: 24-6-1939

Hendriks, W.H. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 8, Wolfheze Datum vertrek:
16-9-1939

Buunderkamp Fletcher
2022
Buunderkamp 8 A, Wolfheze (adres later opnieuw gebruikt, zie hieronder)

Het voormalige Jachthuis de Buunderkamp. Ten zuiden van het huidige hotel de Buunderkamp.

Het latere jachthuis was ooit de schuur, later garage van respectievelijk boerderij en hotel. Later verbouwd als café.

In een verkoop advertentie uit 1967, staat: VRIJSTAAND JACHTHUIS bestaande uit 2 grote zalen 85 en 70 m2 met open haard, 2 slaapzalen met veel sanitair, keuken, toilet- en douchegroep hetelucht verwarming in het gehele gebouw tevens airconditioning.

Buunderkamp 8a is een poos gebruikt door Ziekenhuis Wolfheze voor de verpleegkundige opleiding, in ieder geval rond voor en in 1965.

Buunderkamp Wolfheze
Links het hotel Buunderkamp en rechts het Jachthuis.

In 1972 stond het leeg en werd er een restaurant in gevestigd, het Jachthuis. Kort na de opening werd dit restaurant - pannenkoekenhuis weer gesloten, gesloopt en kreeg de kok-eigenaar een goede baan in het nieuw te bouwen hotel de Buunderkamp. Zijn kavel werd gekocht door de Bilderberg.

Buunderkamp
Buunderkamp 8a
Waarschijnlijk is de eigenaar T.M. Bond na de verkoop en sloop in 1974 van het jachthuis op het nieuwe adres Buunderkamp 8a gaan wonen. Die bungalow verscheen voor het eerst in dat jaar.

Buunderkamp
Een menukaart van het restaurant. De ramen hebben dezelfde boogjes als op de foto hiernaast.
Buunderkamp 8 A, Wolfheze

De Struik

In de BAG staat 1975 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.

Bungalow ten noord oosten van het hotel de Buunderkamp.
Waarschijnlijk is de kok-eigenaar van het restaurant pannekoekenhuis van hierboven, hier gaan wonen. En heeft het adres mee genomen.
Buunderkamp
Buunderkamp 9 Wolfheze

In de BAG staat 1918 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.

Buunderkamp
Berendsen, Th.J. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 9, Renkum Vestigings datum:
25/31-10-1922

Osterkamp-Tiel, Wed. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 9, Renkum Vestigings datum:
19/27-12-1922

Simig, K. zonder beroep. Vestigings datum: 13/20-3-1923 Afkomstig van: Duitsland

Oudendijck Pieterse, J.M. v.d. Beroep: kapitein infanterie Adres: Buunderkamp 9, Renkum Vestigings datum: 16/23-10-1923

Bittegan, H.L. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 8, Renkum Vestigings datum: 25-7/1-8-1922
Bittigau, H.L. Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 9, Renkum Datum vertrek: 23-2/1-3-1927
(kennelijk een en dezelfde persoon)

Spraakman, J.P., Beroep: reiziger. Vestigings datum: 8/15-12-1925. Datum vertrek: 11/17-5-1927
Afkomstig van: Meppel. Vertrokken naar: Canada.
Buunderkamp 10, Wolfheze

BAG oorspronkelijk bouwjaar 2012.

"Uit gegevens blijkt dat Buunderkamp 10 in 1919 werd opgericht als burgerwoning. Een koopakte uit 1961 vermeldt ‘bungalow “Sonnehoeck”. Bron: Bestemmingsplan 2010.

"De woning aan Buunderkamp 10 is gelegen aan de rand van het bosgebied. Op enkele tientallen meters ten oosten van het perceel bevindt zich de rand van het bos en begint het enkele jaren geleden ontwikkelde natuurgebied Reijerscamp dat bestaat uit heideachtig grasland. De woning bestaat uit één bouwlaag en een kap. Bij de woning is een tuin aanwezig. De woning is direct op de Buunderkamp ontsloten". Bron: Bestemmingsplan 2010.

Eerst in 1968 wordt Buunderkamp 10 na herbouw als zomerhuis aangeduid.
Buunderkamp
Buunderkamp 11, Wolfheze

BAG bouwjaar 1918

Buunderkamp
Brink, R. v.d. Beroep: boscharbeider Adres: Buunderkamp 11, Renkum Datum vertrek: 31-10/13-11-1928

Retersen, Wed. J. Beroep: zonder beroep Renkum Vestigings datum: 12/18-6-1929

Petersen-Kroesen, L.W. Beroep: zonder beroep Datum vertrek: 17/23-9-1931

Hart, C. v.d. Beroep: zonder beroep Datum vertrek: 17/23-9-1931

Vissers, A.H.C. Beroep: koopman, Datum vertrek: 27-10-1934

Buunderkamp
Buunderkamp 12 Wolfheze

BAG oorspronkelijk bouwjaar 1996, verblijfsobject in gebruik. WOZ: Woonfunctie.

Langveld, J. Adres: Buunderkamp 12, Renkum Vestigings datum: 9/16-3-1926
Langeveld, J. Beroep: tuinman Adres: Buunderkamp 12, Renkum Datum vertrek: 8/14-12-1926

Schut, W. boscharbeider. Vestigings datum: 1/7-12-1926. Datum vertrek: 31-7/6-8-1929

Braat, F.W. Beroep: zonder beroep. Vestigings datum: 1/7-5-1929. Braat kennen we ook van De Boschhoeve. Daar werd in 1929 nog gebouwd, en kennelijk verbleef de heer Braat ten tijde van de bouw op dit adres.

In 2010 is de bestemming recreatiewoning voor enkele panden omgezet naar wonen. De kavels van Buunderkamp 3 De Hut en nr 12, zijn samengevoegd.
"De woning aan Buunderkamp 12 is direct ten westen van Buunderkamp 10 gelegen. De woning bestaat uit twee stenen gebouwen die zijn verbonden met een deel van glas. De gebouwen bestaan uit één bouwlaag met een flauw hellend dak. Bij de woning is een tuin aanwezig, met daarin enkele bijgebouwen, te weten een gereedschapsschuur en een carport. De woning is via een toegangsweg op de Buunderkamp ontsloten". Bron: Bestemmingsplan 2010.

Buunderkamp
Buunderkamp 13, Wolfheze

In de BAG staat 1950 vermeld als oorspronkelijk bouwjaar.

Voor Buunderkamp 13 is in 1950 een bouwvergunning voor een woning afgegeven.

Buunderkamp
Buunderkamp

Het eerste pand dat na WWII op de Buunderkamp is gebouwd.
Buunderkamp 14, Wolfheze

Adres wordt niet meer gebruikt.
Bouwvergunning in 1939 voor aanbouw serre.
Daarvoor en daarna bewoond door tuinbaas H. Eggen.
Buunderkamp 14 A, Wolfheze

Adres wordt niet meer gebruikt.
Reeden-van Rees, Wed. van Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 14a, Renkum Vestigings datum: 18/25-5-1926 Datum vertrek: 23/29-3-1927
Let op, gegevens van het Kadaster mogen niet commercieel gebruikt worden: Kadaster
Buunderkamp 15 Wolfheze

Voormalig landgoed De Boschhoeve, Aan het Buunderkamp ongenummerd, Wolfheze.

Adres wordt niet meer gebruikt.

Boschhoeve
Uitsnede van een VW kaart uit 1917, dienstjaar 1918, verkoop van meerdere kavels van G.J. Caderius van Veen.

Het gehele gebied was 11 H.A. Niet te verwarren met de kwekerij De Boschhoeve, aan de Boshoeve in Wolfheze.
 
Wolfheze Buunderkamp
Kadaster hulpkaart RKM00 A 405 uit 1918 (dienstjaar 1919). Te zien is dat kavel 188, van G.J. Braat is. De kavels ten noorden hiervan (zie de kaart hieronder) zijn ook van Braat. Het huis (hs) op kavel 188, zou het Blokhuis kunnen zijn. Aan de linkerzijkant is kavel 400 te zien, soms is kavel 400 in gebruik bij hotel de Buunderkamp. J.Smit is in 1918 eigenaar van Hotel de Buunderkamp en veel kavels in de omgeving.

Frederik Willem Braat (1886 – 1969)
F.W. Braat heeft al sinds 1918 1,7 ha. grond bij De Buunderkamp met het weekendhuis ‘Het Blokhuis’. In 1927 koopt men er 10 ha. bij en laat men een landhuis bouwen dat in 1930 - 1931 klaar is. Een gebouw in de Gooise Landhuisstijl.

"In januari 1920 worden de woeste gronden, ten oosten van de latere Boschhoeve ontgonnen. Als je dan op een werkdag in de buurt van station Wolfheze bent, dan hoor je geluiden, die ons onwillekeurig naar boven doen kijken, naar het vliegtuig, dat naar onze meening die geluiden veroorzaakt. De door ons gehoorde geluiden komen niet uit hoogere sferen tot ons, maar worden veroorzaakt door de motoren der landbouwwerktuigen op de ontginning „De Boschhoeve" op een minuut of tien afstands van station Wolfheze gelegen. Op de ontginning gekomen, werden wij rondgeleid door den heer Versteeg uit Oosterbeek, onder wiens kundige leiding dit groote werk wordt voltooid en die zo vriendelijk was ons 't een en ander over de werkzaamheden aan ontginning in 't algemeen en aan deze in 't bijzonder verbonden, mede te delen. De ontginning „De Boschhoeve" behoort in eigendom aan eenige heren uit de omgeving. Die het 87 H.A. grote stuk heide tot bouwland laten omzetten. Eenige jaren geleden was het geheel met dennenbomen bezet. Door de tijdsomstandigheden, gebrek aan dé noodige brandstof in de oorlogsjaren zijn die zoo goed als. geheel gesloopt. Een aantal arbeiders is bezig de wortels bloot te leggen van de boomstompen, die in grote hoeveelheid nog in den bodem voorkomen. Door een motor worden deze er daarna met tien, twaalf tegelijk uitgetrokken". Naar een artikel in de Arnhemsche courant van 30-01-1920

Rond 1920 stond hier een vakantiehuis, het Blokhuis, na de bouw van De Boschhoeve weer afgebroken. Op deze onderstaande kadasterhulpkaart uit mei 1921 zijn op kavel 432 (onderaan) twee bungalows zichtbaar. Heb nog niet uitgezocht wie daar de eigenaar van is.

Boschhoeve Wolfheze

Boschhoeve
de vergunning uit 1929

Het bouwplan wordt goedgekeurd:'

Buunderkamp
de begane grond

Buunderkamp
de eerste verdieping

Buunderkamp
slechts de helft van het aanzicht.

Meer over de bouw van het landhuis de Boshoeve, 1929

De villa De Boschhoeve is in 1929- 1930 gebouwd voor Frederik Willem Braat naar een ontwerp van Piet Ebeling, zwager van Braat. Oppervlakte van het landgoed ongeveer 10 ha. Hier is te lezen dat het om 30 ha zou gaan! Het was als een maansikkel gebogen huis in Engelse cottage-stijl - met een daarbij behorend rieten dak.

Boschhoeve
N.B. Ouders: Berend de Geest (1828-1896) en Heiltje Hafkamp (1832-1891) te Oosterbeek; Johan Hendrik Muijderman (1821-1884) en Wilhelmina Geertruida van de Riet (1835-1900) te Lochem.


Boschhoeve

Boschhoeve
Wolfheze Beeld van De Boschhoeve, ca. 1930 beeldhouwer is Gebr. Daniëls in Arnhem NL-AhGldA_2862_85-0001
Buunderkamp

Over Frederik Willem Braat (1886 - 1969) uit Delft
 “De Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. (1844-1983) uit Delft had zich in het begin van haar bestaan vooral toegelegd op siersmeedwerk, maar verruiming van werkzaamheden en producten resulteerde in de bronzen kozijnen voor het Vredespaleis in 1908.” Bron: http://www.nai.nl/nl/collectie/nieuws/2003/0312_braat.html

"Frederik Braat was directeur van Koninklijke Fabriek F.W. Braat N.V. Hij was in 1917 in VS getrouwd met Virginia Woolley, scheiding, trouwt in 1927 Jacoba Ebeling. Braat liet in 1930 op 30 ha bij Wolfheze het landhuis De Boschhoeve bouwen. Prachtig als maansikkel gebogen huis in Engelse cottage stijl met rieten dak; ging op 19 september 1944 in vlammen op. Braat N.V. was een groot loodgietersbedrijf: zinken daken Nederlandse stations, kunstsmeedwerk, stalen kozijnen, bijvoorbeeld voor Brinkman en Van der Vlugts Van Nelle fabriek. In 1971 overgenomen door Ogem". Bron

Boschhoeve Wolfheze

"Bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Financiën is — naar wij vernemen — het landgoed „De Boschhoeve”, toebehoorende aan den heer F. W. Braat te ’s-Gravenhage en gelegen in de gemeente Renkum ten Noorden van de spoorlijn Utrecht—Armhem en ten Noordwesten van het station Wolfheze, aangemerkt als een landgoed in den zin van artikel 1 der Natuurschoonwet 1928. Het landgoed is voor het publiek opengesteld op vertoon van een wandelkaart, die kosteloos verkrijgbaar is bij den heer R. Lamers „De Boschhoeve” te Wolfheze". Uit De Nederlander van 03-03-1932

Bewoners uit het gereconstrueerde bevolkingsarchief:

Gorseling, J. Beroep: huisbewaarder Adres: Buunderkamp 15, Renkum Vestigings datum: 20/26-11-1930 Datum vertrek: 19/23-5-1932

Remmers, E. Beroep: kindermeisje Adres: Buunderkamp 15, Renkum Vestigings datum: 20/26-11-1930 Datum vertrek: 19/23-5-1932

Dering, P.J. Beroep: huisbewaarder Adres: Buunderkamp 15, Renkum Vestigings datum: 21/27-7-1932 Datum vertrek: 29-9-1934

Natris, C.J.M.C. de Beroep: assistent huishouding Adres: Buunderkamp 15, Renkum Vestigings datum: 28-4-1934 Datum vertrek: 21-7-1934

Anraad, G.J.M. van Beroep: zonder beroep Adres: Buunderkamp 15, Renkum Vestigings datum: 20-7-1935 Datum vertrek: 17/23-1-1936

Kruijf,  F. Beroep: dienstbode Adres: Buunderkamp 15, Renkum Vestigings datum: 7-5-1938
Datum vertrek: 21-6-1941

Riessen, M. van, Beroep: huisbewaarder, Adres: Buunderkamp 15, Renkum. Vestigings datum: 29-9-1934. Datum vertrek: 24-10-1941

Reuderink, A.L. Beroep: huisknecht Adres: Buunderkamp 15, Wolfheze Vestigings datum: 14-11-1941
Reuderink, A.L. Beroep: huisknecht, Adres: Buunderkamp 15, Wolfheze. Vestigings datum: 21-11-1941

In 1944 was dhr Veenendaal chauffeur van de fam. Braat.

In 1931 is Louise Caroline er geboren, dochter van F. W. Braat en J. F. Ebeling. Renkum.

In 1939 is het terras aan de zuidzijde groter gemaakt.

"Dinsdag 19 september 1944. In de verte hoor je wat schieten, maar verder is er weinig oorlog te merken. 's Middags komen er jagers. Laag, en er wordt heftig geschoten. 'We begrijpen er niets van. De Engelschen zullen hier toch niet meer gaan mitrailleren? Als de rust is weergekeerd blijkt de grote schuur getroffen te zijn. We vernemen dat er verschillende boerderijen en stroomijten in brand zijn geschoten. Ook is het huis van de Heer Braat afgebrand. Voor het huis staan een paar Engelsche auto's stil.' Cor Janse; Blik omhoog, pagina 1347.

Boschhoeve
Als gevolg van deze erkenning in 1932 werd het landgoed ook opengesteld voor het publiek.

Bij de villa was ook een schuilkelder, die er nog steeds is. De kelder was af te sluiten met een stevige metalen deur. Bood plek aan zo'n 30 personen, familie, personeel, buren. Er was een systeem voor verse lucht en een vluchtkoker aan de bovenkant, voor het geval dat de stalendeur ontzet zou zijn.

Uitgebrand op 19 september 1944. Dit omdat de Duitsers de ernaast in het weiland aan de oostzijde, de aanwezige Horsa zweefvliegtuigen en vliegtuigen in brand schoten. Deze langdingszone was door de Engelsen reeds verlaten. De Boschhoeve had een rieten dak.

Boschhoeve Wolfheze
De Boschhoeve in brand op 19 september 1944, de A12, het Hazenpad wordt nog gebouwd en is aan de onderzijde te zien. Het noord zuid is op deze foto omgedraaid.

 Fundamenten, bordes, kelders, rododendrons, tennisveld, rozenhagen, schuilkelder, veel is er nog aanwezig. Het huis werd nooit herbouwd.

Dossiers betreffende herstel en wederopbouw van beschadigde en vernietigde panden te Wolfheze, 1947-1957. Buunderkamp 15-16, sectie A nr. 424, F.W. Braat. Gelders Archief

"Het antwoord op de vraag waarom Huize „Eekland” na de oorlog niet werd herbouwd, blijkt na zoveel jaar niet meer precies te achterhalen. Wel is het zo dat in het naoorlogse Uitbreidingsplan (Wederopbouwplan) van de gemeente Renkum het landgoed „de Berg” als natuurgebied werd aangemerkt. En het was beleid om geen vergunningen te verstrekken voor bouw of herbouw in zulke gebieden. Om deze reden werden ook het verwoeste landhuis De Boschhoeve van de familie Braat op de Buunderkamp in Wolfheze en het Jagershuis onder aan de Italiaanseweg in Doorwerth (van de familie Driessen) niet meer herbouwd." Uit Schoutambt en Heerlijkheid. Heemkunde Renkum nr 1 uit 2003, pagina 36, een artikel van Willem H. Tiemens.

In 1992 kwam de fam. Braat met een herbouwplan.

Buunderkamp Boschhoeve Wolfheze
Eén van de drie ansichtkaarten die gemaakt zijn van de KLM-foto's van 5 augustus 1931.
Links loopt de Kruislaan richting het noorden. Op de voorgrond de grote maanvormige villa
De Boschhoeve. Het witte vierkant, een hertenkamp (later?)

Boschhoeve Wolfheze
een beschrijving in Architectura uit 1941

Boschhoeve
Een kadasterkaart met dienstjaar 1970. Volgens mij is de kleur rood gebruikt voor een nieuwe situatie. Heel bijzonder, de Boschhoeve is als gebouw nog gewoon zichtbaar.

Hoe ziet het er nu (2020) uit;
Landgoed Boschhoeve
In 2020 is de stalen toegangsdeur helaas verdwenen. Ingang van de schuilkelder gebouwd in 1938-39.

Boschhoeve Wolfheze

Hoeveel privacy wil je hebben? Met TopoTijdreis is De Boschhoeve niet te vinden. Of te wel gewoon weggelaten op de Renkumse plattegronden uit die tijd.

Het gebied is nog steeds in eigendom van de erven Braat (2021) Vwb kavel 459 is ook De Staat eigenaar.

Er is een artikel over het landhuis "De Boschhoeve" in het Bouwkundig Weekblad, nummer 48, pagina 394-397 uit 1941.

Meer over de villa Boschhoeve van de familie Braat in de Wolfskreet. (even scrollen)

Een artikel van Martijn Reinders uit 2014.

Een artikel van Willem Tiemens waarin Braat en Boschhoeve genoemd worden.

Boek van Mathilde Maijer en Geert Nijland: Over de Vossenweg; 2020; eigen uitgave.

Boek: Mieke Breij, 2008: “Nog alom aanwezig, maar bijna vergeten…het verhaal van het aannemersbedrijf van Evert de Geest (1860) en Berend de Geest (1891-1974) te Oosterbeek.” 209 pagina’s, in kleur, A4 formaat, uitgegeven in eigen beheer, ringband, voorzien van afbeeldingen van bouwtekeningen, plattegronden en foto’s. Ook De Boschhoeve wordt genoemd. Zoek bij het Gelders Archief: 2862 Familie De Geest en aanverwante families.

Reportage van TV Gelderland met Maarten van Rossem uit 2020

genealogie G.J. Braat
Buunderkamp
De villa van Braat in 1930, VW A424.
Buunderkamp 15 Wolfheze, de Boschhoeve

Is dit een inwonende familie?
Vollenhove - de Gijselaar, Jonkvrouwe Cornella Sophia, 31-03-1864 Gorinchem - 20 jul 1944 Wolfheze

Cornelia Sophia is geboren  als dochter van Nicolaas Herman de Gijselaar en Elisabeth Hermina Adriana de Gijselaar.

Cornella Sophia is in 1886 getrouwd met Frans Jacob Alexander van Vollenhoven. Dhr. van Vollenhove is in 1914 in Hotel Metropole te Luzern, Zwitserland, overleden, op 58 jarige leeftijd. Het echtpaar woonde toendertijd in Nijmegen.

Vrouwe Jonkvrouwe Cornella Sophia de Gijselaar, weduwe van den Heer Frans Jacob Alexander van Vollenhoven, gewoond hebbende te Wolfheze, gem. Renkum en aldaar overleden den 20 Juli 1944.
Buunderkamp
Buunderkamp nr 16, Wolfheze

Het Blokhuis

Adres wordt niet meer gebruikt.

Bij Boschhoeve: Kadaster hulpkaart RKM00 A 405 uit 1918. Te zien is dat kavel 188, later 405 van G.J. Braat is. De kavels ten noorden hiervan zijn ook van Braat. Het huis (hs) op kavel 188, later 405 zou het blokhuis kunnen zijn.

De familie F.W. Braat raakt gecharmeerd van de mooie omgeving van Wolfheze en koopt in 1918 een stuk grond. Formeel wordt de grond waar later ook De Boschhoeve wordt gebouwd gekocht door Gerrit Jan Braat, broer van Frederik Wilem Braat. Op de verworven grond wordt begin jaren 1920 het Blokhuis gebouwd.

Blokhuis
"Het Blokhuis, de vakantiewoning en het weekendhuis van de familie Braat dat een jaar of tien als zodanig heeft dienst gedaan". Wolfskreet december 2006.
Buunderkamp
Het Blokhuis 1920 - 1930

adresboek 1943. H. Veenendaal, tuinbaas
Buunderkamp 17 Wolfheze

Gildse Land

BAG oorspronkelijk bouwjaar 1930 ??

gildse land
De heer H. Beer is in 1918 eigenaar van een perceel met dennen.

"De fam Hofstra kwam na de oorlog uit Rotterdam en woonde eerst in de villa van de familie Noordam in de Buunderkamp, daarna zijn ze verhuisd naar het Zonnehoek, een woning die behoorde bij Hotel De Buunderkamp. Mijn vader was tuinman/chauffeur voor de heer Noordam (uit Rotterdam) Na een aantal jaren in de Zonnehoek verhuisden zij naar Buunderkamp 13 en in 1976 naar Kruislaan l Ede (net ten noorden van De Boschhoeve) waar de boerderij stond." Bewerkt uit de Wolfskreet juni 2007

Gildse Land
Een kadaster hulpkaart A 409 met dienstjaar 1936. Is dit de nieuwbouw?

Gildse Land
idem de veldwerkkaart met wat meer details uit dienstjaar 1936

Waar stond de Zonnehoek?
Buunderkamp
Op een gegeven moment is de ingang aan het Buunderkamppad, zo ongeveer tegenover nr 5, verhuisd naar de Buunderkamp.

C. de Roos geboren Noordam,  Beroep: zonder beroep. Vestigings datum: 24-8-1940
Roos, R. de, Beroep: zonder beroep,  Datum vertrek: 14-9-1940.

 In een telefoongids uit 1943 is te vinden dat: J. Noordam op de Buunderkamp 17 woont. Johannes Noordam (1876 Zegwaard-1967 Renkum) is directeur van de Vereniging voor Melkproducten en Zuivelbereiders.
In 1954 wordt Johannes Noordam benoemd tot officier ln de orde van Oranje Nassau.
Neem aan dat J. Noordam op 13 jan 1967 op de Buunderkamp is overleden.
Een jaar later overlijd Vroukje Boerstra, de weduwe van Johannes Noordam.

 Ruiter,  G. Beroep: bosarbeider, Vestigings datum: 10-10-1941

In 1944 wonen er G.H. Clerkx van Keulen en  A.F.A. de Haas.

In 1968 wonen er R. de Roos en C. de Roos - Noordam.

Gildse Land
Kavel A 543 hulpkaart met dienstjaar 1972. Er werd kennelijk iets verbouwd. Er was een eerdere verbouwing in 1969.

Gildse Land
overige
Een RAF verkenningsfoto gemaakt op 14 september 1944

RAF luchtfoto 1944; De Boschhoeve staat er net op. Boven aan, in het midden.

De RAF foto's van vrijwel de gemeente Renkum, voor en na 17 september 1944 zijn te koop bij de Wageningse Universiteit.
Op 21.9.44 (Market Garden) crashte vanwege Duits luchtafweergeschut, een Short Stirling IV LJ830 bevooradingsvliegtuig van het 620 Sqdn RAF, in de buurt van de Buunderkamp. De bemanningsleden waren:

F/O H.M. McLeod - Pilot - krijgsgevangene
F/Sgt Bate - Bomb Aimer - krijgsgevangene
Dvr Sydney .L. Churchyard RASC - Dispatcher overleden
Sgt Haig - Flight Engineer - ontkomen
F/O King - Wireless Op - ontkomen
F/O Newton - Navigator - ontkomen
F/O John Russell Thomas RCAF - Gunner overleden
Pvt William George Thompson RASC - Dispatcher overleden
Buunderkamp
Buunderkamp
Huisnummer kaart uit 1976. De kaart loopt wat achter, het oude hotel staat nog ingetekend. Voor het huidige hotel geeft de BAG als oorspronkelijk bouwjaar 1975. Men bedoeld altijd het belastingjaar. Of te wel het nieuwe pand is gereed gekomen in 1974. Woonde zelf er in 1976 om de hoek, 1974 klopt.
Buunderkamp
De situatie in 1983: Uitsnede van een huisnummerkaart uit 1983. De nummers 8, 4, 6, 17, 13, 11, 6, 5 en 7, zijn net te herkennen.
Gemeente Renkum Bestemmingsplan Bestemmingsplan Buunderkamp 2010:
"Door zijn excentrische ligging in de bossen en zijn bijzondere ontstaansgeschiedenis neemt de Buunderkamp een aparte plaats in binnen de gemeente Renkum. Rond het hotel, dat oorspronkelijk in 1872 als boerderij was opgericht, ontstaan na 1900 een aantal woningen. Vermoedelijk is het grootste deel van de bebouwing tot stand gekomen in de periode tussen 1913 en 1937, toen station De Buunderkamp als vaste halteplaats was opgenomen in de dienstregeling van de spoorwegen. Doordat het bouw-archief van de gemeente Renkum in 1944 door brand is vergaan, kan van deze woningen de oprichtingstitel niet meer in het gemeente archief worden achterhaald".
Heerlijke ambtelijke onzin. Men heeft het te druk of men wil geen tijd steken in het uitzoeken van een bouwjaar van een pand. Het klopt dat het bouwen en wonen archief er niet meer is na het voorjaar van 1945. Dus ook geen bouwtekeningen en dergelijke. Maar bij het Kadaster kan ik zelf heel veel vinden.
Buunderkamp
Alle opstallen in het rood. Het verschil tussen de Buunderkamp en het Buunderkamppad is goed zichtbaar. In de BAG wordt het Buunderkamppad al straatnaam niet gebruikt. Schermprint gemaakt in 2023.
Bronnen, veelal genoemd in de tekst.

Er is een gereconstrueerd Bevolkingsregister bij het Gelders Archief. Dat register is bij verre van compleet. In oude kranten is opgezocht wie wanneer verhuisd. Wie er overleden of geboren is, is niet opgenomen. Er zijn redelijk veel fouten gemaakt, personen worden vaker genoemd, voorletters wisselen terwijl het misschien om dezelfde persoon gaat. Maar beter iets, dan niets.

Cor Janse; Blik Omhoog, serie van 4 boeken 1996 - 1999

https://www.dorpsbelangwolfheze.nl/pdffiles/wolfskreet/wk21mrt2008.pdf

Met dank aan Ulbe Anema.
Bij het zoeken naar adressen in de Buunderkamp heb ik gebruik gemaakt van de BAG.

WOZ waarde loket

Op de Huisnummerkaart Renkum-Heelsum, januari 1955 in te zien bij het Gelders Archief zijn de woningen en huisje op de Buunderkamp niet genummerd.

Op de Huisnummerkaart Renkum-Heelsum, nov. 1976 gewijzigd april 1978, in te zien bij het Gelders Archief zijn de woningen en huisje op de Buunderkamp niet genummerd.

Van de site: www.ruimtelijkeplannen.nl haal ik deze adressen: Buunderkamp 2a, 7, 6, 10, 12. Iets verder: De adressen Buunderkamp 2a, 7, 10 en 12 zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan. Nog wat verder: Buunderkamp 2a, 7, 10 en 12 buiten het plan worden gelaten en voor Buunderkamp 3 de bestemming recreatiewoning wordt opgenomen zoals in bijgevoegde plankaart met nummer 12204b.1 is weergegeven; bron, bestemmingsplan Buitengebied 2008
Aanvullingen en verbeteringen, graag: mailadres