oude en actuele hotels, café's, herbergen, taveernes, bierhuizen, pensions, pannenkoekhuizen,  uitspanningen en bars in Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze.
home

Pensions: verre van kompleet.
Hans Braakhuis

laatste update: oktober 2020.
Onduidelijkheden. Het is moeilijk om achteraf de geschiedenis van oude, veelal verdwenen hotels, cafés, pannekoekhuizen, en dergelijke te beschrijven. Er zijn meerdere hulpmiddelen gebruikt. Begonnen is met de historische data van de Kamer van Koophandel, zoals die digitaal bij het Geldersch Archief is in te zien. Helaas blijkt dat er "gaten" in de vermeldingen van de KvK zitten. Manueel, is een samenvatting gemaakt van een dossier. Dat dossier zelf is ook in te zien op het Gelders Achief, en dan zie je meer bijzonderheden zoals het inschrijfformulier van de eigenaar. Het oorspronkelijke adres en dergelijke. Soms wordt een horeaca gelegenheid ambtelijk gesloten en wordt beschreven waarom dat is gebeurd. Het meest komt dat voor bij oorlogsschade. Met de gegevens van de KvK is digitaal gezocht in landelijke en regionale kranten. Dan worden daarin vaak vermeld van eigenaren, pachters, uitbaters, zetbazen e.d. In een advertentie is vrijwel nooit duidelijk wiens naam nu onder de advertentie staat. Als er geen advertentie of nieuwsbericht in de krant te vinden is, dan is er weinig informatie. Een goed bedrijf maakte geen reclame. Gegevens zijn nagekeken bij BAG, HisGis en verschillende boeken. Met name de BAG in de gemeente Renkum staat vol fouten. Historiche kadastergegevens zijn in te zien, doch dat geeft veel kosten en eigenlijk moet ik daarvoor weer naar school. Zie verder de verantwoording geheel onderaan deze pagina.
Wolfheze
de Heer Straet van Utrecht naer Arnhem

In het Renkumse begint eigenlijk alles in Wolfheze.

De oude Utrechtseweg zal er al geweest zijn rond het jaar 1000. De verdwenen Wolfhezer kerk is uit die tijd. Het Stratius Rondeel, het Hof te Wolfheze en de burgwal op de Duno zijn ook herrineringen aan de belangrijke verbindingsroute. Dit om het verkeer op de oost-west route en de kruising met de noord-zuid verbinding bij Wolfheze te beveiligen. De oost west verbinding ging van Amsterdam naar Munster en verder Duitsland in. De noord - zuid verbinding ging van de Veluwe naar het zuiden en was van belang voor vervoer van ijzeroer. Bij Heveadorp was de Rijn doorwaadbaar.

Pal naast de kruising in Wolfheze begint een boer met het verstrekken van water en verfrissingen. Er was iets ten noordlijker van het huidige hotel  Dat punt kennen we nu als Hotel Wolfheze. Deze internationale wegen bij Wolfheze waren er van de IJzertijd tot de vorige eeuw. De actuele kruising van de autowegen A12 en A50 ligt enkele honderden meters verder. In Wolfheze veranderd er niet zoveel.
Hier een uitsnede van een kaart van 1643 van Nicolaas van Geelkercken .Ook hier is de Heer Straet van Utrecht naer Arnhem goed te zien. Utrechtsenwegh Wolfheze HeelsumDe De oude Utrechtseweg is in het Renkumse vrijwel niet meer terug te vinden. Ten zuiden van dit oude pad, waren moerassen, en vandaar dat de doorgaande weg ten noorden van de huidige Utrechtseweg liep. De huidige Utrechtseweg heet op deze kaart nog gewoon de Wageningshe Wegh.
Meer informatie over de Heer Straet naer Utrecht
1606 - heden

Boerderij Uitspanning Hotel Wolfheze, Wolfhezerweg 17, Wolfheze. Het huidige hotel Wolfheze ligt aan een kruising van oude Heerwegen en later Hessenwegen.

Het forsterhuis wordt al beschreven als het geslacht Van Lawijck er woont. In 1371 was waarschijnlijk Arndt van Lawijck hier reeds aan het ontginnen. Spaanse troepen verwoesten het wildforstergoed in 1505, doch het wordt weer opgebouwd. Misschien niet meer dan een boerderij met jachtkamer. In 1540 komt het goed in handen van Droechscherer, wiens vrouw, hij overleed reeds 1547, veel heeft gedaan om het terrein weer in goeden staat te brengen. Maar ook hier richtten de Spaansche troepen in 1584 - 1585 weer grote schade aan. Ook toen niet definitief. Wolfheze verdwijnt wel van de kaart, maar op een kaart van 1616 komt het wildforstershuis geteekend weer voor, omgeven door een hekwerk; twee huizen en een „hofstede" schijnen er toen te hebben gestaan. Bij de boer kon een reiziger water drinken, een paard laten rusten, overnachten.

In 1826 is het Wildforstershuis afgebrand. Het was volgens Nijhof een groot statig huis met hoge witte muren. Het stond op de plaats waar later de boerderij-uitspanning gebouwd werd en nog weer later, in 1910, het bekende hotel Wolfheze.

De boerderij werd een uitspanning. Met de komst van de treinhalte Station Wolfheze, met dank aan de baron van Brakell, ontdekt het publiek de schoonheid van het landschap.

 Uitspanning Wolfheze rond 1900
In Wolfheze zijn er twee boerderijen die later hotel worden: Buunderkamp en Wolfheze.

In 1910 wordt de uitspanning-boerderij van mw. J. H. G. van Heutsz-Baronesse van Brakell aan de N.V. Ter Spijt verkocht. Zij laten de boerderij slopen en er komt een hotel waarvan de exploitatie wordt gedaan door de Mij. de Tafelberg, die ook het gelijknamige Hotel in Oosterbeek beheerd.

Hotel Wolfheze

Uitspanning Wolfheze

Hotel Wolfheze

paviljoen hotel Wolfheze
De boerderij werd een uitspanning. Met de komst van de treinhalte Station Wolfheze, met dank aan de baron van Brakell, ontdekt het publiek de schoonheid van het landschap.
De Uitspanning te Wolfheze
een zelfde kaart uit 1905
Hotel Wolfheze
In 1910 wordt de uitspanning-boerderij van mw. J. H. G. van Heutsz-Baronesse van Brakell aan de N.V. Ter Spijt verkocht. Zij laten de boerderij slopen en er komt een hotel waarvan de exploitatie wordt door de Mij. de Tafelberg, die ook het gelijknamige Hotel in Oosterbeek beheerd. De heer C. Ogterop wordt directeur en na zijn dood in 1942 volgt zijn zoon Cornelis Herman Ogterop zijn vader op als directeur tot het jaar 1972.

Hotel Wolfheze
Hotel Wolfheze

Hotel Wolfheze

Hotel Wolfheze

boswachterwoning Wolfheze
Staat vanaf de Wolfhezerweg gezien, gebouwd in 1939, links van het hotel. Tegenwoordig is er een vleugel bij gebouwd.

Hotel Wolfheze
Ook in 1914 is er een verkooppoging waarbij het gehele landgoed Wolfheze met inbegrip van het hotel en de bezittingen Klein Wolfheze en Kabeljauw zal worden verkocht.
Hotel Wolfheze
met een eerste uitbreiding, twee zadeldaken te zien.

Hotel Wolfheze
Hotel Wolfheze ansicht gelopen in 1920

Hotel Wolfheze
Hotel Wolfheze
Ansicht gelopen in 1935

Door de Hotel Mij. de Tafelberg werd er wel, via een groots opgezette brochure, veel reklame voor gemaakt. Want deze Maatschappij had een groot gedeelte van de Wolfhczerbossen en het omliggende terrein in haar bezit en wilde graag de grond verkopen t.b.v. de bouw van landhuizen en de aanleg van lanen en parken.
De Maatschappij bezat een vierling aan hotels n.l.: „Wolfheze", „de Bilderberg", „de Tafelberg" en een tijd lang ook nog „Dreyeroord". In 1935 werd N.V. Exploitatie Mij „Bilderberg en Wolfheze" eigenaresse van het hotel en werd het verbouwd en uitgebreid.

Hotel Wolfheze
Zonder de naam op de gevel:
Hotel Wolfheze
Zelfde periode ansicht gelopen in 1941:
Hotel Wolfheze
Met de naam op de gevel.
Hotel Wolfheze
Hotel Wolfheze

In 2018 heeft Fletscher hotel Wolfheze overgenomen van De Bilderberg.

Hotel Wolfheze

Een van de bronnen: Wolfheze.nl
Pension de Beukenhof, Duitsche Kampweg, Wolfheze.
Werd gerund door de dames Engelberts
Pension S.H.C. Bunde, Lawijckerhof, Wolfheze.

Voormalig pension De Buunder, Wolfheze Overleden op 22 juni 1940 de heer C. Root (70 jaar), exploitant van pension de Buunder.
1896-1972
Voormalige Boerderij, de Buunderkamp, gebouwd in 1884.
Hotel de Buunderkamp 1976 - heden
Buunderkamp 8, Wolfheze

De gemeente Renkum vermeld in een bestemmingsplan Buunderkamp uit 2010 dat: "Rond het hotel, dat oorspronkelijk in 1872 als boerderij was opgericht, ontstaan na 1900 een aantal woningen. Vermoedelijk is het grootste deel van de bebouwing tot stand gekomen in de periode tussen 1913 en 1937, toen station De Buunderkamp als vaste hal-teplaats was opgenomen in de dienstregeling van de spoorwegen"

In 1884 werd geïsoleerd in het bos boerderij de Buunderkamp en villa de Buunder gebouwd. De boerderij werd door de heer Heldring als proefboerderij ingericht voor melkveehouderij met kaasmakerij. Het was een mislukking en de boerderij werd grotendeels afgebroken. 

In 1911 werd stopplaats Buunderkamp ingericht, waardoor de locatie per trein bereikbaar werd. Wellicht dat mede hierdoor welgestelde families vakantiewoningen lieten bouwen op en rondom de Buunderkamp. De stopplaats werd in 1938 buiten gebruik genomen.Buunderkamp Wolfheze

De landhuis werd in 1896 door dhr. Smit verbouwd tot pension. In 1903 is het een rust- en herstellingsoord en verhuurd aan Geertruida Carelsen ten behoeve van een opleidingsschool voor tuinbouw voor dames en meisjes. In 1904 door dr. Adriani ingericht als rust- en herstellingsoord. In 1908 werd landgoed de Buunderkamp aangekocht door baron van Lijnden uit Den Haag.
. Vanaf 1930 wordt het als hotel geëxploiteerd door dhr. Evers. Ook in 1937 is hij nog de eigenaar. Het hotel wordt in dat aangesloten op de fietspaden die in het kader van de werkverschaffing worden aangelegd tussen de Amsterdamseweg bij Wolfheze en zijn hotel.
Hotel de Buunderkamp

Brand in hotel de Buunderkamp Gisteravond heeft een brand gewoed in hotel De Buunderkamp ln Wolfheze. De bovenverdieping brandde geheel uit en de benedenverdieping liep ernstige schade op. Bij het uitbreken van de brand bevonden zich geen gasten in het hotel. Alleen de kok, de heer Van Velzen, was aanwezig. Daar het hotel middenin een bos staat, moest het bluswater per tankauto worden aangevoerd. Na anderhalf uur waren de brandweerlieden het vuur meester, maar het nablussingswerk heeft de gehele nacht geduurd. De oorzaak van de brand is niet bekend. De schade wordt geschat op ƒ 50.000. Algemeen Handelsblad, dd 16-03-1966

Na de brand is het hotel niet meer in bedrijf geweest. 
Wolfheze Buunderkamp

Buunderkamp Wolfheze

Buunderkamp Wolfheze

Buunderkamp Wolfheze

Van 1967 tot 1969 was J. Kant de eigenaar van de Buunderkamp. In 1972 is er een andere eigenaar die in een bijgebouw een restaurant - pannenkoekenhuis begint. In het zelfde jaar gaat dit al weer dicht. Het bijgenbouwwas voordien een periode in gebruik bij Ziekenhuis WOlfheze voor interne opleidingen. Vanaf 1972 komen er de plannen van de Bilderberg voor een groot en nieuw gebouw op de lokatie van het oude hotel.

De provincie Gelderland beslist in 1974 dat de Buunderkamp geen verzorgingstehuis mag  worden.

Het nieuwe hotel de Buunderkamp van de Bilderberggroep opent in 1976.

In 2018 heeft Fletscher de Buunderkamp overgenomen van De Bilderberg.


Het voormalige Jachthuis de Buunderkamp.
Op het terrein van de Buunderkamp is een der bijgebouwen gebruikt door het Ziekenhuis Wolfheze voor de verpleegkundige opleiding, in ieder geval rond voor en in 1965. In 1972 stond het leeg en werd er een café restaurant in gevestigd, het Jachthuis. Kort na de opening werd dit restaurant weer gesloten, gesloopt en kreeg de kok-eigenaar een goede baan in het nieuw te bouwen hotel de Buunderkamp. De bouw van het hotel begon in 1973 en de opening was in mei 1976.
Inschrijfjaar: 1972
Uitschrijfjaar: 1973
Dossier nummer: 37044
Voormalig hotel van Dijk, Wolfhezerweg 87, 6874 AC Wolfheze
Oud adres F 223 Wolfhezen.

Van Dijk
Brekelmans
Wolvenbosch
de Balije
de Tijd

Hotel van Dijk, gebouwd in 1908. Hendrik Marinus van Dijk, de stalhouder te Heelsum, runt het hotel met zijn vrouw M. Remmerde (hotel Remmerde Renkum) en twee dochters Cor en Dit(je). Het Ziekenhuis aan de overkant van de Wolfhezerweg is net open gegaan, reden voor een hotel.

van Dijk Wolfheze

In oktober 1927 komt Teunis Jacob (Thom) van Dijk met zijn vrouw Geline Adriana Peternelle van Dijk-Lans en 3 kinderen naar Wolfheze. Thom is een neef van H.M. van Dijk en hij neemt de exploitatie van Hotel Van Dijk over.

In 1933 opent Thom van Dijk een soort dependance: Paviljoen ’t Stekje op de hoek van de Amsterdamseweg/Wolfhezerweg. Tegenwoordig is er een parkeerplaats. In ’t Stekje kunnen consumpties en versnaperingen worden genuttigd.

Na 1920 tot in de jaren 1960,
hotel van Dijk, Wolfheze

Wolvenbosch van Dijk Wolfheze
Hotel Pension v. Dijk. Tel. 2. Zeer rustig gelegen in ongerepte natuur. Prima keuken. Pens.prijs per persoon f 5.—, laagseizoen f 4.—. Eigenaar T. J. v. Dijk, v.h. Park Hotel, Velp.
Een advertentie in de krant van 1929.

hotel van Dijk Wolfheze

In september 1944 wordt Hotel Van Dijk tijdens de Slag bij Arnhem ernstig beschadigd, doch niet verwoest. Na de oorlog het hotel afgebroken. Het Stekje aan de Amsterdamseweg is ook verdwenen.

Het is nog niet geheel duidelijk wanneer van Dijk na de oorlog met de nieuwbouw begint. In de BAG is te lezen dat het pand al in 1953 gebruikt werd. Of dit klopt met de krantenartikelen: Plannen nieuw café-restaurant op plaats van Hotel van Dijk. Hoog en Laag van 17-06-1955 en bijna twee jaar later: Opening Café-Restaurant van Dijk. Hoog en Laag van 26-04-1957. Neem zelf maar aan dat de BAG het fout heeft.
café van Dijk Wolfheze
Wolfheze restaurant van Dijk
nog geen luiffel.
Wolfheze station restaurant
nu met luifel.
Wolfheze café van Dijk

In april 1969 stopt Thom van Dijk met zijn café restaurant Van Dijk en Piet en
Tini Brekelmans huren van hem het pand. De nieuwe naam wordt restaurant Brekelmans. Rond 1970 komt er in het pand ook een aparte slijterij.

Stationsplein Wolfheze

In maart 1980 huren Robert en Josette Sigmond het pand van de Erven Van Dijk en verschijnt de naam Het Wolvenbosch. De slijterij wordt later bij het restaurant getrokken.
Café-restaurant ‘Het Wolvenbosch’ gerenoveerd. Hoog en Laag 12-11-1981
In september 1984 zien we als nieuwe pachter Jan Burgers. het wordt een eenvoudig restaurant zonder vergunning.
In december 1985 doet Jan Burgers het uitbaten van het Wolvenbosch over
aan Michel en Marja van Tooren. In het voorjaar van 1988 wordt het terras vergroot en aangekleed en ook het interieur krijgt een opknapbeurt. De Van Toorens kopen het pand van de Erven Van Dijk. Opnieuw een verbouwing; er komt o.a. een etage op, als woonruimte voor het echtpaar.
In september 1996 verkopen de Van Toorens Het Wolvenbosch aan Metin Cirtiki die het anderhalf jaar zelf exploiteert.
In mei 1998 huren Eric Slingerling en Hans Versteegh Het Wolvenbosch van Citiki.
In april 2002 neemt Jaap van den Bosch Het Wolvenbosch als uitbater weer over.
De naam de Balije wordt genoemd tussen 1993 (in de Kampioen van de ANWB) en 2004 als Peter en Erika van de Meijde hun zaak uitbaten. Meerdere namen: eetcafé de Balije, en wat later: Biljart-Poolcafe de Balije.
de Balije in Wolfheze
In mei 2007 wordt Het Wolvenbosch verhuurd aan het echtpaar Daniël en Johanna Vinke.
 
In februari 2011 weer een nieuwe naam: Restaurant en Pannenkoekenhuis De Tijd als Fabian en Natscha van der Post het pand huren van Cirtiki.

de Tijd Wolfheze
Pension J. v.d. Glind, Duitsekampweg Wolfheze Van de Glind was ruim 40 jaar ook de tuinman van Het Schild.
Voormalige theeschenkerij A.W. de Groot, O. Kreelscheweg B.E. 25 Wolfheze.
genoemd in een advertentie in 1934

Pension „JEBA".Duitsekampweg Wolfheze
B. Essenstam
Pension J.P. Kleefman, Lawijckerhof, Wolfheze.

Pension Chr. Luttik, Lawijckerhof, Wolfheze

Pension D. P. Luyendijk, Lawijckerhof, Wolfheze

Pension van Nijland, Heelsumsweg, Wolfheze

Pension M. Vette, Parallelweg, Wolfheze.

Renkum
Pension Aux Quatre Saisons te Renkum van L.M.N. van de Kreeke.
Er is een advertentie in de Oosterbeekse Courant van 04-05-1912

Cafe, later lunchroom Beekhuizen. Dorpsstraat - Rijksweg Renkum.Tegenover hotel Campman en Tondano.
Afgebroken voor de aanleg van de N225 in 1973.

"Blijkbaar is het etablissement van Kints later overgenomen door W. Beekhuizen. In Het vrije volk van 1960 zien we een advertentie waarin pensionaccommodatie wordt geadverteerd door W. Beekhuizen. Het etablissement stond tegenover hotel Campman. Het is afgebroken voor de aanleg van de N225 in 1973. ‘Als het hotel vol was, dan was dit voor sommigen het reserve-adres. Ze konden daar ook alleen slapen en ontbijten ging bij Campman’, vertelt Marja Campman". Bron HGR publicatie over de cafés 2020.Cafe Beekhuizen Renkum
Cafe Beekhuizen is het witte gebouw, rechts op deze krantenfoto.
Beekhuizen Renkum
Eigenlijk dezelfde foto als hiernaast.
Renkum Dorpsstraat
Tweede pand links, de lunchroom van Beekhuizen, rechts vooraan villa Redichem en goed herkenbaar hotel Campman. Rond 1955.
Café koffiehuis W.P.H. Beenen Knipping
KvK van 1921 tot 1959
Voormalig café Bellevue. Bellevue 3 te Renkum. adres rond 1934 Bellevue 1.
Volgens de BAG is dit pand in 1921 in gebruik genomen.
Gebouwd door mw Buse, lees hier meer over bij Rijnzicht.

Het bedoelde pand, nu Bellevue 3. Daarna staat het bekend als café de Bellevue en tegenwoordig is het een Chinees restaurant. Volgens de BAG is 1922 het eerste belastingplichtige jaar. En dit zal dan wel weer niet kloppen. In dienstaar 1901 is er al een verbouwing van een bestaand pand. Op de kadastrale legger is te lezen: Teekenschool en later Atelier

In 1832 is er op de kavel C147 een bouwland van Lambertus van Roest. de smid. Later is dit perceel van A.W.J. Leeuwis, gehuwd met Hendrina van Roest.

Op 23-4-1867 is er ene Verkooping van goederen van de erven A. Bakker in de Herberg de Bellevue aan den weg naar de Keijenberg te Renkum.

Hermanus Donatz zien we in 1921 als eerste eigenaar van het nieuwe café. In 1929 als uitredend eigenaar van de Bellevue in Renkum. Twee jaar later komt hij te overlijden. De nieuwe eigenaar wordt J.W. Diepenveen (1899-1951) Diepenveen stopt er mee in 1934.

Bij de Kamer van Koophandel zien we de volgende inschrijvingen:
1934 -1952: Hendrik Jan Leeuwis
1960 - 1972: mw. M. Leeuwis - Beekhuizen
1972 - 1974: Albertus Willem Johannes (Hent) Leeuwis
1974 - 1976: Adrianus Rath
De genootschap A. Rath en zoon wordt in 1976 ontbonden en wordt voortgezet door A.J. Rath, van de Hartenseweg 11 te Renkum.
1976 - 1977: A.J. Rath
Door faillissement opgeheven per 29-12-1977
Cafe Leeuwis Renkum

Kamer van Koophandel: hotel café restaurant Bellevue; Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1934
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1934; Dossiernummer: 5114
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1947; Uitschrijfjaar: 1978; Dossier nummer: 16555.

Eigenlijk is het café nog steeds in gebruik en kun je er ook een pilsje krijgen: Chin Ind Rest.

Bierhuis te Renkum  "Na het gebruik van 8 k 9 fleschjes bier in een bierhuis te Renkum begon zekere A. v. d. L. aldaar te braken. Hij werd toen door den bierhuishouder uit het café verwijderd en buiten op een plaggenhoop nedergelegd. Toen hij ongeveer een kwartier later naar hem kwam kijken, was hij dood. De inmiddels ter plaatse ontboden geneesheer kon slechts de dood tengevolge van overmatig gebruik van bier of sterken drank constateeren". Uit de  Venloosche courant van 13-08-1904
Het voormalige bierhuis van Panman, Dorpsstraat Renkum. later het pand van de stalhouder Jan van Ee.
Bierhuis, Doprpstraat 63 te Renkum

Beekhuizen: Het volgende huis werd in 1864 bewoond door de heer Van Gijn, die steenovenbaas was bij De Haas. Bart Kerseboom, die bij Schenk de jood schilder was, woonde er in 1897. Hij was ook barbier en haarsnijder. W. van Roekel kocht het pand in 1911. Hij had daar een Bierhuis en vergunning. Nu in 1940 is het een herberg van de heer Posdijk.
Zie verder bij café Posdijk
Voormalig bierhuis en boerderij, of te wel de twee huizen onder een dak, aan de Achter 't Dorp, nummers B 64a en 65 te Renkum. In 1919 opgeheven en verkocht voor de heer Th.T. Jansen. Daarna geen bierhuis meer. Deze straat is de huidige Achterdorpstraat.
Bierhuis van Geurtsen.
Maastrichts bierhuis
Bierhuis Rustenhove. Waterweg 321 Renkum.

"Om me weer te bepalen bij het wegennet van ons dorp in mijn schooljaren zij vermeld, dat waar het zandpad dat later Brinkerweg werd naar rechts draaide, ter linkerzijde het bierhuis van Geurtsen stond. En langs die zeer landelijke herberg liep een hevig slingerend paadje (Meulenpaadie) dat, steeds flauw dalend door akkerland, naar het punt leidde waar de Molenweg, De Leeuwensteeg en de Groenendaalse Weg elkaar ontmoetten zodat daar welhaast een viersprong ontstond. "
uit Wes Beekhuizen; Groen was mijn dorp
Heb het idee dat we deze locatie tegenwoordig de Waterweg noemen.

Maria Margaretha Geurtsen (tante zus) werd op 13 augustus 1898 geboren te Renkum in de landelijke herberg "De Hucht", in die tijd bij de plaatselijke bevolking beter bekend als "Het Bierhuis van Geurtsen". Haar geboortehuis lag links in de bocht van de zandweg, die pas jaren later de naam "Brinkerweg" kreeg toegewezen. Het pand werd in 1967 gesloopt, omdat het moest plaatsmaken voor nieuwbouw.
uit HGR Echo's van 6 dorpen 7-4-2004


Het voormalige bierhuis van Hendrik Jerfaas Rustenhoven, aan de Waterweg in Renkum, verkocht in 1914. Bekend bij het Kadaster onder sectie C, no. 2151.
H.J. Rustenhove is geboren op 14 januari 1861 in Lienden. Beroep: bierhuis-houder. Hij is overleden op 19 april 1941

Geopend Waterweg 321 'Maastrichts Bierhuis'(voormalig café Rustenhoven) door dhr. G. Bakker. Uit de Oosterbeeksche courant van 13-06-1914
Bierhuis Van Os, op de hoek Schaapsdrift en de toenmalige Keijenbergseweg te Renkum. Het Bierhuis Van Os wordt genoemd in de kranten berichten over de moord op Jaantje Pulle.
Bierhuis van Rustenhoven, 2 adressen: Waterweg en Fluitersmaatscheweg 20 te Renkum.
Lees de Echo van zes dorpen van de HGR uit 2017
Idem: de Echo over de Renkumse cafés uit 2020
Het voormalige Pension Blauwe Palen, of Villa pension Bergereng. Tegenwoordig staat er een bankje op de hoek van de Schaapsdrift en de Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum. Tot 1973 stond hier een pension, laatstelijk bestierd door de familie A. Kerseboom en W. Kerseboom-van Os. Afgebroken in 1973. Het pension wordt al genoemd in 1910 in het boekje: Renkum en Heelsum in Oude ansichten, van Piet Richter uit 1975. In 1920 was dit pension verkocht door Woningbureau 'Gelria'. Daarvoor ook bekend als het Bierhuis van Van Os.
Blauwe Palen Renkum

Nog een naam: Pension Bergerhof (hoek Keijenbergseweg-Nieuwe Keijenbergseweg)
Pension Bergereng Blauwe Palen Renkum
In de buurt zijn eind 2004 de toegangspalen voor de Keijenberg zoals op deze foto weer opnieuw geplaatst op de Nieuwe Keijenbergseweg
Pension de Blauwe Spar, Dorpsstr. 169 Renkum.

Rond 1938 had mw Mevr. A. v. Dijk - vd. Heuvel er een pension. Het adres toen was: Rijksstraatweg 169, Renkum. Dat pension heeft bestaan tot eind september, begin oktober 1944, toen alle gasten, maar ook de bewoners moesten evacueren van de Duitse bezettingsmacht. Zie meer over de Blauwe Spar bij landgoederen en huizen.

Baluwe Spar Renkum
Blauwe Spar Renkum
Café Pension Lunchroom De Bokkendijk, Renkum Eigenaar of uitbater: W. Beekhuizen
Ingeschreven bij de KvK van 1952 tot 1962
Hotel Broer te Renkum In het adresboek van Renkum 1915-1925 vinden we de weduwe A.H. Broer met een hotel op het adres Dorpsstraat 044.
1649 - 1858
Voormalige herberg den Bok (Bock en Vergulde Bock), Bokkedijk, Dorpsstraat 192, Renkum.

Al sinds 1649 is sprake van een herberg De Bock in Renkum. De herberg staat dan vermeld op een kaart uit dat jaar. Naast de papiermolen de Bock lag aan de Renkumsebeek de Herberg ‘De Bock’, op het voormalige kloosterterrein dat bekend stond als de Kloosterweide. De herberg had een eigen brouwerij.

Den 3. vervorderden wij met de eigen chaize. van de Hr. Voet weder onse reis, langs den Doornwaert door Heelsom op Renckom in de herberg den Bok, alwaer een ontbeit namen. Van hier reden door Wageningen, de Greb op Rhenen, in welke stad 't middagmael hielden in de herberg de Koninck van Denemarcken bij de schepen Amberg.
Uit Reisjes door Gelderland en land van Kleef, 1720, Gelre LXVII, pagina 123 ev.

Uit de Leydse courant van 01-01-1742: "De Hoog Welgebore Vrouwe Douarlere van Lawick, Vrouvie van Corienbergh, is van meeninge op Vrydag den 19 January des namiddags ten twee uuren, in de Herberge den Bock tot Renkum, publik aan den meestbiedende te doen verkopen omtrent 270 zwaar staande Eiken boomen ...."

Uit de Rotterdamschen courant 05-06-1790: "De Erfgenamen van wylen den Hoog Welgeboren Gestrengen Heer Wilco Baron Van Schwartsenberg en Hohen Landsberg, in leven grietman over Wonseradeel &C, &C, &C., zullen op Maandag den 28 Juny 1790, des morgens ten Huize van den Kastelein J. F. Krepel, in den Vergulden Bok te Renkum, in verscheiden Masfen en Perceelen te doen inzetten ....."

In 1790 is er de Vergulden Bock met als herbergier J.F. Krepel. zie het bericht hierboven.  Krepel was de voorganger van Offenberg is. En Krepel werd in 1807 schoonvader van W. Offenberg. De dochter van Krepel huwde met W. Offenberg.

Jan Ferdinand Krepel wordt genoemd in Demoed; Groene zoom etc. op blz. 171 onderaan: "De bouwinge, genaamd het, Klooster, bestaande uit huis, hof, berg en terrein met de daarbij aanleggende weilanden, mitsgaders den ouden boomgaard, en de oostelijke helft van de Kloosterkamp, alles tezamen groot plm. 15 morgen (12 ha) wordt in datzelfde jaar verkocht aan J. F. Krepel, papiermaker op de molen bij de herberg den Bock".

Herberg den Bok

Uit de Arnhemsche courant van 19-06-1823: "Notaris Mr. H. B. Van Daalen, Notaris te Wageningen, zal als last hebbende van de Hoog Wel Geb Vrouwe, Douairière Baronnesse Van Golstein, öp Donderdag den zes en twintigsten Junij 1823, des middags om twaalf uren, in bet Logement de Vergulde Bok, te Renkum, publiek verkoopen: 110 Perceelen HEEL GRAS, staande op de Uiterwaarden, etc''...

Uit de Arnhemsche courant van 27-01-1824: "Op Dinsdag den 3 Februarij, des voordemiddag ten elf ure, zal door de Kerkmeester der Hervormde Gemeenten Renkum, onder approbatie van het Provinciaal Collegie van toezigt, op de administratie der Hervormde Kerken in Gelderland, in hef Logement de Bok, te Renkum, publiek worden aanbesteed: Het doen van eenige Reparatie en Vernieuwing aan kerk en Tooren, alsmede het Afbreken der Oude, en het Opbouwen eener Nieuwe Pastorie aldaar".

Uit de Arnhemsche courant van 21-06-1825: "Notaris Mr. H. B. Van Daalen, Notaris te Wageningen, zal namens Mevrouwe Baronnesse Van Golstein, op Donderdag den 30 Junij, des namiddags ten één uur, in het Logement van W. Offenberg, in den Vergulden Bok, te Renkum, aan den meest biedenden verkoopen: 110 Perceelen best Uiterwaards Heel Gras, staande op de Uiterwaarden onder Renkum en Doorwerth gelegen".

De eerste herberg is afgebroken en vervangen door de tweede herberg - brouwerij op dezelfde lokatie. Zie het schilderij hieronder:
brouwerij Renkum Clemens
Op dit schilderij van Clemens uit 1825 is de tweede herberg, brouwerij aan de rechterkant zichtbaar. Alles is intussen afgebroken, ook de kerk.

De heer Offenberg kocht in 1815 de herberg "de Bok". Offenberg liet omstreeks 1825 een nieuwe herberg aan de noordzijde van de straatweg bouwen. De naam was "de Vergulde Bock". Aan deze herberg was tevens een bierbrouwerij verbonden. Deze brouwerij werd in 1863 vervangen door een nieuwe brouwerij, welke enkele honderden meters oostwaarts stond. De oudere brouwerij werd rond 1875 gedeeltelijk gesloopt.

In 1825 liet Willem Offenberg weten dat hij zijn logement De Vergulde Bok bij de aanleg van de straatweg tussen Utrecht en Arnhem geheel nieuw heeft opgetimmerd en vergroot. Toen in 1844 de brouwerij door brand werd getroffen kon Offenberg zijn klanten geruststellen dat hij in staat was alle bestellingen van onderscheiden biersoorten te voldoen. Nog datzelfde jaar overleed hij. Zijn zoon F.J. Offenberg neemt het over.

Een paar jaar later: 1832
Dorspstraat Renkum
De herberg van Offenberg is goed te zien, tussen de 2 beken in. De brouwerij stond in 1832 ten noorden van de Dorpsstraat, later werd dat de Vergulde Bock.

Andere vermeldingen middels Delpher, niet compleet:
     Arnhemsche courant 14-06-1831: in het Logement den Vergulden Bok, te Renkum.
 Arnhemsche courant 20-05-1834: aan het Huis van den Heer Offenberg,in den Bok te Renkum.
 Arnhemsche courant 21-03-1837: in het Logement de Vergulde Bok te Renkum
     Opregte Haarlemsche Courant 06-02-1840: in het Logement de Vergulde Bok te Renkum
 Arnhemsche courant 15-08-1841: ten huize van W. Offenberg in het Logement de Vergulde Bok, te Renkum
 Opregte Haarlemsche Courant 12-05-1849: in het Logement de Bok, te Renkum

 Willem Offenberg kocht de oude 2de herberg met een omringend gebied van 30 hectare in 1815. Hij liet het oude gebouw slopen en liet rond 1825 een nieuwe herberg aan de noordkant van de postweg naar Wageningen, bouwen met de naam 'De Vergulde Bok'. Bij de nieuwe herberg kwam ook de bierbrouwerij De Bok

De Bock Renkum
Uit de Opregte Haarlemsche Courant van 28-01-1853

De bierbrouwerij de Bok, met Heerenhuis, Meesterknechtswoning en tuin te Renkum , in openbare veiling opgehouden zijnde, is met Vaatwerk en Voorraad uit de Hand te Koop. Informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris Hondius te Wageningen.

Waarschijnlijk geen succes, een nieuwe poging op 18 oktober en 1 november 1853 in hotel De Wereld in Wageningen. De inzet kwam toen op fl 8.000,=.

de Bok Renkum
uit het Alg-Handelsblad-30-12-1858.
 

In 1852 zijn F.J. Offenberg en zijn moeder B .T. Staring, de weduwe van Willem Offenberg, respectievelijk de bierbrouwer en logement houdster van de herberg de Bock.
e brouwerij werd vervolgens diverse keren te koop aangeboden tot in 1858.  H. Christiani is dan de volgende eigenaar. In december 1858 begint hij met de levering van Beijersch bier. Slechts enkele jaren later werd, naar verluid door "onkunde van den Brouwknecht" de brouwerij overgedaan aan Adolf Leijgraaff.

Uit de Arnhemsche courant van 02-11-1861 "Onser Vrouwen Dijcke", later naar de herberg „De Bock", die op de plaats van het latere Hotel Campman stond, „Bokkedijk" genoemd, is het deel van de Utrechtse weg, dat vanaf Hotel Campman tot aan de voet van de Wageningse berg het Renkumse broek van de uiterwaarden scheidt. Vgl. E, Demoed, a.w., blz. 29—30 en J. S. van Veen, Grensscheiding tusschen Wageningen en Renkum vóór 1539, in: Versl. en Meded. Gelre, 1915.  

herberg de Bock, Renkum
de herberg de Bock, ten tijde van Adolf Leijgraaf
Adolf Leijgraaf, Renkum
Adolf Leijgraaff
Onder de firma Offenberg en Leygraaff werden in 1887 ijskelders gebouwd, die tijdens de tweede Wereldoorlog nog als schuilkelder zijn gebruikt. De brouwerij was toen al lang gesloten. In 1892 werd de brouwerij het hoofd-agentschap voor de provincie Gelderland van de Phoenix-brouwerij uit Amersfoort.
In 1898 stond de bierbrouwerij voor afbraak te koop en de gebouwen zijn kort daarna gesloopt. De kelders van de brouwerij, gebouwd rond 1860, zijn echter nog aanwezig onder de gebouwen van de voormalige wasserij Peelen, die hier later gevestigd was.
In de oorlog hebben hier enige tijd onderduikers en ook Duitse soldaten gezeten.

Eigenaren
J.F. Krepel, genoemd in 1790
Willem Offenberg, genoemd in 1825 tot 1852
F.J. Offenberg en de weduwe Offenberg- Staring. 1852 tot 1853
H.H. Christiani van 1853 tot 1861
Adolf Johannes Leigraaff (1849 - 1894) vanaf 1861
1894 Al jaren niet meer in werking, verkocht voor hfl 1.020 aan van Zeumeren uit Tilburg. Het gaat bij deze opmerking alleen over de brouwerij.

Op de plek van de oude herberg “De Bock”, is in 1873 villa “Redichem” gebouwd welke onder andere bewoond werd door steenfabrikant Heinrich Gerhard Reymer en zijn echtgenote Arnolda Hermina van Wijck, dochter van de steenfabrikant Richardus van Wijck. Bij Wes Beekhuizen is te lezen dat Redichem reeds in 1863 gebouwd is door dhr Leygraaf.

kelders de Bock villa Meta
De bierkelders zoals die in 2018 nog aanwezig zijn.

De woning van de heer Leijgraaf, uit 1863 werd later de woning van de pastoor.

Lees ook Wikipedia.
Café Dorpsstraat A 098
Café koffiehuis W.P.H. Beenen Knipping, Renkum Kamer van Koophandel: koffiehuis café; Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1959; Opmerking: zie dossier 19496.
Voormalig café van den Born, Kerkstraat 30, Renkum.

Ooit begonnen op een veldje, waar feesten werden gehouden. In1869 verwerft het Renkum's Onze Lieve Vrouwe Gilde er een nieuw gildehuis met feestterrein aan de Kerkstraat. Volgens de BAG is 1878 het eerste jaar dat het in gebruik was als café, en het reeds bestaande gildehuis is dan vast verbouwd.

Gildehuis Renkum

In 1892 werd er het “Renkum’s Fanfare Corps” opgericht.

Uit Wes Beekhuizen; Groen was mijn dorp: p82. Ook de bewoner van het volgende huis heette van den Born maar hij was een forse baas die daar herbergierde in het voormalige Gildehuis. Evert van den Born had dit na een ingrijpende verbouwing in 1880 betrokken en sindsdien is het een bekende taveerne gebleven waar de burgerij bij gelegenheid gaarne toefde. Na 1900 is er nogmaals veel gerestaureerd aan dit grote pand. Achter het café werd een zaal gebouwd met een toneel en in de loop der jaren zijn daar vele drama's maar stellig nog meer blijspelen opgevoerd. Behalve kastelein was van den Born tevens boer en op zijn ruime achtererf stonden de daarvoor noodzakelijke stallen, schuren, kippenhokken en hooibergen terwijl links aan de Kerkweg een voortuin lag met daarachter een boomgaard, een moestuin en verdere akkers, reikend tot de achtertuintjes van de huisjes aan de Leeuwesteeg.
p167. In de dagen dat ik met buurman Sam die ritjes maakte bezat Renkum al een soort toneelvereniging die Nut en Genoegen heette. Van tijd tot tijd werden er stukken opgevoerd in de zaal van café van den Born aan de Kerkweg.
p273. Op de Kerkweg, in het voormalige Gildehuis, woonde Evert van den Born, die met zijn zoon Bertus, behalve het café, voornamelijk veehouderij bedreef, waarbij hun koeien veelal in de Betuwe graasden.

In de WWII werd de heer Donker voorzitter van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, afdeling Renkum. De leden oefenden op de schietbaan bij café Van den Bom. Natuurlijk ging het daarbij niet alleen om het oefenen maar ook om de gezelligheid en het borreltje.
 
Rond 1883 - 1919 was kastelein E. van den Born de uitbater van het koffiehuis. Rond 1903 zie je als omschrijving Café E. van den Born. E. van den Born komt te overlijden in 1919 en dan gaat het koffiehuis verder als café van de erven E. van den Born. In 1920 wordt de naam ingekort naar Café van den Born. Rond 1930 verschijnt Albertus van de Born als uitbater.  Albertus van den Born (1891-1956) kennen we naast café houder, ook als veehouder. In 1956 gaat de weduwe Mechelina van den Born - Hooyer (1922-1991), de zaak verder voortzetten. Mede eigenaresse is mw. A.J. Noordam - vd. Born (1920-2003) tot 1989. Als laatste eigenaar kennen we mw. J.T. v.d. Sluis - Noordam, de dochter van de laatste eigenaar. Zij beëindigt het bedrijf per 30-1-1996. Het pand staat daarna leeg (gekraakt in 2001) en is intussen behoorlijk vervallen.

Van den Born Renkum

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1996; Dossier nummer: 9001130.

S. van de Sluis was in 2001 de eigenaar van de bouwval. Zelf heb ik eind 1979 er eens een keer koffie gedronken, en daarna heb ik het er nooit meer druk gezien.
Voormalig pension mw. G. van den Born - Willemsen. Kerkstraat 54, Renkum Inschrijving K.v.K. 1 mei 1957
Voormalig kinderpension Bosch en Heide, oud adres Nieuweweg 3 te Renkum. Over de gehele Nieuweweg, dus ook Bosch en Heide heeft het Historisch Genootschap Redichem een uitgebreide publicatie geschreven. Die is te downloaden.
Voormalig café Burgerlust, Utrechtsestraatweg Renkum
in het ANWB blad De Kampioen van 2 sep 1898, staat het bericht van hiernaast.

Gelegen naast het pension "Kurhaus Renkum" (van dr Marx). Op de hoek van de toen nog doorgetrokken Theophile de Bokweg en de Utrechtseweg in Renkum. Tegenwoordig staat hier "Hoog Heelsum"
Burgerlust Renkum
Verdwenen Hotel Campman (I), Dorpstraat, Renkum.

Campman stond ten westen van de Middelste Beek. De Herberg de Bock stond oostenlijker, tussen de Middelste beek en de Molenbeek.

Oorspronkelijk bekend als de herberg van Van Veelen, rond 1815 in bezit van Willem Offenberg, de brouwer te Renkum en je hebt het dan over 1860 m² huis en erf. Dat geheel werd in 1854 door dhr. Henricus Campman als herberg met stalling en vergunning werd overgenomen.
Campman Renkum

Campman I, Dorpsstraat Renkum

Wageningsche Courant, 01/12/1881; p. 1/4: Als de stoomtram Ede - Wageningen geopend is, zal door de heer H. Campman, van Renkum een omnibusdienst tusschen die plaats en Wageningen worden ingericht.
Uit de Wageningsche Courant, 29/05/1884; p. 2/4: Door enige heeren zal in het logement van Campman een kegelbaan worden opgericht.
Er is een verbouwing, nieuwbouw rond 1905.

Campman Renkum
Hotel Campman geheel links en erachter is nog een schimp van huize Tondano te zien. Het poortje geheel rechts is van de in 1839 gebouwde R.K. kerk “Deo Sacrum”, afgebroken in 1923.

Henricus Campman werd opgevolgd door Frans Campman, zo vanaf 1900.

Een ansichtkaart waarbij Campman nog telefoon nummer 20 heeft
Campman Renkum
en het bijzondere onderschrift: Ik ben hier in dit hotel een potje bockbier aan het verknetteren.

Rond 1920 zien we de weduwe Campman - Roest als eigenaar.
Hendrikus Campman (1866 - 1946) , zoon van Hendrikus Campman en Margarita Roest, was pastoor van 1907 tot 1920 in de R.K. St Vitus parochie in Avereest (Dedemsvaart).
Voormalig Hotel Café Campman II. N225, Renkum
Dorpsstraat A5 (en 188) - Rijksweg 188 Renkum

Campman II is nieuwbouw van Campman I.

Renkum Hotel Campman
Renkum Campman
De ontvangsruimten aan de voorzijde, naast de parkeer gelegenheid zijn uit 1957. Op de foto hierboven is het nog niet te zien.


Renkum Campman
Exploitatie van een café-restaurantbedrijf annex slijterij en catering met alles wat ...
Zelf ben ik er wel eens gaan billarten. De treurwilg is een overblijfsel uit de tuin van de familie Reymer die voordien op villa Redichem woonde.
Campman Renkum
Hotel Campman is in 1986, na de aanleg van de Rijksweg 225, door Parenco opgekocht en is in 1987 verplaatst naar de Hartenseweg. De ingang naar de Bokkedijk is rond 1987 en 2019 aangepast en wordt nu gebruikt door vrachtwagens van de kartonfabriek Smurfit Kappa.
Restaurant Campman II
Hartenseweg 23, 6871 NB Renkum
gebouwd in 1989, herbouw na brand in 2011 - heden
Campman Renkum
Café het Centrum, destijd Dorpsstraat 26,Renkum en tegenover het toenmalige Postkantoor.
Zie ook Café A.H. Leeuwis. In 1943 aan de Dorpsstraat 26 te Renkum.
In de Oosterbeekse Courant van 12-3-1932 is te lezen dat M. Veenendaal e zijn café billart Het Centrum opent.
Voormalige bar Chicago, Kerkstraat, Renkum
Is een keer uitgebrand.
Voormalig pension Frisia, Achterdorpstraat, Renkum

Pension Frisia
Huize Frisia Renkum
Achterdorpsstraat Pension Frisia ca 1930 Collectie Erik van den Bovenkamp (Historisch Genootschap Redichem)
Voormalig café de Graaf, Renkum
gevonden dat het naast het oude Campman gelegen zou zijn !!
café restaurant de Groene Jager, Dorpsstraat 81 te Renkum.

Er was ook een verkoop patates frites . Van 1952 tot 1975. met KvK nummer 21075 met als eigenaar Lambertus Antonius Jan Gerard Corton. Zie ook Pool Centrum
Kamer van Koophandel: Bedrijfssoort: Inschrijfjaar: 1952; Uitschrijfjaar: 1975; Dossier nummer: 21075.
Café Lunchroom / "De Groene Jager" / L. A. J. G. Corton / Dorpstraat 83 - Tel. K 8373-219 / Renkum

Opvolger van café restaurant de Groene Jager, op hetzelfde adres, is:Café biljart Pool Royal , Dorpsstraat 81, Renkum
Café Harten, Hartenseweg 11, Renkum

"De naam Harten komen we op de huidige topografische kaart nog tegen. Het is de naam van een groep huizen die ten noorden van het bedrijventerrein aan de Oliemolenweg staan. Vroeger stond hier een café met dezelfde naam". Uit de publikatie van Neefjes: Harten: een "verdwenen" buurschap op de Veluwe bij Renkum
Kamer van koophandel: Inschrijfjaar: 1956; Uitschrijfjaar: 1975; Dossier nummer: 24403
Idem: Inschrijfjaar: 1976; Uitschrijfjaar: 1977; Dossier nummer: 41215.
Huize Harten, Hartenseweg, Renkum. Rond 1933 een dépendance van Hotel Nol in 't Bosch. Wordt in 1946 verkocht aan de tennisvereniging VGZ.
oudere naam: villa Honswijck
Voormalig pension L. van Heijningen, Dorpstraat 27a, Renkum.
Een advertentie in de  Arnhemsche courant; 12-07-1911: Gemeubileerde Kamers te huur met of zonder pension.
Voormalig café Herberts Renkum

Café J.H.W. Hermsen, Fluitersmaatscheweg B30, tegenwoordig Bram Streeflandweg 30, Renkum.

Kamer van Koophandel: J.H.W. Hermsen winkel in kruidenierswaren café; Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1926; Dossier nummer: 4803
Kamer van Koophandel: A.J. Hermsen levensmiddelenbrijf-café, verkoop tabaksartikelen; Inschrijfjaar: 1950; Uitschrijfjaar: 1978; Dossier nummer: 19444

Jacobus Hermanus Wilhelmus Hermsen. Later zien we de weduwe Bartha Hermsen - Roest.

Het cafe is van de fam van Swaaij/zwaaij geweest die het als eerste hadden. Daarna heeft zijn dochter Helena het samen met Archilles Clement Janssen gerund en is later verkocht aan Hermsen die meende ik uit Driel kwam, en toen deze er mee stopte is het naar het openlucht museum gegaan alwaar het een tijdje te zien was. Bron van de foto op facebook.
HB: dit klopt niet helemaal. Janssen kennen we ook van café Doornenkamp.
Trefpunt Renkum
Hermsen Renkum
Tot ongeveer 2019 heeft de inventaris van de kruidenierswinkel van Hermsen in het Openlucht Museum te Arnhem gestaan. Nu kun je er koffie drinken.

Het pand staat er nog steeds. Links de winkel, rechts het café. Tegenwoordig een woonfunctie.
Hermsen Renkum 
Smederij en café Jansen. Dorpsstraat 8 Renkum.

Hendrik Gijsbert Jansen (24-6-1866 - 9-7-1937) begint volgens de Kamer van Koophandel per 1900 een smederij annex café.
Naast Werrelman was het bierhuis, annex smederij. De ingang naar de mederij was aan de rechterkant en kon afgesloten worden met een sierlijk smeedijzeren hek.
Het café waarin ook een billart stond had op de gepleisterde muren enige schilderingen van van Beek uit Arnhem.
H.G. Jansen huwt in 1908 met Heintje van Amerongen. Dochter van Jacob en Trijneke Hendriks.

Opgeheven in 1930.
Uit Hoe groen is mijn dorp van Wes Beekhuizen. Pagina 67:
Met Jansen de smid viel moeilijk te praten want hij was stokdoof. Een misstap op een schip had hem, zo vertelde men in ons dorp, eens in de Rijn doen vallen en, na een moeilijke redding op het nippertje, bleek zijn gehoor zo goed als verdwenen. Die doofheid was een kolfje naar de hand van ons schoolbengels want als de smid aan de straat stond te kijken durfden wij te roepen: Jansen de smid, maak me de bibs eens wit! Het keurige woord bibs was toen overigens nog niet uitgevonden en dus gebruikten wij daarvoor een ander woord dat in mijn jeugd de Renkumers heel voor in de mond lag. W. G. Jansen, onze smid-herbergier, was getrouwd met een dochter van Heintje van Trijn uit Wageningen die daar, tegenover hotel de Wereld, een wijd en zijd vermaard herbergje beheerde. Men zong vroeger zowel in Wageningen als Renkum het liedje: 0, Heintje van Trijn, Wat zijn je glaasjes klein, Wat zijn je dochters lijn, Alleen van de centen van mijn. In hoeverre dit coupletje de feiten weergaf wil ik in het midden laten maar in alle geval was een der fijne dochters van Trijn's Heintje de vrouw geworden van Jansen de smid in Renkum en als deze in de smidse de hamer zwaaide fungeerde zijn echtgenote als herbergierster en de aanleg hiertoe was haar om zo te zeggen met de moedermelk ingegeven.
Café van Lent, Hartenseweg 13 (net naast de Oliemolenbeek), Renkum

Als in 1898 de Hartense molen wordt afgebroken. Aan de zuidzijde van de Hartenseweg verschijnt de fabriek van Sanders, later Beuker, later van Gelder, later de Parenco variaties. Als al dat personeel de fabiek verlaat komen ze langs het café van van Lent.
Als midden 1946 de tennisvereniging VGZ Huize Harten van Nol in’t Bosch overneemt, is dat hele gedeelte aan de zuidkant van de Hartenseweg in bezit van VGZ, met uitzondering van Café en Stalhouderij van Lent, gelegen net ten westen van de Oliemolenbeek. De heer van Lent was niet genegen zijn grondgebied aan VGZ over te doen, maar na vele strubbelingen en onder druk van de Gemeente Renkum ging hij met een ruil accoord en wel een nieuw Café en huis met stalling voor enkele vrachtwagens aan de Noordkant van de Hartenseweg, het adres was destijds Hartenseweg 13, Renkum
Café A.H. Leeuwis, Dorpsstraat 26 (of 28 of 2) Renkum

12-9-1940: gehuwd: A. H. Leeuwis, Renkum en A. C. Meijer, Wageningen. In 1941 wordt dochter Hendrina geboren. In 1943 wordt Johanna Cornelia geboren. In 1944 wordt Aleida Cornelia geboren.
Op nr. 28 zat het café van A.H. Leeuwis of te wel Bart Leeuwis, die daar de scepter zwaaide. In dat café werd éénmaal per jaar en wel op 5 oktober door opa van der Schouw met zijn 3 zonen de verjaardagsborrel genuttigd. In dat pand werd later de apotheek "Renkum" gevestigd! UIt de blogspot van Gerard van der Schouw
Pension Leijgraaf. In 1905 wordt het pension - herenhuis met achterhuis, schuurtje, tuin en boomgaard aan de Rijksstraatweg (naast R.K.Kerk) groot 22 are 30 centiare kad. Sectie D no. 647, 650 en 548 geveld
Voormalig hotel café restaurant pension P.F. Kints, Dorpsstraat 155, later 197 te Renkum.
1921 - 1933

P.F. Kints vestigde zich in Renkum vanuit Oldenzaal, zo meldt de Arnhemsche courant op 11-11-1921. Wat en waar, blijft vooralasnog onbekend. Het zou kunnen dat Hotel Pension Kints vanaf dan al bestaat, want in 1927 zien we een verbouwing:

"Opdracht. Namens zijn principaal werd door architect Jos. v.d. Made alhier, de verbouwing van het hotel pension ~Kints” te Renkum, opgedragen aan den heer H. L. Verinijs, aannemer te Breda"  Uit het  Dagblad van Noord-Brabant, dd. 06-04-1927

In de Arnhems Courant van 10-111933 lezen we dat F. P. Kints, café- en pensionhouder te Renkum. failliet is gegaan. Tot curator is benoemd Mr. J. H. Arnold te Arnhem

In 1933 en 34 geveild door notaris Sluis uit Wageningen. Bij het restaurant hoorden ook 2 woonhuizen (nr 197a en 199)
Het plaatje van een schitterende accommodatie in de verkoopadvertentie is niet volgens de werkelijkheid. De krant gebruikte eenzelfde plaatje voor alle verkoopadvertenties van hotels, pensions, e.d.
Kints woonde zelf in het woonhuis op de Dorpstraat 197 A.

"Handelsregister. Ambtshalve doorgehaalde inschrijvingen:  P. F. Kints, Renkum, Dorpsstraat 197, pension, lunchroom, café, restaurant", Uit de  Arnhemsche courant van 21-12-1936.

De familie Kints vertrekt naar Haarlem, zo meldt het bevolkingsbericht in de Arnhemsche courant op 14-11-1938.

Het zou kunnen dat Wes Beekhuizen hier later gaat wonen, want ook hij heeft een poosje Dorpsstraat 197 gebruikt.
Wageningsche Courant, 31/03/1934

Petrus Francis Kints huwde te Renkum 27-4-1911 met Theodora Wendelina Kop Jansen. Hij is marechaussee te Oldenzaal. Er zijn allerlei artikelen over hem te vinden in de krant. In 1914 wordt hij door de burgemeester benoemd tot agent van politie, marechaussee alhier. [Oldenzaal]
In 1915 krijgen zij een pleegkind Cecilia Poell die vanuit Den haag bij hen komt wonen. Beroep P.F. Kints agent van politie.
Arnhemse courant 11-11-1921 gemeente Renkum ingekomen P.F. Kints uit Oldenzaal. Volgens gegevens KvK start pension 1-11-1921 te Renkum Dorpsstraat 155 later 197.
1-8-1921 Overijssels dagblad: De agent van politie P.F Kints alhier heeft als zodanig tegen 1 augustus eervol ontslag aangevraagd.
14-11-1938 Arnhemse Courant: P.F Kints naar Haarlem.
Hij begint daar wederom een pension. Zie het Haarlems adresboek anno 1942 tot in ieder geval 1960. Johan van Vlietstraat 88 later 86.
Wanneer P.F. Kints overlijdt op 4-4-1965 is hij weduwnaar en woont dan in zijn geboorte dorp Hontenisse te Zeeland.
Met dank aan Lies van den Broek
Voormalig hotel pension Kleen Quadenoord, Utrechtseweg 109, Renkum.
Daarvoor kennen we dit pand als villa Avondrust. In 1937 wordt Avondrust verkocht aan Willem Middendorp. Deze liet 'Avondrust' verbouwen tot een familiehotel - pension onder de nieuwe naam 'Kleen Quadenoord' De heer J.W.L. Brandts werd hotel-pension-houder. J.L.W. Brandts gaat failliet in 1938.

Brandts Renkum

Brandts Renkum
Voormalig Hotel-Café-Rest. het Landhuis, Renkum, eigenaar in 1933 C. Trier.
Pension Landzicht, Kerkstraat 36 in Renkum werd voor de WWII geleid door mevrouw Aaltje Ho(o)gendam-Janssen

Café A.H. Leeuwis. In 1943 aan de Dorpsstraat 26 te Renkum zie ook Café het Centrum, destijds Dorpsstraat 26
Luzona, Dorpstraat 57, Renkum

In 2015 begint hier de lunchroom zonder naam. Later werd dat Mieters en Luzona. Al in 2019, net na een behoorlijke verbouwing werd de stekker uit de lunchroom getrokken.

Renkumers kennen het pand waar Snoecks textiel heeft gezeten. En Sinterklaas had een vaste plek op het balkon, na de intocht. En daarna kwam Mieters, tot 2014. Het stond in 2012 al te koop.

Mieters Renkum
Café pension Madjoe, Molenweg 2 te Renkum

Voor 1929 is er op deze locatie al een café. We zien dan dat B. Ottenga [caféhouder] naar Oosterbeek op op 23-3-1929 vertrekt naar Café-Billard Rest. Monopole, Weverstraat 18 Oosterbeek.
Op 8-3-1929 komt de familie Huckfeldt vanuit Lochem naar Renkum volgens melding in Arnhemse Courant. En daarna verschijnt er een advertentie in Het Volk: 8-6-1929 Café Madjoe: Joh. Huckfeldt.
Er was vast wat aan de hand, want op 15-6-1929 heeft Johann Wilhelm Paul Huckfeldt suïcide gepleegd. En gaat zijn weduwe Hendrika Willemina van den Brink café Madjoe voortzetten.
Madjoe betekend "aanvallen" in het Maleis.
Dan komt Frans van Wijk volgens de KvK op 1-6-1930 in het café. Advertentie Het volk 9-8-1930: F. van Wijk, café Madjoe. Hij runt dan ruim 30 jaar het café en stopt op 3-2-1961.
Daarna zie we op 14-12-1960 bij de KvK mevr. Matje van den Heuvel-Roost verschijnen als eigenaar. De naam van Madjoe veranderd in café van den Heuvel. Mw Roost is de echtgenote van Wouter van den Heuvel. Op 6 januari 1964 geeft ze de zaak over aan:
Johannes van Diepen. Hij runt het café van 2-10-1963 tot 5-12-1988.


Madjoe Renkum

Madjoe Renkum

advertentie in 1929 uit de krant

Andere namen: Café Madjoe -> Ons moeder -> Marqant-> de Heeren van Baer ->
Café Bender > Gran Bistro De Heren van Baer

fam vd Heuvel Renkum
De familie van de Heuvel rond 1962Later, andere namen: Markant en de Heeren van Baer.
Baer Renkum

Sinds 2018 Eetcafé Bender.
Voormalig Pension Masuanko, Bennekomseweg 21, Heelsum.
Masuanko Heelsum
Café Mentink, Dorpsstraat, Renkum

Bij Burgsteyn, Bomen over Renkum, dl I, pag.217, lezen we: "Daarna kwam een Café, dat was van Menting en later van Albert Teunissen. Dit was een vrij groot huis, bestaande uit drie woningen. Het middelste gedeelte heeft geruime tijd als bierhuis dienst gedaan. Het gebouw komt voor op verschillende ansichtkaarten van deze omgeving".
Mentink Renkum
Voormalige Herberg het Molentje, Dorpsstraat, Renkum.

Het Molentje stond rond 1649 aan de Dorpsstraat te Renkum. De postkoets stopte hier om post af te geven en mee te nemen. In HisGis is te zie dat men de heer Peter Roeselaar noemt als eigenaar. Dat moet echter Hoenselaar zijn. Rond 1870 werd de herberg verbouwd en kwamen er twee winkeltjes. Die zijn later weer afgebroken.

De kavel D85 waar de herberg stond is in 1832 van Peter Roeselaar, landbouwer te Renkum,
650 m² huis en erf. (HisGis)

Demoed, pagina 216: "De verpachting van het gras, de hekken en het haar der wilgen vond
tot 1805 jaarlijks plaats in de herberg „de Swaen", later ook het oude Zwaantje" genoemd. Deze stond op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat, ongeveer waar nu het pand van Hoefsloot is. Na 1805, althans tot 1812 geschiedde dit bij Willem van Deelen, „casteleyn in het Molentje". Waar deze herberg stond is mij niet bekend".

Nog uit te zoeken: Over "Het Molentje" en "De reizende man". De Renkumse horeca  van thonderd jaar geleden. Uit de "oude doos". Veluwe Post 5-7-1974.

Renkum Dorpsstraat
De herberg het Molentje, stond rond 1649 aan de Dorpsstraat te Renkum. Rond 1870 werd de herberg verbouwd en kwamen er twee winkeltjes. Die zijn weer afgebroken. De twee winkeltjes zie je op de foto.
eetcafé restaurant Montaza, Kerkstraat 96, Renkum.

Opent in 2001

Montaza Renkum
De Nachtgaal van Lisse te Renkum

Vermoedelijk woont de eigenaar van de Nchtegaal van Lisse in Renkum en is het hotel café restaurant elders gevestigd. Dat je de Nachtegaal van Lisse in Renkum kunt vinden is een van de nadelen van de digitalering.
Nachtegaal van Lisse Renkum
Café Nooteboom, later café 't Trefpunt, ter hoogte van de boerderij Bakkershaag, Fluitersmaatscheweg, tegenwoordig Bram Streeflandweg, Renkum.

Uitbaters en of eigenaren: Josias van Biest, Schuurman, Willem Beekhuizen en Bouwman. Willem Beekhuizen.verkocht het rond 1963 aan familie Bouwman als café. Familie Bouwman verhuisde enkele jaren later naar Elspeet waar ze café de Posthoorn overnamen.

Trefpunt Renkum

Beekhuizen Renkum
Van links naar rechts: xx, boerderij Bakkershaag en het café. Helemaal rechts op de foto en nog net te zien; café Hermsen.
De foto hieronder laat het Trefpunt zien, rechts van het midden, klein, wit met zadeldak. De foto is gemaakt door Harry Smid in 1968. De fotograaf stond op het kruispunt Van Ingenweg en Theophile de Bockweg. Het woonhuis aan de Van Ingenweg 71, geheel rechts op de foto, is in 2020 nog niks veranderd. Daar zat jaren geleden nog slager Gerritsen en daarnaheeft de Dierenbescherming er een poosje gezeten. In 1968 was de Meester van Damweg er nog  niet. Een jaar later worden de bouwfondswoningen op de van Ingenweg gebouwd en die komen gereed in 1970.

Trefpunt Renkum

Voormalig pension K. Peereboom, Kerkstraat te Renkum, rond 1921.
Restaurant Oude Post, Dorpsstraat 9, Renkum
Begonnen in december 2011. In het voormalige postkantoor.

Oude Post
restaurant Oude Post
Pool Royal, café billart, Dorpsstraat 81 Renkum

Opvolger van café restaurant de Groene Jager, op hetzelfde adres.

Pool Royal Renkum

Alvorens een een billiart centrum te worden was het pand ook bekend als café restaurant de Groene Jager, aan de Dorpsstraat 81 te Renkum. Van 1952 tot 1973. met KvK nummer 21075 met als eigenaar Lambertus Antonius Jan Gerard Corton.

Kamer van Koophandel: Bedrijfssoort: Café met daarbij een poolcentrum; Inschrijfjaar: 1992; Uitschrijfjaar: 1994; Dossier nummer: 9076257

UITZOEKEN Er was ook een Poolcentrum aan de Kerkstraat in Renkum
Poolcentrum Renkum

Poolcetrum Renkum
Voormalig pension Pereboom, destijds Kerkstraat 46 Renkum

Pereboom Renkum

Pensionhouder (gokje vanaf 1900 tot 1925) was Jan Pereboom. Het pension is intussen gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een ander pand .

In 1898 was G. Bakker kennelijk de eigenaar van Renkum D 903 (voorheen 694) Kerkstraat 46

Jan Pereboom overleed in 1907, slechts 39 jaar oud en de weduwe Schreuder zette het pension voort. In 1917 gaat zoonlief Dirk Frederik Jan, geb. te Renkum 25 mei 1898 in Delft studeren en zijn moeder zet het pension nog voort. Tot in de jaren tot 1914 verschijnt er regelmatig in de Telegraaf een oproep om te genieten in  het Renkumse pension. Daarna komt er kennelijk de klad in. Het pension wordt verkocht in 1926 en daarna gaat het helemaal mis:

"In den afgeloopen nacht omstreeks 12 uur brak brand uit in het voorheen zeer bekende pension „Pereboom" te Renkum, waar een 3-tal gezinnen zijn gehuisvest. In minder dan geen tijd stond de bovenverdieping in lichte laaie. Het echtpaar V. O. kon het huis niet meer op de gewone wij ze verlaten, daar de vlammen de trap reeds hadden bereikt. Zij slaagden erin om zich langs een schuin dak in de goot te laten glijden en op deze wijize zich in veiligheid te brengen. De brandweer van Renkum werkte met 2 stralen en werd geassisteerd door de brandweer van Oosterbeek. Zij kon echter niet verhinderen dat de twee bovenverdiepingen totaal uitbrandden. Oorzaak van den brand is onbekend. Huis en inboedel zijn verzekerd." Uit de  Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 20-06-1929

De weduwe Pereboom-Schreuder verhuisd vanuit NOI in november 1929 weer terug naar het oude adres waar ze op 76 jarige leeftijd komt te overlijden in 1933.

Op de huidige locatie Kerkstraat 46 staat een nieuw pand, gebouwd na de brand. En is verder naar achteren geplaatst. Ruimte voor een oprit. Volgens de BAG is dit pand gereed gekomen in 1896 !!
Pension Pereboom Renkum
Deze foto is ook gebruikt in het boek: Renkum en Heelsum in oude ansichten van P. Richter.

De twee huizen links en rechts staan er in 2020 nog precies zo.

Veldwerkkaart kadaster 1930
De Veldwerkaart uit 1930 (dienstjaar 1931) laat de afmeting van de huidige voortuin zien, dan 11,30 meter
Cafe Posdijk, Logement en café. Dorpsstraat 63 te Renkum.
Adres in 1925 Dorpsstraat 45

In 1917 vestigd zich Dirk Postdijk in de Dorpsstraat met café Posdijk.

Café Restaurant / "Posdijk" / Dorpstraat 63 / Telefoon 08373-472 / Renkum

In 1927 is er een kamer verhuurd aan Th.A. Corton die dat jaar naar Ede verhuisd.

Na zijn overlijden in 1956, wordt het café voortgezet door mw. Marie Posdijk - van Harberen.

In 1957 wordt de zaak voortgezet door Wilhelm van der Weide, geboren in Duitsland.

In 1959 wordt de handelsnaam gewijzigd in hotel café restauarant Posdijk.

In 1967 wordt het café overgenomen door dhr. Eduard Reiniers Antoon Oelbers en mw. Anne Marie Oelbers - Smeets. Men woonde ook op de zaak: Dorspstraat 63.

In 1971 wordt het café voortgezet door dhr. Rudi Frits de Rooi. In 1975 weer een andere eigenaar: dhr A. Krabbendam. De naam is nog steeds ongewijzigd: café Posdijk.

Kamer van Koophandel: Logement en café; Inschrijfjaar: 1942; Uitschrijfjaar: 1996; Dossier nummer: 9013552.

Café de Schuur, Achterdorpstraat 36 Renkum.
We kennen een eerste vestiging van de Schuur uit 1977. In 1981 is café de Schuur een voorzetting van café Posdijk. Door Corton - Ab Krabbedam - Johanna Gerarda Krabbendam - Wessels. Ze woont zelf op de Dorpsstraat 109 te Renkum. Eigenaar of vergunninghouder is Ab Krabbedam. De Schuur wordt opgeheven per 31-12-1981.

In 1995 gaat de VOF. de Schuur over naar P.J. Ausma van de Molenweg 2 te Renkum. Hij begint op de Achterdorpstraat 36 het café Pleasure. Dat café wordt weer opgeheven in 1996.

café Postdijk Renkum
Café Posdijk is geheel rechts. Meer naar het  midden de firma Pouk. Tegenwoordig vinden we op deze plek Het Kruidvat.

Met dank aan Lies van den Broek.
Voormalige herberg de Prins, Dorpsstraat, Renkum
"De Prins" met de daar ten noorden van gelegen percelen de nrs. 120 en 121 (Zie: Aaltenhof enz.) waren eens in bezit bij Cornelis de Beet getrouwd met Tryneken Comelissen. Anthony Muis, getrouwd met Willemke de Beet erft de akkers en de herberg. In 1698 woont de weduwe van Cornelis nog in de herberg, in 1716 is dat haar zoon Hendrick de Beet.
Voormalig hotel De Reizende Man, Dorpsstraat Renkum.
Waar stond dit hotel. Volgens Wes Beekhuizen op de oude lokatie van Lok, op het Dorpsplein, nu een kringloopwinkel. Volgens Demoed waren de markt-vergaderingen van 1851-'88 bij Theod. van de Water in „de Reizende Man"  op de Dorpsstraat, waar in zijn tijd drogisterij van Dongen was, tegenwoordig de Etos. Heb het vermoeden dat Wes Beekhuizen zijn lokatie verwisseld met hotel Verwaaijen, want dat stond op het Dorpsplein.
Reizende Man Renkum
achter de dorpspomp, het hotel de Reizenden man, en goed zichtbaar de doorloop van de postkoetsschuur, die kon er door heen rijden.
Het hotel  was een hotel met alure. Het hotel werd gebouwd in 1810 in opdracht van de heer Jan van de Water. Volgens Wes Beekhuizen werd de naam de Water ook wel als Toewater genoemd.
De familie Van de Water was welgesteld en hadden in het doprp meerdere bezittingen.
Hotel de Reizende Man was een royaal pand met een verdieping die, behalve enige kamers voor logeergasten, ook nog een vrij bovenhuis omvatte. En er was een stalhouderij aan verbonden. Het hotel was tevens het posthuis van Renkum, en hiertoe was aan het hotel een postschuur gebouwd, met aan beide zijden brede deuren. Op deze wijze kon de postkoets er gemakkelijk in en uit rijden. Ook de stalhouderij was hierbij van groot belang, want, indien noodzakelijk, kon men gemakkelijk van paarden wisselen. Duidelijk is op de foto deze postschuur te zien. we zien rechts op de foto, eerst één van de vier dorpspompen, dan "de Reizende Man", en daarachter, als het ware op de Dorpsstraat gebouwd, de postschuur. Van groot belang in die dagen was, dat in het hotel ook een kamer aanwezig was, dat als
een dependance voor het gemeentebestuur fungeerde. In Oosterbeek werd pas in 1866 een gemeentehuis ingebruik genomen, en voor die tijd vergaderden de bestuurders op diverse plaatsen in de gemeente. Burgemeester mr. J. de Beijer, burgemeester van de gemeente Renkum van 1851 tot 1866, woonde in Renkum, aan de westzijde van de Dorpsstraat, en hield vrijwel iedere dag zitting in "de Reizende Man". Kom daar nu maar eens om! Veelal bleef burgemeester de Beijer tussen de middag zijn maaltijd in het hotel nuttigen, en die maaltijd bestond dan steevast uit broodjes met ham. En tijdens zijn maaltijden had hij er heel vaak genoegen in, om de op de straat vertoevende kinderen mee te laten delen met zijn lekkere hapjes.
Dan was het hotel nog een opstal rijk, en wel een arrestantenhok, dat tegen de paardenstallen was aangebouwd, want een politiebureau waren we in die dagen ook nog niet rijk. Toen de Oostertram in 1855 voor het eerst door de Dorpstraat reed, werd het hotel tevens een vaste stopplaats voor de tram. Rond de eeuwwisseling was de exploitatie van het hotel niet meer rendabel. Het geheel werd verkocht, en de familie Van de Water verhuisde naar Velp. Het hele pand is gekocht door F. van Scherrenburg, en die heeft veel verbouwd. Het merendeel van het gebouw werd omgevormd tot woonruimte, en van de oorspronkelijke bestemming bleef slechts een eenvoudig café over. Na de verbouwing heeft Herbers uit Wageningen er nog een tijd gewoond. Daarna nog Hoevenberg.
Gedurende de oorlog (1914-1918) stond het grootste gedeelte van de behuizing leeg, en een groot aantal Belgische vluchtelingen heeft toen een voorlopig onderdak gevonden in het oude hotel.
En daarna woonde Noppen er. Op de plaats van de schuur werden in 1922 twee woningen gebouwd voor schoenmaker Emmen en voor Runderkamp.

Nog uit te zoeken: Over "Het Molentje" en "De reizende man". De Renkumse horeca  van thonderd jaar geleden. Uit de "oude doos". Veluwe Post 5-7-1974.
Voormalig hotel Remmerde aan de Dorpsstraat 27 te Renkum. Het hotel bestond al voordat Remmerde het pachtte (van de Water). De naam was toen hotel Renkum.

Dit strookt echter niet geheel met deze tekst van Tinie Wijnstekers uit 2005:
"Naast dit pand lag (in 1889) een groot stuk bouwland. Mevr. Le Maitre heeft hier een grote villa laten bouwen voor Van Remmerde. Daar was ook een vergunning. ('Hotel Remmerde') In 1940 woont daar Van Beukering met tapijten".

In 1898 is er al het logement van Theodorus van de Water, op de kadastrale sectie D415, huis en erf (logement en stalling) en D599 (het woonhuis)

De heer W. Remmerde was tussen 1908-33 ook eigenaar c.q. pachter van hotel pension Belvedère op de Wageningse berg. Volgens de BAG in het pand in Renkum 1913 voor het eerst gebruikt.
Het koffiehuis van de heer A. Remmerde aan de Dorpsstraat te Renkum wordt al genoemd in 1903. A. Remmerde was in 1900 gehuwd met A. Evers. In 1908 wordt de naam koffiehuis niet meer gebruikt en wordt het een hotel. Remmerde pacht het pand van Th v.d. Water uit Renkum.
Remmerde Renkum
Het Hotel Remmerde had aan de Dorpsstraatzijde een vrij breed en hoog gelegen terras, waar men een vrij uitzicht had over de uiterwaarden naar de Rijn.
Remmerde Renkum
Maar zoals het al meerdere malen is opgemerkt, door de toenemende druk van de industrie in het dorp, nam de belangstelling van de vakantiegangers met gelijke tred af. En zo moest dan ook Hotel Remmerde in 1916 zijn deuren sluiten. Remmerde werd ook wel hotel Renkum genoemd.
In 1927 gaat de weduwe Remmerde al of niet met pension de twee kamers aan de voorzijde met balkon verhuren.
In de week van 2 september 1935 verhuisd L.J.H. Delsink, gehuwd met W.M. Kamphuis en zijn gezin van de Deurningerstraat 51 te Enschede naar de Dorpsstraat te Renkum.
Delsink Renkum en Enschede
Sindsdien kun je schoenen kopen bij Delsink
Voormalig hotel Renkum, te Renkum.

Nieuws van den Dag; 20-8-1900: Te huur een Hotel - Stalhouderij, uitspanning en doorrijstal. Erven Th van de Water uit Renkum.

In 1906 verkoopt J.D.v.d. Meulen drie kamer-ameublementen, bestaande uit bedden, stoelen, wastafels, enz. Dezelfde heer Herberts wordt als café Herberts al genoemd op een veiling in 1900.

Onduidelijk is of dit hetzelfde hotel is als hotel Renkum, later Remmerde.

Hotel Renkum geopend.  Zie de Oosterbeekse Courant van 4-8-1906
Renkum hotel
Café Roelofs, in de volksmond de Strondpot, Dorpsstraat 146, Renkum
In 1952 is er een hernummering en wordt het huisnummer 142.

Deze oudste foto van een cafe is geleend bij de St. Heemkunde in de gemeente Renkum:
Dorpsstraat Renkum
Op deze pagina staat al café de Strontpot beschreven: "Het rijtje van 5 huizen oostelijk van “De Strondpot”, met waterdraagster die van de rechts achtergelegen dorpspomp komt. Geheel links, door het geopende tuinhek zichtbaar, “het leeuwtje van Buren”. De ansicht zal uit de jaren rond 1910 zijn. Of twe wel het al voor de oorlog bekende café is vrijwel ongeschonden de oorlog doorgekomen.

Reinierts Wilhelmus Marie Roelofs schrijft zich in bij de Kvk op 17 dec 1947. Het bedrijf wordt door RWM Roelofs opgeheven per 20 november 1966.
De gemeente Renkum koopt in september 1966 het café-woonhuis van R. Roelofs om het te slopen. Tegenwoordig kun je er de Leeuwenstraat in rijden, naar de Wilgenpas.

Tegenover het café stond een boerderijtje van Peelen met op het erf mesthopen. Na flinke regenbuien zou de stront naar de overkant dus naar het café zijn gestroomd. De cafégasten klaagden allen over de strontlucht, vandaar de naam De Strontpot.Roelofs Strontpot Renkum
Een tekening van Hen Karsch. Een schuur van het boerderijtje van Peelen is links afgebeeld. In de tkenening is te lezen dat hier de heer Toon Scheffer is afgebeeld en het een situatie uit 1889 betreft.

Roelofs en Rozenburg Renkum
Op de foto staan groenteboer Hent Jacobs, bijnaam Hent de Hoan, voor café Roelofs links en de groentehandel rechts. De villa Rozenhage is daarnaast rechts nog zichtbaar. Later werd dat garage Timmer en tegenwoordig is dat garage Delsink. Ga onderaan de Leeuwenstraat staan en kijk naar de garage. Villa Rozenburg staat er in 2020 nog steeds. Er is alleen wat voor gebouwd. Een verschil met de tekening en de vooroorlogse ansicht is dat de twee dakkapellen hier wat groter zijn.
Hent de Haon de bijnaam was van groentenboer Hent Jacobsen


Rijnzicht Dorpstraat 50 Renkum, destijds (rond 1900) B14 te Renkum
Dhr. Buse bouwt in 1882 een groot herenhuis met de naam Rijnzicht.

In 1908 gaat Johannes Alexander Kroese gepensioneerd Oost Indisch ambtenaar (resident) Rijnzicht kopen er komt opnieuw een aanbouw (perceel 894). Daarna zijn er nog aanbouwen in 1912 en in 1913. Rijnzicht krijgt een andere naam: “Digoel Sawa”. Dhr. Kroeze woonde er van 1908 tot 1922. De kavel liep door tot aan de Heelsummerbeek in de uiterwaarden. Na het vertrek van de fam. Kroeze stond het herenhuis geruime tijd leeg. Maar tenslotte werd het oin 1925 aangekocht door dhr. Jacobus Wissenburg uit Renkum. Wissenburg had een kruidenierswinkel in de Fluitersmaat.

Een volgende eigenaar is in 1930 mw. Bernardina Johanna Theodora Reij en Bernhard Hendrikus Steinmeijer, hotelhouder. Opnieuw wordt er weer verbouwd. De naam “Rijnzicht” komt weer op de gevel en door de uitbater de heer Steynmeyer uit Ede, verandere de garage, het voormalige koetshuis, in een feestzaal. 1926 o.a. op zondagmiddag dansles gegeven.
1931 advertentie in de krant. Zo floreerde het hotel in die eerste jaren, tot er een brand uitbrak die veel schade veroorzaakte. Na herstel ging het hotel al spoedig over in handen van nieuwe eigenaars. In 1932 koopt Elbartus Marinus te Veldhuis Rijnzicht. Na 1933 ook Albert Jansse Jr., bloemist uit Lochem. Rijnzicht wordt verder verpacht.
Maar hoe zij ook hun best deden om het hotel rendabel te maken, het lukte niet al te best. Tot overmaat van ramp brak er weer brand uit en toen hielden de nieuwe eigenaars het wel voor gezien. In 1937 in het bezit kwam van de heer Frederik Christiaan van Rijswijk uit Veenendaal. Rijnzicht blijft verpacht: Telefoonboek 1935: Exploitant. A. Jonasse en E. M. te Veldhuis.

Een uitgebreid verhaal over Rijnzicht staat hier op een eigen pagina.
In 1951 wordt er een kavel verkocht zodat er 24.58 are overblijft en wordt er weer verbouwd tot hotel Rijnzicht.
In 1955 was er weer een brand in het hotel alles was weg. In februari 1956 ging de nieuwbouw weer open. In 1961 verkocht van Rijswijk zijn hotel aan de heer van Elshout uit Amsterdam, die het beheer van het hotel aan zijn zoon opdroeg. Maar het, misschien wel te luxe hotel, bleek niet rendabel te maken. In 1966 werd het gekocht door de firma Thiemessen uit Wageningen, die het verbouwde en er een verzorgingstehuis voor bejaarden in vestigde. In plaats van Rijnzicht werd Rijnhof de nieuwe naam.

Hotel Restaurant Café Bar / Rijnhof / Renkum / bij Arnhem / Holland / TEL. (08373) 21 41*

De firma Thiemessen besloot in 1988 “Huize Rijnhof” zou worden gesloten. Veel commotie. In 1989 kwam het bericht dat “Rijnhof” werd overgenomen door de Stichting “Oranje Nassau’s Oord”. In 1999 kwam er nieuwbouw en is het een onderdeel van de Zinzia Zorggroep.
Rijnzicht Renkum
Een verhaal over Rijnzicht geschreven door Hendrikus van Roest, bewerkt door Cees Burgsteijn en Heemkunde staat hier.
Voormalige herberg de Rijnvaart, Dorpsstraat 64 (oud nummer), Renkum
Ook het adres Veerstraat 5 werd soms gebruikt voor dit adres

Aan de rechterkant, aan de Dorpsstraat op de hoek van de Veerweg, de herberg 'De Rijnvaart' van kastelein W.A. Polman tevens scheepsbevrachter. W.A Potman was in 1885 al scheepsbevrachter te Renkum, maar zal ergens ruimte gehuurd hebbben. In 1891 koopt hij de Dorpsstraat 64. Het pand was voordien van Johan Andreas Schönthaler, de slager. In 1908 wordt alles op een veiling verkocht aan kastelein - koffiehuishouder W.A Potman uit Arnhem. Of het café echt gelopen heeft is niet duidelijk, want Potman gaat failliet en verhuisd meerdere keren. In 1911 wordt het cafe verkocht aan Jan van Ee. Van Ee was stalhouder uit Otterlo en zijn voorouders runden al eeuwenlang “De Waldhoorn” wat een logement met vergunning was te Otterlo. Jan van Ee overleed in 1938 op 65 jarige leeftijd en Gerritje overleed in 1939 en in 1941 wordt het geheel verkocht aan Albertus van den Born en Mechelina Hooijer, de eigenaren van Café van den Born aan de Kerkstraat. Of Van Ee ook zelf het café uitbaatte is ook onduidelijk want in een adresboek van 1915 vinden we H.A. Pluim als zet-kastelein.
Bij de KvK zie je een inschrijving van een café van de heer Leeuwis aan de Veerstraat 5 in 1935.
Het pand heeft veel oorlogsschade en na de oorlog, gaat de Renkumsche aardappel-Groenten en Fruithal van B. Wessels er verder, als noodwinkel.
Wessels Dorpsstraat Renkum
Op de foto zijn de voordeur en de 2 ramen hetzelfde als op de foto hiernaast, een oorlog heeft het dak er af gehaald.
De firma Zents kon voor nood na de oorlog intrekken intrekken bij Snoek op het Dorpsplein en in 1961 begint Zents op de huidige lokatie, tegenwoordig Dorpsstraat 60 te Renkum.

In 1924 vertrekt de schippersbeurs naar de Dorpsstraat 2 in Renkum
Herberg Rijnvaart Renkum
Wat is er nu op het raamn van Rijnvaart te lezen: “De Rijnvaart W.A. Potman Scheepsbevrachter”
De herberg Rijnvaart staat geheel rechts. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Veerweg. Tegenoordig Kleding winkel Zents. Het pand op de Dorpstraat 62, iets meer naar het midden van de foto dus, was de leesbibliotheek en boekhandel “Lectura” van F.W van der Wal. Deze had de zaak overgenomen in maart 1941 van E.A. Manasse.

Meer informatie: Lees het uitgebreidde artikel van Lies van den Broek in de "Echo van zes dorpen" van het Historisch Genootschap Redichem van 2020, nummer 1.
Café J. Riggeling, Renkum
Uitzoeken: er is een J. Riggeling met een café op de Utrechtse Straat 26 in Oosterbeek volgens het Nieuw Arnhems  adresboek 1925.
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1931; Opmerking: zie dossier 8373
Café Schippersbeurs, Dorpsstraat 2 Renkum
Café van Wamel

Herberg de Rijnvaart was tot 1924 de schippersbeurs, op de hoek van de Veerstraat en de Dorpsstraat. De kortste weg van dorp naar de haven. Dat verdween. zie aldaar.

Het Café op Dorpsstraat 2 was van Bart Geurtsen en daarna van Bart Leeuwis, de broer van Hen Leeuwis ( de eigenaar van café De Bellevue) HB: Geen idee of dit klopt.

In 1924 begint J.P.G. van Wamel op de Dorpstraat 2 een café annex scheepsbevrachter.
J.P.G. van Wamel  woonde zelf op de Kerkstraat 21 te Renkum.

In 1938 werd de schippersbeurs tevens een verzekeringsagent. De onderneming is per 1 juli 1967 opgeheven.

J.P.G van Wamel had voordien een winkel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen op de Achterdorpstraat 9. Die winkel is per 1 mei 1920 opgeheven.
Wat is een schippersbeurs: "Was er op dat moment geen vracht dan gingen de schippers via de Melkdam naar de "schippersbeurs" van Jan v. Wamel om in te schrijven voor een of andere nieuwe vracht". bron. En naast beurs was het ook een café.

In de Echo van zes dorpen van de HGR van juni 2005 schreef Gerard van der Schouw over de periode 1936 - 1944: “We vervolgen onze rondwandeling door de Dorpsstraat van Renkum bij Café van Wamel, Dorpsstraat nummer 2. Daar ging ’s zaterdags na werktijd vanaf de "Jufferswaard" en 's zondags na de hoogmis menigeen een hartversterkertje halen”

In de na oorlogse wederopbouw woningen die nu aan het begin van de Dorpsstraat staan was op nummer 2 eers een schippersbeurs geweest, later de Galerie de Wilgenpas. De gallerie was meerdere jaren actief. Wat ik zo kan vinden is 1976 tot minstens 1988. In die gallerie is nooit een café geweest. 
Café Staal, (oorpronkelijke naam café de Linde, naar de lei-linden die voor het café stonden) hoek Hogenkampseweg en Bennekomseweg, tegenwoordig een benzinepomp.
Oud adres Hoegenkamspseweg 182 - 184. Café Staal is afgebroken in 1972.

Zie het boek: Ik weet nog hoe het vroeger was uit 2019

Bij de KvK vinden we de volgende inschrijvingen:
Vanaf 1930 met nummer 20829: Gerardus Wilhelmus Ketting  Ook nr 30780.
    1962 met nummer 20829: Gerrit Staal, later wed. G. Staal - Homan
maar ook in 1962 met nummer 20829: Wilhelum Theodorus Schouten.

Café / "De Linde" / W. Schouten / Hogenkampseweg 182, Tel. (08373) 2151 / Renkum


Gerrit Staal, later wed. G. Staal - Homan
Eigenaresse uitgetreden, bedrijf overgenomen en voortgezet W.T. Schouten miv 8-9-1962
Wilhelum Theodorus Schouten
Cafe staal Renkum
Sociëteits en Koffiehuishouders Affaire, Dorpsstraat, Renkum
"Hendrikus Alexander van Ingen was nummer acht van de negen kinderen, waar het gezin Van Ingen mee was gezegend. Zijn vader was beroepsjager en begon op latere leeftijd in de Dorpsstraat te Renkum een z.g. Sociëteits en Koffiehuishouders Affaire. Zo werd althans in een deftige bewoording deze behuizing genoemd, toen ze in het jaar 1868 onder de hamer kwam. Dit café stond op de plaats waar nu de Beyerstraat aansluit op de Dorpsstraat. Oude Renkumers zullen zich hier op deze plaats nog wel de slijterij van Hurkmans herinneren". Bron  St. Heemkunde jaargang 6 nr 4 1992.
De schilder W.A. van Ingen, geb. 16 Juni 1846. Zoon van Jan Otto van Ingen: "Mijn vader had een café met boerderij zoo als dit in vele Geldersche dorpen nog bestaat. Als jongen hielp ik in 't café en verzorgde de koeien etc".
Herberg de Swaen. Dorpsstraat, Dorpsplein Renkum

Herberg de Swaen lag aan de oostzijde van het huidige Dorpsplein. De herberg lag tussen de Dorpsstraat en de Achterdorpsstraat. Zeg de huidige adressen Dorpsstraat 43 van bakkerij Brood en Co tot en met de Smulhoek aan de Achterdorpsstraat 10.

De Swaen was een herberg, die al op een kaart uit 1656 staat aangegeven. Enkele data waarbij De Swaen wordt genoemd:

1675 Gerrit Hendrix is "werdt ijn de Swaen" bij het proces, waar ook Jacob Jans als onderschout wordt genoemd.

1682 Hendrick Jansen X Margriet Hermens (Weduwe van Jan Was) is herbergier in De Swaen. Zijn knecht was Aelbert Hermsen. (RAV 380 Gerichts Signaten.). Hendrick huurde 'De Swaen' en nam een hypotheek op zijn huis om de pachtpenningen te kunnen voldoen aan de eigenaren, de kinderen van H.J.van de Clingenberg.

1682 Hendrick Croll koopt De Swaen. Toch vraagt in 1688 Joh.v.d. Water (momber kinderen Clingenberg) nog verlaging verpondingsgeld, in verband met verkoop van een hofsteetje van 2 molder, dat er vroeger bij hoorde. (Wordt hier "de negen schepel" bedoeld?)

1713 Joh.v. Bleeck pacht De Swaen. Kennelijk was Johan toen herbergier.

1717 Na 1715 heeft Joh. Michiel Bock De Swaen al gekocht, want in dit jaar 1717 verkoopt hij e.e.a. weer.

"Alsoo men geholden is getuygenysch der waricht te geven prijnsepaal doer toe versacht sijnde soo adysteren en getuyghen wij anders, op het versoeck van Gerrit Otten: Jacob
Jans oudt ongever 34 jaer synde mede ten huyse van Mr. Gerrit Hendrix werdt yn De Swaen we! duydelïjck gehordt te hebben als dat Johan betgardt Gerrit Otten heft gedaen 100 schapen op de moste waer uyt de voornoemde Gerrit Otten heeft gekocht vijfentwyntig oeyschapen ijder gut ten 20 st. het stuck"  bron HGR Echo's van 6 dorpen 2005

1741 Dit jaar heeft De Swaen een nieuwe bewoner; Anthony Jacobs (van Steenbeek). Deze woonde er in 1755 nog.

1832 Anthony Muis is nu eigenaar. De Swaen zal toen al niet meer in de originele staat geweest zijn. Op de kaart van 1656 staat het huis op een andere plek en is er een flinke schuur bij!

bron HGR Echo's van 6 dorpen 2005

Herberg de Swaen Renkum
Verdwenen Hotel Verwaaijen, Dorpstraat 66 te Renkum.

De BAG geeft voor de vervangende panden die ver na de oorlog zijn gebouwd Dorpstraat 64 en 66 het jaartal 1919 aan, kennelijk een foutje! Het stond destijds naast bakkerij Mekking. Om enige klandizie te trekken was de wachtkamer voor de Ooster Stoomtram in het Hotel ondergebracht. Hotel Verwaaijen komt al in 1869 in de krant: Op Zaterdag 9 dier maand 's middags 12 ure bij Verwaaijen, te Renkum; een boomverkooping. (uit Opregte Haarlemsche Courant, 01-01-1869)
Johannes Verwaaijen koopt in 1878 een oud pand en laat dat afbreken. Het hotel is een relatief groot met twee verdiepingen. Aan de achterkant, op de Veerstraat komt een koets- en rijtuig-stalling.
"1902 UIT DE HAND TE KOOP: Hotel met café en restaurant Verwaaijen, stalhouderij, heeren-sociëteit Dorpsstraat/Veerweg  c.q. Utrechtsestraatweg/Veerstraat". Bron: De Tijd, Datum 02-02-1902
Later werd het hotel verkocht aan aan de heer Van Kooten, die de naam Verwaayen aanhield. Met de komst van de Ooster-Stoomtram werd stalling gebruikt voor het vrachtgoed. Uit de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1933: eigenaar A. Klaassen. Uit 1936: Hotel Verwaaijen verkocht. Naar wij vernemen is door de firma Albert Heyn aangekocht het te dezer plaatse staande hotel Verwaaijen. (Arnhemsche courant, 26-10-1936)
In 1944 zijn alle panden aan dit stuk van de Dorpsstraat zwaar en onherstelbaar beschadigd. Reden om het gehele dorpsplein te reconstrueren. Hotel Verwaaijen is niet terug gekomen.

Johannes Verwaaijen (1843 - ) was in 1868 gehuwd Grada Zwartjes (Swartjes) en we vinden hem als logementhouder, kastelijn te Renkum in 1871 en 1878. Het echtpaar woont in 1868 al in Renkum. In 1882 is zijn echtgenote overleden. Johannes huwt in 1900 met Maria Geertruide Hurkmans.

Chronologisch de eigenaren van het hotel: Johannes Verwaaijen, kastelein, Johannes Verwaaijen, hotelhouder en stalhouder, Maria Geertruida Verwaaijen-Hurkmans, hotelhoudster, Antonie van Kooten, hotelhouder, Gemeente Renkum, Albertus Hendrikus Broer, zonder beroep, Hendrikus Mekking, bakker, Jan van Ouwerkerk, hotelhouder uit Rotterdam, Arnoldus Klaassen, koffiehuishouder te Oosterbeek. en in 1949 de Gemeente Renkum die het onteigent ten bate van nieuwbouw.
Hotel Verwaayen Renkum
De fotograaf staat op het Dorpsplein rond 1903 en kijkt naar het westen. Het publiek staat bij Verwaayen te wachten op de tram.

In 1925 verkoopt notaris de Meester voor de weduwe mw de Broer het voormalige hotel Verwaaijen.

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1924; Opmerking: zie dossier 4770; Dossier nummer: 807

Hotel „voorheen Verwaaijen", Renkum, Dorpstraat 66. V. J. van Ouwerkerk, Renkum, wordt genoemd in de Arnhemsche courant van 11-02-1933.

Verkoop woonhuis (voorheen café) met schuur, stalling voor koeien en varkens Veerstraat 5 Eigenaar S. Leeuwis. In de Oosterbeeksche courant van 09-03-1935
Café F. de Vries, Renkum. Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1953; Dossier nummer: 3815.
Voormalig hotel en Stalhouderij het Wapen van Renkum in 1912 in eigendom bij P. Noppen die op deze locatie aan de Dorpsstraat tevens een een handel in Waalsteen heeft.
(Wageningsche Courant, 19/06/1912; p. 2)

Voormalige uitspanning T. Van de Water in Renkum, al in 1885 genoemd omdat daar vier keer per uur de Ooster-Stoomtram een halte aan doet.
Voormalig pension Wilhelmina. Kerkweg Renkum wordt in 1923 verkocht door de erven van  de oude eigenaar Juliana Krezschmar.
Voormalig pension 't Witte Hoes, in 1943 Utrechtsestraatweg 90 Renkum
Café Het Zwaantje, Dorpstraat  15 + 17, tegenwoordig 15. te Renkum.
Nog een adres Dorpsstraat B 009 (adresboek 1915 - 1925
In de BAG wordt het grotere linkerpand gedateerd op 1947.
Amstel Renkum
Deze foto lijkt zo uit de jaren 1900 - 1910. De tekst is duidelijk: Café de Amstel.
In 1908 kennen we al Antonius Johannes Willebrordus Corton als bierbottelaar, in 1910 vestigd hij zich ook als barbier en in 1951 als kapper. Nog uitzoeken of de volgende Corton hier familie van is.

Het café L.A.A. Corton, Dorpsstraat 17 te Renkum, wordt genoemd in advertenties rond 1934.
Lambertus Arnoldus Corton 17-5-1888 - 15-4-1958, vestigd zich per 1 mei 1921 op de Dorpstraat 17 als caféhouder en bierbottelaar. In het Renkums adresboek 1915-1925 wordt genoemd L.A. Corton op de Dorpsstraat 009. Zijn buurman is de directeur van het postkantoor AWL Bruinings op het adres Dorpsstraat 007. Een bewijs dat we het over delzelfde locatie hebben. De bierbottelarij wordt waarschijnlijk overgedragen in 1938. Lambertus is de zoon van de fam. Corton - Wessels. Een zoon van Lambertus: Wim kennen we later van Het Zwarte Paard in Heelsum. Een dochter Helena wordt hierna weer genoemd. In 1940 woont Lambertus nog op het adres van het café.
Zwaantje Renkum
v.d.e.n. = voor dag en nacht, zo'n omschrijving zie je tegenwoordig gelukkig niet meer. Het gebruikte adres is op nummer 17.
Na Corton wordt Café het Zwaantje overgenomen door schoonzoon Peet van Wijk.
In 1949 wordt het café uitgebreid met een logeermogelijkheid en wordt de nieuwe naam Café Logement het Zwaantje. Dit bedrijf is per 11-9-1951 overgedragen aan P.M. Gijsbers van Wijk en Helena Sophia Corton, de dochter van Lambertus Corton. Bij het overlijden van haar vader wordt Helena de verguniinghoudster. in juli 1958. Ingevolge de inwerkingtreding van de Drank- en Horeca wet per 1-1-1969, komt de vergunning en de inschrijving te vervallen.
Bij de KvK zien we met ischrijfnummer 19614 een inschrijving van H.A. Corton van 1950 tot 1972. oms is het moeilijk eigenaar, vergunninghouder en uitbater afzonderlijk te herkennen.

In 1967 verschijnt deze advertentie in het Algemeen Handelsblad.: huisnummer 15.
Zwaantje 1967
In advertenties worden soms twee huisnummers gebruikt: 17 voor het grote pand en 15 voor de aanbouw. Volgens de BAG is nr 17 gebouwd in 1913.

De eigenaar P.M. Gijsbers van WIjk is uitgetreden en het café wordt voortgezet door Maria van Holten - Brekelmans. Maria is weer familie van Brekelmans uit Wolfheze.

In 1968 gaat deze zaak failliet en wordt beeindigd per 1-1-1974. Zie het dossier bij de KvK. met nummer 19614.
Renkum Zwaantje in 1945
opname D van Dijken uit Heelsum in 1945. Je ziet het redelijke aangedane café van Corton, op de Dorpspstraat 15 dat nog apart naast nummer 17 (geheel links) staat. Op de volgende foto is er één gebouw van gemaakt.
Café Restaurant / "`t Zwaantje" / P. M. Gijsbers-van Wijk / Dorpsstraat 15 / Telefoon K 8373-437 / Renkum

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1950; Uitschrijfjaar: 197; Dossier nummer: 19614

H.S. Gijsbers, Van Wijk, Corton, caféhouder en bierbottelaar. (In een zin bij de KvK)

Renkum Zwaantje
kijk eens naar de foto met oorlogsschade uit 1945. Het Zwaantje is naar het westen opgeschoven. Stond het vroeger vrijwel naast het voormalige postkantoor. Nu is er een stukje braak.

Chinees Indisch Restaurant / Fook-Wah / Dorpsstraat 15. Renkum

voormalig cafe Zwaantje Renkum
Later bekend als Chinees restaurant Mijn Vriend. Tegewoordig kun je er Japans eten.

Met dank aan Lies van den Broek.
Pension F.C. van der Zijden. Dorpstraat A 059, Renkum
Staat vermeld in het adresboek 1915 - 1925.
Uitzoeken:

Café J. van Diepen, Renkum; Inschrijfjaar: 1947; Uitschrijfjaar: 1988; Opmerking: 16572; Dossier nummer: 16572

A.G. v.d.  Concordia hotel café restaurant; Renkum. K.v.K. Inschrijfjaar: 1921. Uitschrijfjaar: 1955; Opmerking: zie dossier 21498; Dossier nummer: 1504

Hotelhouder A. van Kooten, Dorpsstraat A86 Renkum

De weduwe A.H. Broer, Hotel, Dorpsstraat B 044 rond 1925
Café H.S. Gijsbers van Wijk Corton café houder en bierbottelaar. Renkum.
Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1969; Opmerking: zie dossier 19614; Dossier nummer: 2653

 C.J. van Zwaaij, Kruidenierszaak en café, Renkum. Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1924; Dossier nummer: 637

Bistro, restaurant Het Gelders huis, Renkum; Inschrijfjaar: 1996; Uitschrijfjaar: 1998

Sing Fa, chinees-indisch restaurant; Inschrijfjaar: 1972; Uitschrijfjaar: 1983

Pension A. Groot Hulze, Dorpsstraat 143, rond 1925.
Heelsum
Voormalig hotel pension Bergzicht
Huize Bergzicht was oorspronkelijk een onderdeel van het landgoed Bergzicht uit 1860. Zie hiet over meer bij landgoederen. In 1914 staat het huis leeg en Villa Bergzicht, groot 80 A, 05 ca., a/d tram en straatweg, is te Huur of te Koop. Ruim en geriefelijk Huis met Gas- en Waterleiding en W. C. beneden en boven; groote Veranda, en groote Tuin vóór en rondom het Huis. Te bevragen ten Kantore van Notaris E.D. de Meester, te Heteren. En bij den Heer J. Rothuizen, Bouwkundige te Heelsum. (Het nieuws van den dag, 24-02-1914).
In 1924 is er een familie-pension Bergzicht, gelegen aan de Utrechtsestraat 19 te Heelsum.
In 1942 is er een nieuwe inschrijving in het Handelsregister: Hotel Rest. Bergzicht, Heelsum, Utrechtsestraatweg 37. Handelsnaam thans: Hotel- Rest. Bergzicht
De Villa Bergzicht is na de oorlog in 1949 weer opgeknapt met gelden voor herstel en wederopbouw. Bergzicht heeft meerdere fucties gehad: woning, pension, rusthuis, hotel. In 1942 wordt het een hotel-restaurant. Een van de directrices was mw. Jantje den Hartog. In 1973 is Bergzicht, destijds nog gelegen aan de Utrechtseweg 37, Heelsum, gesloopt. Samen met het ernaast gelegen Casa Rusticana (op nr 35). Tegenwoordig staan er twee appartementsgebouwen. Als pension en rusthuis heeft dit oorspronkelijk uit 1860 stammende herenhuis nog bestaan tot 1974, toen het werd afgebroken. In 1943 was W.H. Jansen eigenaar van hotel pension Bergzicht aan de Utrechtseweg 37 te Heelsum.
Bergzicht Heelsum


Bergzicht Heelsum

Kamer van Koophandel: logement restaurant Bergzicht, Inschrijfjaar: 1921; Uitschrijfjaar: 1947
Voormalig pension J. van de Born, Kastanjelaan 23 A, Heelsum advertentie uit 1923
Voormalig Pension Casa Cara, nu Utrechtseweg 126 Heelsum.

"Notaris Karseboom te Oosterbeek zal op Donderdag 20 Juni 1907, des namiddag's ten één ure precies, ten verzoeke van den HoogEd.Gestr. Heer C. P. Van Vliet, ten zijnen woonhuize Villa „ Casa Cara ', aan den Utr. straatweg, te Heelsum, om cont ant geld, publiek verkoopen: zijnen geheelen inboedel". Bron:  Arnhemsche courant van 08-06-1907. Hier wordt dan bedoeld Chr. P. J. van Vliet, de gepensioneerde generaal-majoor der infanterie. Hij is rond 1901 reeds gescheiden van mw. A.H. Eilbach.

Casa Cara Heelsum
Deze en verglijkbare advertenties verschenen van 1913 tot 1936 in verschillende nationale dagbladen. Soms vergezeld met een opmerking bij het adres: Postkantoor Renkum
Casa Cara Renkum
Voormalig pension Casa Rusticana, Utrechtseweg 35, op de hoek met de Ottoweg, Heelsum. Ook bekend als pension Koel. Oorspronkelijk een pand, gebouwd rond 1897. Pension "Casa Rusticana", werd begin 1900 bewoond door boekhandelaar W. Veenendaal.
 In 1922 is uitbater de weduwe W, Veenendaal. Het grote huis heeft daarna jarenlang onderdak verleend aan cuisinier P. Koel en zijn gezin. Na 1945 bleef het nog pension onder leiding van de famille M.C. Scharwachter. Voor de afbraak in 1974 was het enige jaren een verpleeghuis.
Casa Rusticana
In 1923 is W.P. van de Berge de uitbater.

Heelsum De Koel - Rusticana
Onduidelijk: Dhr P Koel is de cuisinier. Is dat dezelfde Koel die we ook kennen van pension Grindhorst

"Neeltje de Boer, geboren te Grootebroek op 12 september 1873. In Lekkerkerk werd zij hoofd van de Oisterwijkse Schoolvereeniging in de periode 1913-1931. Het bestuur van de OSV was in 1931 niet meer tevreden over haar activiteiten. Ze zat ziek thuis met psychische problemen. Op advies van de Pensioenraad nam ze op 29 september 1931 ontslag. Op 10 november 1931 vertrok ze naar pension Casa Rusticana in Heelsum". Bron
Pension Dennenheuvel, Graaf Ottoweg, tegenwoordig 7 en 9, Heelsum. In de BAG is als bouwjaar 1960 te zien. Dat zal dan het jaar zijn dat het pand gesplitst is in de huidige 2 panden.
Dennenoord Heelsum
Pension "Rusthuis „Dennenoord" Utrechtseweg B 99 -- Heelsum. Opname van rust- en hulpbehoevenden, zenuwpatiënten, of beginnend longlijden. Boechrijke omgeving. Deskundige verpleging. Condities: Kamers vanaf f 5.— per dag, kinderen vanaf f 2.50 per dag. Inlichtingen: Dr. G. H. O. van Maanen, Oosterbeek. Ook zeer geschikt voor rustige pensiongasten".
Uit  Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant van 22-04-1927

Café de Doornenkamp, Doornekamseweg 1 te Heelsum.

In de BAG is te zien dat dit pand voor het eerst in 1926 in gebruik is genomen.
De kadastrale kavel C2182, was bouwland en wordt door ene Barend Ferwerda verkocht aan aan Anna Cornelia Adrina van Peursem en Gradus Kuiper, de metselaar. Ferwerda woonde er zelf naast, op de Theophile de Bockweg, maar dat was wel weer in Renkum.

Uit de KvK:
Van 1943 tot 1951, opgeheven in 1952, met inschrijfnummer 13644: Achillis Clement Janssen.
We kennen nog een andere eigenaar: dhr Leeuwis.

Hier heeft tussen 1969-1970 dhr. Dingeman van der Graaf gewoond; een bekend kunstenaar, aquarellist, tekenaar, tekenleraar. Hij is geboren 12-6-1911 te Roosendaal en overleden in Renkum op 11-10-1980.
Café Doornenkamp Heelsum
Huize en hotel Doorwerth, Heelsum (niet meer als zodanig bestaand). Een uitgebreid verhaal. Huize Doorwerth
Cafetaria "Elands" / Utrechtsestraatweg 70 / Telefoon K 8373-781 / Heelsum
Hotel Pension Grindhorst. Eigenaren in 1943: 0. en L. Riebeck, Utrechtsche straatweg 21, Heelsum.

Een oudere naam pension De Koel.

Grindhorst Heelsum

In de oorlogsperiode is pension de Koel - Grindhorst gebruikt door joden uit andere gemeenten en onderduikers.
Grindhorst Heelsum

De bekenste onderduiker is de Duitser Erich Salomons. Hij woonde in het zomerhuis.
Heelsum Grindhorst

Grindhorst Heelsum
Tegenwoordig is de Grindhorst in eigendom van Vivare die er appartementen en kamers verhuurd.
In 1898 vestigd dhr. dr. H.W. Marx het hotel en kurhaus Heelsum in de voormalige villa Goulet of de voormalig Huize Gelria, Utrechtseweg, hoek met de Theophile de Bockweg, Renkum. De Th. de Bockweg liep toen nog door tot aan de Utrechtsestraat. De oudere villa was rond 1890 gebouwd door dhr. Hoed. Dr. Marx laat er een sanatorium en badruimte bij bouwen, door de aannemer Joh. Mentink in oktober 1898. Voor een bedrag van Hfl. 17.340,-. Men kon onder meer kiezen uit Russische stoombaden en Romeins-Ierse baden. Volgens de verhalen heeft het kurhaus nooit gefloreerd. Er is een faillissement en nog een doorstart. Helaas, in 1915 werd het verkocht aan dr. Lingbeek uit Arnhem om als herstellingsoord te worden ingericht.
"Het pension bleek eigendom te zijn van een groote Amsterdamsche bank, en bestemd als vacantieoord voor haar employe's; de hoogeren mochten 't eerst veertien dagen kiezen, dan de gehuwden, die met hun vacantie nemen afhankelijk waren van de schoolgaande kinderen, dan de ongehuwden in voor- en naseizoen, tot eind October toe, en reeds in Maart aanvangend. Zoo was het vrijwel 't heele jaar door open. Van November tot en met Maart werd het grootste deel van het personeel ontslagen. Een klein gedeelte bleef voor de schoonmaak en allerlei werkzaamheden, die er den korten tijd dat er geen gasten waren, te doen bleven". Uit: G.J. Peelen; De ongerepte uitzet, 1934. Pagina 87, dit gedeelte gaat over de periode 1918 - 1923.
In 1934 is dhr. G. Heukelom er directeur. Andere namen voor dit gebouw: Sanatorium, Sanatorium Lingbeek, Kurhaus Bad Heelsum. In 1944 werd het gebouw grotendeels verwoest. In 1949 werden de restanten gesloopt. In 1969 wordt er een grote flat gebouwd dat in 1970 open gaat als de verzorgingsflat Hoog Heelsum. Vanaf 2006 gaat Mooiland Vitalis meerdere koopappartementen van Hoog Heelsum weer omzetten naar huurappartementen. De Serviceflat Hoog Heelsum staat er nu nog steeds.
De Oosterbeeksche Courant van 2 januari 1904 bericht "dat het Kurhaus Bad Heelsum een hoogst belangrijke uitbreiding heeft ondergaan, door het landgoed 'Voortstreven' er door aankoop aan toe te voegen. Ook de aangrenzende villa van Generaal van Vliet is gehuurd om ingericht te worden voor de verpleging van lijders tegen verminderd tarief". (Met de villa van de Generaal werd Casa Cara, nu Utrechtseweg 126, bedoeld, vroeger ook deel uitmakend van Voortstreven). Ook was Dr. Marx korte tijd samen met Jacob Portielje eigenaar van ongeveer 2 hectare van het grondgebied van 'Avondrust'.
Enige tijd later lijkt er een ommekeer te komen. In de Oosterbeeksche Courant van 16 september 1905 werd de verkoop van de "thans in volle exploitatie zijnde geneeskundige badinrichting Kurhaus 'Bad Heelsum" aangekondigd, op 21 september 1905 in het Sociëteitsgebouw naast het Tramstation te Heelsum door notaris E.D. de Meester.
Kurhaus Heelsum
In 1910 is K.J.J. Tiddens de eigenaar.
Verdwenen Huis, Hotel Hoog Doorwerth, Utrechtseweg. 2 Heelsum. Oud adres: Utrechtschenweg 412, Doorwerth. Later Utrechtseweg 454, Doorwerth.

Het Hotel Hoog Doorwerth, ook wel villa Kievitsdel genoemd, stond op het landgoed Kievitsdel van zo'n 15 Ha. Heelsum. Let op: Huize of villa Kievitsdel wordt ook gebruikt voor het Kievitsdel dat we nu kennen als restaurant.
Huize Kievitsdel is gebouwd rond 1911 - 12 voor Jeanne Henriette Gabrielle barones van Brakell (1885-1967), dochter van Doorwerths burgemeester Phillippe baron van Brakell en haar man Willem Charles van Heutsz (1884-1930), zoon van de generaal van Heutsz In zijn jeugde werkte hij als volontair op de boerderij de Noordberg, op loopafstand van Huize Doorwerth.
De aanbesteding voor de bouw van een dubbel woonhuis (opdracht W.Ch. v. Heutsz) op 'de Kievitsdel' door architect J. Rothuizen en Zn; is gegund aan Gebr. Goossens uit Oosterbeek. (Oosterbeekse Courant 11-11-1911).
Naast enkele jachthonden had van Heutsz ook een paar teckels. Op een nacht gingen de honden tekeer en de baas trad op het balkon en maande ze tot stilte. De volgende ochtend bleek echter wel dat al het tafelzilver gestolen was. Hij kocht een politiehond, Brutus, voor driehonderd gulden.
Het gebouw had nog een "originele" ondergrondse ijskelder waarvan de toegangsdeur aan de kant van het grote gazon in de westelijke richting lag.
Uit de Oosterbeekse Courant van 24-07-1915: "De buitenplaats van dhr. W. van Heutz (Kievitsdel-Hoog Doorwerth) is aangekocht door dhr. I.J. v.d. Have te Rotterdam".
In januari 1929 zien we de Arnhemse garagehouder J.D. van Koppenhage als bewoner van Kievitsdel.
Kievitsdel Doorwerth
bron Algemeen Handelsblad 30-05-1930
De heer C.F. Loggen, inspecteur van politie, gaat op 1 maart 1930 met pensioen. Daarna wordt hij een exploitant van Hotel-restaurant 'Kievitsdel'. (Oosterbeekse Courant 02-11-1929).:
Hotel-café-restaurant Kievitsdel, heeft een grootse heropening op zaterdag 10 maart 1934, met een nieuwe directie. (Oosterbeekse Courant (10-03-1934)
De buitenplaats Kievitsdel (Hoog Doorwerth) wordt een stichting voor ouderen. (Oosterbeekse Courant  van 12-8-1938).
In 1939 wordt de Stichting Kievitsdel opgericht. Kennelijk lukken deze plannen niet.
Per 1 juli 1940 werd het huis een hotel Hoog Doorwerth, Utrechtschestraatweg 10 te Doorwerth. Zie over de Stichting Kievitsdel bij landgoederen.
Bij de Kamer van Koophandel vinden we deze inschrijving:
Bedrijfsnaam: hotel hoog doorwerth. Inschrijfjaar: 1942. Uitschrijfjaar: 1970

Op het eind van de oorlog wordt het hotel gevorderd door de Duitsers. Na de bevrijding genieten Engels soldaten van de door de Duitsers achtergelaten champagne. Na de oorlog (WWII) en opknappen van weinig schade, bleef het een hotel met H.G.M. Mulder als uitbater.
Hoog Doorwerth te Heelsum
Een verbouwing in 1955 verdubbelde bijna de hotel-capaciteit. Afgebroken rond 1974 -75, mede in verband met de verlegging van de N225 voor de autoweg A50. De structuur van de lanen, wegen en paden is nog zichtbaar.
Hotel Hoog Doorwerth
Het verdwenen hotel Hoog Doorwerth.
Hoog Doorwerth
Ergens eind jaren 60 komt er de klad in het hotel Hoog Doorwerth. Bij de Kamer van Koophandel is te lezen dat de hotelvestiging in 1970 wordt uitgeschreven..

Uit de Touw van 12-12-1970: "Kantoren — Volgens gedeputeerde staten van Gelderland horen kantoren niet thuis in het buitengebied maar binnen de stedelijke bebouwing. Die stelling passen ze ook toe op hotel De Bilderberg in Oosterbeek en Hoog Doorwerth. Zowel het Gasinstituut uit Vreeswijk als de Heidemaatschappij hadden, daar kantoren willen vestigen".

Hoog Doorwerth Hotel
ansicht boekhandel de Jong rond 1950
Hoog Doorwerth te Heelsum
ansicht gelopen in 1957
Hoog Doorwerth

Hoog Doorwerth
Uit de Trouw van 22-01-1971: "De president van de Arnhemse rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in het kort geding dat de eigenares van het vroegere hotel Doorwerth tegen gedeputeerde staten van Gelderland had aangespannen. De eigenares, mevrouw C. A. Mulder-Woldering, had geëist dat het verbod van GS om het hotel' aan het VEG-Gasinstituut te verkopen, zou worden vernietigd. Volgens de president, mr. Borgerhoff Mulder, heeft GS met dit besluit niet in strijd met de wet gehandeld. Dit betekent dat, zelfs wanneer de Kroon het besluit van GS nog zou vernietigen, de vestiging van het gasinstituut definitief van de baan is". Uit het Nederlands Dagblad van 18-3-1971: "Het landgoed Hoog Doorwerth is verkocht. De eigenares, mevrouw O.A. Hulder- Woldring, heeft het overgedragen aan de gebroeders Hazeleger in Ede en Rheden, alsmede aan de heer T. Westermeijer, directeur van Hazeleger industry company, in Arnhem".

In de Hoog en Laag van 21-12-1972: "Hotel "Hoog Doorwerth" verkocht aan Hazeleger Holding".

Kennelijk heeft de firma Hazeleger nog andere plannen gehad. Bij de Kamer van Koophandel is te lezen: "Meeting Centre Hoog-Doorwerth B.V. Bedrijfssoort: exploitatie, verhuur, aan-verkoop en beheer van horeca-meeting. Inschrijfjaar: 1973, Uitschrijfjaar: 1980".

Uit de Volkskrant van 17-6-1974: "De bewoners van een dure flat aan de Spechtlaan in het Gelderse Doorwerth willen volgende week drie dagen in een hotel bivakkeren op kosten van de gemeente Renkum (waar Doorwerth onder valt) en van de huiseigenaar Vastgoed Beheer ABC in Arnhem. Dit omdat die drie dagen op het grasveld voor hun flat een kermis wordt gehouden. De bewoners stellen, dat zowel de gemeente als ABC hen een absolute rust had gegarandeerd, toen ze voor zeshonderd gulden per maand hum flat betrokken. Deze week hoordeh ze echter, dat Renkum toestemming had verleend voor de kermis. De flatbewoners waren al boos, omdat de gemeente op dat grasveld doelpalen had gezet, zodat daar 's avonds jongens kwamen voetballen".

UIt de Volkskrant van 04-12-1974: "Hotel Doorwerth wordt wellicht afgebroken. Het hotel Hoog Doorwerth in Doorwerth wordt waarschijnlijk afgebroken. Eigenaar Hazeleger uit Ede heeft dat laten weten aan de gemeenteraad van Renkum. In 1971 liet het gemeentelijk bestemmingsplan, na afbraak van hotel ‘Hoog-Doorwerth’ de bouw ter plaatse in een ‘beschermd landschap’, van een hoofdkantoor voor Ziekenfonds Rijn IJsselland met enige laboratoria, niet toe. Het bestemmingsplan zou door de Gemeente Renkum worden gewijzigd, zodat bedoelde bouw wel mogelijk werd. Aan dit Raadsbesluit werd echter door Gedeputeerde Staten de goedkeuring onthouden. Ook plannen om er 6 villa's te bouwen, haalden het niet. In 1972 kocht de Hazeleger Holding de locatie".

De afbraak kan ook gebeurd zijn na een brand. Met betrekking tot de brand hoorde ik twee versies, enerzijds dat er een "keukenbrand" zou zijn geweest. En een "grote brand" dat ik interpreteerde als " het hotel was afgebrand". Dat laatste werd nog versterkt door de roddel over "het niet willen uitkeren van de verzekeraar".bron Martin Nillisen, fotograaf Rotterdambron Martin Nillisen, fotograaf Rotterdam

Er zijn nog plannen geweest om het Regionaal Ziekenfonds Rijnstreek er in nieuwbouw te vestigen. Er was zelfs een gemeentelijk Bestemmingsplan Kantorencomplex Doorwerth/Hoog Doorwerth 1993 van de gemeente Renkum ten behoeve van zorgverzekeraar RZR. Ook dat bestemmingsplan is afgeblazen. De RZR ging naar nieuwbouw in Wageningen.

Al met al is het tegenwoordig een bijzonder wandelgebied, een hoog urbex gehalte, met enige grote grafheuvels. Als je er rond loopt dan krijg je toch allerlei ideen over een leuke villa die je er zou kunnen bouwen.
Heelsum Villa Heide Heuvel. Schitterend gel. bij bosch en heide. Aparte zitk., str. w. Pr. v.a. ƒ 4.-— p. d. uit het Algemeen Handelsblad van 06-06-1928 een pension dus
Hotel en pension Huis te Heelsum - Doorwerth.

In 1909 wordt het hotel-pension Heelsum geopend. Gevestigd in de voormalige  dameskostschool Aan de Beek.

Het Hotel-pension "t Huis Heelsum", wordt geexploiteerd door dezelfde maatschappij als Hotel de Tafelberg in Oosterbeek.

Ruime Kamers met aan het huis gelegen vrij Wandelpark en Criquetbaan. Ook goede gelegenheid voor Paard -en Rijtuig voor Families, die met Equipage naar Gelderland gaan; vlak aan 't Station van den O. S. Tram. Prompte en nette bediening belooft de Ondernemer Gerritsen. Uit Het nieuws van den dag: kleine courant, 01-04-1891 Huis te Heelsum, gelegen aan de Straatweg te Heelsum wordt in 1917 door notaris F.Ph. Kühte geveild met als inzet hfl 25.000,=

We kennen het pand ook als Kindervakantie koloniehuis.
Voormalig Café het Hert, Patrimoniumweg 55 (vanaf 1955 hernummerd naar 41), Heelsum

Heelsum 't Hert

"Te koop in Heelsum Café 't Hert Indeling cafézaal kamer keuken. toiletten, douche, grote garage, schuurtje. 1ste verdieping 3 flinke en 1 grote slaapkamer. 2e verdieping  Grote zolder. Vraagprijs inclusief inventaris Hfl 100.000.  Inlichtingen Bemiddelingsbureau O O Van Leeuwen. Noorderkroon 84 Veenendaal. telef 06385 11875 Niet op zondag". Uit de  De Telegraaf van  28-12-1974
Kamer van Koophandel: 't Hert:
Inschrijfjaar: 1948; Uitschrijfjaar: 1974; Dossier nummer: 16833.
Ingeschreven door Hendrik Veenendaal
In 1956 is H. Veenendaal uitgetreden en wordt Gerrit van den Berg nieuwe eigenaar.
Begin april 1974 wordt de bedrijfsuitoefening gestaakt.

Inschrijfjaar: 1976; Uitschrijfjaar: 1982. Dossier nummer: 42203

Hert Heelsum

Aanvankelijk tastte men In het duister naar het motief van het zinloze bloedbad, totdat de politie uit de verwarde getuigenverklaringen begreep, dat dit het werk van vader en zoons M. uit Heelsum moest zijn geweest. De jongste zoon, de 20-jarige Willem,, was veertien dagen geleden hardhandig de deur van café „Het Hert" uitgezet wegens zijn onpleziérig gedrag. De familie nam dit niet. „We wilden wraak", gaf men na arrestatie toe.
Boerderij, later pension theeschenkerij de Kievithoeve in de Kabeljauw te Heelsum.

Andere naam Kievitsdal.  Andere naam: theeschenkerij en pension de Kievitshoeve oud adres Kabeljauw 6 van B. Scholte wordt verkocht volgens de Oosterbeekse Courant van 02-11-1935.

"Verkoop de Kievitshoeve, waarin theeschenkerij en pension, met terrassen, bouw- en weiland Kabeljauw 6 kad. Sectie B no. 343 groot 2 ha 4 are 80 ca. Eigenaar B. Scholte". Oosterbeekse Courant van 02-11-1935
De Kievitshoeve in Heelsum
Hotel Pension Klein Zwitzerland, Klein Zwitserlandlaan 5, 6866 DS Heelsum. Zie de informatie bij Wilhelminapark Heelsum.

Hotel Pension „Klein Zwitserland - Rustig, aangenaam zomerverblijf. Garage en Tennisbaan. Schitterend gelegen. Tel. 329 Wageningen. A. H. De Wilde.
Voormalig hotel Café 't Landhuis, aan de Doorwerthse Straatweg 4 te Heelsum.
In 1926 is er een inschrijving bij de KvK ten name van K.N. Dubbelman. eigenaar in 1933 C. Trier. In 1934 komt de telefoon aansluiting ten name van K.N. Dubbelman, te vervallen.
GEOPEND: Hotel-Café-Restaurant-Theeschenkerij 'Het Landhuis'(K.N. Dubbelman), Doorwerthsestraatweg 90B; (tramhalte voor de brug), Wissel voor de Veentjesbrug. Oosterbeekse Courant 19-06-1926
Pension Lunapark aan de Bennekomseweg te Heelsum. Geopend in 1912.
Heelsum Lunapark
Voormalig pension Selva in 1943 eigenaar N. Olman, Heelsumsche Boschjes 4, Heelsum.
Huize Selva, café en pension
Heelsum
Begonnen in 1960, gestopt in 1964. Kvk nr 27911
Voormalig Uitspanning, Station, Koffiehuis, Café, (Bonds)Hotel of Pension Schoonoord,
 , daarna Utrechtsestraat 58, Heelsum, later hernummerd naar 90.

Tegenwoordig staat er Het Beekdal. In 1885 al genoemd als Uitspanning Schoonoord omdat aldaar vier keer per uur de Ooster-Stoomtram een halte aan doet.
Eigenaar in 1899: W.H. Jansen vd Laak.
Eigenaar van 1922 tot 1935  Jacob Treuren.
Eigenaar van 1935 tot 1955: Paul Reijmers. In 1955 wordt het bedrijf ambsthalve stilgelegd.
In 1957 wordt E.O. Reimers uitgeschreven door de Kvk.
En in 1963 wordt het bedrijf door de KvK uitgeschreven.
Toch wel bijzonder dat een hotel dat uitbrand in 1944, gesloopt wordt in 1950 eerst in 1963 wordt uitgeschreven.
Schoonoord Heelsum
kennelijk een oudere opname dan dat HGR noemt. Daar heeft men het over een ansicht uit de periode 1920 tot 1935. Maar uit andere ansichten blijkt dat er toen een totaal ander gebouw stond.

Tussen 1910 en 1934 zien we in de Wageningse Courant meerdere pogingen tot verkoop al of niet middels een veiling.

Verkoop herenhuis - pension Schoonoord erf, tuin en wandelbos tussen de weg Aan de beek en de Utrechtseweg. Sectie C no. 31, 708 t/m 715 groot 1 ha 17 are 79 ca. Uit de
Oosterbeekse Courant van 29-07-1916.

In 1922 zien we een inzet van fl 19500,=. In 1934 koopt Paul Reijmers Schoonoord. Hij was al sinds 1922 eigenaar en uitbater van van het uit 1900 stammende hotel - pension Rozande, destijds gelegen naast de huidige Coop winkel in Oosterbeek. En worden op het terrein kinder- en volksfeesten gehouden ter gelegenheid van Koninginnedag op 31 augustus. Een bepaalde periode is het Vereningsgebouw Concordia (zie aldaar) voor het Koloniehuis, een bijgebouw van Schoonoord. Als Bondshotel zien we advertenties tot in 1943. Begin 1943 wordt Schoonoord gevorderd door de Duitsers. Medio december 1944 stond het in brand en is toen totaal verwoest. Het ernaast gelegen pand Huize ter Beek, werd in de oorlogsjaren mede gebruikt door Schoonoord.
Schoonoord Heelsum
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van 1885 tot 1944.


Bergzicht Heelsum
Schoonoord Heelsum
In 1950 werden de restanten van Schoonoord gesloopt. De Stichting Deus Providevit heeft het gelijknamige verzorgingshuis klaar in 1965. Tegenwoordig heet het Het Beekdal.
Heelsum Schoonoord
Café 't Terras, Doornenkampseweg 101 A, Heelsum
eigenaar in 1933 C. Trier
Later meerdere keren was er een cafetaria, doch sinds 2018 is de cafetaria gesloten.
Voormalig pension Unita, Utrechtse Straatweg, Heelsum
PENSION „UNITA", Heelsum, Tel. 513 (Renkum), Utrechtschestr.weg, tramhalte. Schitterend gelegen. Zomer en winter geopend, mooie kamers dispon. voor doorloopend verblijf, str. water. Ook alle dieeten volgens medisch voorschrift. (uit de  Arnhemsche courant van22-05-1936 )
Voormalig Pension Veenendaal, Kastanjelaan 8, Heelsum
Pension Veenendaal Heelsum
Op 10 maart 1900 koopt Willem Veenendaal een perceel van 1000m2 aan de Kastanjelaan van zijn vader George Ernst voor f.1000,- .Op dat stuk grond liet Willem een huis bouwen, Kastanjelaan 8. In 1903 staat de naam van G.C.Renes onder advertenties voor de pensionverhuur aan de Kastanjelaan. Renes is gehuwd met de zus Willemina van Willem Veenendaal. In juli 1906 neemt broer Jacobus Veenendaal het huis aan de Kastanjelaan van Willem over. Jacobus verhuisde in 1906 van Baarn naar Heelsum, en ging aan de Kastanjelaan wonen en functioneert er als pensionhouder. (bron)
Voormalig café In 't Zwarte Paard, Kerkweg 4, Heelsum

Andere namen: 't Hert, Skippy’s Café

Zwarte Paard Heelsum
De eerste steen van café In het Zwarte Paard werd gelegd door H.M.A. Corton op 25-11-1941. W.A. Corton was de eerste cafébaas en tevens pensionhouder.

Hotel Café Restaurant / "In `t Zwarte Paard" / W. A. Corton / Kerkweg 4 - Tel. (08373) 24 96 / Heelsum

KvK: 't Hert: Inschrijfjaar: 1948; Uitschrijfjaar: 1974; Dossier nr.:16833.
Inschrijfjaar: 1976; Uitschrijfjaar: 1982. Dossier nummer: 42203

Café In 't Zwarte Paard, Bedrijfssoort: cafébedrijf; Inschrijfjaar: 1981; Uitschrijfjaar: 1987.

Na In't Zwarte Paard een andere naam: Skippy’s Café en dat wordt in 2014 gesloten. En in  2017 gesloopt.
Zie ook het artikel van Renkum Leeft.

Zwarte Paard Heelsum
Heelsum Het Zwarte Paard
Het café werd niet meer gebruikt sinds 2014. In 2006 waren er al de eerste ideeën voor sloop en nieuwbouw. Maar het eerste ontwerp uit 2006 werd te massaal bevonden. In 2010 ging de stekker uit het project omdat de ontwikkelaar failliet ging. In 2014 startte de nieuwe eigenaar de herontwikkeling en in maart dit jaar 2017 was de (sloop)kogel door de kerk en stemde het college in met de plannen voor een woongebouw met acht koopappartementen. Een jaar later waren de apartementen klaar.
Doorwerth
Café Restaurant Beau Lieu op het kasteel de Doorwerth.

Kamer van Koophandel: Bedrijfssoort: café- en restaurantbedrijf; Inschrijfjaar: 1964; Uitschrijfjaar: 1971.
Kamer van Koophandel: restaurant Beaulieu bv; Bedrijfssoort: exploitatie van hotel-restaurant-café-en aanverwante bedrijven; Inschrijfjaar: 1972; Uitschrijfjaar: 1979.

zie voor meer informatie bij Beau Lieu
Hotel-motel-café-restaurant Golfslagbad „De Branding" Kabeljauwallee 35 Doorwerth Omdat de Branding meer een uitspanning - zwembad was, dan een hotel, staat er bij landgoederen meer.
hotel café restaurant De Duno café op de Duno, Doorwerth, tegenwoordig Heveadorp.

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1933; Uitschrijfjaar: 1946
zie voor meer informatie bij de Duno
café Jos ,Mozartlaan 52, Doorwerth
Hhotel - restaurant Kievitsdel, Utrechtseweg 454 Doorwerth
 
Voor gebruik klaar gekomen in 1908. Aanvankelijk alleen een restaurant. In 1927 bewoont door Iman Jacob (I.J.) van der Have. In 1926 wordt het Restaurant Kievitsdel te Doorwerth voor het eerst in een krant genoemd.
  Doorwerth Kievitsdel
 "Mw vd Have vraagt voor Huize Kietvisdel te Heelsum een 2de meisje: : Anhermse Courant februari 1912. "De boschbrand op de Kievitsdel onder Doorwerth, welke men Donderdagavond geëindigd dacht, is Vrijdagmiddag opnieuw uitgebroken in het terreingedeelte, dat dicht aan de bosschen van Baron van Pallandt grenst". (Delftsche courant 17-05-1919) Mw van de Have is dan de eigenaar van Huize Kievisdel. Ook in 1920, 1928, wordt deze familie genoemd als eigenaar.

Hotel Kievitsdel Heelsum
Uit de De Graafschap-bode: 14-06-1929

Kievitsdel Doorwerth
Kievitsdel Doorwerth

In 1930 zie je de naam Paviljoen Kievitsdel verschijnen.
In 1931 wordt het Paviljoen nog steeds gebruikt als er een veiling door een notaris plaats vindt. In 1932 is er nog steeds geen koper en wordt het op een veiling ingezet op hfl 5.100,=. In 1934 gaat het nieuwe en naburige natuurbad Doorwerth open en wordt het Paviljoen omgedoopt naar Hotel, Café-Restaurant Kievitsdel. Er is een nieuwe directie en je kunt er ook terecht voor een pension. In 1934 wordt er in de krant Chr. F. Loggen genoemd. In 1935 staat er in het telefoonboek: A. M. v. Dijk. In 1936 verschijnt de naam Hotel Pension Kievitsdel. Het gaat kennelijk goed en in 1937 wordt de naam Hotel Café Restaurant. In 1938 heeft J. Fraijman het over een Paviljoen Hotel Pension waarvan hij de nieuwe leiding heeft sinds april 1937. Medio 1938 komt er ook ook een uitbreiding van het hotel gereed. Na de oorlog (1947) weer een andere naam: Hotel Kievitsdel. Na 1973 wordt de naam Hotel Restaurant Kievitsdel en deze naam staat in vele advertenties tot 1983.
Tegenwoordig is er een Chinees Japans restaurant te vinden.

Kievitsdel Doorwerth
ansicht gelopen 1981


Kamer van Koophandel: Hotel restaurant Kievitsdel. Inschrijfjaar: 1927; Uitschrijfjaar: 1933
Kamer van Koophandel: Paviljoen Kievitsdel hotel café restaurant pension, Inschrijfjaar: 1930; Uitschrijfjaar: 1934; Dossier nummer: 8163.
Kamer van Koophandel: Hotel pension café restaurant; Inschrijfjaar: 1941; Uitschrijfjaar: 1993; Dossier nummer: 9011477.
Kamer van Koophandel: B.C. Exploitatiemaatschappij Kievitsdel Doorwerth, bedrijfssoort: Verhuren, beheren en exploiteren van hotel, café, restaurant Kievitsdel; Inschrijfjaar: 1983; Uitschrijfjaar: 1995.
Hotel Klein Zwitserland

Omdat de komst van hotel Klein Zwitserland samenhangt met een veel groter verhaal over het Wilhelminapark, leest u daar meer.
Klein Zwitserland Heelsum
Vakantiepension de Waaijenberg, Doorwerth. Oud adres Kasteelweg 45 te Doorwerth. De locatie van de huidige flat de Waaijenberg.

Waaijenberg Doorwerth
Vakantiepension de Waaijenberg
Voormalig Hotel de Zalmen te Doorwerth
ook wel herberg de Zalmen, Toon's Huys etc.
Zie de informatie bij het Kasteelcafé de Zalmen
Oosterbeek
 Pension Alberdina, Utrechtseweg, Oosterbeek
zie ook bij Rozande, Oosterbeek
Amsterdamsch Koffiehuis, Utrechtseweg / M. van Kerkhof / Oosterbeek

Amsterdams Koffiehuis Oosterbeek
links op de foto is Rozande
Rechts van café Rozande lag het Amsterdams Koffiehuis, gebouwd op de locatie van de herberg Het Kromhout. Het Koffiehuis begon met de Amsterdamse aannemer Zuiderhoek. Daarna kennenwe als uitbater of eigenaar de familie G. Van Kerkhoff. Na zijn overlijden ging zijn weduwe verder met de nering en daarna haar zoon Mies. Aan het koffiehuis was een stal verbonden waardoor veel stalhouders er met toeristen aanlegden met hun koetsjes.

Vele toeristen stapten hier uit de tram of bus vanuit Arnhem. Namen een versnapering en werden de landauers ingepraat voor verder vervoer naar De Hemelse Berg, de Duno of Kasteel Doorwerth.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 1925 en uitgeschreven in 1973.

Het Kromhout kende als eigenaren of uitbaters: Johannes Evert Brecheisen en Anna Maria Weenink. Zij waren (tweede helft 19e eeuw) logementhouder aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.
Bakers Inn, Utrechtseweg 102, Oosterbeek.
Het café is recent gesloten. Naast een Italiaans restaurant zit nu een ander bedrijf

Café de Bank , Utrechtseweg 118, Oosterbeek
Begint in 1957, stopt in 1987.
Café de Bank, Oosterbeek, KvK: Inschrijfjaar: 1910; Uitschrijfjaar: 1988

In 1975: eigenaar en of uitbaters: An Ruyg en Ciska Verhoef.
"Openingsreceptie café ‘de Bank', Utrechtseweg 118, van An Ruyg en Ciska Verhoef". Uit de Hoog en Laag van 10-07-1975
Café de Bank - van Maanen, Schelmseweg, Oosterbeek Café van Maanen ‘de Bank' verhuist van omgeving Schelmseweg naar Utrechtseweg 118. Uit de Hoog en laag van 24/31-08-1972
Voormalig café, later pension 'Beau Séjour' I, destijds in de Eng (later Bildersweg A 129),
later Olde Spinde Oosterbeek t.o. gemeeentehuis. Utrechtseweg 110, Oosterbeek.

In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft M.P. Wolffensperger er een café. Daarna, rond 1858 werd het huis gepacht door A. G. Augurkiesman en er werd het een Joods pension. De heer Augurkiesman noemde zich later A. G. Kiesman. Het werd verhuurd in 1865 aan P.C.W. Calkoen. Om het uitzicht naar de uiterwaarden te behouden, vanuit zijn villa de Pietersberg, koopt Van Eeghen, zo rond 1866, het pension Beau Séjour met grond. Van Eeghen laat Beau Séjour afbreken.
In 1870 komt er een nieuw joods pension 'Beau Séjour' aan de Utrechtse weg.

Als A.G. Augurkiesman Beau Sejour I verlaat, verhuisd hij naar de Utrechtseweg. Later, vanaf 1912 heeft zijn zoon D.W. Augurkiesman in Geertruida een nieuw Joods pension, met opnieuw de naam Beau Sejour.
Beau Sejour Oosterbeek
Een latere opname van Beau Sejour. De boom voor de veranda is later verdwenen. De veranda verdwijnt ook en wordt vebouwd tot een gevelbrede serre met balkon voor de erboven gelegen kamers. Zie de latere foto hiernaast.

D.W. Aurkiesman is gehuwd met E. Nunes Cardozo.

Beau Sejour
advertentie uit 1912, De naam Nunes Cardozo, kennen we ook van Hotel „Wilhelmina" in Roermond.

Beau Sejour I Oosterbeek
De latere Bildersweg is aan de rechterkant te zien.
Beau Sejour Oosterbeek
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1926 Uitschrijfjaar: 1930
In het historische KvK register zitten veel "gaten". Er is geen compleet overzicht in dit archief dat de periode 1921-1969 bestrijkt. En is me onduidelijk of standplaats Arnhem misschien slaat op de eigenaar die in Arnhem woonde? En de vestingsplaats lijkt me de locatie te zijn waar de onderneming gevestigd is. Dit zou de gemeente Renkum kunnen zijn, in plaats van Oosterbeek, of de vermelding is fout. Bij de Kvk worden veelal wel de namen van de dorpen gebruikt, niet de gemeente naam

Beau Sejour Oosterbeek
Hier is Beau Sejour te zien, aan de Utrechtsestraatweg op de hoek met de Prins Hendrikstraat.

Vanaf 29-11-1912 gaat D.W. Augurkiesman ook in Roermond een joods hotel beginnen. "OOSTERBEEK, 16 Sept. De heer D. W. Augurkiesman, ondernemer van het zeer.gerenommeerde familie pension Villa Beau Sejour alhier, heeft grootsche plannen. Dank zij het enorme succes dit laatste jaar ondervonden en de steeds toenemende aanvrage hebben er toe geleid, dat Villa Beau Sejour hoogst noodzakelijke uitbreiding onderga. Ten dien einde heeft de heer W. zich reeds in verbinding gesteld met een bouwkundige en hoopt men tegen het voorjaar met een en ander gereed te zijn. Zijn de berichten juist en voor ons bestaat er niet de minste reden hieraan te twijfelen, dan zoude en te Heerlen en te Maastrieht door energieke ondernemers Ie klasse Joodsche hotels gesticht worden. Zoodra we hier omtrent nader vernemen, hopen we hierop terug te komen"" . Uit het Nieuw Israelietisch weekblad dd. 19-09-1913.

In de week van 9-16 maart 1926 verhuisd de familie Augurkiesman - Nunes Cardozo naar Amsterdam.
"Zoo langzaam aan nadert de tijd, dat men aan de Paaschdagen begint te denken. Het toenemend gebruik van velen onzer dames, om die dagen niet in huis door te brengen, heeft velen gebracht naar Inrichtingen onder rabbinaal toezicht. Een van deze etablissementen is het bekende Hotel en Familiepension Villa Beau Sejour te Oosterbeek. De heer en mevrouw D. W. Augurkiesman, die wederom dït gerenommeerd Hotel leiden, zijn voor ontvangst der gasten, evenals voorheen, keurig geïnstalleerd. Het geheel wordt in- en uitwendig gerestaureerd en van de hoogst noodige comfort voorzien. De veranderingen, die aangebracht worden, nemen het intieme karakter van dit familie-pension niet weg. Veeleer wordt er naar gestreefd, dit gezelliger te maken dan het tot heden was. Naar het zich laat aanzien, het met de a.s. Paaschdagen wederom zeer druk worden. Velen hebben reeds kamers besproken en behoeft het nauwelijks gezegd te worden, dat, nu dit feest dit jaar niet vroeg is, men rijkelijk van de heerlijke natuur van. Oosterbeek's schone omgeving volop genieten kan. Een aankondiging in ons blad van heden op pag. 4. geeft U inlichtingen. Het tijdig bespreken van kamers is in ieder geval aan te bevelen". Uit het Nieuw Israelitisch weekblad, 15-02-1929.
Olde Spinde Oosterbeek

Beau Sejour Oosterbeek
Later zien we het cafe-restaurant “de Olde Spinde”. Nog later is aan de linkerkant een cafetaria en rechts de winkel van Jan van Maanen.

Afgebroken in 1977, nieuwbouw (winkel en appartementen) in 1978. Actueel adres: Utrechtseweg 110 Oosterbeek.

Kamer van Koophandel: Spinde Inschrijfjaar: 1943; Uitschrijfjaar: 1973
Café J. Beeker, Oosterbeek

Nieuw geopend in 1876, zie de advertentie hiernaast.
Beeker Oosterbeek
Restaurant Bella de Roma, Utrechtseweg 104, Oosterbeek

Café Restaurant Bellevue, Utrechtseweg, Oosterbeek.

Hotel Café Restaurant / "Bellevue" / G. C. Kortman / Telefoon K 8307-2039 / Utrechtseweg / Oosterbeek

Chinees / Restaurant  / Lin - Fa / Molenweg 1 / Tel. (08307) 2039 / 0osterbeek

Chinees  - Indisch Reataurant / Sheng - Wah / Molenweg 1 / 0osterbeek  T. (085) 33 20 39

Daarna restaurant Fong Chen.
Bellevue Oosterbeek
De Bilderberg, Oosterbeek. In de krant komt de naam Bilderberg voor het eerst voor in 1815 als "de Rentmeester der Domeinen, dhr. H. Cremer, zal op 16 Februari 1815 ten huize van Kastelein E. van Veelen, in de koude Herberg onder Oosterbeek, ten overstaan van notaris dhr J. Busgers, in opdracht van Domeinen op meerdere percelen aan hout zal verkopen zoals 12 percelen uitgedunde Vennnen aan den Bilderberg, alles onder de Oosterbeeksche bosschen, Boswachter D. van Hees, zal aanwijzingen geven." (Arnhemsche courant, 07-02-1815)
De houtverkopingen van de Domeinen gaan volgens de Arnhemse Courant door tot 1861. De naam landgoed verschijnt voor het eerst in de krant bij een houtverkoping op het Landgoed de Bilderberg in de Arnhemsche courant van 09-12-1861.
Het nabij gelegen landgoed de Bilderberg werd midden achttiende eeuw in cultuur gebracht. Het terrein kwam in bezit van Mr. J.M. de Kempenaer (zie ook Bato's wijk). Mr. Jacob Mattheus de Kempenaer (1793-1870) was behalve jurist (sinds 1816) ook een landelijk politicus. De Kempenaer stamt uit een oud Vlaams geslacht dat zich in de Spaanse tijd om godsdienstige redenen in Amsterdam had gevestigd. Zijn erven hebben nog steeds een advocatuur. Jacob de Kempenaer was een bevlogen mens en mengde zich nadrukkelijk in het sociaal-politieke leven. Zo was hij actief als gemeenteraadslid, lid van Provinciale Staten, secretaris van de Kamer van Koophandel, kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk, lid van de Tweede Kamer en Rijksadvocaat van Gelderland. In 1844 behoorde hij tot de ‘Negenmannen’ die onder leiding van staatsman Thorbecke het initiatief namen tot Grondwetsherziening. Hij maakte deel uit van de Grondwetscommissie-Thorbecke en speelde als minister van Binnenlandse Zaken een belangrijke rol bij het tot stand komen van de herziening van de Grondwet. En de Kempenaer was voorzitter van de al bestaande Prodesse Conamur, de Arnhemse Heemkundige vereniging. De Kempenaer was sinds 1836 de eigenaar van de Bilderberg, en had in Oosterbeek al andere kavels waaronder de latere Bato's wijk. In 1871, zijn weduwe was toen ook overleden, komen de landgoederen genaamd de Koude Herberg, de Bilderberg en Zonnenbergsche Heg, allemaal naast elkaar gelegen te Oosterbeek, te koop. Alleen op de Koude Herberg is een pand aanwezig. Bij een eerste veiling is het totaal ingezet voor ƒ 18.951,=.
De Bilderberg komt dan in het bezit van de Amsterdammer J.P.F. Kock. Hij verkoopt het bosbezit in 1878 weer aan het Zieken- en Begrafenisfonds "Let op uw einde" uit Utrecht. In 1893 komen het landgoed „de Bilderberg", en de bekende „Koude Herberg" opnieuw op een veiling: "De Notaris J. Karseboom te Oosterbeek, zal op Woensdag 8 November 1893 bij inzet en op Woensdag den 22 November d. a. v. bij toeslag, telkens des namiddags ten half twee ure, in het Koffijhuis van den Heer A. v. d. Velden, aan den Utrechtschen straatweg te Oosterbeek , publiek verknopen: Het Landgoed „De Bilderberg" met daarbij behoorend Huis, Schuur en Erf, genaamd "den Koude Herberg", waarin Vergunning, benevens Bouwland en uitgestrekte Boschen van Dennen en ander Hout, ter grootte van 83 Hectaren, 83 Aren, 25 Centiaren, bijzonder goed in te richten voor Uitspanning, Hotel of Herstellingsoord. Alles aan elkander gelegen aan den Utrechtschen straatweg te Oosterbeek , langs den Oosterstoomtram tusschen Wolfhezen en Sonnenberg. De verkooping geschiedt in 7 perceelen, combinatiën en massa. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op den 2den Januari 1894. Dagelijks te bezichtigen en aanwijzing te verkrijgen bij den Bosch baas B. De Geest. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij bovengenoemden Notaris, alwaar in tijds de verkoopsvoorwaarden en kaart ter inzage zullen liggen". En door deze advertentie wordt al iemand op het idee gebracht om er horeca of een herstellingsoord te beginnen. Het enige pand dat er dan staat is Koude herberg.
De terreinen van de Bilderberg en de ernaast gelegen buitenplaats Valkenburg, worden in 1894 aangekocht door de familie Wolterbeek uit Amsterdam.
De familie D.J. Wolterbeek woonde op de Valkenburg en de omgeving deed voornamelijk dienst als jachtterrein. De aankoop van de buitenplaats Valkenburg door Wolterbeek valt samen met de verplaatsing van de Koude Herberg. Die stond op de hoek van de Utrechtseweg en de Van Borselenweg. En wordt verplaatst naar de overzijde van de Utrechtseweg en de Valkenburglaan. De Koude Herberg was in destijds een bekende halte van de diligence-dienst, tussen Arnhem (hotel De Zon) en Wageningen (hotel De Wereld). Rond 1880 is de diligence-dienst vervangen door de stoomtram, en de stoomtram is later weer vervangen door een elektrische tram die tot aan Zeist ging. In 1913 is de Bilderberg door de familie Wolterbeek verkocht aan de heer Van Tienhoven, toen directeur van de Rotterdamsche Bank Vereniging. Mr. dr. J.P. van Tienhoven, was van 1913 tot 1923 de eigenaar van de Bilderberg. Van Tienhoven heeft van de Bilderberg een park laten maken, door aanleg van paden enz., terwijl hij rond 1918 een huis liet bouwen op de plaats, waar zich tegenwoordig hotel de Bilderberg bevindt. Ook kocht Van Tienhoven in 1916 een gedeelte van het landgoed Sonnenberg, om het gebied van de Bilderberg te vergroten. Ook de heidegronden achter de Bilderberglaan werden aangekocht. In 1922 is de gemeente Renkum eigenaresse geworden van het uitgestrekte 140 Ha. grondgebied. De verkoper mr. dr. J.P. Tienhoven te 's Gravenhage ontving ƒ 285.000. Begin 1922 was net 30 hectare dennenbos in rook omhoog gegaan.
Uit de Arnhemsche courant 02-06-1922: Daarna is aan de orde het voorstel van B. en W. om over te gaan tot den aankoop van het landgoed „De Bilderberg" te Oosterbeek, groot ongeveer 140 H.A., voor de som van ƒ 285.000 en daartoe aan te gaan een tijdelijke geldleening, te zijner tijd door een definitieve te vervangen. De heer Koers schrikt terug voor de hooge kosten, welke de aankoop van dit land goed zou meebrengen, terwijl toch zeer zeker niet gezegd kan worden, dat er hier behoefte zou zijn aan een nieuw park met mooi natuurschoon. In dezen tijd van malaise bestaat bij spr. bezwaar tegen het voorstel. De heer Beuker heeft eveneens bezwaren tegen den aankoop. Het landgoed is "mooi, maar er moet gewaakt tegen belastingvermeerdering. De vraag moet overwogen, of na den malaisetijd, die wel niet eeuwig zal duren, niet gebleken zal zijn, dat het belastbaar inkomen is achteruitgegaan. Spr. acht den aankoop van den Bilderberg een zeer speculatieven aankoop. Men heeft wel een grondbedrijf, maar dit zaakje loopt nog niet hard. De heer Beelaerts v. Blokland meent ,dat men bij deze gewichtige zaak zich moet afvragen of het thans de tijd is, om tot den aankoop van den Bilderberg over te gaan. Het zou gewenscht zijn, als het een levenskwestie voor de gemeente was. Voor de toekomst zal het dat misschien worden, maar bezien door den bril van 1922 niet. Is het voorts wel billijk een leening te sluiten, welke drukt op het tegenwoordig geslacht en niet op het nageslacht? Kan er niet voor gezorgd worden, dat de aflossing mininaal is. Ondanks zijn bezwaren, zal spr. voor den aankoop stemmen, mits geen belastingverhooging daarvan het gevolg is. De heer Rijks ziet deze zaak niet zoo duister in. Verschillende perceelen van het landgoed zullen worden verkocht. Hij verklaart zich voor het voorstel. De heer Beekhuizen vindt den prijs, waarvoor men den Bilderberg zal koopen, hoog en meent, dat men te spoedig heeft doen blijken, dat de gemeente het landgoed wel zou willen hebben. Z. i. zou, indien de bezitting in openbare veiling kwam, de gemeente voor lager prijs kooper kunnen worden. Spr. verklaart zich tegen liet voorstel. De heer Materman is voor aankoop. Hij meent, dat het indertijd jammer is geweest, dat toen de Sonnenberg te krijgen was, deze bezitting niet werd aangekocht. De wethouder Dr. Haverkorn v. Rijsewijk laat aan den voorzitter de meer uitvoerige verdediging van het voorstel over. Spr. wil alleen zeggen, waarom z. i. de gemeente koopen moet. Het zou zeker meer gewenscht zijn, indien de Bilderberg in Renkum lag, waar geen overdaad is aan parkbezit. Het spijt spr. indertijd gezwicht te zijn voor de argumenten om niet tot de aankoop van den Sonnenberg over te gaan, omdat het toch een goede koop zou zijn geweest. Maar ook de verder verwijderde Bilderberg is voor de toekomst een goede aanwinst. Spr. meent, dat men de zaak rooskleurig kan bekijken, onze financiën zijn in uitstekenden staat. Het zou een fout zijn als men den Bilderberg niet kocht. De gemeente moet koopen om een goed wandelpark: voor de gemeente te redden. De voorzitter verklaart, dat het hem liever was geweest, dit voorstel niet te moeten verdedigen; hij zag niet gaarne, dat de raad een beslissing nam onder zijn argumentatie. Indien de raad meent, dat de voorsteilen moeten worden verworpen, dan zal dit niet leiden tot een conflict met B. en W. Hetgeen evenwel niet is te beschouwen als een uitnoodiging tot verwerping. Het bedrag van ƒ285.000 is niet de hoofdzaak. Niettegenstaande de crisisuitgaven meer vorderden, spreekt niemand daar meer over, hoewel de gemeente toch „een Bilderberg" opat in den crisistijd. De gemeente moet er voor zorgen inzake belastingheffing eer naar verlichting dan naar verzwaring van lasten te streven. Verleden jaar kon het belastingpercentage van 4.6 tot 4.2 worden teruggebracht en dit jaar is de opzet er op gericht het terug te brengen tot 4. Als B. en W. maar eenigermate den indruk hadden, dat belastingverhooging een gevolg van den aankoop zou zijn, dan zouden zij er niet aan gedacht hebben den aankoop voor te stellen. Met nadruk verklaren B. en W., dat met het oog op den financieelen toestand de aankoop geen bezwaar heeft en dat het belastingpercentage voor 1922/ 23 iets naar beneden zal kunnen gaan. Een tweede vraag is: wat wil de gemeente met den Bilderberg doen? Wanneer de heer van Tienhoven, de eigenaar er woonde, zou men er niet aan gedacht hebben om een hand naar het landgoed uit te steken, ook al is het dan omheind. Het is evenwel gebleken, dat dergelijke groote complexen gronden als particulier eigendom niet te verkopen zijn. Ze vallen in handen van combinaties en dan is hun lot bekend. Bereikt de gemeente iets met den aankoop? De Bilderberg is 140 H.A. groot, 20—40 H.A. kan als bouwterrein worden uitgegeven. Er wordt nu al om gevochten; er zijn reeds tezamen aanbiedingen voor een bedrag van ƒ130.000 voor bouwgronden. Men wil buiten wonen en zoekt dan niet terrein te Oosterbeek op den Wassenaersberg, maar voorbij den Sonnenberg, dan komt men in de wereld, waar men graag bouwen wil. Van de terreinen van den Hemelschen berg is nog niets verkocht. Die gronden zijn te duur, omdat B. en W. meenen, dat daar een zeer ruime bebouwing moet plaats hebben, zoodat er geen terreinen beneden een oppervlakte van 3000 M-. worden verkocht. Naar terreinen van meer beperkte oppervlakte is als het ware dagelijks nog vraag. B. en W. meenen, dat op het terrein van den Bilderberg alles wat er aan huizen staat zoo gauw mogelijk van de hand moet worden gedaan. De gemeente moet b.v. niet beginnen met het exploiteeren van de Koude Herberg. Er zijn reeds gegadigden voor. Mogelijk is, dat het niet zoo vlot loopt ais men meent te kunnen aannemen. Laat men er voor ƒ250.000 in blijven zitten, dan beteekent dit ƒ 15.000 's jaars. De malaise zal niet eeuwig duren, laat zij vijf jaar duren; als de malaise langer aanhoudt, dan is zij zóó ingrijpend, dat dan deze aankoop daarbij toch niets beteekent. Spr. wijst er nog op, dat men in openbare veiling de bezitting nooit in haar geheel zou kunnen koopen. Werd ons de Bilderberg voor den neus van de gemeente weg gekaapt, spr. zou er geen traan om laten, als zij maar niet viel in de handen, van speculanten. Spr. durft te adviseeren tot den aankoop over te gaan. Er moet bij de exploitatie voor gezorgd worden, dat men uit den Bilderberg onmiddellijk een paar ton krijgt, zoodat de gemeente het boschcomplex niet duurder krijgt dan ongeveer ƒ 80.000. Spr. doet nog mededeeling van een schrijven van den heer V. d. Berg, die niet aanwezig kon zijn, maar van zijn sympathie voor het voorstel getuigt. De heer Langelaar motiveert nog zijn stem voor het voorstel. Tenslotte wordt het voorstel aangenomen met 7 tegen 5 stemmen (tegen de heeren Beekhuizen, Kop Jansen, Beuker, Koers en Koenders).
Al spoedig echter werd weer een gedeelte, met het huis, verkocht aan de hotelmaatschappij „De Tafelberg", die het huis in 1926 verbouwde tot een hotel door er een vleugel aan te bouwen. De opening van hotel De Bilderberg is op zaterdag 20 mei 1926. De heer Ogterop was de eerste directeur. In 1931 gaat De Tafelberg met de Bilderberg over naar een hotelhouder uit Den Haag, die het zal verbouwen en verder als hotel zal exploiteren. De maatschappij „De Tafelberg" zal voortaan de naam hotel-maatschappij „De Bilderberg" dragen en het hotel „Bilderberg" wordt aanmerkelijk uitgebreid. Eind 1931 gaat hotel De Tafelberg met als nieuwe eigenaar de heer F. A. Mallée, zelfstandig verder.

Bilderberg Oosterbeek
Geheel rechts, de oorsponkelijke woning.


Bilderbeg Oosterbeek
Nu met zonneschermen en het terras is vergroot en heeft potplanten.
Oosterbeek Bilderberg verder naar beneden een iets latere opname, met meer klimop, garages en grotere dakkapellen aan de achterkant.

Oosterbeek Bilderberg

In 1933 wordt het hotel weer uitgebreid en komt er een groter terras. In mei 1940 volgt een derde uitbreiding, en als die net klaar is worden alle gasten niet uitgenodigde Duitsers.
In 1942 moet de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee verdwijnen. De Duitsers bouwen langs de kust een grote verdedigingslinie. De bewoners, oude hulpbehoevende zeelieden, komen samen met de begeleiders, zo'n 180 mensen, terecht in Hotel de Bilderberg. De verhuisdag was 19 december 1942. Na enkele maanden werd het hotel gevorderd door de Duitsers en konden de zeelieden vertrekken naar de hotels Belvédère en de Wageningse Berg in Wageningen. In januari 1944 betrokken de Duitsers de Wageningense Berg, Belmonte e.o. De zeelieden konden terecht in Hotel De Wereld in Wageningen. In september - oktober 1944 de volgende spoed evacuatie naar Zeist en nog later naar Baarn. Al die evacuaties hebben de zeelieden geen goed gedaan, velen zijn er overleden. (uit: J. Langendoen: Lotgevallen der Prins Hendrik Stichting in de oorlogsjaren 1942 tot 1945) Rond 1944-45 raakte het hotel zwaar beschadigd. Burgemeester ter Horst betrok het hotel in 1945 om de opbouw van Oosterbeek organiseren. Hotel 'De Bilderberg' werd de noodsecretarie van 1945 tot 1948. In 1946 werden er weer hotelkamers verhuurd. In 1954 begon Prins Bernhard hier de “Bilderberg conferentie”.

Bilderberg Oosterbeek

In 1978 verdwijnt de familie Ogterop als eigenaar en wordt de nieuwe eigenaar de heer C. Knijnenburg, ook al eigenaar van Klein Zwitserland in Heelsum en restaurant Kasteel Doorwerth. Met de aankoop van De Bilderberg, wordt de nieuwe naam Bilderberg Hotelgroep. Verbouwd en uitgebreid in 1978.

Bilderberg groep 1983
In 1983 zoekt Knijnenburg zelf de krant de Telegraaf en zij maken er van: "Kapitalist doet hotelketen aan zijn personeel cadeau". Want: „Ik vind dat uitsluitend en alleen mensen die een bedrijf groot gemaakt hebben, ook recht hebben het te besturen." Een nobele gedachte als je op je 55ste wilt terugtrekken uit het hotelwezen. De Bilderberggroep heeft vele schulden en die wil Knijnenburg wel cadeau geven aan zijn personeel. Deze actie vertraagd de voorgenomen verkoop die eerst in 1986 plaats vindt.
De laatste verbouwing was in 2014. Rond het hotel is het landgoed de Bilderberg waar je kunt wandelen.

Bilderberg Oosterbeek
Bilderberg Oosterbeek
Hotel de Bilderberg na 1933. Het oorspronkelijke huis van Van Tienhoven is in het midden aan de rotonde, nog goed te zien, met klimop begroeid
Voormalig pension Bilderberg Hoeve, Graaf van Rechterenweg 34, Oosterbeek
Bilders Proeflokaal, Weverstraat 65, Oosterbeek

pension Boekhout Oosterbeek
Kamer van Koophandel Inschrijfjaar: 1958, Uitschrijfjaar: 1970

Theeschenkerij-pension de Boschbeek, Oosterbeek,gaat op 16-5-1946 weer open
Pension Boschlust, Nieuwe Stationsweg, Oosterbeek wordt in 1905 een  herstellingsoord voor mannelijke minvermogende longpatiënten.
Pension Bosman, Weverstraat 60, Oosterbeek
Wordt genoemd in een adresboek uit 1940.
Herberg Buitenrust (Jan van Beek)
Hotel café restaurant Burgerlust, Utrechtsche Straatweg B110, later nummer 90. Oosterbeek.

Als cafe reeds bekend in 1897, met S.B. Rietfort als eigenaar en of uitbater.
Meerdere advertenties met Motel, Hotel etc. verschijnen in 1925.

Enkele uitbaters waren Staleman, J. B. Rietfort en Fr. de Vries.

Burgerlust Oosterbeek
Oosterbeek Burgerlust

Nog een hotel van Fr. de Vries was op de Utrechtseweg 90, wordt niet veel genoemd.
Chinees Indisch Reataurant / De Grote Muur / Utrechtseweg 186 - 6862 AV Oosterbeek - Tel. 085 - 341909 tegenwoordig Letsrestaurant
Concertzaal Oosterbeek / A. C. Jongboer / Rozensteeg 3 - TEL. 2339 Zie ook m'n info bij landgoederen, huizen.
Voormalig hotel café restaurant Concordia, Utrechtsestraatweg 110 (destijds) tegenwoordig 108, Oosterbeek.
Oud adres in 1913: Urechtsche weg C 255.

In 1905 laat de heer W.H. Waterborg weten dat hij Concordia heeft  overgenomen. Een vergunning wordt verleend in 1907.
Andere eigenaar en of uitbater:  A.G. Schimmel, genoemd in het adresboek 1913.

Concordia Oosterbeek

Concordia Oosterbeek

Na de WWII oorlog draait Concordia gewoon door. Al in 1945 wordt Concordia weer genoemd door notarissen die het gebruiken voor hun velingen.

Hotel Café Restaurant / "Concordia" / A. L. v. Drongelen, Utrechtseweg 112 / Telefoon K 8307-2155 / Oosterbeek

Hotel Cafe Restaurant Concordia is verdwenen. Op dezelfde lokatie verscheen later het pand waar modehuis Camps, Utrechtsestraat 110 (destijds) vanaf 1939 haar zaken deed. Daarna zien we nog de groentenwinkel “de Kriek”. Tegenwoordig zit er het Kruidvat.

Concordia Oosterbeek

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1953; Uitschrijfjaar: 1971.
Voormalig Dalzicht, aan de Utrechtsestraatweg 112 op de hoek met de Weverstraat te Oosterbeek.

Oud adres (1913: Utrechtsche Straat C 1.

Gebouwd in 1855 door Jan van Embden, Renkums burgemeester van 1866 tot 1892. Na zijn overlijden, bericht in 1897 notaris A. Moll dat het buiten „Dalzicht", met Koetshuis, Tuin en verdere Bijgebouwen, op een veiling is ingezet voor hfl 25,499. Een jaar later, in 1898 begint cuisinier F.N. Heinsius er een pension, dat echter in de winter gesloten is. Hij stopt met het pension in januari 1939. Het pand wordt dan gesloopt en er zijn plannen voor de bouw van zes winkels aan de Utrechtseweg en aansluitend 11 winkels op de Weverstraat. Tijdens de Slag om Arnhem gingen die in vlammen op. G. Robers uit Arnhem mag van B+W voor hfl 2.300,= een weg aanleggen op het terrein van voormalig Dalzicht. De oorlog gooit roet in het water en daarna wordt veel anders. De huidige winkels zijn er in de jaren 50 gebouwd.

Oosterbeek Dalzicht
Dalzicht Oosterbeek

Dalzicht Oosterbeek
Voormalig hotel of logement de Doornenkamp, Benedendorpseweg ter hoogte van 163 165, Oosterbeek. Oud adres Benedendorp A 100 in 1913.

Gebouwd in 1813, uitgebreid naar een logement in 1850 of 1853 (zie de tekening hieronder).Logement Doornekamp Oosterbeek
Het logement de Doornekamp te Oosterbeek zoals het / bestond voor de verandering in 't voorjaar van 1853.

In 1860 vestigt de weduwe A. van Muiswinkel zich als hotelier op de Doornenkamp. De heer Dirk Klaasen, schoonzoon van mw. Muiswinkel begon in 1872 als uitbater.

 Hotel "de Doornenkamp" verhuurt aan Charles Cherieux te Utrecht. Uit de Renkumse Courant van 06-12-1890

De schilder Jakob Maris verbleef graag in het logement „De Doornenkamp". Meermalen gebeurde het dat de verblijfkosten betaald moesten worden met schilderstukken.

Doornenkamp Oosterbeek

In de adresboek van 1913 staat T.J. Locht, vermeld als hotelhouder,

In 1922 beide zaken J.M. van der Velden.
In 1931 wordt het hotel gesloten en gaat verder als vakantiehuis voor jonge vrouwen. Later in 1931 gaat de firma Van Dolderen er een wasserij in beginnen. Verloren gegaan in 1944. Ooit was Hotel De Doornenkamp eigendom van Jan Kneppelhout.
Doornenkamp Oosterbeek

Doornenkamp Oosterbeek
Hotel De Doornenkamp wordt in 1931 de wasserij van de firma van Dolderen.

De stichting Heemkunde Renkum heeft er een artikel aan besteed.
Voormalig Hotel pension Dreierhoeve, Annastraat 1, Oosterbeek

Oudere namen: Pension Frisia (rond 1715) daarna Huize Rustenburgh, en vervolgens Hotel Dreyerhoeve.

Pension Frisia Oosterbeek
Dreierhoeve Oosterbeek
Huis later hotel Dreijeroord. (Graaf van Rechterenweg 2 Oosterbeek). Maurenbecher was gehuwd Henriette Elisabeth Maurenbrecher - Swaving. Zij was testamentair erfgenaam en had een zoon uit een eerder huwelijk, Johannes Vincent Westrik (1802-1844). Hij is raadsheer bij het Gerechtshof van Gelderland in Arnhem als hij, enig kind en wettig erfgenaam, na het overlijden van zijn moeder en stiefvader Maurenbrecher een groot stuk Dreijen in eigendom krijgt. Westrik voert vanaf 1840 onderhandelingen met de nieuw aan te leggen Rijn spoorweg voor het traject Utrecht - Arnhem. Hij gaat akkoord met een een vergoeding van 34.206 gulden. Westrik wil met dit vele geld een leuk buiten laten bouwen op de plek van de oude boerenhoeve. Helaas overlijdt Westrik in 1844. De weduwe Catherina Elisabeth Westrik - Paradijs zet het bouwplan door en laat een nieuw huis Drijen bouwen. Twee kinderen: Johanna Paulina Elisabeth Westrik (1838-1900), dan 7 jaar oud, en Henriette Christina Westrik (1818-1890), 18 jaar oud, leggen de eerste steen op 23 oktober 1847. De eerste steen bevond zich toen aan de oostzijde van het pand maar werd met een verbouwing in de 20ste eeuw overgebracht naar de zuidmuur van het hotel. Het huis Drijen wordt gebouwd in "Zwitserse stijl”. De familie Westrik hees om die reden altijd de Zwitserse vlag. In 1851 huwt de dochter Henriette Christina Westrik met Herman Johan Westenberg en vanaf 1854 wordt ze eigenaar van het huis. De gehele familie Westrik blijft het buiten echter gebruiken en ’s zomers staat de weduwe C.E. Westrik als bewoonster ingeschreven.
In 1858 verhuist Henriette naar Leeuwarden en gaat het eigendom over op haar jongere zus Johanna Paulina Elisabeth Westrik, die in 1857 huwde met de luitenant ter zee Gustav van Hecking Colenbrander. Zij laten het vruchtgebruik bij de weduwe C.E. Westrik-Paradijs, die het huis Drijen gebruikt tot ze in 1866 overlijdt. In 1872 verkopen Johanna Westrik en haar man Gustav van Hecking Colenbrander het huis en grond op de Drijen aan de bewoner van huis Hartenstein, Theodorus Sanders. Sanders bleef wonen op Hartenstein en ging het huis verhuren. Na de dood van Sanders in 1881, verkoopt zijn weduwe Maria Westendorp in 1882 het huis en erf op de Dreijen. De nieuwe eigenaar is mr. Godert Willem Graaf van Rechteren van Appeltern (1841 - 1902). In 1883 huurt Evert Rothuizen het huis Drijen en omliggend erf van Van Rechteren. Hij opent een uitspanning in het huis en noemt het uitspanning “Dreijeroord”. In 1902 wordt Eduard Jacob Johan Kuinders, de nieuwe eigenaar van Dreijeroord. Evert Rothuizen blijft aan als hotelhouder. In 1908 gaat Rothuizen zijn hotelloopbaan beiendigen. Bij een verbouwing in 1909 bleef het huis grotendeels intact. In de kelders waren nog sporen van het oude bouwwerk terug te vinden. In 1911 verkoopt Kuinders het huis Dreijeroord aan A. Theunissen, die het voortzet als hotel-café-restaurant. Het hotel gaat op 23 december 1911 weer open. Theunissen heeft echter weinig tijd voor het hotel. In januari 1914 koopt Matthijs Sanders een kavel van de Drijen, inclusief het hotel. Zijn vader Theodorus Sanders was ooit eigenaar van de Drijen. Sanders zoekt echter een profijtelijker bestemming voor zijn bezitting en gaat het hotel in 1915 verhuren aan Cornelis Ogterop van de NV de Tafelberg. De dagelijkse leiding komt in handen van een zuster van mevrouw Ogterop, mw. A.G. Klinkspoor-Lüschen en haar echtgenoot Cornelis J. Klinkspoor. In 1925 krijgt de NV de Tafelberg de mogelijkheid om De Bilderberg en Ogterop moet de huur van Dreijeroord te beëindigen. Het hotel gaat wel door. De erfgenamen van Matthijs Sanders, die in 1928 was overleden, verkopen het hotel in 1929. De nieuwe eigenaar wordt Kornelis Pieter (Kees) van der Sluijs.
Dreijeroord Oosterbeek
Dreijeroord Oosterbeek
Tijdens de Slag om Arnhem was Dreijeroord enkele dagen het hoofdkwartier van het bataljon de King's Own Scottish Borderers (KOSB), dat onder het bevel stond van luitenant-kolonel Payton Reid. Op 19 september nam Payton Reid zijn intrek in Dreijeroord en richtte het in als hoofdkwartier. De dagen daarop werd rondom het hotel, bij de Britten bekend als 'The White House', zwaar gevochten. Dit gevecht werd dan ook 'The Battle of the White House' genoemd. Door een tekort aan voorraden, munitie en voedsel, en door de dagenlange ontberingen, werd besloten de Britse divisie in de nacht van 25-26 september terug te trekken. De soldaten lieten een zwaar beschadigd Dreijeroord achter. Na een opknapbeurt werd het weer een hotel. Veel voormalige Engelse soldaten gebruikten het hotel als onderkomen tijdens hun verblijf gedurende de Airborne wandeltocht, of de herdenkingen op 17 september. Na de oorlog wordt de familie van der Sluijs verdacht van heulen met de vijand. In 1947 wordt men hiervoor vrijgesproken, doch dan is de familie al ge-emigreerd naar Canada. In augustus 1947 verhuisde Gerrit Willem van der Straaten met zijn vrouw en twee kinderen van Voorburg naar Dreijeroord in Oosterbeek. In 1962 kocht hij Dreijeroord van de vorige eigenaar Van der Sluijs, omdat zijn oudste zoon Arjen interesse in het hotelwezen had. In 2008 werd het 125-jarig jubileum van het gebouw als hotel gevierd. De familie Van der Straaten die het hotel runde, sloot het in oktober 2014 en verkocht het in april 2016 aan vastgoedontwikkelaar Amvest. Het oude pand is als hotel „niet te handhaven”. Amvest gaat proberen om het hotel in zijn geheel of in appartementen te verkopen, een of meer kavels in de tuin zijn te koop voor een optrekje. In 2016 staat in de krant dat Het Gastenhuis in 2017 een dependance in Oosterbeek begint.

Uit de Gelderlander van 31 mei 2016

Zo worden we dan voorgelicht: in het pand vestigt zich het Gastenhuis. (Gelderlander 31-5-2016) Waarschijnlijk wordt er bedoeld: Dreijeroord word afgebroken en komt er nieuwbouw. Zie de Facebook pagina van Behoud Dreijeroord Oosterbeek.

Dreieroord in 2016
Het resultaat is dat hotel Dreyeroord gewoon wordt afgebroken. Er komt nieuwbouw met een voorgevel die nog iets van het voormalige hotel weg heeft.

Geen idee of er met de bouw rekening is gehouden met het feit dat er onder het huidige Dreijeroord de resten liggen van de middeleeuwse Bouwhoeve de Drijen. bron
De Herberg de Druiventros aan de Benedendorpseweg ter hoogte van nr 28 in Oosterbeek.
De tekening hiernaast is gemaakt in de jaren 1930-40.

In 1954 biedt de familie Joh. Wesseling een tekening aan van voormalige herberg ‘de Druiventros’ aan de Klingelbeek (voor 1944 fam. Van Rees), geschilderd door Mevr. Besselink-geb. Westenberg?
Druiventros Oosterbeek
Pension Eikenhorst, Utrechtsweg, Oosterbeek.
In 1932 had men plannen om het geheel als sanatorium te gaan gebruiken. De gemeente Renkum heeft het voorstel afgekeurd.

pension Eikenhout van M.P.J. Ketting, te Oosterbeek.
Verscheen in een krantenadverentie in 1933

Pension Emerentia.aan de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg te Oosterbeek.
Bestond rond 1963 al 25 jaar.

pension Eureka, Oosterbeek
Kamer van Koophandel Inschrijfjaar: 1958, Uitschrijfjaar: 1972

Pension Floreal, Stationsweg 24, Oosterbeek

Gebouwd in 1925.

Rond de jaren 1928 - 1938 woont hier de familie Dr. Ir. Jan Schroeder van der Kolk. Omdat de heer Schroeder van der Kolk in 1938 overlijdt hebben we een omschrijving van het pand uit de veiling: Oosterbeek, sectie C, no. 1183, groot 7.60 Are, bevattende beneden: gang, 3 kamers, waarvan 2 ên suite, serre, keuken, bijkeuken, kelder en 2 W.C.''s , boven: 2 kamers, 2 slaapkamers, badkamer en W.C., zolder en 2 dienstbodenkamers. Het perceel is voorzien van gas, waterleiding en electrisch licht.

Na de oorlog is op dit adres een rusthuis voor ouden van dagen:
Rusthuis Oosterbeek

Later in 1951 een iets andere omschrijving: Pension, rusthuis voor bejaarden.

rusthuis Oosterbeek
Is dit dan het einde van het pension - rusthuis?

Villa Floreal is een gemeentelijk monument.
Pension Oosterbeek
Dit lijkt me een opname uit de jaren 1910 - 1930, niet geheel duidelijk is of dit ook het pand aan de Stationsweg 24 Oosterbeek is.
Rusthuis Oosterbeek
Voormalig pension Geertruida, Utrechtsestraatweg Oosterbeek.
In de laatste twee decennia van de 19de eeuw en eerste jaren van de twintigste eeuw was er Pension Geertruida en werd er pension in gehouden door mejuffrouw J. van Muiswinkel. Deze hield zowel zomer-als winterpension, hetgeen in die tijd niet gebruikelijk was. In de wintertijd, als er weinig toeristen waren bewoonde men het gehele huis zelf. De twee bij de gasten zeer geliefde veranda’s bevonden zich aan de tuinzijde van de villa en werden, net als de twee serres gebruikt door de huurders van maar liefst 15 kamers, waarvan 2 en-suite. Een van de grotere en deftiger pensions in Oosterbeek.
Pension Geertruida Oosterbeek
pension Geertruida Oosterbeek
Een eerste opname van Geertruida, de serres aan de zijkant zijn later verdwenen.

Rond 1910 wordt dit pension het hotel Beau Séjour van D. W. Augurkiesman, zie aldaar. Het pand is gesloopt rond 1980.
café van Gils, Weverstraat, Oosterbeek

D.A.D. van Gils, koffiehuishouder, Weverstraat B 150, adresboek 1913
Cafe van Gils Oosterbeek
Grand café Oosterbeek, Raadhuisplein 2, Oosterbeek

Grand Café Oosterbeek
In 1997 begonnen als Croissanterie Eetcafé Oosterbeek. In een nieuw gebouw op het Raadhuisplein, waar daarvoor met mooit weer een ijsverkoper actief was. Toos Ockers begon toen met de lunchroom, met haar man en haar dochter Kim.

Info van KvK: "Grand café Oosterbeek was gevestigd in Oosterbeek en was actief in de branche Fastfoodrestaurants, cafétaria's, ijssalons, eetkramen e.d.. Bij Grand café Oosterbeek waren ongeveer 12 personen werkzaam. Grand café Oosterbeek heeft zich gevestigd op 17-2-1997 en is een Eenmanszaak".

Daarna een andere eigenaar en of uitbater.
G. Groen & K A. Geleijnse, pension-rusthuis, Oosterbeek
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1962, Uitschrijfjaar: 1974

Café-pension Groningen, Weverstraat, Oosterbeek
In 1955 gaat de fam. Huizing het café weer in gebruik nemen.

Café De Harmonie, Weverstraat 39, Oosterbeek
In 1920 bestond dit café al. met als adres Weverstraat 126 B.
Inschrijfjaar: 1947; Uitschrijfjaar: 2001 bij de Kamer van koophandel
 Café de Harmonie in latere jaren nog bekend als slijterij Peters.
Pension Hartelust, Oosterbeek, verhuist in 1927 naar de Steynweg 58.
Hartenstein, Utrechtseweg 232, Oosterbeek.
Hartenstein begint als de herberg 'het Rode hert' (1580) Gelegen op de locatie van ongeveer het koetshuis, de oude brandweer kazerne en tegenwoordig restaurant. Verbouwd tot herberg Het Rode Hert in 1728. Eigenaar was de Arnhemse familie Tulleken. Huize Hartenstein werd in 1779-80 als herenhuis gebouwd voor J. van der Sluis, een advocaat van het Provinciaal Hof van Gelderland. Hij liet de herberg afbreken en bouwde een herenhuis met bijgebouwen, ongeveer weer op dezelfde plek van het Rode Hert. Van der Sluis liet ook een park aanleggen en zo ontstond het landgoed. Van der Sluis bedacht ook de naam Hartenstein, misschien een hommage aan hert - hart en stein - steen (stenen pand). In 1792 kwam het in handen van de Arnhemse gemeentesecretaris Berhard Johan Hoff. In 1842 wordt het verkocht aan W.D. Martens en het landgoed is dan al van 26 Hect. geslonken naar 7 Hect. In 1852 wordt Hartenstein opnieuw verkocht. De veiling met inzet bracht het verkoopbedrag op Hfl. 23.500,= de veiling bij toeslag was op woensdag 30 juni 1852. Het werd gekocht door de staatsraad Elas Canneman. Canneman overleed in 1861 en toen kwam Hartenstein in handen van de makelaar de heer Theodorus Sanders. Sanders liet in 1865 alles afbreken en bouwde een nieuw herenhuis met oa een koetshuis. Sommige auteurs houden dan ook 1865 aan als zijnde het beginjaar van het landgoed. Sanders verkocht in 1882 Hartenstein aan de welgestelde houthandelaar de heer G.J. Verburgt uit Arnhem. Hij huwde later met Molhuysen. Verburgt deed rond 1905 de villa uitbreiden met serre's aan zuid- en oostzijde. Na het overlijden van zowel Verburgt (1914) als Molhuysen (1928) wordt Hartenstein rond 1930 een rusthuis. In 1935 heet het een sanatorium te zijn en dat wordt bestierd door de zuster van mw. Molhuizen. In 1942 komt het pand in handen van de gemeente Renkum en werd het hotel Hartenstein. In september 1944 gebruikte generaal R.E. Urquhart van de First British Airborne Division tijdens de Slag om Arnhem het huis als hoofdkwartier. Het huis heeft zware schade geleden in september 1944. Na restauratie werd Hartenstein weer een hotel, doch de exploitatie daarvan stopte op 1 januari 1977. Sinds 1978 in gebruik als Airborne Museum. In 2009 is het museum gerenoveerd en kwam er een een uitbreiding.

Kamer van koophandel:  Restaurant Parkhotel Hartenstein; Inschrijfjaar: 1947; Uitschrijfjaar: 1965.

Hotel Restaurant / Hartenstein / Oosterbeek / Telefoon (08307) 53 76 / Utrechtseweg 232
Hartenstein Oosterbeek

Hartenstein Oosterbeek
Café Pension Heuveloord, Weverstraat 110, Telefoon K 8307-2880, Oosterbeek
Zie ook café Hoogerheide
Ingeschreven bij de Kvk in 1955,
Café-biljart F.G. v.d. Hooft, Weverstraat 106 Oosterbeek.
In de Oosterbeeks Courant van 28-1-1928 zien we: Heropening Café-biljart F.G. v.d. Hooft, Weverstraat 106.
Pension-Café-Restaurant Hoogerheide, Weverstraat 110. Oosterbeek.
Heropent per juni 1951 met de fam v.d. Slikke.
In de Arnhemsche Courant van 23-6-1942 staat: "Flink MEISJE, pl.m. 16 jr., voor heele of halve dagen. Aanm. Woensdag.' Café Hoogerheide, Weverstr. 110, Oosterbeek".
Café HOP, Poststraat 3 + 5, Oosterbeek

Pension Hubertus-Hoeve, Utrechtseweg, Oosterbeek
Bestond rond 1933.
De villa Hubertus-Hoeve aan de Utrechtseweg is verbouwd tot pension, door de architect
Gazenbeek, in 1933.
Pension Johanna, Pieterbergseweg 34, Oosterbeek

In 1985 Pension Bonds hotel Johanna op youtube
Uit een advertentie uit 1993: Pension Johanna., uw gastvrije rustpunt. Gezellig, klein, rustig gelegen fam.hotel met goede keuken (50 m v.d. bossen aan de rand van de Veluwe). Kamers met douche, toilet, telef., gezellige lounge met KTV. Om eens een paar dagen lekker uit te rusten of te fietsen en te wandelen. Speciaal winterarr. 2 pers. 3 dg. (= 2 overn.) H.P. f 269.- (tot 21 mrt., excl. krokusvak.) Tevens uw adres voor kleine fam. feestjes, geheel verzorgd tot + 25 pers. met min. één overn. tegen aantrekkelijke prijs. Vraag ook naar onze speciale paas-, pinkster- en zomerarr. Hotel-pension "Johanna", Pietersbergseweg 34,6862 BV Oosterbeek, fam. Besseling.
Pension Juliana, Utrechtseweg Oosterbeek
Pension de Jong, Utrechtseweg, Oosterbeek, verkocht in 1908.
Pension Jousma, Oosterbeek werd in 1972  omgetoverd in Bejaardenoord Huize Elsje.
café G. van Kerkhof, Utrechtsestraat 208 C later 92, Oosterbeek

Er is een advertentie met: WED. G. VAN KERKHOF, Café, Utrechtschestraat 208 C, Oosterbeek. In de  Arnhemsche courant van 08-07-1920. Waarbij aangegeven is dat hier Kabouter jenever te koop is.

In de Hoog en Laag na de oorlog in 1945 staat dat Café vd Kerkhof niet veel geleden heeft.
Na de oorlog zien we in 1949 café M. v.d. Kerkhof:
Oosterbeek cafe Kerkhof 
café H. Kip, Grindweg 137, Oosterbeek

link
Cafe-biljart van Juffr. Kip (Grindweg 137) is overgenomen door dhr. J.L.J. Sondaal.
Uit de Oosterbeekse Courant van 10-05-1913
Café Klaver, Weverstraat 106, Oosterbeek
Café van J.A. Klaver overgegaan naar G.J. Boxstart, Weverstraat 106.
Uit de Oosterbeekse Courant van 27-08-1926

Verkoop woonhuis, waarin café, met erf en tuin Weverstraat 106 kad. Sectie D no. 2540 groot 2 are 55 ca. Uit de Oosterbeekse Courant van 15-10-1927
Restaurant Klein Hartenstein, Utrechtseweg 226, Oosterbeek.
Voor de oorlog was dit het koetshuis uit 1865 van de villa, later hotel Hartenstein. Na de WWII ken ik het als de brandweerkazerne van Oosterbeek.
Klein Hartenstein Oosterbeek

Zelf ken ik het restaurant als van Jan van Hooijdonk, in zijn periode (vanaf 1883) was er zeer goed te eten. Een volgende pachter bakte er niks van, en daarna heb ik lijst van uitbaters en eigenaren niet meer bijgehouden.
Klein Hartenstein Oosterbeek
In 1991 verschijnt er een advertentie waarin Klein Hartenstein genoemd wordt omdat het geheel zal zijn omgetoverd naar een Wiener café uit de tijd van Mozart. Ook het personeel zal in klederdracht de thee serveren,

website restaurant Klein Hartenstein

Geschiedenis van het koetshuis
door Heemkunde Renkum

Kamer van Koophandel:  Hartestein restaurant eigenaar N.H.F. Broekman; Inschrijfjaar:1966, Uitschrijfjaar: 1969.
Café de Kroon, Oosterbeek
Eigenaar van 1885 tot 1935: Toon Klaasen.
Uit de krant van 1933: Toon Klaasen begon ± 50 jaar geleden café in eigen huis de Kroon,  verkocht aan Rotterdamsche Bank
De Koude Herberg, Utrechtseweg 267, 129 in 1923, Oosterbeek

De naam De Koude Herberg komt in 1725 al in een hyptheek register voor. De eerste Koude Herberg, stond aan de zuidzijde van de Utrechtseweg op de plek van het latere huis Valkenburg, had door de kastelein Hendrik van Veelen, sinds 1808 eigenaar, een goede naam opgebouwd. In 1835 ging de herberg in vlammen op maar werd deze door Van Veelen herbouwd.
Koude Herberg Oosterbeek
de eerste Koude Herberg aan de zuidzijde van de Utrechtseweg

In 1845 kocht Robert Daniël Wolterbeek in Oosterbeek het terrein aan dat ten westen van “Hartenstein” aan de zuidkant van de Utrechtseweg ligt, ter hoogte van de spreng van de Oorsprongsbeek. Op het terein van Valkenburg stond oorspronkelijk de “Koude Herberg”. Wolterbeek liet de herberg afbreken en er schuin tegenover herbouwen aan de overkant van de Utrechtseweg, op de locatie waar deze nu nog staat.

Van 1823 tot 1851 vergaderde het gemeentebestuur van Renkum - Oosterbeek, in de Koude Herberg. (Men verhuisde dus ook mee naar de nieuwe locatie). Na 1851 ging men ombeurten vergaderen in de herberg De (Vergulde) Ploeg, Benedendorpsweg, te Oosterbeek en de Bock in Renkum.
De nieuwbouw is gereed in 1953.

Er staat een verslag van de heropening van café-restaurant ‘de Koude Herberg’. Hoog en Laag van 07-04-1966

Deze nieuw gebouwde versie, is sinds 1980 restaurant De Oude Herbergh geheten.

Koude Herberg Oosterbeek
Sinds 2005 is de huidige eigenaar actief en kun je er ook pannekoeken verkrijgen.

Ook te lezen; geschiedenis Oude Herberg

Kamer van Koophandel: Koude Herberg; Inschrijfjaar: 1950; Uitschrijfjaar: 1986
Restaurant La Maison, Utrechtseweg 188, Oosterbeek

Café Lebret51, Lebretweg 51, Oosterbeek

De oude school, later gemeentelijk badhuis en tegenwoordig het zalencentrum heeft ook een een poosje als alleen café te boek gestaan.
De voormalige herberg uitspanning, café de Leeren Doedel, Dreijenseweg hoek Amsterdamseweg, Oosterbeek, tegenwoordig Arnhem

Aanbesteding voor hotel café-restaurant de Leeren Doedel.
 de Oosterbeekse Courant van 24-06-1939

Zelf ken ik het nog als Italiaans restaurant Pinokkio. Afgebroken in 2018 en geheel nieuw in 2019: Amsterdamseweg 467; Roadhouse Arnhem Bar & Kitchen.

KvK:  uitspanning de Leeren Doedel café. Inschrijfjaar: 1934, Uitschrijfjaar: 1941
Leeren Doedel Oosterbeek
Restaurant Lemongrass, Utrechtseweg 68, Oosterbeek

Oosterbeeks Literair café, Weverstraat 36
Deze rechtspersoon is uitgeschreven uit het Handelsregister
Pension Restaurant Huize Lomöp, Mariaweg 62. Oosterbeek. Opent in 1931 met als eigenaar K.N. Dubbeldam.
Pension Mariënberg, Utrechtseweg 54, Oosterbeek.
Mw. Klinkspoor - Lüschen begint in 1933 een nieuw pension.

Pension - slijterij Menkman te Oosterbeek wordt in 1906 verkocht aan dhr. F. van Erk uit Rotterdam.
Familie Hotel - Pension Mon Desir in de Annastraat, Oosterbeek.
In 1923 is de exploitant dhr. Schimmel, de we ook kennen van Concordia.

Café-Billard Rest. Monopole, Weverstraat 18, Oosterbeek
In 1929 maakt de heer Ottenga, reclame dat hij nu hier de scepter zwaait.
café de Nieuwe Aanleg, Oosterbeek

"OPROEPING SCHULDEISCHERS. Den schuldeischers in de beneficiaire nalatenschap van Mekke Ekkerrnan, gewoond hebbende te Oosterbeek, gem. Wijdenes, en overleden 21 Augustus jl., wordt verzocht, Donderdag 2 November a.s., des morgens 10 uur, te verschijnen in het café ,,de Nieuwe Aanleg", te Oosterbeek, alwaar door de erfgenamen aan hen rekening en verantwoording van hun beheer zal worden afgelegd". Uit de Nederlandsche staatscourant van      25-10-1933

Café Eethuis,Restaurant Bar & Terras De Olde Spinde Utrechtseweg 110, Oosterbeek
van J.G.van der Gugten, Oosterbeek.

Het oude café van Schuiling ging in 1953 verder als De Olde Spinde.

Opening: Eethuis- café-bar de Olde Spinde, Utrechtseweg 110 (voorheen café Schuiling). Zie de Hoog en Laag van 23-01-1953

In 1967 wordt de Olde Spinde uitgebreid met cafetaria en automatiek.
Olde Spinde Oosterbeek
Uitspanning de Oorsprong, op het landgoed de Oorsprong in Oosterbeek

Op de HisGis kaart uit 1832 is de tuinmanswoning c.q. uitspanning al te zien.

Oorsprong Oosterbeek
Oorsprong Oosterbeek
bron De Uitspanning de Oorsprong op de voorgrond, huize de Oorsprong op de achtergrond.

Oorsprong Uitspanning Oosterbeek

Oorsprong Oosterbeek
De tuinmanswoning van Backer wordt later een uitspanning: Paviljoen de Oorsprong. Aldaar is op de bovenverdieping een herensocieteit. Rond 1880 trokken velen naar de rustieke vijvers, om in koepeltjes thee te drink en en zich te verpozen in de heerlijke natuur. Gebouwd door de heer Backer. In 1860 was Gerritsen er een populaire kastelein, later was P. Uijttenbogaerdt er onder anderen kastelein.

A. Gerritsen, kastelein op de Oorsprong, A 138, adresboek 1860
A. Uitenbogaard, kastelein op de Oorsprong A7, adresboek 1881

Oorsprong Oosterbeek

Oosterbeek De Oorsprong

Op zoek naar de lokatie? Ten zuid-oosten van De Oorsprong fundamenten, tegen de beek aan staat een bankje. En als het Gelders Landschap ergens een bankje neerzet, hebben ze er vast een bedoeling mee.
Zie meer over de Oorsprong bij Landgoederen

Oorsprong Oosterbeek

Oorsprong Oosterbeek
Voormalig pension Oosterhoogte aan de Van Toulon van der Koogweg, Oosterbeek. Oosterhoogte Oosterbeek
Voormalig pension Oosterzicht aan de Van Toulon van der Koogweg, Oosterbeek.
Oosterzicht Oosterbeek
Voormalig pension Overzicht, Oosterbeek. In 1896 is E.H. van Duijkeren er pensionhouder, na een openbare inschrijving. Is dit hetzelfde overzicht dat hier beschreven is?
Voormalig pension De Paaschberg, Paasberg 16, Oosterbeek. Volgens de BAG gebouwd in 1909.

café Pena Rima, Weverstraat 1, Oosterbeek.
Pena Rima Oosterbeek
Posse Espessobar, Transvaalstraat 6, Oosterbeek.

Voormalig café de Ploeg, Benedendorpsweg 165 , Oosterbeek. De Ploeg Oosterbeek
Café ’t Pumpke, Weverstraat 45, Oosterbeek.
facebook
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1976; Uitschrijfjaar: 1986

Het café is daarna weer overgenomen.
Voormalig café de Put, Dreijenseweg 9, Oosterbeek De heer de Gruijter start Cafè-Restaurant op Dreijenseweg 9 (de Put).
Uit de Hoog en Laag van 06-02-1948
Voormalig hotel café restaurant Quatre Bras, Utrechtseweg Oosterbeek
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel in 1955. Eigenaar is dan  mw. A.J. de Bruyn
Voormalig café Reijnders, Weverstraat, Oosterbeek
Reijnders Oosterbeek
Voormalige herberg het Rode Hert, Oosterbeek, later bekend als Hartenstein.
Zie aldaar.
Staat beschreven op "Caarte van de Plantage van de Pollen tussen de boomen aen de Allée gelege, omtrent Oosterbeek, beginnende bij het Bergje van de Heer van Ruyven, en vervolgens tot bij den Sonnenberg, op de soo genaemde Uytregtsen weg". Bron Gelders Archief
Een café aan de Grindweg op Rosande, bij de Klingelbeekseweg te Oosterbeek.
Waarschijnlijk het zelfde café als café Rosande, Benedendorpsweg 11 te Oosterbeek.
En dan is er ook nog: Café Rosande aan het Jagerspad. Zie de Hoog en Laag van 18-05-1951

Een aankondiging van een verkoop veiling uit 1888, zie hiernaast.
café Oosterbeek
Voormalig hotel pension Rozande, (in kranten werd veelal Rosande gebruikt) Utrechtseweg 86 Oosterbeek.
Ander adres: Utrechtsche Straatweg C 205, Rijksstraatweg en Utrechtseweg 90.

Het hotel uit 1900 werd aangestuurd door Van Houten en daarna, tot 1913, komt het in handen van Jan de Hartog. In het adresboek van 1913 word G.J. den Hartog genoemd. Na Jan de Hartog zet Van der Drift het voort. Het hotel wordt in 1922 gekocht door Paul Reijmers. In 1934 koopt Reijmers ook Schoonoord in Heelsum. Rozande krijgt oorlogschade en wordt na 1945 geheel afgebroken. Het huidige Rezo Electroworld is enkele meters naar achteren eind jaren 1940 gebouwd en staat in de BAG als zijnde bewoond in 1950.

Oosterbeek Rozande

Oosterbeek cafe Rosande
Rosande Oosterbeek

Rozande Oosterbeek
Aan de linkerkant is nog net Pension op de gevel te lezen, van pension Alberdina.
Pension Rozenhage, Pieterbergseweg 28 - 30, Oosterbeek

De villa Rozenhage is in 1897 gebouwd voor E. Gerritsen, volgens de St. Heemkunde. De BAG geeft aan dat het pand op 1 januari 1890 al bewoond werd
Rozenhage Oosterbeek
De aannemer van Rozenhage is Evert de Geest, die we ook kennen van de meubelfabriek LOV in Oosterbeek
Rozenhage Oosterbeek

Pension Rustenburgh, Annastraat 1, Oosterbeek wordt een tehuis voor Oost-Europese vluchtelingen in 1959. Pension Rustenburgh wordt in 1960 omgedoopt in Huize Sylvius Meindertsma een tehuis
voor vluchtelingen uit Oost-Europa.
Het verdwenen hotel Schoonoord. Oosterbeek.
Adres rond 1900 Utrechtsche Straatweg A 172.
Oud adres in 1916: Utrechtsche Staatweg B 5.
In 1921 Utrechtsestraatweg 110, later hernummerd naar 186

 “Schoonoord” was een buitengoed langs de Utrechtseweg en zou later een bestemming als hotel krijgen.
Schoonoord is in 1845 gekocht door Adrianus Adam van der Crab van Minne Dolleman. Adrianus Adam was van huis uit ingenieur en landmeter, maar had vooral fortuin gemaakt als bankier. Met zijn vrouw Elisabeth de Villeneuve had hij twaalf kinderen. Van der Crab verbouwde het al bestaande “Landlust” tot een dubbel herenhuis en gaf het de naam waaronder het sindsdien bekend staat: “Schoonoord”.
In 1857 besluit Adrianus Adam “Schoonoord” te verkopen.
Schoonoord Oosterbeek
Schoonzoon Sangster doet een bod op het huis, maar hij wordt overtroefd door C.A. Sprenger, Majoor der Cavalerie te Arnhem.
In 1866 verkoopt Taets van Amerongen “Schoonoord” aan de Amsterdamse firma Wolterbeek & Co voor een bedrag van Fl. 2.7225,=.
Schoonoord Oosterbeek
Wolterbeek & Co was een vastgoedfirma die twee dagen voor de aankoop van “Schoonoord”
was opgericht door Willem Pieter Wolterbeek en Hendrik Adrianus Kampers.
Willem Pieter Wolterbeek werd in 1832 in Amsterdam geboren. Studeerde Rechten in Leiden, Amsterdam en Utrecht tot 1857. Hij trouwde in 1859 met de 21-jarige Utrechtse domineesdochter Maria Elisabeth van Marken, met wie hij zes kinderen kreeg. Na zijn promotie vestigde Willem Pieter zich als gasfabrikant te Amsterdam, waar hij diverse gasfirma’s oprichtte. Een gasbedrijf leek een goede inverstering maar als gemeente de gasbedrijven overnemen zo rond 1866 dan lopen de zaken uit de hand, wat uiteindelijk desastreus voor Willem Pieter zou uitpakken. Wolterbeek & Co investeert fors in “Schoonoord”: het huis wordt grondig verbouwd en tot hotel (garni) ingericht, met maar liefst 13 bovenkamers, van alle toenmalige gemakken (stookplaatsen, meubilair, linnengoed, etc.) voorzien en klaar om gasten te ontvangen. Tot exploitatie van het hotel door Wolterbeek & Co is het echter nooit gekomen. De firma Wolterbeek heeft meerdere financiele tegenslagen.
Er wordt besloten om Schoonoord te verkopen “in het openbaar of uit de hand” voor een prijs die deze als “geraden zal oordelen”. Een directe koper bleek echter niet voorhanden en dus werd het goed op 27 november 1867 geveild. De inboedel, inclusief al het linnengoed van het hotel, was overigens al op 7 november via een aparte veiling verkocht voor een bedrag van Fl. 5769,60.
Schoonoord Oosterbeek
Toen de hotelier H.E. (Bernhard) Wentink en echtgenote Klaassen Schoonoord te Oosterbeek in 1867 kochten werd Schoonoord verbouwd tot pension. Oplevering een jaar later. Wentink was daarvoor eigenaar van hotel Vredelust in De Steeg. Een van de vaste gasten van Vredelust was Jacob van Lennep (1802-1868), de befaamde prozaschrijver en dichter, tevens Rijksadvocaat te Amsterdam. De zomermaanden bracht Van Lennep met zijn echtgenote steevast door bij Wentink. In 1868 kwam van Lennep voor het eerst Oosterbeek en komt daar te overlijden. Het was bloedheet, het lijk diende eigenlijk direct begraven te worden. Vandaar een begrafenis in Oosterbeek (Fangmanweg) en niet in Amsterdam.
 Het hotel verleende ook gastvrijheid aan Kneppelhout (Klikspaan) en aan Jan Toorop.

In het adresboek van 1913 wordt Th. Jansen genoemd als eigenaar en of uitbater.
Vanf 1921 tot aan de oorlog was J.Vlist eigenaar en of uitbater.
Schoonoord in Renkum ??
Jan van der Vlist is hierboven te lezen als eigenaar van een hotel in degemeente Renkum te Oosterbeek
In de krant van 1935 is te lezen dat in dat jaar J. Treuren de eigenaar is en hij liet zich uitkopen door dhr. P. Reijmers.
Schoonoord Oosterbeek
Het hotel is ingaande 1 december 1942 door het Centraal Evacuatie Comite te 's Gravenhage gevorderd waardoor het hotelbedrijf werd stilgelegd. (bron KvK 3409) Jan van der Vlist is dan nog de eigenaar. De combinatie met Treuren en Reijmers (hierboven) blijft moeilijk in te schatten, wie was eigenaar, wie de pachter of uitbater?

Tijdens de slag om Arnhem - september 1944 - veranderde alles. Het hotel werd door de 1e Engelse Airborne divisie als noodhospitaal ingericht. Meer dan 500 gewonden werden hier binnengebracht en verzorgd. Door de felle strijd, raakte het gebouw zwaar beschadigd. En werd afgebroken.

Op 23 augustus 1947 wordt ambsthalve de inschrijving bij de KvK opgeheven. Het bedrijf blijkt totaal vernield en is duidelijk niet meer in gebruik. Ook dan is Jan van der Vlist nog de eigenaar.
Schoonoord Oosterbeek

Schoonoord Oosterbeek

Schoonoord Oosterbeek

Over de oorlogsgeschiedenis van het oorspronkelijke Schoonoord heeft Willem Tiemens een verhaal geschreven. Lees het hier.

Net naast het oorspronkelijke Schoonoord, verschijnt in 1950 - 1951 het nieuwe café restaurant Schoonoord. Het terras aan de Utrechtseweg is intussen alweer vervangen door een serre. Het oude Schoonoord heeft aan de linkerkant gestaan. In een steegje naast achter het tegenwoordig overkapte terras is een plaquette aangebracht ter herinnering. Helaas niet zichtbaar vanaf de stoep op de Utrechtsestraat.
Schoonoord Oosterbeek

Kamer van Koophandel: Café-Restaurant Schoonoord, M. v.d. Berg, Bedrijfssoort: Café-restaurant; Inschrijfjaar: 1956; Uitschrijfjaar: 2001

Andere uitbaters, pachters of eigenaren van café restaurant Schoonoord:
W. van den Berg
G. Vellekoop
L. Vellekoop

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis: Schoonoord, van Boerenhoeve tot Grand Hotel
Een uitgebreid verhaal van Joop van Zoelen over Schoonoord, het hotel van Jacob van Lennep 
Restaurant Shira-Yuki, Van Toulon Van de Koogweg 2, Oosterbeek

Pension Silesia, v/h wed. Stoot-Klaassen. Aan de Utrechtseweg Oosterbeek. Rond 1928 hield het pension er mee op en begon Vlasveld er een een winkel.
Pension Simplex, C 97, Oosterbeek. Rond 1918 werd het pension gebruikt voor het interneren van Duitse krijgsgevangenen, een dependance  van het Duitse Kamp te Wolfheze.

Café Sport, O. van Maanen, Utrechtseweg 59, Telefoon K 8307-2293, Oosterbeek
Hotel-Pension Strijland, Stationsweg 6, Oosterbeek heropend in 1964. Ook de Stationsweg 4 en 8 worden elders genoemd als zijnde het huisnummer van hotel Strijland.
Het huis Strijland werd gebouwd in 1887. Met huisnummer 4 werd het in de slag bij Arnhem grotendeels vernietigd.
Strijland Oosterbeek
Stationsweg 6 is ook bekend geweest als Oranje Hotel - Hotel Renathe - Hotel Strijland (tot en met 1984)  - Tulip Inn Oosterbeek. In 1994 zien we nog de naam Best Western Hotel Strijland. Vlak daarna wordt het gesloten en gesloopt. Pim en Ute Strijland zijn begin 1970 naar hotel Hartestein gegaan. Het pand kwam na 1994 in bezit van Hazenleger Vastgoed. Momenteel staat er een bungalow.
Strijland Oosterbeek
Opname van het Gelders Archief uit de jaren 1970 - 1975.
Strijland Oosterbeek
Een ansichtkaart van Tourist Hotels, adres Stationsweg 6 - 8.
De Tafelberg. Pietersbergseweg 46 Oosterbeek. Volgens de Wageningsche Courant, 11/06/1902; p. 1 is in 1902 het buitenverblijf verkocht aan de Maatschappij tot exploitatie van hotels en restaurants L'Union. In 1902 - 1903 werd De Tafelberg verbouwd tot hotel en werd een onderdeel van de NV Hotelmaatschappij De Tafelberg o.l.v. de heer Ogtrop.Omdat de hotelfunctie tijdelijk is geweest wordt huis, hotel en tegenwoordig appartementen beschreven bij landgoederen en huizen

Het hotel heeft een periode, zo rond 1912 een dependance gehad:
dependance Tafelberg Oosterbeek
Hotel Tefelberg Oosterbeek
Café Talud, Oosterbeek. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 1950 door mevr. Beekhuizen-Ordelman.
In de Hoog en Laag van 27-9-1962 staat er een verslag van 12½ jaar Café Talud van mevr. Beekhuizen-Ordelman.
voormalig hotel café van der Velden, Utrechtseweg, Oosterbeek. Oud adres Utrechtsestraat 110a
Tegenwoordig is de ingang aan de Weverstraat 1.

link

Er is een advertentie uit 1889.

J.M. van der Velden. Café Restaurant, Utrechtsche Straat B 128, adresboek 1913
vd Velden Oosterbeek
Huize de Vergarde, Oosterbeek De Verburgt-Molhuysen Stichting stelt per 1 oktober 1952 huize de Vergarde open
als pension-rusthuis.
Voormalige herberg de Vergulden Ploeg, Benedendorpsweg 165, te Oosterbeek.
Ook wel bekend als café De Ploeg. (zie aldaar)

Daarvoor reeds bekend als cafe "De Par", het  voormalige postkoetsstation op de route Arnhem-Wageningen welke destijds door het benedendorp leidde. "De Par", werd later omgedoopt in "De Verguide Ploeg", en kennen we de naam van de heer Grootenhaar. Tussen 1851 en 1866 vergaderde de gemeenteraad om beurten in "De Vergulde Ploeg" en in de herberg "De Bok" te Renkurn.

Oosterbeek Vergulde Ploeg
Vergulde Ploeg Oosterbeek

In 1930 staat de heer H.G. Bekker als café-pensionhouder in het adresboek van Oosterbeek.
In het adresboek is dezelfde persoon Verlofhouder en IJsfabrikant, en nog steeds Benedendorpsweg 165.
Voormalig café billard De Viersprong, Grindweg 25, Oosterbeek.

In de Oosterbeekse Courant  van 30-6-1928 staat een verslag van de heropening van de Kruidenierswaren L. Beumer, Grindweg 25; tevens Café-Billard 'De Viersprong'; per 30 juni 1928. OC 30-06-1928
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel door L. Beumer in 1928.
Volkskoffiehuis, Benedendorpseweg, Oosterbeek volkskoffiehuis Oosterbeek
Voormalig hotel Vreewijk, Utrechtseweg 161 Oosterbeek.

Lees bij landgoederen en huizen over de voorgeschiedenis van Vreewijk
 In november 1920 komt de Buitenplaats Vreewijk, groot ca. 4000 m2, weer te koop. De jonkheer verhuisd in 1921 naar de Hoge Oorsprong. Een succes is de verkoop via een makelaar niet, in juli 1921 wordt er een veiling aangekondigd. Maar daana bericht notaris Karseboom te Oosterbeek, dat de veiling van de Buitenplaats Vreewijk niet doorgaat, als zijnde het perceel uit de hand verkocht. De koper is Hendrik Jan Locht en hij begint er een Hotel Café Restaurant „met groot terras en gezellig Café-Biljart (met een echt Wilhelmina Biljart). Het hotel gaat open op 12 april 1922.

Verslag van de opening op 12 april 1922)  van hotel-Café-Restaurant 'Vreewijk' staat in de Oosterbeekse Courant van 15-04-1922.

 De familie Locht was toen ook al eigenaar van hotel de Doornenkamp te Oosterbeek.
Vreewijk Oosterbeek
Op 16-8-1927 bericht de Arnhemsche Courant: "Gisteravond omstreeks zeven uur zagen voorbijgangers rookwolken komen uit een verdieping van hotel „Vreewijk" aan den Utrechtschen weg te Oosterbeek. Toen zij den eigenaar, den heer Locht, hierop attent maakten, bleek hun waarschuwingen zekeren zin reeds te laat te komen: de vlammen lekten reeds uit het dak. „Vreewijk" bestaat uit twee verdiepingen en een zolder. De brand was ontstaan door tot nog toe onbekende oorzaak op een slaapkamer van een der bedienden op deze zolderverdieping. Snel greep het vuur om zich heen. De zolderverdieping brandde geheel uit. Toen men tot de ontdekking kwam, dat er brand was, ontstond onder de vele gasten, die het hotel had, groote verwarring. De meesten van hen zaten juist aan tafel. Zij snelden naar boven, om hun eigendommen in veiligheid te stellen. De Oosterbeeksche brandweer, die inmiddels ter plaatse verscheen, toog dadelijk met kracht aan het werk, daarbij geholpen door het hotelpersoneel en hotelgasten. Het meubilair werd onmiddellijk het hotel uitgedragen; de tafels, waarop nog de gerechten stonden van den maaltijd, dien men inderhaast had moeten verilaten, werden naar buiten getransporteerd, de logeerkamers ontruimd. Met drie slangen op de waterleiding bond de brandweer den strijd tegen de vlammen aan. Men kon niet voorkomen, dat de geheele zolderverdieping een prooi van het vuur werd. Op de eerste verdiepingen beneden werd ook groote schade aangericht door het water. Vooral op de eerste verdieping is de waterschade aanzienlijk. Verder zijn eenige plafonds bezweken. Het hotel en zijn inboedel zijn op beurspolis verzekerd. Ook is de eigenaar verzekerd tegen bedrijfsschade en wel bij de Arnhemsche assuradeurs M. Vos en Zn. Het meubilair is tijdelijk ondergebracht in een der bijgebouwen van hotel „Vreewijk". De belangstelling van de zijde van het publiek was zeer groot. Op het terrein van den brand waren o.a. tegenwoordig de burgemeester van Renkum, de heer J. van der Molen, en de commandant van de Arnhemsche Brandweer, de heer M. F. Hiddink". Bij de herstelwerkzaamheden wordt de bovenste verdieping met een extra verdieping vergroot. In 1930 komt er een aanbouw aan de noordzijde, een kegelbaan, c.q. schietbaan. In 1936 verkoopt Locht het hotel aan Jan Kooij, Op 10 december 1940 overlijdt Kooij en zoon Jan gaat het hotel runnen. Rond 1906 tot 1940 organiseert de Vereeniging Tesselschade, samen met „Arbeid Adelt" bazars op Vreewijk voor het goede doel. Rond 1935 -39 is Vreewijk ook uitvalsbasis voor de Schaakclub Oosterbeek. Van hotel Vreewijk verschijnen er regelmatig advertenties in de dagbladen tot en met 5-4-1943. Dan stopt dit.

Oosterbeek Vreewijk

In december 1940 komt de heer Kooy, exloitant van Hotel Vreewijk te overlijden.
Oosterbeek Vreewijk
Hotel Vreewijk lag precies op de kruising Utrechtseweg met de Stationsweg, waar in september 1944 zo hevig is gevochten. Tijdens de slag om Arnhem deed het dienst als noodhospitaal. Schoonoord was het grote hospitaal, Vreewijk de dependance. De ravage na de aftocht van de geallieerden was enorm. Als er nadien bij het hotel een boom gerooid moest worden, was dat altijd een toestand. Niemand wilde er zijn zaag aan wagen. Al op 8-2-1945 verschijnt er deze advertentie: "Wie kan ons inlichten omtrent de Familie J. Kooij, Hotel Vreewijk, Oosterbeek. Antwoord event. in dit blad. Onkosten worden vergoed. Familie H. J. B. Knuf". Of te wel Henk Knuf een zwager van Kooij, gaat op zoek naar zijn schoonmoeder en zwager. In december 1946 gaat hotel Vreewijk weer open.
Hotel Vreewijk Oosterbeek
In juni 1980, wordt er wegens opheffing, de familie Kooij stopt er mee, een  Kunst-, antiek en horecaveiling gehouden in het hotel. En een dag later is er de aankondiging van de te komen veiling van het gehele hotel:
Vreewijk Oosterbeek
Na de verkoop in 1980 werd er een kantoor van gemaakt voor de firma Zeven en Timmers, belastingadviseurs.
Jan en Jolande Kooij gaan verder in Leiden met het café restaurant 't Koetshuis.

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1922; Uitschrijfjaar: 1980
Voormalig hotel Fr. de Vries, Utrechtsestraatweg 90, Oosterbeek
Het hotel begint in 1918.
In 1945 (na de oorlog) staat er in de Hoog en Laag: Café de Vries = geheel verdwenen.
zie ook Burgerlust.
Voormalifg café koffiehuis Welgelegen,  Oosterbeek

Wordt beeïndigd in 1888. Zie de advertentie hiernaast.
Oosterbeek cafe Welgelegen
Café Wennekes, Verl. Paul Krugerstraat 12, Oosterbeek.
Uit de Oosterbeeksche courant van 18-2-1-928: "OPENING: Café J. Wennekes, Verl. Paul Krugerstraat 12; per 25 februari 1928".
ansichtkaart Hotel West End Wolfheze, Amsterdamseweg te Arnhem. tegenwoordig nieuwbouw van een Van der Valk hotel restaurant, bij de ingang van Papendal. Papendal was vroeger een gedeelte van de gemeente Renkum. Tegenwoordig is het gemeente Arnhem.

Arnhem Van der Valk
Uitspanning de Westerbouwing. Westerbouwing 1, Oosterbeek. Tussen Doorwerth en Oosterbeek. In 1760 was er al een “huis, schuur, berg en verder getimmerte, met den boomgaard en annex weylandt ….” Eigenaar rond 1873 was Evert Jan Thomassen en het adresboek vermeld dat hij naast landbouwer ook kastelijn was. Hij verstrekte een drankje aan wandelaars.
boerderij Westerbouwing Oosterbeek
Een schermprint van een kadasterkaart uit 1832 gecombineerd met de situatie in 2018. De verdwenen boerderij Westerbouwing (rood) staat net ten noorden van de actuele woning aan de Veerweg nr 5. Op de huidige Westerbouwing is al een uitzichtpunt (rood) te zien.
En om het moeilijker te maken: In Heveadorp stond bij de kruising Fonteinallee en de Dunolaan ook een boerderij met de naam Westerbouwing. Nog leuker: de boerderij de Oosterbouwing (tegenwoordig een andere naam) staat nog steeds ten westen van kasteel Doorwerth (manege). En ook die boerderij heeft de naam Westerbouwing gehad. Zie de pagina over boerderijen) Terug naar de huidige Westerbouwing. Derk Gaymans kocht op 1 juli 1802 de Westerbouwing van mr. J.E. Tulleken. De Westerbouwing blijft tot 1872 in zijn familie. In 1824 kwam er een theekoepel. In 1872 werd er een nieuwe woning gebouwd die in 1876 werd omgevormd naar een horecagelegenheid en werd het terras populair in de wijde omgeving.
Westerbouwing Oosterbeek
In 1872 werd Evert Jan Backer de eigenaar. Hij laat op de heuvel naast de uitzichtkoepel een paviljoen bouwen in 1876. In 1880 kwamen de boottochten vanuit Arnhem. In 1885 koopt Leendert Fangman de uitspanning de “Westerbouwing” en breidt hij de daarop staande woning uit met een nieuw paviljoen. Fangman bouwt naast het paviljoen een woonhuis voor de familie Thomassen die de Westerbouwing aanstuurt.
In de Renkumsche Courant van 21-06-1890 staat de de weduwe Thomassen als exploitante, niet de eigenaar, de Westerbouwing verlaat. Zij was kennelijk de weduwe van Evert Jan Thomassen die al in 1873 hier werkzaam was.
Westerbouwing Oosterbeek
Oosterbeek Westerbouwing
Een paar jaar later wordt de boerderij Westerbouwing aan de Veerweg afgebroken.
Oosterbeek Westerbouwing
In 1908 wordt Scheffer, van de modelboerderij Huis ter Aa, de volgende eigenaar. Hij laat de Gaaymans koepel slopen en op die lokatie komt een muziektent.
Westerbouwing Oosterbeek
Scheffer moderniseerd de trap aan de Veerweg, tegenover het veer naar Driel.
Westerbouwing Oosterbeek
In 1912 werd de Westerbouwing eigendom van de gemeente om de uitspanning te behouden voor het publiek. Daarmee werd ook voorkomen dat er "leuke"villa's zouden verschijnen. In 1915 werd de uitkijktoren gebouwd en legde tuinarchitect Voorhoeve in 1916 de Valkeniersbossen aan.
Westerbouwing Oosterbeek

In 1913 is W. Dijkstra de bewoner, uitbater van de Westerbouwing.

Westerbouwing Oosterbeek

In de oorlog, WW II. De Westerbouwing is een historische lokatie met uitzicht op The Island waar de geallieerde 'advance' stopte. Na Market Garden volgde er een statische oorlogsvoering waar de Duitsers de 'hoge' kant van de rivier bezetten (Westerbouwing) en met hun artillerie elke Geallieerde beweging in het laagland verpulverde. In het laagland lagen de Britse infantery, later de geallieerde First Allied Airborne troopers (o.a. 506 Pir, 502 Pir etc). Op de Westerbouwing zijn meerdere gedenktekens, plaquettes en plaatjes (o.a. op een bankje) te vinden. Elk jaar keren de veteranen van diverse naties (Engels, Pools en Amerikaans) terug naar de Westerbouwing.
Westerbouwing Oosterbeek
Volgens het Gelders Archief: De Westerbouwing, Oosterbeek. De Duitsers lieten de uitzichttoren en de uitspanning in de lucht springen. Het terrein werd in alle richtingen voorzien van loopgraven.
Een ander verhaal: vanaf 22 september 1944 hebben Engelsen en Amerikanen de hele zuidflank van de Veluwezoom, zo van Oosterbeek tot halverwege de Duno, omgeploegd met een barrage. Als soldaten de Rijn oversteken, graag zonder Duitsers met uitzicht. Helaas, de Duitsers zaten in loopgraven. En de aftocht over de Rijn werd een ramp. Op de Westerbouwing zijn vele herinneringsmonumenten.

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing Oosterbeek

Oosterbeek Westerbouwing

Westerbouwing Ooserbouwing

Westerbouwing Oosterbeek

Westerbouwing Oosterbeek
In de raadsvergadering van 27 oktober 1932, wordt een voorstel besproken voor de verbouw van café-restaurant Westerbouwing en wijziging van de pachtovereenkomst met J. van Kolfschoten. De aanbesteding van de bouw van café-restaurant met uitzichttoren en woonhuis vindt eind 1932 plaats.
De jaren dertig waren de hoogtijdagen van de Westerbouwing, die in 1944 werd verwoest. Na de Slag om Arnhem werd de Westerbouwing door de Duitsers bezet. Vandaar uit had men een goed zicht op de geallieerde troepenbewegingen. Een drietal plaquettes herinnert aan de hevige strijd die er is geleverd tijdens de Slag om Arnhem. Sinds 1950 staat er het huidige gebouw. Eerst nog met een kabelbaan uit 1960, speeltuin, een zwanentrein, botsauto's, terrassen. De Westerbouwing was in de jaren 50 en later een geweldige bestemming voor schoolreisjes. En bijzonder, met de boot van Arnhem naar de Aanlegsteiger bij de Westerbouwing die er in 1956 kwam, nabij Veerweg en pontje naar Driel te Oosterbeek.
Westerbouwing Oosterbeek
Westerbouwing Oosterbeek
De bootverbinding Arnhem - Westerbouwing verdween in 1980. Eind december 1989 verkoopt de gemeente haar bezit aan de BV Rijnterras de Westerbouwing. Begin jaren negentig werd het pretparkje gesloten en de kabelbaan ontmanteld. Het restaurant bleef bestaan. In 2009 werd op deze locatie ook party restaurant Kabels geopend. In de directe omgeving (Duno) kunt u wandelen. Al jaren zijn er verhalen waarbij de huidige eigenaar Buitenpoort Catering met het Museum Veluwezoom en de Stichting Veluwezoom om van de Westerbouwing een Museum te maken.

Oosterbeek Westerbouwing

speeltuin de Westerbouwing oosterbeek
De botsauto's uit 1949, renovatie in 1973, van de voormalige speeltuin de Westerbouwing opname gemaakt in 2016.

De geschiedenis van de Westerbouwing bij de St Heemkunde Renkum.
In 1915 was er een café op de Weverstraat 150 te Oosterbeek.
Voormalig pension de Witte Poort, Benedendorpsweg 194 in Oosterbeek.
Rond 1860-1900 was hier een pension, genoemd naar de Witte Poort schuin aan de overzijde van de Benedendorpseweg, waar de familie van Muiswinkel ook een logement had. Dat logement werd gekocht door Kneppelhout. En de weduwe Muiswinkel begint een nieuw pension. Kinderen en hun aanhang helpen mee in het bedrijf. Een dochter begint in pension Geertruida aan de Utrechtsche Straatweg in Oosterbeek.
Witte Poort Rijnzicht Oosterbeek
Pension Zuiderhoek-Ridderhoff, Weverstraat, Oosterbeek

In 1889 bouwt de Amsterdamse aannemer G. J. Ph. Zuiderhoek het huis dat nu Weverstraat nummer 136-138 heeft. Hij was tevens de eigenaar van het Amsterdamsch Koffiehuis dat ooit stond aan de Utrechtseweg ter hoogte van de huidige Coöp.

In 1890 werd het pension gedaan door mw Cornelia  Johanna Maggelina Ridderhof, de echtgenote van Gerhardus Jan Philippes Zuiderhoek. Haar man  vertrok als  timmerman / aannemer  voor werk op 25-03-1890 naar Zuid Afrika. Op 07-04-1909 vertrekt het gezin vanuit Nederland naar New Jersey. Zuiderhoek Oosterbeek

Zie ook m'n informatie bij Komatipoort onder landgoederen, huizen e.d.

Nog veel meer info over oa Zuiderhoek.
Oosterbeek, 29 Sept:

"Als mijn lezers dit onder de oogen krijgen, ben ik reeds weer terug in Den Haag; maar op dit oogenblik-zelf waarop ik dit schrijf, bevind ik mij in het boven-afgebeeld pension. En ik heb er bepaald behoefte aan te vertellen, hoe goed en aangenaam ik het hier heb. - Daarom verzocht ik mej: Zuiderhoek-Ridderhof verlof, een en ander daaromtrent te mogen meedeelen aan Lelie-abonné's en abonnées, die misschien het volgend jaar lust zullen gevoelen op dit mooie plekje hun zomervacantie door te brengen....
Laat ik maar beginnen met te bekennen, dat het mij een heel vriendelijk gezicht en heel veel vriendelijk vragen heeft gekost, vóórdat het pension Zuiderhoek-Ridderhof zijn gastvrije deuren voor mij wou openen. - Want, door het onverwacht-mooie najaarsweer daartoe aangelokt, besloot ik geheel onverwachts tot mijn uitstapje naar hier. En, hoewel ik door recommandatie wist, dat het pension Zuiderhoek-Ridderhof een goeden klank had in den lande, dacht ik toch dat het, zoo laat in den tijd, niet meer noodig zou zijn vooruit kamers te bestellen.
Maar dat was misgerekend!
's Avonds-laat in Arnhem aangekomen, waren wij, mijn huisgenoote en ik, den volgenden ochtend per rijtuig naar Oosterbeek gereden, en stonden met pak en zak hier voor de deur. - Maar jawel! ‘Mijn huis is nog heelemaal vol,’ zei mejuffr. Zuiderhoek met gerechtvaardigden trots. ‘Ik kan U niet herbergen; met den besten wil ter wereld niet.’
Daar stonden we; - en rondom ons keken ons van alle zijden wenkende bordjes aan: ‘Kamers te huur.’ ‘Pension’ enz. enz.
Maar ik had nu eenmaal mijn zinnen gezet op het heldere, frissche, vriendelijke voorkomen van mej: Zuiderhoek en van haar oudste dochter, die ons te zamen te woord stonden.
- - En ik zette het vriendelijkste gezicht dat ik weet te trekken: ‘Of er dan geen schikking te vinden zou zijn, nu ik er eenmaal stond voor de deur....?’
Mijn huisgenoote echter bracht juffr: Zuiderhoek zóóver, dat zij ons een heel klein kamertje liet zien, waar wij, met wat goeden wil, desnoods een paar nachten konden slapen, totdat er een grootere kamer leegkwam....
En nu begint mijn dank. -
Want het was een heele drukte en geloop en gesleep, die wij daar opeens kwamen vergen van mej: Zuiderhoek: het in orde maken van dat kamertje, het zetten van een tweede ledekant, enz. enz.
En dan het eten! - Dat moest ons, daar iedere familie àpart eet, en er op ons kamertje geen ruimte was voor zelfs een klein tafeltje, heelemaal achter in den tuin gebracht worden, in een koepeltje, door de vriendelijke dochter des huizes zelve! - -
Nu, we hebben 't op ons klein-kamertje zoo goed gehad als we maar konden wenschen. En toen er een paar dagen later een familie vertrok, kregen wij een heerlijke, ruime slaapkamer, en een dito zitkamer (met waranda). -
Maar, wat ik 't meest van alles waardeer als ik uit ben, dat is zindelijkheid en helderheid.... en een prettig vriendelijk gezicht om me heen. - En in die beide opzichten heb ik 't hier zoo recht naar mijn genoegen! - Ik heb bepaald behoefte daarom het pension Zuiderhoek-Ridderhof van ganscherharte aan te bevelen, aan iedereen die eenvoudig, degelijk, en landelijk wil uit-wezen.
Omdat ik uit ondervinding weet, dat de eene mensch onder ‘eenvoudig’ heel iets anders verstaat dan de ander, voeg ik hier nog bij, dat de prijzen in het seizoen zijn f 2.50 per dag, en daarbuiten f 2.00. Het eten dat daarvoor gegeven wordt, is zoo rijkelijk en goed, dat zwakke menschen hier zeker zullen kunnen aansterken. Maar ik herhaal, ik voor mij leg, vóór alles, den nadruk op de prettige, vriendelijke behandeling die men van de familie Zuiderhoek-Ridderhof ondervindt; en waardoor het verblijf ten hunnent mij zoo recht aangenaam is geworden". - -

Anna de Savornin Lohman uit: bron
Uitzoeken:

Café Th. Ph. H. de Kruiff, Oosterbeek; Inschrijfjaar: 1950; Uitschrijfjaar: 1996

Café restaurant de Oude Tol, Oosterbeek, K.C. Lamers Ettemeijer, Inschrijfjaar: 1941; Uitschrijfjaar: 1954

M.P. Wolffensprenger, tapper en schoenmaker, Den Engh 156 a, adresboek 1857

Mej R.B. Guibal, pension, Annastraat B 63, adresboek 1913

H. Hulstein, pensionhouder, Toulon van der Kogweg C 276, adresboek 1913

M. Jansen, kastelein, Benedendorp B 202, adresboek 1913

Weduwe M. Kip geb. Smit, koffiehuishouder, Grintweg C 137, adresboek 1913.

Weduwe A. Kraai, geb. Jas, pensionhouder, Klingelbeek D 75, adresboek 1913

G. Liezenberg, pensionhouder, Annastraat B 52, adresboek 1913

P.W. Ligtvoet, pensionhouder, Paul Krugerweg F 82, adresboek 1913

W.F.J. Schutte, Volkskoffiehuis, Utrechtsche weg B 116, adresboek 1913

C. Sluijter, confisseur, cuisinier, Utrechtsche Straatweg  B 119, adresboek 1913

H. Versteeg, pensionhouder, Weverstraat A 118, adresboek 1913
hotel cafe restaurant de Put, Oosterbeek, Inschrijfjaar: 1947; Uitschrijfjaar: 1952

Logement J. van Beek, adresboek 1857

Arrtsen, bakker en tapper aan de Straatweg 91 a, adresboek 1857

E.J. van Rees, tapper aan de Straatweg 79, adresboek 1857

J. van Rees, waardsman, Klingelbeekseweg 86, adresboek 1857, 1860

A. Gerritsen, kastelein op de Oorsprong, A 138 adresboek 1860

A. Groot Hulze, kastelein, Emmaweg D 8, adresboek 1913

M. de Jong, pensionhouder, Annastraat B 62, adresboek 1913

mw. H.J. de Jong, pensionhouder, Paul Krugerweg F 83, adresboek 1913

Weduwe R.C. Lamers, koffiehuishouder, Utrechtsche Straatweg E 142, adresboek 1913

W.F. Menkman, pensionhouder, Utrechtsche weg D 54, adresboek 1913.

W.J. Nagelvoort, pensionhouder, Toulon van der Koogweg 280, Adresboek 1913.

Weduwe A. Schoneveld, koffiehuishouder bij Station Laag D 73, adresboek 1913.

S.G. Smidt, pensionhouder, Pietersberg A 67, adresboek 1913

Mej. J.Chr. Verhoef, pensionhouder, Jagerspad B 45 b, adresboek 1913.

In het adresboek uit 1925 zien we P. Reijmers een Hôtel, Café-Restaurant hebben op de Utrechtsestraatweg 31a, Telephoon 178Heveadorp
Voormalig hotel pension restaurant Huis ter Aa, Heveadorp.
Voor de Hevafabriek was dit een personeelsverblijf, met name voor alleenstaanden die geen woning kregen.
Lees ook de info over de Duno

Heveadorp luchtopname 1927
luchtopname uit 1927 ??? volgens de gemeente Renkum. Het personeels verblijf van de Heveafabriek, het huis ter Aa is goed te zien, midden links. Hier is het gebouw nog niet verbouwd (groter dak, met meer kamers), zoals op de foto hier naast.

Huis ter Aa, Doorwerth
Een eerste advertentie verschijnt in het Nieuwsblad van het Noorden van 23-12-1915.

Huis ter Aa Heveadorp

Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1928; Uitschrijfjaar: 1933

Oosterbeekse Courant 23-9-1933: "Hotel Huis ter Aa opgeheven".
Huis ter Aa

Scheffer bouwt vanaf 1900 voor zijn modelboerderij een stal voor zieke koeien, en een knechtenverblijf. Dit knechtenverblijf wordt later het hotel Huis ter Aa. Het gebouw bleef bestaan tot de sloop van de Heveafabriek rond 1977 - 1980.

Huis ter Aa Heveadorp

Huis ter Aa Heveadorp
voormalig Hotel Central, Heveadorp voordien het Volkskoffiehuis.
Op de ansichtkaart hiernaast: Het linkse gedeelte met torentje (t.o. latere postkantoor) zou in 1919/1920 verbouwd worden tot Coöperatieve winkel alsmede een Volkskoffiehuis met logies. Later in de dertiger jaren zou het Volkskoffiehuis (dan nog Hotel Central) deels worden verbouwd tot woningen.
volkskoffiehuis Heveadorp
"In het orgaan der Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat van 20 Januari is een geïllustreerd artikel gewijd aan de Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken „Hevea" te Heveadorp. De fabrieksterreinen hebben een oppervlakte van 22 H.A. Ongeveer 1000 arbeiders zijn werkzaam bij de massaproductie van auto-, rijwielen motorbanden, massieve banden voor lastwagens en rijtuigen, gummi-, draai- en volhakken, zolen, tips en geheele schoenen, rubber parketten, hygiënische en technische artikelen. Het Heveadorp bezit zijn eigen postkantoor, hotel-café-restaurant, volkskoffiehuis, coöperatieve winkels, bioscoopzaal, ziekenzaal van „Het groene Kruis" met kliniek, badinrichting. Een zweminrichting en een eigen school zijn in voorbereiding; tennisbanen en voetbalterreinen zijn aanwezig". Uit de Arnhemsche Courant van 25-01-1922
Volkskoffiehuis Heveadorp
volkskoffiehuis Heveadorp
Volkskoffiehuis Hamminga Heveadorp
Hotel café restaurant pannekoekenhuis en de Valkenier, Oude Oosterbeekseweg 6 - 8 Heveadorp
Volgens de BAG voor het eerst betrokken in 1932.

Valkenier HeveadorpDe Valkenier, interieur van het café ca.1958. Rechts aan de stamtafel zat meestal de eigenaresse mevrouw Westman voor het broodnodige overzicht. In het midden de prachtige retro bar. bron

Begonnen in 1932
Kamer van Koophandel: Inschrijfjaar: 1947; Café Boelens. Uitschrijfjaar: 1972
1972 - 1982 particulier bewoont.
Inschrijfjaar: 1982; Brekelmans. Uitschrijfjaar: 1990
De VOF Restaurant Adriano heeft zich gevestigd op 13-1-1992. In 2006 kwam er een ander uitbater, zetbaas, pachter of eigenaar.

Hotel Café Restaurant / "De Valkenier" / Oude Oosterbeekseweg 8 / Telefoon K 8307-2239 / Doorwerth

Lees het boek van Jan van der Wal: Langs het tuinpad van mijn vader, 2000
Heveadorp De Valkenier
Heveadorp Valkenier

Tegenwoordig kennen we de Valkenier als restaurant Adriano.
Wageningen
Nol in 't bosch. Hartenseweg 60, Wageningen.
Ook de naam Zandenburg werd gebruikt, Zie hieronder.
Zandenburg Renkum
advertentie uit 1879, Nol in't Bosch wordt Zandenburg.

Nol in't Bosch
Sinds 1836 ligt idyllisch verscholen in een prachtig stuk natuur nabij Wageningen een huis, met erf, land en een laan met opgaande bomen. Alles in eigendom van Anthonie van Rijn, een Wageningse touwslager. Van Rijn verkoopt de boerderij in 1856 aan de boswachter Arnoldus (Nol) Gerritsen. Nol gaat zelf aan de oostzijde van de Hartenseweg wonen. En begint met de bouw van een herberg die in de volksmond al snel “Nol in 't Bosch” genoemd werd. In 1877 verkoopt Arnoldus Gerritsen zijn goed Zandenberg (of Zandenburg) aan Adrianus Beyer. Meyer laat in dat jaar voor hfl 3272 het hotel verbouwen door M. Klaassen uit Wageningen. Later komt het goed in handen van eerst zijn weduwe en daarna zijn zoon, Arnold Beyer.
Wageningen Nol int Bosch
In 1886 zien we de naam A. van Otterloo in de krant.

Logement Zandenburg - Nol in 't bos krijgt een uitbreiding. Zie de Renkumse Courant van 11-10-1890.

Wageningen Nol in t bosch

In kranten gebruikt men dan de naam Hotel-Pension Nol in't Bosch. Er volgen vele verbouwingen oa een nieuwbouw in 1924. Kinderen waren rond het eind van de 19de eeuw, weg van het onmetelijk speelterrein aan de overzijde van het hotel! Hotel Nol in't Bosch.

Wageningen Nol in t bosch
Nol in't bosch, Renkum
Het nieuws van den dag: kleine courant, 02-10-1886

Wageningen Nol in t bosch

Uit Bas Noppen: Dag Boek 4
Die naam Nol in ‟t Bosch is nog niet zoo oud. Die uitspanning heette vroeger Santberg en daar woonde Gerretsen. Toen wij als kleine jongens te Renkum nog school gingen op de oude school van meester Rennes, toen was daar ook een jongen van Gerretsen op school. Deze dikkop heette Nol en was zoo sterk dat hij tegen 3 andere jongens kon vechten. Zijn scheldnaam was Nol in ‟t bosch; die kreeg hij omdat hij zijn tegenpartij altijd noodde: “Kom maar eens bij me in ‟t bosch.” Deze naam heeft de uitspanning behouden en zijn scheldnaam is nu wereldberoemd.
Midden in de bossen ligt al meer als 175 jaar dit statige hotel. Tegenover de plaats van het huidige hotel, nog net op Wagenings grondgebied, vestigde zich in 1836 boswachter Arnoldus (“Nol”) Gerritsen aan de oostzijde van de Hartenseweg, toen nog een zandweg. Hij begon er op bescheiden wijze met een herberg, die in de volksmond al snel “Nol in ‟t Bosch” genoemd werd. 20 jaar later kocht hij het huidige hotel- restaurant en de omliggende grond.

Wageningen Nol in t Bosch

Voor mij nog een raadsel: Alida bij Nol in't bosch, waar was dit pand?
Alida Wageningen
Voormalige uitspanning Hotel Zandenburg, Hartenseweg 29 Wageningen.
Oud Adres: Kortenburg E 18 Wageningen.
De BAG geeft als jaar van eerste bewoning 1929.

De naam Zandenburg wordt ook gebruikt door Hotel Nol In't Bosch:
Zandenburg Wageningen
De advertentie is duidelijk, beide namen worden gebruikt. Nol in't Bosch wordt hierboven beschreven. Hier ga ik verder met Klein Zandenburg en het latere Zandenburg.
In 1865 staat het pand al bekend met adres "Kortenburg E 18", De naam is dan "Klein Zandenburg".

Klein Zandenburg is lang gebruikt als dependance van Zandenburg, het Nol in't Bosch. Vandaar de naam Klein Zandenburg. Het ligt schuin tegen over Nol in't Bosch.
Zandenburg Wageningen


in 1879 al geen onderdeel (dependance) meer  van Nol in't Bosch.

In 1884 is Zandenburg in eigendom van de familie de Beijer. De uitbater van het hotel was Antonie van Otterloo
Zandenburg Renkum
In 1932 - 1943 is A.T. van de Brink, eigenaar van Pension Zandenburg

pension Zandenburg
BAG: https://bagviewer.kadaster.nl

Krantenviewer Gemeentearchief Wageningen.

Delpher

Gelders Archief KvK

HisGis Gelderland

Suikerzakjes Verzamelaars Nederland

Het historische archief van de Kamer van Koophandel. via het digitaal in te zien Gelders Archief. Helaas zitten er "gaten" in dit archief, en zijn sommige gegevens digitaal fout over genomen.
Erkens, H.C.J., Uit de Oude Doos. Verhalen over de vijf dorpen in het groen: Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze. Oosterbeek (Kontrast), 1997.

-Demoed, E.J., Van een groene zoom aan een vaal kleed. Zijnde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Renkum). Oosterbeek (Adremo), 1953.

Wes Beekhuizen: Groen was mijn dorp. 1983.

Een adresboek met namen en beroepen 1915 - 1925 voor Renkum.

Hier geef ik een compleet beeld van alle digitale zoekmiddelen
slechts een poging, verbeteringen en aanvullingen, graag naar m'n mailadres:
 
Web Analytics