bijzondere huizen, villa's, e.d. in de gemeente Renkum
.
home
Hans Braakhuis

laatste update: jun 2024
Deze alfabetische lijst is lang. Soms is een bijzonder huis bekend als tehuis, herberg, bouwing, boerderij, soms staat het huis in een gebied dat als geheel beschreven wordt.

Kijk ook bij:

Begraafplaatsen in de gemeente Renkum

Boerderijen in de gemeente Renkum

Huize Doorwerth te Heelsum

Duno te Doorwerth

Fluitersmaat Renkum

Huize Eikenhof te Doorwerth

Hotels en pensions in de gemeente Renkum

Jagerhuis te Doorwerth

Kerken, kloosters en pastorieen in het Renkumse

Landgoederen

Sonnenberg te Oosterbeek

Tehuizen in de gemeente Renkum

Wilhelminapark in Heelsum

Waldfrieden, Johannahoeve, Vrijland in Oosterbeek

Watertorens en waterpompstations
Enigszins alfabetisch, enkele bijzondere huizen en villa's in de gemeente Renkum.
Voormalig Huis ter Aa, Heveadorp.

dat in de naam de herinnering bewaarde aan het z.g. Gat van der Aa, waarin het staat, is rond 1927 verdoopt in Valkeniershuis.

Het Huis ter Aa werd in 1908 gebouwd als huisvesting voor de knechten van de model-boerderij. In 1916 werd het door de Heveafabriek in gebruik genomen als hotel. Het genoot voor de oorlog grote bekendheid. Na de Tweede Wereld-oorlog fungeerde het herbouwde Huis ter Aa als kantoor. Na sluiting van de fabriek werd het gekraakt en in de jaren tachtig gesloopt.

Ook de model-Boerderij 'Huis ter Aa', herinnert aan het Gat van der Aa.
Het Gat van der Aa, "daar sig het beekje in den Rhijn lost."  volgens de in 1712 tot stand gekomen grensregeling tusschen het richterambt Arnhem en Veluwezoom en de heerlijkheid DoorwerthDit nog heden ten dage bestaande beekje, een weinig westelijk van de Westerbouwing te Oosterbeek, werd toen "tot aen desselfs source in der Landschaps Elshegge" als grens aangenomen. Ter betere oriënteering is hier nog aan toegevoegd, dat het Gat van der Aa later meer bekend werd door de daar verrezen Hevea-fabriek, welke in de plaats is gekomen van de vroegere modelboerderij Huis-ter-Aa van wijlen den Heer Scheffer, die op de Duno woonde.

Meer over het Huis ter Aa, bij Heveadorp en bij Hotels
Adriana State, Valkenburglaan 4, Oosterbeek.

Ander naam in 1941: Weide-Blik

BAG: 1927

Het huis is in 1927 gebouwd door de van origine Friese vrijmetselaar, handelaar en importeur van leder, de heer Haring Tulp. Op dit huis heeft tot de oorlog een windvaan gestaan in de vorm van een Haring met een tulp in zijn bek.

Tulp

"Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote, "JANNA WIGERSMA, in den ouderdom van 64 jaar. H. TULP. Oosterbeek, 22 April '28. Valkenburglaan 4. De begrafenis zal plaats hebben te Oosterbeek op de Nieuwe Begraafplaats"

De heer Haring Tulp is overleden op 16 nov 1937.

Door de heer Haring Tulp vande  Vrijmetselarij Loge De Friesche Trouw, en diens vrouw Wigersma, werd ten tijde van de Louisa State de Tulp Wigersma Stichting gestart om extra hulp aan daar verzorgde kinderen te bieden. Het vermogen van de Tulp Wigersma Stichting werd na de sluiting van het internaat Louisa State in 2002 toegevoegd aan het vermogen van de Louisa Stichting.
De heer Haring Tulp en zijn vrouw Janna Tulp-Wigersma zijn al voor de oorlog beiden overleden. Het kinderloze echtpaar heeft hun vermogen nagelaten in de Tulp-Wigersma stichting voor hulpbehoevende kinderen. Deze stichting bestaat in de vorm van de Louisa Stichting, anno 2014 nog steeds. Adriane State is genoemd naar de moeder van Haring Tulp.

"Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 83 jaar, mijne beste Vriendin LAMMIGJE ROELINK. Oosterbeek, 5 Sept. 1939. Valkenburglaan 4. C. BOSMAN. Op verzoek van de overledene geen bloemen. Geen bezoek." Uit  De Nederlander 06-09-1939.

Oosterbeek

"Mevr. Punselie, Valkenburglaan 4, Oosterbeek, vr. een net meisje v. d. en n. Loon naar bekwaamheid. Melden 68 uur. T 1475" Arnhemsche c 1948

"Wegens huwelijk van tegenwoordige huishoudelijke hulp, wordt gevraagd: een meisje v.d.e.n., tegen half sept. of 1 okt. bij Mevr. Donk, Valkenburglaan 4, Oosterbeek. Tel. 2275 klein gezin, modern huis, eigen kamer met str. water. T 402493" Trouw 24 aug 1957
Info bij Oud Oosterbeek.
De villa Aleema, Mariaweg 50 (dit huisnummer bestaat in 2018 niet meer) te Oosterbeek
Actueel Mariaweg 68.

Op de Kadaster Veldwerkkaart C 1551 met dienstjaar 1901 is de kavel 1551 leeg, er is nog niets gebouwd.

Aleema
Op deze veldwerkaart uit 1903 wordt er gebouwd

Aleema is in 1923 te koop met erf en tuin, bevattende: beneden 3 kamers, waarvan 2 en suite met serre, keuken, bijkeuken, W.C., kelder; 1ste etage: 3 slaapkamers, badkamer, zolder met vliering. De villa is voorzien van gas, waterleiding en electrisch licht.

Villa Aleema Oosterbeek
Aleema
Het oude Aleema wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw in 1951.

Aleema
Villa Anna, Nieuweweg 19-21 Renkum.

Villa Anna Renkum, bron Wikipedia
Gebouwd door en voor Scherrenburg, tevens de bouwer van de 3 oude boerderijtjes op de lagere huisnummers.

Ooit bewoond door de bekende schilder Theophile Emile Achile de Bock (1851 - 1904). Op het eind van de jaren 80 is de Bock aan het werk vanuit de oranjerie van Kasteel Doorwerth, zijn zomerresidentie. Hij schildert er in de omgeving en legt het kasteel meerdere malen op het doek vast. Uiteindelijk verkiest hij als definitieve woonplaats het toen nog landelijke boerendorp Renkum boven het deftige Oosterbeek, dat door de toenemende villabouw haar aantrekkingskracht op de kunstschilders grotendeels had verloren. Mede door de komst van De Bock en zijn gezin naar Renkum in 1895 gaan ook andere schilders zich in Renkum e.o. vestigen. In een koetshuis behorend bij Villa Anna aan de Nieuweweg, trekt De Bock met zijn grote antiekverzameling veel kunstverzamelaars aan. De Bock verhuisd in 1902 naar Haarlem.

Met en voor Oud Renkum en vele bewoners van de Nieuweweg is in 2018 een ruim 180 pagina's dik boek gemaakt, waarin Villa Anna uitgebreid aan bod komt. De publicatie Is digitaal in te zien.

Al jaren (sinds 2013?) is er een kleinschalig restaurant.

Een gemeentelijk monument.
Villa Anna, Annastraat, Oosterbeek Anna aan de Annastraat
Woning Annastraat 2, Oosterbeek

In 1936 gaat dr. N.Ph. Onderwater er wonen.

Mevrouw Bertje Voskuil woonde tijdens de WWII aan de Annastraat 2 in Oosterbeek. Zij heeft na de oorlog nauwgezet verslag gedaan van de strijd. Haar verslag, is opgenomen in het boek Arnhem van Martin Middlebrook.
Aanastraat 2
Dubbele woning Annastraat 25 en 27, Oosterbeek
oud adres B55

BAG 1894

Annastraat
kaart uit 1894, gebouwd als dubbele woning. Niet later gesplitst. Wel een perceelnummer.
Oude naam: Bouwlust

Bouwlust
De heer J. Versteeg bemiddels in 1920 in de verkoop, huur van een Hofstede, van 70 mille met kapitale gebouw en 62 HA. aan een best en schoon bouwland, in Gelderland aan drukke verkeersweg, 10 min van tram, 30 min. spoor en rivier. Eigenaar genegen 6 jaren ol meer te huren ad. 5%. Te bevr. J. VERSTEEG, Tel. 12, Bouwlust Oosterbee

J. Versteeg was rozenkweker met een kwekerij aan de Weverstraat. Vermoedelijk ook de bedrijfsleider van de kwekerij Boschhoeve te Wolfheze.

Uit de Blijde Wereld 2-10-1926
"Beschaafde Juffrouw z. pl. i. d. huishouding, h. v. ruw,werk. Prima ref. Brieven opzenden A. SMIT, Villa Bouwlust, Annastr., Oosterbeek".

Annaweg

Dhr. dr. A.H. Haentjens  bewoonde de Annastraat 25 rond 1911. Hij was vanaf 1901 Geneesheer-Directeur van het eerste Nederlandsche Sanatorium voor longlijders te Putten op de Veluwe. Bijzonder is dat dr. Haentjens niet genoemd wordt in adresboeken en kranten.
Villa Anoniem, ook wel Huize Frida, Schelmseweg 4, Oosterbeek.
Eerder villa Cleova
Tegenwoordig Schelmseweg 6 + 8.

BAG nr 6 = 1923. Nr 8 = 1910

Anoniem
hulpkaart van C 1685 en 1684, kavels uitgemeten rond dienstjaar 1903

Anoniem
Op Kavel C 2037 staat in 1910 een pand

Het veldwerk geeft een beter inzicht:
Anoniem
In de kantlijn is in 1910 (dienstjaar 1911) geschreven: splitsing van 1684 en 1685, de oudere kavelnummers.
Anoniem
In 1923 zijn er 2 panden. Bij Veldwerk C 2623 staat in 1923 geschreven: splitsing voor verkoop.

De verkoopadvertentie verschijnt al in 1921:
Anoniem

Verkoop of huur villa Cleova, Schelmseweg 4. In de Oosterbeeksche Courant  25-11-1933

Verkoop villa Cleova met schuur, erf en tuin Schelmseweg 4 kad. Sectie C no. 2621
groot 6 are. Oosterbeeksche Courant 30-10-1937

Rond 1956 woont er Notaris Brouwer.

Villa Anoniem Oosterbeek
Villa Anoe, Benedendorpsweg 96, Oosterbeek
voorheen
oud adres Benedendorpsweg 134.

Gemeentelijk monument uit 1910, idem in de BAG. De advertentie hieronder laat zien dat het bouwjaar wel fout zal zijn.

Bella Vista
1888

Arnhemsche courant 1890: Te huur of te koop: te Oosterbeek de villa , bevattende zeven kamers met badkamer provisiekamer enz., mooien tuin met fontein, groententuin, prachtig uitzicht.

  stond een poos te koop of te huur. Arnhemsche courant 1900:
"De Notarissen TROOST en DE KAT, te Arnhem, zullen op Dinsdag 16 October 1900 bij inzet en op Dinsdag 30 October d. a. v. bij toeslag, telkens des namiddags 2 uur, in het Koffiehuis van den Heer D.A. D. VAN GILS aan de Weverstraat te Oosterbeek in het openbaar Veilen en Verkoopen: De VILLA, genaamd Bella Vista, zeer riant gelegen te Oosterbeek aan den Benedendorpsweg, bestaande uit: solide gebouwd HEERENHUIS met grooten MOESTUIN en BLOEMENTUIN, waarin SCHUURTJE, KOEPEL, KIPPENHOK, VOLIERE en GOUDVISSCHENKOM, een en ander kadastraal bekend Gemeente Oosterbeek Sectie D No. 2282, 1741 en 1742, ter grootte van 18 Aren en 3 Centiaren. Het Heerenhuis, burgerlijk gemerkt B 111, achter een fraai uitzicht hebbende op den Rijn en de Betuwe, bevat beneden : drie flinke KAMERS en Suite, waarvan een met VERANDA aan den Tuin, KEUKEN, BIJKEUKEN, KELDER en PROVISIEKAMER; op de eerste etage: vijf KAMERS, waarvan twee met BALCON en daarboven SLAAPKAMER, DIENSTBODENKAMER en ruimen ZOLDER. Het perceel is op 1 November 1900 te aan. vaarden".
Bella Vista
1923  Bella Vista staat rechts

In Bella Vista woonde de steenfabrikant (overigens weinig succesvol) Johannes Backer van Ommeren (1854 - 1898). Johannes was gehuwd met Louise Jacoba Johanna van Ommeren. Soms wordt alleen Backer gebruikt. Soms beide namen.

 Anoe

Bella Vista
1900
"Dinsdag 2 Augustus 1904. Rusthuis voor Zusters Door een dame die onbekend wenscht te blijven, is aan den Ned. Bond voor Ziekenverpleging een geheel gemeubileerde villa te Oosterbeek voor den tijd van 2 en een kwart jaar met een completen inventaris afgestaan, om die te doen dienen als Rusthuis voor Zusters". Het hoofdbestuur heeft zich gehaast, dit aanbod te aanvaarden, daar nu de wensch van zoovelen om een Rusthuis van den Bond te bezitten, zoolang onbereikbaar geacht, voor het grijpen was. Er is plaats voor zes zusters, die een verblijf buiten, na herstel van ziekte, rust na afmattenden arbeid noodig hebben, of daar hare vacantie wenschen door te brengen. Door een en ander heeft het hoofdbestuur wel is waar geldelijke verplichtingen op zich genomen, daar naar matige berekening jaarlijks een tekort van 600 op de exploitatie rekening to wachten is, na mogelijke bijdragen uit Bondskas en kas van de Ondersteuningscommissie en een toezegging van f 440 gedurende twee jaren van vriendelijke particuliere zijde. Binnen eenige dagen wordt het Rusthuis geopend. Toegang hebben daar de zusters, leden van den Bond en bij wijze, van overgangsmaatregel tot 1 Januari 1906, ook verpleegsters, niet leden van den Bond. De pensionprijs bedraagt 1 per dag. Voorloopig zijn aanvragen tot plaatsing te richten tol den keer J. VV. van Hoogstraten te Edam, secretaris van de commissie voor het Ondersteuningsfonds, welke commissie zich met hot toezicht en beheer van het Rusthuis heeft willen belasten."
Uit het  Algemeen Handelsblad 02-08-1904

Dinsdag 2 Augustus 1904. Rusthuis voor Zusters Door een dame die onbekend wenscht te blijven, is aan den Ned. Bond voor Ziekenverpleging een geheel gemeubileerde villa  te Oosterbeek voor den tijd van 2 en een kwart jaar met een completen inventaris afgestaan, om die te doen dienen als Rusthuis voor Zusters". Het hoofdbestuur heeft zich gehaast, dit aanbod te aanvaarden, daar nu de wensch van zoovelen om een Rusthuis van den Bond te bezitten, zoolang onbereikbaar geacht, voor het grijpen was. Er is plaats voor zes zusters, die een verblijf buiten, na herstel van ziekte, rust na afmattenden arbeid noodig hebben, of daar hare vacantie wenschen door te brengen. Door een en ander heeft het hoofdbestuur wel is waar geldelijke verplichtingen op zich genomen, daar naar matige berekening jaarlijks een tekort van 600 op de exploitatie rekening to wachten is, na mogelijke bijdragen uit Bondskas en kas van de Ondersteuningscommissie en een toezegging van f 440 gedurende twee jaren van vriendelijke particuliere zijde. Binnen eenige dagen wordt het Rusthuis geopend. Toegang hebben daar de zusters, leden van den Bond en bij wijze, van overgangsmaatregel tot 1 Januari 1906, ook verpleegsters, niet leden van den Bond. De pensionprijs bedraagt 1 per dag. Voorloopig zijn aanvragen tot plaatsing te richten tol den keer J. VV. van Hoogstraten te Edam, secretaris van de commissie voor het Ondersteuningsfonds, welke commissie zich met hot toezicht en beheer van het Rusthuis heeft willen belasten." Uit het  Algemeen Handelsblad 02-08-1904

In 1936 woont mevr. W. de Goeijen- Van Deventer, op de Benedendorpsweg 134, Oosterbeek.
Rond 1952 - 1978 woont er de fam. John. A. de Goeijen van Deventer.
John van Goeijen, VVV, Airbornecie. vice-consul Frankrijk.

En rond 1940 - 1948: C. W. Seijd, directeur van de elastiekfabriek. Ook op nummer 134.

Bewoner in 1951 fam John A. de Goeijen - van Deventer

Bellavista
kadaster hulpkaart (uitsnede) met dienstjaar 1954

Anoe

Anoe
Huize Arti, Utrechtseweg 111 en Jan van Embdensweg 2, Oosterbeek.

Een rijtje woningen (naar links) gebouwd in opdracht van de schilder Bernardus Arps.

Hier verbleef in de oorlog WWII de heer Odé, Willem, overleden in de kelder op 30 sep 1944 Oosterbeek

Heemkunde Renkum
Arti
Voormalige villa Avondrust, Utrechtschestraatweg 109, later Utrechtseweg 109 en  Utrechtsestraatweg 132 Renkum

"Voordat villa Avondrust gebouwd werd door de heer Slezer, stond op deze plaats een oude boerderij, welke in 1870 tot de grond toe afbrandde door blikseminslag. Omstreek 1910 werd de villa bewoond door ir. van der Burgh, een architect en directeur van de pas opgerichte N.V. Bouwmaatschappij Heelsum. Vanaf 1913 werd de leegstaande villa ter beschikking gesteld van Belgische vluchtelingen, terwijl het na de le wereldoorlog in bezit kwam van D.J. Uitenboogaard. Deze liet het restaureren, waarna het in bezit kwam van W. Middeldorp die het verbouwde tot hotel/pension, en het de naam gaf "kleen Kwadenoord" (later "klein Kwadenoord"). In de oorlogswinter 44/45 werd de villa dusdanig beschadigd dat tot afbraak moest worden overgegaan". Bron Cees Burgsteyn, Bomen over Renkum, pagina 50

In de jaren 1870-1871 werd het meerdere keren verbouwde boerenhuis van oorspronkelijk Willem Stevens afgebroken en vervangen door een nieuwe hoeve, iets westelijker dan de oude boerderij. Ook het herenhuis werd vervangen (dit wordt dan het pand Avondrust I, zie hieronder). In 1873 kocht Clausing van de erfgenamen van Johannes (Jan) Kuyn en Trijntje van Zadelhoff een stuk grond aan de overkant van de Utrechtsestraatweg. Jan Kuyn was de eerste tolpachter van de tol in Renkum, en zodoende komt ook het Tolhuis bij het landgoed Avondrust. Hendrik Clausing komt te overlijden in 1875 en zijn weduwe Anne Marie Henriette Huberte de Booy overleed in 1904. Er zijn geen kinderen en de wettige erfgenamen verkopen Avondrust in 1904.

De heren van den Burgh en van Walchren verenigden zich in 1905 in de N.V. Bouwmaatschappij 'Heelsum'. In 1908 verkocht de heer Jacob Portielje, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, aan de de Bouwmaatschappij Heelsum een stuk bosgrond, ter grootte van 1 ha, 84 a, 90 ca. De heer Portielje had deze kavel in eigendom verkregen van dr. Marx. In 1907 was de Bouwmaatschappij ook eigenaar geworden van de woning en de grond van Steven Willem Kuyn, tegenover 'Avondrust'. De Bouwmaatschappij gaat daarna de gronden verkavelen en bebouwen met huizen voor zichzelf (in 1905-1906 landhuis 'Den Bongerd' in 'Villapark Heelsum', nu Lindelaan 12, voor Van den Burgh, en in 1910 Utrechtseweg 91 'Lindenhof voor Van Walchren.

Huize 'Avondrust' en de boerenwoning verhuurden zij waarschijnlijk. Ook was het Herenhuis enige tijd pension (advertentie in de NRC van 26-03-1910) (adresboek 1914: Utrechtsche Straatweg C 5, C. Wijngaarden-Goyer, pensionhoudster; N. Boerkool, smid).

Wes Beekhuizen vermeldt in 'Groen was mijn dorp', blz. 227 en 228, dat tijdens de mobilisatie 1914-1918 Belgische vluchtelingen werden opgevangen in het oude Posthuis aan de Dorpsstraat, en dat een twintigtal onderdak vond in de onbewoonde grote villa 'Avondrust', tegenover het pad naar de Noordberg.

Na de bewoning door de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog was
'Avondrust' sterk in verval geraakt.

De familie Verleur, heeft vanaf 1918 enige tijd in 'Avondrust' gewoond. Andries Verleur had zijn huis aan de Nieuweweg in dat jaar verkocht, en kon dus omzien naar andere woonruimte. Villa 'Avondrust' stond toen leeg en werd gehuurd van de Bouwmaatschappij Heelsum.

Toen de heer Daniel Louis Uyttenboogaart in 1921 eigenaar geworden was van het herenhuis en de boerenwoning, liet hij de villa geheel restaureren in 1923. De woning werd voorzien van een muziekzaaltje en achter het huis werd een paardenstal gebouwd.

Huis van Maria
Dienstjaar 1923. De kavel 2430 is hier leeg. Ook de oudere kavel 2210 uit dienstjaar 1915 is leeg. In 1914 verschijnt wel de Cooperatieve bakkerij Werkmansbelang hier zichtbaar links van de lege kavel. Kan zelf niet verder terug in de tijd met de Kadasterviewer.

Huis van Maria
uitsnede Renkum C 2498 in 1922 met Daniel Louis Uyttenboogaart
In 1934 vertrekt D.L. Uyttenboogaart, zonder beroep, van de Utrechtseweg 109, Renkum naar Heemstede.

J. Zabilijnski, zonder beroep. Vertrekt in 1936 van de Utrechtseweg 109, Renkum weer naar Amsterdam, waar hij ook vandaan kwam.

De beide percelen werden omstreeks 1937 verkocht aan Willem Middendorp. Deze liet 'Avondrust' verbouwen tot een familiehotel - pension onder de nieuwe naam 'Kleen Quadenoord'. De heer J.W.L. Brandts werd hotelhouder. Het bedrijf was geen lang leven beschoren, want in 1938 stond de gehele inboedel van 'Pension Kleen Quadenoord' (Utrechtscheweg 109) te koop wegens faillissement (Oosterbeeksche Courant, 10 september 1938). Lees hier meer over bij hotels en pensions.

Huis van Maria
Veldwerk C 3511 dienstjaar 1938 Huis van Maria en omgeving

Renkum Kleen Quadenoord

In 1939 gaat de tandarts Brandt er wonen, en kennelijk gebruikt hij een andere naam voor Avondrust, namelijk Kwadenoord. Barents begint zijn nieuwe praktijk in februari 1939.

Huize Kwadenoord, in september 1944 nog bewoond door tandarts Jac. A. H. Barents. Barends was gehuwd met N. van der Linden.

Kwadenoord Renkum

In de oorlog is 'Avondrust' verwoest, en daarna niet meer herbouwd.

In dienstjaar 1956 is de kavel C 3993 leeg. Er wordt door Willem Middendorp een kavel verkocht aan Theun Timmermans.
In dienstjaar 1967 verschijnt op kavel C 4868 een nieuwe bungalow, de huidige Utrechtseweg nummer 113.

Andere bronnen:
Schoutambt en Heerlijkheid van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum: Truus Boekhoudt:
Tolhuis naar Heidestein, december 2002 Van Tolhuis naar Heidestein, aflevering 2, nr 3 2003
  Nogmaals Avondrust, deel 3 December 2004
Van Tolhuis naar Heidestein, wonen aan de Utrechtseweg in het Renkumse deel 4
, december 2004 Van Tolhuis naar Heidestein, wonen aan de Utrechtseweg in het Renkumse afl 4, deel 2, december 2005 Nogmaals Avondrust, Truus Boekhoudt. maart 2006.

Lees meer op de landgoederen website over het landgoed Avondrust.
Woningen aan de Backerstraat te Oosterbeek
Het gaat om de nummers 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 en 56

Allemaal gemeentelijke monumenten gebouwd in 1919. Idem voor de BAG.

Backerstraat
de panden 50, 52, 54 en 56, gemeentelijk monument
Backerstraat
Dit pand is geen gemeentelijk monument.
Bato'sweg 4, Oosterbeek

Een voormalige boerderij - daglonerswoning.

Een gemeentelijk monument uit 1850. De BAG geeft hetzelfde jaartal.
Bato s weg 4
Villa Bato's Zicht, Benedendorpsweg 84, Oosterbeek

In 1873 is er op kavel D2063 de Stichting Rust en vakantie.

De BAG geeft 1925 als zijnde oorspronkelijk bouwjaar.

Een gemeentelijk monument uit 1885.

Bato's Zicht Oosterbeek
Bato's Zicht
Voormalig Huis Beata aan de Theophile de Bockweg, Renkum,

destijds aan de met grind verharde Kurhauslaan. Aanvankelijk was het adres: Kurhausweg C 23 later Theophile de Bockweg 5.

Dit was de woning van Xeno Münninghof.

Gehuwd 3 december 1906: Xeno Münninghof met Mathilde Jacoba van Vliet

In 1909 verkoopt Hendrik Willem van Scharrenburg, een Wageningse landbouwer aan Xeno Münninghof, de kunstschilder de kavel Renkum Sectie D no. 710 groot 4 are. Er staat daar op de Groenendaalseweg een schuur. Münninghof laat het slopen en verkoopt het dan weer aan Frans van Scherrenburg en die gaat er de villa's bouwen die er nu nog staan.
(lees de PDF over de Nieuweweg van Oud Renkum)

"Petrus Marius Van Walchren was mede-oprichter van de kunstenaarsvereniging Pictura Veluvensis. Van Walchren handelde in onroerend goed, al voordat de bouwmaatschappij Heelsum opgericht werd. Zo liet hij onder meer een huis (1903) met atelier (1905) bouwen aan de Kurhausweg, waar vanaf 1906 het schildersechtpaar Xeno Münninghoff en Tilly van Vliet gewoond heeft. (Dit huis werd door Münninghoff in 1912 vervangen door een nieuwe villa. Op deze plaats staat nu nieuwbouw, Theophile de Bockweg nrs. 3 t/m 9)". Truus Boekhoudt. Uit  Schoutambt en Heerlijkheid, jaargang 18, nummer 4, 2004)

  voor een grotere foto. No 1927 Meno Munnikhof koper in 1907

Beata
In 1909, uitbreiding van het atelier. Het huis had een groot atelier in een prachtige tuin.

Uit de Oosterbeeksche courant van 5 augustus 1911: Woning van Münninghoff in Renkum-dorp brandt uit. Vandaar de nieuwbouw zoals hierboven vermeld.

Münninghof verhuisd naar Oosterbeek: Rond 1920 verhuist dan ook het gezin Münninghoff inmiddels uitgebreid met twee dochters: Felicia (1909) en Rhoda Elisabeth Aline (1914) - naar Oosterbeek. Men gaat wonen aan de Batosweg, in het huis Heerdstede, door hen ook wel t Landhuis genoemd.
Beata

Beata

In 1924 gaan de erven van de accountant Th.J. van Oostveen het pand te koop aanbieden.

Beata

Op de Kadaster veldwerkkaart Renkum C5182 is te lezen dat het pand in 1972 gesloopt is. Op het huidige nummer 5 staan 2 nieuwe panden uit 1972. De BAG heeft het dan over 1973. En dat  lijkt dan te kloppen. Echter op de Kadaster C 4860, met dienstjaar 1967, staan al de twee huidige panden ingetekend.
Voormalige villa huize ter Beek, Utrechtseweg 54 te Heelsum.
Oud adres Utrechtsche Straatweg 54 Heelsum, Utrechtscheweg 54.

Naast het voormalige hotel Schoonoord in Heelsum.

In 1859 zijn de kavels Renkum C 714, 715, 716 en 717 in handen van Neuy Pannekoek, inclusief de omgeving, de papierfabriek. Op deze kavels wordt later Schoonoord en Ter Beek gebouwd.

Bewoont door de dames Enderlein; Jeanne Josephine Louise (Phine/Fien) 1853-1949 en Louise Jacqueline (Wies) 1858-1939.

De zusters Enderlein woonden tot 1939 in Ter Beek, wanneer zij daar zijn gaan wonen is nog onbekend, ergens  tussen 1919-1928. Zij stelden hun zaal ter beschikking voor de vergaderingen van de verenigingen en organisaties uit directe omgeving. Ook werden op Ter Beek culturele avonden georganiseerd.
Ter Beek
Voormalige villa Beekhof, Weverstraat 103, Oosterbeek

Aan de oostzijde van de Weverstraat werd rond 1840 Beekhof gebouwd, gelegen aan de westkant van de Zuiderbeek met de ingang aan de Weverstraat.
Dr. Sietske Abrahamsz was gehuwd met Dr. Georg Julius Wienecke, gepensioneerd arts in het Nederlandsch Oostindisch Leger, en woonde van 1877-1900 in huize Beekhof.
In 1902 kwam het in handen van Evert Cornelis Ekker die er met zijn vrouw Lucie van Dam - van Isselt tot hun scheiding in 1907 woonde. Beekhof was ook lange tijd woonhuis van de huisarts Isaac Brevee. In WOII werd het zwaar beschadigd en daarna afgebroken. De huidige villa Nieuw Beekhof is op het verkavelde erf gebouwd, niet op dezelfde plek.

Huize Beekhof Renkum
'De Beekhof' is de villa in Renkum waar Lucie met haar eerste man Evert Ekker en hun 2 zoontjes woonde vanaf 1900 voor een aantal jaren. Zowel Lucie als Evert hadden hier hun eigen atelier. In de monografie "Een leven in stillevens" wordt hierover geschreven.
De villa De Beekhof groeit in deze periode uit tot een ontmoetingscentrum van diverse beoefenaars van de schone kunsten. Het culturele leven van de plaats, dat de bloeitijd al achter zich had, leefde nog even op. Uit deze tijd (1905) dateren ook een tweetal prachtige portretten van Lucie door Jan Toorop. Ook de jonge kunstcriticus Albert Plasschaert moet er regelmatig te gast zijn geweest.

Villa Beekhuis Renkum


Het aangrenzende Zonneheem is in 1907 gebouwd als zomerhuis bij Beekhof, door Evert Cornelis Ekker.

In tuin Beekhof langs Fangmanweg stond huis van Hein Evers, de schilder en een boerenhuis
van Jan Aalbers genaamd 't Beekstuk (beide afgebroken)
Boerderij de Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 170 - 172, Renkum Lees meer op de boerderijen website.
Villa , Utrechtseweg 157, Oosterbeek
oud nummer 159

BAG oorspronkelijk bouwjaar1875

Nog geen idee sinds wanneer de naam  gebruikt wordt. Er was een villa Bella Vista in het benedendorp, tegenwoordig Anoe.

Bella Vista
Op kavel C 721 en 722 (samengevoegd) wordt met dienstjaar 1876  een woning gebouwd.

In 1882 woont er Romswinkel
Bella Vista
Er wordt aan het linker gedeelte een stuk bijgebouwd.
C829

Bella Vista
In 1926 wordt één pand gesplitst. G.J. Beltman (koopman in gist)  woont links en P.F. Gerrits (handelsreiziger) woont rechts.
1927 G.J. Beltman C2768
1933 Beltman

Rond 2001 wordt het pand gebruikt als kantoor de de firma Kelderbergen BV en is de kantoorvilla opnieuw opgebouwd.
Bella Vista
samenvoeging met het voormalige hotel

Bella Vista
2023
Woning Benedendorpsweg 170, Oosterbeek

Bag: oorspronkelijk bouwjaar 1860

Pension Catharina gebouwd in 1850, vanaf 1872 woonde daar timmerman Arend Hilhorst die later 18 jaar gemeenteraadslid en 18 jaar wethouder was. De Hilhorstweg is o.a. naar hem vernoemd. Later is het ook nog bekend geweest als pension Gaasbeek.

Catharina
Oosterbeek
Voormalige villa Bergoord, Oosterbeek, aan de de Kerkhofweg, tegenwoordig de Fangmanweg ter hoogte van de nummers 23 en 25.
Tussen 1798-1890 (boerderij) en 1885 - 1944 (Bergoord)

De eerste boerderij zoals getekend door Maria Vos:
Bergoord Oosterbeek

Rond 1864-65 tekent Maria Vos een boerderij  waar later Bergoord kwam.

In 1871 overleed de 89 jarige hoofdbewoner, de heer Charles Girod.

"Het huisje is in 1856 gebouwd, een typische landarbeiderswoning genesteld onder de bomen van een groot terrein dat later bekend zou worden als Bergoord. Generaties schilders hebben het huisje vastgelegd, omdat het zo pittoresk was, maar ongetwijfeld ook omdat schilderijen van het huisje zo geliefd waren bij zowel vakantiegangers als Oosterbekers. Na 1911 werd het huisje weinig meer bewoond, maar veelal als logeergelegenheid gebruikt voor gasten van het huis Bergoord. Tussen 1920 en 1960 hebben Oosterbeekse kinderen het huisje als speelterrein gebruikt. Het heeft de 2e Wereldoorlog overleefd en verkeert, anno 2007, weer in uitstekende staat dankzij de zorg van zijn tegenwoordige eigenaar" Uit Schoutambt en heerlijkheid. Heemkunde 2007 nummer 3 pagina 2 geschreven door Sandra Niessen.

Bergoord II was een kleine buitenplaats in het Zweiersdal te Oosterbeek, gesticht tussen 1835 en 1843 door de Arnhemse stadsgeneesheer Salomon Pieter Scheltema. Het landhuis stond boven op een heuvel, genaamd `de Heetberg (heideberg).

Het herenhuis van Salomon Pieter Scheltema stond later in de adresboeken geregistreerd als
Fangmanweg 27. Het huis heeft in de loop der tijd de naam Bergoord gekregen.

Op 15 april 1877 overlijd de volgende bewoner: de heer Josephus Leonardus Leefers, weduwnaar van Wilhelmina Ida van Alphen.

In 1885 is er een veiling met een inzet van Hfl.9.635,=. In 1887 begint M. Hoogwinkel er een pension met ruime kamers, grote tuin, goede tafel, altijd verse melk, boter en eieren, billijke prijzen. Het pension wordt geen succes want al in 1888 staat de villa weer te koop. Weinig gegadigden en op maandag 11 augustus 1890 is er weer een veiling met notaris J. Karseboom en wordt de villa Bergoord in het koffiehuis van dhr. D.A.D. van Gils geveild. De inzet komt op Hfl.5.435,=. De inzet wordt tijdens de veiling verhoogd naar Hfl.7.800,=. In 1890 gekocht door Hermina Janssen, die trouwde met agrarier Derk Hooijer. In 1910 komt de villa weer te huur. De tuin blijft door de eigenaar onderhouden. Huur 425. In 1942 overlijdt op Bergoord eerst mw. J.C.J. van Loon en binnen een half jaar haar man, de rustend arts Lykle de Jong.
Verkoop villa "Bergoord" met stalling, schuur, berg en tuinmanswoning Zweersdal groot 1 ha 67 aren 1 centiare; wijk Bk 216/217 kad. Sectie D 1494, 1495, 1502, 1503, 1504, 2106, 2107. Huisbewaarder Willem Kamps. Renkumsche Courant 03-05-1890

Bergoord
Kavel 2106 met huis en schuur in 1895

"Na verschillende eigenaren te hebben gehad, werd Bergoord en het land eromheen in 1890 door Hermina Janssen (1858-1939) gekocht. Zij trouwde met Derk Hooijer (1860- 1932) en zo kwam het in het bezit van deze boerenfamilie. Het huis bestond uit twee delen, een luxe voorhuis en een achterhuis. Het voorhuis werd altijd door de Hooijers verhuurd; de boerenfamilie zelf woonde in het achterhuis en bewerkte de grond eromheen. In 1944 woonde de familie Hogerzeil in het voorhuis, en de twee boerenzoons Jan en Willem Hooijer in het achterhuis. Zij hadden Bergoord van hun ouders geerfd." Uit Schoutambt en heerlijkheid. Heemkunde 2007 nummer 3 pagina 15 geschreven door Sandra Niessen.

Bergoord
Op de foto villa Bergoord aan de Fangmanweg 25 zien. Het pand stond precies tegen over park Bato'swijk zeg maar zo'n beetje naast het oude Kerkhof.

"Het negentiende-eeuwse landhuis Bergoord op een met beuken begroeide helling met uitzicht over het Zweiersdal raakte in de loop van de middag meer en meer beschadigd door granaatinslagen en rondvliegende scherven. Die ochtend was de beroemde blinde pianist Johan Verster, die kamers in het huis huurde, stug en uitdagend Beethovens Pianosonate nr. 27, opus 90 blijven spelen. Later werd hij echter naar een veilige voorraadkelder buiten het huis gebracht, samen met de bewoonster Cornelia Catharina Hogerzeil-de Jong en haar tienerzoon. De drie kwamen uiteindelijk in de Beekhof terecht, hethuis van de voormalige gemeentearts Isaac Brevïee, verderop aan de Fangmanweg". Uit Tony Sheldon; de verschrikking van de nacht 2015.
Huize de Berk, Kasteelweg 4, Doorwerth

Artikel in Op de hoogte jrg 34, 1937, no 3, dd 01-03-1937

Wie komt er wonen: 1931, te Doorwerth: G. Taats en gezin., Kasteelweg 4 van Dodewaard.
In 1944 woont er de fam Kuiper- van Rossum.
In 1947 woont er Jeanne Willemina Taats.

De Berk
Berk
villa "Beuken hove" Utrechtseweg 192, Oosterbeek
Oud adres Utrechtsche straatweg E 406

BAG: Oorspronkelijk bouwjaar 1871

De heer P. Barendrecht woont in 1873 op Beukenhove aan de Utrechtsche straatweg.
Beroep logementhouder.

Beukenhove
1887

Beukenhove
1888Het pand wordt dan gebruikt door de fam van Meurs.
Mw  J. S. van Meurs, geb. Heshusius, overlijd er op 76 j. leeftijd in 1898.

In 1905 komt Beukenhove weer te koop: De Notarissen J. KARSEBOOM, te Oosterbeek, en H. MOLENPAGE, te Amsterdam, berichten, dat de Villa. Beukenhove", met Stal en Koetshuis, Erf en tuin, groot 16 Aren 4 Centiaren, aan den Utrechtschen straatweg te Oosterbeek, is ingezet en met 100 hoogen gebracht op 9900.
Beukenhove

Huize Beukenhove, voormalige pastorie Hervormde Gemeente Oosterbeek-Wolfheze.

Beukenhove
1936Vanaf 1943 woont er de fam. dominee P.W. Bergkotte - van Krugten. Later Ph. W. Bergkotte

Beukenhove

Als pastorie verkocht rond 1882.

In de tuin stond een houten Pegasus Airborne zuil, in 1990 vervangen door een stenen exemplaar. Battle marker.

Een gemeentelijk monument
Villa Beukenhorst, Beukenlaan 22, Oosterbeek

De BAG kent voor het adres Beukenlaan 22 een oorspronkelijk bouwjaar van 1917

De Beukenlaan heet in die jaren ook Beukenlaan.

In dienstjaar 1912 is er een lege kavel met de omschrijving bouwland (D3843) Dan wordt er een klein huis gebouwd; in 1914 wordt deze opstal gesloopt.

Beukenlaan 12

Met dienstjaar 1915 is perceel D 4084 nog een lege kavel.
Met dienstjaar 1916 maakt het kadaster een eerste tekening met een woonhuis.

En daarna verschijnt er een nieuwe woning:
Beukenlaan 12
1915
In de Arnhemsche corant van 11 9 1938: "Heden overleed onze beste Vader, Behuwd-, Groot-, Overgrootvader en Pleegvader, de Heer Mr. TJOMME YNTE KINGMA BOLTJES, Oud-Notaris te Jorwerd. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Weduwnaar van TETTJE HALBERTSMA, in den ouderdom van 87 jaar. Oosterbeek, 10 Sept. 1930 Beukenlaan 22".IJsclub „JORWERD". Beschermheer Mr. T. IJ. KINGMA BOLTJES te Oosterbeek. Rotterdamsch nieuwsblad1937 "Heden overleed tot onze diepe droefheid,' zacht en kalm, onze geliefde Echtgenoote en zorgzame Moeder, Behuwd-, Grootmoeder en Zuster ADRIANA FREDERIKA MöLLENKAMP, geb. GROENEVELD, inden ouderdom van 76 jaar. Oosterbeek: . J. H. G. MöLLENKAMP Sr. Oosterbeek, 19 November 1937. „Beukenhorst”, Beukenlaan 22". Haar man was al rond 4 sept 1930 in Oosterbeek (Julianaweg 6) overleden.
Beukenhorst
1937I

n 1942 woont er de koopman G.M. Krippendorff. In 1927 woont hij nog in Rotterdam aan de Mathenesserlaan 377.

Na de oorlog WWII is het pand gerestaureerd van oorlogsschade

Beukenlaan
Villa Beukenhorst, voormalige Bovenweg, Oosterbeek

Beukenhorst Oosterbeek

In 1890 woont er de familie C. J. van Rappart - Schimmelpenninck.

In 1915 Rosenthal, Jhr. L.H.N. Nedermeijer, Ridder v., Utrechtsche Straatweg E388, Oosterbeek

Er is een familie mr. A.G.A. ridder van Rappard die woont aan de Utrechtsche straatweg E 394. Advocaat en procureur. Te vinden in het Oosterbeekse Adresboek uit 1900.

Beukenhorst Oosterbeek

"Wegens vertrek naar het Buitenland verzoekt W. L. F. C. Ridder VAN RAPPARD, Villa Beukenhorst, Oosterbeek, inzending van alle zijne Rekeningen 15 November e. k."
Arnhemsche courant 02-11-1893


Beukenhorst Oosterbeek

Waar is de Bovenweg in Oosterbeek in 1891? Ken wel uit die tijd de Arnhemsche Bovenweg, in de buurt van station Oosterbeek Hoog.

Liggende op de hoek van de Utrechtsen Straatweg en de Pieterbergschenweg. Hotel Schoonoord staat aan de ene kant en aan de westelijke kant stond volgens mijn gegevens een veel kleiner pand.

Beukenhorst
Nog wel leesbaar Beukenhorst op de gevel. De Beukelaan is zo in Oosterbeek niet te vinden, de Beukenlaan is er wel, doch die is weer niet in de buurt van de Pietersbergseweg.

Vermoedelijk gaat het bij deze beschrijvingen om twee verschillende panden. Met de Beukenhorst hierboven komt deze naam dus drie keer voor in Oosterbeek.
Blauwe Spar, Dorpsstraat 171 te Renkum.
Oud adres Dorpsstraat 169

Blauwe Spar
D 351 zou de Blauwe Spar zijn in dienstjaar 1855

BAG: oorspronkelijk bouwjaar 1875.

De grond is gekocht in 1872 door de hr. de Geurt Haas, die er ging bouwen.

Oud kavel nummer in 1878 D732
Al in 1878 wordt het huis met 5 kamers, tuin en vruchtbomen geveild door notaris Hondius te Wageningen. Ingezet op hfl 5200,- gehoogd naar hft 6100,- 

Blauwe Spar

eigenaar rond 1922: Ph. Hartog en J.H. Mansfeld

1941: Dr. J. J. Lehr, Renkum, Dorpsstraat 169, pension De Blauwe Spar, chemicus en  landbouwscheik. b. d. N.V. Chili-salpeter handelmij.
1977 Doeze Jager
Blauwe Spar Renkum

Rond 1938 had mw Mevr. A. v. Dijk er een pension. Het adres toen was: Rijksstraatweg 169, Renkum. Het pension heeft bestaan tot begin oktober 1944, toen alle gasten, maar ook de bewoners moesten evacueren van de Duitse bezettingsmacht. Hein Gerrit van Schuppen (1894-1977) die in 1949 in de Blauwe Spar is gaan wonen was een fervent amateur schilder en leerling van Hendrikus Alexander van Ingen. Van Schuppen is er gaan wonen met Maasje Doeze-Jager, zijn huishoudster. Van Schuppen onderhield nauwe banden met de Oosterbeekse school. Het atelier bevond zich in de grote slaapkamer aan de voorkant op de eerste verdieping aan de oostkant van het pand, samen met een soort opkamertje dat achter deze werkruimte lag. Van Schuppen is op de Blauwe Spar blijven wonen tot aan zijn overlijden in 1977. Van Schuppen was een confectiehandelaar die oa damesmantels maakte. De fabriek van van Schuppen in Veenendaal is in 1975 gesloten, de vestigingen in Renkum en Leerdam waren al eerder gesloten.

Blauwe Spar Renkum

"Op maandag 23 januari 1978 en volgende dagen, telkens n.m. 19.00 uur zal in de villa "De Blauwe Spar", Dorpsstraat 171 te Renkum, de weled.gestr.heer Mr. A.N. Kersten, notaris te 'Wageningen. uit diverse nalatenschappen, publiek en contant worden verkocht, antieke en klassieke salon-, eetkamer-, kantoor-, hal- en kleinmeubelen, schilderijen, uitgebreide collectie Perzische tapijten, ant. klokken en pendules, waarbij A'dams staand horloge, ant porcelein, enz. Bovengenoemde villa gelegen op 3320 m 2 grond, is inmiddels te koop (eventueel te huur), te bevragen: Makelaarskantoor Stoel en Timmer"
.

De Blauwe Spar is een gemeentelijk monument.
Blauwe Spar
De Blauwe Spar in 1914
Villa Bobeldijk, Nassaulaan 8, Oosterbeek

De BAG geeft als bouwjaar 1932.

De villa van dhr. Bobeldijk, destijds de gemeente-opzichter Oosterbeek, is door hem zelf ontworpen en gebouwd rond 1937 - 1938
De heer heer M. Bobeldijk uit Hoorn werd in 1927 benoemd tot gemeente-opzichter te Oosterbeek. Hij was gehuwd met J. Kuiper. I 1948 is Bobeldijk ook de plaatsvervangend commandant van de brandweer in Oosterbeek.
1963: Tot ridder in de orde van Oranje-Nassau is benoemd M. Bobeldijk, adjunct-directeur van gemeentewerken van Renkum, wonende te Oosterbeek
voormalig Bommelstein, Dunolaan 36, Heveadorp

Uit de Trouw van 1-2-1983: "Het voormalig directiekantoor van het rubberconcern Vredestein in Heveadorp Is vorige nacht vrijwel volledig verbrand. Volgens de politie is de brand aangestoken. Het gebouw stond bekend als Huize Bommelstein. Onlangs ontruimde een groep krakers het gebouw".

Nieuwbouw rond 1989.

De foto hiernaast uit 1982, ziet er meer uit als een gekraakte woning, geen directiekantoor, op zoek naar een oudere foto!
Bommelstein
Landhuis Den Bongerd, Lindelaan 12, Renkum.

Volgens de BAG betrokken in 1925.

"De Notarissen G. D. C. VALEWINK te Oosterbeek en F. H. KOOYMAN te Velp, zullen op Woensdagen 5 en 19 Mei 1937, telkens des n.m. ten 3 ure in het Caf;e van den Born aan de Kerkstraat te Renkum, ten verzoeke van den heer J. W. Groot, bij inzet en toeslag, publiek veilen en verkoopen: Het Engelsche Landhuis De Bongerd, met garage, schuur en tuin aan de Lindelaan te Heelsum, (arch. Ir. P. J. v. d. Burgh), kad. bekend gem. Renkum, sectie C nomnier 3202, groot 40.30 Aren, bevattende beneden Hall, salon, 2 kamers met betimmering, keuken, bijkeuken, kelder en W. C., boven: 3 slaapkamers, badkamer, zolder en 2 kamers. De villa is voorzien van gas, waterleiding, electrisch licht, centrale verwarming en vaste waschtafels". Uit de Arnhemsche courant van 01-05-1937 

Kennelijk was de verkoop hierboven geen succes. Tien jaar later is J.W. Groot nog steeds de verkoper: Oosterbeekse Courant; 24-04-1947; Verkoop Engels landhuis De Bongerd met garage, schuur en tuin Lindelaan kadadastrale sectie C no. 3202 groot 40 are 30 ca. (Arch. Ir. P.J. v.d. Burgh). Eigenaar J.W. Groot.

J.W. Groot was in de week van 28-4/5-5-1925 vanuit Bergen naar Renkum gekomen.  
Renkum Bongerd
uit het boek: Het moderne landhuis in Nederland; Leliman, J.H.W + Sluyterman, Karel; 1917
.
Villa de Boom, Utrechtseweg 122, Renkum

Naar een ontwerp van de architect prof. Frits Eschauzier. Bouwjaar 1924, doch de BAG noemt 1927. De opdrachtgever destijds was Ruys Lehmann de Lensfeld (1864-1929) en het adres destijds was Straatweg Heelsum.

In 1934 woont Mevr. J. H. Ruysch Lehman de Lehnsfeld er en dan is het adres Utrechtsche Straatweg 49.

Villa de Boom was de pastorie van de Gereformeerde gemeente die direkt na de oorlog was gehuurd en die begin juli 1947 voor ruim 21.000.- werd gekocht van Jeanne Henriette van Lanschot Hubrecht, weduwe van Henri Alexander Ruysch Lehman de Lehnsfeld, de predikant.

De eerste dominee die er woonde was ds. A. Plaatsman (1910-1986) van het Friese Sybrandaburen, op 29 juni 1947deed de nieuwe predikant intrede.Voor het eerste beroep dat door de kerkenraad op hem was uitgebracht had hij bedankt.

Hij nam zijn intrek in de gehuurde pastorie aan de Utrechtsestraat 122, gebouwd door architect F.A. Eschauzier; een maand later werd het huis voor fl. 21.000 door de kerk als pastorie aangekocht.
De Boom
Boschlust, Boschweg Oosterbeek


Omgeving Waldfrieden
"De Notarissen TROOST en de KAT te Arnhem zullen op Woensdag 3 Augustus 1904, bij inzet, en veertien dagen daarna op Woensdag 17 Augustus, bij toeslag, telkens des namiddags te 2 uur, in het koffiehuis van Mej. de Wed. VAN DER VELDEN, aan de
Utrechtsche straat te Oosterbeek, in het openbaar Veilen en Verkoopen: No. 1. Het Huis genaamd Boschlust, zeer aangenaam gelegen te Oosterbeek aan de Westzijde van den
 ouden Dreijenschen weg, thans nieuwen Stationsweg, verdeeld in 2 woningen, met Schuur en Tuin, waarin vele Vruchtboomen, kadaster sectie C nos. 1009, 1008 en 1259, samen groot 12 aren 2 centiaren. Het zeer logeabel ingerichte Huis gemerkt no. 243, bevat, beneden: 2 fraaie Kamers en Suite met Veranda en Zijkamer; en boven: 3 groote Kamers met Balkon, 2 Achterkamers en Zolder, voorts Kelder, Keuken en Bijkeuken. De Achterwoning bevat, beneden: 2 Kamers met Veranda, Keuken, Achtervertrek en Kelder, en boven: 2 Kamers en Zolder No. 2. Een perceel Bouwland, gelegen tegenover perceel No. 1 aan de Oostzijde van genoemden ouden Dreijenschenweg, kadaster sectie C no. 1257, groot 7 aren, 70 centiaren. Verhuurd aan den heer JANSEN tot Nov. 1904. De perc. I en 2 worden ook in massa geveild. No. 3. Een Huis en Erf met Open Grond, gelegen te Oosterbeek aan de Wz. van gezegden ouden Dreijenschen weg no. 250, kad. sectie C no. 1258, groot 3 aren, 10 centiaren. Bevattende, Winkel, 2 Kamers, Keuken, Zolder en Kelder. Voorts groote Achterbergplaats. Verhuurd per 3 maanden aan den heer G. ZWIJNEN, voor f 2. 's weeks. No. 4. Een Huis en Erf met Tuin, gelegen te Oosterbeek aan de Boschlaan nabij den nieuwen Stationsweg, no. 253, kad. sectie no. 1202, groot 4 aren 90 centiaren. Verhuurd aan v. d KRAATS voor f 165 's weeks. Bevattende: Voorkamer, Keuken, Kelder, Zolder en Slaapkamer, voorts nog een Achtervertrek. No. 5. Een Huis en Erf met Tuin, gelegen als voren, no. 254, kad. sectie C no. 1201, groot 4 aren, 30 centiaren. Verhuurd aan DIRKSEN voor f 1.50 's weeks". Arnhemsche courant 09-07-1904
uitzoeken
ouders: Willem de Haas en Maria Angenieta Sipman, zonder beroep
Overledene op 17 februari 1896 te Renkum: Geurt de Haas, geboren te Heteren (Overbetuwe), 65 jaar oud, zonder beroep
(ex-)partner Magdalena Christina Mijnlieff
Verkoop villa met koetshuis en kassen Utrechtseweg kad. Sectie D no. 665, 666,
667, 1167 groot 46 are. Eigenaar mw. de Haas. OC 08-03-1924
Voormalige villa Bouvardia, Dorpsstraat 167 en 165, Renkum.

In 1866 is kavel D522 nog leeg, links naast D520

Volgens de kadastrale legger 370 is de metselaar jacobus van Brakel de eigenaar van de kavels D349 343, bouwland, huis en erf

Legger 685 laat de heer Wilhelmus Hubert Hoedt, particulier uit Rotterdam (1882 1892) zien.

Legger 889 laat de heer Wilhelmus Hubert Hoedt, particulier uit Rotterdam zien.

Legger 871 laat Mathijs Sanders zien, Matthijs Sanders, een fabrikant uit Renkum zien.

Legger 1153 laat Gerardus Johannes Mijnlieff zien.

Bekend van de bewoning door de heer Mijnlieff, steenfabrikant.
Twee deuren verder woont G. De Haas, gehuwd met mw Mijnlieff. Ook steenfabrikant.
 
Bouvardia Renkum
Geheel rechts het voormalige Bouvardia. Aan het eind van de straat de is Oude Pastorie te zien.Verkoop van het herenhuis, erf, bloemenkas, stal en koetshuis aan de Utrechtseweg kadastrale Sectie D, no. 349, 842 en 843 groot 44 are 2 ca. De opbrengst van f 15.400,--. gaat naar dhr. G.J. Mijnlieff. Zie de Renkumsche Courant van 26-03-1898.
Collega fabrikanten A.J.van Wijck en M.Mijnlieff waren op dezelfde gedachte gekomen. Mijnlieff ging in villa Bouvardia wonen, naast Geurt de Haas en A.J. van Wijck bewoonde de villa Weltevreden (Dorpsstraat 163). bron Oud Renkum Echo 2013 -4
"Achtereenvolgende eigenaren: Wilhelmus Hubert Hoedt, particulier uit Rotterdam (1882); Johanna Petronella Adams uit Renkum; Wilhelmus Hubert Hoedt, agent van buitenlandse huizen uit Rotterdam; Matthijs Sanders, fabrikant uit Renkum; Combertus Pieter Burger, hoogleraar uit Delft; Carolina Henriette Geertruida Haasloop Werner, zonder beroep uit Renkum; Jeanette Henriette Haasloop Werner uit Renkum; Bernardus Wilhelmus Kemper, horlogemaker uit Wageningen; Johanna Everdina Kemper; Hendrik Burger, arts uit Amsterdam; Gerardus Johannes Mijnlieff, steenfabrikant uit Renkum; Ned. Buurtspoormij. uit Zeist; Willem Folkert Frijlinck, notaris uit Renkum; Everhard Dirk de Meester, notaris uit Renkum; Johan Willem Berends, automobielhandelaar uit Oosterbeek; Jan van Scherrenburg, aannemer uit Renkum; Gerrit Peter Jacob van Maanen, notarisklerk uit Heelsum; Johannes Andries van Brakel, aannemer uit Renkum en Piet Nolen, agent in ijzerwaren uit Renkum. In 1919  verkopen de erven G.J. Mijnlieff Bouvardia aan de Oosterstoomtram om er een station te beginnen. De Heterense oud-notaris E. de Meester en mr. Frijlink kunnen het echter aankopen in hetzelfde jaar". Bron Mw Wijnstekers, Gelders Archief.

Verkoop van de villa 'Bouvardia' met tuin en koetshuis aan de Dorpsstraat groot 60 are 42 ca. van de eigenaar G.J. Mijnlieff. Aangekocht door Oosterstoomtrammij. om er een tramwissel aan te leggen. Oosterbeeksche Courant 18-10-1919.

Vrijwel aansluitend is de villa 'Bouvardia' door notaris de Meester en Mr. Willem Folkert Frijlinck (oud notaris) gekocht van de Oosterstoomtrammij (OSM) in 1919 en de zelfde OSM koopt dan de villa 'Vredeoord' van de fam. Czerwinski. Er wordt gewooon van woning door de OSM geruild. De OSM had Bouvardia net gekocht om als tramwissel te dienen. Vredeoord ligt echter veel dichter bij het centrum van Renkum en was daarvoor beter geschikt.

Een ander rijtje met bewoners, eigenaren:
G.J. Mijnllieff verkoopt in okt 1919 aan de OSM
OSM verkoopt in 1919 - 1920 aan Notaris de Meester en mr. Frijlinck
  F. van Scherrenburg vraagt een dienstmeisje in 1936.

Renkum Dorpsstraat Bouvardia
 Na een 10 jaar verkoopt de Meester het pand Bouvardia weer.

Bouvardia
Simple Villa

Haagsche courant, 04-01-1929: "Notaris G. A. de Meester te Heteren zal op woensdagen 9 en 23 Jan. aanstaande, telkens nam. 2 uur, in cafe Van den Born te Renkum in het openbaar verkoopen de riante villa Bouvardia liggende aan den Rijksstraatweg te Renkum, met mooi aangelegden tuin waarin vele vruchtboomen, garage, zomerhuis, kippenhok en druivenkas een en ander ter grootte ; van 34 Aren. Beneden 4 kamers, keuken, bijkeuken en kelder;  boven: 4 kamers, dienstbodenkamer, mangelkamer, zolder en is voorzien van gas en electr. licht. Aanvaarding in eigen genot op 1 April 1929".

Bouvardia

In 1947 werd de oude villa afgebroken en vervangen door het huidige woning.

En het huidige Bouvardia bestaat volgens de BAG uit 2 panden (gesplitst) met de huisnummers 167 en 165.
Bouvardia Renkum
oude opname van het huidige Bouvardia. Volgens de BAG gebouwd in 1890 vwb de linkerkant.

Renkum Bouvardia
opname uit mei 2020
Bouvardia
slooping en vereniging van Bouvardia door dhr Frijlink en dhr de Meester in 1920
Villa Buitenlust, Utrechtseweg, Oosterbeek

Verkoop villa 'Buitenlust' met schuur, erf en tuin (Noordzijde) Utrechtseweg kad. Sectie C no. 741, 742 groot 22 are. Oosterbeeksche Courant 23-11-1901
In 1908 woont er J. Lohman en echtgenoote.
Herenhuis Buitenrust, Benedendorpsweg 171-171a, Oosterbeek
oud adres Benedendorpsweg A 82

logement hotel zorginstelling woonhuis

Volgens de Bag gebouwd in 1849??

Het pand is gebouwd in 1829, 1850 (volgens de Rijksmonumentenlijst op Wiki) of 1873 (volgens Heemkunde, Nieuwsbrief maart 1999). Over het bouwjaar van het pand bestaat nog enige onduidelijkheid.

Vanaf 1832 op de plek waar Buitenrust thans is was het kavel bekend onder D434 eigenaar Harmen Gerritsen [legger 64]. Dit is de schoonvader van Jan van Beek [legger 438] die vanaf 1852 logementhouder/herbergier/kastelein is van Buitenrust.

Buitenrust
Kadasterkaart uit 1842 met kavel 615, ouder nummer is 432. Dit oudere nummer is door mij niet in te zien, helaas,

Buitenrust
kaar D 711 uit 1847, ouder nummer is 615

Buitenrust
Uit 1850 kavel D 806, ouder nummer is 711

Buitenrust
D 888 is Buitenrust in dienstjaar 1853, ouder nummer is D 806

Buitenrust, werd omstreeks 1850 gebouwd, het werd in 1852 officieel in de boeken opgenomen als een pand gebouwd door de bakker en landbouwer Jan van Beek. Volgens een bestaand minuutplan van de rond die tijd ontstane pre-kadastrale kaart 1832 behoorde de plek (D434) aan Harmen Gerritsen die wellicht woonde in een behuizing die aan Buitenrust vooraf ging. Het bestaande pand werd afgebroken en in opdracht van Jan van Beek verrees een nieuw pand dat dienst deed als logement. In 1862 kwam de exploitatie in handen van zijn schoonzoon Piet van Ingen een oudere broer van de Renkumse schilder Hendrikus Alexander van Ingen. Piet van Ingen was gehuwd met Antonia van Beek. Haar broer kreeg na het overlijden van hun vader Jan van Beek het pand in eigendom.

De logementhouder Piet van Ingen overleed op 34 jarige leeftijd in 1872 en zijn tweede echtgenote, Hermina Christina Gerritsen zet het bedrijf voort. Het pand heet dan al Buitenrust. In hetzelfde jaar als Piet van Ingen overlijdt ook de eigenaar van het pand Hermen van Beek (37 jaar oud). In 1873 wordt het pand verkocht aan Jan Kneppelhout. Het pand komt te huur en de eerste huurster is mevrouw Vos - Mees.

In 1852 woont de kastelein Jan van Beek er. Het huis heet dan ook wel logement.
 
Buitenrust
advertentie voor een veiling in Buitenrust in 1852

Jan van Beek overleden 31-07-1865 te Oosterbeek was gehuwd met Aaltje Gerritsen overleden 14-4-1844. Dochter Hermina Ottonia van Beek was gehuwd met Pieter van Ingen op 04-04-1862 te Renkum. Binnen 3 maanden huwelijk overlijdt zij op 31-07-1862 te Oosterbeek 28 jaar oud. Pieter van Ingen (broer van de bekende schilder H.A. van Ingen) trouwt een jaar later met Hermina Christina Gerritsen op 21-11-1863 te Oosterbeek. Pieter is dan logementhouder in Buitenrust en zij is dochter van een kastelein. [Hermen Gerritsen]

Buitenrust
1862

Pieter van Ingen overleden 14-06-1872 Oosterbeek. Advertentie vermeld dat zijn vrouw de affaire [logement] voortzet. Van Ingen was geen eigenaar, doch pachter.

In 1873 vind er verkoop plaats door familie van Beek. Verkoop o.a. perceel D889 en een gedeelte van perceel D1316 en D1317. Nieuw ontstaan perceel is D2063 eigenaar Jan Kneppelhout [particulier] uit Leiden.

Buitenrust
Uitsnede van een kadasterkaart gemaakt in 1873, Kavel E 2063, kan middels filiatie niet verder terug in de tijd. Hoek Benedendorpsweg, Kneppelhoutweg.

Buitenrust
1877

Hemsche Berg Oosterbeek
De naam op deze ansichtkaart klopt bijna. Links op de achtergrond is de Hemelse berg te zien. Rechts het pand Buitenrust aan de Benedendorpsweg.

Enkele jaren later in 1877 is per 1 mei 1e huur het Buitenverblijf Buitenrust, onmiddellijk grenzende aan de Wandelingen over den Hemelschen Berg, met elf Kamers, en alles geheel nieuw. Te bevragen bij den Timmerman J. Hilhorst. Ook in november 1877 is het pand nog te huur.

In 1879 is het monumentale pand, met toen als eigenaar mr. Jan Kneppelhout (of erfgenamen)  verhuurd aan de familie Prager. In 1894 komt Buitenrust te koop, of te huur voor een bedrag van f1000,=. per jaar.
Buitenrust

De schrijfster Augusta de Wit heeft er even gewoond van 1882 tot 1884 bij haar ouders. (Zij is begraven op het oude kerkhof aan de Fangmanweg.)

Buitenrust

Buitenrust Oosterbeek

In mei 1895 staat het nog steeds te koop. In 1904 woont er ene P.M. Prager


Buitenrust

In 1906 wordt Buitenrust aangekocht door het al bestaande Herstellingsoord voor pleegzusters. het pand wordt ingericht tot een rust- en herstellingsoord voor pleegzusters. Voordien verbleven deze zusters in de villa  te Oosterbeek. Op dinsdag 18 September, des middags om 12 uur, wordt Buitenrust heropend. Het Ondersteuningsfonds" van den "Ned. Bond voor Ziekenverpleging" heeft het rusthuis ingericht.

"Te Oosterbeek is de villa Buitenrust aangekocht om ingericht te worden tot rust- en herstellingsoord voor pleegzusters, welke inrichting tot dusver gevestigd was in de villa  aldaar". Uit de  Nieuwe Tilburgsche Courant 10-05-1906
 
"Rusthuis voor Zusters. Heden is te Oosterbeek geopend het rusthuis, dat de Ned. Bond voor Ziekenverpleging daar heeft ingericht. In 1904 werd aan het bestuur van dezen Bond door een dame uit Amsterdam de villa te Oosterbeek vrij van huur en met volledigen inventaris afgestaan om daarin een proef te nemen of er behoefte bestond aan een huis voor zusters, datén in den winterén in den zomer haar de gelegenheid zou geven, zich te ontspannen gedurende een poos van haren dagelijkschen afmattenden arbeid. De proef slaagde voortreffelijk er was weldra gebrek aan ruimte. Dit bewoog bedoelde dame, aan het Hoofdbestuur aan te bieden, thans in eigendom, eene villa aan den Benedendorpsweg te Oosterbeek, aan den voet van den Hemelschen Berg. Verschillende belangstellenden stelden het bestuur in staat de noodige verbouwing te doen plaats hebben, een centrale verwarming aan te brengen en het huis verder geheel in te richten. De bedoeling van de Inrichting is een rusthuis, een gelegenheid, waar de zusters hare vacantie kunnen doorbrengen en dus niet een ziekenhuis. In deze inrichting is geen plaats voor zenuwpatienten of ernstige zieken, wel voor herstellenden. Het huis bevat beneden huiskamer, eetzaal, binnenlighal, bureaus der directrice, ziekenkamer, keuken en bijkeuken; boven slaapkamers voor een en twee personen en een badkamer. Verder is bij het huis een groote lommerrijke tuin, waarin een lighal met ruimte voor 10 stoelen. Uit Het vaderland 18-09-1906

Buitenrust werd toen aangeschaft voor f 9000,=

"Hedenmiddag te 12 uur had te Oosterbeek de opening plaats van het.Rusthuis voor zusters van den Nederl. Bond van Ziekenverplegers". Een enkel woord over de wordingsgeschiedenis van dit huis moge aan het verslag der opening voorafgaan. Aan het ondersteuningsfonds, onderafdeeling van genoemden Bond is voor twee jaar de villa Bella-Vista", geheel vrij van huur en met volledigen inventaris ten gebruike afgestaan door eene dame uit Amsterdam, die onbekend wenscht te blijven. De bedoeling was om een proef te nemen, of er behoefte bestond voor zusters om gedurende den winter en den zomer de gelegenheid te hebben om tegen vergoeding van f 1 daags volledigen kost en inwoning en medische hulp te genieten. Gedurende de twee jaar van het bestaan was er doorgaans meer aanvraag dan plaats. Toen de resultaten zoo schitterend bleken te zijn, heeft dezelfde dame door een vorstelijke gift het hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond voor Ziekenverpleging in staat gesteld (althans voor een groot deel) het op heden geopende nieuwe Zusterhuis, gelegen aan den voet van den Hemelschen Berg, aan te koopen. Door giften van andere belangstellenden en bijdragen van het H. B. is men in staat gesteld de noodige verbouwingen, een noodzakelijken bijbouw, badkamer, centrale verwarming enz. aan te brengen. Zoowel voor het H. B. als voor de directrice, mevr. Rueckvan Dijk, die van de oprichting af aan het hoofd van de inrichting heeft gestaan en steeds met groote toewijding de belangen der aan haar zorgen toevertrouwde zusters heeft behartigd, is het een groote voldoening door veler medewerking in staat te zijn gesteld aan meer aanvragen te kunnen voldoen en door eene inrichting, meer beantwoordende aan de eischen des tijds, het den zusters in het rusthuis zo te kunnen maken, dat het huis geheel aan de bedoeling beantwoordt. Die bedoeling is voor de zusters een rusthuis te scheppen, een plaats waar zij hunne vacantie kunnen doorbrengen, waar zij, die zoo vaak te midden van ziekte en ellende leven, in een vroolijke, rustige omgeving zich kunnen ont spannen. Daarom ook heeft het bestuur gemeend in dit huis zoomin zenuwpatienten als einstige zieken te moeten opnemen, overtuigd dat de inrichting daardoor niet zou zijn wat men er blijkens de opgedane ervaringen van, verwachten mag. Wel kunnen uiteraard zusters die na een ernstige ziekte behoefte aan een rustige gezonde omgeving hebben, hier opgenomen worden, maar in een ziekenhuis mag eene inrichting als deze nimmer ontaarden. Het huis bevat beneden vijf kamers: huiskamer, groote eetkamer en een vertrek dat gebruikt kan worden als een lighal binnenshuis, wanneer het weer niet toelaat van de buitenlighal gebruik te maken. Verder bevindt zich beneden de zitkamer (tevens bureau) van de directrice en de ziekenkamer, die blijkens de opgedane ondervinding ook in eene inrichting als deze niet mag ontbreken. Benedenvloers bevinden zich ook nog de keuken en bijkeuken, beide op de meest doelmatige wijze ingericht. Boven zijn de slaapkamers, die alle ingericht zijn zoodat zij in hooge mate aan hygienische eischen beantwoorden: de ramen kunnen van boven en beneden geopend worden, licht en lucht hebben vrijen toegang; ook de badkamer bevindt zich op deze verdieping. Bij het huis is een lommerrijke tuin, op het Zuiden gelegen. Daarin bevinden zich de lighal met een ruimte voor 10 stoelen en een hut. Ook is daar een gelegenheid om rijwielen te bergen. Het geheel maakt een zeer prettigen indruk alles ziet er even frisch en doelmatig ingericht uit, zoodat zij die hun goede zorgen aan de inrichting hebben besteed, met voldoening op hun werk mogen terugzien. In tegenwoordigheid van freule Jeltje de Bosch Kemper, eerelid van den Bond, dr. van Welij, lid van het hoofdbestuur, de voltallige commissie voor het ondersteuningsfonds (behalve prof. Nijhoff), de Burgemeester en de wethouders van Oosterbeek en dr. Busch Adriani, geneesheer van het Rusthuis, had in de fraai versierde binnenlighal de opening plaats. Dr. A. C. H. Moll, uit Arnhem voorz. van de ondersteuningscommissie, heette de aanwezigen welkom, ging na wat de Bond doet voor de ontwikkeling der zusters en toonde de noodzakelijkheid van een Rusthuis aan. Uitvoerig zette hij de beteekenis ervan, zoowel voor de zusteis als voor de zieken, uiteen, en constateerde dat de proef die 2 jaren geleden begonnen was, uitnemend is geslaagd. Hij bedankte voorts de geefster, mevr. Rueck-van Dijk de directrice, de geneesheeren te Oosterbeek en allen, die tot de totstandkoming hebben bijgedragen en beval het Rusthuis aan in den steun en medewerking van allen die er de beteekenis van inzien en inzonderheid van B. en W. Dr. van Welij, uit den Haag, de commissie van het Ondersteuningsfonds en de directrice dankzeggende, aanvaardde namens het Hoofdbestuur het Rusthuis; een der aanwezige Zusters vertolkte in een vers de gevoelens der verpleegsters, waarna de aanwezigen het huis bezichtigden". Uit de Arnhemsche courant van 18 9 1906

Buitenrust voor verpleegsters geopend. Oosterbeeksche Courant 15, 22-9-1906.

Buitenrust

"Te Oosterbeek is den afgeloopen nacht ingebroken in de villa,,Buitenrust", bewoond door mevrouw Rueck. De dief of dieven braken eenige schrijfbureaus open doch vonden geen geld. Zij namen 2 certificaten Arnhemsche Hypotheekbank mede, benevens een aantal zilveren vorken en lepels". Uit  Algemeen Handelsblad 31-10-1906.

"Gods beste zegen wordt aan alle Vrienden en Bekenden toegewenscht bij de intrede van dit Nieuwejaar door J. LOHMAN en Echtgenoote, Oosterbeek, Villa Buitenrust". Het nieuws van den dag: kleine courant 01-01-1907.

Buitenrust Oosterbeek

Onduidelijk is dan wie er nu precies woont. In 1908 gebruikt zuster  T. Dona, Buitenrust als adres voor te werven personeel voor het Burgerweeshuis te Amsterdam (St.-Luciensteeg).
In 1911 zoekt mevrouw Rueck een keukenmeid voor Buitenrust.

"Oosterbeek. Herstellingsoordéuitenrust, uitgaande van den Nederlandschen Bond voor Ziekenverpleging "Uit het boek: Het aandeel der vrouw in het maatschappelijk werk ten onzent verricht 1910.

Het Vacantiehuis voor de zusters is in 1910 verlegd van Oosterbeek naar Bergen bij Alkmaar. Dit nieuwe Elim voldoet uitmuntend aan het doel: er versterking van de zusters naar lichaam en in geest.

"Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging, gev. te Amsterdam, met Vacantie- en Herstellingsoord Villa Buitenrust, te Oosterbeek" Uit  Gids voor armenzorg en maatschappelijken steun in Nederland samengest. in opdracht van de Algemeene Armencommissie 1919

In 1936 gaat een zuster zich kennelijk omscholen. Ze biedt zich aan als Verpleegster - huishoudster, met alle voork. werkz. op de hoogte, liefst in inrichting of rusth., v. g. g. v. Br. A. Paternotte, Rusthuis Buitenrust, Oosterbeek.

We zien meerdere namen, zoals: het Rust- en vacantiehuis van de Ned. Bond voor Ziekenverpleging, Buitenrust in 1939.

"Vijftig jaar herstel en verpozing voor verpleegsters in Oosterbeek Zusterhuis in 't Benedendorp. Gouden feest van een bescheiden maar belangrijke instelling De bescheiden maar toch zo belangrijke instelling viert Vrijdag haar 50-jarig bestaan: het Zusterhuis in het Benedendorp van Oosterbeek aan de grens van het fraaie park de Hemelse Berg. Het kon worden opgericht dank zij de schenking in 1904 van het huis door een Oosterheeks ingezetene, die beslist onbekend wenste te blijven. Vrijdagmiddag feest in de Concertzaal van dit Zusterhuis thans gevestigd in villa Buitenlust, waar verpleegsters uit kunnen rusten van haar vermoeiende taak en herstel van, krachten kunnen vinden, zijn namen verbonden, die in de kringen der ziekenverpleging voortleven, b.v. die van dr. A. C. H. Moll, de eerste president, de eerste directrice mevr. de Ruck-van Dijk, dr. I. Brevee, de eerste controlerende geneesheer; dr. van Maanen, dr. Hoekstra en niet het minst mejuffrouw A. Sluis, die thans directrice is van het Blindengesticht te Wolfheze en die in de oorlogsjaren belangrijke diensten aan het Zusterhuis heeft bewezen. Vele gasten zullen aangename herinneringen behouden aan dit rust- en herstellingsoord en wij geloven dat zij, die het goede werk van het Zusterhuis willen steunen  een welkom geschenk zullen brengen aan de vijftigjarige. Want een ding mogen wij wel verklappen: aan vergankelijke bloemen heeft dit herstellings- en vacantiehuis niet zozeer behoefte als aan daadwerkelijke belangstelling. Vrijdag a.s. om half drie zal in verband met dit jubileum het bestuur recipiëren in de Concertzaal, eveneens ' in het Benedendorp te Oosterbeek. Het was op 27 Augustus van het jaar 1904 dat dit rusthuis voor verpleegsters gesticht werd. Met de voorwaarde, dat na twee jaar, wanneer de huur afgelopen was, het meubilair geschonken werd, kreeg de Nederlandse bond voor ziekenverpleging te Oosterbeek de villa, in gebruik om er een rustplaats van te maken voor zusters die aan vacantie toe waren. Het bleek een welkome gelegenheid te zijn en in 1906 kon de Bond het huis,.Buitenrust aan de Benedendorpsweg kopen en inrichten voor dit doel. De opzet was nog steeds zeer bescheiden. Voor vier zusters tegelijk was er plaats. Even bescheiden waren in onze ogen de eerste begrotingen, die overigens wel een bijzondere kijk geven op de waarde van het geld in die tijd, nu een halve eeuw geleden. Voor salaris van een directrice werd 300 gulden uitgetrokken, voor loon van de dienstboden 120 gulden per jaar, voor verwarming en licht zon heel jaar 400 gulden. De inkomsten beliepen toen 1460 gulden. Nu is dat alles anders en het aantal beschikbare bedden is ook gestegen en wel tot 22. De zusters, die hier uit geheel het land herstel van krachten komen zoeken in de loop van het jaar, blijven van enkele dagen tot een zestal weken, normaal. Een z.g. permanent rusthuis, zoals de Bond er elders een heeft, is dit namelijk niet. Zonder ups en downs is deze ontwikkeling niet verlopen. Soms bleek er zelfs, geen geld te zijn voor verwarming, maar steeds kwam men de moeilijkheden te boven. In 1920 kon men zich daartegenover weer de weelde van het aanleggen van elektrisch licht veroorloven, want telkens ook waren er mensen met begrip en waardering voor het werk van de verpleegster in onze wereld en zij bedachten dit huis o.a. bij hun laatste wilsbeschikking. De somberste dagen voor het zusterhuis zouden echter in '44 komen, zoals voor heel Oosterbeek.,.Buitenrust werd vrijwel geheel verwoest en de directrice, mejuffrouw A. Sluis, evenals mevrouw E. M. van der Heij de Blaak, die in 1932 secretaresse werd, maakte een moeilijke tijd door. Tenslotte verbleef men tien dagen in de kelder, totdat de directrice met haar gasten de wijk nam en erin slaagde hen op de Veluwe onder te brengen. Toen de strijd was uitgewoed, leek het met het zusterhuis gedaan. Maar een legaat bood de mogelijkheid van herstel tenslotte en in Januari van het jaar 1948 kon Buitenrust heropend worden." Uit de  Arnhemsche courant 25-08-1954

"De somberste dagen voor het zusterhuis zouden echter in '44 komen, zoals voor heel Oosterbeek. ,.Buitenrust werd vrijwel geheel verwoest en de directrice, mejuffrouw A. Sluis, evenals mevrouw E. M. van der Heijde Blaak, die in 1932 secretaresse werd, maakte een moeilijke tijd door. Tenslotte verbleef men tien dagen in de kelder, totdat de directrice met haar gasten de wijk nam en erin slaagde hen op de Veluwe onder te brengen. Toen de strijd was uitgewoed, leek het met het zusterhuis gedaan. Maar een legaat bood de mogelijkheid van herstel tenslotte en in Januari van het jaar 1948 kon Buitenrust heropend worden".
Uit de Arnhemsche courant 28-81954

 In 1960 zoekt Rusthuis Buitenrust v. d. Nederlandse Bond v. Ziekenverpleging, Benedendorpsweg 171, Oosterbeek, een hulp in de huishouding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties a.d. directrice.

 Buitenrust
Op deze Kadaster veldwerkkaaart D 3849 met dienstjaar 1962 is de directrice van Rust en Vacantie aanwezig bij het veranderen van de erfgrens.

Oosterbeek D 6986 tehuis met tuin. Dj 1971 verkoop D7597.

Het huis werd onder andere bewoond door de schrijfster Augusta de Wit. (lees meer over haar in dit artikel)

Meer informatie Heemkunde Renkum

Buitenrust is een Rijksmonument.

Oosterbeek
Villa Buitenrust, Bennekomseweg 2 te Heelsum gebouwd in 1907.
Oud adres Bennekomscheweg

  Bennekomseweg 2 Heelsum
Op deze Kadaster hulpkaart is de kavel 1907 in dienstjaar 1906 nog leeg.

Bennekomseweg 2 Heelsum
In 1907 is de oude kavel gesplits en staat er op kavel 1943 de woning Bennekomscheweg 2 Heelsum
Mees, Mej. M.H., Villa "Buitenrust" Heelsum

In 1905 woont Mej. M.H. Mees in de villa "Buitenrust" te Heelsum (telefoonboek).

Buitenrust
uit de Naamlijst voor den telefoondienst in 1915, 1921

Op de Bennekomseweg nummer 2 was de familie Beelaerts van Blokland een van de bewoners.

 In januari 1936 komt de Wed. A.M.C. Beelaerts van Blokland - Snoeck, de weduwe van Jhr. Dr. W. A. Beelearts van Blokland, er vanuit Den Haag wonen. Ook haar zoon: Jhr. mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland woont er. In 1937 bezoekt hij het Christelijk Lyceum in Arnhem.

In  oktober 1936 vertrekt Jvr. Johanna Maria Beelaerts van Blokland, naar Wassenaar.

In 1943 woont er de Weduwe Jhr. W. A.. Beekhuizen geb Jkvr. A. M. C. Snoeck, zb.
In 1948 woont er de Douair. Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland - Snoeck. Steeds dezelfde persoon.

De Douariere Willem Adriaan Beelaerts van Blokland geboren Jkvr. Adriana Maria Catharina Snoeck, overlijdt er in 1951, ze is dan 70 jaar.
Uit 1951 kennen we als bewoners: J. C. Beelaerts van Blokland en H. Beelaerts van Blokland.

Sonnevanck Heelsum
Villa Campina, Utrechtseweg 102, Renkum

Campina Renkum

Campina is een rijksmonument. Volgens deze link gebouwd tussen 1920 en 1930.
De BAG geeft echter 1957 aan.

In het boek Monumenten in Nederland. Gelderland (2000) van Sabine Broekhoven, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Ronald Stenvert, Marc Tenten, is te lezen: Utrechtseweg 102 (1928-'29), is gebouwd naar plannen van A. Kraaijenvanger voor dhr. A. Visser.

Visser
Deze mw Visser verhuisd later naar Campina

Campina

De familie Visser woonde voordien aan de Utrechtse straatweg 36 in Heelsum. In 1929 vertegenwoordigd A. Visser enkele erven van de "Java, Zaandam, Oostzijde 261263, puddingen en ouwelfabriek. In 1924 is bij Kon. besluit aan A. Visser, te Heelsum, verlof verleend tot het aannemen van het officierskruis der Orde van de Ster van Roemenie.

Dhr Visser is vermoedelijk Adriaan Visser (1877 -1933), partner van Honora Winifred Eckersleij (1891-?)

Mw. Paula Maria Vogts Walls, een Duitse architecte en historica geboren in Bremen, bezat Villa Campina tussen 1930-1967. Zij heeft er behalve enkele jaren gedurende de WWII in Campina gewoond. Na het overlijden van haar man bleef Vogt Walls er wonen. Na de oorlog keerde ze terug naar Campina, vond het bijna verwoest en verkocht de helft van het land om het te renoveren. Pablo Harms. Bron

Advertentie:  L. C. de Vos van Nederveen Cappel. Heelsum. 21 Sept. 1946. Utrechtschestr. 102.

Mevrouw De Vos woont in haar antiekwinkel Mevrouw P. M. de Vos van Nederveen Cappel-Vogts, antiquaire, klein van stuk en opgeruimd van karakter, vloeiend Engels, Duits, Frans en Spaans sprekend, opgegroeid in Rotterdam en na een veeljarig verblijf in Buenos Aires, neergestreken in het Gelderse Heelsum, is even verzot op antiek als een bij op honing. Daarom begon zij na de oorlog in haar als een Engelse cottage gebouwd landhuis een handel in deze steeds meer gewilde koopwaar. Maar zij richtte er geen speciale winkel voor in. Zij stouwde haar hele huis vol met antieke voorwerpen. Hal, gang en zes kamers staan er nu propvol mee. Ik heb geen nieuw stuk in huis", zegt zij. Alleen de keuken en de badkamer zijn modern ingericht. Voor de rest is het allemaal antiek". Dan blijft er toch geen ruimte over om in te leven, zult u zeggen. Maar maakt u zich niet ongerust: mevrouw De Vos bewoont het huis normaal zij leeft temidden van haar met prijskaartjes voorziene koopwaar. Als zij gasten te dineren nodigt, vraagt mevrouw De Vos hen altijd in welke kamer zij willen eten. En dan hebben de gasten de keuze uit een Hollandse kamer, een Biedermeier kamer, een Empire kamer, een Franse kamer en de Ridderzaal. De gasten mogen zelf kiezen of zij willen aanzitten aan een oude Zaanse, een Biedermeier of een Renaissance tafel. Na afloop van het diner kan een van hen met een gerust hart zeggen: Mevrouw De Vos, deze tafel bevalt me prima. Voor zoveel gulden wil ik hem kopen". Als de prijs redelijk is, zegt mevrouw De Vos zonder ooggeknipper: Okay, de tafel is van u". Het is enorm hoveel in deze branche wordt bedrogen", zegt mevrouw De Vos van de antiekhandel Campina in Heelsum. Elke scharrelaar in tweedehands goed mag zich antiquair noemen. Of hij kennis heeft van antiek of niet, doet er niet toe. Toen ik mijn zaak begon, moest ik een examen afleggen. Maar omstreeks 1955 kwam die eis te vervallen. En daarmee kregen de beunhazen vrij spel. Het verkopen van antiek is een kwestie ran vertrouwen. Maar er wordt enorm veel misbruik gemaakt van de goedgelovigheid van het publiek. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd ondeskundige kopers er in te laten lopen. Zo zijn er fabrieken die nieuwe kasten naar boerderijen brengen. De boer en zijn gezin mag ze gratis gebruiken. Hoe ruwer hij er mee omspringt, hoe beter het is, want dan lijkt de kast gauw lekker oud. Na verloop van tijd komt dan een antiquair met een klant naar de boerderij gereden. De laatste wil graag een antieke kast kopen en toevallig weet de antiquair er nog eentje te staan ergens op een boerderij. Hij kan hem zo uit de kamer wegkopen. Is het een wonder dat een leek, afgaand op goed vertrouwen, er in loopt? De antiquair" wrijft zich heimelijk de handen. Hij heeft op een gemakkelijke manier een aardig winstje opgestreken. Het zijn mensen zonder liefde voor antiek" aldus mevrouw De Vos van Nederveen-Cappel-Vogts.:  Uit de  Friese koerier; onafhankel3k dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, 15-08-1964

Campina
Telefoongids 1947, 1948, 1950: Vogts, P. M. A.

Gezocht voor A'dam een NET MEISJE, goed kunn koken en werken in gezin m. 2 kind. Hoog loon en goede behand. Zich te melden bij mevr. Kalter, Heelsum, Utr.weg 102, Huize Campina. Uit de  Arnhemsche courant van 27-08-1949

Campina

Campina
Campina
Een huisje voor de verhuur door P.M. de Vos - Vogts.

Paula Maria Vogts, overleden Heelsum  21-10-1967

"Openbare kunst-, antiek- en inboedelveiling in huize Campina, Utrechtseweg 102, Heelsum, uit de nalatenschap van Mw. P.M. de Vos van Nederveen Cappel"  Artikel in de Hoog en Laag van 09-05-1968

35 jaar in antiek; Mw. P.M. de Vos Nederveen Cappel - Vogts (Huize Campina), artikel in de Hoog en Laag van 09-10-1980

In 1982 is de villa Campina geveild door notaris J. van der Staay uit Oosterbeek.

De foto hierboven is uit de jaren 50 en zelf herinner ik me dat het erf veelal vol stond met antieke kitsch. In een telefoonboek van 1980 vind ik nog: Campina Antiques Heelsum.

In de Telegraaf uit 1980: GRENENLAND. Waar echt antiek grenen koninklijk verzorgd te vinden is: Huize Campina, Utrechtseweg 102 te Heelsum/ Renkum. 08373-2573 (4 baans te bereiken).

In 1981 is er een opruimingsuitverkoop geweest. Een directiekeet, een Engelse telefooncel, alles ging weg. De bewoner had zijn terrein volgezet met onder andere pipowagens, schuurtjes e.d. Het terrein is in de jaren na 1980 gesplitst en de kavels, ook aan de Voorstreven, zijn later verkocht en daar staan nu villa's en woningen.

Campina
Het Kabouterhuisje, een huisje van Vogts. Jaartal niet bekend.

Het Kabouterhuisje was te huur 75 gulden voor een week in augustus en 50 gulden in september. Het huisje stond aan de Heidesteinlaan. Na de rotonde richting de stoplichten van N225. Aan rechterkant. In de BAG is het huisje nog terug te vinden: Heidesteinlaan 2 A Renkum Oorsp. bouwjaar 1950. Documentnummer 92614. Heb het idee dat het huidige pand uit 2010 een ander bouwjaar heeft. Een mysterie.
Campina

Andere info bij Heemkunde Renkum en hun bron: Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Campina Renkum
Verdwenen villa Casa Blanca, Wolfheze 2, Wolfheze

Op de plek waar in 1931 een witte villa, de directeurswoning van het Ziekenhuis Wolfheze, wordt gebouwd stond daarvoor een boswachterswoning - ontginningsboerderij. De boerderij wordt afgebroken als de kliniek Neder-Veluwe voor het Ziekenhuis Wolfheze gaat uitbreiden. Met deze ontginningsboerderij begint ook het latere dorp Wolfheze.
Voor de bouw van de nieuwe afdeling geronto-psychiatrie van het ziekenhuis in 1986 werd  deze villa afgebroken.

Neder-Veluwe en Casa Blanca
Kliniek Neder-Veluwe en rechts Casa Blanca. Op de voorgrond de Heelsumseweg.
Later werd de villa gebruikt om personeelsleden te huisvesten.

Casa Blanca
Verdwenen villa Casa Cara, Heelsumsestraatweg, Renkum
Ook wel Utrechtseweg 126

nieuwe eigenaar na de veiling in 1877: J.C. Schotel

Casa Cara Renkum
1904

Casa Cara Renkum
1907
Renkum Casa Cara
1911

"Pension Casa Cara" (Heelsum, post Renkum). Pracht, uitz. op Rijn en Noordberg. Uitst. ref. Week-end 12. Pens. pr. v.a. 3. L. v. BenedenUitterdijk." Algemeen Handelsblad 14-05-1933

In 1936 wordt de inschrijving in het Handelsregister gewijzigd.

1941: tegen belooning terug te bez. Casa Cara, Mevr. Teek, Renkum. T 1599

1947: Heden overleed, na een langdurig, geduldig lijden, zacht en kalm, in de leeftijd van 68 jaar, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante Petronella Catharina Hovens GrevePeck, Renkum, Casa Cara".
Villa Cassi, Utrechtsestraatweg 179, Oosterbeek "Wed. J. C. M. Hanewinckel, wonende aan de Boschweg 71 te Apeldoorn verzoekt in 1946 het adres van de dames E. Heybroek en mw. Visser gewoond hebbende te Oosterbeek in de Villa Cassi", Utrechtsestraatweg 179, Oosterbeek."
Uit de Nieuwe Apeldoornsche courant van 31-10-1944
Villa Christina, Schelmscheweg, Oosterbeek.
Dalzicht, aan de Utrechtsestraatweg 112 op de hoek met de Weverstraat te Oosterbeek.

Gebouwd in 1855 door Jan van Embden, Renkums burgemeester van 1866 tot 1892. Na zijn overlijden in 1896, bericht in 1897 notaris A. Moll dat het buiten Dalzicht", met Koetshuis, tuin en verdere bijgebouwen, op een veiling is ingezet voor hfl 25,499. Een jaar later, in 1898 begint cuisinier F.N. Heinsius er een pension, dat echter in de winter gesloten is. Hij stopt met het pension in januari 1939. Het pand wordt dan gesloopt en er zijn plannen voor de bouw van zes winkels aan de Utrechtseweg en aansluitend 11 winkels op de Weverstraat. Tijdens de Slag om Arnhem gingen die in vlammen op. G. Robers uit Arnhem mag van B+W voor hfl 2.300,= een weg aanleggen op het terrein van voormalig Dalzicht. De oorlog gooit roet in het water en daarna wordt veel anders. De huidige winkels zijn er in de jaren 50 gebouwd.
Pension Dalzicht Oosterbeek
Ansichtkaart van Dalzicht, rond 1920.
Voormalig Dalzicht, Utrechtseweg 52, Heelsum

Dalzicht
Stond naast het Beekdal. Foto van H. Smit rond 1980 voor de sloop. De nieuwbouw is gereedgekomen rond 1983.

Dalzicht

In 1956 in gebruik bij Chemische. Industrie Sauer & Co., Utrechtseweg 52, Heelsum
Voormalige villa Dennenoord, Benedendorpsweg 250 (1940), Benedendorpsweg 176 (1953), Oosterbeek. Oud Adres: Benedendorp B192. Benedendorp A 46

Demoed: pagina 284, 285; "Volgens v. d. Aa (Aardr.k.wdbk.) vond men in 1844 op dit landgoed de villa's Lucienheuvel, Pietersberg en Hemeldal. Daarenboven ook nog een kleine boerderij, genaamd de Reyershoeve, en een logement of uitspanning, de Witte Poort. Deze laatste, die omstreeks 1835 gebouwd moet zijn, stond langs de Benedendorpsweg, ter plaatse van het in 1944 verwoeste pension Transvalia. Lucienheuvel werd omstreeks 1830 eveneens onder aan de Kneppelhoutweg gebouwd, ter plaatse waar thansde nieuwe vijvergelegen is, schuin tegenover het rusthuis voor verpleegsters, dus nabij de Benedendorpsweg. De villa Lucienheuvel werd afgebroken, en in de plaats daarvan de nieuwe vijver onder aan de Kneppelhoutweg aangelegd. Hiertoe werd ook de beek wat omgelegd, welke vroeger in de zgn. Els uit meerdere sprengen ontstond, en kort onder langs de Kneppelhoutweg liep. Lucienheuvel was het zomerverblijf van de Amsterdamse koopmansfamilie Fock; toen dhr. Kneppelhout deze villa in 1863 liet afbreken, liet deze familie voor zich het herenhuis Villa Nova bouwen. Dit is de thans (1953) nog bestaande villa Dennenoord. Zij braken daartoe de oude korenmolen af en het water van de beek werd benut voor de aanleg van een park met vijver. In 1891 werd G. v. Eck (een zoon van mr. v. Eck van Mariendaal) eigenaar, terwijl het na diens dood nogal eens in andere handen is overgegaan. De fam. Lucardie, die de villa in 1922 (HB 1920) aankocht. verdoopte het nieuw verkregen bezit in Dennenoord."

Dennenoord Oosterbeek

Het huis werd als villa Nova in 1863 gebouwd door Jacob Fock (1817-1891), directeur van de Nederlandse Bank. Op het terrein stond voor die tijd een Korenmolen die door de waterkracht van de beek van de Hemelse Berg werd aangedreven. Aan een vijvertje en beek is de plek van de watermolen nog wel terug te vinden. Fock was gehuwd met Cecilia Dorothea de Kock en later met haar zus: Sarah Adriana Dorothea de Kock.

In 1891 is er een veiling: "Openbare Verkoping van Onroerend Goed. De Notaris A. MOLL, te Arnhem, zal op Dinsdag den 17 Maart 1891, bij inzet, en veertien dagen later, zijnde Dinsdag den 31 Maart d. a. v. bij toeslag, telkens des namiddags te één ure, in het Hotel Doornenkamp te Oosterbeek, publiek Teilen en verkoopen: De VILLA NOVA, gelegen op het schoonste gedeelte van Oosterbeek, tegenover den Hemelschen Berg, prachtig uitzicht hebbende op den Rijn en de Betuwe, met KOETSHUIS en STALLING, WATERPARTIJEN, TERREIN VAN VERMAAK, ORANJERIE en MOESTUIN, in het geheel groot 1 Hectare, 62 Aren, 36 Centiaren". Arnhemsche courant 02-03-1891.

Het pand wordt in 1891 gekocht door de fam G. van Eck, die echter op Mariëndaal blijft wonen.

Een paar jaar later: "De Notaris A. MOLL, te Arnhem, zal op Woensdag den 3den April 1895, bij Inzet, en veertien dagen later, zijnde Woensdag den 17den April d.a.v., bij Toeslag, telkens des namiddags te Eén uur, in het Koffiehuis van den Heer Ten Velde, te Oosterbeek, publiek Veilen en Verkoopen: De Villa „NOVA", gelegen op het schoonste gedeelte van Oosterbeek, tegenover den Hemelschen Berg, prachtig uitzicht hebbende op den Eijn en de Betuwe, met Koetshuis en Stalling, Waterpartijen, Terrein van Vermaak, Oranjerie, Moestuin en Weiland, te zamen groot 1 Hectare, 62 Aren, 36 Centiaren. Het Huis, geheel naar de eischen des tijds ingericht, bevat: twaalf ruime Kamers, grooten Zolder.met 3 Dienstbodenkamers, en voorts -. Sousterrain met Keuken, Mangelkamer, Badkamer, Knechtskamer, Dienstbodenkamer, Provisie- en Wijnkelder. Aanvaarding 1 Mei 1895". Nieuws van den Dag 1895.

In 1913 woont er de de bankier Dr. jur. Johannes Bredt (1882 - 1914) en daarna de weduwe . Diena Anna Maria Bredt - Pliester. In 1915 is er een verhuizing en wordt haar inboedel op een veiling verkocht.

Gekocht door Ursula Martha Kneppelhout - van Braam (1825-1919). Zij blijft echter wel op de Hemelseberg wonen.En rond 1920 wordt het door de erven Kneppelhout verkocht aan de heer G.F. Lucardie, die er tot 1934 woont. Zie het adresboek 1920. adresboek 1930

De familie Lucardie, die de villa kocht, veranderde de naam Villa Nova in 1920 in Dennenoord.Dennenoord

Dennenoord

Mevrouw Anna Cornelia barones van Wassenaer (1883-1959) was gehuwd met Bonifacius Cornelis jhr. mr. dr. de Jonge (1875 - 1958) Zij gaat er dus in november 1942 wonen.

Dennenoord

Sinds 1972, is Denneoord een part. bejaardenhuis te Oosterbeek met prima accommodatie en lichte verpleging.

Dennenoord

In 1978 komt er nieuwbouw.

Na de oorlog in gebruik door Indische Nederlanders

Gesloopt in de jaren 70 en tegenwoordig is er een parkje met bungalows.
Rusthuis Dennenoord, Utrechtseweg 416, Doorwerth 1920-1930 foto Gelders Archief
Voormalig Herenhuis „Digöel Sawa" Dorpsstraat Renkum.
Dhr. Kroeze woonde in het huis Digöele Sawa van 1908 tot 1922.
Geveild en verkocht in 1925: sectie D, nummers 1031 en 1032, te zamen groot 48 aren, 35 centiaren.
Lees meer bij Rijnzicht
Huize Dopheide, Bremlaan 4, Heelsum.
Oudere adressen Bennekomseweg 31 en 38 e.a

Landgoed Dopheide, was niet echt een landgoed.

Dopheide Heelsum

Heelsum Dopheide
Dit huis staat in de Bremlaan een zijstraat van de Dopheidelaan. Volgens de BAG gebouwd in 1916.

Dopheide Heelsum

Dopheide Heelsum
In een tijd van verzuiling adverteren in het Volk of een ander sociaal-democratisch dagblad.

Dopheide Heelsum

Pension Dopheide heeft meerdere joodse onderduikers geholpen in de WWII.

In 1947: oproep  Arnhemsche courant, dd 11-07-1947 C. A. de Neef, Dopheide", Bennekomseweg 38 Heelsum.

Op 31-3 -1951 Arnhemse courant: De prijs van de week werd gewonnen door mevr. G. Hoogenraad-Bronsveld, Dopheide, Bennekomseweg 31, Heelsum.
kampeerplaats Dopheide Heelsum
Gelders Archief uit 1952

Heeslum Dopheide

Arnhemsche courant 1959: Dagmeisje gevr. van 8 4 uur, tegen 15 okt. a.s. Dopheide, Bennekomseweg 39, Heelsum. T 7202 " Een veelheid aan adressen.

Dopheide Heelsum

Deze HAT eenheden staan er nog: de Carel Beukerhof en de appartementen hebben in de de BAG het  dienstjaar 1959. Of te wel afgebouwd in 1958, twee jaar voor het krantenbericht hier boven. Neem aan dat de BAG niet klopt.

Dopheide Heelsum
Of te wel de 2 onder 1 kap woningen aan de Bremlaan, volgens de BAG 1971.

Heelsum Dopheide
Of te wel, Dopheidelaan, Magnolialaan. Deze woningen zijn daar nooit gebouwd, wel aan de Bennekomseweg staan er 2 naast elkaar.
Villa Doristeti, Lebretweg 1, Oosterbeek.

In 1905 in opdracht van jhr. Nedermeijer Ridder van Rosenthal gebouwd.

Jhr. Nedermeijer, Ridder van Rosenthal, gemeente-secretaris van 1901 tot 1907 en van 1907 tot 1917 burgemeester van Renkum, heeft er gewoond.

Villa Doristeti aan de Utrechtseweg (nu: Lebretweg 1) te Oosterbeek, naar een ontwerp van A.M. van Steenis, gebouwd in opdracht van jonkheer L.H.N. Nedermeijer van Rosenthal uit Oosterbeek, 1905.

gemeentelijk monument.

Heemkunde Renkum
villa Doristeti
Dorpsstraat 160 te Renkum.

De voormalige Hervormde pastorie. Volgens de BAG is het huidige pand in 1823 betrokken. Volgens Heemkunde is er op deze locatie een ouder pand (ook pastorie!) in 1823 afgebroken en zij hebben een foto van een aquarel van dit oudere gebouw.

C. Burgsteijn schrijft dat: de oude pastorie aan Onder de Bomen steeds meer klachten geeft en veel onderhoud vraagt. En daarom wordt in 1823 besloten tot de bouw van een nieuwe pastorie aan de Dorpsstraat. De bouw hiervan wordt voor een bedrag van f3.775, gegund aan de aannemer Tollemeyer uit Huissen. Dit gebouw bestaat nog, al is het sinds 1930 geen pastorie meer.

"Verkoop pastorie met tuin tussen tuin Hotel Campman en villa Redichem groot 28 are 50 centiare kad. Sectie D no. 582, 702, 703 met recht van water- en grondeigendom ged. Molenbeek groot 19 are kad. Sectie C no. 499 Sectie D no. 150,622. Eigenaar R.K.Kerkbestuur". Renkumsche Courant 04-03-1905

Pastorij Renkum
prent uit 1846. Gelders Archief

In 1930 wordt villa Overweide aan de Utrechtseweg 123 in Renkum gekocht en gaat de dominee daar wonen. De woning aan de Dorpsstraat wordt dan een dokterswoning met praktijk.

de oude pastorie, dokterswoning, Renkum

Bewoond door dokter J.F. Boerma, met een eigen apotheek (gehuwd met A.L. Brinkman - Visser) huisarts van 1937 tot 1959. Daarna vanaf dokter Kool (1908-1997). En vanaf augustus 1972 dokter W.J. de Graaf.

 In 1980 kwam het pand leeg te staan omdat de huisartspraktijk werd verhuisd naar de nieuwbouwwijk tussen de Hogenkampseweg en de Nieuwe Keijenbergseweg te Renkum.

Van Gelder brengt er tijdelijk Noorse werknemers in onder die aan het werk waren bij de "nieuwe" fabriek
De gemeente Renkum koopt het en verhuurt er 10 appartementen.
 Daarna is het een poosje ingebruik geweest voor diverse activiteiten, zo heeft VluchtelingenWerk Renkum er een kantoor gehad.

Dan komt het weer leeg te staan, later wordt het in gebruik genomen voor meerdere vormen van Begeleid Kamer Wonen tot Tehuis.

In 2016 staat het pand er weer verlaten bij.

Achtereen volgende eigenaren: Herv. Pastorie Renkum; George Hendrik Fehri Snethlage, ingenieur uit Renkum; Jacob Folkerus Boerma, arts uit Renkum; Verkeer en Waterstaat; Willem Jacobus de Graaf, arts uit Renkum; Centrale Woningstichting, Gemeente Renkum en later dezelfde Centrale Woningstichting Renkum te Doorwerth.

Het pand staat er nog steeds en begin 2020 is het weer bewoont. Siza zorg heeft er een moeder + kind huis gerealiseerd.
Villa de Draai, Bloemenlaan 1 Heelsum

Uit 1924.

De Draai

Een foto van De Draai bij Oud Renkum.

De Draai

De Draai

de Draai
Villa aan de Dreienseweg 19 te Oosterbeek

De BAG kent al jaar van eerste bewoning 1904
Vermoedelijk gebouwd rond 1924
Te Koop: Shetlandsche Pony's. Groote partij Shetlandsche Pony's! Luxe en Werkpony's, groote en kleine. Prijzen voor ieder te bereiken, bij G. M. Wijers, Dreienscheweg 19, Oosterbeek. Uit het Algemeen Nederlandsch landbouwblad 1931
Dreierheide, Graaf van Rechterenweg 51, Oosterbeek
Voormalig Heidehof

In 1872 wordt Theodorus Sanders eigenaar van het huis en grond tussen Dreijen en de Utrechtseweg. Sanders is projectontwikkelaar en gaat vele kavels verkopen aan de Utrechtseweg, Joubertweg, Paul Krugerweg, Mariaweg, Steijnweg en de Stationsweg.
De heer F.C.G. Graaf van Rechteren Appeltern, was van 1883 tot 1885 eigenaar van het huis Dreyen.

Dreierheide Oosterbeek

"Bedolven. Maandagmiddag ongeveer 4 uur is de puttenmaker Hesseling op het landgoed Heidehof te Oosterbeek bedolven geraakt in een in aanbouw zijnde put van ongeveer 15 M. diepte. Men ging uit alle macht aan t graven en kreeg pas den anderen morgen om halfnegen door een buis gemeenschap met den armen man, die zich beklaagde, dat hij het benauwd kreeg. Voorzichtig ging men nu verder en diende hem door de buis een fleschje melk toe. Ook moest hij langs dezen weg lucht verkrijgen. Na onafgebroken te te hebben doorgewerkt gelukte het des snachts om kwart voor twaalf hem te verlossen. Twee en dertig uur had hij ijn toen in den grond gezeten. Honderden menschen moesten voortdurend op een afstand worden gehouden. Uit de Opregte Steenwijker courant 17-12-1910
In de villa Heidehof woonde vanaf 1911 Johannes Jacobus Eugenius Hyacinthus Maria de Bruijn (1864-1915). Hij verbouwde de villa en gaf de villa een andere naam: DreijerheideNa zijn overlijden bleef de weduwe Paulina Johanna Josephina de Bruijn- van Lede (1874-1969), er wonen.

Verbouwing van villa Dreijerheide aan de Van Rechterenweg 51 te Oosterbeek, naar een ontwerp van A.R. Freem te Arnhem, in opdracht van J.J.E.H.M. de Bruijn, 1911.

De weduwe de Bruijn - van Leder, gaf in 1915 opdracht aan Jan Toorop voor het maken van een Kruiswegstatie, welke te bewonderen is in de St. Bernulp-huskerk,in Oosterbeek. In het bijzijn van de kunstenaar zelf werd in 1919 de kruisweg in de Bernulphuskerk officieel ingewijd. bron

Later waren de nonnen van de Congregatie der Kleine Zusters van de Heilige Jozef uit Utrecht hier gevestigd. Ze werkten op de Paula.

Villa Dreijerheide was het hoofd kwartier van de 21ste Independent Parachute Company in September 1944 tijdens operatie Market Garden.

Dreierheide

In de jaren 1990 - 1998 ? was dit pand een asielzoekerscentrum. Daarna bedacht het COA om er een Noodopvangvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers van te maken. Dit eindigde in 2010?

Het pand was in 2006 al gekocht door de gemeente Renkum. Het zou afgebroken worden en zou er plek komen voor 32 woningen in de sociale sector en 8 vrije sector woningen. Gemeentelijke plannen en werkelijkheid: De villa staat er nog, er zitten kantoren in. In de tuin staan meerdere stadsvilla's. Op de plek van de tuinmanswoning staat een flat met vrije sector huur-appartementen. Waar is de sociale woningbouw gebleven?

info: Dreierheide
Heemkunde Renkum over Heidehof.
Het Drielse veer  (1000 - heden)

Drielse Veer Oosterbeek

Dit schilderij van Paul Joseph Constantin Gabriel gemaakt in 1863 hangt in het Dordrechts Museum 

Ruw geschat bestaat het Drielse veer al vanaf het jaar 1000.
Site van het actuele Drielse veer
Het Drielse Veer op Wikipedia
Drielse Veer
Drukte bij het Drielse veer  rond 1965. Op de voorgrond het Drielse veer met fietsers, wandelaars en o.a. een Volkswagen. Bij de steiger van de Westerbouwing ligt de Jan Koppe van rederij Heijmen. Ook het Zwaantje e vertrekt volgeladen met dagjesmensen naar de Westerbowing. En dan nog de vele touringcars. Op de achtergrond de uitkijktoren van de Westerbouwing.
Huize Dunozicht, Benedendorpsweg 18, Oosterbeek

BAG, oorspronkelijk bouwjaar 1872.

Dunozicht
Dunozicht
Huis de Eekhorst, Bennekomseweg 27, Heelsum

ontworpen door architect F.A. Eschauzier. Een verkopende makelaar (Drieklomp) vermeldt in 2019 dat: "Dit gerenoveerd landhuis is onder Engelse architectuur door een adellijke Engelse familie gesticht in 1917". De BAG geeft als bouwjaar 1916. Nog een ander bouwjaar:

Bij Heemkunde is te lezen dat: "In 1928 ontwerpt hij (prof. Frits Adolf Eschauzier (1889-1957) voor zijn schoonvader het huis De Eekhorst, ook in Heelsum. De omgeving van Oosterbeek kende hij dus al vanaf het begin van zijn carriere".

In 1934 woont Mevr. van Haren Noman, op de Bennekomscheweg 27.
Eekhorst Heelsum
Huize de Eikenhof, Van Ingenweg 14, Renkum
Oud adres Van Ingenweg 2

Tot 1927 bewoont door de huisarts H. Brouwer.

Eikenhof
2019
Eikenhof

Ooit bewoond door de heer Linn. De directeur van de gasfabriek die iets verder op stond.
Eikenhof, Dorpsstraat 169, Renkum

BAG bouwjaar 1926, doch vermoedelijk 1918

De Eikenhof staat op de lokatie waar voordien Simple Villa stond. Lees daar meer.

Eijkenhof
Deze veldwerkkaart van het Kadaster is de meest actuele kaart; dienstjaar 1921. De perceel grenzen zijn nooit meer gewijzigd.

Simple Villa werd afgebroken en dhr. de Meester, de notaris uit Heteren, gaat er bouwen.

Eieknhof
Enigheburg, Utrechtseweg 70, Oosterbeek zie villa Rechteren
villa "Eureka", Utrechtseweg 181, Oosterbeek

Op de hoek van de Steijnweg en de Utrechtseweg de villa Eureka, in vroeger tijd Welgelegen.

Een gemeentelijk monument.
Eureka
2022
Voormalig Huize Ewilca Tegenwoordig adres Utrechtseweg 131, Renkum, Utrechtseweg (Straatweg tussen Arnhem en Wageningen) Renkum (het leegstaande klooster)

Gelegen tussen de Utrechtseweg en de Groeneweg. Het erf liep aan de achterzijde door tot aan het zandpad dat later de Groene Weg werd en over dat pad was nog een bosje van eikenhakhout, dennen en lariksen dat Ploems bosje werd genoemd. Dit bosje liep door tot de huidige Joan Beukerweg.

Wes Beekhuizen schrijft (in 1973): "Naast het pandje van deze karakteristieke dorpsfiguur rees in een fraai aangelegde tuin het riante buitenhuis Eewilca op, daar in 1864 gebouwd door de heer Hendrik Ploem die ook in de Betuwe onder Heteren veel landerijen bezat. Zijn drie dochters heetten Eefje, Wilka en Catrien en door van die namen het eerste gedeelte aaneen te voegen had meneer Ploem de naam voor zijn villa gevonden".

Ewilca Renkum

TE HUUR, te Renkum, tegen 1 Mei 1872, het laatste HUIS aan de Arnhemsche zijde, met fraai uitzicht op Doorwerth en Betuwe, bevattende 3 beneden en 5 bovenkamers, provisie- en meidenkamer, keuken, kelder, zolder, bergplaatsen voor turf en bout, omrasterden TUIN en veranda. Te bevragen bij den Heer H.L. PLOEM, Huize Ewilca, te Renkum. Uit de  Opregte Haarlemsche Courant van 13-11-1871

Of er al of niet tijdelijk verhuurd is, is niet duidelijk, wel verschijnt in 1876 deze advertentie:
Ewilca

Op Ewilca woonde Hendrik Lodewijk Ploem. xx - 1882
Partner van Ludolphine Eelkje Adriana Pijman xx - 1885

Ewilca
Uit 1885

In deze advertentie wordt het overlijden van mw Pijman aangegeven. De weduwe van HL Ploem die op Lemgo te Renkum geboren is!! Ploem is in Lemgo Duitsland geboren. Meer bij Lemgo.
Ewilca 1885

Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijne geachte Nicht, Vrouwe L.E.A. PIJMAN, Weduwe den Weledel gestrengen Heer H.L. PLOEM, betuig ik, ook namens verdere betrekkingen, mijn oprechten dank. P.J. PLOEM. Renkum, Villa Ewilca. Het nieuws van den dag: kleine courant 05-05-1885.
Of te wel mw. Petronella Jacoba Ploem, zus van Hendrik Lodewijk Ploem, is in Ewilca gaan wonen.

Overleden nov 1920: P.J. Ploem, 81 jaar.

Ewilca Ploem

Aldus gekocht door het kerkbestuur en zij doet villa Ewilca vervolgens met de tuinen over aan de zusters voor Hfl. 30.000,-. Achter in de tuinen wordt vervolgens de meisjesschool St. Ursula gebouwd welke op 1 december 1921 in gebruik wordt genomen en nu nog steeds aan de Groeneweg 12 staat. De zusters hadden inmiddels de tot klooster ingerichte villa Ewilca betrokken en deze de naam villa St. Ursula gegeven. Ook wel het Ursulinenklooster genoemd. De gronden achter villa Ewilca bestemde de kerk voor een kerkhof, de huidige R.K. begraafplaats Mariahof aan de Groeneweg.

In 1944 raakt Ewilca licht beschadigd (volgens de schadekaart 1955). Wordt wel afgebroken en in 1949 verschijnt het nieuwe klooster aan de Utrechtseweg 131 in Renkum.

Lees meer over deze kloosters op dit gedeelte van de website  
Voormalige Villa Erica, Utrechtsestraatweg, hoek Kurhausweg C20 Renkum.

Naar een ontwerp van J.C. van Epen in 1920.
verkocht in 1910 aan R. Remmerde.

In 1920 woont er  Barend Ferwerda, als secretaris van Federatie van Ned. Beeldende Kunsten.
Villa Felicia, Heelsum. In 1926 geveild.
Villa 'Felicitas' ('Minore') aan de Stationsweg - Dreijenseweg te Oosterbeek.
Villa Floreal, Stationsweg 24 te Oosterbeek. Een gemeentelijk monument.
Voormalig Huize Frisia, Dorpsstraat 3, 5, 7 Renkum

Oudere naam: Gelria.

Op deze plaats werd in 1849 een huis gebouwd, dat na 1900 verschillende keren werd verbouwd en uitgebreid. (Bron: Truus Boekhoudt, 18 oktober 2005)

Frisia
Kadaster dienstjaar 1850, C 429 uitsnede. De bijgeschreven opmerking: schuur met woonkamer, voltrokken en betrokken 1842 door Antoon Dreumes ??. In die tijd was een schuur met daarin een woonkamer een vaak voorkomende bouwwijze. Dienstjaar 1850 is normaal gesproken 1849 en dat klopt dan met de gegevens van Truus Boekhoudt.

Frisia
Situatie in 1897, dienstjaar 1898. Veldwerkkaart 1649 uitsnede. Het oudere kavel nummer is 429.

Frisia
De situatie in 1904, dienstjaar 1905.

Frisia
Uit de Nieuwe-Harlinger-courant-3-2-1907


Het pension werd zo rond 1908 gerund door de dames Nanning. De naam Frisia zal vanaf dat moment gebruikt zijn. De dames Nanning kwam uit Friesland en verhuisden naar Renkum omdat een hunner een baan gevonden had op de kleuterschool.

De advertenties voor pension Frisia verschenen van 1908 tot en met 1914.

In 1908 was Frisia een pension dat werd gerund door Hermina Philippina Christina Nanning (1872-1931). De dames Nanning, Greta Jacoba en Hermina Philippina Christina, dochters van een Friese arts Christoffel Nanning, van wie er één (Greta Jacoba) directrice van een bewaarschool is geweest (zie aankondiging onder), woonden in het Huis Frisia en hebben er een Pension van gemaakt.

Uit Wes Beekhuizen ;Groen was mijn dorp, pagina 38: "Het grote pand werd o.m. bewoond door de gezusters Nanning, dochters van een Friese arts, en een van die zusters was juffrouw Nanning, de directrice van onze Bewaarschool die juffrouw Oosting opvolgde. Voor het hoge huis Frisia stond een forse iep en langs de tuin liep aan de rechterkant een zandpad omhoog naar de akkers die toen in ons dorp nog overal te vinden waren en die ook daar tot aan de Groene Weg reikten".

Frisia
Afbeelding: Het laatste deel van de Dorpsstraat, voordat het postkantoor (uit 1910) gebouwd was. Links (zuidzijde) het laatste huis voor de Melkdam, dat van Ploem. Rechts de (witte) muur van pension Frisia, en achteraan, in het midden van de afbeelding, huize Rijnzicht.

Frisia
De situatie in 1909, dienstjaar 1910.

Frisia
De situatie in 1912, dienstjaar 1913

Frisia
Kadaster dienstjaar 1913, aangaande uitbouw met een serre

Verkoop Onroerend Goed voor de 'M. van Riessen-Stichting' te Renkum. Oosterbeekse courant van 17-10-1914: 1. Huize 'Frisia' met erf, bouwland en achterstaand huisje (M.v.Ingen) Dorpsstraat kad. Sectie C no. 2018, 1863 groot 33 are.

Gezien de verkoop van Huis Frisia in november 1914 zal Hermina Philippina Christina Nanning en haar zus Greta Jacoba kort daarna zijn vertrokken, Hermina naar Den Haag en Greta Jacoba is bij haar iets oudere zus Gijsberta Hermina in Dordrecht gaan wonen. Bron

Frisia
Arnhemsche-courant-8-4-1921. G.J. zal Greta Jacoba zijn. Greta is geboren op 16 juli 1880 in Harlingen.

Frisia
de situatie in 1915, dienstjaar 1916.

Frisia

Kavel C 2295 zou Frisia zijn 1916 dienstjaar 1917. 2298 is duidelijk het voormalige postkantoor en de bebouwing er tussen in kan van de slagerij van Hendrik van Kranen zijn. 2296 was het oude politiebureau, later ook gemeentehuis (dependance).
  De bijbehorende veldwerkkaart laat meer details zien:
Frisia
Veldwerkkaart C 2295 dienstjaar 1917.

"Op 17 oktober 1914 werd Huize Frisia met erf, bouwland en achterstaand huisje (M. van Ingen) verkocht in opdracht van de Martinus van Riesen Stichting in Renkum. Het huis aan G.C. Hooijer, Valburg voor fl. 4.360,- Het bouwland aan F. van Scherrenburg, Renkum voor fl. 1.350,- Overdrachtsdatum: 14 november 1914. Het huis werd in de jaren daarna gesplitst en verhuurd aan mensen die er meestal korte tijd woonden zoals, Bakkers, dienstboden, etc. Opvalt dat B. Hooijer uit Valburg vanaf 6 februari 1928 tot 18 februari 1930 woont op het adres Dorpsstraat 3 te Renkum. Hij vertrekt dan weer naar Valburg, daarna woont hij vanaf 7 juli 1934 tot 30 december 1942 op dit adres Dorpsstraat 5 te Renkum. Dan gaat hij naar Groesbeek, dat zou erop kunnen duiden dat de familie Hooijer het huis toen nog in hun bezit had. Huize/Pension Frisia was later eigendom van de aannemer Kranen bij wie mijn vader als timmerman werkzaam was. Verder woonden er toen het gezin van Jo van Swaaij (de koster van de RK kerk) en Guul Kranen (zoon van de aannemer) met zijn gezin. Het huis is waarschijnlijk in de crisistijd van de jaren '30 opgedeeld in 3 woningen". bron Fien Peelen

Frisia
"Mijn opa (Evert van den Born) trouwde met Mechlina Hooijer. Zij had samen met haar zus Gra het pension 'Frisia' in Renkum. Dat nu is verdwenen, maar was destijds vlak bij de katholieke kerk te vinden", weet Co. Uit de Hoog en Laag van 16 juni 2004.

Nu lees ik hier dat Mechlina met Albertus van den Born gehuwd is. En er worden 2 kinderen geboren in 1920 en 1922. Neem aan dat zo vanaf 1920 dan het pension door hen bestierd is.

Weet iemand wanneer het pension ophield te bestaan?

Huize Frisia Renkum
Achterdorpsstraat Pension Frisia ca 1930 Collectie Erik van den Bovenkamp (Oud Renkum)

Frisia

Frisia

Frisia

Frisia
rond 1950

Frisia
rond 1957

Frisia Renkum

Frisia
Opname rond 1970

Jo van Zwaaij was naast koster van de R.K. kerk ook schoenmaker en begrafenisondernemer. De famile verbleef vanaf hun trouwen in 1938 op nummer 5

"Mijn vader, Jan Peelen verhuisde op 27 april 1939 met zijn gezin naar Frisia. Mijn moeder, Pieternella Theodora (Pietje) Bos, kwam in maart 1944 naar Huize/Pension Frisia. Het gezin moest na de Slag om Arnhem evacueren naar Woudenberg. Ik (Fien) werd op 1 april 1945 in Scherpenzeel in het noodziekenhuis geboren, in juni 1945 mochten we terugkeren naar Frisia. Riet werd daar op 4 september 1948 geboren. Wij zijn in de zomer van 1953 verhuisd. Wat Huize Frisia betreft, de reden van sloop (1975) was inderdaad het doortrekken van de Europalaan, het pand Frisia was niet meer in al te beste staat. De gemeente was eigenaar van pand sinds 1964." Bron Fien Peelen

Rond 1975 werd de Europalaan aangelegd (tussen de Dorpsstraat en de Molenweg) en verdween huize Frisia in juli 1975.

Link: bos genealogie
Villa Geldersche Blom, Benedendorpsweg 106, Oosterbeek.

Na aankoop in 1831 door Antonie van Muiswinkel, koetsier bij Robide van der Aa op de Hemelsche Berg, werd het oorspronkelijke huis de Geldersche Bloem gesloopt.

Het huidige huis de Geldersche Blom stamt uit 1887 en is na de oorlog in oude glorie hersteld. link.

Een gemeentelijk monument.
Geldersche Blom
Voormalig pension v. Gijtenbeek, Ottoweg 1 te Heelsum.  voor zomer- en winterverblijf
huis de Geldersche Bloem, Benedendorpsweg 106 (toentertijd Benedendorp C96) in Oosterbeek Van 1915 tot 1919 woonde hier Antoon Markus. Het pand wordt op 2 oktober 1919 door brand beschadigd, reden voor Markus om te verhuizen.
De Villa Geroldsheim" op de hoek van de Emmaweg en Beukenlaan te Oosterbeek komt in 1924 samen met 2 aangrenzende bouwterreinen, elk groot pl.m. 15 A. te koop.
Huize "Gluck auf", Fangmanweg 1 Oosterbeek
Ouder adres: Kerkhofweg.

Op de hoek met de Van Toulon van der Koogweg. Het pand en het adres bestaat niet meer.

Gluck Auf
Rond 1902
Gluck Auf

Gluck Auf
rond 1977
Goltstein's oord. Hogenkampseweg 95, Renkum

Goltstein's oord Renkum

Volgens de BAG is het pand oorspronkelijk gebouwd in 1900 ????

Goltstein's oord Renkum
klik op de foto voor een groter exemplaar, geldt ook voor sommige andere foto's

De naam Goltstein's Oord en Goltsteinpad zouden kunnen wijzen op een boerderij op een voormalig gebied van Baron van Goltstein. Doch dat is met een Kadaster dat dankzij de Franse bezetter in eerst 1813 begint en vanaf 1832 in te kijken is, niet traceerbaar.
 
Welke Goltstein's woonden op Grunsfoort:
Evert Jan Benjamin van Goltstein (1665 - 1744) Burgemeester te Zutphen, eerste Raad- en Reken-meester in Gelderland, Curator der Academie, Landcommandeur Duitse Orde Balye van Utrecht. Na het overlijden van Anthonie van Lijnden, heer van Grunsfoort zijn er veel schuldeisers en komt Grunsfoort in handen bij de erven van burgemeester Ham. Zij worden met Grunsfoort beleend op 14 mei 1728. Deze familie draagt het dezelfde dag nog over aan Evert Jan Benjamin van Goltstein (lees meer bij Demoed op pagina 187 e.v.)
Philip Hendrik Van Goltstein Tot Grunsfoort (1715-1775 of 1776). burgemeester van Wageningen; trouwde in 1745 met Judith Margaretha van Essen, vrouwe van Vanenburg.
In 1777, doet de weduwe Judith Margaretha van Essen verschillende eigendommen van de hand. Zo verkoopt zij  het in 1731 aangekochte bouwland in de Renkumse
Enk, de Doornboom genaamd en een bosch off enig houtgewas- in de Fluitersmaat. Dit laatste wordt aan W. A. Baron van Pabst verkocht, eigenaar van de Kortenberg.
Daarna is er nog een bewoner van Grunsfoort, doch deze heeft geen bezittingen meer in de omgeving van de huidige Fluitersmaat waar Goltstein's oord staat.
Jhr. Evert Jan Benjamin van Goltstein, Heer van Grunsfoort, Appel en Vanenburg, (1751 - 1816) Gecomiteerde Duitse Orde, ambtsjonker van Nijkerk  en Renkum, drost te Hedel, burgemeester van Wageningen, gecomm.  ter Generaliteitsrekenkamer, bewindhebber O. L. Compagnie., lid raad van State. Gehuwd met Frederica Everdina Anna van der Capellen, (1759 - 1847)

Goltstein's oord Renkum
Op deze prent uit HisGis zien de in het rood de kavels van verschillende eigenaren en ook in het rood een in 1832 aanwezige schapenstal aan de  Schaapsdrift.

Het het uit de  vroege negentiende eeuw daterende onverharde Goltsteinpad verdient wel een monumenten status, loop er eens over heen. Je loopt door een hard verdwijnend Renkums heggen landschap.

Goltsteinpad Renkum

Goltsteinpad Renkum

Het Goldsteinpad, zoals de gemeente dit pad noemt, in plaats van Goltstein, een laatste stukje van een historisch Renkums heggenlandschap, is hier nog te zien.

"Het is tussen 1734 en 1740 als baron van Goltstein (kasteel Grunsfoort) zijn bezitingen in de
Fluitersmaat vergroot met verschillende aankopen. Deze percelen kregen de naam "Goltsteinkampen". De naam van het Goltsteinpad is hieraan nog een herinnering. Deze percelen bestonden uit heidegronden, percelen akkermaalshout en bouwland".
Uit: De Veluwezoom, Ir. N.P.H. Roorda van Eysinga.

Goltstein's oord Renkum
Een eerste traceerbare eigenaar volgens HisGis in 1832. Het gaat om heide. Het gebied in de rode driehoek is in de prent hierboven ook te zien. Kadaster kavel Renkum C 182.
In het grijs, de actuele 2019 situatie.

Anthonie Bakker, hierboven genoemd, verkoopt (legger 181) aan Jan Willem v. Dielen.

Van Dielen verkoopt aan den Berg.

Goltstein's oord Renkum
In 1877 is kavel 1084 nog leeg bouwland.

Van den Berg verkoopt later weer aan Matser.

En Matser gaat in 1912 een hoeve bouwen.

Goltstein's oord Renkum
Het Kadaster laat met een veldwerk kaart weten dat in 1913, het pand  op kavel 1084 (Hogenkampseweg 95) gesticht is.

Goltstein's oord Renkum
De eerste steenlegging is gedaan door G. Matser op 16 april 1912. Veelal een kind van de eigenaar.

Met een eerste steen in 1912, en een stichting in 1913 (dan is het afgebouwd) klopt weer het Dienstjaar 1914, het jaar dat een eigenaar ook belasting gaat betalen vanaf 1 januari.

Goltstein's oord Renkum
In 1973 wordt kavel 1084 vernummerd naar kavel 5866. Te zien is ook de de rooilijn iets opschuift.

Goltstein's oort Renkum
Op 22 februari 1961 was eigenaar J.A. Matser aanwezig, (veldwerk kavel 1084). Er vindt een hermeting plaats.

Latere eigenaars: privacy
Actueel Kadaster: RKM00, Sectie C, Perceel 5866

Bronnen:
genealogieonline.nl/stamboom-baris
Meerdere boeken van de vereniging Gelre, te Arnhem, tussen 1898 en 1998.
Demoed; Van een groene zoom aan een vaal kleed, boek 1953
Kadaster, HisGis en Topo Tijdreis.
Woning Graaf van Rechterenweg 11, Oosterbeek

bouwjaar volgens de BAG 1927.

Mw Johanna Maria -Barones Beelaerts van Blokland, geboren 06-07-1912 te Wassenaar, gehuwd te Renkum in 1936 met met Hendrik Nicolaas baron Schimmelpenninck Van Der Oije, geboren 25-12-1917 te Wassenaar. Beiden zijn overleden. De dochter hiernaast wordt geboren in Oosterbeek. Uit dit huwelijk zijn nog 3 andere kinderen geboren, doch niet in de gemeente Renkum. Deze famile zal tussen 1939 en 1944 in Oosterbeek gewoond hebben. 
Schimmelpenninck Beelaerts Oosterbeek
Villa Grada, Fangmanweg 43 Oosterbeek.
Villa 't Maerland, Fangmanweg 33, Oosterbeek en Zweiersdal.

villa 't Maerlant wordt ook wel eens als Maerland geschreven.

In 1869 kochten Maria Vos en Adriana Johanna Haanen (schilders) van Jan Winterink veertienhonderd vierkante meter grond aan de oostelijke dalzijde van het Zweiersdal. Ze lieten er de Zwitserse "Villa Grada" op bouwen. Deze was klaar in 1871.

Grada

Mr Cornelis Zaaijer (1873 - 1919), was gedurende een tweetal jaren burgemeester van Renkum (1917-1919). Hij woonde in het huis Villa Grada, welke naam hij, vanwege zijn afkomst uit Den Briel, in,,'t Maerland" veranderde.

In het boek Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum en Renkum in de negentiende eeuw van H. Romers staat een prent.
Maarland

Maerland

Een gemeentelijk monument.
Villa Grindhorst, Utrechtseweg 21, Heelsum,
Grindhorst Heelsum
Volgens de BAG gebouwd in 1904.

Lees meer info bij hotels, pensions, uitspanningen hier.
de Grindhorst, Benedendorpsweg 26, Oosterbeek 1951: Mevr. de Cocq, Benedendorpsweg 26, Oosterbeek, vraagt in gezin, goede hulp i.d. huish. v.d.e.n., zelfst. kunn. werken en koken.
Villa de Grindhorst, Oosterbeek, Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 16, Oosterbeek Oosterbeek villa Grindhorst
Groot Geluk, Ottoweg 2, Heelsum Met een tuin, die in V-vorm uitloopt, het voormalige woonhuis van architect G.C. Rothuizen.
Huize Grunsfoort, Nieuweweg 31, Renkum. Een ruimere beschrijving is te vinden in de Oud Renkum  publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum
Villa Goulet, Utrechtsche Straatweg Heelsum Goulet
Verdwenen Herenhuis Harten. Beukenlaan Renkum
toenmalig -1914- adres: Onder de Boomen A 233

Gelegen bij de papierfabriek

De situatie in 1832 volgens HisGis met de actuele BRT achtergrond:
Harten

Er staat aldus volgens HisGis in 1832 al een huis horende bij de papierfabriek van Pannekoek.

 Abraham Pannekoek nam in 1798 de papierfabriek over van de gezusters Herx.
 In 1852 erft  Woutertje Adriana Pannekoek dochter van Abraham Pannekoek, samen met haar man Dirk van Schuppen de molen. Aart Berends zat toen als pachter op de molen en deze werd de pacht opgezegd.

Renkum Herenhuis Harten
advertentie 1852


In 1852 kreeg deze molen een nieuwe eigenaar (Willem Sanders) die een grote vernieuwing teweeg bracht in de papiermakerij. Vanaf dit jaar wordt er gesproken van papierfabriek en niet meer papiermolen. Aanvankelijk werd nog gebruik gemaakt van de waterraderen maar in 1855 werd overgestapt op stoomkracht. De uitbreiding van deze fabriek heeft ervoor gezorgd dat de watermolens op het terrein verdwenen.

Joan Beuker en Frederik H. van Moorsel, (papierfabrikant en scheikundige), worden in 1881 compagnon van de firma Willem Sanders Tzn.

De heer Sanders had, geen goede opvolger en zijn bedrijf floreerde ook niet goed. Met de komst van de heren Beuker en van Moorsel worden de zaken voortvarend aangepakt. In 1882 wordt een firma opgericht waarvan Joan Beuker directeur wordt. Hij woonde in de villa bij de fabriek. Joan Beuker (1862-1925) was gehuwd met Jkvr. Abigael Anna Martha de Lannoy (1867- 1913). Hun kinderen: Carel Frederik David Beuker (1891) en Jan Marie Bernhard Beuker (1889) worden hier in de villa Harten geboren.

De Beuker
Een ansichtkaart van E.M Manasse uit 1910 - 1915
Onderschrift bij deze foto: "Renkum Beukenlaan 1925. De opgang naar de Bergerhof. Boven op de hoge kant van de Hank staat een rij woningen, welke de bijnaam had van 'Mussenkeet'. Rechts voor aan de woning van de heer Joan Beuker directeur van de papierfabriek en zijn echtgenote jonkvrouw De Lannoy. Links kunt U nog een gedeelte van de z.g. overtuin zien, welke bij de villa behoorde. Een tuin aangelegd in z.g. Engelse stijl". bron Schoutambt en Heerlijkheid van de St. Heemkunde Renkum, december 1999.
Burgsteyn; Bomen over Renkum; pagina 81: "De opgang bij de Bergerhof. Boven op de hoge kant van de Hank staan de 10 woningen bijgenaamd "de Mussenkeet ". Rechts de woning van de heer Beuker, het latere kantoorgebouw van de oude papierfabriek. Links (aan de overkant van de weg) de zogenaamde overtuin welke bij de villa hoorde."

Sanders Moorsel Beuker

"Ter voldoening aan de bepaling van art. 30 van het Wetboek van Koophandel maken de ondergeteekenden bekend, dat blijkens onderhandsche akte, de tweede ondergeteekende Frederik Hendrik Van Moorsel, fabrikant, wonende te Renkum, is getreden uit de vennootschap onder de firma W. Sanders Tz., gevestigd te Renkum, en zulks te rekenen van af 1 Januari 1892. Na 1 Januari 1892 worden de zaken der vennootschap onder de firma W. Sanders Tz., op den bestaanden voet en voorwaarden voortgezet door de ondergeteekenden Jan Marie Bernard Beuker, fabrikant, wonende te Amsterdam, en Joan Beuker, fabrikant, wonende te Renkum, die beiden bevoegd zijn de genoemde firma op de bestaande wijze te gebruiken en te teekenen. De duur der vennootschap is thans verlengd met een tijdvak van vijf jaar, te rekenen van af 1 Januari 1892, met bepaling dat wanneer door geen der beide vennooten primo Juli 1896 eene schriftelijke opzegging zal hebben plaats gehad, de vennootschap geacht zal worden op den bestaanden voet en voorwaarden te zijn verlengd voor den tijd van een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar. Amsterdam/Renkum, 1 Januari 1892. J. M B. Beuker. F. H.. Van Moorsel." Uit de  Nederlandsche staatscourant 04-01-1892

In 1907 nam de Amsterdamse firma N.V. Van Gelder en Zonen de papierfabriek over.

Geschiedenis van de papierfabriek staat in Van een Groene zoom aan een vaal kleed, op blz. 212 van Demoed. Hier is ook te vinden dat de villa naast de fabriek in 1948 werd afgebroken.

In 1981 werd de Gemeente Renkum eigenaar. Later werd op deze lokatie aan de Beukenlaan 2 door de b.v. "t Laaksche Hoogh" op kavel C 7090 een kantoor gebouwd voor de Bilderberg groep. De BAG geeft aan dat het oorspronkelijk bouwjaar 1948 is. Dit pand staat er nu nog en wordt voor kantoren verhuurd.
 
Bilderberg

een schilderij van Munninghof met de Harten

Bronnen:
Molendatabase
Hartense papiermolen
Papier geschiedenis
Villa Harten.
Gelegen in het voormalige Harten, tegenwoordig  Hartenseweg 20 en 22 Renkum.

Volgens de BAG voor het eerst betrokken in 1907. Villa Harten is ouder dan de BAG aangeeft. De neoclassicistische bouwstijl doet denken aan een bouwperiode rond 1880. Hartenseweg 20. Een voormalige eigenaar wist het beter: 1882.

Harten

Ook bekend als villa Honswijck, met 9 grote en kleine kamers, badkamer, kelder, keuken, warande. Bij Honswijck hoort een tuin van 38 are (met huis samen 88 are) en aan de overzijde een bouwland en bosch van 83 are. In de directe omgeving is er nog 103 H.a. Na de veiling in 1916 zien we dat A. Beijer er rond 1917-1924 een dependance van Hotel - Pension "Nol in't Bosch"  in heeft.

De oliemolen Quadenoord is in 1880 het eigendom van de firma G.C.Spengler & Co. De heer Spengler heeft het dan 3 ha grote terrein met de villa aan de Hartenseweg in 1882 verkocht aan de heer W. Sanders.

De heer Spengler kennen we ook bij de Oostereng.

In 1884 verkoopt C.G Sprengler het pand aan M. Sanders en N.(?) Reinders, Kadaster gegevens worden later genoteerd.

Verkoop villa 'Honswijck' bij Nol in 't Bosch Hartenseweg kad. Sectie B 964, 912
ged. groot 50 are. Oosterbeeksche Courant 30-12-1916

in 1917 bewoond door de gepensioneerde assistent resident J. Peelen
Harten
Kan bij het Kadaster geen dienstjaar vinden.

Harten
1930
Woonhuis Hartensteinlaan 7, Oosterbeek

De BAG vermeld als bouwjaar 1946.

Architect S. van Ravesteyn, 1948, 1949

In september 1948 werd met de bouw begonnen. Op 25 mei 1949 betrokken door Machteld Ruychaver Honig en Martinus Jan Ruychaver.
Hartensteinlaan OosterbeekHartensteinlaan Oosterbeek
Voormalig Huize Hazesprong, Utrechtsestraatweg 368 te Doorwerth.

Werd vanaf 1939 bewoont door Hidde Galema, gepensioneerd directeur van de Amstel brouwerij. Dit huis wordt ten gevolge van oorlogsh in 1945 volledig verwoest.
Het huidige huis op deze locatie is in 1948 gebouwd.
Villa de Heemse, Utrechtseweg 273 ( later De Twee Zuilen) vroeger de Utrechtsestraatweg 273.

Stond in 1931 aan de Heuvellaan / Breedelaan 2 (ouder postadres Bilderberg 2). De Heuvelaan begon toen op de Utrechtseweg. De Bag  geeft 1909 aan voor het jaar van eerste bewoning. Heuvellaan heet tegenwoordig Zonneheuvellaan.

HP Krull Heemse Oosterbeek

De villa werd met bijbehorende boerderij in 1931 verkocht vanuit de nalatenschap van H.P. Krull (overleden 1930). Oosterbeeksche Courant  09-05/16-05-1931.

Die boerderij staat nu op de Bredelaan 2 en is volgens de BAG ook in 1909 voor het eerst bewoond.

Ook bijzonder, een niet meer gebruikt gedeelte van de Heuvellaan is veel breder dan de Bredelaan.

Dr. H. P. Krull was de oudste zoon van dr. E. Krull.  H.P. Krull heeft de periode voor Oosterbeek, in Velp gewoond. Bij de begrafenis sprak prof. dr. J. A. van Hamei, gewezen Hooge Commissaris van den Volkenbond voor Danzig in het Fransch, een woord van afscheid als vriend van de familie. Ook de schoonzoon, de heer Emin Favi Bey, bracht diep bewogen nog een laatsten groet. H.P. Krull was gehuwd met mw. Aldershof. Dokter Krull had zijn praktijk in Velp. In 1922 verhuisd hij naar Westerheide te Arnhem.
Krull Oosterbeek

Eerst in 1928 koopt de heer Krull de bouwgrond bij de Bilderberg. En in de week voor 28-03-1930 verhuisd H.P. Krull van Arnhem naar het dan nieuwe huis de Heemse.

2 Zuilen Oosterbeek Heemse
Het huis 'De Twee Zuilen' (voorheen 'De Heemse') te Oosterbeek.

In 1944 woont de familie Hoefnagels op de Heemse. Zij werden door Duitsers gefusileerd.

Na de oorlog woont mw.Joanna van Rietschoten - Kleijn (21 november 1861 Rotterdam - 16 november 1959 Renkum) weduwe van Jan van Rietschoten, samen de voormalige bewoners van Huize Eekland op de Heemse.
Huize Heerdstede, aan de Van Toulon van der Koogweg, hoek Bato'sweg, Oosterbeek.
Andere naam: 't Landhuis".

Rond 1920 verhuist dan ook het gezin Munninghoff inmiddels uitgebreid met twee dochters: Felicia (1909) en Rhoda Elisabeth Aline (1914) - naar Oosterbeek. Men gaat wonen aan de Batosweg, in het huis Heerdstede, door hen ook wel 't Landhuis genoemd.

Een van de bewoners was Xeno Augustus Franciscus Munninghoff (1873 - 1944) een kunstschilder, wiens landschappen in brede kring worden herkend en gewaardeerd. 
Als directeur van de gemeentelijke tekenschool te Renkum heeft hij bij velen kunstgevoel en kunstvaardigheid versterkt. Zijn echtgenote Mathilda Jacoba (Tilly) van Vliet (1879-1960) maakte stillevens, bloemen en portretten. Na de septemberdagen 1944 moest het gezin, als veel Oosterbekers, naar de gemeente Barneveld evacueren. Daar is Xeno op 31 oktober van dat jaar overleden.

link Facebook
Heidehoeve, Utrechtschestraat 1, Heelsum.

De Utrechtse Straat Weg zal worden bedoeld. Tegewoordig staat er een pand uit 1971.
ROKUS DE JONG Architect en CAROLINA W. L. TER LAAK hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Vrijdag 8 December te Arnhem. Heelsum, Utrecht.str.weg 454. Arnhem, Hulkesteinscheweg 7. 16 November 1933. Geen ontvangdag. Het toekomstig adres is Heide Hoeve, Utrechtschestraat 1, Heelsum.
Huize Heidehof te Oosterbeek, rond 1909 bewoond door F.G.J. Brouwers.
Lees meer over Heidehof bij Dreierheide..
Lees bij Heemkunde Renkum over de Graaf van Rechterenweg
Huize Helena Valkenburglaan 2 Oosterbeek

in aanbouw voor de familie Grijsen.
Helena
villa Helvetia aan de Drijenscheweg Oosterbeek

Werd rond 1894 bewoond door Mr. G.L. van Oosten Slingeland

Villa Henriëtte, Utrechtseweg 115. Oosterbeek.

Bouwjaar 1870.

Actueel: in 2015 stond de villa te huur voor wonen en kantoor. De villa werd betrokken door de firma Noordenwind en later Hollandsche Wind. Een jaar later vermoedde de FIOD naast Wind ook Gebakken Lucht. De FIOD heeft in december 2015 voor 'vele tonnen' beslag gelegd op de bankrekeningen. In maart 2016 werd er ook beslag gelegd op een viertal andere panden.

De villa is een gemeentelijk monument.
Villa Henri�tte Oosterbeek
De villa Heerdstede, destijds aan de Batosweg nummer 3, later 41
heden Van Toulon van der Koogweg 96, Oosterbeek

Volgens de BAG voor het eerst betrokken in 1875.

In 1920 gaat hier het echtpaar Xeno Munninghof - Mathilde Jacoba (Tilly) van Vliet, hier wonen. De aankoop geschied met enige  financiele ondersteuning van Tillys moeder. Het huis ligt tegenover het park Batoswijk met een prachtig uitzicht op het park, de Benedendorpsweg, de uiterwaarden, de achterliggende Betuwe en Nijmegen en omstreken. In september - oktober 1944 is het pand zwaar beschadigd. De Munninghofs evacueerden naar Barneveld en dat was net teveel voor Xeno. Hij overleed er. Begraven om de hoek op de begraafplaats aan de Fangmanweg.

Munninghof
Kavel D 5735 in 1938.

Munninghof

Zie ook huis Beata in Heelsum.

Zie ook de HGR publicatie over de Nieuweweg, daar heeft Munninghof ook gewoond.

Zie de info bij Munninghof
Huize Heideveld, Ginkelseweg 1 Heelsum

Paaslicht

Heideveld Heelsum
Deze ansicht heeft de naam van de St. Paaslicht en Klein Heideveld.
Kijk je nu bij de BAG naar de Ginkelseweg 1 Heelsum, dan zie je bouwjaar 1921 en als je er langs loopt dan zie een huis van na de WWII.

Neem dus maar aan dat Heideveld op een gegeven moment Klein Heideveld is geworden.
Heideveld Heelsum

Klein Heideveld Heelsum
Huize Heijborgh, Utrechtseweg 96, Heelsum. Oud adres
Utrechtsestraat 96

De BAG vermeld 1895 als zijnde eerste jaar van bewoning. Dat zal wel weer niet kloppen:

Op de Kadaster veldwerkkaart Renkum C 1899 uit 1907 is de kavel waar Heijborg komt te staan, nog een boomgaard. Ook in 1912 C 2063 lijkt de kavel nog leeg. In 1913 is C 2136 nog leeg.

Heijborgh
Een veldwerkkaart C 2135 uitsnede met dienstjaar 1913. Vermoedelijke bouw van Huize Heijborg door Feismann c.q. Feijsman

Heijborg
Op deze kadaster hulpkaart met dienstjaar 1935 is Heijborg nog kavel C 2135. De tweede kavel van links.


Heijborg Heelsum
Zelfde foto uit 1915 bij het HGR

Bij het Gelders Archief is bij bovenstaande foto te lezen: "Huis van de heer J.M.B. Beuker, directeur van de Van Gelder Zonen papierfabriek, Utrechtseweg 96 te Heelsum. Datering: 1910-1920".
in 1912 woont er B.H. Feismann, misschien dezelfde persoon die ook genoemd wordt bij Kleen Harten. (Kadaster veldwerk C 2135) In 1922 woont er mw. H.A. Ruijsch - Lehman de Lensfelt. Zij verhuisd in 1925 naar Renkum.

 In 1925 zien we hier de heer Joan Beuker (1862-1925) wonen. Joan Beuker was gehuwd met Jkvr. Abigael Anna Martha de Lannoy (1867- 1913).

Een foto van mw
Kruijff v. Dorssen bij het HGR

 In 1931 woont hier ook J.M.B. Beuker. We kennen de J.M.B. heer Beuker ook als directeur van de papierfabriek van Van Gelder. De heer Jan Marie Bernhard Beuker was de zoon van de fam Joan. C. Beuker de Kruijff van Dorssen. Beuker, J.M.B. en Kruijff v. Dorssen J.C. dir. papierfabriek Prot. Heelsum, Utrechtsestraat 96 en de familie gaat in 1944 met de evacuatie naar Huissen, kom de familie ook tegen in Barneveld

Heijborg
1946

Beuker

Heyborgh Heelsum
Villa Helena, Emmastraat 52, Oosterbeek Helena
Huize Helena, Valkenburglaan 2, Oosterbeek

BAG: 1927

Huize Helena in aanbouw voor de familie Grijsen, Valkenburglaan 2 te Oosterbeek, 1926
Beschadigde foto bij het Gelders Archief
HELENA

Info bij Heemkunde Renkum
Voormalige 'Hermanus State' Fluitersmaat - Bellevue, Renkum

Aanbesteding 10 woningen in 5 blokken en verbeteren 2 woningen op terrein van de voormalige
'Hermanus State' Fluitersmaat/Bellevue. Oostebeelsche Courant 31-10-1914

In 1948 woonde G. C. Hulstein, op de "Hermanus State", Renkum. Lid van de A.R.P.
Hermanus State
Villa Hetty, Heelsumschestraatweg, Heelsum

Villa "Hetty" Heelsumschestraatweg aangekocht door Mej. Mees. Oosterbeeksche Courant 27-10-1906

Wie weet waar de Heelsumschestraatweg in Heelsum was?

In memoriam Margaretha Agatha Mees. Oosterbeeksche Courant 22-07-1939

Casa Cara Renkum
Deze advertenties veschijnen in 1903 en 1904.
Villa Heuveloord, Ottoweg 12, Heelsum.

Tot midden 1935 woonde er de familie Hupkes - Elshoff. Daarna de fam. Rothuizen - Minderaa.

Verbouwing in 1936 naar Burgerlijk Armbestuur en Arbeidsbeurs

In de Renkumse Krant van 07-08-1945:  Noodziekenhuis van N.V.H. geopend in de villa Heuvelhoeve aan de Ottoweg te Heelsum.
Heuveloord
Voormalige villa Heuveloord, Emmastraat 31, Oosterbeek.
Ook wel het Burgemeestershuis genoemd.

Op dit huidige adres staat nu een na-oorlogse dubbele woning.

Heuveloord was de naam van de villa aan de Emmastraat ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige Beatrixweg. Het oude adres was Emmaweg C 192, te Oosterbeek, geen huisnummer maar het postadres. een later adres was Emmastraat 31. Het huis Heuveloord aan de Emmastraat waarnaar de huidige Heuveloordweg is genoemd, lag tussen de huidige Beatrixweg en Heuveloordweg. In 1922 kregen een  tweetal wegen te Oosterbeek, van de Wilhelminastraat en van Heuveloord naar de Emmaweg, de namen: Watertorenweg en Heuveloordweg.

Heuveloord wordt al genoemd in 1857.
De buitenverblijven Heuveloord en Bijdorp, gelegen te Oosterbeek, bij vroegere annonces en alom verspreide biljetten breeder omschreven, zullen op Woensdagen 30 Augustus en 13 September 1871, 's avonds 6 ure, ten huize van Van Ingen aldaar, bij inzet en toeslag worden geveild en verkocht, ten overstaan van den Notaris J. Kuijk te Arnhem, alwaar op franko aanvrage nadere inlichtingen te bekomen zijn.
De Notaris R. Reijers te Velp, zal op Woensdag 29 October 1919, des voormiddags 10 uur, op de villa Heuveloord" aan den Emmaweg te Oosterbeek, ten verzoeke van de fam. Franssen aldaar, publieké contant verkoopen: Den geheelen Inboedel.
Een van de bewoners was  J. van der Molen Tzn, Renkums burgemeester van (1919) 1923 tot 1934. De ontwikkeling van Doorwerth als woongebied werd door hem sterk bevorderd. In Doorwerth zijn een plein en de daarvandaan naar Kievitsdel leidende allee naar hem genoemd. Van der Molen was prive financieel betrokken bij de ontwikkeling van Doorwerth. Als Van der Molen er in 1935 niet meer woont, wordt Heuveloord door de gemeente verhuurd voor 550 per jaar. In 1938 wordt aan de toenmalige huurder v.d. Berg opnieuw voor 3 jaren verhuurd voor een jaarlijkse huurprijs van 500. In 1939 komt er een andere naam: Disponibel door toev. omstandigheden per 1 Dec. te huur een zit- en slaapkamer, parterre op het zuiden, incl. centr. verwarming en stromend water. Pension Heuveloord, Emmastraat 31, Oosterbeek. Tel. aanwezig. 7962. Begin 1940: Disponibel per 1 maart: 3 ineenloopende kamers, op het zuiden, parterre. Incl. centr. verw. en str. w.

In 1945 was Hendrik W. Evers de eigenaar van pension Heuveloord. Na de oorlog blijft de naam Heuveloord nog behouden:  Voor logies, ontbijt of pension naar cafe pension "Heuveloord", Weverstraat 110.

Pension v.d. Berg wordt na de oorlog voortgezet aan de Utrechtseweg 70 in Oosterbeek.


De Heuveloordweg is genoemd naar villa Heuveloord.
Voormalig Landhuis De Hoeve, Van Eeghenweg, Oosterbeek;

Rond 1916 woonde er Jan H. van Eeghen.
Gebouwd door de architect S. de Clercq
"Architect De Clercq ontwierp dit landhuis in opdracht van zijn neef J.H. van Eeghen. Deze overleed kort na de bouw. In de Tweede Wereldoorlog raakte het pand beschadigd en werd, volgens een aantekening van De Clercq, tot een conferentieoord verbouwd. Het huis lag op een voorterrein van de aldaar gelegen Pietersberg en is eind jaren vijftig gesloopt om plaats te maken voor een aantal bungalows. bron Bonas.nl 0130.00151
Huize Hoghelei, c.q. Huize De Hooghelei, Utrechtsestraatweg 88, tegenwoordig Utrechtseweg 88, Heelsum.

In gebruikgenomen in 1910. Vanaf februari 1920 woont er
Jonkvr. A. C. van Beijma. En in 1937 woont ze er nog en regelmatig vraagt ze personeel voor in de huishouding. Ze komt uit Den Haag maar de advertenties voor personeel verschijnen alleen in de Leeuwarder courant. Mw van Beyma verhuisd in 1939 naar Schagen en overlijd in 1945 in Amersfoort.
Het huis was in de jaren rond 1949 een hotel in eigendom bij de familie Gogarn - Panman. In 1950 overlijdt er dr. J.P. Gogarn. Rond 1955 - 1957 een hotel - pension. Het pension is geen lang leven beschoren, want al in 1957 is er een inboedelveiling in opdracht van de eigenaar: de Weled. Geboren Heer J. Fijnand. Fijnand gaat in 1962 aan de Lindelaan 8-10 te Heelsum wonen.

In 1958 is de Hooghelei
het eerste sluis-internaat in de provincie Gelderland. Het internaat is een tehuis voor vrouwen en meisjes, die na hun ontslag uit een psychiatrische inrichting hier aanpassingsmogelijkheden vinden voor hun terugkeer in de maatschappij. De exploitatie berust bij de Stichting voor de Geestelijke Volksgezondheid in Gelderland.

Hooghelei Heelsum

Uit het Algemeen Handelsblad van 15-12-1958: "De commissaris der Koningin in Gelderland, mr. H. W. Bloemers heeft zaterdag het eerste sluis-internaat in de provincie Gelderland, gevestigd in Huize De Hoghelei te Heelsum, officieel geopend. De plechtigheid vond plaats in Hotel Hoog Doorwerth. Het internaat is een tehuis voor vrouwen en meisjes, die na hun ontslag uit een psychiatrische inrichting hier aanpassingsmogelijkheden vinden voor hun terugkeer in de maatschappij. Dit tehuis is een geesteskind van de adviseur van het Provinciaal bestuur van Gelderland, dr. B. Chr. Hamer. Mr. Bloemers sprak bij de officiele opening de hoop uit, dat het voorbeeld van Gelderland navolging zal vinden. Bij Zutphen en bij Nijmegen zullen soortgelijke inrichtingen komen. Door middel van deze tehuizen wil men voorkomen dat oud-patienten, voor wie geen opvangmogelijkheden aanwezig zijn in familiekring, onnodig lang in een psychiatrische inrichting of sanatorium verblijven."


Hooghelei Heelsum

"Novum op gebied van sociale zorg Het internaat De Hooghelei te Heelsum (Van onze Arnhemse correspondent) Als de Commissaris der Koningin m Gelderland, mr. H. W. Bloemers, a.s. zaterdag het internaat "De Hooghelei" aan de Utrechtsestraat te Heelsum geopend zal hebben, zal een novum op het gebied van de sociale zorg officieel zijn intrede hebben gedaan. Het internaat, dat wellicht beter bestempeld zou kunnen worden als pensionaat" zal namelijk van dien af tehuis zijn v. vrouwen en meisjes, die na hun ontslag uit een psychiatrische inrichting in de normale maatschappij terugkeren. Zij zullen hier de aanpassingsmogelijkheid vinden, welke na het verblijf in de psychiatrische inrichting noodzakelijk is om in de samenleving met zijn normale rechten en verplichtingen beslagen ten ijs te komen. De nadruk valt hierbij dus op de sociale zorg. Niettemin zal er een psychiater als adviseur aan het tehuis verbonden zijn. De ingebruikneming van dit tehuis, welke officieus reeds heeft plaats gehad, betekent een novum op dit gebied zowel in binnen- als in buitenland.Het tehuis, dat in dit verband volkomen vreemd aan een of ander medisch instituut dient te worden beschouwd en dan ook in generlei betrekking staat tot enige psychiatrische inrichting, wordt geexploiteerd door de Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid in Gelderland.De vrouwen en meisjes, die in De Hooghelei te Heelsum een tehuis zullen vinden, zijn oud-patienten die ten onrechte langer dan noodzakelijk in de sanatoria van psychatrische inrichtingen moesten worden gehouden, daar er voor hen geen opvangmogelijkheden bij familie of elders bestonden. Het zijn normale, gezonde mensen, die al jarenlang genezen zijn, maar in verband met hun verblijf aldaar al die jaren het contact met de normale samenleving moesten missen. Via dit sluis"-internaat worden deze oudpatienten nu gesluisd", hetgeen wil zeggen, dat zy hier de overgang naar hun maatschappelijke omstandigheden zullen moeten vinden". uit  Nieuwsblad van het Noorden 11-12-1958
Hogerheide, Oosterbeek. Jagerskamp - Hogerheide

Medio 1864 verkopen de weduwe en erven van koopman Gerrit Maassen in het openbaar Een Huis en Erve met Tuin en Bouwland genaamd de Jagerskamp. Dit terrein van maar liefst 3 ha, begrensd door de huidige Weverstraat, Jagerskamp en Jagerspad, had Maassen in 1834 van de Domeinen gekocht en werd nu in percelen geveild. Het terrein van 3 ha was in acht percelen onderverdeeld. Sangster kocht zijn perceel van ruim 1 ha voor Hfl. 7301. Op dit terrein staat al het door Maassen gebouwde huis de Jagerskamp. Sangster is echter niet in dit huis geenteresseerd. Hij gaat een geheel nieuwe villa op het terrein van de Jagerskamp, de villa Hoogerheide bouwen. Op het hoogste gedeelte van het terrein, tussen de huidige Jagerskamp en Voorinkstraat, aan de noordzijde van Hogerheide, bouwt hij zijn eigen huis: gelegen op een verheven en schoon punt, een fraai uitzigt aanbiedende op het dorp en naar verschillende zijden overheerlijke vergezigten op den Rijn, de Betuwe enz. De architect is de van oorsprong Amsterdamse bouwmeester Gerrit Frederik Moele Bergveld, die vele jaren in Oosterbeek heeft gewoond en op de Algemene Begraafplaats begraven ligt. Hij is vooral bekend geworden als eerste voorzitter van het Amsterdamse Genootschap Architectura et Amicitia in de periode 1855-1860. Het huis is: in smaakvollen stijl gebouwd en gemakkelijk ingerigt, bevat behalve Marmeren Vestibule of Gang, Keuken, Provisie- en Wijnkelder, Zolder, Dienstbodenkamers en verdere Gemakken, acht meerendeels ruime Beneden en Bovenkamers, waarvan er beneden vier ineenlopen. Het uitvoerend werk werd verricht door de metselaar- aannemer Steven van Burk en het schilderswerk door Sangsters voormalige huisbaas H.C. Wiesner. De tuin werd aangelegd door G. Gerritsen, terwijl het ijzeren hek geleverd zou worden door de smid H.J. Breman. Volgens plan zou het gezin Sangster op 1 februari 1866 het nieuwe huis betrekken. Er waren al enige meubelstukken overgebracht naar het nieuwe huis, inclusief de schilderijen. Dan slaat echter het noodlot toe. Net op het ogenblik dat zijn droom op het punt staat bewaarheid te worden, wordt Cornelis Adriaan ernstig ziek, mogelijk als gevolg van een cholera-besmetting. Enige dagen later, op 15 januari 1866, overlijdt hij. Na de begrafenis vertrekt de weduwe Anna van der Crab met haar kinderen naar Arnhem. Zij is met vier kleine kinderen achtergebleven, heeft geen inkomsten, en er zijn nog schulden van de bouw van het huis. Zo had Sangster een half jaar voor zijn dood nog een lening van Hfl. 10.000 afgesloten bij Kneppelhout, tegen een overigens relatief lage rente van 3,5%. In augustus van dat jaar laat Anna haar Oosterbeekse bezittingen in het openbaar verkopen. De omschrijving van het te veilen goed luidt: Een nieuw gebouwd Heerenhuis met erve en tuingrond, benevens eene afzonderlijke woning en erve met tuin en bouwland, alles aan elkaar gelegen. Te zamen zeven bunder, zeven roeden, zeventig ellen. Van de verkoop uitgesloten is een smalle strook langs de oostzijde van het terrein bestemd zijnde om aan den geprojecteerden straatweg te worden getrokken of wel tot deszelfs aanleg te worden gebezigd. We kennen deze strook nu als de Weverstraat ten noorden van de huidige Dam. Alexander Cremer, grondeigenaar te Arnhem, blijkt bij de veiling in 1886 de hoogste bieder op het ongedeelde perceel. Hij verkoopt het perceel echter datzelfde jaar al door aan Roghier Diederik Benten, voormalig goudsmid afkomstig uit Amsterdam en sinds 1864 bewoner van het ernaast gelegen Overzigt. Alexander Cremer kocht het perceel voor Hfl. 14.690 en verkocht het weer voor Hfl. 15.000. Benten breidde het grondgebied van Hoogerheide nog uit met een stuk grond ten noorden van de villa en liet het huis aan de voorkant uitbouwen. Ook liet hij op het terrein een koetshuis plaatsen. In 1867 wordt het oude huis de Jagerskamp afgebroken. Vanaf 1869 noemt Benten de door Sagster gebouwde villa huize Hoogerheide. Benten blijft met zijn echtgenote Wilhelmina Jacoba Adriana Goudswaard tot 1895 op huize Hoogerheide wonen. Op 5 oktober van dat jaar overlijdt Benten en kort daarna, op 9 december van hetzelfde jaar, zijn vrouw. In april 1896 wordt door hun erfgenamen Hoogerheide via een veiling verkocht aan de toenmalige burgemeester van Oosterbeek J.V.M. van Toulon van der Koog. Deze overlijdt op 10 januari 1914 en bij de boedelscheiding wordt huize Hoogerheide toebedeeld aan zijn weduwe Christina Henriette Tijdeman. Na haar overlijden op 14 juni 1918 houden hun acht kinderen Hoogerheide nog een aantal jaren aan. Op 8 augustus 1925 wordt Hoogerheide vervolgens verkocht aan Nicolaas Herman Westra, civiel-ingenieur, en Adrianus Goossens, aannemer te Oosterbeek. In huidige tijden zouden wij zeggen dat het terrein in de handen was gevallen van project-ontwikkelaars. Huize Hoogerheide, de droom van Cornelis Adriaan Sangster, was geen lang leven beschoren. Nog in hetzelfde jaar werd het huis gesloopt en het terrein verkaveld. Er kwam een villa-wijk die nog steeds de naam Hogerheide draagt
. link.

Hogeerheide

1915: Toulon v.d. Koog, J.V.M., Oud-Burgemeester der gem. Renkum, Hoogerheide, Oosterbeek
Hoogerheide Oosterbeek

Is er een Jagersweg in Oosterbeek? Hoogerheid in de oude vorm lag: "tusschen de Utrechtschestraat en het Benedendorp, nabij de Weverstraat, begrensd aan de Oost-, Zuid- en Westzijden door wegen en met uitgestrekte vergezichten". Waarschijnlijk wordt de Jagerskamp bedoeld.

In 1921 een advertentie:

Hoogerheide Oosterbeek

Kennelijk wordt Hoogerheid gehuurd door de familie Boom.
De buitenplaats Hoogerheide" van de familie Vos - Toulon van der Koog, alhier is verkocht aan de heeren A. Goossens en Ir. Westra alhier, die voornemens zijn aldaar een aantal villa's te bouwen en een weg te leggen van de Weverstraat naar de Jagerskamp, terwijl het statige gebouw zal worden afgebroken". Arnhemsche courant van 20-06-1925.
In de nieuwbouw verschijnt er opnieuw een Huis Hoogerheide, we zien mw van Duin als bewoner in 1928.
Huize Hoogerheide is verwoest in de WWII, afgebroken en daarna is de Voorinkstraat aangelegd en is er een twee-onder-een-kap gebouwd rond 1954-57. Huidige lokatie Jagerskamp 18 en Hogerheide 5.

     Is dit het woonhuis aan de Jagerskamp te Oosterbeek, arch. Endt, uit 1932
Het Houten Huis, de Distel, Utrechtseweg 269 te Oosterbeek.
Oud adres: Utrechtsche weg 143.

Het houten landhuis werd in 1923 opgetrokken met prefab-onderdelen van de firma Christoph & Unmack uit Silezie. De BAG geeft aan dat de woning in 1922 betrokken is!

Naar verluidt zou de opdrachtgever, Jacobus Eliza Begram van Eeten 1891-1961), tijdens een huwelijksreis in Beieren, het huis op een bouwbeurs besteld hebben. Het huis werd in een goederentrein geladen en samen met kundige personeelsleden in Oosterbeek uitgeladen. Op de Utrechtseweg stonden toen nog geen huizen, behalve dan de oude boerderij Rossenberg. In een korte tijd werd het huis er neergezet. Een serre werd iets later aangebouwd. In 1920 werd een eerste kind geboren: Marion Begram. In mei 1923, als het huis klaar is, verhuisd Jacobus Eliza Begram v. Eeten - Hendrika Engelina Kaiser en kinderen van Arnhem naar Oosterbeek. In augustus 1923 wordt er weer een dochter geboren. Van Eeten is landbouwkundige en als zodanig ook adviseur van de provincie Utrecht.

Met de operatie Market Garden op 17 september 1944 enige schade: 3 voltreffers en ongeveer 200 granaatscherven. Een houten huis is tegen veel bestand.

Op 17 september 1944 overnachtte generaal Urquhart in dit pand.

In 1958 wordt en ir. J. E. Begram van Eeten herkozen tot lid van het bestuur van de stichting Centraal Volkswoningbeheer. In 1961 kwam hij te overlijden.

Een Rijksmonument.
Utrechtseweg 269 Oosterbeek
Voormalig huis De Hucht, Utrechtseweg 66, Heelsum

De Hucht Heelsum
Op de foto lijkt het dat de trambaan niet meer gebruikt werd. Dan zou de opname rond 1937 zijn.

Met hucht wordt in het Renkums een heuveltje bedoeld. Als  je onderaan op de Kastanjelaan staat, dan loop je omhoog naar de Utrechtseweg. Draai je je om, dan zie je het Kerkje op de Hucht, netter gezegd het Kerkje op de heuvel.

Rond 1920 bewoond door de Jhr. E.J. van Lindt de Jeude en mw. C.C. Rouffaer. De ouders van de bekende actrice. Dhr. Lith de Jeude was voormalig directeur van het postkantoor te 's Gravenhage.

Later, 9 februari1929, kwam in dit hoekpand het technisch bureau Chr. Hennink. Die het pand in 1931 liet voorzien van etalages. En die zijn op de foto hiernaast te zien. De Hucht is zo rond  1970 gesloopt.

  Daarna verscheen er een geheel nieuw pand, de SNS bank. Het pand wordt rond 1989 door de SNSN bank verkocht aan mw. J.J. Z-V.
 
Utrechtseweg 66 Heelsum
De situatie rond de verkoop. Aan de rechterkant is nog te zien: bakkerij..

Tegenwoordig is hier Peelen en Mulder accountants adviseurs te vinden.
accountants Heelsum
Volgens de BAG zal het pand Utrechtseweg 66 gebouwd zijn rond 1897. Dat zou best kunnen vwb Huize de Hucht. Zo te zien is er een complete nieuwbouw gepleegd toen het een SNS bank werd.
Het voormalige Huis met het torentje, Dorpsstraat Renkum

Huis met torentje Renkum

Links hotel Remmerde en rechts de winkel met huis en klok zoals mevrouw Le Maitre het in 1898 liet bouwen. Op deze kavel kwam in 1864 de woning van Derk Zander, bode en vrachtrijder. Later, in 1878, werd dit het huis van G. Jansen schoenmaker en daarna van de wed. Van Vliet, een schippersvrouw. Hierna woonde er Teunissen de koperslager. In 1898 werd dit door mevr. Le Maitre aangekocht en verbouwd tot dubbel woonhuis met winkel. Teunissen gaat het huren. In 1911 verkocht mw Catharine Cornelia Buse het aan de koperslager, loodgieter en fitter Hendik Willem Teunissen. In 1923 verbouwd rijwielhandelaar Hendrikus Janssen het gebouw. Bakker Jan van Eldik nam de winkel in 1948 over.
Het werd gesloopt in 1999 en tegenwoordig staatat er een modewinkel met appartementen er boven.
11240599013_c93bf9ef2e_o
Villa Huis ter Heide, Utrechtse straatweg 441 te Doorwerth.  Notaris G. D. C. Valewink te Oosterbeek, zal op Woensdagen 12 en 26 Juli 1933, telkens des namiddags ten 2 ure in het Paviljoen Kievitsdel, aan den Utr. straatweg te Doorwerth, ten verzoeke van den Heer J. G. N. Verloop; bij inzet en toeslag, publiek veilen en verkoopen: de villa Huis ter Heide, met garage, schuur, dennenbosch en heide aan den Utr. straatweg 441 te Doorwerth, kad. bekend gem. Doorwerth, sectie B nos. 317, 318 en 320, tezamen groot 1.81.90 Ha.
Villa Ithaka, Utrechtseweg 34, Heelsum

Waarschijnlijk gebouwd in 1905 en een verbouw in 1920.

Schut Heelsum
Op de voorgrond schapen bij de Heelsumse Beek, ter hoogte van Papierfabriek Schut (S-bocht). Huis links: Utrechtseweg 34 Rond 1910 - 1913

Heelsum Ithaka
Kadaster tekening uit 1921, Ithaka ligt dan nog net in de gemeente Doorwerth. Gereconstrueerd bevolkingsregister: Naam: J. van Baak; zonder beroep; Adres: Utrechtseweg 34, Heelsum. Vestigings datum: 30-4/6-5-1936. Datum vertrek: 11/17-12-1936
Afkomstig van: Soebang, Vertrokken naar: Soebang

1936:  M. F. J. Peters, dienstbode, Utrechtscheweg 34, uit Arnhem

Verkoop van de villa Ithaka (Schut) met tuin Utrechtseweg 34 kad. Doorwerth Sectie D no.
430, kad. Renkum Sectie C no. 2404 groot 13 are 71 ca. Oosterbeeksche Courant 13-09-1941
Heelsum Ithaka

Telefoonboek 1940: Mevr. E. de Groot-Brunings, Huize Ithaka, Utrechtsche str.w. 34, Heelsum 5921

Ithaka Heelsum
Op de voorgrond de Bennekomseweg, met zicht op de Utrechtseweg en Ithaka.

Sonnevanck
gemaakt in 1943. 3540 is Ithaka
Huize Jacoher, Oude Oosterbeekseweg 28, Doorwerth
Ouder adres: Oude Oosterbeekscheweg 58.
Oudere namen: Viersprong, Stella Duce

BAG = 1910 (klopt bouw klaar in 1909)

Vooraf:
625
Een uitsnede van de Kadaster hulpkaart C536 met dienstjaar 1909. Er is nog een lege kavel. Als er in 1908 gebouwd gaat worden klopt dit dus.

Door J.W.F. Scheffer gebouwd vanaf 1908 en klaar gekomen in 1909. Zie de
veldwerkkaart Doorwerth C682 bouwjaar 1909 (hieronder) door J.W.F Scheffer. Scheffer was een schoonzoon van de firma van Houten en zat aanvankelijk in de directie bij van Houten cacao.

De villa Jacoher werd door Scheffer in 1908 gebouwd als rentmeesterwoning en kreeg de
naam De Viersprong. Rond 1914 betrok Scheffer de villa en werd de naam gewijzigd in
Jacoher. Na zijn overlijden in 1917 hebben o.a. Reint Nanko Meijer (Hevea), Jhr. Otto van
Nispen tot Pannerden en de fam. Heijmen er gewoond. In 1947 krijgt het pand de naam Stella
Duce als een zusterorde er haar intrek neemt.

Een veldwerkkaart D682, met dienstjaar 1910. De Italiaanse weg is aangegeven net in het hoekje rechtsonder, de andere weg is de Oude Oosterbeekseweg. Ook te zien is dat de kavel 682 nog vrij klein is. Er is dus bijgekocht.

Jacoher kreeg in 1909 de beschikking over elektrische ventilatie, een naaimachine, een elektrische strijkbout en 17 stopcontacten ten behoeve van de stofzuiger.

Als de heer Scheffer overlijd in 1917 komt alles te koop. Het landgoed de Duno met de villa's zoals: de Viersprong, Pretty Home, Forrest Hill, Zorgvliet, de Pauw, de Bloem, de Vrucht. Jagershuis, Hunneschans. Twee projectontwikkelaars komen in beeld. Voor het landgoed de Duno, opbrengst f 276.500,--. wordt R. Folmer, makelaar te Amsterdam, de eigenaar. De opbrengst voor de villa's is f 194.000,--. Eigenaar wordt J.S. Vrijland te Overveen. Zie de Oosterbeeksche Courant van 18-07-1914

In leggerartikel 104 regel 288 is na het overlijden van Scheffer (in 1917) te zien dat erfgenaam [pleeg]zoon Franz Scheffer alles verkoopt. Volgende eigenaar Odo van Vloten. De Duno met meerdere woningen en de Huneschans gaat in 1917 over naar Odo van Vloten, een oud-Indisch theeplanter. Van Vloten betaald Hfl. 235.000,=.  Bij het Kadaster zie je de verkoop terug onder Dienstjaar 1918.

Jacoher
Een veldwerkkaart C1136  (uitsnede) gemaakt op 25 februari 1925. Van Vloten verkoopt aan Adriaan Franszn Mees het pand Jacoher. Jacoher was toen al de gebruikelijke naam. Ook de niet meer formeel bestaande Jacoherweg staat nog aangegeven.

Zie 244 regel 2 C1136 Jacoher verkocht in 1925 aan Adriaan Franszn Mees [wonende Doorwerth maar ook buitenland], contactadres in Oosterbeek Prins Hendrikstraat 11 (niet goed leesbaar). Andere adressen van A. Mees? A. Mees, verhuisd naar Montreux in 1935

Jacoher
dienstjaar 1930. Jacoher is 1301.


Wordt in 1929 verkocht door de NV, Verenigde Nederlandse Rubberfabrieken te Doorwerth, Dunolaan 13.

Verkoop in 1939 aan Jonkheer Otto Jan Marie van Nispen tot Pannerden (1878-1949). Partner C.E.J.B. van Hövell tot Westervlier (1880-1979) [eigenaar na overlijden partner] [legger vermeldt div. kinderen] Een van de kinderen was:
Jhr. Octave Eugene Carel Marie Ignatius van Nispen tot Pannerden (1922) de glazienier, deze woonde later iets verder op.
 
Jacoher
ansicht tussen 1910 en 1920 en een verkoper dateerd 1917.

Jacoher ansichtkaart 1942

Een verkopende makelaar heeft het in 2015 over gebouwd rond 1902. En: "De bijzondere villa, gebouwd door een rijke bankiersfamilie en nadien o.m. door een adellijke familie bewoond".
  Nog eens uitzoeken, want Scheffer was wel rijk, maar was geen bankier. De bankiersfamilie Mees (+ Hope) heeft er wel gewoond. dat was later. In 1915 gaat de heer Scheffer er zelf wonen. Stiefzoon Frans Scheffer heeft er vanaf 1910 gewoond. Na het overlijden van z'n stiefvader verkocht Frans Scheffer in oktober 1918 huize Jacoher aan de Verenigde Rubberfabrieken. Dhr T.H. Meyer, een van de directeuren van Hevea, gaat er dan wonen.

Jacoher

Veel onduidelijkheden over wie er nu wanneer op Jacoher gewoond heeft. Meerdere citaten:

Joseph Willem Frederik Scheffer (Willem) (geboren te Portugaal op 28 december 1846 - overleden op 17 juli 1917) in Huize Jacoher te Doorwerth.

Geert van der Straaten in een artikel over Het ontstaan van Heveadorp, Schoutambt en Heerlijkheid, 2019 nummer 2: "Medefirmant Tonko Haijo Meijer betrok enkele jaren later de oude woning van Scheffer, de villa Jacoher op de hoek van de Italiaanseweg en Oude Oosterbeekseweg. Na het overlijden van Scheffer in 1917 had zijn pleegzoon en erfgenaam Franz de villa in 1918 aan de Verenigde Nederlandsche Rubberfabrieken verkocht, die haar ter beschikking stelde aan Meijer. In augustus 1919 ging diens zoon Reint Nanko vanuit Jacoher in ondertrouw. Deze Reint Nanko (de lange Meijer) zou in 1928 de leiding overnemen van Wilhelmi en vervolgens 30 jaar directeur van de fabriek blijven. Tonko Haijo bleef echter niet lang in Jacoher wonen en in september 1924 verkocht de fabriek de woning weer.

De St. Heemkunde Renkum; Schoutambt en Heerlijkheid, jaargang 29, no. 4, december 2015:
Villa Jacoher op het kruispunt Oude Oosterbeekseweg/Italiaanseweg te Doorwerth. De villa werd door Scheffer in 1908 gebouwd als rentmeesterwoning en kreeg de naam De Viersprong. Rond 1914 betrok Scheffer de villa en werd de naam gewijzigd in Jacoher. Na zijn overlijden in 1917 hebben o.a. Reint Nanko Meijer (Hevea), Jhr. Otto van Nispen tot Pannerden en de fam. Heijmen er gewoond. In 1947 krijgt het pand de naam Stella Duce als een zusterorde er haar intrek neemt.

Uit de Schoutambt en Heerlijkheid van de St. Heemkunde Renkum; De Electriciteit op een landgoed en eene Modelboerderij; door Geert van der Straaten: Viersprong; Dit is de villa op de hoek van de Italiaanseweg en de Oude Oosterbeekseweg. Na de verkoop van De Duno aan Odo van Vloten in 1915 zou Scheffer zelf in deze villa gaan wonen en het Huize Jacoher noemen, naar zijn tweede echtgenote Jacoba Hermina.

Jacoher
Jan van der Wal heeft het in zijn boek: "Langs het tuinpad...." op pagina 14 er over dat Frans Scheffer Jacoher het pand aan Odo van Vloten verkoopt. Huize Jacoher werd door de fabriek in 1922 doorverkocht aan een particulier. Van 1925 tot 1935 woont er dhr. A. Mees Fzn. Volgens de gereconstrueerde Renkumse basisadministatie was hij afkomstig uit Davos en vertrok later naar Montreux. Tijdens de WWII woont er de burgemeester (van Horsen en Groesbeek) jhr. Otto Jan Marie van Nispen tot Pannerden (1878-1949) en Clara Eugenia Maria Ignatia barones van Hövell tot Westerflier (1880-1979).
Met als zoon: de glazenier jhr. Octave van Nispen tot Pannerden, die tevens 29 jaar lang wethouder van Renkum was.

Raam van het oude Klooster Stella Duce in Jacoher,
een ontwerp van jhr Octave van Nispen tot Pannerden te Doorwerth

Jacoher
ook te vinden in de  Nieuwe Haarlemsche courant 15-07-1939

Als in september 1944 het Jagershuis wordt beschoten trekt de familie Driessen in bij de fam. van Nispen tot Pannerden. Daarna volgden andere vluchtelingen, uit Oosterbeek-Laag. De matrassen werden van de bedden gehaald in de hal van het souterain op de grond gelegd. Met de bewoners meegerekend konden aldus zo'n 25 personen een veilig heenkomen vinden. Het plafond van het souterain was van beton, op stalen balken. In rondom liggende kamers werden de eiken luiken gesloten, behalve de luiken in de keuken. Toen er geen gas meer uit de kraan kwam werd er een oud kolenfornuis gebruikt. Kolen waren er niet, maar hout was er meer dan voldoende.

Jacoher
Een makelaar laat deze plattegrond rond 2017 zien van het souterain. Aan te nemen is dat er in 1944 meer en kleinere kamers waren voor opslag van kolen, hout, wijn, weckflessen enzovoort. De hal is dan omringt door andere kamers. Veilig genoeg. Een ieder overleeft, alleen een granaat door het dak, geeft wat regenschade.

Octave E.C.M.I. van Nispen tot Pannerden, heeft een manuscript geschreven dat door H.C.J. Erkens als Oosterbeek in Oorlog later bij het Gelders Archief gedeponeerd en daar is het terug te vinden: 14-12-1988; 2861 Collectie H.C.J. Erkens 5.3.

In de periode na de bevrijding in mei 1945 wordt Jacoher door meerdere personen, gezinnen gebruikt als tijdelijk verblijf. Een van de voorwaarden voor verblijf was dat men katholiek moest zijn. Zo verblijft er de familie Heijmen. Tijden hun verblijf komt Theodorus Hermanus (Theo) Heijmen, hij was zwaar hartpatient, op 21-jarige leeftijd te overlijden. De familie Heijmen kan in 1947 verhuizen naar een nieuwgebouwde woning aan de Dr. Haverkorn van Rijsewijkweg 29 te Renkum die ze aangeboden krijgen.

Jacoher is van 1947 tot begin 1967 een klooster geweest van de Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie. Verkoop in 1947 aan Zuster Therasia namens de St. Joseph Stichting uit Hulsberg, voor Nederlandse provincie der zusters van het arme kind Jezus gevestigd te Maastricht. Zij hernoemen Jacoher naar Stella Dulce. Zie hier meer over Stella Dulce.

In 1937 wist pastoor Markus de Zusters van Liefde van Insula Dei te Arnhem te bewegen een kleuterschool te komen leiden en wel Pro Deo! De kleuterschool begon in het parochiehuis. Na de oorlog namen de zusters Oblaten van OLV ten Hemelopneming van Hulsberg, die zich in 1947 gevestigd hadden aan de Oude Oosterbeekseweg, de leiding over. De naam veranderde van Jacoher naar Stella Duce. In 1966 vertrokken de zusters naar het klooster aan de Utrechtseweg 60 te Heelsum. Later werd deze leiding overgenomen door een Zuster van het Arme Kindje Jezus. Deze orde nam ook Stella Duce over.

Jacoher
1948

Jacoher
een laatste wijziging van de kavel was in 1949.

De congregatie (Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie) had zich na 1961 uit Stella Duce in Doorwerth teruggetrokken om in Heelsum het nieuwe bejaardenhuis Het Beekdal te leiden. De zusters bewoonden een aparte vleugel van het gebouw. In 1975 verhuisden enkele zusters naar Oosterbeek om het werken en wonen te scheiden.

Doorwerth Jacoher

Jacoher is van 1955 tot 1972 gedeeltelijk bewoond geweest door architect M.J. Granpre Moliere. De architect verbleef er wel eens in de periode dat het Renkumse Raadhuis in Oosterbeek gebouwd werd. Elders gevonden: "Van 1953 tot en met 1958 woont Granpre Moliere samen met zijn vrouw Ariette van den Broek in Doorwerth". Echt gewoond heeft de architect er nooit, Jacoher werd meer als een "piedé a terre" gebruikt.

 Jacoher Doorwerth in 2015
opname uit 2015

  Volgens legger 2589-2 koopt de gemeente Renkum in 1988 Jacoher van de zusters.
Jacoher

Tegenwoordig een particulier bezit.
Jagerskamp, Oosterbeek.

Medio 1864 verkopen de weduwe en erven van koopman Gerrit Maassen in het openbaar Een Huis en Erve met Tuin en Bouwland genaamd de Jagerskamp. Dit terrein van maar liefst 3 ha, begrensd door de huidige Weverstraat, Jagerskamp en Jagerspad, had Maassen in 1834 van de Domeinen gekocht en werd nu in percelen geveild. Sangster koopt het grootste perceel, een terrein met een omvang van ruim 1 ha, waarop ook het door Maassen gebouwde huis de Jagerskamp staat.
Dit huis is ten tijde van de koop verhuurd aan ene mejuffrouw E.P. ten Zijthoff, met een huurovereenkomst doorlopend tot 1 mei 1865. Sangster is echter niet in dit huis geenteresseerd. Hij bouwt een geheel nieuwe villa op het terrein van de Jagerskamp, de villa die wij kennen als Hoogerheide. Lees verder bij Hoogerheide.
De Jufferswaard uiterwaard ten zuiden van Renkum en Heelsum, zo tussen de papierfabriek en de brug van de autoweg A50, ten zuid-westen van de Noordberg.

Hier is rond 1800 al klei afgegraven door pottenbakkers en later om er stenen van te bakken.

Aan de oostkant van de Jufferswaard, te zuiden van de Noordberg is een stenen muurtje te zien:
muurtje in de Jufferswaard
  Oorspronkelijke kademuur, waar een woonboot aan gelegen heeft. Nu iets ten zuid-westen van de Noordberg in de Jufferswaard. (foto 2015 H.Tax).
Waar komt de naam Jufferswaard vandaan? Veel onduidelijkheden. Volgens eigenaar  Staatsbosbeheer: heet dit gebied de Jufferswaard omdat het ooit van het Klooster van Renkum is geweest. Wikipedia geeft een joodse herkomst aan.

De naam Jufferswaard is volgens oude teksten afkomstig van:
Twintig morgen weyland, de Jufferweerd genaamd, eneen morgen twintig roeden, de Pol genaamd, aan de noordzijde van de rivier den Rhijn. samen noordwaarsch aan het erve de Maat gelegen, onder de Doorweerd met derselver kribben en rijsweerden,- zijnde thans een bijsonder leen en afgespleeten van het huys den Doreweert, onder het kerspel van Wolfhesen en Oosterbeek, aan het furstendom Gelre en graafschap Zutphen als een welgebore dienstmangoede, te verheergewaden met eene peerde, leenroerig. Uit het register op de Leenaktenboeken (tussen 1402 en 1895) van het Vorstendom Gelre en graafschap Zutphen; Kwartier van de Veluwe, deel I de Veluwe; Arnhem, S. Gouda Quint 1917; pagina 24.

En van hetzelfde boek op pagina 21: Den Dorenweert met allen sijnen toebehoren; der Jonkfrouwenweert beneven Redinchem in den Rhijn, met anders den weerden, die in den Rhijn gelegen sijn; met den gerichte, hoge ende lege; met thinsen ende thienden ende met visscherien, dat is te verstaen tusschen der Aa ende Redichem; met den mannen, die tot den Dorenweert horen, met den bossche, dat daerto hoort, gelegen in den kerspel van Wolffhezen ende van Oosterbeeck, tot eenen welgeboren dienstmansgoede, te verhergewaden met eenen peerde, erkent bij Robert van Dorenweert, anno 1402.
Of te wel de Jufferswaard is genoemd naar de Juffers van Kasteel Doorwerth.

De Jufferswaard en de steenoven in het bijzonder, leeft in het Renkumse. Er is een vrijwillige Pilo-schoonmaakgroep, die frequent het gebied doorkruist om de resten van het aangenaam verpozen van anderen op te ruimen. Een ander resultaat van de HGR Open Monumentendag is de Pilo-groep, die bekijkt of de Pilo-toren behouden kan blijven.

De Jufferswaard wordt sindsdien bewaakt door Renkums + Heelsums Beekdal
 Villa Kasri, Utrechtschestraatweg F117, Oosterbeek In 1915 Dam v. Polanen, L.S.P. van,
Villa Karua, Utr. straatweg E 384, Oosterbeek In 1915 Klompé, H.H.,
Voormalig Herenhuis Klein Dalzicht destijds aan de Utrechtsestraat 112 te Oosterbeek.

Jan van Embden bouwde 1855 het Berg en Dalzicht, later Dalzicht genoemd. Jan van Embden (Didam 1823 - Oosterbeek 1896) was burgemeester van de gemeente Renkum van 1866 tot 1892. Het pand lag aan de  Utrechtseweg, naast Concordia op de hoek met de Weverstraat. En vrijwel schuin tegenover het gemeentehuis dat destijds werd gebruikt op de Utrechtsestraat. In 1897 gaat notaris A. Moll, Dalzicht veilen. Dalzicht wordt gekocht door F. N. Heinsius uit Geldermalsen, cuisinier van beroep. Hij laat Dalzicht verbouwen naar een familie-pension, dat geheel aan de eisen van de tijd voldoet. Het pension gaat in april 1898 open.

In 1938 kopen Mulder en Robbers, het oude Dalzicht, breken het af en er komt in 1940 een blok winkels voor terug.

"Omstreeks 1 Febr. a.s. wordt begonnen met den bouw der winkelhuizen op het terrein van het voormalige pension Dalzicht", hoek Utrechtscheweg en Weverstraat te Oosterbeek. Het oude pand wordt thans gesloopt en de tuin gedeeltelijk geegaliseerd. Zooals men weet, ligt het in de bedoeling aan den Utrechtscheweg een zestal moderne winkelpanden te bouwen, waarbij zich aan de zijde van de Weverstraat nog 11 winkelpanden zullen aansluiten. Voorts bestaan plannen om op het binnenplein een groote overdekte tennishall te bouwen, welke tevens als congres- en vergaderzaal zal kunnen worden gebruikt.éit de  Arnhemsche courant van 03-01-1939.
Dalzicht Oosterbeek
In de WOII worden deze winkels zwaar beschadigd en gedeeltelijk weer vernieuwd. Voor sommige panden geeft de BAG 1940 aan zoals de Van Toulon van der Koogweg 6, Oosterbeek. Voor nummer 18 geeft de BAG 1939 aan, toch een beetje raar, verschillende bouwjaren voor een pand dat in een keer gebouwd is. Ook kom je 1956 tegen. Dan wordt er een loods achter een winkel gebouwd die er later bij wordt doorgebroken.
Huis 'De Kaap' Klingelbeekseweg 62, Oosterbeek

De Kaap, Oosterbeek
Het vrijstaande huis 'De Kaap' werd door G.C. Bremer voor zijn eigen gezin ontworpen, zeer waarschijnlijk in 1912. Bremer kocht namelijk in 1912 het terrein en na augustus van hetzelfde jaar verhuisde hij met zijn vrouw, Johanna Margaretha Buekers, naar Oosterbeek.

De Kaap Oosterbeek
Het voorportaal werd in 1941 verbouwd.
Landhuis Kalmoa, Zonneheuvelweg 26, Oosterbeek

In 1936 woont er de heer E.A. Pau (oud dir. Billiton)
Hij geeft in 1939 aan de architect S. de Clercq opdacht om de woning te bouwen.

Kalmoa Oosterbeek
Kalmoa Oosterbeek
Kastanjehof, Bij den Grindweg A 4, later Benedendorpsweg B 66, later Benedendorpsweg 196-198, Oosterbeek.

Werd bewoond door Evert Jan Backer, een zoon van suikerfabrikant/burgemeester  (1825-1885) Jan Backer.
Oosterbeek
Kievitsdel zie Kievitsdel
Pannenkoekenhuis de Kievitshoeve. Kabeljauw 6 te Heelsum. In 1936 te bereiken zo'n 200 meter omlaag vanaf hotel de Kievitsdel in Doorwerth.
Kleen harten, Utrechtseweg 124, Renkum.

De BAG heeft het over oospronkelijk bouwjaar 1910 ?

Kleen Harten
Kadaster hulpkaart C 2063 dienstjaar 1912. Kleen Harten moet nog gebouwd worden op de hier nog lege kavel 2063, Op de veldwerkkaart, ook uit dj 1912 staat vwb kavel 1899, het oudere nummer: verkoop, bijbouw, splitsing en vereniging. Of te wel dat gebeurd in 1911. Woning 2064 is op dat moment van A. Koning.

Het huis naast Casa Cara werd in 1913 gebouwd door een zekere heer Feismann uit Hannover. Deze vertrok later naar Rotterdam; het huis werd verkocht aan de heer Bernard Beuker, die het omdoopte in "Kleen Harte". Bron Wes Beekhuizen Groen was mijn dorp, pagina 50. Meerdere schrijfwijzen: Feijsman(n)

Kleen Harten
Kadaster hulpkaart C 3662 dienstjaar 1943. Kleen Harten is de 2de van links.
Kleen Harten Renkum

Beuker, J.M.B., wordt vermeld bij Kleen Harten in de Naamlijst voor den telefoondienst in 1917, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925.

De heer Beuker was gehuwd met Johanna Catharina de Kruijff van Dorssen, die we ook kennen als kunstschilder.

Daarna verhuisd men naar huize Heijborgh

Kleen Harten, Renkum

In 1938 woont er mevr. H. C. van Houten.
Klein Dreien. Stationsweg 46, Oosterbeek.

Oudere naam Klein Dreyen.

Gebouwd in 1906 voor de familie Wierdsma (Directeur van de Holland Amerika Lijn in Rotterdam van 1880 tot 1905). In februari 1916 stond de villa onbeheerd, er werd een auto voor gezet en de villa werd leeggestolen.

Uit de Arnhemsche Courant van 31-1-1916: "Villa leeg gestolen. Een brutale inbraak heeft te Oosterbeek in de laatste weken plaats gehad. Uit een tijdelijk onbewoonde villa Klein Dreijen aan den Stationsweg 2 aldaar, is n.l. een wagen vol meubilaire en andere goederen ontvreemd, als kapokmatrassen, een aantal dekens, peluws, kussens, een klok, antiek koper- en aardewerk, 40 flesschen wijn, enz. Alles was gehoorlijk afgesloten. Nergens is eenig spoor van braak, waaruit kan worden afgeleid, dat de daders met een valschen sleutel-zijn binnengekomen. Het ontvreemde moet op een wagen zijn vervoerd. Door de politie is onmiddellijk een onderzoek ingesteld- ook door de recherche te Arnhem. Het vermiste koper- en aardewerk is. in een doek geknoopt, teruggevonden langs den spoorweg, nabij den overweg tusschen Station-Laag aldaar en den Utrechtschen weg. Overigens is geen spoor van het vermiste of de daders gevonden. De heer W. bewoner der villa, die tegen inbraak verzekerd is, loofté25 beloning uit aan degene, die aanwijzingen verstrekt, die leiden tot opsporing van het vermiste en de daders". De bedoelde bewoner is J.V. Wierdsma.

In 1949 wordt besloten om een Nutskleuterschool te bouwen. Een noodgebouw hiervoor staat tot 1958 in de tuin van de villa Klein Dreijen.

In 1994 komt alles te koop. In de Telegraaf staat: Te Koop, te renoveren. Villa "Kein Dreijen". - vloeroppervlakte totaal ca. 725 m 2 - nabij NS-station - op loopafstand van centrum - ligging in parkachtige omgeving - koopsom 625.000,. Gerritsen Bouwgroep.
De nieuwe plannen maken dat een actiegroep Klein Dreien actief wordt.

Klein Dreijen

link Klein Dreijen

gemeentelijk monument
Huize Klein Tafelberg, Pietersbergseweg 38 te Oosterbeek.

Of te wel de villa met het hek, zoals het genoemd wordt in de lijst van Rijksmonumenten. In de jaren rond 1895-1900 onder invloed van de Neo-Renaissance en de Chaletstijl gebouwde vrij gaaf bewaarde en rijk gedetailleerde villa met tuinhek. Tegenwoordig oa een B+B.
Klein Tafelberg Oosterbeek
Huize de Kleikamp, Dorpsstraat 151 (1934) Dorpssstraat 119 (naast De Wissel) te Renkum.

In 1927 bewoont door J. H. van Haaren. In 1934: C.W. Koch.
Achtereen volgende eigenaren: Jan van Maanen, landbouwer, Otterlo, heeft in 1882é aandelen; Jan van Maanen, zonder beroep uit Renkum; Jacob van Maanen, landbouwer uit Doorwerth; Gerrit Teuniszoon van Scherrenburg, landbouwer uit Renkum; Petrus Pauk, winkelier uit Renkum; Fa. Evertsen en Weijman uit Renkum; Frans van Scherrenburg uit Renkum en Fa. Everts en Weijman uit Renkum.
Klein Dreijen, Stationsweg 46, Oosterbeek

De villa is gebouwd in opdracht van J.V. Wierdsma te Rotterdam, 1902-1903. Naar een ontwerp van J. en C. de Groot.

 Evert de Geest (1860-1939) en Gerritjen Muijderman (1860-1945)
N.B. Ouders: Berend de Geest (1828-1896) en Heiltje Hafkamp (1832-1891) te Oosterbeek; Johan Hendrik Muijderman (1821-1884) en Wilhelmina Geertruida van de Riet (1835-1900) te Lochem.
Klein Dreijen
Villa "De Kluit", Van Lennepweg 13 te Oosterbeek.

Notaris J.S.L. Korteweg liet de villa de Kluit liet bouwen rond 1929. Architect was W.J. Gerretsen. In de tuin stond Minerva, een marmeren tuinbeeld dat in 1929 vanuit Noordgouwe naar Oosterbeek verhuisde.

"Mevr. MuntzVan Dam, Van Lennepweg 13, Villa De Kluit", Oosterbeek, yraagt voor direct of later een net TWEEDE MEISJE P.G-, kunnen tafeldienen en kamerwerk verrichten. V.g.g.v. Zich aan te melden schrift, of pers. tusschen 12 en 2.30 uur".
Uit de Arnhemsche courant van  31-12-1940
De Kluit Oosterbeek
Van Koepel naar gasfabriek, van Ingenweg in Renkum

Op de website Topotijdreis is tussen 1894 en 1913 een koepel te zien.
Koepel Renkum
De koepel zal een soort theehuis van Petronella Ploem zijn geweest.

Koepel RFenkum
De koepel staat ingetekend links van de huidige van Ingenweg, op de plek waar later een gasfabiek verschijnt. Helaas kan ik niet verder terug dan 1849.

De gasfabriek:
De Raad dezer gemeente besloot heden afwijzend te beschikken op de concessie-aanvragen van de Electriciteits-Maatschappij Phaeton te Nijmegen en de gasverlichting Maatschappij Brummen, te Brummen. Aan den heer B. Linn, gasfabrikant te Schoonhoven, werd wel een voorloopige concessie verleend voor den tijd van zes maanden, tot het leggen van gasleidingen en het exploiteeren van een gasfabriek te Renkum. Uit de  Arnhemsche courant 18-12-1897

De gasfabriek verschijnt bij het Kadaster in 1900. Kavel C 1654 is dan leeg ingetekend.
Renkum gasfabriek

Volgens krantenberichten gaat de gasfabriek open in 1899. Zie oa de Opregte Haarlemsche Courant van 01-05-1899

Renkum van Ingenweg gasfabriek
Kadasterkaart uit 1924, Van Ingenweg is aan de bovenkant.
"De vergadering van aandeelhouders der Benkumsche Gasmaatschappij, te Renkum, heeft tot commissarissen in plaats van de heeren De Meester, Mijnheer en Vreede, die ontslag hadden genomen benoemd de heeren B. Linn, te Renkum, J. M. G. Scheffer en H. Wirix, beiden ingenieurs te Delft. Tot directeur werd benoemd de Heer Richard H. Linn, die sedert het eervol ontslag van zijn vader, reeds tijdelijk deze betrekking had waargenomen". Uit het Nieuws van den dag: 23-07-1907


Gasfabriek Renkum 1924
aanleg van de Petronellaweg in 1924

Van Ingenweg Gasfabriek
De van Ingenweg in 1963 De gasfabriek is nog te zien. Rechts op de hoek Van Ingenweg - Dankmeijerweg, Kavel 4569 is het pand Eikenhof dat er in 2021 ook nog staat

Van Ingenweg rond 1920

Hoe ziet het er in 2019 er uit:
Renkum van Ingenweg
Voormalig Huize Komatipoort, Weverstraat E 104 daarna Weverstraat 183 te Oosterbeek.

Werd in 1890 gebouwd voor Gerhard Jan Philippus Zuiderhoek. Het logement dat hij met zijn vrouw start, krijgt de naam Pension Zuiderhoek-Ridderhof. Centraal op de gevel komt de naam van het huis te staan: Komatipoort.  Voor de ambities van Zuiderhoek wordt echter niet alleen Oosterbeek, maar zelfs geheel Nederland al snel te klein. Begin 1908 zet hij Komatipoort te koop en vertrekt hij naar Westervoort, om vervolgens naar Amerika af te reizen, waar hij in 1934 overlijdt.

De koper is Evert Ekker, die in het huis een interessant beleggingspand ziet. In 1910 splitst Ekker Komatipoort op in een dubbel woonhuis en krijgt de oostelijke helft van de tuin een  eigen kadasternummer.
Evert Ekker krijgt  in 1907 door het overlijden van zijn tante Johanna Bosch van Rosenthal een grote erfenis. Hij begint veel onroerend goed in de omgeving van Velp te verkopen en investeert het geld onder andere in de aankoop van Komatipoort in 1908. Samen met andere eigendommen zoals Beekhof en t Zonneheem nog een teveel aan huizen. Ekker verkoopt in 1908 hij Beekhof aan de huisarts Isaac Brevee. Ekker verhuist met zijn zonen Evert jr en Martin naar t Zonneheem. In 1917 verkoopt Ekker Komatipoort ook aan Brevee.Brevee had interesse om Komatipoort van Ekker te kopen, omdat dat hem de mogelijkheid bood om het pand met zijn ingebouwde werkplaats in te richten als koetsierswoning. Brevee was een traditionele dorpsarts die in de beginjaren zijn patienten nog per koets bezocht. Brevee verhuurde het pand in onderdelen. Tot in 1940 wordt Komatipoort in advertenties nog aangeprezen als een pension. Na de oorlog blijkt Komatipoort nog bewoonbaar.In 1954 verkoopt de weduwe Dora Brevee de noordelijke helft van Komatipoort aan Johan Beekhuizen. In 1963 komt de zuidelijke helft van Komatipoort, de voormalige koetsierswoning, Op een veiling. In eerste instantie wordt het pand aangekocht door de huisschilder en sigarenhandelaar Hendrikus Ilmer. Deze overlijdt echter al het jaar daarna, waarna het huis door zijn weduwe Janna Haksteen verkocht wordt aan de huisschilder A.J. de Vries, die er tot rond 1920 heeft gewoond.
villa "Landana" Dreijenseweg Oosterbeek
kad. Sectie C no. 1413 ged. groot 34 aren. (klopt de kavel???)
Verkocht in 1907
Huize Landzicht, Kerkstraat 36, Renkum

In de BAG wordt 1878 genoemd als eerste jaar voor de belasting? Net iets te vroeg!

Met Kadaster hulpkaart D 458 uit dienstjaar 1853 zijn er slechts 2 vrijwel lege kavels aan de Kerkstraat. Boven het latere vd Bornis kavel 458 en op 457 is alleen een molen te zien.

Met Kadaster veldwerk D 757 zie ik dat vermoedelijk dhr Runderkamp de eerste koper is van kavel 757 in 1882

Na café van den Bom volgden er meerdere pensions zoals Roos en Doorn, Landzicht, pension Peereboom, dan het huis van meester Polderman en pension Juliana. Daarnaast de woning van Arend Jansen Amt van Louw, de zondagse veldwachter) en op de hoek van de Kerkweg en de Molenweg het huis waarin meneer van de Brug woonde die de boekhouding van de gasfabriek beheerde. (bron Wes Beekhuizen; Groen was mijn dorp pagina 82)

Landzicht
Veldwerk D 773 uit dienstjaar 1884.
Landzicht
Landzicht heeft hier kavel nr D 1771. Te zien is dat in het pand 2 wonngen zijn. Het cafe vd Born is geheel rechts zichtbaar.

Pension Landzicht, Kerkstraat 36 in Renkum werd voor de WWII geleid door mevrouw Aaltje Ho(o)gendam-Janssen. Van het pension zijn er advertenties in de Telegraaf uit 1920.

 Landzicht

Tegenwoordig is er een B+B.
Voormalige villa de Langenberg, oud adres Utrechtseweg 9a, Heelsum.
In 1957: Huize de Langeberg, Utrechtsestraatweg 7, Heelsum
Tegenwoordig: De Kamp 6, Heelsum

Op het landgoed stond een villa Langenberg en na 1978 staat er de villa de Kamp. De BAG geeft als bouwjaar 1927.

Oorspronkelijk hoorde het landgoed bij de domeingoederen van kasteel Doorwerth. Van origine veelal een  onontgonnen heideterrein. In 1693 werd er papiermolen De Kamp gebouwd, aangedreven door de beek. Lees hier meer over bij de pagina over molens.

De Kamp
1923 de boerderij aan de Kamp

 Op 17 augustus 1973 brandde het huis de Langenberg, geheel af. Wat er nu staat is nadien gebouwd. Veel van het landgoed is verdwenen bij de aanleg van de autoweg A50, die open ging in 1972.

De boerderij aan de Kamp 1 - 3, gebouwd in 1928, die ervoor gebruikt is, is in 1950 verbouwd naar een rietgedekte 3-onder-1 kap woning op Landgoed De Kamp.
Huidige adressen De Kamp 1, 2 en 3.

Meer over landgoederen op de landgoederen website
In 1957 vraagt mw. Jansen, Huize de Langenberg, Utrechtsestraatweg 7 te Heelsum een hulp in de huishouding. Helaas, niet duidelijk, een ander adres-huisnummer.

Landgoed de Kamp, ansicht 1973

De Kamp Heelsum

Faceboek De Kamp
Wikipedia
Verdwenen Villa Lemgo, Utrechtseweg 151 Renkum

Lemgo
Kadaster veldwerkkaart uit dienstjaar 1916 C 2232, er is nog geen kerk.

Rond 1870 - 1900 was de volgorde: vlnr. Frisia, Quatre Saisons, Lemgo bewoond door de familie Ploem, stalhouderij Remmerde, nog een eenvoudige behuizing en daarnaast de villa Rijnzicht van juffrouw Scheurleer. Op deze kaart uit 1915 is de eenvoudige behuizing al niet meer te herkennen. Bij het 2de pand van rechts staat: "in slooping" en bij het rechterpand staat "nieuw" bij 1468 en 1469, die dan C 2236 worden.

Lemgo werd zo genoemd naar de geboorteplaats (in Duitsland) van de bouwer, Johan Augustinus Ploem, (1808 - 1882) die er in eerste instantie met zijn gezin woonde. Hij was gehuwd met P.G. Ploem Oorthuijs.

Lemgo

Na zijn dood, werd de weduwe Petronella (Petra) Gerardina Oorthuijs (1833 - 1916) eigenaresse. In 1917 verkocht zij het huis aan de RK kerk, die het pand vervolgens voor religieuze doeleinden gebruikte. Het pand Lemgo werd tot na de oorlog nog gebruikt door de parochie. De weduwe Ploem Oorthuys overlijdt op 14 januari 1917. De verkoop was aldus vrijwel direct na het overlijden van de weduwe.

Ongeveer ter hoogte van de Melkdam stond villa Lemgo, de katholieke kerk heeft deze villa Lemgo in 1917 aangekocht om hier de katholieke kerk te bouwen welke in 1923 is geopend. Lemgo werd het parochiehuis.

Lemgo
Deze kadastertekening VW C 2595, dienstjaar 1924, laat Lemgo als onderdeel van het kerkplein zien.

Lemgo

Lemgo

In het huis links op de foto woont (later) ook een Ploem. Lemgo is rechts zichtbaar.

Lemgo

Lemgo Renkum
Lemgo geheel rechts. de kerk, niet zichtbaar, is er al, evenals de pastorie die wel zichtbaar is. Ansicht rond 1930.

Achter de lunchroom is een witte villa zichtbaar die waarschijnlijk ook door een Ploem werd bewoond,

Wes Beekhuizen; Uit Groen was mijn dorp; pagina 38: Naast Frisia lag een vrij grote tuin met een door wingerd overwoekerd soort villaatje dat de schone naam Les Quatre Saisons droeg. Het grote herenhuis naast Les Quatre Saisons heette Lemgo, toen bewoond door een familie Ploem, dan volgde stalhouderij Remmerde, nog een eenvoudige behuizing en daarnaast de villa Rijnzicht van juffrouw Scheurleer. Beekhuizen citeerd veelal een aantekeningenschrift van de heer Roest die de Dorpsstraat beschijft in de periode 1870 - 1900.

In 2024 verschijnt er weer een Lemgo, nu als straatnaam, ter herinnering aan huize Lemgo van Johan Augustinus Ploem, die deze naam aan zijn nieuwe huis gegeven heeft bij de bouw. Ter herinnering aan het Lemgo van de katholieke kerk, die het huis gebruikte als parochiehuis. Ter herinnering aan het nieuwe parochiehuis met de naam Lemgo, tegenwoordig adres Don Boscoweg 16. Ter herinnering aan het gebouw van het Algemeen Maatschappelijk Werk met de naam Lemgo aan de Groeneweg 46, tegenwoordig een huisarts.
Huis aan de Benedendorpsweg 198, 200,  "Liberty House", Oosterbeek

Volgens de BAG gebouwd in 1886. Volgens Heemkunde Renkum gebouwd in 1850

Oud adres huis Kastanjehof, nummer 196-198

Rond 1922 was de naam Huize Bernie en woonde er de Heer F. Perk van de NV Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterrein te Doorwerth

Met gemeentelijke monumenten status.

"De Kastanjehof werd vanaf de jaren `50 van de negentiende eeuw bewoond door De ongehuwde Evert Jan Backer bewoonde het huis met zijn achternicht Jacoba Giesse. Net als zijn vader was hij op meerdere fronten actief. Zo kocht hij in 1872 de Westerbouwing maar was eveneens (stille) vennoot bij de steenfabriek van zijn neef Johannes Backer van Ommeren te Driel. Door een minder gelukkige leiding van de fabriek eindigde de samenwerking bij het failliet gaan ervan". bron Heemkunde Renkum
Benedendorpsweg
Landhuis De Lilliputter, Renkum. Gebouwd voor H. van Tricht, door architect J.C. van Epen, in 1920, 1921.
Huize de Lindenhof, Utrechtseweg 91, Renkum.

Gebouwd in opdracht van P.M. van Walcheren. De architect was P.J.W.J. van der Burgh, Volgens de BAG voor het eerst bewoond in 1911. De eerste bewoner P.M. van Walcheren kennen we als vicevoorzitter van Pictura Veluvensis, waar destijds Barend Ferwerda de voorzitter van was (1915). Van Walchteren woont er van 1910 tot 1932. Daarna wonen hier tot 1944 zo'n 10 verschillende personen volgens het gerecontrueerde bevolkingsregister van de gemeente Renkum. Of ze het hele pand tijdelijk bewonen, of er een kamer hebben is niet duidelijk. We kennen ook H.E. van Gelder die er in 1938 woont. In 1942 gaat mw. W.J.C Cambier van Nooten, de kunstschilderes, hier wonen.
Lindenhof Rnkum
In de jaren 1980 woont de huisarts Th.H Kolkman er.

Demoed; pagina 169: "van Walchren liet een aantrekkelijk villaatje bouwen tegenover huize Voortstreven. In de gevelsteen van arduin die nog altijd boven de voordeur aan de achterzijde prijkt, zijn op artistieke wijze de bomen gebeiteld waaraan het huis zijn naam ontleent, n.l. Lindehof en het bouwjaar 1910".

Lindenhof Renkum
Villa Lindenhove, Klingelbeekscheweg D34 Oosterbeek
Vanaf 1910 ook villa Ada genoemd.
Later Benedendorpsweg 101 Oosterbeek

Lindenhove
buitengoed Lindenhove

Lindenhove
Ada

Cornelia van Sieuwertsz van Reesema - Hudig (19 oktober 1820 - 14 maart 1910) Gehuwd met Mr. Willem Siewertsz van Reesema, advocaat en procureur te Rotterdam. In 1893 verhuisde de weduwe naar Oosterbeek, waar zij tot haar overlijden in 1910 woonde.

Lindenhove

De dames Elisabeth Sieuwertsz van Reesema (overleden 1922) en E. Nierstrasz woonden op Lindenhove - Ada van rond 1900 tot 1923. Bekend van vele naaldwerk en kunstnijverheid tentoonstellingen.

E. Nierstrasz komt te overlijden in 1931 en woont dan aan het Unksche Pad No. 3 in Oosterbeek.
 
Lindenhove
B.J.R. Dullemen.
Voormalige Villa Lucienheuvel, A20, Oosterbeek.

Hemeldal Oosterbeek
In HisGis is in het rood de bebouwing in 1832 te zien. Op de plek van de vijver links van de Kneppelhoutweg, het later afgebroken Lucienheuvel.

Gebouwd op het terrein van de Hemelse Berg in 1836 en weer afgebroken in 1863 voor de aanleg van een de nieuwe vijver door H. Copijn in de hoek van de Kneppelhoutweg en de Benedendorpseweg. Van xxxx tot 1863 woonde de Amsterdamse koopmansfamilie en bankier Fock in de villa. De echtgenote S.A.D. Fock - de Kock bevalt er in 1857 van een zoon. Wie er daarna gaat wonen?

Ook in 1865 verschijnt er nog een verhuur advertentie. In 1871 mocht de onderwijzer Eelco Arend enige tijd in de villa Lucienheuvel wonen tot de werkelijke afbraak.

Lucienheuvel
1847

Lucienheuevl
1857
 
Lucienheuvel Oosterbeek te huur 1864
1864"De Kliniek 'Neder Veluwe" werd in 18 maanden gebouwd en op 10 mei 1935 geopend. Het door de architecten Rothuizen en Wind ontworpen gebouw trok de aandacht in de bouwwereld door zijn combinatievan bouwkundige eenvoud, architectorisch fraaie opzet en functionele uitwerking. Een groot en indrukwekkend gebouw vooral ook door het grote terrein-opperviak dat het door zijn vleugelvorm met binnenterreinen in beslag nam. Gebouw en binnenplaatsen samen beslaan liefst 7500 m 2. De totale inhoud van het gebouw met grote kelders was 22.200 m2, vergelijkbaar met zeg maar 50-75 eensgezinswoningen. De hoofdvleugel was 130 meter lang en daar waren twee verdiepingen met patientenverblijven, ontworpen voor 75 vrouwen(links) en 55 mannen(rechts) en daarboven een derde verdieping met personeelskamers met daarvoor aan de wegzijde een doorlopende loggia. Vijf trappenhuizen en een centrale lift regelden het verkeer op en fleer. De lift was groot genoeg voor een patient met bed. Dat het gebouw een ziekenhuisfunctie had vindt men ook terug in de overkapping bij de ingang waar een ziekenauto onder kon rijden. In de 'romp', de gang naar het achtergedeelte, waren de ruimten van de geneeskundige afdeling met laboratorium, operatiekamer, rontgenkamer, enz. In de kortere achtervleugel een dag-verblijf voor het personee!, therapie-lokalen (weven, mattenvlechten, e.d.) en a!lerlei soorten dienstruimten. De verwarmingskelders waren 5 1/2 meter diep en er was een (bovengrondse) bunkerruimte voor 30 ton kolen. Andere kelders waren bestemd voor het verzamelen van de was, die er vanaf boven door kokers kon worden ingestort. Buitenom waren zware bomenpartijen door tuin-architect Schultz gespaard en in de aanleg opgenomen, samen met een vijver v!ak voor de ingang. Enke!e van die bomen staan er in 1996 nog. Het gebouw moest echter in 1987 plaats maken voor modernere opvattingen over patienten-huisvesting. lets moois van vroeger verdween ermee. Het geesteskindvan Rothuizen-Wind had het iets meer dan 50 jaar uitgehouden.' Uit Cor Janse; Blik omhoog, pagina 66

Waar eens het huis Lucienheuvel stond, is nu de benedenste vijver van de Hemelse Berg te vinden, nabij de hoek Benedendorpsweg - Kneppelhoutweg. Eigenaar Jan Kneppelhout liet omstreeks 1863 / 1864 het huis afbreken om een beter uitzicht vanuit zijn woning De Hemelsche Berg te verkrijgen. Daarna liet hij wat later de nieuwe vijver werd genoemd, aanleggen. Aan de overzijde van de Benedendorpsweg werd in opdracht van Kneppelhout ter vervanging van Lucienheuvel een nieuwe villa, daarom Villa Nova genoemd, gebouwd, die later de naam Dennenoord kreeg.

Demoed: pagina 284, 285; "Volgens v. d. Aa (Aardr.k.wdbk.) vond men in 1844 op dit landgoed de villa's Lucienheuvel, Pietersberg en Hemeldal. Daarenboven ook nog een kleine boerderij, genaamd de Reyershoeve, en een logement of uitspanning, de Witte Poort. Deze laatste, die omstreeks 1835 gebouwd moet zijn, stond langs de Benedendorpsweg, ter plaatse van het in 1944 verwoeste pension Transvalia. Lucienheuvel werd omstreeks 1830 eveneens onder aan de Kneppelhoutweg gebouwd, ter plaatse waar thansde nieuwe vijvergelegen is, schuin tegenover het rusthuis voor verpleegsters, dus nabij de Benedendorpsweg. De villa Lucienheuvel werd afgebroken, en in de plaats daarvan de nieuwe vijver onder aan de Kneppelhoutweg aangelegd. Hiertoe werd ook de beek wat omgelegd, welke vroeger in de zgn. Els uit meerdere sprengen ontstond, en kort onder langs de Kneppelhoutweg liep. Lucienheuvel was het zomerverblijf van de Amsterdamse koopmansfamilie Fock; toen dhr. Kneppelhout deze villa in 1863 liet afbreken, liet deze familie voor zich het herenhuis Villa Nova bouwen. Dit is de thans nog bestaande villa Dennenoord. Zij braken daartoe de oude korenmolen af en het water van de beek werd benut voor de aanleg van een park met vijver. In 1890 werd G. v. Eck (een zoon van mr. v. Eck van Mariendaal) eigenaar, terwijl het na diens dood nogal eens in andere handen is overgegaan. De fam. Lucardie, die de villa in 1922 aankocht. verdoopte het nieuw verkregen bezit in Dennenoord. De villa Hemeldal, die bij de verkoop van het landgoed in 1848 als een apart perceel eveneens door J. Kneppelhout aangekocht was, werd door hem in 1854 geheel opnieuw opgetrokken en gemoderniseerd, zodat het sedert lang reeds gunstig bekende Instituut voor jonge heeren de roem van Oosterbeek mede hoog hield."

Als Demoed spreekt van de thans nog bestaande villa Dennenoord, dan klopt dat zijn boek is uit 1953 en Dennenoord bestaat dan nog.
Voormalige villa Luctor et Emergo, Mariaweg F49, Oosterbeek.

Het rechtskundig bureau van dhr. Wolzak (tevens gemeenteraadslid) is er vanaf 22 september 1919 in gehuisvest.
Wolzak woonde destijds in een villa aan de Rijksstraatweg 42 te Oosterbeek.
Villa 't Maerlant, Fangmanweg 33 Oosterbeek, Gebouwd in 1871.
 Villa De Lutte Maria, Oosterbeek, Mariaweg 52
Villa Maria, Pietersbergseweg Oosterbeek, komt in 1925 te koop, groot 5.99 A., bevattende 8 kamers met serre, keuken en bijkeuken.
Villa Maria, Utrechtseweg 47, Oosterbeek

Bouwjaar 1915.

foto Gelders Archief
Maria
villa Maria Utrechtseweg 150

Een gemeentelijke monument
Maria
Villa Marja, Utrechtseweg 175 Oosterbeek
Ander adres Utrechtschestraatweg 109. Oosterbeek.

Voordien villa Dotta. Gebouwd volgens de BAG in 1875, volgens het gemeentelijk monumenten register 1873.

"De villa Marja gelegen op Utrechtseweg 175 werd gebouwd in 1875. In die tijd heette de villa nog Dotta. Zo treffen we vanaf 1892 tot aan zijn dood in 1902 als bewoner mr. Johan Pieter Adolf Graaf van Limburg Stirum. Deze weldoener was een van de grondleggers van de Vereeniging Het Hoogeland, de Vereeniging tot Christelijke verpleging van bedelaars en landloopers, die in later tijd werd herdoopt in de Christelijke Vereeniging tot stichting en instandhouding van landbouwkolonien. De doelstelling van de vereniging luidde: het mogelijk maken dat gedurende ten hoogste 12 maanden zwervers, ex-gevangenen en vrijgelatenen uit Veenhuizen in de hoeve Het Hoogeland te Beekbergen werden opgenomen om hen daar voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij. De villa zelf oogt nog als in vroeger jaren. Het staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In de achtertuin is een klein woonwijkje aangelegd in 1987, huizen gelegen aan de doodlopende weg Marja, nummers 1 t/m 19. Bron Heemkunde Renkum.

Marja
Mr. Izaak Everts B. Hzn Evers, advocaat, procureur en wethouder van de gemeente Arnhem, woonde van 1903 tot zijn dood (in 1916) in Villa Dotta te Oosterbeek. Een schilderij van de Renkumse kunstschilder Andries Verleur toont het pand, ook wel bekend als Villa Marja (Utrechtseweg 175, tegenover de J.J. Talsmalaan). Bron: Gelders Archief; 2898 Documentatie Renkum 2; 501

Uit 1893. In 1927 bewoont door S.J.G. Roes. De villa is een gemeentelijk monument.

"Het huis Hemeldal" aan den Kneppelhoutweg, reeds in beslag genomen voor berging van verschillende voorwerpen, is overigens door zijn ligging minder geschikt om door een openbare dienst te worden gebruikt. Om al deze redenen hebben B. en W. uitgezien naar een gebouw, dat veel ruimte biedt en waarvan de prijs niet te hoog is. Zn' meenen dit te hebben gevonden in de villa Marja", gelegen aan den Utrechtschenweg No. 175 te Oosterbeek met uitweg naar den Mariaweg, samen groot 55.05 are. De villa is gelegen dicht nabij de dichtbevolkte buurt Dreyen en in het algemeen zoo dat het huis niet te moeilijk door alle gemeentenaren te bereiken is. Het verdient opmerking, dat bij dit pand behalve het bijgebouw veel, terrein is, dat tevens vanaf den Mariaweg kan worden bereikt. Meer in het bijzonder met het oog op de behoeften van den dienst van publieke werken zitten hierin mogelijkheden, die te zijner tijd kunnen worden benut. De koopprijs ad 12.000 waarvoor B. en W. de villa in handen hebben is huns inziens niet hoog, al valt er rekening mede te houden, dat in het pand uit den aard der zaak het een en ander zal moeten gebeuren. Op grond van het vorenstaande stellen B. en W. den Raad voor tot aankoop over te gaan, behoudens goedkeuring van Ged. Staten". Uit de  Arnhemsche courant  24-10-1940

De burgemeester van Renkum maakt bekend, dat in verband met de inlevering van metalen de uitreiking van de persoonsbewijzen op de bureaux Utrechtscheweg 175 (Marja) te Oosterbeek en Kerkstraat 31 te Renkum met ingang van 21 Juli gedurende een tweetal weken zal worden opgeschort. Uit de Arnhemsche courant17-07-1941.

De inlevering van metalen kan plaats hebben te Oosterbeek in het gebouw Marja", Utrechtscheweg 175. Uit de  Arnhemsche courant 01-08-1941.

Tegenwoordig 11 appartementen.
Huize Marienberg, Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg 16, Oosterbeek.

Het voormalig woonhuis van jhr. Ferdinand Wittewaal van Stoetwegen, burgemeester van Doorwerth (1904-1916).
Nu is er het Leo Kannerhuis (centrum voor autistische kinderen) gevestigd.
Villa Mariendaal aan Mariendaal 8-10 te Oosterbeek. Een gemeentelijk monument.
De verdwenen villa Margaretha, Dorpstraat 40, 6871 AM Renkum.

1884 - 2007.

Het adres was destijds de Dorpsstraat nr B10.

Margaretha Hisgis 1932
Uit deze schermprint van HisGis is de situatie van 1832 weer gegeven. Er staat dan al een huis in eigendom bij Geurt van Kraanen.

H. Roest: "Eerst komt het huis van een zoon van Van Kraanen met zijn vrouw. Zij hadden geen kinderen en Van Kraanen was naast landbouwer ook voerman -1886-. Later woonde er Ten Hoopen -1890- en nog weer later Pluim die vrachtrijder was op Wageningen -1890-. Later kwam er weer een vrachtrijder wonen -1930-. Mevrouw De Tiebroeck(?) heeft het verkocht -1936- en het is afgebroken waarna het open terrein werd".

Elders gevonden: Later woonde er Van de Hoef en toen zijn vrouw was overleden is het huis gekocht door mevrouw Le Maitre - Buse. Die heeft daar een villa gebouwd, die er nu (1970) nog staat. Deze villa is daarna een tijd verhuurd geweest aan mevrouw Henkemans.
Elders is te vinden dat in 1882-1884 Margaretha gebouwd door door de heer Buse, de vader van mw Le Maetre - Buse.

En bij Wes Beekhuizen is te lezen dat villa Margaretha gebouwd is in 1880.

Daarna kwam de heer B. Linn met zijn gezin. Hij was gasfabrikant uit Schoonhoven en mocht van de gemeente Renkum van 1 januari 1889 voor de volgende 40 jaar gas fabriceren en verkopen. Gas werd alleerst gebruikt voor de straatverlichting. Linn werd aldus de directeur van de gasfabriek aan de van Ingenweg. Iets later, in mei 1898 gaan Boudewijn Linn en Emilie Constance Linn-Vreede verhuizen van Schoonhoven naar de villa Margaretha. Mevrouw Linn - Vreede komt te overlijden op 15-08-1905. In 1909 gaat Richard H. Linn zijn vader als directeur van de gasfabriek opvolgen. Richard (16-01-1877 overleden 24-06-1961) begint in 1909 nog een handel in auto's voor Indie, maar gaat binnen twee jaar alweer failliet. Later komen we Richard Linn weer tegen als hij  als kluizenaar in een woonwagen bij de Sint Pietersberg bij Maastricht bivakkeert.

Na het overlijden van de heer B. Linn op 22-10-1918 bleven zijn kinderen in villa Margaretha wonen. De jongste dochter was mej. Catharina Maria Constancia Linn, de onderwijzeres (juffrouw Kattespin" van de eerste klas van de Openbare School ) die in mei 1923 verhuisd naar Bennekom. Zij komt te overlijden in oktober 1940 en woont dan in Heelsum. Villa Margaretha wordt in 1919 aangeboden op een veiling:
Margaretha Renkum
Margaritha Renkum

Villa Margaretha dient anno 2002 als jongerenhuisvesting.

De projektontwikkelaar Van den Bosch wilde het slopen maar als gemeentemonument mocht dat niet. Margaretha kreeg in 1999 een positief advies van de gemeentelijke monumentencommissie uit 1999 en werd in 2000 aangewezen als gemeentelijk monument. B+W van Renkum gaven meermaals beloften om de villa te beschermen. De sloopplannen Van de Bosch maakten dat de gemeente het zelf maar kocht en bood Van den Bosch elders in de gemeente de mogelijkheid een woonappartementencomplex te bouwen.

Villa Margaretha Renkum

Sinds 2011 staat er ondanks de monumentenstatus toch nieuwbouw en geeft Siza er op de bovenverdieping de mogelijkheid om er begeleid te wonen. Op de beganegrond is er een woonwinkel.

Het pand was een gemeentelijk monument. Wie beschermd dat ?
Villa Marjo, Utrechtseweg 175 Oosterbeek. Gebouwd in 1890.
Villa Martha, Utrechtseweg 89, Renkum.

Volgens de BAG gereedgekomen in 1911.
Kerk en villa hebben dezelfde architect: Reitsma. En zoals vaker reeds opgemerkt de BAG zit er weer naast. Hier een waarschijnlijk betere bron. In mei 1945 was het pand eigendom van 'de dames Molenkamp'. De dames waren niet direct van plan om terug te keren naar Renkum en vonden het beter dat de predikant van de Gereformeerde Kerk Renkum-Heelsum er ging wonen.
Villa Martina Heuvel, Klingelbeekschen weg te Oosterbeek, wordt in 1923 geveild. De villa bevat: beneden: 7 kamers, waarvan 2 en suite met serre, 2 keukens, bijkeuken, kelder, garage, stal en kippenloop, boven: 2 kamers en grooten zolder. De villa is voorzien van gas, waterleiding en electrisch licht. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 1 November 1923.
Villa Mathilda, Utrechtseweg te Oosterbeek.

Woonhuis van de architect J. H. Benier. Architect van ontwikkelings- en bestemmingsplannen, de woningen aan de  Noorder-en de Veritasweg.
Rond 1954 was de heer J.F. van Engelenburg, de exploitant van een rusthuis voor Ouden van Dagen.
Voormalige villa Medan, Utrechtseweg 29, Heelsum

Op kavel Renkum C 1318 met dienstjaar 1886, is er nog geen bebouwing, anders dan aan de kant van de Bennekomseweg, te zien.

Uitzoeken:
Huize Orsoy te Heelsum. In 1927 bewoond door dhr. H. Tinssen

Verkoop villa de Hove Utrechtseweg 29 kad. Sectie C no. 2057 groot 21 are.
Oosterbeeksche Courant 09-09-1933

FAMILIE-PENSI0N VILLA MEDAN, HEELSUM; in Aug. nog disponibel een appartement (drie kamers met serre) zeer geschikt voor herstellenden en rustbehoevenden. Prima referentie. Mej. WYBBANDS. Uit de  De nieuwe courant van 29-06-1910.

Medan

Medan

Oosterbeeksche courant 06-05-1922: Heelsum: Verkoop inboedel Villa 'Medan'
Medan Heelsum

Orsoy
Voormalig Buitengoed de Meihof, Weverstraat 166, Oosterbeek,

in het adresboek 1940 woont daar D.J. van der Ven, folklorist.

Meihof

"Zeldzaam billijk huuraanbod voor Kunstschilders of Kunstnijveren. Landelijke Schilderswoning met groot Atelier: (Noorder en bovenlicht werkpl. van Frans Hoogerwaard en Vaarson Morel) met 1 Mei of later te huur in het achterhuis van „DE MEIHOF" te Oosterbeek. Het huis heeft vrije toegang, gas, wateri., electr. licht, is omgeven door tuin, waarin een bleekweitje, bevat beneden groote kamer met schouw, keuken, bijkeuken, deelvertrek en deel met prachtig atelier. Boven groote slaapkamer, logeerkamer; zeer ruime zolder, veel kasten. Huurprijs n.o.t.k. Uitstekend geschikt voor kunstnijverheid-atelier met toonkamer (pottenbakkerij of handweverij) Gelegen aan electr. tram in de onmiddellijke nabijheid van den Rijn en de bosschen. Br. aan D. J. van der Ven „De Instuif', Oosterbeek".  De Gooi- en Eemlander 25 5 1925

Meihof
1935

"Dezer dagen verscheen in „De Volkskrant" een bericht, dat door velen met wel zeer gemengde gevoelens zal zijn gelezen. Het luidde aldus: „Het folkloristisch eentrum „De Meihof" te Oosterbeek, dat vóór de oorlog tot ver buiten de Nederlandse grenzen grote vermaardheid verwierf, maar dat tijdens de slag om Arnhem geheel werd vernield, is herrezen. Het nieuwe centrum is gevestigd aan de Hondskamperweg te Lunteren. Met name in Engeland stelde men veel belang in het werk van de heer D. J. van der Ven en diens echtgenote dr E. van der Ven-—'Ten Benzel. Het echtpaar vestigde zich na de bevrijding in Lunteren en is van stonde af aan bezig geweest een nieuw folkloristisch centrum te vormen. Der traditie getrouw zal de nieuwe „Meihof'' worden ingevendeld en wél door het bekende schuttersgilde „Eendracht maakt macht" uit Lobith".   Nijmeegsch dagblad 14-10-1948
Voormalige Villa Meta, Dorpstraat 189 Renkum.

Zie ook kerken, bij pastorie Dorpsstraat.

Zie ook bij bierkelders.html

Het nieuwe logement de Bok, annex bierbrouwerij, bleef in het bezit van de familie Offenberg tot 1859, in welk jaar het bedrijf overgedaan werd aan H. H. Christiani, bierbrouwer te Renkum. In 1859 koopt H. H. Christiani, bierbrouwer (de Bok) te Renkum van de kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. nog een stukje Kosterijland ter grootte van 12é 15 roeden, gelegen naast de R.K. Kerk Deo Sacrum. Op dit terrein wordt dan in 1863 een nieuwe brouwerij (later,,Meta", Dorpsstraat 189) gebouwd.

Naast Villa Meta was er een roggeveld waarvan de opbrengst rond 1896 regelmatig geveild werd en een inktfabriek.

Julius Augustus Frederik Marmelstein, geb. Amsterdam 4 Maart 1878, was secr. van de Ned.
Handel-Mij. te Batavia, overleden 8 feb.1932 te Renkum.
Gehuwd met Reine Adeline Meta van Prehn, geb. Salatiga 11 Dec. 1880, op 26 Mei 1908 in  Ned.-Indie.

In  maart 1925 verhuisd J.A.F. Marmelstein vanuit Brussel naar huize Meta aan de Dorpsstraat Renkum. Men woonde in Brussel omdat de ouders van mw Prehn daar woonden.

huize Meta

In 1932 komt de heer Julius Augustus Frederik Marmelstein te overlijden. In 1934 wordt villa Meta voor mevrouw Marmelstein - van Prehn, geveild.

Arnhemsche Courant 7 mei 1938 "Te huur te Renkum Huize Meta, gelegen aan den Veluwezoom en Rijksstraatweg, b.v. 6 kamers, badk., eetzaal, dienstb.k., keuken, bijk., serre, voorz. v. vaste wascht., centr. verw., water, gas, electra. Mooi gel. voor pension. Huurpr.  450 gulden p. jaar. Direct te aanv. Te bevr.: B. PEELEN, Renkum".
De bierkelders onder deze villa hebben in de oorlog dienst gedaan voor onderduikers en ze zijn tegenwoordig nog te bezoeken. Lees meer hier bij De Bok.

Villa Meta Renkum
Foto ca 1980 Collectie Annie Peelen Tonk, HGR

Renkum Bokkedijk herinrichting
Opbouw van de beekoever met het puin van villa Meta. Collectie Geep Peelen.
Nieuwbouw Rijksweg 189 (a)
Bouwgereed Foto na 1972 Collectie Geep Peelen

Volgens de BAG werd de huidige nieuwbouw op de lokatie van Villa Meta betrokken in 1974.
Bierkelders villa Meta
Een van de kelders onder villa Meta.

Renkum Meta afbraak

De wasserij van Peelen liet de bestaande villa Meta na 1972 afbreken en bouwde er een loods met daarboven twee flats voor terug.

In 1972 is villa Meta afgebrand, de kelders daaronder bleven behouden. Er is toen een nieuw woonpand terug gebouwd. De Wasserij van Peelen is op dit terrein geeindigd in 1997. Toen is de wasserij verplaatst naar de Industrieweg in Renkum. Sinds die tijd zijn de panden verhuurd geweest

Volgens de BAG werd de huidige nieuwbouw op de lokatie van Villa Meta betrokken in 1974.

Wasserij Peelen
Je hebt het dan over een loods met daarboven 2 flats aan de Utrechtstraatweg 189 en 189a.
Huize Mimosa, Utrechtseweg 98, Heelsum.

Volgens de BAG gebouwd in 1898. De bekende Daisy Junius (1868 - 1951) heeft er gewoond tot haar overlijden.

De drie dames Junius evacueren in 1944 naar de gemeente Barneveld

Biografisch Woordenboek
Blog HGR
Mimosa Heelsum
Villa Molenbeke, Nieuweweg 35 Renkum.

De BAG geeft 1907 als zijnde het jaar waarin het pand gereed komt. Een verkopende makelaar noemt in 2015 als bouwjaar 1909.

Een ruimere beschrijving is te vinden in de HGR publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum
Villa Molenbeke (bron makelaar Blauwe Eik, Meern)
Villa Molenbeke, Lindelaan 4-6, Renkum, heeft enkele Jugendstil-details. Volgens de BAG betrokken in 1907.
Mon Desir, Annastraat 16 Oosterbeek. Gebouwd rond 1890.
Villa Mon Repos, Heelsum. In 1915-17 bewoont door Mej. M.H. Mees. Ook M.A. Mees woont in Heelsum
1910 Mees, Mej. M. H., Villa "Mon Repos", Heelsum, ook in 1909, 1913
Villa Mon Repos, op de Hoek Benedendorpsweg en de voormalige Weverstraat. Oosterbeek

gebouwd in 1846

Mon Repos

De villa, genaamd Mon Repose, zeer riant gelegen te Oosterbeek aan de Weverstraat en Benedendorpsweg nabij de Herv. Kerk, en bestaande uit: Heerenhuis met flinken Tuin, waarin Koepel, een en ander kadastraal bekend gemeente Oosterbeek, sectie D, No. 2732, Huis en Tuin, groot 13 Aren 10 Centiaren. Het fraaie en goed onderhouden Heerenhuis, gemerkt E 60, voorzien van alle vereischte gemakken en een fraai uitzicht hebbende op den Rijn en Betuwe, bevat: Beneden: Marmeren Gang, twee fraaie Salonkamers en suite met Marmeren Schoorsteenmantels, waarvan eene met glasdichte Serre; voorts Zijkamer met Veranda, Keuken en Kelder; op de eersteétage: 4 groote en 1 kleinere Kamers, waarvan twee met Balcon, daarboven Zolder en 2 Dienstbodenkamers. De Villa, tot 1 Mei 1902 verhuurd aan den Heer Mr. J. A. VAN HOEK te Oosterbeek tegen f 600 per jaar, is in genot der huurpenningen te aanvaarden op 1 Juni 1901.
Oosterbeek

30 nov 1912: Inbraak te Oosterbeek. Hedennacht is ingebroken in de villa Mon Repos" in het Benedendorp te Oosterbeek. Door het openbreken der jalousieen en het raam kwam men in de keuken. Daarna werd een bezoek in een der kamers gebracht, waar een kast werd opengebroken en het daar aanwezige zilver gestolen. Blijkbaar zijn de dieven op het bellen der bewoners, die thuis kwamen gevlucht. Het onderzoek der politie heeft tot nu toe geen resultaat gehad.

Mon Repos
De villa Mon Repos heeft hier nr. 4570 en ouder nummer 2732. Te zien zijn alle gebouwen in 1921 op de Benedendorpsweg in Oosterbeek, tegen over de Oude Kerk en aan de toenmalige Weverstraat. De Concertzaal op nr 4297 is blijven staan.
Verdwenen Villa Mon Sejour, destijds Utrechtschestraat 222, Oosterbeek
Nieuw Ofhem, Utrechtseweg 43 te Oosterbeek bouw van de villa Nieuw Ofhem aan de Utrechtseweg 43 te Oosterbeek, naar een ontwerp van A.M. van Steenis, in opdracht van W. van der Does, 1908.
Herenhuis: Nihil Sine Labore", destijds Graaf van Rechterenweg 6 te Oosterbeek, wordt in 1925 geveild. Bevattende 15 vertrekken, met zeer grote tuin met vruchtboomen en vruchtencultures, groot ongeveer 84 Are.
Boswachterswoning Nooit Gedacht. Bennekomseweg 164 Renkum.
Oud adres: Keijenberg 8

In de BAG staat dat dit pand in 1917 in gebruik is genomen. Dit lijkt me niet te kloppen. Nooit Gedacht is er niet meer, er staat een soort boswachtershuis.

In 1917 is de oude boswachterswoning gesloopt en herbouwd.

Nooit Gedacht

De verharde weg naast dit huis is veel interessanter, reden om een tekst te gebruiken van Geert Nijland: "Volgens mij (G.N.) maakt deze weg éen geheel uit met het pad naar de manege bij Quadenoord ten noorden van de (Nieuwe) Bennekomseweg. Een hele oude belangrijke weg voor de buurschap Harten. De verharde weg langs het huisje staat op veel oudere kaarten, maar je ziet nooit een naam. Toch vermoed ik dat deze weg deel uitmaakt van de vroegere Hartter wegh alias Ginckeler wegh op de kaart van Kempinck uit 1610, Gelders Archief. Deze weg was een verbinding van Ginckel via Quadenoord naar Harten, en via de huidige Hartenseweg door naar Renkum. Hij staat ook op een kaart van Isaac van Geelkercken uit 1657, Gelders Archief. Op de kaart van Kempinck kun je zien dat de weg ten noorden van de Maander straet (iets te zuiden van de Ginkelde Heide) Ginckeller wegh werd genoemd en ten zuiden van Maander straet heette hij Hartter wegh. Op een Kaart van Nijhoff uit 1845 is ook nog een restant van de weg aangegeven (maar zonder naam)". Met dank aan Geert Nijland.
De weg naar "Nooit Gedacht" wordt in 1958 ter hoogte van de begraafplaats Harten geruimd. De weg naar Nooit Gedacht lag in het verlengde van de huidige Kortenburg, vanaf ONO naar het noorden, aansluitend op de Bennekomseweg. Deze weg is nu een pad en is rond 1965 naar het westen verlegd en gaat nu tussen de begraafplaats en Campman door, naar het noorden.

Kijk je bij de site TopoTijdreis, dan zie je de weg langs Nooit Gedacht in 1871, samen met de boswachterswoning verschijnen. Dan zie je ook dat met deze weg de manege bij Quadenoord wordt ontsloten. In 1957, zie je de huidige situatie. Jammer dat je bij TopoTijdreis niet exact een jaar kunt zien, de kaartenmakers lopen altijd achter de werkelijkheid aan.

Eind september - oktober 1944 moet Renkumse bevolking evacueren. Men gaat naar Bennekom en dan verder naar het noorden, westen. Er staat een Duitse controlepost ter hoogte van Nol in't Bosch. Nol in't Bosch was "gepacht" door de Duitse bezetter. Uit ervaring weten Renkumers dan al dat de Duitsers je bagage willen doorzoeken op geld en juwelen (jammer dan) of dat ze dan je ausweis willen zien. En als er een Renkums gezin moet evacueren, neem je ook de onderduikers mee. De weg zonder naam wordt dan door de evacuerende Renkumers gebruikt om zonder Duitse controle toch op de weg naar Bennekom te komen.

Een andere naam voor de weg naar Nooit Gedacht is de laan van Veldman. E. Veldman was de jachtopziener die in de oorlog in de boswachterwoning woning verbleef.

Uit het 1943 adresboek: Veldman, E., boschbaas, Keijenberg 8, Renkum.

Nooit Gedacht Renkum

Het boswachtershuis is voor vakantie te huur bij Buitenleven.
Huize de Notenhof, Dorpstraat 169 te Renkum. Volgens de BAG gebouwd in 1925. Notenhof Renkum
Villa Nova, A 68, later Benedendorpsweg, Oosterbeek.

Als Jan Kneppelhout bij de aanleg van een vijver op de Hemelsche Berg, de villa Lucienheuvel afbreekt komt de Amsterdamse bankier J.Fock die op Lucienheuvel woont zonder woning. Fock bouwt dan ook aan de overzijde van de Benedendorpsweg een villa, Villa Nova.

Villa Nova
Nova = E 272 Dienstjaar 1863, uitsnede van grotere kaart.
Ooit bewoond bewoond door de familie Fock.

Rond de eeuwwisseling woonde G.C. Lombaers er ('particulier'). W. Rakhorst was in dienst als koetsier.

Overleden op 9 mei 1914 Anna Dorothea Frederika Frowein (61); de weduwe van
K.A.F.J. Pliester. Ze woonde toen in de villa Nova. Oosterbeekse Courant 16-05-1914

Villa Nova
Dienstjaar 1925. Villa Nova = 645, aan de overkant van de Benedendorpsweg is de vijver van de Hemelse berg te zien.
 
Later werd Nova villa Dennenoord. Dennenoord werd na de oorlog tot 1967 gebruikt door In Nederlanders.
Het voormalige Huize Nuova, Nieuweweg, destijds  'afgepaald langs den Molenweg of Kerkelaan'. In Renkum.

Gebouwd als 'Huis in het veld'. 1856-1890. Dit huis gebouwd door Jansen was ook langs de achterkant te bereiken; via wat nu 'Onder de Bomen' heet, langs de opgang van het huidige kerkhof. Die opgang bestond al voor 1905, maar het terrein werd pas in 1908 door de gemeente aangekocht om het oude kerkhof uit te breiden. In 1862 een nieuwe eigenaar: de heer Antonij Lodewijk van der Moolen uit Renkum, geboren te Amsterdam. Na het overlijden van de heer van der Moolen verkoopt de weduwe het huis in 1890. Het huis, schuur, erf en enige percelen bouwland, samen groot 1 hectare, 65 are en 15 centiare, worden verkocht aan de heer Jan Marie Bernhard Beuker, fabrikant wonende te Amsterdam. Met de koop is een bedrag van
f 5.200,- gemoeid. Waarschijnlijk voor de verkoopster een tegenvallende opbrengst, slechts de helft van de prijs waarvoor haar man het huis en de grond had gekocht. Het zal te maken hebben met de algemene prijsdalingen aan het eind van de negentiende eeuw. Met de komst van de heer Beuker naar Renkum, begint voor het dorp een nieuwe episode: de vestiging van de moderne papierindustrie.

En dan wordt het nu onduidelijk. Het Kadaster tekende in 1896 in de boeken aan dat de heer Beuker het huis dat hij in 1890 had kocht, in 1896 liet slopen en er een nieuw huis stichtte. Dat lijkt plausibel, de vorm van villa Nuova is immers heel anders dan de rechthoekige villa Veldheim. Nu kan sloop bij het Kadaster ook een verbouwing betekenen, en ik neem dan nu maar aan dat Villa Veldheim een voortzetting van Huize Nuova is.

Een ruimere beschrijving is te vinden in de HGR publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum.
Het verdwenen Huize Ommershof hoek Oranjeweg, graaf van Rechterenweg, Oosterbeek.

Het buitenhuis "Ommershof", is gebouwd door mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk in 1913. Mr. Hendrik Hester Constantijn Castendijk (1864 - 1935). Directeur der Standaard Hypotheekbank N.V.; voorz. van den Raad v. Beroep voor de Directe Belastingen; Ridder in de orde v. d. Ned. Leeuw. Fikse oorlogsschade (4th Parachute Brigade) in 1944. Gesloopt. In de nabijheid stond het in 1950 gesloopte huis Felixoord. Op dit terrein werd in 1948 het Vegetarisch centrum gebouwd.

In 2011 verscheen er een boekje over 'De zeer schone uren: Oosterbeek 1944: dagboek van Bob Castendijk, 1 september - 6 november' uitgegeven door door Uitgeverij Kontrast, Oosterbeek.
Ommershof opname G.R. Castendijk 1943
Villa Op Den Heuvel, Prins Bernhardweg 4, Oosterbeek.
voormalige villa Oosterhoogte, Utrechtseweg, Oosterbeek

Bouwjaar ca 1875, gebouwd door architect Kerkelee.

Oosterhoogte stond er volgens de kadastrale registers in 1878 al (huis, koetshuis en erf). Of het toen ook al die naam droeg, is niet duidelijk.

"Het huis Rosande nabij de Beukenlaan, is, na de dood van Gravin A. J. D. van Rechteren, omstreeks 1875 afgebroken ; de tuinmanswoning bleef echter nog intact. De afbraak van het herenhuis is, naar verteld is, benut voor de bouw van de villa Oosterhoogte- aan de Utr.weg (no. 81). Deze villa werd in 1944 verwoest en is thans vervangen door een nieuwe woning" Demoed

Oosterhoogte
"De Notaris C. F. TROOST, te Arnhem zal op Dingsdag 23 April en 7 Mei 1861, des avonds ten 6 ure in het Logement het Zwijnshoofd te Arnhem, in het openbaar veilen en zonder beraad verkoopen: Een alleraangenaamst gelegen HUIS en TUIN, aan den Straatweg onder Oosterbeek, genaamd Oosterhoogte, groot circa 4' 2 Roede. H
et HUIS, geheel nieuw en soliede gebouwd, bevat MARMEREN GANG, 7 KAMERS, (waaronder 2 SUITES elk van 2 Kamers) KEUKEN, BIJKEUKEN, KELDER, ruimen ZOLDER, POMP en verdere GEMAKKEN. Dadelijk te aanvaarden en dagelijks te zien, waartoe men zich vervoege bij den Heer KERKOIRLEE, naast evengezegd Huis". Uit de Arnhemsche courant 11-04-1861

In de Arnhmsche courant van 1868 wordt een offerte gevraagd: "Verfwerk Aanbesteding. Op Maandag den 27sten Januarij 1868, des voormiddags ten 11 ure van het Logement Rosande en het huis Oosterhoogte aan den Utrechtschen Straatweg te Oosterbeek". Kennelijk éen eigenaar.

1870: "TE OOSTERBEEK, op Oosterhoogte, zijn APARTEMENTEN verkrijgbaar, ook bijzonder geschikt voor eene groote familie. Men adressere zich bij Mejufvrouw C. VAN KERCKOIRLE, geb. WEENINK".
Oosterhoogte

"Oosterbeek. TE KOOP, wegens sterfgeval, de Villa Oosterhoogte" met Koetshuis en Stalling voor 2 Paarden en grooten Tuin met Koepel en Prieel, gelegen op het mooiste punt van den Utrechtsehen straatweg te Oosterbeek met uitzicht op den Rijn. Het Huis bevat: 8 Kamers, Balconkamer, Meidenkamer en 2 Keukens. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij Notaris KARSEBOOM" Uit  Het nieuws van den dag: kleine courant 19-03-1894

Daarna zien we advertenties voor de pension verhuur. In 1902 komt Oosterhoogte weer te koop.

Oosterhoogte

Het pand wordt vermeld op de oorlogschade kaart en is afgebroken.

Uit de kadastrale registers kan worden herleid dat achtereenvolgens eigenaar waren:
-1887: Jan Derk baron van Wassenaer (en cons.), wonende te Barneveld.
1887-1891: Jacobus Geerlings (koopman te Oosterbeek) en Catharina Weenink,
1891-1903: De Knokke van der Meulen, student in de rechten, Oosterbeek.
1903-1924: Coenraad Alexander Prins, luitenant-kolonel der Marechaussee,
Vanaf 1924: Gusta Elize Prins (dochter van Coenraad), zonder beroep, Oosterbeek.
Vanaf 1931: mej. G.E. Prins.

Bronnen: Oosterbeek in oude ansichten, deel 2, H.C.J. Erkens.
S&H Heemkunde Renkum 2003 nr 2.
Oosterpark, Utrechtseweg 218, Oosterbeek.

Gekocht door van Eeghen in 1866 op de hoek van de Utrechtse en de Paasberg (de tegenwoordige Pietersbergse weg onstond rond 1860). Een andere bewoner was Cornelia Teresia Maria Elisabeth Schade (1873 - 1933), dochter van de Amsterdamse wijnhandelaar C.M.F Schade, die zich in 1884 vestigde op Oosterpark. Het huis was toen nieuw gebouwd, ter vervanging van een uit 1847 daterend ouder gebouw op deze locatie. Demoed: pagina 289, beschrijft dat Oosterpark in 1953 dan dient als pastorie van de Hervormde Kerk. C.M.F. Schade was in 1878 reeds eigenaar geworden van het naast Oosterpark gelegen Westerpark. Beide villa's bleven eigendom van de familie Schade tot 1941. Toen werden Oosterpark en Westerpark verkocht aan de gemeente Renkum. Oosterpark staat er nog en Westerpark is gesloopt ten behoeve van de voormalige Goede Herder Kerk in 1952.

Een gemeentelijk monument
Oosterbeek Oosterpark
Villa Op de Hoogte, Utrechtse Straatweg 133 Oosterbeek

Een verhuisbericht voor BB, zie hiernaast. Geen grap, want W.D.J. van Meeteren Brouwer gaat er wel wonen.
Op de Hoogte Oosterbeek
Uit: L'union fraternelle; weekblad voor vrijmetselaars, no 12, 24-03-1917
Otium I, later Rijnheuvel, Pietersbergseweg 52, Oosterbeek.

Wanneer is Otium nu gebouwd:
In de BAG wordt dienstjaar 1830 genoemd? Nu in 2021 is dit veranderd in 1863?
In het boek Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum en Renkum in de negentiende eeuw van H. Romers wordt 1847 als bouwjaar genoemd.
In het boek "Monumenten in Nederland". Gelderland; uit 2000 van Sabine Broekhoven, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Ronald Stenvert en Marc Tenten wordt 1847 genoemd.

Op een Veldwerk van de landmeter uit 1849 toont het perceel van Jan van 's
Gravenweert. De eigenaar ging blijkbaar in dat jaar in bet nieuwe huis Otium wonen.
Pieterbergseweg 52 Oosterbeek
Aan de noordzijde de Pietersberg, aan de zuidzijde op kavel 804 Otium, tekening gemaakt in 1849

In 1844 verhuist Jan van 's Gravenweert van Den Haag naar Oosterbeek. Op welk adres
hij vervolgens de eerste drie jaar woont, is niet bekend. Hij koopt op 17 september 1847 twee stukken grond aan de Hazenakker, van Herman Otto van Beek, voor de prijs van f 1.500,--. Op deze grond laat hij een huis bouwen, en het geheel noemt hij Buitenplaats 'Otium'. Dit is Latijn voor 'Rust'. In 1869 verkoopt "Gravenweert huize Otium aan Christiaan Pieter van Eeghen. In de verkoop akte staat: Dat de Heer kooper zich verbindt aan de voormelde Buitenplaats eenen anderen naam te geven, aangezien de Heer verkooper, den naam Otium wenscht te geven aan een ander, door hem gekocht perceel te Oosterbeek". (zie meer in een artikel van Tini Wijnstekers, Schoutambt en Heerlijkheid, 2001 nr 4.)

In 1869 werd het gekocht door Lodewijk Heldring. Heldring geeft Otium dan een nieuwe naam: Rijnheuvel. s Gravenweert verhuisd naar de Utrechtseweg en noemt zijn huis aldaar ook weer Otium (zie hieronder Otium II)

Lodewijk Heldring was een zoon van dominee Ottho Gerhard Heldring (1804-1876). De goede werken van dominee Heldring werden ondersteund door: jhr. mr. J.A. Singendonck, jhr. E.W. van Weede, C.P. van Eeghen, mr. J.F. van Lennep, J. HCzn. Voorhoeve, ds. D. Chantepie de la Saussaye, mr. A.J. van Beeck Calkoen en mr. Robert.W. Baron van Lijnden. O.G. Heldring was samen met Christianus Petrus Eliza Robide van der Aa uitgever van: De Volksbode in Amsterdam. Allemaal namen voor een Oosterbeeks wie kent wie.

Rijnheuvel Oosterbeek
Lodewijk Heldring (1852-1923), was o.a. Nederlands-Hervormd predikant in Amsterdam en was gehuwd met Geertruida Margaretha van Eeghen (1851-1941), dochter van Christiaan Pieter van Eeghen, die aan de overkant van de straat op de Pietersberg woonde. De familie Heldring-  van Eeghen had ook een huis aan de Herengracht te Amsterdam

Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye (zoon van Chantepie de la Saussaye, hierboven) bewoonde nog enige jaren de villa Rijnheuvel, bij Heldring.

Na Louis Heldring woonde zijn zoon Johannes Carel Hendrik Heldring (1890 - 1962) er vele jaren. Gehuwd met Elisabeth Maria Talma en van beroep directeur Curacaosche Handel-maatschappij te Amsterdam. De latere Ceteco. Hun dochter: Margot Heldring maakt een doopvont voor de Goede Herderkerk.

Rijnheuvel Oosterbeek

"Op den huize Rijnheuvel" te Oosterbeek overleed de heer C. P. van Eeghen, emeritus predikant". uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 28-07-1917

"Te Oosterbeek is op huize Rijnheuvel de emeritus Ned. Herv. predikant dr. L.J. Heldring, in den ouderdom van 71 jaar overleden". Provinciale Drentsche en Asser courant 02-03-1923

In 1935 vraagt mw. Heldring een hulp in de huishouding.

In september 1940 woont op Rijnheuvel de familie Heldring - Thompson.

"Mevrouw Heldring, Rijnheuvel, Oosterbeek, zoekt van 9 Juli1 Sept. een flinke zelfst. hulp bij 3 kinderen van 9, 7 en 3 jaar. Intern of extern". Arnhemsche courant 9 juni 1950.

Rijnheuvel Oosterbeek

Het landhuis is een gemeentelijk monument. (bron)

St Heemkunde Renkum over Otium.
St Heemkunde Renkum over de Pietersberg.
St Heemkunde Renkum over de Goede Herderkerk
Heldring wikipedia
Otium II, tegenwoordig adres Utrechtseweg 162 Oosterbeek.
Oudere naam: Alida's Hof.

Het huis huis werd in 1854 'in aanbouw staande' gekocht door de heer Jonathan Bönhoff (1795-1867). Het pand kocht hij van Gerlach Gerritsen, timmerman, en de grond en het erf van Dr. Salomon P. Scheltema, arts uit Arnhem, in totaal groot 28 roeden 70 ellen, voor een bedrag van f 4.500,--. Er moest een koetshuis voor twee rijtuigen bijgebouwd worden, tevens een 'waterleiding', en een 'riool', zoals dat in die tijd hoorde. Alle bouwvoorschriften voor binnen en buiten, staan in de koopakte van 1854. Het huis kreeg de naam van Bönhoffs vrouw Alida. Mevr A.M Bönhoff - van der Straaten beviel in 1856 van een zoon (bron Algemeen Handelsblad 02-07-1856) en in 1857 opnieuw van een zoon. "Op den 17den Junij 1867 overleed te Oosterbeek, bij Arnhem de Heer Jonathan Bonhoff, in ruim 71 jarigen leeftijd".(Algemeen Handelsblad 21-06-1867). In 1854 was er al een dochter geboren Alida Maria Adriana Louisa Bönhoff. Jonathan Bönhoff geboren in Remscheid (D) was wijnkoper bij de Amsterdamse firma Bönhoff en Noorduin. De jongste zoon werd later burgemeester van Tiel.

B�nhoff

De weduwe Alida Maria Bonhoff-van der Straaten verkoopt het pand aan Jan van 's Gravenweert, die nog op Otium woonde. In 1869 verkoopt van 's Gravenweert het huis 'Otium' aan de Pietersbergseweg (zie hierboven Otium I). Van 's Gravenweert verhuisd naar het bovendorp op de Utrechtseweg en noemde zijn nieuwe huis daar ook Otium.

Otium II is dan het woonhuis van de dichter en staatsraad, Mr. Jan van 's Gravenweert (1790-1870) Jan van 's Gravenweert bewoont het maar 10 maanden, want hij overlijdt op 29 maart 1870 om 11 uur 's morgens op 79-jarige leeftijd, ongehuwd, in zijn woning aan de Utrechtseweg.

Omdat er geen kinderen zijn vervalt Otium II aan Jacobus de Graaff, die van 's Gravenweert 30 jaar heeft geholpen en verzorgt. Jacobus de Graaff liet het huis, de inboedel en de planten in de tuin en uit de kas door middel van een veiling per opbod verkopen door notaris Elias Anthonij Romswinckel in Oosterbeek. De veiling van bloemen, planten, gereedschap en andere tuinbenodigdheden bracht f 317,50, De veiling van de inboedel op 27 juli 1870 bracht f 3.519,20 op. Het huis met alle bijbehorende gebouwen en grond werd op 30 juni 1870 verkocht aan de heer N.S. Koning, arts, wonende in Oosterbeek, voor een bedrag van f10.500,--. Het geld van deze veilingen werd daaraanvolgend verdeeld onder de erfgenamen, waaronder enkele neven en nichten. Jacobus de Graaf overlijd in 1875 en hij wordt bijgezet in de grafkelder van Van 's Gravenweert. Dit graf is een Rijksmonument.

Otium Oosterbeek

De koper gaat Otium II verbouwen.
"Aanbestedingen: Oosterbeek, 30 Jan. Het verbouwen van een Woonhuis op de buitenplaats "Otium, gelegen aan den Utrechtschen straatweg aldaar". Het vaderland 26-01-1871 Zelfde krant enkele dagen later: "de verbouwing van het Woonhuis op de buitenplaats Otium, aan den Utrechtschen straatweg, H. Hooijer, Oosterbeek, 4444;30".
Otium Oosterbeek
kadasterkaart gemaakt in 1872. Het kavelnummer 2009. Otium met koetshuis

Later komt het weer te koop.
"Openbare Verkooping der Villa OTIUM, te Oosterbeek. De Notaris J. KARSEBOOM, gevestigd te Oosterbeek. zal, na bekomen rechterlijke machtiging, in de maand October dezes jaars in het Openbaar Veilen en Verkoopen: De Villa OTIUM, gelegen aan den Utrechtschenstraatweg te Oosterbeek, tegenover het Buitengoed de Dennenkamp, met Koetshuis, Stalling en grooten Tuin, Kadaster Sectie D. No. 2009 en 2213, te zamen groot 59 Aren, 45 Centiaren. De Villa bestaat uit Sousterrain, zijnde Keuken, Mangelkamer, Badkamer, open en gesloten Kelder en Bergplaatsen, daarboven eene Suite van 2 Kamers en een Koepelkamer, benevens 2 Kamers, Spreekkamertje en Marmeren gang, op de 2e verdieping 5 Kamers, Bad- en Provisiekamer en voorts grooten Zolder met Dienstbodenkamer en Vliering. Het Huis is voorts voorzien van Marmeren Schoorsteenmantels en alle gemakken en de Tuin van vele Vruchtboomen. Aangeslagen in de grondlasten over 1892 met 58.07. De Verkoop geschiedt in 6 perceelen, combinatien en massa". Uit: Het nieuws van den dag; 04-10-1892.

Algemeen Handelsblad 1905: "Villa Otium" Utrechtse Straatweg, te Oosterbeek. Bevr. bij Not. J. Karseboom, te Oosterbeek".

In 1923 komt de heer mr. Anthonij Cornelis Lagerweij, gehuwd met L.M. van Cleef, op Otium te overlijden. Het adres is dan Utrechtse Straatweg B 121

Otium Oosterbeek

Een foto van Otium op de Utrechtseweg geplaatst in een artikel van de begraafplaats Fangmanweg. De foto lijkt gemaakt te zijn van uit de tuin van landgoed Dennekamp.

Uit de tekst van het artikel: N.S. Koning verhuisde van Vredehof in 1872 naar de villa Otium waar Jan van 's Gravenweert voor zijn dood had gewoond.
woning Ottoweg 1, Heelsum

In 1921 begint W.P. Swaab als huisarts een praktijk aan de Ottoweg 1 in Heelsum. Tenminste dan wordt hij vermeld in het telefoonboek.

Als huisarts nam hij afscheid in juli 1962.
Swaab
Voormalige villa Overdal, Utrechtschen Straatweg no. 121 Oosterbeek.

Overdal

Na de eeuwwisseling komt het in handen van de familie Bax. Na 1945 wordt er door de kruidenier G.W. van de Kraats een winkel in gevestigd, daar zijn pand aan de Boven-Weverstraat verwoest was.
Bewijs van eigendom voor den Heer G.W. v.d. Kraats, wonende te Oosterbeek, van de villa "Overdal", met erf en tuin aan den Utrechtschen Straatweg no. 121 hoek Lebretweg te Oosterbeek, 26 september 1945

Overdal Oosterbeek

Verzorgingshuis Overdal van de Stichting Hervormd Bejaardencentrum in de jaren vijftig. De Stichting die met de overname van De Veilige Haven en met de bouw van de Bosrand Overdal en de Molenberg een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ouderenzorg in Oosterbeek.


Het bejaarden- verzorgings- verpleeg- tehuis Overdal aan de Lebretweg 2 is in 1971 er voor in de plaats gekomen. Dat is in 2021 al weer gesloopt.

Heemkunde Renkum
 
Lees meer over Overdal bij tehuizen
Villa Overweide, Utrechtseweg 123 te Renkum.

Na een veiling in 1930 werd Villa Overweide de residentie van de dominees die in Renkum en omstreken  werkten, maar op een gegeven moment was er leegstand en verkrotte het. Het werd nog enige tijd anti-kraak bewoond en de Diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente zette het pand in de verkoop in 2005 en dan worden opeens ook bomen gerooid. In 2010 beleefde het huis haar laatste wapenfeit. In de Nederlandse speelfilm 'De Eetclub'. Het huis werd voor de film gecontroleerd in brand gestoken. Er komen plannen voor veel appartementen geheel tegen de zin van de omwonenden. Volgens de BAG (2017) zijn de huidige adressen Utrechtseweg 123, 125 geschikt voor 7 apartementen en worden deze voor het eerst bewoond in 2011. Jammer dus. In 2011 staat het oude pand gewoon te verkrotten. In 2016 worden er opnieuw enthousiast bomen gerooid. In 2017 verschijnen er "te koop" borden voor 3 villa's.

 Renkum Overweide
Renkum Overweide
In 2019 verschijnt er een nieuwwoonhuis op dit adres
Overzicht

Voormalig landgoed buitenplaats, Huize Overzicht, Huize Overzicht, Paaschberg E 13, Oosterbeek, later Pieterbergsche weg A 74, later Pieterbergscheweg 30.
Overzicht 90, Oosterbeek.

Het landhuis werd in 1863 bewoond door Johan Backer jr., wethouder en zoon van de oud-burgemeester van Renkum Jan Backer.

Lees meer bij m'n beschrijving van de landgoederen.
Overzicht
Huize de Parre, Benedendorpsweg, Oosterbeek
oud adres Benedendorpsweg B 47, later Benedendorpsweg  169, 167 enz
tegenwoordig Benedendorpsweg 131 - 125

Andere naam Betuwe Zicht

Oosterbeek
Huize de Par (de Parre), ten oosten naast Breman de smid. Op de foto uit 1911 heet het huis Betuwe-Zicht

In huize de Parre woonde Jan Joost Christiaan Gaijmans gehuwd met Joanna Aleida de Wolff van Westerode. J.J.C Gaijmans was de zoon van oud burgemeester van Arnhem Derk Gaijmans die ook de Westerbouwing tot zijn bezittingen mocht rekenen.
Charles Dankmeijer (x - 1923) woonde op de Par te Oosterbeek, het huis van Bilders, het witte huis met het hooge atelier en met het uitzicht over het geheele Zuiden.
Parre
1924

De schilder J.W. Bilders heeft er gewoond van 1880 tot 1890 met zijn echtgenote:Maria Philippina van Bosse.


Bilders woonde in de Par, een huisje aan den Beneden Straatweg, een eindweegs voorbij de oude scheeve kerk. Er staan iepeboomen voor de deur; van uit de ramen zag zij over de weiden van den Rijnkant heen. Het is laag land en na het vallen der zware lentebuien stroomt de rivier er dikwijls over heen, en dan staan de koeien daar op groene eilandjes en de melkmeiden komen in schuiten er aangevaren. Het malsche groen van het gras vol lichtroode moeras-anjers en witte scheerlingsbloemen, het geflikker van het water, en het bewegelijk zilvergrijs der wilgjes dat blinkt en bluscht in den zomerschen wind, maken er een verrukkelijk  van. Daar in de buurt heeft mevrouw Bilders dien plas geschilderd die nu in de Brunswijksche collectie is - een watertje in de schauw van overhangende wilgen; de grauwe gespleten stammen spiegelen in den rand van den plas waarop zich een groote pol waterlelies uitspreidt - bronzen schilden van bladers, waar de bloemen glorieus blank boven uitstralen. In de Par woonden de Bildersen niet lang - in 1882 hadden zij dat Rozenhage al betrokken dat Bilders van zijn jonge jaren in Oosterbeek af het ideaal van een tehuis had toegeschreven, en waarin hij nu den gelukkigsten levens-avond zou doorbrengen.

Was De Parre, ooit (voor Bilders) een pastorie?
Voormalig huize Pena Rima, Oosterbeek.

Uit de landkaart van Isaac van Geelkercken blijkt dat in 1660 op deze plaats het huis van Hendrik Aalberts stond. Ook op de pre-kadastrale kaart van 1818 en de kadastrale kaart van 1832 staat dit huis vermeld. Volgens HisGis is in 1832 Koendert Aalbers, landbouwer,
eigenaar van het pand. Mogelijk is hij een directe afstammeling van de Aalberts die er in 1660
woonde. Pena Rima is echter vooral bekend geworden als het huis waar de Oosterbeekse
landschapschilder Frederik Hendrik Hendriks van 1845-1860 woonde. In 1874 zien we een koffiehuis onder de naam Hotel en Cafe Pena Rima, met als eigenaar Jacoba van Lil. In 1881 verkoopt zij Pena Rima aan jonkheer Rudolph Isaac Teding van Berkhout, die sinds
1866 als notaris was gevestigd aan de Roggestraat in Arnhem.
Na zijn dood wordt het pand geveild. In de advertentie staat het huis omschreven als: Eene dubbele villa, genaamd Pena Rima, alleraangenaamst gelegen te Oosterbeek aan het benedengedeelte van de Weverstraat, bestaande uit twee aan elkaar gebouwde huizen&.

 De dubbele villa wordt aangekocht door Christiaan Poppenk, tuinman van Overzicht, die er tot zijn dood in 1915 zouwonen. In de periode dat Poppenk in Pena Rima woonde, werd er ook een gedeelte verhuurd, onder andere aan Theunis van Rijn, die hier van 1896 tot 1900 de eerste vestiging had van drogisterij Van Rijn, Weverstraat 75, Oosterbeek.
De Pelshoeve, Utrechtsche straatweg 433, Heelsum

Nijmegen: W.V. Sieben en vrouw, bedr.leider, Groenewoudsche weg 300, verhuisd in april 1932 naar Heelsum de Pelshoeve.

T. Sieben, de Pelshoeve, Utr.str.w. 433, Heelsum telefoon 257 in 1935
Pelshoeve
Huis Post en Enk, Middenlaan 56, Heveadorp

Post en Enk werd gebouwd rond 1915-1916 (in de BAG staat 1917) samen met soortgelijke woningen (o.a. De Zaaier, De Vreugd, De Vrede) door  Dirk Frans Wilhelmi (1877 1936) Scheffer t.b.v. personeel van de Heveafabriek.
Bewoning vanaf ca. 1930 Fam. Wernsen sr. later mevr. Wernsen van Tol tot 1961.

Vanaf 1968 tot 1981 de letterkundige, schrijfer, dichter Cees.J. Kelk, Amsterdam 28-08-1901 - Heveadorp 25-12-1981. Zijn archief is in het Letterkundig Museum. link

bron: Wikimedia
Post en Enk Heveadorp
Quatre Bras, Stationsweg 2, Oosterbeek.

Gebouwd in 1883.

Was in 1854 een ULO-school.

gemeentelijk monument.
quatre bras
Huize Ravenstein, Stationsweg 5 te Oosterbeek.

In 1927 bewoont door  Mr. E. van Beusekom.
Rond 1943 bewoond door J.B Scheltema.

Een gemeentelijk monument.
Villa Rechteren, Utrechtseweg 70, Oosterbeek

VERHUISD: J. T. M. STUYT, ARTS, van Utrechtseweg 133, Oosterbeek, naar Utrechtseweg 70, Oosterbeek,  Arnhemsche courant 23-09-1952

Enighenburg Rechteren
Rechteren
De voormalige villa Redichem te Renkum, Oud adres Rijksstraatweg, later Utrechtsestraatweg 128 (1934)

Gebouwd in 1863 op de plek van de oude herberg De Bock. De bouwer was de heer H. W. Leygraaf, eigenaar van de bierbrouwerij "de Bok" aan de overzijde van de weg. Later kreeg het huis de naam 'Redichem'. (Aan de noordzijde van de weg lag hier een zgn. overtuin, waar de beek haar weg zocht. Van het water van deze beek werd gebruik gemaakt om enige fraaie waterpartijen aan te leggen. De tuin zal wellicht eerst ca. 1900 zijn aangelegd.) H.W. Leygraaf komt te overlijden rond 1878. De inboedelveiling van de overledene is op 25-4-1878. Rond 1881 is Redichem bewoont door de familie Reijmer. In 1910 is Redichem bewoont door  G.H. Reijmer. In 1915 bewoont door G.H. Reijmer, de steenfabrikant, en zijn echtgenote Arnolda Hermina van Wijck, dochter van de steenfabrikant Richardus van Wijck.

 G.H. Reijmer woonde in de villa Redichem, aan het begin van de Bokkedijk, naast het voormalige hotel restaurant Campman.

"Op een kaart van de Mofft, in 1649 getekend door Nicolaas en Arnoldus van Geelkerck, is te zien dat zich op het dan reeds voormalige kloosterterrein, in  de binnenbocht van de omgelegde beek, een "papiermuhl" bevindt, ter hoogte van het latere huis "Redichem" aan de Dorpsstraat".

Redichem

Redichem
Rechts Huize Redichem, links Beekhuizen, in het midden midden Huis Tondano


Redichem
Huize Redichem rond 1920
Redichem
Huize Redichem rechts op de voorgrond, ansicht gelopen 1904

"Redichem was een zeer ruime villa met aan de zuidzijde een serre die, voor zover ze niet uit glas bestond, bijzonder kunstzinnig met schilderwerk van bloemranken e.d. versierd was. De familie Reymer besteedde echter niet alleen veel zorg aan het interieur van haar woning, ook aan de tuinen werden geen kosten gespaard. Ik spreek hier van tuinen want aan de overkant van de straat was een aparte tuin aangelegd, waar de beek in een sierlijke boog door heen stroomde. Die overtuin herbergde een grote verscheidenheid van zeer bijzondere planten, struiken en bomen, er stonden rustieke banken, er waren rotspartijen en bloemperken en vooral in de zomer leek het daar een kleine lusthof. De tuin rond de villa zelf mocht eveneens gezien worden. Grote kastanjebomen, allerlei sierstruiken en rozenperken trof men daar aan, er was een geheel begroeide scheiding tussen die tuin en het huis en daarachter lag de moestuin die ook veel vruchtbomen bevatte. Zelfs het koetshuis, staande aan de zuidzijde van de tuin, was zodanig uitgevoerd dat het niet detoneerde in de fraaie entourage van huize Redichem. Uit de aanwezigheid van dat koetshuis blijkt al dat de familie Reymer er een eigen gerij op na hield. Ik herinner mij dat Meurs, die in de Achterdorpstraat woonde, koetsier was bij huize Redichem en dat de tuin verzorgd werd door de oude Kopjansen die even verder aan de overzijde van de straat woonde in een huisje dat ver terug was gebouwd. Is er iets overgebleven van deze groene toegangspoort tot Renkum? Ja,éen boom rest ons nog van de vroegere weelde. Het is, ironisch genoeg, de treurwilg die in de overtuin van huize Redichem domineerde en die bij de rigoureuze veranderingen die voor de nieuwe Rijksweg nodig waren, alle geweld van buldozers en wegenwalsen heeft weerstaan". (bron Beekhuizen, Groen was mijn dorp. bldz 29)

Achtereenvolgende eigenaren tot xx: Gerhardus Henricus Reijmer, steenfabrikant uit Renkum (tot 1919); Anthonie Hulshuizen, landbouwer uit Renkum; Carel Roosen, assistent Deli Batavia Mij uit Renkum; Anthonie Mulder, zonder beroep uit Den Haag; Theodorus Wilhelmus Gunsing, bedrijfsleider uit Renkum; Gemeente Renkum; Paulus Johannes Anthonie Campman, hotelhouder uit Renkum; Sientje Cornelia Maters, (Bokkedijk 2) P.G.E.M.; Johann Peter Gogarn, arts uit Renkum; Verkeer en Waterstaat; NV van Gelder Zonen, Amsterdam. Elders vind ik andere eigenaren: Eerste bewoner was de heer Leijgraaf. Johann Peter Gogarn, arts uit Renkum was de laatste. Verwoest in de WWII. De resten hebben er nog lang gestaan, ivm met de geplande aanleg van de N225.

Renkum Redichem
Redichem had een overtuin. De straatweg liep tussen de tuin en het huis door.
Huize Reeborch, Hartensteinlaan 5, Oosterbeek

gebouwd in 1938
Architect Rochus de Jong
Reeborch Oosterbeek
De rietkapwoningen aan de Beeklaan, Centrumlaan, Middenlaan, Noorderlaan en Zuiderlaan in Heveadorp.

Allen een gemeentelijk monument.

Voor de werknemers van de Hevea fabriek kwamen in 1916-'18, naar een ontwerp van J. Rothuizen uit Heelsum, ruime woningen met een tuindorpkarakter tot stand in Heveadorp.
Heveadorp
Rijnheuvel, (Otium) Oosterbeek, (Pietersbergseweg 52, Oosterbeek)

Volgens de BAG is het pand voor het eerst bewoond in 1830.

Volgens het boek Monumenten in Nederland. Gelderland uit 2000 is landhuis Rijnheuvel (Pietersbergseweg 52) gebouwd in 1847 voor C.P. van Eeghen.

Gebouwd in 1846 voor Jan van s Gravenweert, die het de naam Otium gaf. In 1869 werd het gekocht door Lois Heldring en zijn vrouw Geertruid van Eeghen, een dochter van de Amsterdamse bankier C.P. van Eeghen (eigenaar van Pietersberg). Sindsdien draagt het landhuis de naam `Rijnheuvel.
Rijnheuvel
Huis Rijnoue - Rijnouwe, Benedendorpsweg te Oosterbeek

In 1914 trad Henriette in het huwelijk met de bijna tien jaar oudere advocaat jhr. Herman Laman Trip. Een jaar later vestigde het jonge paar zich te Oosterbeek.
De schrijfster Henri�tte de Beaufort heeft er gewoond tussen 1921 en 1928. (Elsevier, 17 maart 1950).
In het adresboek Oosterbeek 1920 wordt de fam Laman Trip al genoemd op Benedendorp C99

Rijouwe
Op deze foto het echtpaar Wikkerink na hun huwelijk, voor villa Rijnouwe aan de Benedendorpsweg op 1928-10-18
In 1934 overlijdt er Johanna Hendrika Seegers, de weduwe van Gerardus Adrianus Reeskamp (1876-1931), ze is dan 59 jaar.

De familie Andr� de la Porte heeft gewoond volgens bron. Maar bij het gereconstrueerde bevolkings register is andere informatie te vinden.
G. Andr� de la Porte, Jagerskamp 22/Benedendorpsweg 140, Oosterbeek
Beroep: assuradeur/zonder beroep
Vestigings datum: 4/10-8-1926 Afkomstig uit Arnhem
Datum vertrek: 13-9-1941 Vertrokken naar Zeist
Deze data kloppen niet met het verblijf van Henri�tte de Beaufort.

Verwoest op het einde van WWII. Huidig adres Benedendorpweg 100

Rijnouwe Oosterbeek
foto rond 1925 1928
Rijnzigt, Oosterbeek.

Zie ook Transvalia, Witte Poort
In 1850 woont er alleen in de zomer mr Hoeufft van Velzen.

Een familielid? mw. Sophia Isabella Hoeufft van Velzen (1846-1863) is begraven op de begraafplaats aan de Fangmanweg.

Als het logement De Witte Poort van Kneppelhout is, verhuurde Kneppelhout het huisje aan mr. H. Hoeufft van Velzen, die het de naam Rijnzicht gaf en er tot 1870 woonde. Is dit dezelfde Hoeufft van Velzen
Voormalig Huize Rijnzigt, Renkum

Waar: Aan de huidige Kuypersweg.
Rijnzigt Renkum
In het geel, de straatnamen in 2021.
Bij www.topotijdreis.nl/ verschijnt huize Rijnzigt in 1870 en verdwijnt na 1957. De kaarten werden niet altijd goed bijgewerkt.

Rijnzigt Renkum
drie huizen aan de Ploegseweg te Oosterbeek: Rietje, Roodje en Blauwtje, verwoest in 1944, ca. 1930 link
De Rietkapwoningen in Heveadorp. Zoals aan de Beeklaan 32 t/m 42, Centrumlaan 1 t/m 19 en 2 t/m 12, Noorderlaan 2 t/m 16 en aan de Zuiderlaan 1 t/m 7.
Villa Roestenburg, Pietersbergseweg 60 (vroeger nummer 44) Oosterbeek.

Gebouwd in 1920 in de dan modieuze Engelse architectuur stijl  in opdracht van de rozenkweker H. W. Teeuwsen. Na hem werd het bewoond door de oud- gouverneur van Suriname Jan Anne Aleid baron van Heemstra, die het huis sterk uitbreidde. Van Heemstra was gouverneur van 1921 tot 1928. Daarvoor was hij van 1910 tot 1920 burgemeester van Arnhem. Voorts is vermeldenswaard dat hij grootvader van Audrey Hepburn.
De bekende Brits-Nederlands-Belgische actrice Audrey Hepburn-Ruston, dochter van de Nederlandse barones Ella van Heemstra en de Brit Joseph Hepburn-Ruston, logeert in haar vroege jeugd geregeld bij haar opa en oma in Oosterbeek. Omdat de ouders van Audrey een slecht huwelijk hadden (ze scheidden toen ze 6 jaar oud was) werd Audrey, door haar Nederlandse familie Adriaantje genoemd, regelmatig in Oosterbeek gestald. Meer info: lees van Robert Matzen Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II (de Nederlandse vertaling, Het Nederlandse meisje).

Nog een link.
Roestenburg Oosterbeek
De Roggekamp, Doorwerthsetraat 1a Heelsum. Oud huisnummer: 1

In 1924 komt het bouwland, c.a. tussen de Koninginnelaan en de Doorwerthse straat, zijnde groot plm. 16 ha, aan Jan Swart  (1874 - 18 jan 1954) uit Rotterdam, welke voor zich de villa Roggekamp" liet bouwen (Doorwerthse Straat 1).
De heer Swart werd daardoor tevens eigenaar van de boerderij de Zonnenberg.

Roggekamp Heelsum
Een veldwerktekening van het Kadaster uit 1924. Swart wordt hier al genoemd. Ook een perceel hakhout, aan de oostzijde is van Swart.Tegenwoordig staat daar de Doorwerthsestraat 3.

  Van 1924 tot 1954 bewoond door dhr. Jan Swart, bekend als raadslid in de gemeente Renkum. Hij was gehuwd met Regina Dorothea Oostenbroek en daarvoor met Wilhelmina Geertruida Hellemans. In Rotterdam was Swart directeur van de fa. Veder & Co., fabriek van scheepsbenodigdheden.
In 1992 wordt de kavel gesplitst en verschijnt er op de westhoek een nieuw pand met het adres Koninginnelaan 1. Het oude nummer 1 wordt dan 1a.

Roggekamp Doorwerth
rood = nieuwe situatie
Het huis Rosande, Utrechtseweg 62, Oosterbeek.

Villa Rosande op de hoek van de Utrechtsestraat en de Beukenlaan is een ruim huis met grote tuin en een opvallend torentje met puntdak. Volgens de BAG oorspronkelijk bouwjaar 1900.

In 1917 gaat de familie Escher er met 5 kinderen wonen. In 1919 bewoond gaat zoon Maurits Escher naar Haarlem. De familie Escher woont nog tot 1927 op Rosande.

In 2017 wordt de kantoorvilla weer een woonhuis.
Rosande Oosterbeek
Villa Rozenhage, Benedendorpsweg 167, Oosterbeek.

BAG, oorspronkelijk bouwjaar 1850

Uit 1850. Oa. bewoond door de schilder Johannes Warnardus Bilders (geboren te Utrecht 1811, overleden te Oosterbeek 1890).

In Rozenhage, aan de Benedendorpsweg, een huis van Kneppelhout, kon het schildersechtpaar Bilders - van der Bosse zich vestigen. Bilders had zijn atelier in huis; Marie in het schuurtje in de tuin.

Een gemeentelijk monument.
Oosterbeek
Villa Rozenhage, Pietersbergseweg 30, Oosterbeek

In 1897 gebouwd in opdracht van E. Gerritsen door de aannemer De Geest.

Vermoedelijk eersté�n pand, later gesplitst.
Rozenhage Oosterbeek
villa Rozenhage, Dorpstraat 148, daarvoor 144, Renkum. Ouder adres Dorpsstraat 135

Rozenhage Renkum
uitgave E.R. Manasse rond 1930

In 1898 bouwt  de Hr. Spakler een villa en ging er zelf wonen. Dhr. Spakler was gehuwd met een dochter van de Heer Kamperdijk.

De villa staat er nog steeds. Tegenwoordig bekend als de Garage van Delsink. Het beste te bezien vanuit de parkeergarage van een supermarkt.
  Andere eigenaren: Johanna Wilhelmina Hoff-Hugenholz, Ludolphina Eelke Ploem-Pijnen, Jan Corn9 elis Koker, Johannes Christoffel Spakler, suikerfabrikant, Antonie Cornelis Beers, Willem Timmer en daarna Delsink.

Garage Timmer Renkum
Rozenhage Renkum
Zo ziet de achterkant er uit. Opname vanaf de plek waar nu de N22 is, rond 1930veldwerk D 2831
uit 1988
Voormalige villa Rozenhof, Patrimoniumweg 18 in Heelsum.

Durlacher in Rotterdam.
Joods Erfgoed
Het joodse gezin Durlacher, vanuit Rotterdam ondergedoken in Bennekom, en daarna weer op zoek naar een ander onderduik adres, kon via mw Hermsen in 1943 - 1944 over een huis beschikken aan de Patrimoniumweg 18 in Heelsum. De Rozenhof stond wat achteraf, achter het terrein van dr.Visser tegenover de watertoren. Het huis en de watertoren zijn er niet meer.
Rozenheuvel, Utrechtseweg 45 Oosterbeek bouw van de villa Rozenheuvel aan de Utrechtseweg 45 te Oosterbeek, naar een ontwerp van L.J.A. Hofstee, in opdracht van C. Peters, 1912.
Gelders Archief
Voormalige villa Ruimzicht, Benedendorpsweg, Oosterbeek

De notaris Karseboom te Oosterbeek bericht dat de Villa RUIMZICHT" te Oosterbeek groot 8 are 55 centiare, ingezet en met 60 hoogen gebracht op f 4940.
Ruimzicht Oosterbeek
Rustheuvel, Kneppelhoutweg 8, Oosterbeek

BAG: Oorspronkelijk bouwjaar 1880

 De voormalige rentmeesterswoning van de Hemelse Berg.

In 1930 (KvK 16484) en van 10 dec 1947 tot 2 maart 1962 was Johanna Gerritsen - van Gelderen de beheerder van Pension Rustheuvel. (KvK 46484) Na haar overlijden beeindigd de echtgenoot het pension.
Hemelse berg
Advertenties tussen 1941 en 1949.

RUST- EN HERST.OORD "De Rusthoek" Heelsum. Goede verz. en ruime kamers bij verpl. Ook echtp. Zrs. ten Hoedt van 't Hoff. Tel. 293: Haagsche Post 1941
Rusthoek
Villa Rusthof, Utrechtschestraatweg, Oosterbeek

In 1915:  Wattendorff, J.L.H., Villa "Rusthof", Utrechtschestraatweg, Oosterbeek
De Notaris KARSEBOOM te Oosterbeek bericht, dat de veiling van de Villa Rusthof, te Oosterbeek, geen voortgang zal hebben, als zjjnde uit de hand verkocht. Arnhemsche courant 1890.
Villa Rusthout, Oosterbeek, Dreyen. Verkoop villa "Rusthorst"(Rusthout) met schuur, erf en tuin Stationsweg groot 25 are 45 centiare. Oosterbeeksche Courant  28-03-1908
Villa Saigon, Rijksstraatweg te Heelsum

in 1911 geveild door van de erven Servaas. J.N. Servaas
 Mevrouw Wed. Elisabeth Anna Rijnders, 1836 - 1911
weduwe van Jan Nicolaas Servaas 1823 - 1908
Saigong
Het Schildershuis, Utrechtseweg 117, Renkum.

De naam is waarschijnlijk geleend van de  kunstschilder en etser, Jan C. van der Ven (1896 - 1930), die hier tot 1930 gewoond heeft. Het pand is in de WWII behoorlijk beschadigd, doch is in de originele staat hersteld.

Schldershuis Renkum
"Kunst en Letteren Jan C. van der Ven. Dr. Edward B. Koster schrijft ons: Maandagmiddag is in allen eenvoud, zooals kort gemeld, op het kleine kerkhof te Renkum Jan C. van der Ven begraven, de jonge veelbelovende schilder, die den 17de Juli op 34-jarigen leeftijd is overleden. We vragen ons af, waarom dit jonge leven zoo vroeg moest.eindigen,'maar we kunnen niet anders dan ons buigen voor de macht van den onafwendbare*, en onverbiddelijken loop van de dingen in deze wereld. Onafwendbaar en onverbiddelijk? Ja, alleen daarom, omdat in dit ziektegeval..sotne one has blundered". Wanneer tijdig gebeurd was, wat gebeuren moest, dan had misschien dit leven gered kunnen worden. Voor Pictura Veluvensis sprak de heer Ferwerda; voor Pulchri Studio de heer van Oosterzee. Nog kort geleden mocht ik eenigen tijd in zijn gastvrije woning, het Schildershuis, te Renkum doorbrengen, en kon daar getuige zijn van zijn werklust, en werkkracht: hij werkte zoo lang hij kon, hielp een feestelijkheid organiseeren, steunde een ander met raad en daad hij de inrichting van een kunstzaak. Hij was wel eens minder makkelijk en kon lang ln zichzelf verzonken zijn, maar dan kwam de lust tot arbeiden weer hoven; trouwens hij heeft het zelf niet makkelijk gehad in hel leven; hij heeft den nood gekend; hij heeft moeten vechten, vechten, zich hard inspannen, onverdroten moeite doen en moeilijkheden overwinnen, om te bereiken wat hij kon, en hij heeft veel bereikt, niet alleen als schilder, maar ook als etser en ontwerper. Nog op de onlangs gehouden tentoonstelling in de Korenbeurs te Arnhem muntten onder de bloemstukken de zijne uit, en -al hadden, vooral in den laatsten tijd, de bloemen zyn voorliefde, ook in andere genres als landschap; figuurstukken en portret, heeft hij goed, voldragen en weloverwogen werk gemaakt. Al moge zijn stille, gesloten, min of meer natuur hem nu en dan in den weg gezeten hebben, juist diezelfde natuur deed hem zijn kunst opvatten als iets ernstigs, hoogs en voornaams, waarvoor geen inspanning en overdenking groot genoeg konden zijn. En zoo denk ik dan aan een van zijn laatste werken, het Levensraam, dat indertijd op de tentoonstelling van St. Lucas te Amsterdam zooveel aandacht trok en belangstelling wekte, en dat kort geleden ook in Arnhem en in den Haag (kunsthandel De Bron) is tentoongesteld geweest, waarop hij dc handen afbeeldde van een stervende, die al de fasen van zijn leven nog eenmaal voor het laatst voorbij zich ziet gaan, en het is me alsof hij met het scheppen van dit groote doek een voorgevoel heeft gehad van het naderend einde, en hij nog eenmaal wilde vastleggen wat hij in zijn kort bestaan, had gevoeld, gedacht, geleden en genoten. En al is dit leven kort geweest, het was welbesteed, en wij, de overlevenden, zullen de herinnering bewaren aan iemand, die werkte zoolang het dag was, aan een eenvoudig, bescheiden mensch, die naar het hoogste streefde en altijd trachtte het beste te geven dat hij geven kon". Uit  Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 23-07-1930
Jan C. van de Ven was begraven op de begraafplaats Onder de Bomen. Zijn graf is helaas geruimd.
Villa Schoone Veldheuvel, later Veldheuvel, Utrechtsche weg 133 Oosterbeek.

Het pand Schoone Veldheuvel, later Veldheuvel, te Oosterbeek. Anno 2021: oostelijke hoek Utrechtseweg - Pastoor Bruggemanlaan (Albert Heijn).

Adres boeken: Er woont in 1857 een H. Klaassen (metselaar) aan den Straatweg 230B. In 1860 is dat nummer D50

In 1878 wordt gevraagd eene fatsoenlijke Dienstbode, als MEID-ALLEEN, die genegen is met ons naar Haarlem te gaan. Zich in persoon of met franco brieven te adresseeren Huize Schoone Veldheuvel, te Oosterbeek.

Het is de heer A.Klaassen, metselaar, timmerman, aannemer die in 1887 failliet gaat. Of  A. Klaassen de bewoner is van de Schoone Veldheuvel?

De Villa Schoone Veldheuvel komt te koop in mei 1887, de advertentie hieronder is van september 1888
Schone Veldheuvel

Schoone Veldheuvel

Veldheuvel

In 1893: Villa Schoone 'Veldheuvel, nog Kamers met Pension te verkrijgen. Te bevr. bjj A. Klaassen, aldaar.

Oosterbeek: In het kleine Huis op de schoone Veldheuvel, worden na 19 Augustus 1889 nog Kamers aangeboden met Kost en Bediening. Adres: A. Klaassen.

Schoone Veldheuvel

Adresboek 1900: A.Klaassen, kamerverhuurder, Utrechtse Straatweg D151.

1908: Mevr. TABINGH SUERMONDT te Wageningen: vraagt met Mei een KEUKENMEISJE, netjes in haar werk, tegen hoog loon. Tijdelijk adres: Schoone Veldheuvel te Oosterbeek.

Adresboek 1913: A.Klaassen, kamerverhuurder, Utrechtse Straatweg E185.

Adresboek 1900: A.Klaassen, kamerverhuurder, Utrechtse Straatweg D151.

1908: Mevr. TABINGH SUERMONDT te Wageningen: vraagt met Mei een KEUKENMEISJE, netjes in haar werk, tegen hoog loon. Tijdelijk adres: Schoone Veldheuvel te Oosterbeek.

Adresboek 1913: A.Klaassen, kamerverhuurder, Utrechtse Straatweg E185.
Schoone Veldheuvel

250 Belgische vluchtelingen ondergebracht in o.a. 2 leegstaande villa's: voormalighotel 'Dreijeroord' en 'de Schone Veldheuvel'. Oosterbeeksche Courant 10-10-1914

Schoone Veldheuvel

Schoone Veldheuvel

Was een periode een dependance van het Hemeldal.

Over het Hemeldal gaat dit gedeelte van de website
Villa SchoonZicht, Veerweg 2 - Benedendorpsweg 210. Oosterbeek
Oudere naam: De Groene Arend

Schoonzicht
1898

Schoonzicht
Schoon-zicht
op de foto is de wolkammerij achter Schoonzicht te zien vanaf de Veerweg.

Schoon-zicht
Schoonzicht, Nieuwe Stationsweg, Oosterbeek

C 1251

De naam Nieuwe Stationsweg is rond 1905 vervangen door de Steynweg.
De Notaris N. Th. LADENIUS te Arnhem, zal op Dinsdag den 16en Augustus 1898 bij inzet, en veertien dagen later, zijnde Dinsdag den 30sten Augustus d. a. v. bij toeslag, telkens des namiddags ten 2 ure in het Cafe van den Heer VAN DER VELDEN te Oosterbeek, publiek Veilen en Verkoopen: De villa Schoonzicht gelegen aan den nieuwen Stationsweg te Oosterbeek, met fraaien Tuin, bevattende vele fijne VRUCHTBOOMEN, STEENEN KOEPEL, PRIEEL en BROEIBAK, kadastraal bekend Gemeente Oosterbeek Sectie C. No. 1251, Huis en Tuin groot 11 aren 89 centiaren. Het Huis bevattende beneden: 2 KAMERS en Suite, met overdekte glazen WARANDA, waarboven BALCON, daarachter 2 KAMERS, KEUKEN, BIJKEUKEN, KELDER en SCHUURTJE; boven: 2 GROOTE, 3 KLEINE KAMERS en ZOLDER, is vair velerlei GEMAKKEN voorzien en te bezichtigen des Woensdags van des morgens 10 tot 12 uur, mits bij den bewoner den Heer J. VAN BEEST belet vragende.
Villa Schoonzicht, Utrechtseweg, Oosterbeek

E 295  E 395
"De fraai gelegen, solide gebouwde en zeer goed onderhouden Villa Schoonzicht", met grooten Tuin aan de Utrechtschestraat, E. No. 395 te Oosterbeek, tegenover het landgoed Dennenkamp, Sectie D, Nos. 3044 en 2952, samen groot 17 Aren, 25 Centiaren. Het Huis bevat: volledig Sousterrain, waarin: groote Kamer, Mangelkamer, verschillende Kelders en Bergplaatsen; gelijkvloers: ruime Suite, Zijkamer, Keuken en Gang met diverse Kasten; op de 1e verdieping: twee groote ené en kleine Voorkamer en twee Achterkamers en voorts Zolder met drie Kamertjes en is voorzien van vele gemakken. Te aanvaarden in eigen gebruik op 1 Augustus 1904. Te betalen: 1 October 1904".  Algemeen Handelsblad 26-06-1904
Schoonzicht, Weverstraat, Oosterbeek Afloop van de veiling van Vaste Goederen, gehouden te Arnhem den 4 den Junij 1872. no. 8. Het buitentje Schoonzicht in de Weverstraat te Oosterbeek, 4631 slag opgehouden". Uit de Arnhemsche courant 06-06-1872
Simple Villa, Dorpsstraat 169 te Renkum.
Oud adres Dorpsstraat 167.

(gezocht een foto van het pand Simple Vila voor 1913) omdat het pand achter op de kavel stond, komt het pand niet voor op de vele ansichtkaarten van de Dorpsstraat.

‘Simple Villa’ is gebouwd in 1855 door Hendrik van Scharrenburg (Scherrenburg)

De grond is gekocht in 1872 door de hr. Geurt de Haas (10-12-1831 - 17-02-1896), die er ging bouwen. Hij was steenfabrikant. >>???

Legger artikel 568 Lucas Jonas van den Broek.Zonder beroep, uit Wageningen. Kavels D 215 (huis), 248 (tuin) en 283 (bouwland).

Legger artikel 806 Heinrich Gottfried Haasloop Werner en Carolina Geertruida Wilhelmina Haasloop Werner koop op 1880 verkoop 1892 Kavel D 352 (huis, erf, tuin).

Heinrich  Gottfried Haasloop Werner (1833 Zwolle - 27-12-1892 Renkum). Zoon van Heinrich Gottfried Haasloop Werner en Jeannne van der Upwich. Weduwnaar van Idfa Maria Lucretia de Wilde (1840 - 1872). In 1864 gehuwd met Adriana Johanna Schouten (1840 - x)

of
Heinrich Gottfried Haasloop Werner (1792 -1864).
Hun kinderen waren: Maria Agnes (1825), Karoline Henriette Gertruda (1827), Wilhelmina Louisa Petronille (1829), Jeanne Henriette (1830) en Herman Gottfried (1833) Haasloop Werner.
Het gezin woonde in Kampen en Elburg. Dochters Marie Agnes, Wilhelmina Louisa Petronilla en zoon Herman Gottfried trouwden keurig in de plaats waar de vrouw woonde, dus in Elburg en in Krimpen aan den IJssel. Dochters Karoline H.G. en Jeanne Henriette bleven ongehuwd. Vader Heinrich Gottfried overleed op 29 september 1864 in Elburg. 1)

1031 Jeanette Henriëtte Haasloop Werner. Aankoop

Jeanette Henriëtte Haasloop Werner (1831 Kampen - 1913 Renkum), dochter van Heinrich Gottfried Haasloop Werner en Jeannne van der Upwich. Zus van Heinrich Gottfried Haasloop Werner. Dochters Line en Jeanette.

1271 Jhr. Isaac Burghardt Diederik van den Bergh van Heemstede uit Den Haag. (1860 - 1917)
Verkoop in 1911

1254 Dr. Hendrik Burger, kleinzoon van Heinrich Gottfried Haasloop Werner

1153 Gerardus Johannes Mijnlieff

Simple Villa
1872

Een verslag van zijn visites rond 1868 aan Simple Villa van de heer Hendrik Burger in t Kleine Krantsje, van 2 april 1977 | pagina 3

Een oude kadasterkaart (veldwerk D 520)

Simple Villa
gemaakt in 1875, de tekst per onder is niet goed te lezen. Oude eigenaar Van Ingen ????

Simple Villa
1879
Bouvardia
Op deze uitsnede van een kadasterkaart uit 1873 zijn de kavels goed te zien. D 627 en 626 zijn van Simple Villa. De namen van de buren heb ik zelf bij gezet.


Al in 1878  is Notaris HONDIUS, te Wageningen, voornemens om op Woensdag 28 dezer, 's md. 1 uur precies, in de Wereld aldaar, finaal zonder beraad te verkoopen: het Zomer- en Winterverblijf SIMPLE VILLA te Renkum; HEERENHUIS annexe Burgerwoning. Te zamen met 7 KAMERS, 3 DAKKAMERTJES, 2 KEUKENS, 2 KELDERS en grooten Tuin, 15 a. 80 c., ingezet en gehoogd tot 6100. Te aanvaarden 7 Juni e. k. Te bezien van 1 4 uur , niet op Zater- en Zondag. Inmiddels worden hoogen aangenomen en informatien verstrekt ten zijnen Kantore.

17 Jan. 1913. Heden overleed onze hartelijk geliefde Tante, Mejuffrouw JEANETTE HENRIËTTE HAASLOOP WERNER, in den leeftijd van 82 jaar. Simple Villa, Renkum, 17 Januari 1913. Namens de Familie, Mr. A. BURGER.

Na 25-01-1913 verkopen de erven, middels een veiling, 'Simple Villa' met tuin Utrechtseweg kad. Sectie D no. 352, 732 groot 15 are 80 ca. Eigenaar Mw. J.H. Haasloop-Werner.

Afgebroken rond 1913.

Simple Villa
1921

Het huidige pand op de Dorpsstraat 169 (Eikenhof) wordt rond 1918 gebouwd.

Dorpsstraat Renkum
Volgens het Gelders Archief is deze opname uit 1925, Simple Villa is dan al afgebroken. Geheel links is de Blauwe Spar te zien en het witte hek in het midden van de foto is van de oprijlaan naar Simple Villa.
Blauwe Spar en Simple villa
1168 later 1244 = de Blauwe Spar in 1920 van de heer mr. W.F. Frijlink en  899, ;later 1245 is Simple Villa van D. de Meester. Geheel rechts is Bouvardia.
In de tuin van de Blauwe Spar staat nog een kas, later afgebroken
Simple Villa Zelf ben ik goed in het maken van fouten. Als ik niks doe maak ik geen fouten. Maar ja! En dan herken je ook fouten bij anderen. Bij de Stichting Heemkunde is een artikel met de foto hiernaast te vinden. En dan worden helaas de namen Simple Villa en Blauwe Spar verweven. De Blauwe Spar staat goed in beeld. In het b er naast staat de Simple Villa, hier dus niet zichtbaar. Simple Villa is afgebroken en daarna komt op die lokatie de Eikenhof. Meer richting het dorp is Bouvardia nog te zien, ook afgebroken. Klik op de foto voor de link naar de tekst van de St. Heemkunde Renkum.
Pension Simplex, C 97, Oosterbeek. Rond 1918 werd het pension gebruikt voor het interneren van Duitse krijgsgevangenen, een dependance  van het Duitse Kamp te Wolfheze.
Villa Silvia, Stationsweg 8, Oosterbeek

De villa dateert uit 1887
Silvia
Villa Slamat Tinggal, Stationsweg 42 Oosterbeek Slamat Tinggal
Smederij J.M. Nijhuis, Vogelweg 28 te Oosterbeek De winkel van Smederij J.M. Nijhuis, Vogelweg 28 te Oosterbeek, gebouwd 1929-1930, ca. 1930-1935
Verdwenen Huize Soeterbeeck, Dorpsstraat 161, Renkum

Tegenwoordige huisnummers 159, 161 en 161A te Renkum. Naast 'Welgelegen' is een strook grond, en dan komt de zandweg (later de Nieuweweg genoemd) naar de Groenendaalseweg en de Kortenburg, gelegen op de lage gronden. Deze strook grond was van de Kortenburg, en hier kocht de Hr. Mijnlieff in 1872 een stuk grond, om een villa op te bouwen in 1878. Deze villa was voor hem zelf, en er kwam een koetshuis, stallen, orangerie, broeikassen en tuinerijen. Herkenbaar was de woning aan de grote halfronde oprijlaan.

"Bij Acte, op den 27sten Maart 1869, voor den Notaris Gerard Engelberts Junior, te Heteren, gepasseerd, is tusschen de Heeren Maurits Mijnlieff, Steenfabrikant, wonende te Renkum, en Heimen de Haas, Steenfabrikant, te Leerdam woonachtig, aangegaan eene Vennootschap tot het fabriceren van Steenen""Openbare Aanbesteding. Dinsdag den 14 April 1874, zal bij den Societeithouder Verwayen te Renkum , worden aanbesteed: Het bouwen van een WOONHUIS aan den straatweg te Renkum, voor den Heer M. MIJNLIEFF aldaar". Arnhemsche courant 06-04-1874

Achtereenvolgende eigenaren: Mauritz Mijnlieff, steenbakker (1890); wed. Johanna de Haas;
Maria Cornelia Mijnlieff, echtg. van Cornelis Hubers uit Baarn; Maria v.d. Kun, wed. Oscar Ignatius Gabiel Edlen von Polbreich uit Renkum; Joseph Marie Graven, particulier uit Renkum (1930); Jan Ouwerkerk, hotelhouder  Renkum; Cornelis Johannes Loffelman, koopman uit Delden; Wed. van Bernharda  Maria Johanna Wientjes.

Mauritz Mijnlieff (1832-1889) ging in ondertrouw op 27 juni 1862 met mw. Magdalena Christina de Haas uit Heteren. Hun huwelijk was op 10 juli 1873. De oudste dochter werd geboren op 17 juli 1863.

Maurits Mijnlief (1832 - 1889), de steenfabrikant, eigenaar van de fabriek aan het Randwijckse veer (tegenwoordig Parenco), was gehuwd met Johanna de Haas (1834 - 1911).
De familie heeft 5 kinderen waarvan er 2 binnen een jaar overleden. Na het overlijden van Maurits Mijnlieff blijft de weduwe wonen op Soeterbeeck. Na haar overlijden in 1911 blijft een dochter; Maria Cornelia Mijnlieff (1880 - 1945) gehuwd met ing. Cornelis Hubers (1873 - 1942) op Soeterbeeck wonen.

In 1917 verhuist C. Hubers naar Baarn en wordt Soeterbeeck door hem verhuurd aan dhr. mr. Frijlinck. Hubers blijft de eigenaar.

Op 07-02-1920 komt Soeterbeek, te koop. Mr. Willem Folkert Frijlinck (1840 - 1927) was een voormalig notaris te Lith. Mijnlieff, De Meester en Frijlinck kennen we in Renkum ook als bewoners van huize Bouvardia, ook aan de Dorpsstraat gelegen. Frijlinck was gehuwd met A.F. Timmerman.

Daarna is Soeterbeeck bewoond (1921 - 1928) geweest door Maria v.d. Kun, weduwe van Oscar Ignatius Gabiel Edlen von Pohlreich uit Renkum.

In 1927 is er de "Verkoop herenhuis met tuin (vruchtbomen) Utrechtseweg/ Nieuweweg kad. Sectie D no. 668, 676 groot 46 are 7 ca. Eigenaar Mw. Von Pohlreich. (OC 09-04-1927)

Rond 1929 komt Soeterbeeck in handen van Joseph Marie Graven, die het pand al in 1932 weer verkoopt. Koper is de uit Rotterdam afkomstige Jan Ouwerkerk (geb. 7-10-1913), hotelhouder - wijnhandelaar. In het gereconstrueerde Renkumse bevolkingsregister vinden we dat hij in 1927 aan de Dorpsstraat 44 was gaan wonen. In het Rotterdamse bevolkingsregister vinden we dat hij al op 11-12-1925 naar Renkum verhuisd. Ouwerkerk vertrekt in 1937 weer naar Rotterdam.

Dan in 1937 komt Soeterbeeck in handen van Cornelis Johannes Loffelman (1865-1952), een koopman uit Delden en weduwnaar van Bernharda Maria Johanna Wientjes.
Hij evacueert in 1944 naar Amersfoort en vertrekt daarna naar Almelo (volgens de evacuatielijst). Het is waarschijnlijk Loffelman die de naam van Soeterbeeck, verandert in Soeterbeek.

Direct in 1937 is het druk in Huize Soeterbeeck. Dochter Hetty verlooft zich met Ir. M. W. E. E. Reinards uit Treebeek Limburg. Ze huwen in oktober 1937. Ook in 1937, dochter Elly verlooft zich met A. van der Kamp, Chirurg. Op 5 maart 1946 gaat Mieky huwen met George Hubert Arnold Spauwen in de katholieke parochiekerk te Renkum. En als adres van de bruid staat dan nog vermeld: Soeterbeek.

Na de oorlog is Johannes Baron van Brakell van Wadenoijen en Doorwerth, geboren s-Gravenhage 1908, overleden Arnhem 1952, op Soeterbeeck gaan wonen. Hij woonde
voordien op Huize Doorwerth te Heelsum. Als Johannes in 1952 komt te overlijden woont hij nog op Soeterbeeck.

De eigenaar Cornelus Johannes Löffelman komt op 86 jarige leeftijd te overlijden op 1-2-1952 Delden. Zn echtgenote Bernadine Maria Johanna Wientjes komt op 84 jarige leeftijd te overlijden op 6-3-1956 in Almelo.

Soeterbeek


Als de Baron van Brakel er woont, tracht  men bedrijfsruimte te maken van Dorpsstraat nummer 161. Een gedeelte was om gebruik voor opslag van porcelein door de handelaar van nummer 159. Tegenwoordig de villa Weltevreden, Nieuweweg 1.

 Soeterbeeck had in die periode twee huisnummers.

Van 1949 tot mei 1967 woont de familie van Dijk op Soeterbeeck. Voordien woonde de familie van Dijk in de Blauwe Spar, net een paar deuren verderop in de Dorpsstraat.
De familie van Dijk huurde alleen de linkerhelft, aan de Nieuweweg zijde, als een bedrijfs- en woonpand. Voorheen woonde er de familie Roseboom die naar Canada (?) is geemigreerd in 1949. Bij de familie van Dijk weet men nu niet meer of dat de familie Roseboom het geheel of
slechts 44 de rechterhelft heeft gehuurd. Ook heeft men Soeterbeeck een periode gedeeld met de familie Van Brakell. Een herinnering uit die tijd: Soeterbeek was het geweldigste huis van de wereld, we bouwden tenten op zolder tot we erbij neervielen en in de tuin, zeker toen van Brakell was verhuisd en wij de totale oppervlakte konden verkennen heeft bij ons ''vrijheid'' bijgebracht!!

De familie Van Dijk, is half mei 1967 naar Lunteren vertrokken.

Begin jaren 60 heeft van Gelder Papier Huize Soeterbeeck gekocht en van Gelder heeft er een doorgangshuis voor personeel van gemaakt. Maar er ook de fam. Pieters(e)(en) in gehuisvest, die daarvoor verbonden was aan de VGLO school aan de Lindenlaan, de latere Gelria Mavo.

Het bouwbedrijf van J.A. van Brakel, kocht de villa kocht van Van Gelder, heeft Soeterbeek gesloopt en is rond 1971-72 gaan bouwen  Bij de sloop van de zacht-gele villa is er veel beplanting in de grote tuin weggehaald.

De panden die nu op de Dorpsstraat 159 tot 161A staan zijn allemaal voor het eerst betrokken in 1972 of 1973. Na de bouw had huisnummer 159 ook de naam Soeterbeek Op een gegeven moment is het omgedoopt naar Trust''.

Soeterbeeck
Als Soeterbeeck is afgebroken, duuurt het nog een periode voordat de nieuwbouw er komt.

Soeterbeeck

Bij de nieuwbouw van de huidige woningen aan de Dorpsstraat 159, 161 en 161A heeft de gemeente een uitzondering gemaakt om de monumentale Plataan te sparen. Helaas heeft alleen de linker plataan het overleeft. De huizen hadden eigenlijk op een rijtje moeten staan.

De panden die nu op de Dorpsstraat 159 tot 161A staan zijn allemaal voor het eerst betrokken in 1972 of 1973. Op nr 159 staat tegenwoordig de hoekwoning Trust.

Een ruimere beschrijving over Soeterbeeck is te vinden in de HGR publicatie over de Nieuweweg te Renkum.
Voormalig Huize Solbakken, aan de Utrechtseweg 63, hoek Patrimoniumweg te Heelsum.

Andere naam Zonneweelde.

Pannekoek
Lees meer over de familie Pannekoek in het boek van Marlies Medema: Het papieren paradijs

Behalve deze woning (Heidestein) stond even oostelijk daarvan ook een woning, het latere Solbakken". Dit huis was de ouderlijke woning van de papiermakersfamilie Pannekoek, aan welke familie het reeds in de 18e eeuw behoorde. In 1859 komt het huis door koop uit handen van de gebr. Pannekoek aan Neuy Pannekoek, die toen ook in datzelfde jaar het tegenwoordige huis deed bouwen. De familie Pannekoek bleef dit huis bewonen tot 1885, toen het in eigendom overging aan N. J. F. Kamperdijk, toen reeds eigenaar van de er tegenover gelegen stoom-papierfabriek. Deze laatste heeft veel ter verbetering van het huis gedaan, en bracht het door verbouwing in de huidige vorm. In deze eeuw komt het na verloop in 1906 aan dhr. C. F. Frowein, die het huis de naam Solbakken" gaf. Na diens dood wordt het in 1925 verkocht, en komt het nadien nog vele malen in andere handen". Bron Demoed pag 248.

Jammer, de jaren 1859 en 1885 zijn misschien niet met elkaar in overeenstemming.

Hisgis


situatie in 1832 (HisGis) met de woningen Heidestein en Solbakken in het rood. In het grijs en groen de BRT achtergrond (actueel)

Een klein probleem: HisGis vermeld in 1832 bij Heidestein: Renkum C54, Pieter van Kesteren, rentmeester te Renkum, 1760 met huis en erf, klasse 1 belastbaar inkomen 4,93. En dit lijkt me te kloppen. Maar bij het latere Solbakken laat HisGis weten: Renkum C51, des Rijks Domeinen 210 met huis en erf, klasse 1, belastbaar inkomen 0,59. Alle kavels in de directe omgeving zijn in 1832 van Rijks Domeinen. Alleen langs de Patrimoniumweg zie ik een kavel: Renkum C48, des Rijks; r.v.o. Pannekoek erven Nicolaas; r.v.e. id. Domeinen te Renkum 3190 met hakhout klasse 2 belastbaar inkomen 1,91. Als dit klopt, dan waren de Pannekoeken slechts pachters

Solbakken
uit 1865

Conclusie het huis is door Pannekoek gebouwd in de 18de eeuw. Eerste huis afgebroken en nieuwbouw in 1859 door Kamperdijk.

Solbakken
1887 Kamperdijk

Nicolaas Johannes Franciscus  Kamperdijk  (1847-1923) was van 1871 tot aan zijn overlijden in 1884 de compagnon, zaken partner van Nicolaas Pannekoek Neuy Zn. In 1871 is Kamperdijk gehuwd met Johanna Josina van Bredehoff de Vicq (1846-1919)
Kamperdijk was de zoon van Nicolaas Kamperdijk. Vader was de architect van de reeds  verdwenen Hervormde kerk aan de Kerkstraat in Renkum, vernield in de laatste Wereldoorlog.

Na het overlijden van Nicolaas Pannekoek Neuy Zn in 1884 wordt de papierfabriek voortgezet door Kamperdijk en onder andere met zijn twee zoons onder de naam n.v. Koninklijke papierfabriek Heelsum voorheen Pannekoek en Co.

Vanaf 1890 was de heer Kamperdijk ook ambtenaar van de burgelijke stand en wethouder in de gemeente Renkum.

In 1895 huwt dochter F. Kamperdijk met J. C. Spakler Jr., zie Rozenhage in Renkum.

In 1902 wordt het huwelijk van zoon Nicolas Johannes Kamperdijk met Diderika Grada Geeertruida Maria de Haas, ten verzoeke van laatstgenoemde door echtscheiding ontbonden.

Na de verkoop van landgoed Kali-Maro ging het echtpaar Frowein-Wolterbeek hier wonen. Dit huis hadden zij in 1906 gekocht van de heer N.J.F. Kamperdijk, de Heelsumse papierfabrikant. Dan verschijnt ook voor het eerst de naam Solbakken.

Solbakken

Carl Frederik Frowein (1854-1921) was geboren in Arnhem. Frowein was gemeenteraadslid en had het correspondentschap Renkum-Oosterbeek van de Credietvereniging te Amsterdam anno 1853, gevestigd aan de Utrechtsestraatweg C204. Hij was in 1905 bestuurslid van o.a. de VVV-Oosterbeek en tal van andere verenigingen. Ondermeer was hij voorzitter van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw afd. Renkum-Doorwerth en deed hij veel voor het dorp Heelsum. In 1916 was hij lid van de Commissie slachtoffers
Watersnoodramp. C.F. Frowein trouwde op 2 juni 1892 in de gemeente Renkum met Petronella Anna Henrietta Maria Wolterbeek (1868-1946).

Na het huwelijk in 1892 Frowein - Wolterbeek gingen zij in Heelsum wonen op een landgoed aan de Bennekomseweg, dat naar de suikerfabriek van haar vader Kalimaro werd genoemd. Deze nu niet meer bestaande villa lag op het terrein waar zich nu hotel Klein Zwitserland en het villapark Wilhelmina bevinden. Het echtpaar kreeg twee zonen en twee dochters,
waarvan de oudste naar haar grootmoeder Djasmina werd vernoemd. Ook was mw Frowein
jarenlang actief als secretaresse van de kunstenaarvereniging Pictura Veluvensis. In 1905
verkochten Carl en Ans het landgoed Kalimaro en gingen zij in de villa Solbakken aan de
Utrechtseweg in Heelsum wonen.

In 1920 woont C.F. Frowein, correspondent van de Bank Associatie op Huize Solbakken" in Heelsum.

Solbakken
In 1924 woont de weduwe mw. A. Frowein-Wolterbeek, op Solbakken bron: Naamlijst voor den telefoondienst juli 1924.

Solbakken
1925

Villa Solbakken of Zonneweelde ging in 1925 in eigendom over van de weduwe Frowein-Wolterbeek aan Gerard van der Vlies Tromp (18-01-1872 - 18-05-1939) uit Arnhem.

solbakken
Kadaster Dienstjaar 1927, Wie is L. van Embden?

Gerard van der Vlies Tromp (18-01-1872 - 18-05-1939) komt in 1913 uit Arnhem (Kastanjelaan 33) naar Solbakken. In Rotterdam wonende in 1904 op de N. Binnenweg 237, als commies bij de P en T. Geboorteplaats: Wijmbritseradeel.

Catalogus Beijers van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften bevattende de bibliotheken van wijlen de heeren G. van der Vlies Tromp te Heelsum, T.J.W. van Everdingen, Oud-Notaris te Tiel, Dr. J.H. Verloop, Mijningenieur, Wassenaar en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen. Verkooping 30 September-5 October 1940.

Solbakken

In 1940 kwam het pand aan F.J. Sillmann en in 1948 aan de Vereniging tot Bevordering van Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Heelsum en Doorwerth. Of dit geheel klopt? Want in 1955 wordt de villa Zonneweelde aan de Utrechtseweg 63 door de papierfabriek Schut verhuurd aan J.Q. Bakker bron: Gelders Archief

Zonneweelde

In 1955: Akte van verhuur van villa Zonneweelde aan de Utrechtseweg 63 te Heelsum aan J.Q. Bakker aldaar

Chr. kleuterschool, Utrechtseweg 63, van 1958 tot 1962

In 1958 geeft de gemeente toestemming tot bouw van kleuterschool Solbakken. Rond 1975 is het nog steeds in handen van de papierfabriek Schut, die het dan verkoopt aan de B.V. Progresso van de bouwondernemer Gerritsen. Gerritsen als project ontwikkelaar, zet er leuke bungalows neer in de jaren 1976 en 1977.

Akte van verkoop door B.V. Papierfabriek aan Projectbureau Progresso B.V. te Heelsum van villa Solbakken aan de Utrechtseweg 63, hoek Patrimoniumweg te Heelsum (sectie C nrs. 2743 en 3285), 1974; met retroacta, 1925-1948. Vrij kort na de verkoop is de villa afgebroken.

Solbakken
rond 1955

Akte van verkoop door B.V. Papierfabriek aan Projectbureau Progresso B.V. te Heelsum van villa Solbakken aan de Utrechtseweg 63, hoek Patrimoniumweg te Heelsum (sectie C nrs. 2743 en 3285), 1974. Vrij kort na de verkoop is de oude villa afgebroken. bron

Utrechtseweg
actueel
Voormalig Bejaardentehuis De Sonnenberg aan de Utrechtseweg in Oosterbeek

Rusthuis voor gepensioneerde onderwijzers en onderwijzeressen. Opgeleverd 1958. Het complex is in 2000 gesloopt
 Het rusthuis wordt besproken bij het landgoed Sonnenberg
Villa Sonnevanck aan de Bennekomseweg 2a te Heelsum.

Ouder adres: Utrechtschestraatweg 19 Heelsum.

In de BAG staat: oorspronkelijk bouwjaar 1905

Heelsum
een uitsnede van een kadasterhulpkaart uit 1905, de kavels 188 en 1882 staan geheel rechts. Op een oudere kaart uit 1903 staan er slechts 2 panden en is de hoek Bennekomseweg - Utrechtseweg nog leeg.

In 1908 staat er in de het Nieuws van den Dag: "Uit Renkum schrijft men ons, dat de dameskostschool,. thans gevestigd in 't Huis te Heelsum, te Heelsum, opgeheven zal worden. De opleiding van enkele meisjes zal evenwel voortgezet worden in de villa Sonnevanck, te Heelsum."

Sonnevanck
1908

Sonnevanck

De Bennekomseweg, die hier omhoog schiet, vertoont op de foto nog een landelijk beeld. Het is een eeuwenoude verbindingsweg naar Bennekom via de Keyenberg, vroeger lopend door grote heidevelden. Het hoekhuis, tussen de bomen zichtbaar, werd jarenlang bewoond door de familie Hancock en staat nog steeds stevig op zijn fundamenten. Uit: P. Richter, Renkum en Heelsum in oude ansichten, daar staat ook een foto.

Sonnevanck Heelsum
Prentbriefkaart ca 1910, een andere ansicht bij Oud Renkum Sonnevanck
1918

Bennekomscheweg
Eigenlijk dezelde ansicht als iets verder, maar andere tekst.
Bennkomseweg
1920 - 1930
Uit de Oosterbeeksche courant van 27-03-1915 "Heelsum: Verkoop 2 villa's met voor en achtertuin Bennekomseweg 81c kad. Sectie C no. 1881 groot 13 are 40 ca. (verhuurd aan D.J.v.d.Garde) en 'Sonnevanck'.

Vanaf 1921 werd Sonnevanck bewoond door broer en zus Hancock. F.E Hancock was een oud-notaris die met pensioen ging. Het adres dat toen werd gebruikt was: Utrechtsestraatweg 19 Heelsum. Hermina Maria Elisabeth Hanckock overlijd er op 75 jarige leeftijd in 1834.
Francois Eduard Hancock, 82 jaar oud, overlijd er op op 31-07-1940. Hij was geboren op 23 november 1857 te Amsterdam.

Sonnevanck
1940

Sonnevank

1936

Hancock had een eigen chauffeur Willem Eduard G�th. Die in 1936, 25 jaar in dienst was en via de A.N.W.B een medaille kreeg en een diploma vanwege dat feit.

Sonnevanck
1940

Goth woonde eveneens in Sonnevanck. Tevens werd Goth vanaf 1941 eigenaar van Sonnevanck en het meest waarschijnlijk is dat hij het na zoveel jaren van bewoning door Hancock dat hij het huis liet opknappen en daardoor een schilder nodig had. Theodorus Johannes van de Schouw zal deze klus hebben aangenomen en zijn handtekening hebben achtergelaten op een zolder. Dit gebeurde wel vaker door vaklui.

Sonnevanck

Sonnevanck
gemaakt in 1943. 3703 is Sonnevanck Sonnevanck Heelsum
Op deze foto is de ingang aan de Uitrechtseweg.


Rond 1960 woont er Eva Johanna Hageman, de weduwe van Gerrit van der Hoeven.
Rond 1976 woont er Wilhelmina Johanna Paulina Maria Bolsius, de weduwe van L.A.C.M. van Willigen en eerder weduwe van J. H. van Hoof. Allen woonden op Sonnevanck, huisnr 2a.

De villa Sonnevanck, momenteel in gebruik als bed & breakfast.

Sonevanck Heelsum
Huize Sonnewende, Aan de beek 2, Heelsum.

link van een andere foto
Sonnewende Heelsum
Villa Souvernir, Bildersweg 14, Oosterbeek

Komt het eerst voor op een kadaster hulpkaart dienstjaar 1855 onder D 955

Is meerdere keren verbouwd.

Tot in 1941 woont daar W.E. Voete, wordt ook genoemd in het adresboek Oosterbeek 1940. De heer Voete en echtgenote Johanna Maria Tiedeman overleden beiden in 1941. Vanaf 1942 is Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude, destijds minister van Waterstaat de nieuwe eigenaar. Bijzonder: als minister verblijft Van Lidth de Jeude met Wilhelmina en de rest van de regering in Londen, Engeland. Verbleef zijn echtgenote wel in Nederland? Meine Visser (oorlogsslachtoffer) weet dat er in Oosterbeek een huis leeg staat, hij huurt het van Van Lidth de Jeude en gaat er dan op een gegeven moment rond 1942 - 1943 wonen.
Meine komt te overlijden in 1944 en in 1947 is er de boedelscheiding met Martijntje Heeringa. Zij verhuisd naar elders.
Van Lidth de Jeude overlijd in 1952 en z
ijn echtgenote Dina Cornelia van Rossem verkoopt het daarna aan Hendrik Antonie Schok. Bron: Kadaster leggers.
Oosterbeek Souvenir
Villa de Specht, Utrechtseweg 287, Oosterbeek.

Volgens de BAG gebouwd in 1914. Een verkopende makelaar heeft het in 2020 over: "het  romantische landhuis 'De Specht'. Een gerenoveerd landhuis dat onder Engelse architectuur is gesticht in 1932".

Elders is te lezen dat de heer G. Veenstra de architect was rond 1929 met een ontwerp uit 1923-24 bron

Verkoop villa de Specht Utrechtseweg 287, Hoog en Laag 25-07-1947

"Notaris H. Houtzagers te Oosterbeek zal op Woensdag 6 Augustus 1947 bij inzet en zo nodig op Woensdag 20 Augustus bij toeslag, om 2 uur in' cafe Concordia te Oosterbeek Publiek verkopen: De gunstig gelegen villa,.De Specht" a. d. Utrechtseweg 287 te Oosterbeek, met garage, schuur, kippenhok. erf, tuin en bosterrein, uitkomende aan de Wolfhezerweg, samen groot 1.1.92 hectare". Uit de  Arnhemsche courant van 26-07-1947.
Utrechtseweg 287 Oosterbeek
villa Stadtwijck", Weverstraat 118 Oosterbeek

Een gemeentelijk monument
Stadtwijck
Voormalig landhuis De Steenwinkel, Marienbergweg, Oosterbeek
Op de huidige lokatie zijn Marienbergweg 18 en 18a in 1955 gebouwd

Steenwinkel Oosterbeek
Ontworpen door architect  G. Feenstra in 1927

Het Landhuis ligt aan de Marienbergweg kad. D 5075. Naast het pand bevond zich een vrijstaande garage met een rieten wolfdak. Aan de straatzijde bevond zich een rotstuin met een lage, in baksteen uitgevoerde tuinmuur.

Marienbergweg Oosterbeek
Slechts éen huis heeft niet herstelbare oorlogsschade in 1945.
Steijnweg 2 Oosterbeek

In 1882 is kavel C 941 nog leeg. In 1888 is op kavel C 1222 te zien dat er gebouw wordt. In 1916 word een pand op kavel C 1227 afgebroken. Met dienstjaar 1919 wordt op de niet hernummerde kavel (C 1227) nieuwbouw gedaan.
Steinweg
Stephania, Schelmseweg 1 te Oosterbeek

Er was een verbouwing van villa Stephania aan de Schelmseweg 1 te Oosterbeek, in opdracht van G.G. de Winkel aldaar, 1907-1908.
Stephania
Woonhuis van J. van Stolk, Cronjeweg 15, Oosterbeek

De BAG noemt 1951 als bouwjaar.

Cronj�weg 15 Oosterbeek
Architect H. Salomonson, 1951, 1953

"In 1949 gaat keramist Jan van Stolk actief opzoek naar een wederopbouwkavel om zelf een huis te kunnen bouwen. Hij koopt de kavel Oosterbeek, sectie C nummers 1791,1792 en 1793, samen groot 7.61 A. voor de prijs van 2.350 gulden. In 1951 krijgt architect Hein Salomonson uit Amsterdam opdracht om een woonhuis met een pottenbakkersatelier te ontwerpen. Een eerste ontwerp was gereed op 19 februari 1952. In april werd het ontwerp door de welstandscommissie goedgekeurd. De bouw begon op 13 oktober.  Op 20 februari 1953 vlag in de kap. De oplevering was op 15 augustus 1953". samengevat uit bron Annemarie Daatselaar
Villa Souvenir, Bildersweg 14 Oosterbeek

In 1930 gebouwd door W. E. Voete van Huize Vredeoord aan de Weverstraat 153
 Oosterbeek."VEILING INBOEDEL, OOSTERBEEK. WOENSDAG 29 en DONDERDAG 30 OCTOBER in de Villa Souvenir" aan den Bildersweg 14 te Oosterbeek ten verzoeke van de Erven Mevrouw de Wed. VOUTE geb. TIEDEMAN zal Notaris J. H. DE GREEF publiek & contant verkoopen: Keurigen Inboedel, schilderijen van Louis Apol, A. Mauve (aquarel), J. Maris, Wenckebach, Van Ingen, Sypkens, Derksen, Bleckman, Witte e.a., hallbank, hallkist, kamferkist, stoeltjesklok, eenig blauw en gekleurd porselein, party jubileumborden, Bechstein piano, en verderen inboedel. Goud en zilver als gouden armband met brillanten en saffieren, ringen en broches, Empire zilver theeservies, broodmand, eetlepels en vorken, dito voor dessert, vischcouverts en divers schepwerk. Te bezichtigen Maandag 27 en Dinsdag 28 October van 10-12 en van 1-4 uur" Uit het Algemeen Handelsblad 25-10-1941


Politie Dagraporten, doos P 109. 7-8-1945; 13:55 uur: "Namens van Brussel, wonende te Arnhem, leider van de Arnhemse ploeg bij de berging van lijken van gesneuvelde Engelse militairen wordt kennis gegeven, dat in een Engels graf het lijk van een burger is gevonden (???), A.H. v.d. Vooren kennis gegeven. Bij onderzoek bleek dit het lijk te zijn van de in de septemberdagen 1944 in de woning van M. Visser aan de Bildersweg 14, alhier, gesneuvelde en vermiste burger O.K. Plantinga, wonende Ploegseweg 10 alhier. Het lijk is gekist en wordt morgen in het massagraf op de Nieuwe Begraafplaats bijgezet. Rechercheur Elijzen".
Villa Souvenir, Benedendorpsweg Oosterbeek Oosterbeek
1879
Voormalige villa Svaco, Stationsweg 43, Oosterbeek.

bouw van de villa Svaco aan de Stationsweg 43 te Oosterbeek, naar een ontwerp van J. Mutters te s-Gravenhage, in opdracht van W. Carstens, 1913.

In 1917 laat dhr. V. Carstens door architect J. Mutters jr. een villa ontwerpen. De villa is klaar in 1922.

In de jaren 1950 werd de villa bewoond door de advocaat van Oosten Slingeland

Wikipedia
Biografisch portaal

Afgebroken rond 1971. Nu staat er een flat.

Lees meer bij de Stichting Heemkunde Renkum
Svaco Oosterbeek
Verdwenen Huize Tondano, Dorpsstraat,  Renkum.

Huize Tondano, was gelegen tussen huize Redichem en hotel Campman. Aan de zuidzijde van de Dorpsstraat, tegenover de R.K kerk en aan de westzijde van Campman werd een pastorie gebouwd in 1875. Later bekend als huize Tondano, dit huis heeft echter niet zo lang als pastorie dienst gedaan. Historisch Genootschap Redichem. Echo's van zes dorpen; 2018; 4 pagina 36.

Tondano
uitsnede van Kadaster Renkum D 330. Tondano heeft hier nr 329, Dienstjaar 1855. Helaas de oudere kavel 182 is niet te vinden met de viewer, geen filiatie.

Eigenaren:
Legger 84 D182 huis schuur erf eigenaar Abraham Pannekoek. Jaar 1854 in 1855 herbouw D329 huis met oliemolen.
Legger 335 Aart Berends 1854-1856
Legger 351 Marten Pannekoek 1856-1865
Legger 514 Joris van den Heuvel D329 jaar 1865-  hermeting in 1873 dan D580 huis met erf D581 stoomoliemolen met erf
Legger 677 Alexander Cremer 1873-1878 verkoop
Legger 759 De Roomsche kerk 1878-1906  stoomoliemolen is dan gesloopt verkocht worden percelen D582 erf D702 huis D703 tuin aan
Legger 1008 J.M.B. Beuker dj 1906 verkoopt in dj 1906.
Legger 1322 Jan Hissink dj 1906 het jaar waarin Jan Hissink overlijd daarna dj 1908 de erven
Legger 1365é Johannes Hendrikus Hissink O.I ambtenaar tijdelijk wonende te Renkumé Jacominus Johannes Bolkestein [schoonzoon van Jan Hissink] het vruchtgebruik van de woning is voor de weduwe Hissink = Jacoba Maria Johanna van Leer. Dj 1908-1913 verkoop
Legger 1519 Arie van der Kolff gepensioneerd O.I ambtenaar dj 1913-1923 verkoop
Legger 2039 Andries Henkemans [directeur van de N.V nationaal grondbezit wonende te Den Haag dj 1923- 1936
Legger 2440 Carolus Franciscus Jacobus Overmaat dj1936 meteen verkoop aan
Legger 2074 5/8  Gerrit Jan Glade [ tuinman] en cons. Elk 1/8 Glade, Frederik en Geesje en Christiaan Josinus dj 1936 verbouwen dj 1939 D1624

Adres Dorpsstraat 194 volgens adresboek 1940 waarschijnlijk tot 1950

 Dj 1950 legger 1132/5 daarna is het huis weg.

papierfabrikant
Wordt hier het huis van Pannekoek of Berends verkocht?

Tondano
Een uitsnede van veldwerkkaart van Renkum D 329 dienstjaar 1855. Zie ik hier de naam Beuker onder 330? Helaas, nee dus. Er staat AART BERENDS. Berends was rond 1850 olieslager van beroep. Hoogstwaarschijnlijk op de stoomoliemolen D329 en waarschijnlijk de eigenaar.

Tondano
uitsnede van Kadaster Renkum D 582 uit dienstjaar 1873. Het huis Tondano heeft hier 2 nummers: 580 en 581.
Aan het begin van de 20ste eeuw woonde hier de emeritus dominee Blanson Henkemans.

Jan Marie Bernard Beuker, geboren op 30 juli 1889 te Renkum -  25 oktober 1965 in Arnhem
Gehuwd in 1915 met Jorie C. de Kruijff van Dorssen, bekend als miniatuurschilderes.

Verkoop pastorie (Tondano) Utrechtseweg kad. Sectie D no. 582, 702, 703 groot 28 are 50 centiare. Oosterbeeksche Courant  04-03-1905 
Opbrengst f6.785,--. Eigenaar J. Beuker. Oosterbeeksche Courant 01-04-1905.
De fam. Beuker heeft er zelf niet gewoond. Beuker is enkel tussenpersoon geweest die het direct door verkoopt.

"Toen werd dit huis betrokken door een familie die van der Kolf heette. Die mensen waren uit ons toenmalig Nederlands Indie gerepatrieerd van het eiland Celebes en ze noemden hun woning, die onbegrijpelijk dicht aan de straat was gebouwd, huize Tondano". Wes Beekhuizen, Groen was mijn dorp pagina 30

In 1908 wordt Tondano met tuin (tussen villa "Redichem" en tuin Campman) Utrechtseweg kad. Sectie B no. 582, 702, 703, verkocht door de erven Hissink. Bron Oosterbeeksche Courant 21-03-1908.

Vanaf 1 mei gevestigd in huize 'Tondano' N.V. Woningbureau 'Sonsbeek'.; Oosterbeeksche Courant 12-04-1919
Woningbureau Sonsbeek" Stationplein Arnhem bericht door deze, dat in de maand Mei door haar zal GEOPEND worden een Bijkantoor te Renkum (huize Tondano") voor de plaatsen: Renkum, Wageningen, Bennekom, Ede, Heelsum en omgeving". Arnhemsche courant 22-04-1919

Het is van der Kolff die Tondano in 1922 verkoopt: Verkoop villa 'Tondano' met erf en tuin Utrechtseweg groot 28 are 50 centiare. Te veilen in 2 percelen. Eigenaar A. v.d. Kolff. Oosterbeeksche Courant 13-05-1922

"op huize Tondano, hadden toen ook al weer wisselingen plaatsgevonden en zodoende was de emeritus-dominee Blanson Henkemans de overbuurman geworden van meneer Roem". Wes Beekhuizen; Groen was mijn dorp; pagina 32

Elders gevonden: In deze woning woonde Kr. van de Heuvel, en daar was ook een olieslagerij aan verbonden. Later was het de pastorie van de R.K. Kerk, en woonde er pastoor Leeuwenberg. (Wes Beekhuizen gaat in zijn boek er vanuit dat deze olieslagerij was gelegen bij de reeds genoemde brouwerij aan de noordzijde, maar Van Roest plaatst deze olieslagerij aan de zuidzijde.

Tondano

Redichem
Huize Tondano in het midden van de ansichtkaart, gelopen in 1904

Tondano

Renkum Tondano

Eigenaren:
Artikel 759 Rooms Katholieke Kerk, Renkum, eigenaar van de bouwgrond. 1008 Jan Marie Bernard Beuker, fabrikant, Renkum. 1322 Jan Hissink, gepensioneerd majoor infanterie, Den Haag 1365 Johannes Hendrikus Hissink, O.I. ambtenaar, Renkum, samen met Jacominus Johannes Bolkestein, leraar HBS, Soerabaija en Jacomina Maria van Leer, wed. Jan Hissink, Renkum 1519 Arie van der Kolff, gepensioneerd O.I. ambtenaar, Renkum 2039 Andries Herkemans, direkteur Nat. Grondbezit, Den Haag 2440 Carolus Franciscus Jacobus Overmaat, Renkum 2074 Gerrit Jan Glade, tuinman, Renkum 1232 Verkeer en Waterstaat 1132 Franciscus Campman, zonder beroep, Renkum 3135 Franciscus Campman, hotelhouder, Renkum 5587 Hotel, cafe en restaurant Campman BV, Renkum:
bron:  Geschiedenis Dorpsstraat Renkum; Tiny Wijnstekers; 2005; HGR
Veldwerkkaart uit 1910 van Transvalia
Transvalia
Het voormalige Huis Transvalia aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek.

Het actuele pand heeft volgens de BAG een oorspronkelijk bouwjaar van 1967 en adres: Benedendorpsweg 191 Oosterbeek.

Het huis heeft meerdere namen gehad. Achtereenvolgens: Witte Poort tot 1852, Rijnzicht tot 1890 en daarna Transvalia.
 
In 1842 opent de herberg de Witte Poort De expoitatie was in handen van Antonie van Muiswinkel, daarvoor koetsier bij Robide van der Aa op de Hemelsche Berg.

 In 1852 werd de herberg door Jan Kneppelhout gekocht, die toen zelf op de Hemelseberg woonde. Het jaartal 1852 komt uit: Je moet hier zijn geweest: Oosterbeek. Nederlands eerste kunstenaarskolonie; Willem de Bruin), zelf gok in op 1848 of 49. Kneppelhout gaat de Witte Poort verbouwen en geschikt maken tot woonhuis voor zijn moeder mevrouw Johanna Maria Kneppelhout - de Gijselaar. Mw. de Gijselaar heeft er nooit gewoond. Ze kwam te overlijden in 1851 voordat de verbouwing gereed was.

Daarna werd de Witte Poort verhuurd aan de familie H. Hoeufft van Velsen die er gedurende 28 jaar in de zomerperiode verbleef. De naam De Witte Poort verdween en Hoeufft gaf het de naam Rijnzigt.

Er kwam een andere Witte Poort aan de overkant van de Benedendorpweg.

De familie J.H.W. Kool, die een grote stal en koetshuis bij het huis liet bouwen, had het daarna een 10-tal jaren als zomerverblijf in gebruik.

Transvalia Oosterbeek

Vanaf 1890 bracht jhr. mr. Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland met zijn gezin gewoonlijk de zomer door in deze villa die hij toen de naam Transvalia gaf.

De naam Transvalia houdt verband met de belangstelling van Beelaerts van Blokland voor de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek. In 1889 was hij tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister benoemd door een aantal Europese landen waarmee de Republiek verdragen sloot. In 1890 is Kneppelhout reeds overleden, maar zijn echtgenote Ursula Martha Van Braam (1825 - 1919) woonde nog op de Hemelse Berg. De echtgenote van Beelaarts van Blokland was Johanna Maria Kneppelhout van Sterkenburg, de dochter van Karel J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg, de broer van Jan Kneppelhout van de Hemelsche Berg. Mevrouw Ursula Martha Kneppelhout -van Braam, was dus haar tante. Het gezin Beelaerts van Blokland-Kneppelhout telde zeven kinderen die allen in Den Haag geboren waren. Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland werd op 14 maart 1897 terwijl hij de dienst in de Willemskerk in Den Haag bezocht, door een beroerte getroffen en overleed nog diezelfde avond. Na het overlijden van haar man verbleef Johanna Maria Kneppelhout met de kinderen geregeld op Transvalia waar zij in de zomer van 1923 ernstig ziek werd en op 18 augustus in het Diaconessenhuis in Arnhem overleed. De kinderen (de oudste, Frans, is dan al 36 jaar) van de familie Beelaerts zijn na het overlijden van mevrouw Ursula Kneppelhout-van Braam (1919) het landhuis Hemelse berg gaan bewonen. Ze konden het pachten van de gemeente.

Transvalia
1907

Nadat het in 1891 in handen kwam van jonkheer mr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland is het in gebruik genomen als zomerresidentie.

Transvalia

In 1935 betrekt Jhr.dr W.A.Beelaerts van Blokland Transvalia.

Transvalia

WW II: Om drie uur in de ochtend van 23 september 1944 gingen 52 paras van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade naar de Oosterbeekse zijde van de Nederrijn. Zij betrokken stellingen rond de villa Transvalia bij de Benedendorpsweg in Oosterbeek. Transvalia raakte die dag en de dagen erna verwoest en is niet teruggebouwd.

Transvalia
Villa Transvalia, verwoest in 1944 als Poolse paratroopers hier stelling nemen.

Kleinzoon jonkheer J.J.G. Beelaerts van Blokland bouwde ter plekke een bungalow, waar hij tot zijn dood in 2005 woonde. De nieuwbouw was in 1965.

Transvalia
Op deze Veldwerkkaart (uitsnede) is sprake van Stichting, of te wel nieuwbouw in 1985.

Is dit wel een echte nieuwbouw? Want de BAG heeft het over 1965. 20 jaar eerder. Jaren later wordt het pand, na het overlijden van Jan Beelearts van Blokland volledig gerenoveerd.
Voormalig Huize Tusculum, Benedendorpsweg 126-128, Oosterbeek
ter hoogte van de Zuiderbeek.

Werd een poos gebruikt voor kamerverhuur: 1930 "Pension Tusculum" - Oosterbeek, Benedendorpsweg 128. Gem. Zit- en Slaapkamers met volll. pension a 3.90 p. d. p. p. Juni en Sept. en fam. reductie
Tusculum
De Van Beeck Calkoenschool en de woning van het schoolhoofd, Parallelweg 122 en 124 in Wolfheze.

De school werd in 1915 als de Van Beeck Calkoen-school opgericht voor de kinderen van het personeel van het psychiatrisch ziekenhuis dat zich enkele jaren eerder in Wolfheze had gevestigd. De panden zijn op de noord-oostelijke hoek van het ziekenhuis terrein. In de jaren 80 verkocht.

Beiden zijn een een gemeentelijk monument.
Van Beeck Calkoen school
Villa Unita. Utrechtsestraatweg 13, Utrechtseweg 13, c.q Koninginnelaan 1, Heelsum.

Unita Heelsum
Opname 1930 - 1940

Deze villa uit het jaar 1901 (BAG) en is destijds gebouwd voor de directeur van de er tegenover gelegen papierfabriek Schut. Volgens de Oosterbeeks Courant van 4-7-1931 is villa Unita te Doorwerth verkocht aan H. Schut voor f 6.600,--.
Een ander bericht uit de Oosterbeekse Courant van 8-8-1931: Brand in villa 'Unita'; gedeeltelijk verwoest; rieten dak gespaard.

"Waarschuwing: In het Algemeen Politieblad vestigt de burgemeester van Renkum. te Oosterbeek, de aandacht van belanghebbenden op den Duitscher Carl Vieth. geboren 26 November 1898 te Solingen, voorheen wonende Hoogstraat 47 te Wageningen. thans verblijvende villa Unita. Utrechtscheweg 13 te Heelsum, gemeente Renkum. Alvorens met genoemden Vieth. die in staat van faillissement verkeert, of. met de door hem gedreven handelsvennootschap Rasoma (speciale fabriek van scheermesjes, merken Rasoma en Orient) in relatie te treden, wordt in overweging gegeven inlichtingen in te winnen bij  voornoemden burgemeester. Het zelfde geldt voor den bij Carl Vieth inwonenden en met hem samenwerkenden Duitscher Carl Weck". Uit  Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 13-10-1932

In maart 1932 wordt op een veiling de gehele inboedel verkocht. Als nieuwe eigenaar wordt dan genoemd dhr W. Hasekamp. Na de inboedelverkoping gaat Unita in april 1936 open als pension. In oktober 1940 komt er een bijkantoor van Beumer's woning- en bouwbureau te Renkum op het adres van Unita. In 1943 is eigenaar Mevr. M. H. v. Soest.

Unita Heelsum

Heelsum Unita
Utrechtseweg 109, Heelsum

Uitzoeken:
Volgens een artikel van Truus Boekhoudt in de Schoutambt en Heerlijkheid van de St. Heemkunde Renkum uit december 2004 zou het adres Utrechtseweg 109  in 1920 gebouwd zijn door en voor
M.H. en J. Beuker. Kavel Renkum C 2343, later bewoond door P.J. Vastenou.
Het kan zijn dat het huisnummer veranderd is? 
kavel 2343\C2343, oudere kavel is leeg met nr 1908 in dienstjaar 1910, aan de Utrechtsche straatweg
Bennekomseweg 2 Heelsum
Oudere kavel C1879 is hier in 1906 nog leeg. Aan de Utrechtse straatweg, hoek met de Ottoweg en aan de bovenzijde de Bennekomseweg

In de periode 1920-1922 werden door de N.V. Bouwmaatschappij Heelsum enkele percelen verkocht, aan Joan Beuker, directeur van de N.V. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen te Renkum, en zijn zus Maria Hendrika Beuker (Utrechtseweg 109, oostelijke hoek Lindelaan), aan de kunstschilder Jan Cornelis van der Ven (Utrechtseweg 117, Schildershuis) en aan Daniel Louis Uijttenboogaart (het herenhuis Avondrust, de boerenwoning en een stuk
grond aan de overzijde van de Utrechtseweg).

Uitzoeken; Omdat hier ook Lindelaan genoemd wordt zit ik te denken aan Avondrust, Utrechtseweg 109 in Renkum, niet in Heelsum.

Ingekomen personen van 14 t/m. 20 Sept. P. J. Vastenou, planter, Utr. weg 105, Renkum, uit Java (N.-I.). Arnhemsche courant 22-09-1939.

P.J. Vastenou, zonder beroep, Utrechtscheweg 105, adresboek 1942 gemeente Renkum

Vastenou-Sickenga, Mevr. L. Utr.str. 105 te Renkum: uit de  Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1947, herfst.1947
Villa Utrechtseweg 20 te Heelsum.

Adres destijds was de Utrechtse Straatweg 20 te Heelsum.
Ook het adres Doorwerthsestraat Heelsum, is voor hetzelfde pand gebruikt.
De ingang is aan de huidige Doorwerthsestraat.

De BAG geeft het jaar 2001??
In 1921 gebouwd naar een ontwerp van de architect Frits Eschauzier voor zijn zwager T. Sypkens en diens echtgenote H. Sypkens-Crielleard.
In 1928 door Eschauzier ook een atelier voor Mevr Sypkes-Crielleard

In 1942 woont de industrieel C. Sijpkens op de Utrechtseweg 20 in Heelsum

Bij het Gelders Archief is een dossier betreffende herstel en wederopbouw van beschadigde en vernietigde panden te Heelsum, 1946-1957
Villa Utrechtseweg 173, Oosterbeek

Bouwjaar 1880

In 1972 begon een gepensioneerd huisarts er een vruchtbaarheidskliniek.
Utrechtseweg 173
Voormalig landgoed buitenplaats huis Valkenburg, Oosterbeek Meer over landgoederen op de landgoederen website
Huize Van Wijck, Nieuweweg 5, Renkum.

Volgens de BAG gebouwd in 1897 door S.M. Van Wijck. S.M. Van Wijck was de oudste zoon van de steenfabrikant Richardus van Wijk. Hij huwt met mw. Conijn. Bij zijn overlijden in 1903 laat S.M. van Wijck een Hfl 10.000,= en zijn huis met koetshuis en tuin na aan de Parochie te Renkum. Met de verplichting om binnen drie jaar een Katholieke school voor meisjes te stichten. Toen het schooltje te klein werd liet de weduwe er nog een drieklassig schoolgebouw bij zetten en werd het koetshuis een bewaarschool. Een naam voor de school was: de Van Wijck - Conijn Stichting. Rond 1984 bood het behoorlijk vervallen pand onderdak aan alleenstaanden.
Een ruimere beschrijving is te vinden in de HGR publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum
Varenheuvel, Bilderberglaan 6, Oosterbeek.

Gebouwd in 1938 naar een ontwerp van ir. N.H. Wesstra uit 1931 in opdracht van D.W.P. Wisboom jr met voornamelijk elementen van de Gooise Landhuisstijl en de Amsterdamse School. - Van architectuurhistorische waarde als een zeldzaam voorbeeld van een landhuis van deze omvang gebouwd in een combinatie van de Gooise landhuisstijl en de Amsterdamse School.

De villa is een Rijksmonument.
Varenheuvel Oosterbeek
Voormalig Huize Veldheim, Renkum. Nieuweweg 4, later 10 en Nieuweweg 6, later 12.

Voordien villa Nuova, zie aldaar.

De tegenwoordige Veldheimweg is gebouwd op het perceel van Veldheim. In meerdere tuinen staan nog bomen van het landgoed. Het pand is iets beschadigd in 1944 en Van Gelder en Zonen heeft hier later personeelswoningen neer gezet.

Een ruimere beschrijving is te vinden in de HGR publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum
Nieuwe Weg, Huize Veldheim Renkum, 1905
Huis Verhaaf aan de Bennekomseweg 30, Heelsum

Gebouwd in 1954 in opdracht van H.C. Verhaaf, door architect J.W.E. Buijs.

In 1955 vestigd zich hier de tandarts H.C. Verhaaf.
Heelsum Bweg 30
Huize Viersprong 4 x Oosterbeek en 1 x Doorwerth.

Op meerdere adressen was er een "Viersprong" te vinden:

Cronjeweg 1, Oosterbeek, Pension De Viersprong".

Pens. de VIERSPRONG Veerweg 2, Oosterbeek (laag)

den Heer J. MEYLINK Huize Viersprong, Oosterbeek

Opening: Manufacturenzaak W. Klaassen (villa de Viersprong), Utrechtseweg / Wilhelminastraat; per 30 maart 1929. OC 23-03-1929
Viersprong
 villa "Vita" Utrechtseweg 101, Oosterbeek

Een gemeentlijk monument
Vita
Kleine Vogelenberg, Oosterbeek
Kleine Vogelenberg, Kneppelhoutweg 6, Oosterbeek
Gebouwd in 1850, volgens de BAG, dit omdat een juiste bouwdatum niet bekend is.

Zie hierboven de Grote en Kleine Vogelenberg.

De boerderij de Kleine Vogelenberg zal op een gegeven moment vervangen zijn door de huidige woning. Omdat dit vermoedelijk op de oorspronkelijke fundamenten gedaan is, blijft het oorspronkelijke bouwjaar staan.

De kleine Vogelenberg bestaande uit een huis en tuin met bouwland en akkermaalsheg, groot een bunder, acht en twintig roeden en dertig ellen; onder reserve bij de pachter Janssen, van zodanig bouwrecht als aan hem als dan volgens plaatselijk gebruik zou kunnen competeren.

Vogelenberg

Kaart uit 1897. De Kleine Vogelenberg ligt op de hoek waar de huidige Sanderweg kruist met de Kneppelhoutweg.

Vogelenberg

In 1832 is Jan Willem Theodoor Hoff, rentenier te Oosterbeek, de eigenaar van kavel D 355.

In juni 1841 gaan de erven van Hoff alles weer veilen en bijéen van 10 kavels heet het: "Zesde perceel: de grote Vogelenberg bestaande uit een boerenwoning cum annexis, tuin, boomgaard, bouwland, weiland en wat bos, groot drie bunders, zeven en negentig roeden en twintig ellen; onder reserve bij de pachter Hendriks". (bron Schoutambt en Heelijkheid 2010 nummer 4)

Na afloop van de veiling blijkt de landbouwer Jacob Hendriks de eigenaar te worden van een ander perceel nummer 7. Of te wel: de Kleine Vogelenberg.

Vogelenberg
Uitsnede van Veldwerk D 3195. Boven Koetshuis en stal, onder huis met serre. Staand op een terrein van vermaak. Dienstjaar 1900
Vogelenberg

Vogelenberg
Sandersweg met de hoek van de Kneppelhoutweg. Rechts het huis Kneppelhoutweg 4 dat er nu niet meer staat. Klein Vogelenberg staat ernaast en heeft nr 6. Links de ingang van de Hemelse Berg.

In 1942 woont de landbouwer H.J. Hooijer op de Kneppelhoutweg 6.

In februari 1997 is kavel en opstal D 8912 verkocht door de gemeente Renkum aan een particulier.

Vogelenberg
Situatie in 2021.

Vogelenberg
Voormalige Buitenplaats - Huize Voortstreven, aan de Utrechtseweg te Renkum, op de locatie van de huidige straat Voortstreven.
Andere naam: villa Etty of Hetty

Er is een kadasterkaart uit 1859 waar alle kavels tussen C 656 en 670 te zien zijn. Op 669 en 670 staat de papierfabriek. Alle andere kavels zijn leeg, ook 659 waar later Voortstreven komt.

Als de heer J.F.C Schimmelpenninck in 1875 het huis en landgoed Keijenberg koopt, hoort daar ook een weide bij gelegen aan de Utrechtseweg met een grootte van 13 Ha. Deze weide wordt direct doorverkocht en het Buiten Voortstreven wordt dan gebouwd.

Voortstreven
Een kadasterkaart uit 1877, links boven is Bad Heelsum te zien.

In 1877 woont er Herman Gijsbert Keppel Hesselink. (de bekende schilder) (21-11-1811 - 12-10-1888) (onderscheiden met het metalen kruis, wijnhandelaar te Zutphen en van 1885  naar de Rhijnkade A 351 later Arnhem) (14 kinderen) en zijn vrouw Egberdina Anna  (1819-1902).

Huize Voortstreven

In 1883 ontvangt de heer Keppel Hesselink er de generaal Karel van de Heijden. H.G. Keppel Hesselink overlijdt op 12 oktober 1888.
Er is kennelijk geld te kort en er wordt inboedel verkocht:

Voorstreven Renkum
1894

Een consortium van bouwondernemers hebben bouwterrein opgekocht oostelijk en
westelijk van buitenplaats 'Voortstreven'(villabouw). Renkumsche Courant 14-05-1898

Huize Voortstreven Renkum1902

Om toch  enkele inkomsten te genereren wordt de tuinmanswoning verhuurd. In 1903 na het overlijden van mw Keppel Hesselink -Vietor in 1902 komt Voorstreven te koop:

Voortstreven Renkum

In 1902 wordt Voortstreven gekocht door de weduwe Gros, een succes is het kennelijk niet, via de notaris C.G van Heelsum wordt een gedeelte van de inboedel verkocht. En de villa komt weer te koop.

Casa Cara Renkum

Met het er tegenoverliggende  ging het financieel heel goed. Op de veiling (bericht van inzet hfl 15.900) kon Dr. Marx in 1903 voor hfl16.000,- van de kinderen/erfgenamen van Herman Gijsbert Keppel Hesselink enige percelen van Voortstreven', aankopen. (Herenhuis met tuinmanswoning, koetshuis, erf, tuin met wandelbos, houtwal, beplanting, hakhout en weiland, samen groot 4 hectare 80 are 26 centiare). Het Kurhaus lag toen tegenover Voortstreven aan de andere kant van de Utrechtseweg.

De Oosterbeeksche Courant van 2 januari 1904 bericht dat het "Kurhaus "Bad Heelsum" een hoogst belangrijke uitbreiding heeft ondergaan, door het landgoed 'Voortstreven' er door aankoop aan toe te voegen. Ook de aangrenzende villa van Generaal van Vliet is gehuurd om ingericht te worden voor de verpleging van lijders tegen verminderd tarief". (Met de villa van de Generaal werd Casa Cara, nu Utrechtseweg 126, bedoeld, vroeger ook deel uitmakend van Voortstreven). Ook was Dr. Marx korte tijd samen met Jacob Portielje eigenaar van ongeveer 2 hectare van het grondgebied van 'Avondrust'
Enige jaren later lijkt er een ommekeer te komen. In de Oosterbeeksche Courant van 16 september 1905 werd de verkoop van de "thans in volle exploitatie zijnde geneeskundige badinrichting Kurhaus 'Bad Heelsum" aangekondigd, op 21 september 1905 in het Societeitsgebouw naast het Tramstation te Heelsum door notaris E.D. de Meester. De verkoop van het Kurhaus (zonder Voortstreven) ging niet door, maar in december 1906 werd het Buitengoed 'Villa Etty' (dit was Voortstreven), bestaande uit het Heerenhuis met Tuinmanswoning, koetshuis, erf en tuin met wandelbos, weiland en houtwal, in totaal 4 hectare, 80 are en 26 centiare verkocht aan Mej. Margaretha Agatha Mees (1855-1939) voor hfl. 29.500. Margaretha Agatha Mees zij is overleden op 30-06-1939 te Renkum.
Mej. M.A. Mees gaat in 1907 ook nog de villa "Mon Repos" in Heelsum betrekken. (Wageningsche Courant, 10/04/1907; p. 3/4)

Het echtpaar Haverkorn van Rijsewijk-Mees vestigde zich in 1902 bij de familie op villa Voortstreven te Renkum. Dr. Haverkorn van Rijsewijk gaat in Renkum rond de Nieuweweg een viertal huizen bouwen. Zoals villa Zonnewende (1904). Het sanatorium aan de Hartenseweg voor de verpleging van tbc-patienten, het 'Herstellingsoord Renkum' in 1905. Het woonhuis aan de Dorpsstraat voor de familie Haverkorn, naast de pastorie. In 1911 werd nog een vierde huis gebouwd, aan de Nieuweweg: het huis Lucht en Licht. Dit gebeurde in opdracht van mevrouw Mees-Pijnappel en zij bestemde het voor de verpleging van meisjes met tbc. Met de Rotterdamse bankiersfamilie achter de hand was er kennelijk genoeg geld om in het Renkumse de zaken groots aan te pakken.

Oosterbeeksche Courant 1907: verkoping voor mej. M.A. Mees op Voortstreven; 10 perceelen beuken, brandhout, kersenhout en accaciahout. Aanw. J. Maters.
Mevrouw Mees woonde toen zelf al op de Nieuweweg.

Eigenaar in 1923: Mellenkamp ?
Voortstreven
Voorstreven is links onder, rechtsboven het pand van Marx, Bad Heelsum

De kadasterkaart hierboven laten een ander pand zien dan de kaarten hieronder.

Voortstreven

Voorstreven
Een kadaster hulpkaart uit 1932. Voorstreven is links, rechts staat Campina.

Voortstreven
Een veldwerkkaart met meer details uit dienstjaar 1933

Telefoonboek 1935: K.A. v. d. Have-Visser.

Daarna heeft er de familie Albert van Ketel gewoond. Hij was hoogleraar aan de Hogeschool in Tilburg geweest. Onherstelbare oorlogsschade in 1944. Er kwam in het midden van de jaren 50 een nieuw bestemmingsplan. Het huidige pand op de  Voorstreven 8 is er gebouwd in 1956-57. Doch staat niet op de exacte locatie als Huize (Klein) Voortstreven.
Voortstreven Renkum
Het Landgoed Voortstreven. De Gereformeerde Kerk aan de overkant van de Utrechtseweg staat er net niet op, geheel linksboven is de woning aan de Utrechtseweg nr 97 zichtbaar. Luchtfoto gemaakt door de RAF om de luchtlandingen van 17 september 1944 voor te bereiden.

De eerste nieuwbouw plannen zijn gereed in 1957. De kavel C 4083 is in eigendom van de fa Van Gelder en Zonen en wordt gebruikt voor een jonge ingenieur die dan op de Voorstreven 8 gaat wonen.
Villa Vredelust, Utrechtseweg 148
oud adres Utrechtschestraatweg 146 Oosterbeek

Woonhuis
Winkel Van der Kraats tot 2008.
Tegenwoordige winkel van de Hema.

Bekijk het pand eens van de achterkant: architectuur
Vredelust
De voormalige Vredestein fabriek, Beukenlaan 50, Renkum

In september 1915 wordt de modelboerderij het Huis ter Aa te Doorwerth van Scheffer aangekocht door de firma Wilhelmién Co., fabriek Hevea" staaldraden, rijwiel-, auto en massieve banden, te Hoogezand. Dit bedrijf wordt in zijn geheel naar Heveadorp overgebracht. Hevea wordt Vredestein middels een fusie in 1962. In 1976 werd besloten de fabriek in Heveadorp te sluiten en een nieuwe fabriek in het Renkums Beekdal te bouwen. De rubberfabriek Vredestein in Heveadorp sloot in 1979 en werd gesloopt begin mei, juni 1982.
De van Gelder papierfabriek in het beekdal werd gesloten in 1981 en op die lokatie gaat Vredestein verder. In 2004 sluit de Vredestein fabriek in Renkum.

Vredestein
 tegeltableau dat de wederopbouw na de oorlog symboliseert. Het tableau werd destijds in de oude Hevea-fabriek in Heveadorp aangebracht en verhuisde mee naar het nieuwe pand in Renkum. Nu te bezien in het Renkums gemeentehuis in Oosterbeek.

Vredestein sluit zijn fabriek in Renkum. Dat kost 105 mensen hun baan. Dat heeft het bedrijf eind oktober 2003, bekendgemaakt.
Vredestein
plan uit 1986

Wikipedia
Voormalig hotel Vreewijk (Nieuwerhoek) (Bertha), Utrechtseweg 161 Oosterbeek.

Dit gedeelte gaat over de periode dat er nog geen hotel Vreewijk is. Kijk voor het hotel, bij hotels.

Na afloop van een veiling, staat in de Arnhemsche courant van 1 aug 1872 dat de heer Altman; no. 5 massa van no. 2, 3 en 4, f18,326, dito; no. 6 massa 1, 2, 3 en 4, f 50,029, dito; no. 7 een boerenhofstede aan den Dreijenschen weg, groot 6.81.08 el, gelegen te Oosterbeek, f 7905, gekocht heeft.

De villa Nieuwerhoek wordt in 1873 gebouwd door de Amsterdamse aannemer J.D. Altmann voor zijn zoon. De zoon gaat er in 1875 wonen. Daarna wordt de villa verkocht aan Jacobus Lebret. In 1880 wordt Nieuwerhoek verkocht aan Pieter Nicolaas Muller die het door verkoopt aan Hilmer Hendrik Uloth, uit Amsterdam.

Er is een kadasterhulpkaart gemaakt in 1873.
Vreewijk

Nieuwerhoek Oosterbeek
Nav de advertentie; kloppen de namen wel?

Nieuwerhoek Oosterbeek

Vreewijk
kadasterhulpkaart uit 1887
Na het overlijden van de heer Muller trouwt zijn weduwe Bertha Anna Louise Ooms met H.H. Uloth en na zijn overlijden in 1890 woont de weduwe  B. A. L. Ooms er weer alleen.

Bertha Oosterbeek
In 1897 wordt villa Bertha geveild: openbare Verkooping. BERTHA. Notaris Karseboom te Oosterbeek, zal op "Woensdag 21 Juli 1897 bij Inzet en op Woensdag 4 Augustus d. a. v. bij Toeslag, publiek Verkoopen: A. De kapitale, hechte, sterke, geheel naar de eischen des tijds voor Zomer- en Winterverblijf ingerichte Villa Bertha," met fraai aangelegden Tuin, Schuur en koude en warme Kassen, staande en liggende tegenover het Hotel Schoonoord-, op den hoek van den Utrechtschen Straatweg en den Stationsweg, op het schoonste en hoogste gedeelte van Oosterbeek, aan het kruispunt van twee wegen en aan de halte van de Stoomtram, groot ongeveer 33 A.. 10 Centiaren. B. Een perceel Tuingrond, uitmuntend gelegen als Bouwterrein, naast het voorgaande perceel, aan den weg naar het Station hoog aldaar, ter grootte van ongeveer 12 Aren, 20 Centiaren. C. Een onlangs nieuw gebouwd Koetshuis met Stalling voor 2 paarden, Tuinmans- en Koetsierswoningen, waarin Wel- en Begenwaterpompen, met Schuur en Bouwland aan den Paaschbergscben weg, onmiddellijk bij het le perceel, ter grootte van 36 Aren, 46 Centiaren. De Villa is zeer droog en uiterst net onderhouden, voorzien van Wol- en Eegenwater, Waterreservoir met Perspomp en Electrische Bel-inrichting en bevat beneden een ruime Suite met ruime Serre met steenen Parketvloer, ruime Eetkamer, allen met rijk geschilderde Plafonds en van marmeren Schoorsteenmantels voorzien, marmeren Gang met geschilderde Muren, Keuken en Bijkeuken, halverwege de trap een Provisiekamer; boven: ruime Corridor, 5 Kamers met geschilderde plafonds, waarvan een kamer met marmeren Schoorsteenmantel, Badkamer en ruime Zolder met Dienstbodenkamer, en voorts een aantal Kasten en verdere gemakken. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen voor of uiterlijk op 15 September a. s. (5051) Het geheel is aangeslagen in de grondbelasting over 1897 met 71.37 en is dagelijks te bezichtigen".
Een onlangs nieuw gebouwd Koetshuis met Stalling voor 2 paarden, Tuinmans- en Koetsierswoningen, waarin Wel- en regenwaterpompen, met Schuur en Bouwland aan den Paaschbergshen weg, onmiddellijk btegenover het lste perceel, ter grootte van 36 Aren, 46 Centiaren. Het geheel is aangeslagen in de grondbelasting over 1897 met 71.37 en is dagelijks te bezichtigen. De verkooping geschiedt in 3 perceelen, combinatien en massa. Nadere inlichtingen zgn te bekomen bg de Makelaars C. DE Vlaming Jr., N.-Z. Voorburgwal 124, en H. Heije & Zoon, Keizersgracht No. 731, te Amsterdam, benevens bovengenoemde Notaris.
Uit Het nieuws van den dag dd 19-7-1897.

Nieuwerhoek Oosterbeek

De koper is dan: Casper Louis Reuvens (1863 -1915) was van 1898 tot 1915 eigenaar van de Villa Bertha, door Reuvens hernoemd als Vreewijk. Deze zo�loog, doctor natuurwetenschappen uit Leiden, vestigde in een door hem gesticht bijgebouw van Vreewijk een polikliniek voor on- en minvermogenden. Een twaalftal jaren (van eind 1899 tot 1912) heeft dokter C.A. Reuvens veel pati�nten gratis hulp verleend. De naam Vreewijk was ontleend aan het Leidse landgoed waar Reuvens tevoren woonde. Na het overlijden van dr. C.L. Reuvens zoekt Mevr. Reuvens te Zandvoort op 26-8-1916 door haar vertrek uit Oosterbeek een betrekking voor haar knecht Gerrit Buunk, wonende op Dreijen in Oosterbeek, als huis-tuinknecht of koetsier. Het beste getuigschrift staat hem ten dienste na ruim 17 dienstjaren.

Vreewijk
Veldwerktekening gemaakt in 1917. Het perceel waar de kliniek staat is later verkocht en kwam er een ander pand. De schuur wordt gedeeltelijk afgebroken.
In 1916 komt de villa Vreewijk te koop, samen met twee bijgebouwtjes, een bloemenkas en een erf met tuin.  De villa bevat: beneden: 4 Kamers, waarvan 2 en suite met grote serre, keuken, bijkeuken en kelder; boven: 6 kamers en badkamer en verder een zolder met 3 kamers en is dan voorzien van gas en waterleiding en andere gemakken. Het wordt aan de  jhr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten verkocht. In november 1920 komt de Buitenplaats Vreewijk", groot ca. 4000 m2, weer te koop. De jonkheer verhuisd in 1921 naar de Hoge Oorsprong. Een succes is de verkoop via een makelaar niet, in juli 1921 wordt er een veiling aangekondigd. Maar daana bericht notaris Karseboom te Oosterbeek, dat de veiling van de Buitenplaats Vreewijk niet doorgaat, als zijnde het perceel uit de hand verkocht. De koper is Hendrik Jan Locht en hij begint er een Hotel Cafe Restaurant met groot terras en gezellig Cafe-Biljart (met een echt Wilhelmina Biljart). Het hotel gaat open op 12 april 1922.

Vreewijk
kadaster veldwerk uit 1921
Lees meer over het hotel en daarna bij het gedeelte over cafe's en hotels.
Voormalig Pension Vrede, Utrechtseweg 111 te Oosterbeek.

Bouwjaar 1904. De BAG noemt 1954 als zijnde het bouwjaar. Een rijksmonument. Ten tijde van het overlijden van B. Arps in 1938, was de naam villa Bernanco. Bernardus Arps was de opdrachtgever (1901 - 1904) voor de bouw van het pand en woonde er zelf twee periodes, van 1904 tot ongeveer 1905 en van 1920 tot zijn overlijden in 1938.
Utrechtseweg 111 Oosterbeek
Villa Vrede, Wilhelminastraat 15, Oosterbeek.

Gebouwd in 1901 naar ontwerp van de Oosterbeekse architect J. van Burk in opdracht van de architect Jacob Anthony Voorhoeve (1847-1929) uit Rotterdam. Voorhoeve wordt op deze site vaker genoemd. Ook zijn zoon, de landschapsarchitect, werkte veel in het Renkumse.

Het pand is een Rijksmonument.
Vrede Oosterbeek
Voormalig buiten Vredenoord, Weverstraat Oosterbeek

"VRIJWILLIGE VERKOOPING VAN DE BUITENPLAATS VREDENOORD, TE OOSTERBEEK. De Notariss KOLFSCHOTEN, te Arnhem, zal op Woensdagen den 30stenvMaart en 13 April 1859, telkens des avonds ten 6 ure, in het Hotel het Zwijnshoofd, aldaar, op hoogen doen inzetten en finaal Verkoopen: Het bijzonder aangenaam, hecht en sterk gebouwde en droog gelegen HEERENHUIS VREDENOORD, met marmeren Vestibule en Gaug, 5 a 6 Benedenkamers met 4 Stookplaatsen, waarvan 3 met marmeren Schoorsteenmantels, voorts Keuken met Regen-, Welwaterspompen en groote Kelder, boven 3 Kamers, beueyens Meiden-, Knechts- en Provisiekamers. Alle Woon- en Slaapkamers zijn behangen, geplafonneerd, van Kasten voorzien en hebben een riant uitzigt over den Rijn en de Betuwe. Het Huis is gelegen in het midden van een met fijne Vruchtboomen eu bloeijende Gewassen beplanten en van genoegzamen Moesgrond voorzienen TUIN. Verder een daarbij gelegen sterk gebouwd KOETSHUIS voor 3 Rijtuigen, STALLING voor 2 Paarden en MANGELKAMER, hebbende boven een grooten Zolder tot berging van Hooi, een Dito voor Hout en Turf. Alles sedert 8 jaren nieuw gebouwd. Ter bezigtiging vervoege men zich bij den Kleermaker Van RAAY, te Oosterbeek, en om nadere informatien betrekkelijk de Verkoopsvoor waarden bij den Eigenaar op het Landgoed de Ligtenbeek, en ten Kantore van voormelden Notaris".
Uit de
Opregte Haarlemsche Courant 14-03-1859 "Een BUITENVERBLIJF genaamd Vredenoord, aangenaam en gunstig gelegen te Oosterbeek, gemeente Renkum, in de nabijheid van den nieuw aangelegden Straatweg, bestaande uit WOONHUIS, KOETSHUIS, STALLING en TUIN, te zamen groot ongeveer 40 Roeden, 40 Ellen. Te bezigtigen van 15 tot en met 22 Julij 1867, van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure, op vertoon van een ten Kantore van voornoemden Notaris te verkrijgen toegangbillet." (advertentie 1867)
"Mevrouw HORNBOSTEL-UIJTTENHOOVEN, op Vredenoord, te Oosterbeek, VRAAGT tegen 1 Augustus aanstaande: eene DIENSTBODE, die goed kan koken en werken. Bij goede getuigen kan men op hoog loon en verval rekenen. Men vervoege zich in persoon of met franko brieven aan bovengenoemd adres".  Arnhemsche courant 29-06-1871

De heer F. G. H. Hornbostel, ridder der orde van den Ned. Leeuw, gepensionneerd kapitein van het korps mariniers, gehuwd met J. Uyttenhoven. overleden in 1885.

De Notaris S. KARSENOOM, te Oosterbeek, bericht, dat het Heerenhuls met Koetshuis, Erve en fraaien Tuin, ter grootte van 40 Aren 40 Centiaren, te Oosterbeek aan de Weverstraat, genaamd: Vredenoord, is ingezet en met de hoogen gebracht op f10020,-. De toeslag blijft bepaald op 23 Augustus 1883, des namiddags een uur, in het Koffiehuis van G. J. DEN HARTOG te Oosterbeek.

"De Notaris I. KARSEBOOM te Oosterbeek zal op Woensdagen 17 en 31 Maart 19 15, telkens des namiddags ten half drie ure, in het Cafe CONCORDIA" a/d Utr. Straatweg te Oosterbeek publiek Veilen en Verkoopen: De VILLA Vredenoord" met Koetshuis, waarin Stalling voor twee paarden, Erf en Tuin, aan de Weverstraat te Oosterbeek, kad. Sectie D, Nos, 2168 en 2169, te zamen groot 40 A. 40 c.a. De Villa, welke met het Koetshuis in 19 14 geheel is opgeschilderd en van buiten en binnen van blinden is voorzien, bevat beneden 5 Kamers en Serres en boven 5 Kamers, meerendeels van Stookplaatsen voorzien, ruime Zolder, Keuken, Bijkeuken, Kelder en vele gemakken. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen voor of uiterlijk op den 1 Juni a.s. Grondl. f 5479. De veiling geschiedt in 2 perceclen en in massa. Dagelijks te bezichtigen op aanvrage bij den Notaris of bij den Heer J. PLOEG, Stalhouder, naast de villa woonachtig".  Arnhemsche courant 06-03-1915
Voormalige Villa Vredeoord, Renkum.

Adres was eerst Dorpsstraat A 52 later nummer 155.

Renkum Dorpsstraat Bouvardia\
Villa Vredeoord is het linker pand.

Vredeoord heeft ook andere schrijfwijzen gehad: Vrede-oord en Vrede Oord. En er zijn ook anderen namen: Heijborgh, De Wissel, en De Tramhalte.

Een bewoner, dhr. Petrus Paulus Johannes (Piet) Czerwinski (1862- 1923) is in de periode van 1888-1893 al mededirecteur van de Stoom-Wasch-Inrichting De Amstel te Nieuwer-Amstel. In de Wageningsche courant komen we hem vanaf 1884 tegen. Hij wordt dan benoemd als commissaris van de Stoomwasserij in Renkum. In Renkum komen we hem in de krant tegen vanaf 1897 als de echtgenote, geboren Catharina Maria Meddens (1863-1923), bevalt van een zoon, Georgius Petrus Maria. In 1899 wordt dochter Elisabeth Johanna Catharina Maria geboren. In 1900 wordt Czerwinski, samen met oa. Theophile de Bock gekozen in het bestuur van de VVV. In 1901 wordt er een dochter: Elisabeth Johanna Catharina Maria "Lies", geboren. In 1911 wordt opgericht de "Geldersche Stoomwasscherij (Amerikaansch systeem), te Renkum. Kap. 25,000 (waarvan 15,000 gepl.). Oprichters: mr. N.M. Lebret, te Oosterbeek, en P. P. J. Czerwinski, te Renkum". (Nieuws van den Dag 24-6-1911)

In 1918 wordt Czerwinski, te Renkum, de 1-ste-secretaris van den Bond ter bevordering der Waschindustrie in Nederland. In 1920 wordt Vredeoord verkocht en Czerwinski komt in 1923 te overlijden in Laren. De oudste dochter Elisabeth J.C.M. Czerwinski, komt in 1917 weer thuis wonen vanuit Venray. Ze gaat huwen met Franz Alfred Johann Nicola von F�rstenrecht en ze verhuizen samen begin juni 1920 van dit adres naar N.O.I.

De trammaatschappij O.S.M [NBM] koopt Vredeoord en begint daar na mei 1920 voor de deur een tramstation. Dat is dus pal tegenover de toenmalige pastorie aan de  te Renkum. Het zou kunnen dat Vredeoord dan "De Wissel" of "De Tramhalte" wordt genoemd. Lees het boek over de  "Trams tussen Rhenen en Arnhem" van Mart Vlaanderen en Toon Steenmeijer uit 2011, blz. 54/55 Vredeoord Renkum
Dhr. J. Muntjewerf, gaat er wonen. Hij is agent van de O.S.M.

In 1925 (Topo Tijdreis) zijn er vier panden aan de Dorpsstraat Noord tussen de Nieuweweg en de Leeuwenstraat. Achtereenvolgens: Weltevreden (bestaat nog), villa Vredeoord (tegenwoordig Kleikamp op 149 en 147), de Kleikamp tegenwoordig een 2-onder-een-kap met huisnummers 145 en 143 en huize Zorgvliet. Zorgvliet bestaat nog, Dorpsstraat 141. Andere naam Villa Muze.

Bij de St. Heemkunde Renkum  lees ik over huis De tramhalte. Na de villa Weltevreden op de hoek met de Nieuweweg "komt het huis de Tramhalte. Deze woning was ook van Dhr. Jansen, die er zelf in woonde (1872), en een gedeelte verhuurde aan Dhr. de Haas. Jansen had hier zelf ook een klein boerderijtje. (Op deze plaats kunt u nu de flat vinden, op nr 160)"

Tramhalte Renkum
"Tweede huis van rechts het huis de Tramhalte. Daarvoor de woning van Van Scherrenburg. Links de oude Hervormde pastorie".
 
Vredeoord Renkum geheel links
Geheel links Vredeoord, herkenbaar aan het bord van de tramhalte. Daarnaast in het wit: De Kleicamp. Geheel rechts de woning van dr.Haverkorn van Rijsewijk.

De tram van de OSM begon in 1882 en eindigde als Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij (NBM) in 1937
Villa Vree-berg, Pietersbergseweg 62, Oosterbeek.

In de BAG wordt 1908 als oorspronkelijk bouwjaar vermeld.

Ouder adres: Pietersbergseweg 48. Het huidige pand is gebouwd vanaf 1906, voor bewoning gereed in 1908. Een rijksmonument. In 1875 is er al sprake van een buiten Vree-berg, gelegen naast de Hemelse Berg. En in 1855 wordt al genoemd: voor weinige jaren nieuw gebouwd. De bewoner is dan dhr. J. Aalbers. In 1880 komt het buiten te huur voor Hfl 500,= per jaar. In 1937 -1942 is de villa een periode een pension.

Vreeberg Oosterbeek
1855

Villa Vreeberg Oosterbeek

Te Oosterbeek heeft Jhr. Beelaerts achtereenvolgens gewoond op Transvalia", en huize Vreeberg", terwijl hij sinds 1919 huize De Hemelsche berg" bewoont. (Uit de  Arnhemsche courant van 06-09-1934)
Vreeberg Oosterbeek
1920

Rond 1928 woont er:  Mevr. Lind, villa Vreeberg", Pietersbergscheweg 48 te Oosterbeek
1937 Arnhemse Courant: Pension Vreeberg, Pietersbergscheweg 48, Oosterbeek, vraagt flinke DIENSTBODE, niet jonger dan 18 jaar, ook Duitsche komt in aanmerking. Aanmelden 's avonds na 8 uur. T 7261 Er zijn vergelijkbare advertenties uit 1941, 1942

In 1940 is F.G. van der Hooft een pensionhouder op de Pieterbergscheweg 48. Na de oorlog gaat Fran�ois Gerardt van der Hooft, de hotelhouder, naar de Koninginnelaan 120 in Doorwerth.
Hij is dan de hotelhouder van Hotel-Cafe-Restaurant 'De Noordberg' .
Huize Welgelegen, Dorpsstraat 163, Renkum.

villa Welgelegen (gebouwd in 1873 van de familie van Wijck, later van oud-notaris De Meester)

Gebouwd in 1873. Alhoewel in de Wageningse Courant van 5-12-1867 wordt Welgelegen al genoemd. Welgelegen wordt dan geveild met een vrijdom van grondbelasting tot 1872! Was bewoond door de familie Luckien en werd later aangekocht door de Hr. Van Wijck van de familie Van Wijck van de steenfabrieken. Deze heeft het laten verbouwen, met een verdieping erop zoals het rond 1940 was. Er heeft, waarschijnlijk tot aan de oorlog, een koepeltje boven op het zolderdak gestaan. In het boek "Fotoboek van de dorpen Renkum en Heelsum, van Burgsteyn + Heijers, 1985, staat op pagina 24 een foto van Welgelegen met koepeltje, een opname uit 1903. Toen dhr. van Wijk in Oosterbeek ging wonen, is het gekocht door notaris De Meester. Na het overlijden van notaris De Meester kwam het in bezit van de Hr. Nolthenius die er met zijn echtgenote ging wonen. Zijn weduwe Elisabeth Sara Tutein Nolthenius-Waller heeft er nog jaren gewoond, met een geheel "zelfstandige huishouding'' (aan de Wageningse kant) de fam. Vink-Hulshuizen.

Achtereenvolgende eigenaren tot 1982: Gerardus Johannes f, steenfabrikant uit Renkum; Dr. Hendrik Burger, arts uit Amsterdam; Bernardus Wilhelmus Kemper, horlogemaker en Johanna Everdina Kemper; Jeannette Henriette loop Werner, zonder beroep uit Renkum; Heinrich Gotfried, minderjarige uit Drimmelen; Vruchtgebruik voor Jeannette Henriette Haasloop Werner, zonder beroep uit Renkum; Dr. Combertus Pieter Burger, hoogleeraar uit Delft; Ooster Stoomtrammij uit Arnhem; Maria Jacoba de Meester-Stoop; Elisabeth Sara Tutein Nolthenius-Waller en Gijsbertus Cornelis Helbers, kunsthistoricus uit Renkum. Rond 1985 nog de fam. van Duren. Het pand is een gemeentelijk monument.

In 1982 is kavel D 1245 van huis en tuin Welgelegen grootte 28,30(745) verkocht.
Sinds 2010 in gebruik als een Thomashuis voor zorgbehoevende jongeren.

Welgelegen Renkum

foto in Wikimedia

Een gemeentelijk monument.
Voormalig Welgelegen, Op de hoek van De Jagerskamp en Weverstraat, Oosterbeek

Rond 1914: M. de Raab, Villa Welgelegen.
Welgelegen Oosterbeek
Welgelegen-in-1866-door-Leonardus-Tollenaar
Villa Weltevreden, Renkum aan de Straat-Tramweg, op de hoek met de Kortenburger allee. Tegenwoordig adres Nieuweweg 1.

Volgens de BAG voor het eerst bewoond in 1900. De eigenaren zijn in 1907 de  erven Wed. Grandpre Moliere en zij bieden de villa te koop aan. Voor een bedrag van f 6.450.--. wordt de nieuwe eigenaar dhr. de Jongh uit Krimpen a/d Lek. In 1911 is de villa op een veiling voor hfl 4922 weer te koop en de verkopende makelaar is de meubelmaker Wes Beekhuizen. In 1927 wordt de villa Weltevreden op de hoek van de Utrechtseweg en de Nieuweweg groot 9 are 70 ca., verkocht aan J.K.M. te Boekhorst. Andere eigenaren vanaf de bouw: Henriette Esther Grandpre Moliere, zonder beroep uit Deventer (1878), Elisabeth Gijsbertha Grandpre Moliere, wed. Schuak, Arie Ariezoon de Jong, zonder beroep, Frans van Scherrenburg, aannemer, Jacob Bouman, zonder beroep, Jan Karel te Boekhorst, zonder beroep uit Deventer, Johanna van Arkel, wed. Wilhelmus Bartholomeus Sueringh, Hermina Kedwig, wed. Arend Jansen, Johannes, Anthonius Jansen  schilder, en de Gemeente Renkum.
Tegenwoordig staat er een andere naam op de villa: Parvus Numero Magnus Merito. En is er oa. een Regiobank en makelaar in gehuisvest.

Een beschrijving is ook te vinden in de HGR publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum

Collega fabrikanten A.J.van Wijck en M.Mijnlieff waren op dezelfde gedachte gekomen.  ging in villa Bouvardia wonen, naast Geurt de Haas en A.J. van Wijck bewoonde de villa Weltevreden (Dorpsstraat 163). bron Oud Renkum Echo 2013 -4
Verdwenen villa Weltevreden aan de Weverstraat A27, Oosterbeek. Weltevreden werd bewoond door dokter J.W. Kien Elzman rond 1860.
Het voormalige buitengoed Westerpark, Utrechtseweg, Oosterbeek.
oud adres aan den Rijksstraatweg te Oosterbeek

Westrpark
Oosterbeek Westerpark rond 1952

Op de hoek van de Utrechtseweg en de Paasberg (de tegenwoordige Pietersbergse weg ontstond rond 1860). De Amsterdamse wijnhandelaar C.M.F Schade, kocht in 1878 de villa Westerpark. Waarschijnlijk was de verkoper Ds. Sprenger van Eyk. Zes jaar later kocht Schade het ernaast gelegen Oosterpark. Beide villa's bleven eigendom van de familie Schade tot 1941. Toen werden Oosterpark en Westerpark verkocht aan de gemeente Renkum. Oosterpark staat er nog en Westerpark is gesloopt ten behoeve van de voormalige Goede Herder Kerk in 1952.
Voormalig huis Wilgenhof, Benedendorpsweg 102, Oosterbeek

Deze markante woning is afgebroken voor 1998 en in dat jaar verscheen de huidige woning.
In 1965 woonden er de familie Jan Kleynenberg en H. Hulstijn.
De Wilhelminahoeve, Mariaweg 8, Oosterbeek. Mariahoeve
Villa Wilhelmina, Heelsum Meerdere Mezen.
Villa 't Witte Hoes, Utrechtseweg 90 Heelsum
Oud adres Utrechtschestraat C80 Renkum (in 1919) en Utrechtscheweg 32.

 Andere naam: Huis te Heelsum, Huize Heelsum. 1911 - 1919
Er is nog een Huis te Heelsum, het kinder vakantie kolonie huis, zie tehuizen

Wolfheze

De BAG heeft het over oorspronkelijk bouwjaar 1894 ??

Eerste bekende eigenaar is Johan Gerard van der Dussen (1820-1891, de onderwijzer, rentmeester kasteel Doorwerth, gemeentesecretaris gemeente Doorweth. Hij werd in 1842 rentmeester. Hij woonde en werkte aanvankelijk in de rentmeesterswoning op het kasteelterrein te Doorwerth. Van der Dussen was gehuwd met Anna Maria Catharina George (1824-1853). Uit dit huwelijk 2 kinderen:Johannes Hendrik van der Dussen en ds. Anne Eli van der Dussen.

"Ruime Kamers met aan het huis gelegen vrij Wandelpark en Criquetbaan. Ook goede gelegenheid voor Paard -en Rijtuig voor Families, die met Equipage naar Gelderland gaan; vlak aan 't Station van den O. S. Tram. Prompte en nette bediening belooft de Ondernemer Gerritsen. Uit Het nieuws van den dag: kleine courant, 01-04-1891 Huis te Heelsum, gelegen aan de Straatweg te Heelsum wordt in 1917 door notaris F.Ph. Kuhte geveild met als inzet hfl 25.000,="

In dienstjaar 1860 is de kavel C 664 nog leeg. Later is C 664 hakhout en huis.

huis Heelsum
stichting in 1881

Huis Heelsum
uit 1868

Waarschijnlijk heeft de veiling geen positieve reactie gehad

Vanaf 1884 staat er een koepel (C 1197)

Huis Heelsum
1883

Huis Heelsum
Deze van der Dussen kennen we ook als rentmeester en secretaris van de gemeente Doorwerth.
In 1895 wordt de kavel gesplitst.

    Maria Catharina Louise Antoinetta van der Dussen is gehuwd met Arnold Wilhelm Gerhard Rijnders, de secretaris van de gemeente Doorwerth. Mw van der Dussen was de dochter van de Bennekomse predikant Anne Eli van der Dussen. En aldus kleindochter van de Van der Dussen de rentmeester van het kasteel Doorwerth.

Mw Rijnders - van der Dussen verkoopt het pand aan Pieternella Marina Diederiks.
De heer Antonie Cornelis Beijer (fam vd burgemeester) was tot 1916 gehuwd met mw Pieternella Marina Diederiks. Men gaat in Renkum (Utrechtscheweg 32) wonen in 1912. Vanwege een scheiding is het Pieternella Marina Diederiks die het pand in 1916 verkoopt aan Jhr. Dr. Edward Teixeira de Mattos.

Nog een huurder:
Huygens KNAW: "In 1913 vertrok Anna Gildemeester met haar moeder en Kitty naar het Huis te Heelsum in het bekende kunstenaarsdorp aan de Veluwezoom. Ook haar zus Elise (1862-1934) sinds 1898 weduwe van Jan Govert Schumacher kwam met haar twee zoontjes naar Heelsum. In het grote huis beschikte Anna over een atelier en ze werd actief in de kunstenaarsvereniging Pictura Veluvensis. Zij exposeerde tus 1909 e 1919 vier keer in het gebouw van Pictura in Renkum en in 1916 werkte zij met andere leden van Pictura mee aan een liber amicorum voor de zeventigste verjaardag van de Renkumse schilder H.A. van Ingen. Het contact met Amsterdam ging ni verloren. In september 1915 deed ze mee aan een groepstentoonstelling in het Stedelijk Museum, samen met de schilderessen Marie Kelting en Anna J. Baucke-Kleine en beeldhouwster Georgine Schwartze. Na de dood van haar moeder in 1915 bleef Anna in Heelsum. In 1919 exposeerde zij een kinderportretje op de Tentoonstelling Artibus in Arnhem en correspondeerde zij met de classicus Maurits B. Mendes da Costa naar aanleiding van diens Tooneel-herinneringen (Leiden 1900). Zij vatte in die tijd ook het plan op een kindertehuis te beginnen, waar echter niets van terecht kwam. Waarschijnlijk waren het de daaruit voortvloeiende problemen die haar deden besluiten la via desilio te kiezen en definitief uit Nederland te vertrekken.
De portretten van haar ouders, zusters en neefjes die Anna voor haar vertrek naar Lugano maakte en die tot het hoogtepunt van haar oeuvre behoren, werden na 1939 door de kinderen van Elise Schumacher-Gildemeester uit Heelsum overgebracht naar Amerika."
Gildemeester

Huize Heelsum
Huize Heelsum in 1915

J. P. Schumacher, Huis Heelsum te Heelsum is in 1915 lid van Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Jan Govert Schumacher was een handelsagent en is gehuwd op 6-6-1889 te Amsterdam met Maria Elizabeth (Anna) Gildemeester. Anna Gildemeester Wikipedia

Gildemeester
telefoonboek 1917 en 1919 ?? waarschijnlijk geen wijziging door gegeven. Want ze was al in 1915 overleden.

Volgende eigenaren:
In het Witte Hoes komen in 1916 wonen vanuit Amersfoort (Heiligenbergweg 31); de familie Jhr. dr. Edward Teixeira de Mattos hij is gehuwd met C. Viruly. De familie Teixeira de Mattos kocht het Witte Hoes van Pieternella Marina Diederiks die gescheiden was van Antonie Cornelis Beijer, geb. Soerabaja 17 Aug. 1865, med. dr. en arts, bekend schrijver op het gebied van kinderziekte en armenzorg, kamerheer van wijlen Dom Carlos I Koning van Portugal, huwt in Rotterdam op 2 Maart 1894 met Clara Viruly, geb. aldaar 2 Oct. 1868, dochter van Marie en Maria Johanna Gleichman.

Teixera

E. Teixeira de Mattos overleed in 1929, de echtgenote in 1933.

E. Teixeira de Mattos en C Viruly zijn de ouders van P.D.E Teixeira de Mattos die later gaat wonen op de Utrechtseweg 305, Wodanswoud in Oosterbeek.

Selva
Kadaster C 3493 uit 1936

Het Witte Hoes werd door Teixera de Mattos verkocht aan Folkert Posthuma. De familie Posthuma woonde niet in  Heelsum. En men heeft er ook nooit gewoond. Het pand was voor de verhuur.

Uit het gereconstrueerde bevolkingsarchief: Olman, Voornaam: N. Beroep: pensionhouder Adres: Utrechtseweg 90, Heelsum Vestigings datum: 12-3-1938 Afkomstig uit: Ede
De heer Olman huurde er een kamer of zat in pension.
Later verhuisd Olman naar Selva ook in Heelsum

Uit het gereconstrueerde bevolkingsarchief: Blaauw, Voornaam: P., Beroep: zonder beroep, Adres: Utrechtseweg 90, Heelsum, Vestigings datum: 17-6-1939, Afkomstig van: Hemmen

 Uit het gereconstrueerde bevolkingsarchief: Naam: IJssel de Schepper, Voornaam: P. Beroep: zonder beroep, Adres: Utrechtseweg 90, Heelsum, Vestigings datum: 10-8-1940

Witte Hoes
1939

Witte Hoes
1961

De weduwe Posthuma geb. v/d Steen verkoopt in 1970

Selva
opname 2021.
De Wijde Blik, Utrechtseweg 132, Renkum.

Omstreeks 1923 werd dit woonhuis gebouwd voor de architect Willem Kromhout (1864-1940). Bedoeld als atelier en vakantiehuis van de architect zelf. In 1977 kwam er een aanbouw. In 1935 gaat J.F. Boerma (arts) met gezin,  er wonen. Vele Renkummers kennen dit pand ook als de tandartspraktijk Bruins en Visser, die in 2008 zijn verhuisd naar een pand aan de Groeneweg.
Renkum Utrechtseweg 132 met allerlei verkeer ca 1950 Collectie Fien Peelen + HGR
Flatgebouw de Wijde Rijnblik, Fangmanweg 12 tm 66, Oosterbeek.

Naar een ontwerp van architect J. Grijpma.

Volgens de BAG is het oorspronkelijk bouwjaar 1953.
Wijde Rijn Blik Oosterbeek
De Wilhelmina-Hoeve, Mariaweg  8 te Oosterbeek. Mariahoeve
Witte Poort, Benedendorpsweg 194 Oosterbeek

Let op er was nog een Witte Poort, gebruikt ctrl-f.
In de BAG wordt 1870 genoemd als oorspronkelijk bouwjaar.

Een gemeentelijk monument.

Witte Poort
Witte Poort
Wolfhezerweg 4, Oosterbeek. Oud adres Wolfhezerweg 6.
oude naam Bella Sito.

Het bouwterrein werd in 1938 gekocht op naam van de toen 40-jarige Jantje Boomsma, geboren in Groningen. De villa kwam gereed in 1939, en in oktober van dat jaar werd mw Jantje Boomsma ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. De adresboeken
van 1940, '41 en '42 vermelden haar niet maar wel C.J. Rijshouwer haar echtgenoot.

De BAG vermeld 1933 als zijnde het eerste jaar voor de belasting.

Rijshouwer Oosterbeek
het verhuisbericht

Cornelis Jan Rijshouwer (1877-1956) was in 1905 (Warnsveld) gehuwd met de in Indie geboren Isabella Johanna Nieuwenhuijzen. Zij stichtten een gezin (vier zoons) in Schiedam, en in die tijd zal Jantje Boomsma bij de Rijshouwers in dienst zijn gekomen als kindermeisje. Rijshouwer was o.a. directeur van de Wasscherij de Phoenix, aan de Boterstraat in Schiedam.
Later huwt hij met mw. Boomsma.

Bella Sito werd in 1942 verkocht, en de fam. Rijshouwer verhuisd waarschijnlijk naar Breda.

Bella Sito werd in 1942 gekocht door de ongehuwde mej. Tenge (46), secretaresse,  handelscorrespondente uit Den Haag. Zij was van Duitse origine, en had tot eind 1940 in Schiedam gewoond. Misschien heeft Tenge het gekocht in opdracht van J. Fisscher. Want in december 1942 van dat jaar verzoekt J. Fisscher uit Voorburg bij de politie In Oosterbeek om
toezicht op zijn gemeubileerde woning, gelegen aan de Wolhezerweg 4. De politie plaatst bij het pand het bord: "Onbewoonde panden", waarop controle wordt uitgeoefend tijdens de surveillance. Fisscher enTenge hebben het pand zelf niet bewoond. Kochten zij het voor de Duitse bezetters? Op 2 maart 1943 gaat agent Kooijmans bij bet pand een kijkje nemen en constateerd dat er spaarzaam meubilair (een paar ledikanten, een bank en enige stoelen, aanwezig zijn.

Ergens in 1943 wordt de Wolfhezerweg 4 betrokken door de Duitse majoor Paulus. Paulus had kantoor in het pand Hoog Oorsprong (de villa van de oude mevrouw. Van Holthe tot Echten. Paulus was hoofd van het Bureau Generatoren en Tankgas. Hoofd van de Dienststelle in Amsterdam en daarna in Arnhem. Het personeel ging o.a. tegenover de Sonnenberg, op de toen Utrechtsestraatweg 236 wonen.
Op Dolle Dinsdag is er een, een vliegtuigje, een Fiseler Storch, vertrokken met Paulus aan boord. Dit vliegtuig beschikte over startraketten, waardoor een klein grasveld al voldoende was om op te stijgen. Op die dag, 5 september 1944 brengt chauffeur Gademan van hotel De Bilderberg, 's avonds bij de politie de huissleutel van Bella Sito. Het pand staat vol met kostbare meubelen. De Duitsche officier die daarin gewoond heeft, is vertrokken. Toezicht wordt verzocht. Veel helpt dat niet, er wordt al ingebroken op 7 en 9 september.

Na de bevrijding werd Bella Sito vanaf november 1945 bewoond door A.Brouwer met zijn gezin. Hij was ambtenaar van het Ministerie van Wederopbouw, en bleef er tot 1950 wonen. Tot dat jaar was mej. Tenge nog steeds eigenares. Een andere eigenaar uit die periode is kennelijk mevrouw Hofstede - Stigler. Nog eens een keer uitzoeken.

In 1959 woont er de familie Drenth. In 1966 de familie Petrus Hendricus Josef Lampe - Kuiper, de huidarts. In 1975 de fam. W. van Doorn - J. Meijer.

Wolfheze Bella Sito
Wolfhezerweg 13, vroeger 37, te Oosterbeek.

Het adres wordt genoemd in het adresboek Oosterbeek in 1930 en 1940. Het pand is volgens de BAG gebouwd in 1919. Helaas de BAG klopt niet geheel, want in eerst 1923 gaat architect Willem Pieter Meijer te Arnhem, de lege kavel kopen van een projectontwikkelaar. De architect laat het huis op kavel B411 bouwen in 1923 en 1924. Daarna is in 1924, kadasterdienstjaar 1925. de familie de Vreede de eerste bewoner, eigenaar van deze woning.

Vreede Wolfheze
De woning wordt bewoond door de heer en mevrouw De Vreede - Mathijssen.

Meer over de Ritmeester de Vreede is te vinden bij het gedeelte over Oorlogslachtoffers. Want de ritmeester komt te overlijden als hij op Duite soldaten gaat schieten die tijdens de Market Garden dagen weer oprukken naar Wolfheze.

Het adres wordt ook niet meer genoemd in het adresboek 1948 van Oosterbeek. Helaas, want de weduwe Mathijssen blijft er wonen en gaat huwen met Pieter de Maret Tak (1890 - 1971). Ook de heer Maret Tak was al weduwnaar. M.J.H. Mathijsen overlijdt 4-2-1973 en wordt bij haar eerste man begraven.

In 1974 wordt het huis verkocht aan de blote eigenaar: de Stichting rust- en vakantiehuis van de Nederlandse bond voor ziekenverpleging te Oosterbeek. De vruchtgebruiker is in 1974 mw. Alida Mina van  Vliet.(1912-1993), de echtgenote van de burgemeester Dirk Matzer van Bloois (1907-1991), de burgemeester van Renkum in de jaren 1949-1973. Neem aan dat betrokkenen niet in gemeenschap van goeden waren gehuwd. 

Het huis wordt weer verkocht in 1979 aan Willem Johan Gerritsen, aannemer te Heelsum (Kadaster legger 9720), die het meteen weer doorverkoopt. Bron Archief Kadaster.
Wolfhezerweg 14, Oosterbeek
De Regenton.

Zo vanaf 1930 woont hier Samuel John graaf van Limburg Stirum (1894-1963)
, samen met zijn echtgenote Anna Johanna Marie Smeekens. Hun huwelijk wordt middels een echtscheiding aangekondigd in de Nederlandsche staatscourant van 05-04-1941 beeindigd met ingang van 13 februari 1941. Het echtpaar was gehuwd op 22 januari 1924.

 Verhuisbericht: week 28 mei 30 juni 1930 uit Duitschland; Graaf S. J. v. Limburg Styrum, naar de Wolfhezerweg 14.

Zijn ouders waren Lodewijk Gaspard Adriaan Graaf van Limburg Stirum en Maria Elisabeth Reiniera van Suchtelen van De Haare die op Lichtenbeek tussen Oosterbeek en Arnhem woonden.

Ingekomen personen: 6-7-1940; C. M. Smeekens, zonder beroep, Wolfhezerweg 14, komende uit Frankrijk.
"Samuel John graaf van  (Vorden 1894 - Den Haag 1963) en zijn 3 jaar jongere eerste vrouw Aj.M.Smeekens benutten het pand aan de Wolfhezerweg als zomerwoning. Zij huwden in januari 1924. De graaf en zijn echtgenote hebben er omstreeks 1940, waarschijnlijk slechts af en toe en mogelijk niet samen, nog verblijf gehouden. Als Cavalerie-officier, hij was reserve 1ste luitenant, had hij vanzelfsprekend wat met paarden. Dirk Bos herinnert zich dat de paarden van de graaf in Hotel Wolfheze op stal stonden, en dat de graaf, 'een zuunegerd', veel in de bossen van Wolfheze reed. Dit huweiijk werd in mei 1941 ontbonden. Wellicht is het uitbiijven van een stamhouder in dit 17 jaar standgehouden huwelijk van invloed geweest. Het verschijnsel van scheiden en hertrouwen bij het uitblijven van de geboorte van een stamhouder komt men meer tegen bij de adel. Ook zijn tweede vrouw schonk hem geen zoon en viel derhalve in ongenade. In 1947 huwde de graaf ten derde male, nu met een Renkums meisje Dirkje van der Pol (dochter van Jacob van der Pol en Reintje Jansen). Ze trouwden in Den Haag, en hebben wellicht niet meer in onze streek gewoond". Bron Cor Janse; Blik omhoog; pagina 1259
Wolfhezerweg 18, Oosterbeek, ouder adres Wolfhezerweg 16.

Volgens de BAG gebouwd en betrokken in 1922.
Ook dit BAG jaartal zal wel weer niet kloppen. Op Veldwerkkaaart OTB B 415 is te lezen dat Antoon Markus een gedeelte van zijn kavel verkoopt aan dhr. Ogtrop, de directeur van de Tafelberg.

In 1923 heeft Antoon Markus (1870-1955), de bekende schilder op de Wolfhezerweg 16, waar het atelier met grindplaats en bankje aan de straatkant menigeen tot een kijkje in de schildersruimte achter de witte gevel met groene deur noodde. In 1915 was Antoon in de gemeente Renkum (Oosterbeek) gehuwd met de 18 jaar jongere Anna Balster (1888-1970 ) die hem twee kinderen schonk, Aline en Antoon.

Antoon Marcus

In 1924 betrekt Markus het speciaal voor hem gebouwde huis met atelier aan de Wolfhezerweg, in die tijd nummer 18 (heden 16), dochter Aaltje de eerste steen legt. Het pand is in feite niet meer dan een groot atelier. Wonen is er geen luxe. De muren zijn éen-steens en het atelier - de werkplaats zoals Markus het zelf noemt - vormt éen geheel met het woongedeelte. (bron) en een tekst van D.J. van Veelen in een boek over Markus.

Antoon Markus
Uit de Arnhemse courant van 21 aug 1923: Aan den weg naar Wolfheze, dien schilderachtigen weg door het dal onder de oude eiken en langs de heuvels met varens, is het nieuwe atelier van Antoon Markus gebouwd. Nu in den vol-zomertijd is het leven in de natuur daar rijk en goed. Zie hoe zijn zoontje, Toon als een zigeunerkind zoo bruin en naakt, springt tusschen de varens en hoe zijn dochterje Aaltje, gelukkig is met haar glazen pot, waarin een vlugge, glijdende hagedis probeert de vrijheid te herwinnen. En zie de moeder, die een zetel gemaakt heeft in een dalletje tusschen het eikenhout, en daar de boterham deelt voor het kroost, een gescheurde jurk van Aaltje maakt of de broek van den kleinen zigeuner. Maar in het stille, ruime atelier 8 bij 12 is het, zegt de eigenaar met trots, werkt de schilder aan zijn nieuwe groote doek. Alleen als zijn geest even rusten wil, loopt hij ook de eiken en varens in en vertelt aan zijn kinderen de schoonheid van de glijdende hagedis. Het atelier is geschilderd in de kleuren van Sint-Lucas, blauw en wit. Het zijn ook de kleuren van mijn vaderstad, zegt Markus, die nooit kan nalaten van zijn liefde voor zijn geboortestad Arnhem te getuigen. Binnentredend worden wij getroffen door de ruimte en het licht, het noorderlicht, dat concentreerend valt in het midden van het atelier, maar dat ook de wanden sterk en gelijkmatig belicht. Deze wanden, behangen met tapijten, met even de onderbreking van schouw en pilasters, wijken terug en geven die mooie, rustige ruimte, waarin een schilderij staat als een ding op zich zelf. Het atelier is voor het publiek toegankelijk. Wandelaars naar Wolfhezen, die kennis willen maken met den schilder en zijn werk, zijn welkom. Echt welkom! Want Markus weet te recipieeren. Hij laat u rustig de schilderijen, de teekeningen bekijken, ja, hij zelf zal tijdens uw bezoek weggaan als hij zal merken, dat gij vrijuit zien en oordeelen wilt. Maar ook als hij uw liefde voor de kunst of voor de natuur kent, zal hij zich haasten om u in te lichten over veel. Want deze schilder is tegelijk een bereisd en 'uitnemend kunstkenner met een groote liefde voor de klassieke meesters en met vereering voor den tijd van Ruysdael en voor de school van (Barbizon. Nu is dat atelier geopend en de schilder is gelukkig. Want dit atelier is zijn bereikte ideaal. Hier kan hij eindelijk afstand nemen! Dat was zijn verlangen, jaren lang: Op de Geldersche Bloem met een atelier van 4 bij 5; aan den Zwarten weg, een atelier van 2 bij 3 met een slapend wiegekind tusschen de schilderijen; aan het Zaayerplein een atelier van 3 bij 4. In al die werkplaatsen zat hij en werkte, omdat hij werken moest door den innerlijken drang van zijn kunstenaarsgeest. Maar altijd leefde in dien gestagen arbeid het Verlangen: om afstand te kunnen nemen. En nu kan hij dat! Hij kan 10 meter voor zijn ezel terug loopen en zijn werk overzien in het zuiverste licht. En direct buiten zijn atelier kan hij de natuur overzien, die zijn liefde heeft en die in haar knoestige eiken, haar romantische wegen, heuvels en dalen zoo aanpast bij de romantiek van zijn vereerde meesters: Ruysdael en Daubigny. En bij zijn eigen richting. Dit atelier is in de eerste plaats een werkplaats, maar het is groot genoeg om in een gedeelte de rust en de concentratie te hebben van een expositiezaal. Zoo, in het invallend licht plaatst de schilder zijn werk voor u; het zijn deze fijne landschappen met de stilte en de romantisch teere stemming van vervloeide kleuren, zooals deze tegen den avond of in zilveren ochtendnevels kunnen zijn, grijs en zilverig-groen, warm doorgloeid in de luchten, stil vernevelend in het verschiet, in het dauw-fijne loover van wilgen of popels......"

Na de bevrijding was er weinig meer van zijn eigen schilderijencollectie over, en ook van in andermans bezit zijnde werken overleefden vele doeken de oorlog niet. Volgens zijn zoon Toon jr: 'Mijn vader had hele mooie spullen. We hadden kunstboeken bij Zeilmaker ondergebracht en die waren er nog. De ouweheer Zeilmaker kende ik goed want die kwamen wel bij mijn vader en moeder op visite. Daar hadden we wel schilderijen aan verkocht. Er was niet veel schade aan ons huis, maar wel veel schilderijen weg. Ze sneden het schilderij eruit en gebruikten de lijst als brandhout.'. Bron: Cor Janse, Blik Omhoog, pagina 1259 e.v.

Antoon Markus
Voormalige villa Wolkenland. Destijds aan de Kasteelweg 41 Doorwerth.
Dit gedeelte van de Kasteelweg bestaat nu niet meer.

Kasteelweg Doorwerth
Op deze kadasterkaart gemaakt in juli 1927 zie je voor het eerst enkele verkochte kavels waar gebouwd kan worden Wolkenland heeft kavel C 1889. Aan de noordkant van de VD Molenallee wordt dan ook gebouwd.

Villa Wolkenland zal dus rond 1927 gebouwd zijn. Vanaf 1928 was H.A. IJsselmuiden (geboren 13-10-1893) de eigenaar van Wolkenland.

Doorwerth Wolkenland
Volk en Vaderand 1934

De familie IJsselmuiden verbleef in 1940 in Nederlands Indie en kwam om in de WWII.

Cor Janse schrijft in zijn boek: Blik Omhoog op pagina 1328: "De niet onbemiddelde eigenares, mej.W.van der Blom, zowel door het herbergen van "duikers" als financieel de illegaliteit steunde: Haar eenvoudige reeds bejaarde huishoudster zij geprezen. Reeds vanaf 1928 was A.H. IJsselmuiden eigenaar van Wolkenland, maar de familie verbleef in 1940 in Indie. Dhr. IJsselmuiden kwam om in een Jappenkamp. Het huis stond toen onder beheer van zijn broer in Arnhem die het pand verhuurde. Dus zal mej.v.d.Blom een huurster zijn geweest. Maar wie zij was, en wat op Wolkenland is voorgevallen, en waarom de professor zelfmoord pleegde toen hij (tot over zijn oren) in de jodenhulp zat, blijft een raadsel".
Vermoedelijk is Cor Janse verkeerd geinformeerd. Er hebben geen onderduikers op Wolkenland verbleven.
Met "De Professor" wordt waarschijnlijk A.H. Blaauw bedoeld. De aan de Zonneheuvelweg in Oosterbeek woonachtige professor benam zichzelf van het leven in 1942. (Cor Janse; pagina1142) Hij had een broer, ex-kapitein van de KNSM, die in een pension in Oosterbeek verbleef.  Samen ondernamen ze illegale aktiviteiten. (Cor Janse, pag. 869 + 318) Kan geen relatie Blaauw en Wolkenland vinden.

In de periode van de WWII was mej. A.J. v.d. Blom waarschijnlijk huishoudster bij een professor die op Wolkenland woonde. Het gereconstrueerde Renkumse bevolkingsregister is hier niet duidelijk. Daarna wordt de villa weer gebruikt door de familie IJsselmuiden:

Doorwerth Wolkenland
Arnhemsche courant 1954
Op 14-8-1972 verkoopt W.A.H. IJsselmuiden (de broer uit Arnhem?) de villa Wolkenland aan de gemeente Renkum.

Wolkenland Doorwerth

Op deze veldwerkaart gemaakt op 16 feb 2007 van het Kadaster is te zien dat de villa Wolkenland blijft bestaan en dat het museum (rood) er tegenaan wordt gebouwd. Een hulpkaart uit 2006 geeft hetzelfde beeld.

Sinds 2006 staat er een gedeeltelijk nieuw pand, aan de Van der Molenallee 14. Hier is sinds 30 september 2006 het Apothekersmuseum Kisters gevestigd. De fam. H.J.G.M. Kisters - M. Ascherman woont al in Wolkenland in 1983, als de plannen voor meerdere gebouwen van "De Onderlinge Verz. of Waarborgmij, Medisch Sociale Voorzieningen" vorm beginnen te krijgen en de Kasteelweg daarvoor geofferd wordt.

De heer Kisters had een apotheek in Arnhem. Mw. Ascherman had een apotheek in Doorwerth. Samen begon men een museum met een bijzondere collectie apothekersbenodigdheden zoals opstanden, potten, doosjes ea.

Bezoek het museum.
Huize Woudlust, aan de Italiaanseweg, Doorwerth.

Afgebrand in september 1944.
Oorspronkelijke naam "Pretty Home". Nooit terug gebouwd. Samen met de Eikenhof aan de  westelijke toegang tot de Duno.
De Zaaier, voormalig cafe en verenigingsgebouw aan de Middenlaan 49 in Heveadorp.

Lag op de hoek van de Middenlaan en de Oude Oosterbeekseweg. Gebouwd in 1918. In 1937 voor Hfl. 4.100,= gekocht door "Vereeniging tot behartiging van Nederlandsche Hervormde Belangen Heveadorp" en tot na de oorlog o.a. in gebruik voor de zondagse eredienst.
Nadat te Doorwerth in augustus 1969 een nieuwe kerk met wijkgebouw in gebruik werd genomen zijn de activiteiten in 'De Zaaier' gestaakt en heeft de vereniging zich per 4 december van dat jaar opgeheven. Door oorlogshandelingen is de Zaaier beschadigd in 1944. In 1957 werd het een tijdelijke kerk van de Ned. Herv. Gemeente Doorwerth Heelsum. Buiten gebruik in 1958, in 1969 door de kerk verkocht en daarna als woonhuis in gebruik.
Buitengoed Zomerhof, Straatweg naar Utrecht, Oosterbeek Zomerhof
Huize Zomerrust, Zonneheuvelweg 16, Oosterbeek

Een twee-onder-een-kap woning uit 1928.

De kunstschilder Johan Mekking gaat hier in 1942 wonen. Mekking was tot 1969 directeur van het Gemeentemuseum in Arnhem.
Zomerrust
Huize Zonneheem, oud adres Weverstraat 103a, nu Fangmanweg 43 Oosterbeek.

Het Zonneheem is in 1907 gebouwd als zomerhuis, dependance bij Beekhof, door Evert Cornelis Ekker. Bij de BAG zie je 1903 als jaar van eerste bewoning.
Gelegen in de Heemtuin De Zomp.
Zonneheem
Villa Zonneheuvel. Italiaanseweg 2, Doorwerth

Oorspronkelijke naam O Sole Mio.

Het rietgedekte pand werd in 1944 verwoest. Op de fundering van het oude huis liet apotheker Biermasz uit Arnhem in 1953 een nieuwe woning bouwen
Aan de Italiaanseweg 2, Doorwerth woonde in  in 1942 de fam Coomans.
In 1958: K. A. Biermasz, de apotheker
Het Zonnehuis, Wolfhezerweg 25, Wolfheze. Vroeger adres Wolfhezerweg 45.

Deze villa werd in 1933 gebouwd (grond gekocht van Kees Ogterop, oa hotel Bilderberg + Wolfheze) door de heer Groeneveld uit Amsterdam. J. C. Groeneveld huwde er met J. M. W. Schroeder. Groeneveld woonde er tot 1938.

Arie Nootenboom (1897-1976), leraar aan de Chr. HBS (het Marnixgymnasium) te Rotterdam kocht het toen om te gebruiken als zomerverblijf. De heer Noteboom was gehuwd met G. Schoep en er waren 3 kinderen. Als leegstaand zomerverblijf  kon deze woonruimte in mei 1943 door de Duitsers gevorderd worden. Na de bevrijding werd het pand hoofdkwartier van de Wolfhezer Binnenlandse Strijdkrachten, maar die gaf het al spoedig vrij. De gemeente Renkum heeft het toen gevorderd om aan woningzoekenden toe te wijzen.

Daardoor kon het gezin Bech de villa betrekken. Door het overlijden van ds. W. Bech (1893-1945) (dominee op de Stichting 1929-1945) was de dienstwoning op de Stichting Wolfheze niet meer voor de familie beschikbaar.

Ruim tien jaar later eiste eigenaar Nootenboom zijn zomerhuis op, en moest de weduwe Bech - Elisabeth Anna van Kempen (1893-1979) er uit (de kinderen waren allang het huis uit). Zij overleed in 1979 in Bilthoven op 85-jarige leeftijd.

Nootenboom diende toen een claim in bij de gemeente wegens oorlogsschade en achterstallig onderhoud. Maar de gemeente was daar niet erg gevoelig voor. Ook bij de aanleg van de A50 klom Nootenboom in de pen. Deze autosnelweg ligt op luttele meters afstand van het huis, en veroorzaakt dag en nacht hinder bij het eens zo midden in de stille natuur gelegen pand. In 1976 woont de weduwe Nooteboom - Schoep er nog.
Zonnehuis Wolfheze
Villa Zonneweelde Julianastraat 12. Ouder adres Julianaweg 6a te Oosterbeek.

Voor het eerst bewoond in 1920. In 1924 komt de villa te koop: met schuur, erf en tuin, bevattende beneden: suite met groot en klein terras, kleine voorkamer, keuken, bijkeuken, W.C.'s, kelder met wijnhokken; boven: 1 grote en 4 kleinere kamers, badkamer met volledige installatie en W.C., benevens grote zolder. De villa is voorzien van gas, waterleiding, electr. licht, vaste waschtafels met warm en koud water. Van 1946 tot 1955 bewoond door de  glazenier J.A. Thunak. Thunak had vanaf 1940, samen met de Nooy een atelier aan de Ottoweg 2 in Heelsum.

Verkoop villa 'Zonneweelde' met schuur, erf en tuin Julianaweg 6a kad. Sectie D no.
4344 groot 15 are 1 ca. Oosterbeeksche Courant 11-10-1924
Zonneweelde Oosterbeek
Voormalig Landhuis Zonnewende, Cronjeweg 25, Oosterbeek

Bag: Oorpronkelijk bouwjaar 1952.

Houten huis met bakstenen onderbouw en met riet gedekt schilddak., Architect Gerrit Feenstra, 1927.

Een nieuwe woning is rond xxxx op de oude fundering gebouwd

Het Nieuwe Instituut
Zonnewende Oosterbeek
Huize Zonnewende, Nieuweweg 14, Renkum.

Zonnewende Renkum
Huize Zonnewende staat aan de linkerkant. Mevrouw Mees geeft er in 1910 Franse conversatie lessen.
"Naast Veldheim stond het villaatje Zonnewende van mevrouw Mees wiens dochter met dokter Haverkom van Rijsewijk getrouwd was. Na het overlijden van mevrouw Mees bewoonden de ouders van onze dorpsarts en diens broer Harry, de kunstschilder, het aardige huis aan de NieuweWeg. De oude Heer Haverkom van Rijsewijk was vele jaren directeur geweestvan het museum Boymans in Rotterdam". Uit Wes Beekhuizen; Groen was mijn dorp.

zonnewende renkum

Een ruimere beschrijving is te vinden in de HGR publicatie over alle woningen aan de Nieuweweg te Renkum
Villa Zorgvliet, Dorpsstraat 131, Renkum, gebouwd in 1851.

In de BAG wordt 1900 vermeld.

Zorgvliet
Een veldwerkkaart D 314 van het kadaster uit 1851. Bij Zorgvliet staat: nog niet bet. Het dienstjaar op een bijbehorende Veldwerkkaart is 1852, of te wel uit 1851.

Zorgvliet
Zorgvliet op kavel D 314 in 1851.

Zorgvliet
Zorgvliet in 1886. Kavel is 314 en de hele kavel is 814

Werd door de gezusters van der Zijden gebruikt als een pension. Vele advertenties verschijnen tussen 1905 en 1919.

Zorgvliet

Zorgvliet

In 1919 wordt het adres ook gebruikt door Mej. C.A.H.M Spier, die samen met de huisarts dr. Kersten een crowdfunding actie begint voor de TBC patient van R. te R.

Zorgvliet

De kavel van Zorgviet in 1923, de houtloods aan de linkerkant is hier nog niet gesplitst, verkocht. Wordt in 1923 gebouwd. Het pand heeft na 1886 aan de achterkant uitbouw gekregen.

Zorgvliet

Zorgvliet
De kavel van Zorgvliet in 1932. Aan de noordzijde is de Groenendaalseweg te zien. Het pand Dorpsstraat 143 is nog niet gebouwd want deze grond hoort hier nog bij Zorgvliet.

Zorgvliet
De kavel van Zorgvliet in 1941. Het adres Dorpsstraat 143 is wel gebouwd, doch staat niet aangegeven. In de tuin staat een loods en alles is dan van dhr. van Scherrenburg. Ook de kavels 1638 en 1637 ten noorden hiervan zijn van dhr van Scherrenburg.

Zorgvliet
De kavel van Zorgvliet is hier geel gearceerd en komt van een kadaster hulpkaart D 1669 uit 1951.

Zorgvliet
De kavel in 1970. RKM D 2254. Niet gewijzigd ten opzichte van 1951,

Verkocht in 2001, opgeknapt en omgedoopt naar Villa Muze.

Zie ook www.dorpsstraat141renkum.nl/

Weer te koop in 2021.
Villa Zuiderhof aan de Steijnweg 32 te Oosterbeek.
Tegenwoordig Braganca.
oude straatnaam Nieuwe stationsweg D 242.

In 1890 wordt de kavel C 1045 gesplitst in 1256 en 1257, er kunnen 2 woningen gebouwd worden. In 1899 wordt er een woning gebouwd. (OTB C 1500)
Bij de BAG is als oorspronkelijk bouwjaar 1905 te vinden.

Oosterbeekse Courant: 24-07-1909; Verkoop villa "Zuiderhof" met erf en tuin Steijnweg D 242 kad. Sectie C no. 1500, 1501 groot 14 are 10 centiare. (Jvr. Rengers Hora Siccama).
In het bezit van de erven Jvr. A.M.C. van Hall - Rengers Hora Siccama (1831 - 1905). De villa wordt geveild in 1909.
Braganca
Huize Zweiersdal. Weverstraat E158, later C44, daarna Weverstraat 58 en sinds 1930 is het huidige nummer 60 in gebruik.

Gebouwd in 1875 volgens de BAG en een verkopende makelaar laat in 2019 weten dat het pand gebouwd is in 1873. En dat jaartal staat ook op de gevel.

Zweiersdal Oosterbeek
Weverstraat 60 Oosterbeek

C.H. Teeuwissen is in 1873 de eerste bewoner. (adresboek Oosterbeek) Hij was behanger, meubelmaker en verhuurde ook appartementen. In 1906 zien we A.Th. Bosman die er een pension begint. Het adres is dan Weverstraat E158, later C44, daarna Weverstraat 58 en sinds 1930 is het huidige nummer 60 in gebruik. In 1948 woont de weduwe Bosman er nog.
informatie van anderen, gebruikte literatuur: websites, boeken

Gelders Erfgoed: Inspiratiebijeenkomst over landgoederen gemeente Renkum
Gelders Erfgoed: Gelders Arcadie
GA = Gelders Archief
Delpher
De BAG
HisGis Gelderland
Het WOZ waardeloket
Renkumse landgoederen en buitenplaatsen, WUR 2012-2015
Waardestellend onderzoek Renkumse landgoederen 2015
Meer dan een groene Zoom. 2014
Visie landgoederen en buitenplaatsen - Gemeente Renkum 2013
Visie landgoederen en buitenplaatsen, Matices en kaarten, 2013
Renkumse buitenplaatsen in een nieuw perspectief, 2013
  The changing Estate Landscape of Renkum, 2012
Het Europese Erfgoed label WUR Tijs vd Brink 2012
Verborgen pracht, Verborgen Kracht, Gemeente Renkum 2011
Manifest Renkumse Landgoederen, 2011
Visie voor de Landgoederen, 2010,
Renkumse Buitenplaatsen in een nieuw perspectief, WUR
cultuur en erfgoed 2017-2020, Beleef het mee, Provincie Gelderland
buitenplaats in Nederland
Naamlijst van ingezetenen 1850 Oosterbeek
Wes Beekhuizen; Groen was mijn dorp; 1973.
Klaas Bouwer; De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe; 2008
C. Burgsteyn en K. Heyers; Fotoboek van de dorpen Renkum en Heelsum, 1985
E.J. Demoed; Van een groene zoom aan een vaal kleed, 1953
H.C.J. Erkens (redactie); Zes dorpen in oorlog en verzet, 1984
Cor Janse. Blik, Omhoog 1987 - 1999
Patrick Jansen, Van heide tot lusthof. Landgoederen in het Renkums beekdal, 2012
P. Richter; Renkum en Heelsum in oude ansichten. 1975.
HendrikusH. van Roest, schreef in 1940 een boekje over bewoning van de Dorpsstraat. Hij woonde destijds zelf aan de Dorpstraat 114 met een smederij en haarden- en kachelhandel.
Ruud Schaafsma; De Renkumse en Heelsumse beekdalen, 2012.
Vereniging Gelre, meerdere uitgaven (Jaarboeken) vanaf 1898.
slechts een poging, verbeteringen en aanvullingen, graag mailadres2
web statshttp://www.wageningenur.nl/nl/show/Renkumse-landgoederen-en-buitenplaatsen.htm